Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen"

Transkript

1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige arkivalier mv. fastsættes følgende bestemmelse om bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos. 1. Område Bestemmelsen gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af Arbejderforsikringsrådet Industriafdelingen Fiskeriafdelingen Søfartsafdelingen Landbrugsafdelingen De sønderjyske Landsdele Direktoratet for Ulykkesforsikringen Besættelsestidens Ofre 1945 ff og frem til udløbet af nugældende journal- og arkivsystem. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier skabt i Direktoratet for Sygekassevæsenet , af udlånt til Museet for Svendborg og Omegn, jf. Rigsarkivets brev af 14. oktober Der er i Rigsarkivets brev af 14. oktober 1999 givet tilladelse til, at beholder søgemidlerne til arbejdsskadesagerne så længe, de er i administrativ brug. Søgemidlerne betragtes formelt udlånt af Rigsarkivet for perioder på 5 år ad gangen. Styrelsen er i henhold til arkivloven ansvarlig for arkivalierne. Der vil blive udstedt særskilte bevarings- og kassationsforskrifter for elektroniske arkiver.

2 2. Arkivalier som skal bevares eller kasseres Der er som Bilag 1. vedlagt en fortegnelse over kassation/bevaring af arkiverne nævnt ovenfor. Bestemmelserne gælder frem til udløbet af nugældende journal- og arkivsystem. 3. Kassation af arkivalier som ikke skal bevares Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kan kasseres, når de ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Tidspunktet for kassation fastsættes efter s egen vurdering. Undtaget herfra er de tilfælde, hvor der i medfør af anden lovgivning er fastsat opbevaringspligt i et bestemt åremål. 4. Ikrafttrædelse mv. Bestemmelsen træder i kraft straks. Kassationsbemyndigelsen af for Direktoratet for Ulykkesforsikringen opretholdes uændret. Arkivalierne skal i øvrigt behandles efter de almindelige retningslinier, som er anført i Arkivhåndbogen En brugsvejledning til offentlige myndigheder (1998). Statens Arkivers hjemmeside, orienterer løbende om ændringer i gældende regler og procedurer. Rigsarkivet den 27. marts 2000 August Eriksen arkivchef

3 Bilag 1. Kassationsbemyndigelse gældende for Arbejderforsikringsrådet /Direktoratet for Ulykkesforsikringen / og 1989ff. Arbejderforsikringsrådet generelt Arbejderforsikringsrådet, Industriafdelingen Arbejderforsikringsrådet, Fiskeriafdelingen Arbejderforsikringsrådet, Søfartsafdelingen Arbejderforsikringsrådet, Landbrugsafdelingen Arbejderforsikringsrådet, De sønderjyske Landsdele Dir.f.Ulykkesforsikringen, Besættelsestidens Ofre Betegnelse Yderår Arkivskaber Indhold/kommentar B&K-indstilling Forhandlingsprotokoller med registre AFR Arbejderforsikringsrådet. Betitlet IX-XII (11 bd. Industri Industri u.å.) og (9 bd.) AFR. Forhandlingsprotokol Arbejderforsikringsrådet AFR Arbejderforsikringsrådet Frivillig ordning Register til forhandlings Arbejderforsikringsrådet protokol Register til forhandlingsprotokol Fiskeriafdelingens forhandlingsprotokol Fiskeri Afd.f. søfolk Søfarts Søfarts Søfarts Landbrugets frivillige ordning Landbrugets frivillige ordning. Register Frivillig forsikring L Den frivillige landbrugsforsikrings forhandlingsprotokol. Husmænd I 1933 Arbejderforsikringsrådet (eller Dir.f.Ulykkesforsikringen?) Arbejderforsikringsrådet. Fiskeri Arbejderforsikringsrådet. Fiskeri Uden år. Arbejderforsikringsrådet. ( ) Afd.f. søfart Arbejderforsikringsrådet. Afd.f. søfart 1920 Arbejderforsikringsrådet. Afd.f. søfart 1924 Arbejderforsikringsrådet. Afd.f. søfart Arbejderforsikringsrådet Arbejderforsikringsrådet Arbejderforsikringsrådet. Uden år Arbejderforsikringsrådet. Yderår et kvalificeret gæt Dækker kun det ene år Dækker kun det ene år

4 Forhandlingsprotokol over sager vedr. de sønderjyske landsdele Ulykkesforsikringsrådets forhandlingsprotokol Søgemidler Arbejderforsikringsrådet. Afd.f. de sønderjyske landsdele 1933, Dir.f.Ulykkesforsikringen a) Journaler og -registre Journaler Arbejderforsikringsrådet/ Dir.f.Ulykkesforsikringen/ Mikrofilmede journalkort dækker samtlige skadesager (men kun disse) frem til 1982 Register Arbejderforsikringsrådet Journal for anmeldelse af Arbejderforsikringsrådet ulykkestilfælde Journal for anmeldte Arbejderforsikringsrådet Fra 1926 føres journalen ulykkestilfælde. Industri på kort Journal for anmeldte Arbejderforsikringsrådet ulykkestilfælde. Fiskeri Journal. Industri Arbejderforsikringsrådet Journal. FRIA 1917 Arbejderforsikringsrådet Frivillig forsikringsordning Journal for anmeldte Arbejderforsikringsrådet ulykkestilfælde. Frivillig ordning Journal Arbejderforsikringsrådet Fmt. Søfarts Journal for anmeldte Arbejderforsikringsrådet ulykkestilfælde. Søfarts Journal. Søfarts Arbejderforsikringsrådet Journal. Søfart Arbejderforsikringsrådet Journal for anmeldte ulykkestilfælde. [Journal]Register til Den frivillige landbrugsforsikring. Husmænd Journal H.V.-H.I.X. Den frivillige afdeling. Husmænd Journal over sager vedr. de sønderjyske landsdele Anmeldte sager iht. lov om besættelsestidens ofre b) Andre registre o.lign Arbejderforsikringsrådet Arbejderforsikringsrådet Arbejderforsikringsrådet Journal Arbejderforsikringsrådet Arbejderforsikringsrådet 1945 Dir.f.Ulykkesforsikringen A-register Arbejderforsikringsrådet A årgangsbetegnelse

5 Register L Arbejderforsikringsrådet L årgangsbetegnelse Nr. register Dir.f.Ulykkesforsikringen/ Skadessager ordnet efter anmeldels-nr. Register. Industri Arbejderforsikringsrådet Register. Fiskeri Arbejderforsikringsrådet Arbejdsregister. Fiskeri Arbejdsgiverregister. Arbejdsgiverregister. Frivilligt landbrug 1933 Arbejderforsikringsrådet 1933 Arbejderforsikringsrådet/Dir.f.Ulykkesforsikringen 1933 Arbejderforsikringsrådet/Dir.f.Ulykkesforsikringen Arbejdsgiverregister Dir.f.Ulykkesforsikringen/ Anmeldelsesprotokol for 1900 Arbejderforsikringsrådet søfolk Anmeldelsesprotokol for Arbejderforsikringsrådet søfolk Skibsregister Arbejderforsikringsrådet Skibsregister 1920 Arbejderforsikringsrådet Rederiregister 1916 Arbejderforsikringsrådet Fortegnelse over skibsforlis som følge af krigsbegivenhederne Anmeldte ulykkestilfælde iht. lov om krigsulykkesforsiskring c) Forespørgsler 1939 Dir.f.Ulykkesforsikringen 1940 Dir.f.Ulykkesforsikringen Journal over forespørgsler Arbejderforsikringsrådet/Dir.f.Ulykkesforsikringen Register over forespørgsler. Lov Arbejderforsikringsrådet/Dir.f.Ulykkesforsikringen Register over forespørgsler Kronologisk register over Dir.f.Ulykkesforsikringen/ forespørgsler mv. Journalsager, generelle bemyndigelser Arbejdsskadesager Dir.f.Ulykkesforsikringen/ Lov af 6. juli 1916 om Arbejderforsikringsrådet 1945 Dir.f.Ulykkesforsikringen Besættelsestidens ofre Principsager Personalesager Dir.f.Ulykkesforsikringen/ 8. kt.-sager, VB-sager. Grønne sager. Søgemidler i SJS fra 1983 og ScanJour fra kt.-sager. Søgemidler i SJS fra 1983 og ScanJour fra 1991 fra født den 1. i md. fra den 1. i md.

6 Budget og statistik Dir.f.Ulykkesforsikringen/ Fredsinvalider Arbejderforsikringsrådet/Dir.f.Ulykkesforsikringen/ / Besættelsestidens ofre Dir.f.Ulykkesforsikringen/ Journalsager, SJSjournalplan 1991 ff. Journalsager, 010 Organisations- og ressortspørgsmål Journalsager, 014 Kommissioner, udvalg og arbejdsgrupper Journalsager, 222 Journaloplysninger fra sager før Journalsager, 7 Ministerielle opgaver Regnskabsmateriale Bogholderi- og kassebøger 10. kt.-sager. Søgemidler i SJS fra 1983 og ScanJour fra 1991 Der findes tilsyneladende ingen søgemidler Søgemiddel: SiS mikrofilmede klientkort , fra 1983 i SJS og fra 1991 i ScanJour Kasseres fra født den 1. i md. fra født den 1. i md Arbejderforsikringsrådet/Dir.f.Ulykkesforsikrin gen/arb ejdsskadestyrelsen Kasseres Fiskeri. Kassebog Arbejderforsikringsrådet Kasseres Erstatningsprotokol/Udbetalingsprotokol Arbejderforsikringsrådet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 Statens Arkiver Landsarkivet for Sønderjylland Bekendtgørelse nr. 1284 af 6. november 2007 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 I medfør

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere