Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009"

Transkript

1 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts marts Nr Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed fastsættes: Område 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som i perioden er skabt af eller tilvejebragt af Rigsadvokaten, de regionale statsadvokaturer, Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager samt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet i perioden Stk. 2. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium. Bevaring og kassation 2. Rigsadvokatens journalsagsarkiv bevares, dog kasseres arkivalier, som er journaliseret på de faste undernumre, der er nævnt i bilag I de regionale statsadvokaturers journalsagsarkiv bevares arkivalier, som er journaliseret på de saggrupper, der er nævnt i bilag I Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesagers journalsagsarkiv bevares arkivalier, som er journaliseret på de saggrupper, der er nævnt i bilag 3. politikredsenes arkivalier i bekendtgørelse nr. 117 af 5. marts 2009 om bevaring og kassation af Rigspolitichefens og politikredsenes arkivalier. 6. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 2-5, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Ikrafttrædelse m.v. 7. Bestemmelserne træder i kraft den 18. marts Stk. 2. Følgende bevarings- og kassationsbestemmelser ophæves: 1) Kassationsbestemmelse for Rigsadvokaturens arkiv af 21. april 1998, for så vidt angår arkivalier skabt efter 1. januar ) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos de regionale statsadvokaturer af 22. december 1998, for så vidt angår arkivalier skabt efter 1. januar ) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet af 24. november Arkivalier fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet bevares efter bestemmelserne om Rigsarkivet, den 10. marts 2009 JOHAN PETER NOACK / Kirsten Villadsen Kristmar Kulturmin., Rigsarkivet, j.nr AK000634

2 Bilag 1 Saggrupper (med undergrupper) som kasseres i Rigsadvokatens journalsagsarkiv Budget og regnskabsvæsen 03 Personalesager Dog bevares: 04 Lokaler og kontorudstyr (S) 08 Fejljournaliseringer 103 Frifindende domme (S-sag for hver politikreds) 104 Personale i politikredsene (D) 109 Andet 110 Statsadvokatforeningen 112 Statsadvokaten for København m.v. 113 Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn 114 Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland m.v. 115 Statsadvokaten for Nord- og Østjylland 116 Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland 117 Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland 118 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet 119 Statsadvokaten for Særlige Internationale Sager 120 Ad hoc indberetningsordninger 121 Indberetningsordninger vedr. sagsbehandlingstider 1223 Landsretsdomme til tidsskriftet»fuldmægtigen«1230 ID-hunde 1239 Andet 13 Rigsadvokaten (cirkulæreskrivelser og vejledninger m.v.) 14 Justitsministeriet 15 Rigspolitichefen 16 Kriminalforsorgen 211 CDPC (European Committee on Crime Problems) 212 Ekspertgrupper under CDPC 219 Andet 221 Arbejdsgrupper (Retshjælp, Organiseret kriminalitet, Materiel Strafferet m.v.) 224 Europol 225 Schengen 229 Øvrige EU-sager 241 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 242 International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY) 243 International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 244 International Criminal Court (ICC) 245 International Court of Justice (ICJ) 249 Andet 259 Andet 269 Andet 272 Interpol 2

3 273 International Committee of the Red Cross (ICRC) 274 Internationale NGO-organisationer 279 Andet 289 Andet 44 Aktindsigt - retsplejelovens 41/forvaltningslovens 18 (a) 45 Aktindsigt i krigsarkiverne (a) 47 Klager over sagsbehandlingstid (a) 49 Andre sager (a) 510 Høringer over lovforslag 520 Generelle sager 521 Konkrete sager (a) 522 Andet 59 Andet 601 Høringer om lovforslag 609 Andet 700 Høringer og lovforslag 92 Budget- og regnskabsvæsen 9301 Statsadvokaten for København m.v. (D) 9302 Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn (D) 9303 Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland m.v. (D) 9304 Statsadvokaten for Nord-og Østjylland (D) 9305 Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland (D) 9306 Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland (D) 9307 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (D) 9308 Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (D) 9309 Jurister i politikredsene (D) 931 Kontorpersonale, vikarer, servicemedarbejdere, studenter 94 Lokaler, kontorudstyr, IT m.v. 95 Anklagemyndighedens årsberetning (virksomhedsberetning), herunder statistik 961 Jurister 962 Kontorpersonale 969 Forskelligt 97 Justitsministeriet i øvrigt 98 Rigspolitichefen i øvrigt 99 Forskelligt 3

4 Bilag 2 Saggrupper (med undergrupper) som bevares i de regionale statsadvokaturers journalsagsarkiv Embedets organisation 01 Udvalg og arbejdsgrupper 06 Visdomsregistre (hos SICO kontrolforanstaltninger og journalisering) 07 Generelle instrukser til personale og medhjælpere (hos SICO = Visdomsregistre) 09 Forskelligt 100 Politidirektørforeningen 101 Politikredsmøder 102 Inspektioner og indberetninger 110 Statsadvokatforeningen (kun hos den statsadvokat, som har varetaget formandshvervet) 122 Indberetningsordninger vedr. praksis 17 Domstolene 18 Lægelige myndigheder m.v. 19 Andre myndigheder m.v. 190 Den militære anklagemyndighed 191 Procesbevillingsnævnet 192 Advokatrådet 193 Landsforeningen af beskikkede forsvarere 194 Folketingets Ombudsmand 195 Særmyndigheder, herunder Arbejdstilsynet, Udlændingeservice, Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Skat (RM ) 196 Politiklagenævn 199 Andre myndigheder 29 Andet 3 Særlige straffesager 4 Klagesager m.v. 40 Generelle sager (herunder forvaltningsretlige spørgsmål) 41 Klager over påtaleopgivelser m.v. (a) (retsplejelovens 721, 722, 749) 42 Klager over politiets dispositioner m.v. (a) 43 Folketingets Ombudsmand (a) 46 Klager over afgørelser om tilhold 5140 Særlige efterforskningsskridt 5141 Konkrete sager vedr. isolation 5142 Anteciperet bevisførelse 515 Procesmåden 4

5 Bilag 3 Saggrupper (med undergrupper) som bevares i Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesagers journalsagsarkiv Embedets organisation 01 Udvalg og arbejdsgrupper 06 Visdomsregistre 07 Generelle instrukser til personale og medhjælpere (hos SICO = Visdomsregistre) 09 Forskelligt 100 Politidirektørforeningen 101 Politikredsmøder 102 Inspektioner og indberetninger 110 Statsadvokatforeningen (kun hos den statsadvokat, som har varetaget formandshvervet) 17 Domstolene 18 Lægelige myndigheder m.v. 191 Procesbevillingsnævnet 192 Advokatrådet 193 Landsforeningen af beskikkede forsvarere 194 Folketingets Ombudsmand 195 Særmyndigheder, herunder Arbejdstilsynet, Udlændingeservice, Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Skat (RM ) 196 Politiklagenævn 199 Andre myndigheder 3 Særlige straffesager 40 Generelle sager (herunder forvaltningsretlige spørgsmål) 41 Klager over påtaleopgivelser m.v. (a) (retsplejelovens 721, 722, 749) 42 Klager over politiets dispositioner m.v. (a) 43 Folketingets Ombudsmand (a) 46 Klager over afgørelser om tilhold 5

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Emneord: erstatningssager Printet den:16. oktober 2014 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2014 Dato 1. januar 2014 J.nr. RA-2013-520-0032 Erstatning

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. marts 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-740-0150 Dok.: CKV40433 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV.

RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV. RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV. DECEMBER 2003 K A P I T E L 1... 7 Indledning... 7 1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 7 2. Arbejdsgruppens sammensætning... 8

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1454 København 2004

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 305. Retsplejelov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere