Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation Skjold Optik - Brillegarderoben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse Organisationsanalyse Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty avoidance Normer og værdier Grundlæggende antagelser...3 Forholdet mellem organisationen og dens omgivelser...3 Opfattelsen af menneskets handlinger...4 Organisationens vej til sandhed...4 Organisationens opfattelse af tid...4 Opfattelsen af den menneskelige natur...4 Opfattelse af relationer mellem mennesker...4 Opfattelse af konflikt Strategisk intention...4 Værdier...4 Mission...4 Vision Kommunikationsplan... 5 Formål...5 Afsender...5 Målgruppe og segmentering...5 Budskab...6 Medie(r)...6 Hvordan gør andre? Sitemap Konklusion Kildeangivelse... 9 Bilag...9 Bøger...9 Hjemmesider...9 PowerPoint-slides...9 Andet...9 Side 1 af 9

3 1. SWOT-analyse Vi har valgt at starte vores rapport (Del 1.: Organisation og kommunikation) med en SWOT-analyse, for at få et bedre indblik i Skjold Optiks styrker, svagheder, muligheder og trusler. Styrker Svagheder Kundekontakt/Service Placering af virksomheden Unikt koncept Nuværende målgruppe Unikke produkter Formulering af koncept Fleksibilitet Personlig selvpromovering Personlig baggrund Personligt engagement Finanskrisen Muligheder Trusler Unikt koncept Ikke patentbeskyttet Ekspansion Juridiske trusler Målgruppeudvidelse Prisstigninger Konkurrenter Skjold Optiks styrker afspejler sig i henholdsvis hans kundekontakt / service, det unikke koncept (eksempelvis via PR / gratis reklame igennem hans kunder og deres kontakter), unikke produkter (eksempelvis Jensen Design), konceptets fleksibilitet med mulighed for at få flere briller til samme månedlige ydelse, hans personlige baggrund som optiker/butiksleder og hans engagement indenfor området. Finanskrisen har gjort at folk har åbnet øjnene for billige leje-muligheder og finansiering generelt. Svaghederne er primært butikkens beliggenhed, da Odder er et mindre lokalsamfund med få muligheder. Andre svagheder kan være hans nuværende målgruppe, som er af alderen 50+, da der er mange andre interessante segmenter at kigge på, at det er svært at formulere konceptet til den nuværende målgruppe, og hans manglende viden til at promovere sig selv. Det er en stor mulighed, at han er, mere eller mindre, alene om konceptet, da det er et godt koncept med masser af potentiale. Han har ydermere gode muligheder for ekspansion i form af en ny butik i et andet område, da han er selvstændig optiker og ikke underlagt nogen kæde. Hans nuværende målgruppe er af alderen 50+, og der vil derfor være rig mulighed for at udvide målgruppen til flere segmenter. Af trusler er der bl.a. dét, at konceptet ikke er patentsikret, og heller ikke kan blive det. Der kan opstå juridiske trusler pga. manglende information omkring bindingsperiode. Der er også trusler i form af produkt-inflationen, hvis de indkøbte varer får alvorlige prisstigninger. De andre optikere udgør også en trussel. 1 1 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben Side 2 af 9

4 2. Organisationsanalyse Organisationsanalysen skal bruges til at finde frem til formål og budskab, samt en forståelse for hvem afsenderen er Dette gøres gennem en kombination af Edgar Scheins kulturmodel og Gert Hofstedes artefakter Artefakter Power Distance Index (PDI) Virksomheden har et lavt Power Distance Index (PDI), da leder og medarbejder arbejder tæt sammen. Derudover er lønforskellen mellem leder og medarbejder lav - Dette antages da den årlige omsætning er ca. 3. mil. eks moms. Individualism/Collectivism I virksomheden bliver der lagt vægt på, at både optiker og kunde, såvel som chef og medarbejder er i øjenhøjde. Der bliver ydermere lagt vægt på familieforholdet og det at der skal være plads til alles holdninger; kunderne, medarbejdere og Peter Skjold selv. Masculinity/Femininity Virksomheden har en feminin faktor, da den er kollektivistisk i dens formuleringer på hjemmesiden. Der bliver bl.a. brugt vi og vores flere steder. Selve virksomhedens indretning er også enkel og elegant; hvide vægge med hyller hvor produkterne er placeret, borde hvor brillerne er placeret i lige rækker, farverige malerier og midt i butikken er der to kurvestole, en kurvesofa og et bord 2. Butikken indvendigt udstråler altså femininitet. Peter Skjold, som person, er også meget sympatisk og rolig også en feminin værdi. Strong/Weak uncertainty avoidance Der er en weak uncertainly avoidance i virksomheden, da der er et meget afslappet forhold til regler og punktlighed i forhold til hans leverandører (Eks. Jensen Design) Normer og værdier I Skjold Optik behandler man hinanden lige, man respekterer hinandens meninger og holdninger. Det at yde den bedste kundeservice er en høj kvalitetsstandard. De ansatte mener at produkterne udstråler kvalitet og er trendbevidste. De ser samtidigt konceptet Brillegarderoben som mulighedsskabende for eventuelle kunder og mener derfor, at det er genialt koncept Grundlæggende antagelser Forholdet mellem organisationen og dens omgivelser Skønt Skjold Optik er en mindre virksomhed med kun to ansatte opfatter de sig positivt i lokalsamfundet på den ekstraordinære service og deres koncept; Brillegarderoben, der udgør 90 % af alt salg. 2 Peter Skjolds delte mappe - zbutikken 3 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben 4 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben Side 3 af 9

5 Opfattelsen af menneskets handlinger Virksomhedens opfattelse af menneskets handlinger er baseret på at mennesket er aktivt, passioneret og opsøgende, og at man er rationel i sine købemotiver. Organisationens vej til sandhed Skønt der er godt samarbejde mellem ejer og medarbejder, kommer de endelige beslutninger fra virksomhedens ejer, Peter Skjold. Organisationens opfattelse af tid Der antages at virksomheden befinder sig mest i nutiden, dog med store fremtidige visioner. Opfattelsen af den menneskelige natur Der antages at virksomhedens syn på mennesket er, at mennesket generelt er godt Dette afspejler sig i Peter Skjolds holdning til at både optiker og kunde, såvel som chef og medarbejder er i øjenhøjde. Opfattelse af relationer mellem mennesker Virksomhedens opfattelse af relationer mellem mennesker er samarbejde og forståelse frem for intern konkurrence, og der forventes at alle deltager passioneret. Opfattelse af konflikt Hvis der forekommer uenighed skal det tolereres på rationel vis, da det er vigtigt i en mindre virksomhed med kun to ansatte Strategisk intention Værdier Virksomheden bygger på passion, dynamik og ekspertise indenfor området, den gode kundebehandling og service, samarbejdet mellem leder, ansatte og kunder, det unikke koncept Brillegarderoben og deres special-produkter. Mission Skjold Optiks mission er at yde den bedste service og ekspertise til kunderne og samtidigt tilbyde salg af briller og en meget fordelagtig løsning indenfor brilleleje - Billigere at leje end at eje. Vision Skjold Optiks vision er at ekspandere målgruppen til flere segmenter og etablere flere butikker rundt i landet startende med Aarhus. 6 5 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben og vores egne antagelser efter foredraget. 6 Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben og vores egne antagelser efter foredraget. Side 4 af 9

6 3. Kommunikationsplan Formål Formålet er at gøre Skjold Optiks koncept; Brillegarderoben nemmere at formidle ud til kunderne bl.a. via hans hjemmeside. Hjemmesiden skal samtidig afspejle butikkens atmosfære og værdier. Formålet er ydermere at hjælpe ham til at udvide sit målgruppesegment til segmentet; De unge. Afsender Afsenderen er virksomhedsejeren Peter Skjold, som er uddannet optiker i Randers. Peters første job var at få en lille butik til at fungere. Derefter har han været ansat i forskellige leder stillinger, hvorefter han startede Skjold Optik i oktober Skjold Optik har hele tiden, bemandingsmæssigt, haft samme antal medarbejdere, 2 mand. Der har været en salgsmæssig udvikling siden etableringen og Skjold optik har mere eller mindre bibeholdt de samme priser og det samme koncept - Der er altså ikke sket mærkbare ændringer siden etableringen. I takt med årene har Peter Skjold gjort en udvikling indenfor kendskabet til produkterne, servicen og det at eje en butik. Peter Skjold er utrolig servicemindet, og har stor fokus på at kunderne føler sig godt tilpas i butikken optiker og kunde er i øjenhøjde. 7 Målgruppe og segmentering Den nuværende målgruppe hos Skjold Optik er damer af alderen 50+, da det er dem der indtil videre har lagt pengene, men han kunne godt tænke sig at ramme den lidt yngre målgruppe lidt mere. Peter Skjold fortæller at der ikke er defineret nogen konkret målgruppe, men det ses tydeligt, hvem der ligger pengene i kassen. Det er kvinderne i alderen 50 +, der køber og lejer briller. Da der ikke er defineret nogen konkret målgruppe, vil vi gøre nogle relevante overvejelser indenfor segmenteringsproblemet. Vi vil bruge Gallups Kompas til at definere de primære segmenter. Vi har valgt at teste 3 personer. Vores første persona som vi testede i Gallups Kompas var Birthe Juhl 8. Birte tilhørte det Traditionelle fællesskabsorienterede segment. Et af områderne i det traditionelle fællesskabs-orienterede segment er, at IT-samfundet og andre teknikområder kan virke skræmmende og uoverskuelige. De værner om miljøet og holder dig helst til økologiske produkter 9. De andre personas som vi testede var Henrik Nielsen 10 og Line Hansen 11, der begge tilhørte det moderne segment. I det moderne segment er IT en stor del af hverdagen. I overvejende grad bliver internettet brugt til nyheds- og informationssøgning. Internettet anvendes også til finansielle transaktioner og net-banking. Segmentet finder også nydelse i at, købe kvalitets-/mærkevare, da de er meget opmærksomme på trends og livstilsprodukter BILAG 7 Mail 2 fra Peter Skjold 8 BILAG 1 Persona af Birthe Juhl 9 BILAG 2 Det traditionelle fællesorienterede segment 10 BILAG 3 Persona af Henrik Nielsen 11 BILAG 4 Persona af Line Hansen 12 BILAG 5 Det moderne segment Side 5 af 9

7 Ud fra vores segmenteringsanalyse af de 3 personas, kan det konstateres, at websitet Brillegarderoben skal være overbevisende, trendy og imødekomme brugernes behov. Det skal være nemt at forstå konceptet bag brillegarderobens brilleudlejning og ikke mindst nemt, at få information om pris og fordele ved konceptet, og ikke mindst forsikring af de udlejede briller. Budskab Da Brillegarderoben-konceptet udgør ca. 90 % af Skjold Optik, vil det primære budskab være, at Det er billigere at leje end eje Medie(r) Det medie, som vi vil sætte størst fokus på er internettet, da vi skal lave en hjemmesideskabelon til Skjold Optik. Andre medier der kan bruges senere hen kunne eksempelvis være flyers (evt. uddeling via bureau), skilte/plakater og PR via kundekommentarer på websitet eller andre websites. Hvordan gør andre? Vi må antage at Peter Skjolds opfattelse af hvordan andre gør, er set i forhold til hans tidligere arbejdspladser, hvor han har været henholdsvis optiker og/eller butiksleder. Herudfra stammer idéen om Brillegarderoben Han har altså set på hvad andre IKKE har gjort, nemlig at leje briller ud på en måde der gør det fordelagtigt for ham, såvel som for kunden. Vi har dog, ved at surfe lidt rundt på internettet, opdaget, at han bestemt ikke er den eneste om leje-konceptet. Dette gør det ikke til en dårlig idé, men derimod at konkurrencesituationen bliver ændret. Nogle eksempler på konkurrenter: Vision: Optica Thordsen Opto Gruppen Jessen Rent konkurrencemæssigt har han en fordel i og med at der ikke er mange i Aarhus der bruger konceptet, så Aarhus er stadig en god by med masser af muligheder at ekspandere til. Selvom en del konkurrenter gør nøjagtig det samme, er Brillegarderoben dog stadig den billigste. Endnu en konkurrencemæssig fordel Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben Side 6 af 9

8 4. Sitemap Sitemap et er i bund og grund bygget op ud fra Skjold Optiks hjemmeside, da de nuværende kunder har kendskab til hans navn og hans logo. Brillegarderoben-konceptet er derfor gjort til en del af Skjold Optiks hjemmeside dette er gjort da vi mener det kan virke forvirrende for kunderne, hvis Brillegarderoben er et site for sig selv. Brillegarderoben skal derfor fremhæves ekstra meget i menulinjen end de andre punkter. Ved at klikke ind på Brillegarderoben bliver man ført ind til et informationsunivers omkring lejekonceptet. Der skal her være links til henholdsvis Information, Fordele, Priser, Forsikring, FAQ og Forside. Forside-knappen er placeret nederst i menulinjen som et salgstrick, da det tvinger kunden til at skimte de andre menupunkter igennem før de vil bevæge sig tilbage til Skjold Optiks forside. Sitemappet/Selve hjemmesiden skal stilles enkelt, stilrent og brugervenligt op til målgrupperne, da vores personas indgår i det fællesorienterede- og moderne segment. Der skal derfor tages hensyn til den helt nye internetbruger og den mere moderne bruger. Brugervenligheden er kerneformålet, da det tidligere har været svært at formidle konceptet omkring Brillegarderoben til den nuværende målgruppe. Det er derfor vigtigt at hjemmesiden er meget overskuelig og nem at håndtere for alle. Nedenfor ses sitemap. Side 7 af 9

9 5. Konklusion Det kan konkluderes at Skjold Optik i sine artefakter har et lavt Power Distance Index, idet at chefen og medarbejderen er i samme øjenhøjde, og da lønforskellen mellem leder og ansatte er lav. Derudover er det også en meget kollektivistisk virksomhed, igen da leder og medarbejder er i samme øjenhøjde og da der bliver lagt vægt på familieforholdet og det at der skal være plads til alle i virksomheden; leder, ansatte og kunder. Ydermere er det også en meget feminin virksomhed, både mht. hjemmesidens sprog, butikkens indretning, og Peter Skjolds væremåde. Hvad normer og værdier angår, kan der konkluderes, at leder-medarbejder forholdet er meget lig, altså en gensidig respekt og forståelse for produkterne og konceptet Kvalitet og trend er nøgleordene, og lejekonceptet Brillegarderoben anses, ved alle ansatte, som værende genialt. I de Grundlæggende antagelser antages der at Skjold Optik har et godt ry i lokalsamfundet, grundet deres gode service, og deres specielle koncept. Ejer, ansatte og kunder ses alle i øjenhøjde, og alle parter handler aktivt, passioneret, opsøgende og rationelt i forbindelse ved handel og eventuel kontrakt (Brillegarderoben). Samarbejdet er noget af det vigtigste i virksomheden, men det er stadig Peter Skjold der tager de afgørende beslutninger. Virksomheden befinder sig i nuet, men der er store fremtidige visioner. Ved den strategiske intention kan der konkluderes at Skjold Optiks værdier er henholdsvis deres kundebehandling/service, det interne samarbejde i virksomheden og specielt konceptet Brillegarderoben med leje af briller. I dette øjeblik er missionen for Skjold Optik at yde ekstraordinær service igennem deres ekspertise, og at tilbyde dem kvalitetsprodukter med mulighed for en lejeløsning. Den fremtidige vision er at ramme flere segmenter, startende med de unge, og eventuelt ekspandere deres butik/koncept til Aarhus. I kommunikationsplanen konkluderes der at man via en enkel og stilren hjemmeside skal formidle konceptet om Brillegarderoben mere brugervenligt. Dernæst skal man udvide segmentet med kvinder i alderen 50+ til de unge, hvor vores personas har vist, at vi arbejder med det fællesskabsorienterede- og moderne segment. Det primære budskab bør være at Det er billigere at leje end eje, og det skal også kommunikeres ud på henholdsvis hjemmesiden samt andre medier; flyers og PR. Afslutningsvis er Skjold Optik desværre ikke den eneste brilleudlejer i området, men dog den billigste vi kunne finde konkurrencesituationen har derfor ændret sig lidt, men grundet de billigere lejepriser konkluderer vi at det stadig vil være fordelagtigt at etablere sig i Aarhus i den nærmeste fremtid. Afslutningsvis i Sitemap et konkluderes der at Skjold Optiks hjemmeside skal sættes op med mere eller mindre samme design, men mere brugervenligt. Konceptet Brillegarderoben skal være en del af Skjold Optiks hjemmeside, og samtidig meget fremhævet, så man ikke er i tvivl om hvad konceptet er, og hvordan man ser mere information omkring det. Alt i alt et mere enkelt, stilrent og brugervenligt design, der passer til både det fællesskabsorienterede-, såvel som det moderne segment. Side 8 af 9

10 6. Kildeangivelse Bilag - Bilag 1: Persona af Birthe Juhl - Bilag 2: Det traditionelle fællesorienterede segment - Bilag 3: Persona af Henrik Nielsen - Bilag 4: Persona af Line Hansen - Bilag 5: Det moderne segment - Bilag 6: Mail 1 fra Peter Skjold - Bilag 7: Mail 2 fra Peter Skjold Bøger - Lærebog: International markedsføring (4. udgave, TROJKA) Kap 4.: SWOT-analyse. Hjemmesider Konkurrenthjemmesider: Vision: Optica Thordsen Opto Gruppen Jessen PowerPoint-slides - PowerPoint-slide i faget Organisation om nationale kulturer Slide VirkE11-03 på fronter. Andet - Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben - Peter Skjolds delte mappe: zbutikken - Foredrag med Peter Skjold om Skjold Optik og Brillegarderoben og vores egne antagelser efter foredraget Side 9 af 9

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael 12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael Indhold Indledning... 4 Afsender... 5 Virksomhedstype... 6 Mission, vision og værdier... 6 Værdier... 6 Mission... 6 Formål... 7 Hvad vil vi opnå med produktet?...

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using)

(Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) (Første del af rapporten til og med afsnittet markedet er lavet som en gruppeproces. Denne del er udviklet i samarbejde med Jacob Using) Til at starte med lavede vi en forundersøgelse for at finde frem

Læs mere

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE GRAFISK DESIGN OPGAVEN Jeg har valgt at designe et grafisk element til mit digitale produkt. Jeg var heldig at få til opgave af Colornails, at designe Deres hjemmeside til dem. Colornails er et nyt og

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012

Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012 Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012 Projektbeskrivelse 3 Tema valg 3 Budskab 3 Afsender 4 Målgruppe 4 Kommunikations mål 4 Skitser 6 Layout index 7 Layout Kulturliv 8 Layout Gratis glæder 9 Layout

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DETAILSTUDIET Et studie af danske forbrugere i dagligvarehandlen baseret på 2.780 respondenter, autoetnografi og dybdeinterviews. I DETAILSTUDIET kan du lære mere om danskernes:

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

W e b s h o p d e s i g n s oktober 2011 1

W e b s h o p d e s i g n s oktober 2011 1 Webshop designs Oktober 2011 1 Indhold DanDomain designpakke 3 Sådan bestiller du 3 Aparte 4 Indhold i Apartes designpakke 4 Designskabelon 1 5 Designskabelon 2 6 Designskabelon 3 7 bangsoe.com 8 Indhold

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE Afsluttende eksamen d. 16/6-2014 4. semester, grafisk designteknolog University College Nordjylland Carolina Østergaard Vester Vejleder: Nina Bach Disposition 1. Introduktion:

Læs mere

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk GRAFISK DESIGn Webdesign Min chef ville gerne have lavet en webside til firmaets udlejningshus i Italien. Huset på 200 m² er et traditionelt toskansk landhus i tre etager og ligger i gåafstand fra middelalderlandsbyen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere