pig city Industriel fødevareproduktion med minimal miljøpåvirkning photo by Olddanb (Flickr)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pig city Industriel fødevareproduktion med minimal miljøpåvirkning photo by Olddanb (Flickr)"

Transkript

1 pig city Industriel fødevareproduktion med minimal miljøpåvirkning photo by Olddanb (Flickr)

2 Bygherre: Fødevareproducent Sørren Hansen Gartneriet Alfred Pedersen & Søn Bygherrerådgiver: BK-Nord A/S Projekteringsledelse: Gottlieb Paludan Arkitekter Myndighedsforhold: COWI A/S Arkitekt: Gottlieb Paludan Arkitekter i samarbejde med Nee Rentz-Petersen, Arkitekt Maa Ingeniør: COWI A/S Miljø: Agro Tech Biogasanlæg: Westcome Renewable Gartneri: Larssen Ltd. Slagteri: DMRI Udvikling og realisering af projektet støttes af Realdania I Pig City sammentænkes globale klimaforandringer og lokale miljøproblemer med en bæredygtig fødevareproduktion. Projektet fremsætter en lang række løsningsforslag for det industrialiserede landbrug hvad angår miljø, arkitektur, dyrevelfærd, arbejdsmiljø og økonomi. Den nytænkende symbiose af svineavl og erhvervsgartneri, fjerner med velafprøvede og pragmatiske tiltag, en række af de voldsomme belastninger for miljø, dyr og mennesker, der ellers kendetegner industriel landbrugsproduktion. Resultatet er et konkret bud på en moderne og miljøvenlig fødevareproduktion med et overskud af grøn energi og et positivt CO2-regnskab til følge. 2 3

3 Ren luft Udvikling af nye, miljøvenlige produktionsformer i landbruget presser sig på: I den industrialiserede verden står landbrugsproduktionen for godt 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser, og erhvervet må nødvendigvis bidrage til løsningen af de aktuelle klimaproblemer. Ren luft Foder Varme Gylle Uren luft Biogas Gylleseparering Gødning + Elektricitet 4 5

4 Lugtfri grise og økologiske tomater foto af zenera 6 7 (www.fiickr.com/zenera)

5 Projektet fokuserer på at optimere følgende forhold: Miljøvenlig produktion Arkitektur Dyrevelfærd Arbejdsmiljø Miljøteknologi 8 9

6 Miljøvenlig produktion Projektets sammenbygning af svineproduktion og væksthus er et nytænkende bud på hvordan industriel fødevareproduktion kan gå hånd i hånd med en meget lav miljøpåvirkning. I Pig City elimineres problemer som: Ammoniakfordampning Gylleudbringning Lugtgener Energiforbrug CO2 udslip Grisenes foder og afgrøderne i væksthuset produceres økologisk, således at også brug af pesticider undgås. Danmarks Naturfredningsforening ser positivt på Pig City, da projektet på mange områder repræsenterer den gyldne middelvej mellem store industrilandbrug og små økologiske nicheproduktioner. foto af gfpeck (www.fiickr.com/gfpeck)

7 Arkitektur Trods anlæggets størrelse fremstår det koncentreret, forenklet og endda åbent for offentligheden. Projektets nyfortolkning af gårdspladsen - ankomstarealet på gartnerietagen - er et offentligt tilgængeligt rum med bl.a. gårdbutik og skolestue. Her får publikum mulighed for at komme helt tæt på en forbilledlig fødevareproduktion, hvilket vil være med til at gavne landbrugets image i befolkningen

8 Dyrevelfærd Et kardinalpunkt i projektet, er den høje fokus på dyrevelfærd. Dyrenes Beskyttelse ser store perspektiver i projektet, da der er foretaget en nøje vurdering af hvordan grisenes liv kan forbedres fra det øjeblik de fødes, til det øjeblik de slagtes: Grisene har adgang til halm, rodematerialer og grovfoder, hvilket stimulerer dyrenes naturlige adfærd og sikrer et godt griseliv. Alle dyr er fritgående, halekupering og kastration foretages ikke, ligesom alle forhold fra det økologiske regelsæt for indendørs dyrehold overholdes. Anlæggets FTS princip (Fødsel-Til-Slagtning) sikrer at dyrene ikke flyttes mellem forskellige stalde under deres opvækst. Anlægget rummer et slagteri, så også den sidste transport af dyrene undgås - og produktet sikres en høj kvalitet, da dyrene ikke stresses umiddelbart før slagtning. foto af Svadilfari (www.fiickr.com/svadilfari)

9 Arbejdsmiljø Anlæggets gulvudsugning sikrer at støv og ammoniak ikke hvirvles unødigt rundt i staldene og skaber problemer for både dyr og menneskers helbred. Gyllekanalerne - grisenes toilet - skylles dagligt, således at staldmiljøet friholdes for ammoniakdampe. Vækstbede 1 2 Luftindtag 5 Ovenlys Gennemgående luftkanal Luftindtag Det påtænkes at indføre frivillig jobrotation mellem svinestald, gartneri og anlæggets mere udadvendte aktiviteter. Derved sikres alle medarbejdergrupper en afvekslende hverdag - et parameter der kan vise sig afgørende for at tiltrække og fastholde arbejdskraft i landbrugserhvervet fremover Let gulvopbygning Bærende dæk Gyllekanaler Gulvudsugning - luft Brandlem på hold

10 Miljøteknologi REN LUFT SVINEPRODUKTION CO2 UREN LUFT VARME GARTNERI TOMATER Biogasanlæg og gylleseparationsanlæg placeres her i en sammenhæng hvor de kommer maksimalt til deres ret, økonomisk såvel som miljømæssigt: SLAGTESVIN VAND GYLLE EL + VARME BIOMASSE EL + VARME GØDNING VAND Overskudsenergi fra biogasanlægget der i dag ikke kan anvendes på den enkelte bedrift, ledes her direkte SLAGTERI FØDEVARER AFFALD BIOGASANLÆG GASKEDEL + ELPRODUKTION MILJØANLÆG GYLLESEPARERING TØR FRAKTION VÅD FRAKTION PELLETERING VANDRENSNING FLYDENDE GØDNING ØKOLOGISK NATURGØDNING til gartneriet som dermed igen kan producere til en konkurrencedygtig pris. Den rensede væskefraktion fra separationsanlægget bruges til vanding i gartneriet. GØDNINGSLAGER VANDLAGER Fiberresten kan enten afbrændes i gaskedel i særligt kolde perioder, eller formuldes og anvendes som gødning. OVERSKUD TIL DISTRIBUTION REGNVAND + VANDBORING 18 19

11 Ingen gyllespredning, men lugtfri økologisk gødning Naturlig ventilation med tempereret luft foto af Svadilfari (www.fiickr.com/svadilfari) photo by Svadilfari (Flickr)

12 Varmebalance Svineproduktionen leverer overskudsvarme i form af biogas, lavet af grisenes gylle og varm ventilationsluft fra staldene - og der er nok til at forsyne gartneriet med varme året rundt. MWh/UGE UGE Nr Grisenes varmeproduktion, luft og Biogas Gartneri, standard varmeforbrug Gartneri, varmeforbrug m. energibesparelse 1 Gartneri, varmeforbrug m. energibesparelse 2 For at håndtere spidsbelastningen i de koldeste vintermåneder,er projektet udarbejdet med enkle modeller for energibesparelser i gartneridriften. tabellen udarbejdet af Grotek Consulting 22 23

13 Biogasproduktion giver energi til egen drift Plastspaltegulv Hulprocent 35 % 100 cm VÆKSTMEDIE LECA VENTILATIONSKANAL 10 cm 20 cm Symbiose mellem svinebrug og gartneri Befugtning af luft 50 cm Bærende dæk Beton eller stålkonstruktion VARM STALDLUFT 24 25

14 slagtesvin og 1100 tons tomater årligt CO2 neutrale og økologiske 26 27

15 Stordrift med dyrevelfærd 28 foto af Svadilfari 29 (www.fiickr.com/svadilfari)

16 218m 218m FODERLADE FTS STALDE FODERLADE GARTNERI 120m HALMLADE LØBE- DRÆGTIGHEDSSTALDE 120m HALMLADE GARTNERI SLAGTERI FTS STALDE SERVICEHAL GARTNERI GÅRDSPLADS Plan af svinestald Plan af gartneri 218m 30 31

17 Facader 32 33

18 Snittegninger 34 35

19 I kraft af den mindskede belastning af nærmiljøet, kan Pig City placeres i flere forskellige sammenhænge. Nærheden til det primære vejnet er et vigtigt parameter, ligesom en kobling til de marker hvor foder og halm produceres til grisene fortsat bør vægtes højt. landzone industrigartneri industrikvarter 36 37

20 Pig City er udviklet i forbindelse med Realdanias konkurrence Fremtidsgårde i Projektet er i sin nuværende form udarbejdet af : - Nee Rentz-Petersen, Arkitekt maa - Gottlieb Paludan Arkitekter - AgroTech Læs mere om projektet på Pig City demonstrerer hvordan industriel landbrugsproduktion kan forene hensynet til dyr, mennesker og miljø med en øget rentabilitet for produktionen til følge

21 foto af Svadilfari (www.fiickr.com/svadilfari)

PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING

PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING Udvikling af nye miljøvenlige produktionsformer i landbruget presser sig på: i den industrialiserede verden står landbrugsproduktionen

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Indretning af besøgsfaciliteter oven på svinestalde.

Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Indretning af besøgsfaciliteter oven på svinestalde. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel. Indretning af besøgsfaciliteter oven på svinestalde. Meatfield Farm Hedensted er et grønt teknologilaboratorium som kan være

Læs mere

Spar energi og ressourcer

Spar energi og ressourcer Samfundsansvar i landbruget Spar energi og ressourcer Sådan gør du din bedrift mere klimavenlig og energibesparende til gavn for både samfundet og din egen bundlinje. Spar energi og ressourcer Spar energi

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK. En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren

FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK. En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren FLERE SLAGTESVIN - VÆKST I DANMARK En analyse af vækstmuligheder i slagtesvinesektoren INDHOLD INDHOLD 3 INDHOLD 2 Holdet bag publikationen.... 4 Forord... 5 10 anbefalinger... 6 BARRIERER 8 FORMÅL 16

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Dansk Landbrug. Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik

Dansk Landbrug. Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik Dansk Landbrug Landdistriktsudvikling - fra politik til praktik Indhold 1. Landdistrikterne en verden af muligheder.................... side 3 2. Rammer for landdistriktspolitikken...........................

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S analyse af biogas og Biokrafts betydning for Bornholm Mindsker udledning af drivhusgasser Energi af høj kvalitet Biogas - en del af løsningen

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

ENERGI OG BESKÆFTIGELSE HOVEDRAPPORT

ENERGI OG BESKÆFTIGELSE HOVEDRAPPORT MILJØ, ENERGI OG BESKÆFTIGELSE HOVEDRAPPORT Miljø, energi og beskæftigelse HOVEDRAPPORT er udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F Kampmannsgade 4 1790 København V i samarbejde med Det Økologiske Råd 1.

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Naturstyrelsen Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Fase 1 - Idékatalog Juli 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI Baggrundsmateriale til Vækstforums tænketank 2007 Baggrund Beskrivelse af energiteknologier Regional status og perspektivering Udgiver: Regional udvikling Forord Vækstforum i

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere