Forretningsplan for. [Specialbutik]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for. [Specialbutik]"

Transkript

1 Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr Enhver forretningsplan er forskellig, og der er ingen skabeloner, der rammer plet på alle typer af virksomheder. Se derfor kritisk på denne skabelon og tilføj eller fjern afsnit, hvis du ikke synes, at de er relevante i forhold til din virksomhed. Tænk hele tiden over, hvad modtageren har brug for at vide. Har du brug for hjælp til udarbejdelse af forretningsplanen, kan du kontakte BENDTSEN start og udvikling på tlf / / 1

2 Indhold Indhold... 2 Idé og baggrund... 4 Produkter og koncept... 5 Produktsortiment... 5 Services... 5 Indretning og visuelt indtryk... 5 Beliggenhed... 5 Pris og kvalitet... 5 Åbningstider... 5 Marked... 6 Kunder... 6 Kundegruppe Kundegruppe Kundegruppe Sæsonudsving... 6 X-købing som handelsby... 6 Branche... 7 Konkurrenter... 7 Konkurrent Konkurrent Konkurrent Konkurrent Markedsføring og salg... 8 Butikkens placering, indretning og aktiviteter... 8 Markedsføring og PR... 8 Opsøgende salg... 8 Organisation... 9 Ejerskab... 9 Personlig baggrund... 9 Faglig baggrund

3 Øvrige erfaringer... 9 Privatøkonomi... 9 Funktioner i virksomheden... 9 Personale Samarbejdspartnere og netværk Handlings- og udviklingsplan Fase 1: Fase 2: Fase 3: Økonomi Økonomistyring Etableringsbudget Driftsbudget Følsomhedsanalyse og specifikationer Driftsbudget Dækningsbidrag Personaleudgifter Omkostninger

4 Idé og baggrund En kort introduktion til projektet, som kort fortæller, hvad det er for en virksomhed, du vil starte, hvorfor du tror på projektet og hvad det vil kræve at realisere det. Nogle stikord: Hvad er det for en butik du vil starte? Hvorfor mener du at der er grundlag for den i byen? Hvorfor ønsker du personligt at starte egen virksomhed? Hvor stort er dit samlede kapitalbehov? 4

5 Produkter og koncept Afsnittet om produkter og koncept skal grundlæggende få læseret til at kunne se butikken for sig og forstå hvorfor man skal handle der. Produktsortiment En overordnet beskrivelse af dit produktsortiment. F.eks. en liste over produktkategorier i prioriteret orden. Services En beskrivelse af de serviceydelser du tilbyder udover selve produkterne. Og angivelse af om man betaler for disse eller ej. Services kan f.eks. være udbringning, gratis kaffe o.s.v. men også en generel beskrivelse af standard for kundebetjeningen etc. Indretning og visuelt indtryk Beskriv butikkens fysiske indretning og den stemning du vil skaber. Vis det gerne med illustrationer. Evt. som bilag. Beliggenhed Beskriv beliggenheden for din butik og begrund dit valg. Vis evt. placering visuelt med kort og fotos. Pris og kvalitet Beskriv dit prisniveau og prispolitk. Beskriv også kvalitetsniveauet. Åbningstider Angiv åbningstider i butikken for de enkelte dage i ugen. 5

6 Marked Afsnittet om Marked skal tydeliggøre hvem der skal være dine kunder og give et indtryk af, om der er kunder nok, der vil købe hos dig. Kunder Beskriv hvem dine primære kunder forventes at være. Opdel dem evt. i flere undergrupper. Kundegruppe 1 Kundegruppe 2 Kundegruppe 3 Sæsonudsving Beskriv hvordan salget svinger hen over året og evt. over måneden/ugen. X-købing som handelsby Beskriv den by, hvor du vil starte butikken, som handelsby. Hvor stort er oplandet? Hvordan er truslen fra andre byer? Hvordan har udviklingen været, og hvilke planer er der for fremtiden? 6

7 Branche Branchebeskrivelsen handler om at beskrive konkurrenceforholdene og hvordan samhandlen i det hele taget foregår i din branche. Hvem er de stærke/svage? Hvordan opfører de sig? Konkurrenter Beskriv kort dine vigtigste konkurrenter og deres styrker/svagheder. Konkurrent 1 Konkurrent 2 Konkurrent 3 Konkurrent 4 7

8 Markedsføring og salg I afsnittet Markedsføring og salg beskriver du, hvordan du kommer ud til kunderne med dine produkter/ydelser og hvordan du bliver synlig. Butikkens placering, indretning og aktiviteter Hvordan er butikkens placering og indretning med til at skabe synlighed og markedsføring? Og hvilke aktiviteter har du tænkt dig i og omkring butikken for at lokke flere ind og for at sælge mere, når de er der. Markedsføring og PR Beskriv andre markedsførings- og PR-aktiviteter som annoncering, hjemmeside o.s.v. Opsøgende salg Beskriv også, hvis du har planlagt at lave aktivt opsøgende salg til kunder f.eks. erhvervskunder. 8

9 Organisation Ejerskab Beskriv hvem der skal være ejer(e) af virksomheden og hvilken virksomhedsform butikken skal etableres (personligt ejet, I/S, ApS, A/S). Personlig baggrund Du er den vigtigste forudsætning for butikkens succes på langt sig, så fortæl noget om dig selv. Faglig baggrund Hvilken erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund har du for at starte butikken. Hvis du har lavet meget forskelligt, så fokuser evt. på det mest relevante. Øvrige erfaringer Fortæl også om andre relevante erfaringer, som måske ikke nødvendigvis har med job eller uddannelse at gøre. Privatøkonomi Fortæl også om familiens samlede indkomster, udgifter og formue. Det vil være en del af bankens samlede kreditvurdering. Funktioner i virksomheden Hvilke funktioner vil du have i dagligdagen i butikken? Selvom du evt. er alene, kan det være relevant, at du viser din forståelse af, hvilke opgaver der ligger i virksomheden. 9

10 Personale Beskrive i hvilket omfang du forventer at ansætte medarbejdere. Hvor mange personer? Hvor mange timer? Med hvilke kvalifikationer? I hvilke funktioner? Samarbejdspartnere og netværk Giv et overblik over virksomhedens samarbejdspartnere. F.eks. rådgivere og leverandører. Fremhæv også dit personlige netværk, hvis det er relevant i forhold til virksomheden. 10

11 Handlings- og udviklingsplan Handlings- og udviklingsplanen er en trin-for-trin beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at starte virksomheden op og udvikle den videre. En beskrivelse af aktiviteter i de enkelte faser. Vis at du ved, hvilke opgaver der ligger forud, og vis at du har styr på, i hvilken rækkefølge du vil gøre tingene. Nogle tror, at de kan gøre det hele på én gang. Fase 1: Kan evt. handle om aktiviteterne forud for selve åbningen. Fase 2: Kan f.eks. handle om aktiviteterne i den første periode lige omkring og efter åbningen. Fase 3: Kan f.eks. handle om perioden efter at du har fået godt gang i butikken og du skal i gang med dit første initiativ til at udvikle virksomheden f.eks. nye kunde- eller produktgrupper. Langsigtet udvikling En generel beskrivelse af, hvad du drømmer om at din virksomhed skal blive til på langt sigt. Det kan f.eks. handle om flere ansatte, flere butikker, nye varegrupper, større lokaler etc. 11

12 Økonomi Afsnittet om økonomi handler primært om budgetterne for din virksomhed. Økonomistyring Beskriv evt. nøglen til en økonomisk sund virksomhed i din branche. Hvad er det man skal fokuserer på for at have et sundt overskud? Beskriv nogle nøgletal som f.eks. forventet bruttofortjeneste/dækningsgrad. 12

13 Etableringsbudget En opgørelse af de forventede etableringsomkostninger inden selve opstarten.hvad koster det før du er åbningsklar? Kapitalbehov I alt Huslejedepositum Lokaleindretning Maskiner og driftsmidler Inventar Varelager Dankort og kasseapparat Driftskapital Kapitalbehov Finansieringsforslag Sælgerkredit moms Leverandørkredit Driftskredit Finansieringskapital i alt 13

14 Driftsbudget En opgørelse af forventede indtægter og udgifter i det første driftsår. Omsætning Vareforbrug Personaleudgifter Lokaleomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering Renteudgifter Renteindtægter Finansiering i alt Resultat 14

15 Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet er en opgørelse over ind- og udgående pengestrømme typisk måned for måned. Det angiver dit behov for driftsfinansiering og hvornår kassekreditten står højt og lavt. For utrænede anbefales det at lave likviditetsbudget i samarbejdet med revisor. Har du lavet etablerings- og driftsbudget i forvejen, bliver det lettere for revisor. 15

16 Følsomhedsanalyse og specifikationer En beregning af tre forskellige scenarier for driftsresultat hvis det går som forventet, hvis det går bedre en forventet og hvis det går værre end forventet. F.eks. +/- 20%. Driftsbudget Omsætning RESULTAT 1 RESULTAT 2 RESULTAT 3 Vareforbrug Personaleudgifter Lokaleomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering Renteudgifter Renteindtægter Finansiering i alt Resultat 16

17 Dækningsbidrag % Omsætning butik Omsætning engros Omsætning i alt Vareforbrug 30,0% Dækningsbidrag RESULTAT 1 RESULTAT 2 RESULTAT 3 Butiksomsætning pr. dag Specialkager pr. uge Personaleudgifter RESULTAT 1 RESULTAT 2 RESULTAT 3 Løn Øvrige personaleudgifter 30,0% Personaleudgifter i alt Timer pr. uge 17

18 Omkostninger En mere uddybende og detaljeret opgørelse af de forventede omkostnigner. Lokaleomkostninger Husleje Varme El Fællesomkostninger Vedligeholdelse af lokaler Tyverisikring Lokaleomkostninger i alt RESULTAT 1 RESULTAT 3 RESULTAT 2 Salgsomkostninger Annoncer og reklamer Gaver og Blomster Transport / Kørsel Salgsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Fragt og porto Regnskabsassistance Telefon Kontingenter mv. Forsikringer Kontorholdsudgifter Administrationsomkostninger i alt Afskrivninger Driftsmidler og lokaleindretning Småanskaffelser Afskrivninger i alt 18

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Frisør Alle vil gerne se godt ud, og mange interesserer sig for mode. Næsten uanset alder. Markedet for skønhed er i vækst. Mange synes, at de har råd til at forkæle sig selv. At det styrker deres selvtillid.

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

MURERIET- forretningsplanen

MURERIET- forretningsplanen MURERIET- forretningsplanen www.ffe-ye.dk MURERIET - FORRETNINGSPLANEN - er et materiale, der er udviklet til undervisning i iværksætteri inden for byggeri og anlæg på erhvervsuddannelserne. Det er lavet

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Vil du være god til at lave hjemmesider?

Vil du være god til at lave hjemmesider? Webbureau En virksomhed uden en hjemmeside er et særsyn i dag. Organisationer, foreninger og projekter af enhver størrelse har deres eget website. Og nogle familier har deres egen familiehjemmeside. Teknologien

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Butik. Har du fingeren på pulsen, og kan du gennemskue, hvad danskeren vil købe i dag, så har du en stor fremtid i butikshandlen.

Butik. Har du fingeren på pulsen, og kan du gennemskue, hvad danskeren vil købe i dag, så har du en stor fremtid i butikshandlen. Butik Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Man ser ofte nye, sjove og smarte butikker. Udenlandske kædebutikker skyder også op. Det er med til at gøre

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Fastfood. Fastfood er en branche i fremgang.

Fastfood. Fastfood er en branche i fremgang. Fastfood Danskerne får flere penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Folk får også mere travlt, og de har brug for at spise på vej til og fra arbejdet. Mange kan ikke eller

Læs mere