Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation Skjold Optik - Brillegarderoben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse Organisationsanalyse Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty avoidance Normer og værdier Grundlæggende antagelser...3 Forholdet mellem organisationen og dens omgivelser...3 Opfattelsen af menneskets handlinger...4 Organisationens vej til sandhed...4 Organisationens opfattelse af tid...4 Opfattelsen af den menneskelige natur...4 Opfattelse af relationer mellem mennesker...4 Opfattelse af konflikt Strategisk intention...4 Værdier...4 Mission...4 Vision Kommunikationsplan... 5 Formål...5 Afsender...5 Målgruppe og segmentering...5 Budskab...6 Medie(r)...6 Hvordan gør andre? Sitemap Konklusion Kildeangivelse... 9 Bilag...9 Bøger...9 Hjemmesider...9 PowerPoint-slides...9 Andet...9 Side 1 af 9

3 1. SWOT-analyse Vi har valgt at starte vores rapport (Del 1.: Organisation og kommunikation) med en SWOT-analyse, for at få et bedre indblik i Skjold Optiks styrker, svagheder, muligheder og trusler. Styrker Svagheder Kundekontakt/Service Placering af virksomheden Unikt koncept Nuværende målgruppe Unikke produkter Formulering af koncept Fleksibilitet Personlig selvpromovering Personlig baggrund Personligt engagement Finanskrisen Muligheder Trusler Unikt koncept Ikke patentbeskyttet Ekspansion Juridiske trusler Målgruppeudvidelse Prisstigninger Konkurrenter Skjold Optiks styrker afspejler sig i henholdsvis hans kundekontakt / service, det unikke koncept (eksempelvis via PR / gratis reklame igennem hans kunder og deres kontakter), unikke produkter (eksempelvis Jensen Design), konceptets fleksibilitet med mulighed for at få flere briller til samme månedlige ydelse, hans personlige baggrund som optiker/butiksleder og hans engagement indenfor området. Finanskrisen har gjort at folk har åbnet øjnene for billige leje-muligheder og finansiering generelt. Svaghederne er primært butikkens beliggenhed, da Odder er et mindre lokalsamfund med få muligheder. Andre svagheder kan være hans nuværende målgruppe, som er af alderen 50+, da der er mange andre interessante segmenter at kigge på, at det er svært at formulere konceptet til den nuværende målgruppe, og hans manglende viden til at promovere sig selv. Det er en stor mulighed, at han er, mere eller mindre, alene om konceptet, da det er et godt koncept med masser af potentiale. Han har ydermere gode muligheder for ekspansion i form af en ny butik i et andet område, da han er selvstændig optiker og ikke underlagt nogen kæde. Hans nuværende målgruppe er af alderen 50+, og der vil derfor være rig mulighed for at udvide målgruppen til flere segmenter. Af trusler er der bl.a. dét, at konceptet ikke er patentsikret, og heller ikke kan blive det. Der kan opstå juridiske trusler pga. manglende information omkring bindingsperiode. Der er også trusler i form af produkt-inflationen, hvis de indkøbte varer får alvorlige prisstigninger. De andre optikere udgør også en trussel. 1 1 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben Side 2 af 9

4 2. Organisationsanalyse Organisationsanalysen skal bruges til at finde frem til formål og budskab, samt en forståelse for hvem afsenderen er Dette gøres gennem en kombination af Edgar Scheins kulturmodel og Gert Hofstedes artefakter Artefakter Power Distance Index (PDI) Virksomheden har et lavt Power Distance Index (PDI), da leder og medarbejder arbejder tæt sammen. Derudover er lønforskellen mellem leder og medarbejder lav - Dette antages da den årlige omsætning er ca. 3. mil. eks moms. Individualism/Collectivism I virksomheden bliver der lagt vægt på, at både optiker og kunde, såvel som chef og medarbejder er i øjenhøjde. Der bliver ydermere lagt vægt på familieforholdet og det at der skal være plads til alles holdninger; kunderne, medarbejdere og Peter Skjold selv. Masculinity/Femininity Virksomheden har en feminin faktor, da den er kollektivistisk i dens formuleringer på hjemmesiden. Der bliver bl.a. brugt vi og vores flere steder. Selve virksomhedens indretning er også enkel og elegant; hvide vægge med hyller hvor produkterne er placeret, borde hvor brillerne er placeret i lige rækker, farverige malerier og midt i butikken er der to kurvestole, en kurvesofa og et bord 2. Butikken indvendigt udstråler altså femininitet. Peter Skjold, som person, er også meget sympatisk og rolig også en feminin værdi. Strong/Weak uncertainty avoidance Der er en weak uncertainly avoidance i virksomheden, da der er et meget afslappet forhold til regler og punktlighed i forhold til hans leverandører (Eks. Jensen Design) Normer og værdier I Skjold Optik behandler man hinanden lige, man respekterer hinandens meninger og holdninger. Det at yde den bedste kundeservice er en høj kvalitetsstandard. De ansatte mener at produkterne udstråler kvalitet og er trendbevidste. De ser samtidigt konceptet Brillegarderoben som mulighedsskabende for eventuelle kunder og mener derfor, at det er genialt koncept Grundlæggende antagelser Forholdet mellem organisationen og dens omgivelser Skønt Skjold Optik er en mindre virksomhed med kun to ansatte opfatter de sig positivt i lokalsamfundet på den ekstraordinære service og deres koncept; Brillegarderoben, der udgør 90 % af alt salg. 2 Peter Skjolds delte mappe - zbutikken 3 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben 4 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben Side 3 af 9

5 Opfattelsen af menneskets handlinger Virksomhedens opfattelse af menneskets handlinger er baseret på at mennesket er aktivt, passioneret og opsøgende, og at man er rationel i sine købemotiver. Organisationens vej til sandhed Skønt der er godt samarbejde mellem ejer og medarbejder, kommer de endelige beslutninger fra virksomhedens ejer, Peter Skjold. Organisationens opfattelse af tid Der antages at virksomheden befinder sig mest i nutiden, dog med store fremtidige visioner. Opfattelsen af den menneskelige natur Der antages at virksomhedens syn på mennesket er, at mennesket generelt er godt Dette afspejler sig i Peter Skjolds holdning til at både optiker og kunde, såvel som chef og medarbejder er i øjenhøjde. Opfattelse af relationer mellem mennesker Virksomhedens opfattelse af relationer mellem mennesker er samarbejde og forståelse frem for intern konkurrence, og der forventes at alle deltager passioneret. Opfattelse af konflikt Hvis der forekommer uenighed skal det tolereres på rationel vis, da det er vigtigt i en mindre virksomhed med kun to ansatte Strategisk intention Værdier Virksomheden bygger på passion, dynamik og ekspertise indenfor området, den gode kundebehandling og service, samarbejdet mellem leder, ansatte og kunder, det unikke koncept Brillegarderoben og deres special-produkter. Mission Skjold Optiks mission er at yde den bedste service og ekspertise til kunderne og samtidigt tilbyde salg af briller og en meget fordelagtig løsning indenfor brilleleje - Billigere at leje end at eje. Vision Skjold Optiks vision er at ekspandere målgruppen til flere segmenter og etablere flere butikker rundt i landet startende med Aarhus. 6 5 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben og vores egne antagelser efter foredraget. 6 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben og vores egne antagelser efter foredraget. Side 4 af 9

6 3. Kommunikationsplan Formål Formålet er at gøre Skjold Optiks koncept; Brillegarderoben nemmere at formidle ud til kunderne bl.a. via hans hjemmeside. Hjemmesiden skal samtidig afspejle butikkens atmosfære og værdier. Formålet er ydermere at hjælpe ham til at udvide sit målgruppesegment til segmentet; De unge. Afsender Afsenderen er virksomhedsejeren Peter Skjold, som er uddannet optiker i Randers. Peters første job var at få en lille butik til at fungere. Derefter har han været ansat i forskellige leder stillinger, hvorefter han startede Skjold Optik i oktober Skjold Optik har hele tiden, bemandingsmæssigt, haft samme antal medarbejdere, 2 mand. Der har været en salgsmæssig udvikling siden etableringen og Skjold optik har mere eller mindre bibeholdt de samme priser og det samme koncept - Der er altså ikke sket mærkbare ændringer siden etableringen. I takt med årene har Peter Skjold gjort en udvikling indenfor kendskabet til produkterne, servicen og det at eje en butik. Peter Skjold er utrolig servicemindet, og har stor fokus på at kunderne føler sig godt tilpas i butikken optiker og kunde er i øjenhøjde. 7 Målgruppe og segmentering Den nuværende målgruppe hos Skjold Optik er damer af alderen 50+, da det er dem der indtil videre har lagt pengene, men han kunne godt tænke sig at ramme den lidt yngre målgruppe lidt mere. Peter Skjold fortæller at der ikke er defineret nogen konkret målgruppe, men det ses tydeligt, hvem der ligger pengene i kassen. Det er kvinderne i alderen 50 +, der køber og lejer briller. Da der ikke er defineret nogen konkret målgruppe, vil vi gøre nogle relevante overvejelser indenfor segmenteringsproblemet. Vi vil bruge Gallups Kompas til at definere de primære segmenter. Vi har valgt at teste 3 personer. Vores første persona som vi testede i Gallups Kompas var Birthe Juhl 8. Birte tilhørte det Traditionelle fællesskabsorienterede segment. Et af områderne i det traditionelle fællesskabs-orienterede segment er, at IT-samfundet og andre teknikområder kan virke skræmmende og uoverskuelige. De værner om miljøet og holder dig helst til økologiske produkter 9. De andre personas som vi testede var Henrik Nielsen 10 og Line Hansen 11, der begge tilhørte det moderne segment. I det moderne segment er IT en stor del af hverdagen. I overvejende grad bliver internettet brugt til nyheds- og informationssøgning. Internettet anvendes også til finansielle transaktioner og net-banking. Segmentet finder også nydelse i at, købe kvalitets-/mærkevare, da de er meget opmærksomme på trends og livstilsprodukter BILAG 7 Mail 2 fra Peter Skjold 8 BILAG 1 Persona af Birthe Juhl 9 BILAG 2 Det traditionelle fællesorienterede segment 10 BILAG 3 Persona af Henrik Nielsen 11 BILAG 4 Persona af Line Hansen 12 BILAG 5 Det moderne segment Side 5 af 9

7 Ud fra vores segmenteringsanalyse af de 3 personas, kan det konstateres, at websitet Brillegarderoben skal være overbevisende, trendy og imødekomme brugernes behov. Det skal være nemt at forstå konceptet bag brillegarderobens brilleudlejning og ikke mindst nemt, at få information om pris og fordele ved konceptet, og ikke mindst forsikring af de udlejede briller. Budskab Da Brillegarderoben-konceptet udgør ca. 90 % af Skjold Optik, vil det primære budskab være, at Det er billigere at leje end eje Medie(r) Det medie, som vi vil sætte størst fokus på er internettet, da vi skal lave en hjemmesideskabelon til Skjold Optik. Andre medier der kan bruges senere hen kunne eksempelvis være flyers (evt. uddeling via bureau), skilte/plakater og PR via kundekommentarer på websitet eller andre websites. Hvordan gør andre? Vi må antage at Peter Skjolds opfattelse af hvordan andre gør, er set i forhold til hans tidligere arbejdspladser, hvor han har været henholdsvis optiker og/eller butiksleder. Herudfra stammer idéen om Brillegarderoben Han har altså set på hvad andre IKKE har gjort, nemlig at leje briller ud på en måde der gør det fordelagtigt for ham, såvel som for kunden. Vi har dog, ved at surfe lidt rundt på internettet, opdaget, at han bestemt ikke er den eneste om leje-konceptet. Dette gør det ikke til en dårlig idé, men derimod at konkurrencesituationen bliver ændret. Nogle eksempler på konkurrenter: Vision: Optica Thordsen Opto Gruppen Jessen Rent konkurrencemæssigt har han en fordel i og med at der ikke er mange i Aarhus der bruger konceptet, så Aarhus er stadig en god by med masser af muligheder at ekspandere til. Selvom en del konkurrenter gør nøjagtig det samme, er Brillegarderoben dog stadig den billigste. Endnu en konkurrencemæssig fordel Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben Side 6 af 9

8 4. Sitemap Sitemap et er i bund og grund bygget op ud fra Skjold Optiks hjemmeside, da de nuværende kunder har kendskab til hans navn og hans logo. Brillegarderoben-konceptet er derfor gjort til en del af Skjold Optiks hjemmeside dette er gjort da vi mener det kan virke forvirrende for kunderne, hvis Brillegarderoben er et site for sig selv. Brillegarderoben skal derfor fremhæves ekstra meget i menulinjen end de andre punkter. Ved at klikke ind på Brillegarderoben bliver man ført ind til et informationsunivers omkring lejekonceptet. Der skal her være links til henholdsvis Information, Fordele, Priser, Forsikring, FAQ og Forside. Forside-knappen er placeret nederst i menulinjen som et salgstrick, da det tvinger kunden til at skimte de andre menupunkter igennem før de vil bevæge sig tilbage til Skjold Optiks forside. Sitemappet/Selve hjemmesiden skal stilles enkelt, stilrent og brugervenligt op til målgrupperne, da vores personas indgår i det fællesorienterede- og moderne segment. Der skal derfor tages hensyn til den helt nye internetbruger og den mere moderne bruger. Brugervenligheden er kerneformålet, da det tidligere har været svært at formidle konceptet omkring Brillegarderoben til den nuværende målgruppe. Det er derfor vigtigt at hjemmesiden er meget overskuelig og nem at håndtere for alle. Nedenfor ses sitemap. Side 7 af 9

9 5. Konklusion Det kan konkluderes at Skjold Optik i sine artefakter har et lavt Power Distance Index, idet at chefen og medarbejderen er i samme øjenhøjde, og da lønforskellen mellem leder og ansatte er lav. Derudover er det også en meget kollektivistisk virksomhed, igen da leder og medarbejder er i samme øjenhøjde og da der bliver lagt vægt på familieforholdet og det at der skal være plads til alle i virksomheden; leder, ansatte og kunder. Ydermere er det også en meget feminin virksomhed, både mht. hjemmesidens sprog, butikkens indretning, og Peter Skjolds væremåde. Hvad normer og værdier angår, kan der konkluderes, at leder-medarbejder forholdet er meget lig, altså en gensidig respekt og forståelse for produkterne og konceptet Kvalitet og trend er nøgleordene, og lejekonceptet Brillegarderoben anses, ved alle ansatte, som værende genialt. I de Grundlæggende antagelser antages der at Skjold Optik har et godt ry i lokalsamfundet, grundet deres gode service, og deres specielle koncept. Ejer, ansatte og kunder ses alle i øjenhøjde, og alle parter handler aktivt, passioneret, opsøgende og rationelt i forbindelse ved handel og eventuel kontrakt (Brillegarderoben). Samarbejdet er noget af det vigtigste i virksomheden, men det er stadig Peter Skjold der tager de afgørende beslutninger. Virksomheden befinder sig i nuet, men der er store fremtidige visioner. Ved den strategiske intention kan der konkluderes at Skjold Optiks værdier er henholdsvis deres kundebehandling/service, det interne samarbejde i virksomheden og specielt konceptet Brillegarderoben med leje af briller. I dette øjeblik er missionen for Skjold Optik at yde ekstraordinær service igennem deres ekspertise, og at tilbyde dem kvalitetsprodukter med mulighed for en lejeløsning. Den fremtidige vision er at ramme flere segmenter, startende med de unge, og eventuelt ekspandere deres butik/koncept til Aarhus. I kommunikationsplanen konkluderes der at man via en enkel og stilren hjemmeside skal formidle konceptet om Brillegarderoben mere brugervenligt. Dernæst skal man udvide segmentet med kvinder i alderen 50+ til de unge, hvor vores personas har vist, at vi arbejder med det fællesskabsorienterede- og moderne segment. Det primære budskab bør være at Det er billigere at leje end eje, og det skal også kommunikeres ud på henholdsvis hjemmesiden samt andre medier; flyers og PR. Afslutningsvis er Skjold Optik desværre ikke den eneste brilleudlejer i området, men dog den billigste vi kunne finde konkurrencesituationen har derfor ændret sig lidt, men grundet de billigere lejepriser konkluderer vi at det stadig vil være fordelagtigt at etablere sig i Aarhus i den nærmeste fremtid. Afslutningsvis i Sitemap et konkluderes der at Skjold Optiks hjemmeside skal sættes op med mere eller mindre samme design, men mere brugervenligt. Konceptet Brillegarderoben skal være en del af Skjold Optiks hjemmeside, og samtidig meget fremhævet, så man ikke er i tvivl om hvad konceptet er, og hvordan man ser mere information omkring det. Alt i alt et mere enkelt, stilrent og brugervenligt design, der passer til både det fællesskabsorienterede-, såvel som det moderne segment. Side 8 af 9

10 6. Kildeangivelse Bilag - Bilag 1: Persona af Birthe Juhl - Bilag 2: Det traditionelle fællesorienterede segment - Bilag 3: Persona af Henrik Nielsen - Bilag 4: Persona af Line Hansen - Bilag 5: Det moderne segment - Bilag 6: Mail 1 fra Peter Skjold - Bilag 7: Mail 2 fra Peter Skjold Bøger - Lærebog: International markedsføring (4. udgave, TROJKA) Kap 4.: SWOT-analyse. Hjemmesider Konkurrenthjemmesider: Vision: Optica Thordsen Opto Gruppen Jessen PowerPoint-slides - PowerPoint-slide i faget Organisation om nationale kulturer Slide VirkE11-03 på fronter. Andet - Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben - Peter Skjolds delte mappe: zbutikken - Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben og vores egne antagelser efter foredraget Side 9 af 9

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael 12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael Indhold Indledning... 4 Afsender... 5 Virksomhedstype... 6 Mission, vision og værdier... 6 Værdier... 6 Mission... 6 Formål... 7 Hvad vil vi opnå med produktet?...

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord Erhvervsakademiet København Nord MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Afleveret i 4 eksemplarer d 28. maj kl. 14.00 Is à Bella E-handel Forfatterer: Jakob Christoffersen,

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Af: Jeanett Kampff Pernille Schunck Nicholas Gotfredsen Rasmus Nielsen Steffen Mortensen

Af: Jeanett Kampff Pernille Schunck Nicholas Gotfredsen Rasmus Nielsen Steffen Mortensen Redesign Moestrup.dk Workshop 2 10mmd1 Af: Jeanett Kampff Pernille Schunck Nicholas Gotfredsen Rasmus Nielsen Steffen Mortensen Contents Indledning... 3 Analyse af Moestrup... 4 AIDA modellen... 4 SWOT

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruppe 1: Sanni Pedersen 189786 Mia Hjortshøj 219516 Michelle Nielsen 153371 Camilla Nissen 219543 Fag: Comtemporary Approaches to Brand Building Underviser: Erik Sloth Dato: 09/12/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI

KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI TVÆRFAGLIG WORKSHOP 1 KOMMUNIKATION 1 OG ORGANSATIONSTEORI GRUPPE 2 SACHA BAVNHØJ CASPER LIND JENSEN SOPHIE MARKER MAGNUS BUNDGAARD NIELSEN NICOLE STENSGAARD DSB G RUPPE 2 Sacha Bavnhøj Sophie Marker Nicole

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

FAKTABLAD / Report detail form

FAKTABLAD / Report detail form FAKTABLAD / Report detail form MIK / MIC Eksamensprojekt / Exam project Semester: (x)2 ( )3 ( )4 (x)dansk linje ( )International line Dato for aflevering / Handed in: 20-12-2011 Projektets title / Project

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet

Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet EKSAMENSPROJEKT 4. SEMESTER MULTIMEDIEDESIGNER Anslag: 57.317 URL: http://sebastian-tramp.squarespace.com/

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Konceptpapir. Nanna Bodenhoff Jensen, Jennifer Venia Olsen, Tanja Jakobsen & Charlotte Elvira Rasmussen

Konceptpapir. Nanna Bodenhoff Jensen, Jennifer Venia Olsen, Tanja Jakobsen & Charlotte Elvira Rasmussen Konceptpapir Nanna Bodenhoff Jensen, Jennifer Venia Olsen, Tanja Jakobsen & Charlotte Elvira Rasmussen Team: DK3 Semester: T2013_1sem By: Roskilde Hypotese: Et af elementerne kan med fordel være et push

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Indledning: Extravagance Værdier, Vision og Mission:

Indledning: Extravagance Værdier, Vision og Mission: Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Extravagance Værdier, Vision og Mission:... 2 Analyse af Crystle.dk:... 3 Afsender:... 3 Målgruppe:... 3 Opbygning og navigation:... 3 Farvebrug og virkemidler:...

Læs mere

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen 18/11-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Indledning...5 1.1 Indledning...5 1.2 Problemstilling...5 1.3 Problemformulering...5

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Virksomhedsanalyse... 23. Virksomhedsbeskrivelse... 23. Vision, mission samt kerneværdier... 24 SWOT... 26. 4P Analyse... 29. Konkurrentanalyse...

Virksomhedsanalyse... 23. Virksomhedsbeskrivelse... 23. Vision, mission samt kerneværdier... 24 SWOT... 26. 4P Analyse... 29. Konkurrentanalyse... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Indledning... 4 Metode... 5 Research... 7 Interview med Ceiba... 7 Spørgeskemaundersøgelser... 8 Kvantitativ Research... 8 Kvalitativ Research...

Læs mere

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Sanne Lykkegaard Wiesneck Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Studieretning: Produktion Valgfrit studieelement: Iscenesættelse Vejleder: Anne Marie Sirkin

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010

Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010 Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010 Location Based Services Signe Johansen, Jonathan Lorentzen og Annika Mørk Gruppe 21 Vejledere: Karen Malene Elmann Andreasen, Merete Østergaard,

Læs mere