HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!"

Transkript

1 Nr IX 8 nov 33 årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2000 Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Studenterråd MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: http-post. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Onsdag: MOK nr 9, årgang 33 udkommer Chancevagter Torsdag: 17:00 GIM - Transcendental Meditation i lille mødesal 20:00 P8n viser Hamsun Fredag: Billetsalg til temafest i klubben 18/11 20:59 Den første sne falder Lørdag: Den første sne har lagt sig tungt på dit hoved Søndag: Tøvejr TV3 genudsender mandagens afsnit af Robinson! Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: MOK nr 10 kan læses på nettet Denne redaktion Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside: Anne Marie Skau. Tak for det, vi var ved at løbe tør for blæk i vores sorte tuch... kris/mok-red

3 UHA Man tør næsten ikke tage fjerpennen og blækhuset frem i disse dage. Debatten raser jo som en orkan i et glas vand, hvilket vel er meget sundt så længe at den vel og mærke holdes i en sober tone og indenfor de 6000 anslag. Man kan godt argumentere for sine holdninger i mere rolige vendinger, end hvad man har oplevet i de forløbne uger på den anden side, så er det langt mere underholden at læse indlæg, hvor ens medstuderende sviner hinanden til i sobre - og mindre sobre vendinger. Derfor vil jeg i delvis sobre vendinger kommentere nogle af de mindre sobre indlæg, der er bragt i de sidste numre af MOK og jeg tænker ikke kun på debat-oplæg. Den dag mine fordomme blev bekræftet og alting blev klart En stille tirsdag eftermiddag i sidste uge, sad jeg her på redaktionen for at læse den seneste udgave af hvor trykte opslagstavle. Jeg vil undlade at beskrive, hvad mine øjne beskuede, og nøjes med at henvise til side 10 og 11 i dette nummer, og herefter beskrive de fordomsfulde tanker, som fløj igennem mit lille arrogante opblæste hoved. Hvornår er man voksen? Det var det første spørgsmål jeg stillede mig selv. Øjensynligt ikke når man læser lægevidenskab, hvilket sidste uges læsning vidner om. Jeg har i min egenskab af tutor for 1. og 2. semester haft mange glade stunder. Den største glæde som tutor, det er når det hold, som man er tutor for fungerer sammen, finder ud af at evaluere sin undervisning og derefter handle selvstændigt. En af tutorens mange funktioner er at være katalysator for, at holdet kommer godt i gang. Sikre at holdrepræsentanterne deltager i HR-møder, og sørge for at de sender repræsentanter til MSR s fællesmøde, SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær Lisbeth W. Jensen, sekretær Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester) Stud.med. Nanna Borup Jensen ( semester) Træffetid: mandag-fredag MØDEREFERAT Møde 13-00, Studienævn for medicin 18. oktober 2000 TilstedeFinn Bojsen-Møller, Poul Jaszczak, Jens Ulrik Jensen, Aleksander Krag, Lisbeth Ludvigsen, (til kl. 17), Klara Naver, Christopher Schäfer (suppleant for Bjarke Hansen), Pernille Due (til kl. 17). Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Palle Rasmussen (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard (studievejl.) MOK & STYRENDE ORGANER Leder så de lærer, hvordan man også senere kan være med til at ændre de ting, der ikke fungerer for holdet eller sågar hele semestret. Der er selvfølgelig andre områder en tutor dækker, men det er fra første dag stadigvæk den nye studerendes eget ansvar at overholde tidsfrister m.m. Og særligt vigtigt er det, at holdet holder kontakten med hinanden, så vigtige informationer ikke går tabt. Der er også en grund til at rusvejlederne hele tiden siger, at man skal læse MOK hver uge. Og det gælder især ved semesterstarten. Og det pisser mig virkeligt af, når jeg hører fra mine medtutorer, at de bliver kritiseret for ikke at holde møder nok. Især når så kun 1/3 af holdet dukker op. Det er svært at tage den type mennesker alvorligt. De kunne godt trænge til et kanin-dræber kursus hos Carl-Mar, så de fik lidt hår på brystet. Styrende organer Under punkterne 4. b. og c. deltog Merete Bakke (studieleder for odontologi) og Lars Kayser (lektor) Afbud Niels Høiby, Bjarke Hansen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan a semester Bjørn Quistorff var invi teret til dette punkt b. Status for 1. semester undervisningen c. Tilbagemeldinger vedr. introuge og kom munikation - Lars Kayser, Merete Bakke samt en rep. for 1. semester var inviteret til dette punkt 5. Evaluering a. Kursusevaluering b. Evaluering af Tidlig Almen Medicin og Sundhedspsyk. forår 2000 c. Udpegning af studentermedlem til Evalueringsudvalget 6. Meddelelser 7. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden tilføjedes underpunkt c. under pkt. 5. Da Merete Bakke og Lars Kayser var inviteret til kl. 16 blev pkt. 4 b. og c. behandlet først. Repræsentanten for 1. semester var inviteret til ad 4 Studieplan b. og c. Status for 1. semesterundervisningen samt tilbagemelding vedr. introuge og kommunikation. Der var fra studenterside udtrykt utilfredshed med, at SAU 8 var ændret til SAU 12. Årsagen til ændringen var begrundet i mangel på undervisere. Studielederen fandt, at løsningen med at ændre fra SAU til SAU 12 var acceptabel under de givne omstændigheder. Patobiologi var i enkelte tilfælde ændret til kemi, hvilket studienævnet fandt uacceptabelt. Der var endvidere udtrykt bekymring over manglende overblik over hvilke krav der ville blive stillet til eksamen niveauet var uklart. Flere undervisere var angiveligt usikre på krav til niveauet. Der blev 3 Den politiske studerende I de sidste tre uger har debatten omhandlet den aktive studerende eller hvad man måske burde kalde den engagerede studerende. De fleste der læser på Panum og universitetshospitalerne er aktive, men engagerede ved jeg ikke. Man kan godt have en aktiv mening om mange ting, det værende sig dårlige undervisere, manglende information fra administrationen, for lidt SU, nedskæringer på universitetet og i sundhedsvæsenet. Men der er godt nok lang vej fra at have en mening om noget og så gøre noget for at ændre tingene. Og det er der, man finder bristen hos os. Der er kun snak og ingen handling. Hvis man valgte at engagere sig i sit fag ikke kun fagligt, vil man se alle de skævheder, der er, og hvor mulighederne er for at rette op på dem. De studerende, der er aktive engagerede, kan bare ikke nå det hele. Men bruger man lidt tid på for eksempel, at sætte sig ind i turnusproblematikken, vil man se hvor meget der kunne forbedres. Alt håb er ikke ude Selvom FADL havde det laveste antal deltagere til generalforsamlingen, kan vi fremvise et helt repræsentantskab. 21 opstillede til 21 pladser. Hurra! Det er både godt og skidt. Godt for økonomien, da vi slipper for at ofre kr. på at afholde valg. Men den demokratiske proces halter, da de valgte (inklusiv undertegnede) ikke kender sit egentlige mandat. hvor mange bakker op om det man laver? Har man taget de rigtige beslutninger i det forløbne år.i'm just asking! Til sidst vil jeg igen bringe den let reviderede 14: ETISKE REGLER FOR LÆGER 14 Ret/pligt til deltagelse i den sundhedspolitiske debat. En læge, der bliver opmærksom på forhold, som lægen opfatter som sundhedsfagligt uforsvarlige, bør tilkendegive sin mening herom ved deltagelse i den offentlige debat. Med en mindre udskiftning af ord kunne det lyde således: ETISKE REGLER FOR LÆGE- STUDERENDE 14 Ret/pligt til deltagelse i den sundheds- og studenterpolitiskedebat. En lægestuderende, der bliver opmærksom på forhold, som den lægestuderende opfatter som sundheds- og studiefagligt uforsvarlige, bør tilkendegive sin mening herom ved deltagelse i den offentlige debat. MOK-red/Gordon Jehu fra studenterside efterlyst flere cases, som kunne angive niveaukrav. Lars Kayser oplyste, at undervisningen i Basal Human Biologi netop var startet på SAU. Der havde været afholdt én SAU time og 2 demonstrationer, så grundlaget for bedømmelsen var meget spinkel. Undervisere med manglende medicinsk baggrund var medvirkende til at øge problemerne. Introugen havde tilsyneladende givet de studerende indtryk af, at al undervisning på studiet skulle foregå som PBL eller være caseorienteret, hvilket ikke vil være tilfældet. Nogle studerende havde følt, at der var for meget tid til rådighed i introugen. Lars Kayser oplyste, at det især var et af holdene, der var tale om, og at det sandsynligvis skyldtes, at holdets ordstyrer havde hjulpet for meget i stedet for at lade de studerende selv finde frem til løsningerne på de stillede opgaver. Merete Bakke gjorde opmærksom på, at odontologi studerende igen havde følt, at de ikke var en del af helheden. Hun fandt, at det især var undervisere, der efterlod et indtryk af, at odontologerne ikke rigtig hørte til. Lars Kayser havde indtryk af, at fagene som følger efter introugen var af den opfattelse at introduktionen til fagene var givet i introugen og at de derfor ikke selv behøvede give denne introduktion. Introforløbet skal ikke give plads for andre fag. Introduktionen til undervisningen i de forskellige fag skal de pgl. fag selv stå for. Studielederen takkede Merete Bakke og Lars Kayser for deres deltagelse i mødet. ad 2 Personsager En ansøgning om tidsfristforlængelse blev ikke imødekommet. En ansøgning om orlov i efterårssemestret 2000 og dermed udsættelse af tidligere godkendt alternativ studieplan blev ikke imødekommet. En ansøgning om tilladelse til at gå til eksamen i Videnskabsteori II, Socialmedicin samt Psykiatri trods manglende opfyldelse af indtegningsbetingelserne blev imødekommet grundet sagens særlige karakter. Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet.

4 4 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I EFTERÅRET 2000!!!! ad 3 Godkendelse af referat Referat godkendt. ad 4 Studieplan c semester ny studieplan Bjørn Quistorff var inviteret til dette punkt og meddelte status for udvalgets arbejde. Af de 7 organkurser er de 4 stort set på plads. De øvrige 3 arbejdes der fortsat på. Med hensyn til eksamen vil man gerne have noget, der ligner den nuværende integrerede eksamen på 6. semester. På 3. semester vil anatomifaget gerne have en mundtlig eksamen. På 4. og 5. semester er der ingen ønsker om mundtlige eksaminer. Metodekurset, hvis placering har været genstand for mange diskussioner, er nu placeret med 3 uger på 3. semester og 1 uge i starten af 4. semester og eksamen 2 uger senere. Arbejdsgruppen har svinget mht, hvad man fandt bedst et samlet kursus i 3. semester eller delt som ovenfor anført. Ifølge studie- og eksamensordningen skal kurset placeres i 3. semester, men såfremt der er gode argumenter for en opsplitning af kurset vil studienævnet ikke stille sig hindrende i vejen for dette. Klara Naver efterlyste tilbagemeldinger fra semesterudvalget/arbejdsgrupperne. De seneste var fra januar Bjørn Quistorff oplyste, at semesterudvalget arbejder på at få fagene til at hænge sammen i organkurserne. Udvalget blev bedt om at fremsende opdateret materiale samt argumentation for planen. Bjørn Quistorff oplyste videre, at 5 timer molekylær farmakologi var flyttet fra 5. til 2. semester, hvor det ville hænge sammen med den øvrige undervisning på 2. semester. OSVAL-ugen var foreslået splittet, så der i stedet for 4 samlede dage i én uge ville være 1 dag pr. uge i 4 uger. Bjørn Quistorff fandt, at OSVAL undervisningen ville blive forbedret ved at blive en integreret del af de gennemgående fag på semester. Klara Naver efterlyste et skriftligt oplæg fra semesterudvalget vedr. planerne, herunder OSVAL med argumentation for placering og strukturering af faget. Bjørn Quistorff fremsender til brug for studienævnets møde 1. november 2000 opdateret rapport samt definitition af begreberne anvendt i rapporten (f.eks. tematimer). b. og c. Status for 1. semesterundervisningen samt tilbagemelding vedr. introuge og kommunikation fortsat. En repræsentant for 1. semesterstuderende var inviteret. På grund af manglende koordination var han inviteret til kl. 17 og deltog derfor ikke mens Merete Bakke og Lars Kayser var til stede. Holdrepræsentanterne for 1. semester havde udfærdiget et skriftligt oplæg vedr. kritikpunkterne. Anders Klahn, der var mødt som repræsentant for de studerende, resumerede kort kritikpunkterne, der i store træk var de samme, som var blevet drøftet ved Merete Bakkes og Lars Kaysers tilstedeværelse. Den stærke fokusering på PBL og caseorienteret undervisning i introforløbet havde været uheldig. Disse undervisningsformer er kun en del af flere, hvilket burde have været præciseret. Der var et bredt ønske om mere uddybende målbeskrivelser, især for kurset i Basal Humanbiologi. Anders Klahn oplyste dog, at usikkerheden så småt var ved at blive mindre efterhånden som man kom længere i forløbet. Vedrørende patobiologi fandt man ikke at SAU havde fungeret efter hensigten. På enkelte hold var nogle af timerne blevet anvendt til kemi. Man fandt der var brug for, at underviserne fik indskærpet, hvordan timerne burde anvendes. Studielederen meddelte, at for så vidt angår kemi/ patobiologi var der taget hånd om sagen. Jørgen Christoffersen, kursusleder i kemi, havde meddelt studielederen, at han endnu engang påtog sig at give ekstra kemiundervisning til de studerende, som mente de havde behov herfor. Der havde været afholdt lærermøde, hvor underviserne var blevet konfronteret med de studerendes usikkerhed/utilfredshed. ad 5 Evalueringsudvalget På grund af det fremskredne tidspunkt blev punkterne a. og b. udsat til et senere møde. c. Udpegning af studentermedlem til udvalget. Fra Evalueringsudvalget forelå en anmodning om udpegning af nyt studentermedlem til udvalget, idet det tidligere udpegede medlem ikke har deltaget i udvalgets arbejde/møder. Det er efter mødet blevet oplyst, at de studerende har udpeget Thomas Juul Sørensen som nyt medlem af udvalget. ad 6 Meddelelser a. Studielederen oplyste, at Følgegruppen var tilskrevet med anmodning om genoptagelse af arbejdet. Studielederen indkalder gruppen til en orientering. b. Fra OG (overvintringsgruppen) var modtaget en henvendelse vedr. rustur for februarstarterne. Gruppen efterlyser værktøjer til brug for bl.a. bedre information til de nye studerende og imødegåelse af rygter.sagen blev henvist til det af studienævnet nedsatte ruskursusudvalg. c. Studielederen annoncerede fællesmøde mellem Odontologisk Studienævn og Studienævn for Medicin. Dato for mødet er onsdag d. 15. november ad 7 Eventuelt Der forelå intet til dette punkt Ref. Grete Rossing Studievejledningen Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. Mandag Maria Salling Rasmussen International vejleder Tirsdag Jes Braagaard Onsdag Lone-Emilie Rasmussen Torsdag Camilla Götzsche International vejleder Palle Rasmussen Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla Götzsche Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensentlf lokale OBLIGATORISKE STUDIE- ELEMENTER PÅ 1 OG 2 SEME- STER For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle kemi øvelser For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte. Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. STYRENDE ORGANER Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/ eller umiddelbart efter din sygdomsperiode. Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads og kan derved risikere at blive forsinket i dit studium. Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kontakte en studievejleder. ADRESSEÆNDRINGER Fase I Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-registret. Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du dog give studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse. Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studie- og eksamenskontoret også oplysninger om din udenlandske adresse. Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret. Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og eksamenskontoret for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde. Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer. Fase II Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked. HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT DOBBELTKLIP FRA SU? Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor de sidste 12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. semester, og der er ingen dispensationsmulighed. Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for at få skema og attestation. Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbetales som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet af studietiden. Med venlig hilsen Studievejledningen

5 INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI FOR MEDICIN-STUDERENDE SOMMEREN 2001 For studerende, der endnu ikke har bestået kemitentamen (gammel ordning) og skal til kemi-tentamen i februar 2001 er der tilmelding til tentamen via WWW/SEB (på adressen: eller på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 17. oktober 17. november For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på Studie- og eksamenskontoret. Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før eksamenen. Se i øvrigt vores hjemmeside på nyside.asp?valg=st Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret LÆSERBREV Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der ved eksamen i Tidlig Almen Medicin og Sundhedspsykologi (TAS) er blevet givet ulige vilkår for de studerende, idet den tid, det er mulighed for at arbejde med eksamenscasene kan variere med op til en uge afhængigt af hvilket hold man er tilmeldt. At gå til eksamen er i forvejen ingen juleleg og fornemmelsen af at være forfordelt tidsmæssigt må være meget irriterende, samt give det indtryk at kursusledelsen er temmelig ligeglad med, om eksamen afvikles på en fair måde. Dette er ikke tilfældet. Ved planlægningen af eksamen undgik det vigtige punkt at holdene fik tildelt forskellig forberedelsestid min opmærksomhed, hvilket jeg hermed udelt beklager. Der er straks truffet foranstaltninger så betingelserne nu bliver så ens som muligt. STYRENDE ORGANER INDTEGNING TIL EKSAMEN I Basal humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Cellebiologi FOR MEDICIN-STUDERENDE VINTEREN 2000/01 For studerende, der går på 1. semester i efteråret 2000 (ny ordning) og som skal til eksamen i Basal humanbiologi, medicinsk kemi & intro til Cellebiologi i januar 2001, er der tilmelding til eksamen via WWW/SEB (på adressen: For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres på Studie- og eksamenskontoret. Tilmeldingsperioden er 23. oktober 17. november 2000 Har du ikke mulighed for at tilmelde dig via WWW/ SEB kan du tilmelde dig på eksamenskontoret (9.1.55a) i samme periode (23. oktober-17. november). Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før eksamenen. Se i øvrigt vores hjemmeside på nyside.asp?valg=st, hvor du kan finde flere informationer fra og om Studie- og eksamenskontoret. Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Michael Sørensen Eksamenskontoret Fase I Jeg står naturligvis til rådighed for yderligere mundtlig redegørelse og drøftelse, såfremt det ønskes. Venlig hilsen Jens Tørning, alment praktiserende læge, kursusleder på TAS 5 ORIENTERING OM VALG AF UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II! Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II. Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om: - fagene på Fase II - hvordan foregår undervisningen på Fase II - introduktion til de enkelte Klinikudvalg - praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m. Orienteringsmødet afholdes Mandag den 20. Nov kl i Hannover-auditoriet Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer. Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du hente et skema på studienævnskontoret, lokale eller på studie- og eksamenskontoret. Vel mødt! TIL 2 SEMESTERS STUDERENDE GL ORDNING I forbindelse med implementeringen af den nye studiordning har der været en del henvendelser fra studerende på de første semestre af gammel ordning angående overgangsordninger. Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at få dem færdige og der vil formentiligt være et indlæg i MOK i næste uge. Med venlig hilsen Studieadministrationen M K Tirsdag morgen på: www studmed ku dk/mok FaseII MEDICINSK VIDENSKABS- TEORI II 8 SEMESTER EF- TERÅR 2000 Opgave 2, der er en gruppeopgave, blev udleveret ved forelæsningen mandag den 6. november. Opgaven kan afhentes her på Afdeling f. Medicinsk Videnskabsteori. Opgaven ligger i grøn bakke på bordet overfor lokale Opgaven skal afleveres den 23. november på Afd. f. medicinsk videnskabsteori (lokale ) M.v.h. Kirsten Kjær. studiesekretær

6 6 SEMINARRÆKKE VED NEUROBIOLOGISK FORSKNING- SENHED, RIGSHOSPITALET Mødested: Konferencelokalet, neurologisk afdeling, afsnit 2081/2082, Rigshospitalet Tidspunkt: Torsdage kl Torsdag d. 23. november 2000 Phd-studerende, cand.pharm. Betina Elfving Jagten på nye PET-tracere - in vitro og in vivo undersøgelser Torsdag d. 7. december 2000 Phd-studerende, cand.pharm. Karen H. Adams 5HT 2A -receptorer ved obsessiv-kompulsiv sygdom og Tourette. Præliminære resultater Torsdag d. 4. januar 2001 Stud.med. Daniela Balslev Cluster analyse af funktionelle hjerneaktiveringsdata Torsdag d. 1. februar 2001 Phd, civilingeniør Claus Svarer Partial volume korrektion af PET- og SPECT-billeder Torsdag d. 1. marts 2001 Post doc, biolog Susana Aznar Hippocampus-cellekulturstudier af 5-HT neurotoxicitet Torsdag d. 5. april 2001 Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen Funktionel billeddannelse af det dopaminerge transmittersystem ved parkinsonisme. Torsdag d. 3. maj 2001 Professor, overlæge Olaf B. Paulson Hjernens blodgennemstrømning og metabolisme ved kronisk hypoxi. Studier fra Andesbjergene og på 8. sal. SYMPOSIUM Seven Transmembrane Receptor Signaling Tuesday, 12. December, Lundsgaard Auditorium, Panum Institute, Copenhagen University Chairmen: Thue W. Schwartz and Steen Gammeltoft Program: Introduction Brian K. Kobilka, Howard Hughes Medical Institute, Beckman Center, Stanford University Medical School, California, USA: Adrenoreceptor function in the nervous system. VIL DU GERNE TIL USA? Læsemakker søges til USMLE step 2 Der skal læses intenst januar og februar, på fuld tid og testen tages i marts i Gøteborg på computer. Jeg har alt materiale, bøger, prøvetests etc. Ring til Desværre har jeg ikke mulighed for at besvare henvendelser angående generel information om USMLE. Derfor ring kun vhis du er interesseret som læsemakker. Generel information om USMLE kan fås på internettet eller på Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24. DAGENS TILBUD OG ANNONCER Studietilbud Daniel Oprian, Department of Biochemistry Brandeis University, Waltham, Massachusetts, USA: Rhodopsin in Health and Disease Coffee break Thue W. Schwartz, Department of Molecular Pharmacology, Copenhagen University, Denmark: Activation mechanism of neuropeptide and chemokine 7TM receptors Christian E. Elling, Department of Molecular Pharmacology, Copenhagen University, Denmark: Molecular dissection of 7TM receptor structure and function. No abstracts are available. SYMPOSIUM Molecular Mechanisms of Neuronal Stress and Degeneration Monday, November 27, 2000: Alfred Benzon Auditorium, Danish School of Pharmacy, Universitetsparken 2, Copenhagen, Denmark. Organizers: Aase Frandsen, Bente Finsen and Steen Gammeltoft. Preliminary Program: Kim Heidenreich, Department of Endocrinology, University of Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado, USA: Protein kinases that regulate neuronal survival and apoptosis Liliana Minichiello, EMBL- Monterotondo, Rome, Italy.TrkB signalling in developing and adult brain Wulf Paschen, Department of Experimental Neurology, Max-Planck-Institute for Neurological Research, Koln, Germany. Disturbances of endoplasmic reticulum functions: a key mechanism underlying neuronal cell damage? Sandwhiches and refreshments Poul Henning Jensen, Aarhus University, Denmark. Lessons from heritable Parkinson s disease opposing roles for a- synuclein and parkin Deniz Kirik, Departm,ent of Physiology and Neuroscience, Wallenberg Neuroscience Center, University of Lund, Sweden. Recombinant viral vector mediated gene transfer of GDNF in a rat model of Parkinson s disease Elisabetta Vaudano, Lundbeck Pharmaceuticals, Copenhagen, Denmark: Axonal injury and peripheral nerve grafting in the thalamus and cerebellum of the adult rat: upregulation of c-jun and correlation with regenerative potential Niels Henrik Diemer, Department of Neuropathology, Copenhagen University. Single cell PCR analysis of modulation of GluR2 ekspression in the brain. Annoncer OSWALD 2 OPGAVE Har du interesse for astma, høfeber og allergi, er der mulighed for at kunne deltage i forskning på Bispebjerg Hospitals lungemedicinske ambulatorium. Du vil samtidig kunne få mulighed for at løse en Oswald 2 opgave, som en del af denne forskning. Skriv et par ord om dig selv og send det til Vibeke Backer, Lungemedicinsk Ambulatorium IPAMB, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV inden den Du kan også kontakte os telefonisk og spørge efter Vibeke Backer eller Hendrik Nolte, tlf.: SYMPOSIUM Young Talents in Danish Biochemistry and Molecular Biology Thursday, December 7, Hannover Auditorium, Panum Institute, Copenhagen University Organizers: Allan Stensballe and Lotte Vogel For tredje år i træk afholder Biokemisk Forening symposiet Young Talents in Danish Biochemistry and Molecular Biology. Symposiets formål er at præsentere yngre lovende forskere, som har markeret sig i den danske forskningsverden. Program: Introduction Jan Jensen, Hagedorn Research Laboratory, Dept. of Dev. Biol, Niels Steensens vej 6, Gentofte, Control of endodermal endocrine development by Hes Claus Storegaard Sørensen, Danish Cancer Society, Strandboulevarden 49, Copenhagen, Nonperiodic activity of the human anaphasepromoting complex-cdh1 ubiquitin ligase results in continuous DNA synthesis uncoupled from mitosis Coffee break Claus Juel Jensen, Glostrup Hospital, Dept. of Clinical Biochemistry, Glostrup, A phosphoserineregulated docking site in the protein kinase RSK2 that recruits and activates PDK Martin Stahlhut, University of Copenhagen, Dept. of Med. Anat., Struct. Cell Biol. Unit, Panum Institute, Blegdamsvej 3, Copenhagen, Identification of filamin as a novel ligand for caveolin-1: Evidence for the organization of caveolin-1-associated membrane domains by the actin cytoskeleton Discussion Poul Nissen, Mol. Biophys. Biochem., Yale University, P.O.Box , New Haven CT USA, From RNA to Protein: the Structure and Function of the Large Ribosomal Subunit Glögg and Christmas Cakes EFTERLYSNING Jeg efterlyser igen min sorte Dickies hættetrøje, der er forsvundet fra lokale Den har stor affektionsværdi *hulk*, og den er ikke engang ægte! Aflever den venligst i informationen eller ring til mig på Frederikke 201 TURNUSBYTTE Haves: Svendborg med start Ønskes: Et hospital under 1,5 times kørsel fra København Henvendelse:

7 BLIV HJÆLPER PÅ EN FERIE- LEJR! ANNONCER STUDENTERMEDHJÆLP TIL FORSKNING KVINDELIGE FORSØGSPER- SONER SØGES 7 Ca. 600 børn og unge får hvert år på Ungdommens Røde Kors ferielejre et pusterum fra deres til tider omtumlede hverdag. De fleste af børnene kommer fra familier, hvor der ikke er tid, overskud eller økonomi til at tage på ferie. Du kan være med til at give disse børn og unge en solrig oplevelse ved at blive hjælper på en af de 13 ferielejre, der ligger fordelt rundt om i hele landet. Du skal blot være fyldt 18 år, have lyst til at bruge en uge af din sommerferie, og være frisk på en udfordring. Det er energikrævende at være hjælper, men glæden ved at vinde børnenes tillid og se dem stortrives denne uge er det hele værd. Vil du vide mere, så ring til: Ungdommens Røde Kors på tlf.: , og få materiale tilsendt. Der er ansøgningsfrist 28. februar Palliativ medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital giver lindrende behandling til kræftpatienter, som ikke kan helbredes. Sideløbende hermed foregår i øjeblikket to forskningsprojekter. Vi søger en studentermedhjælper til indtastning af data og udsendelse af spørgeskemaer. Vi har i øjeblikket ansat tre studentermedhjælpere, som du vil komme til at samarbejde med. Der er behov for, at en af de fire studerende er her hver dag (mandag-fredag) i 1-2 timer, men den øvrige arbejdstid kan planlægges efter ønske. Løn i henhold til HK Studentermedhjælp, ca. 95 kr./time + feriepenge. Skriftlig ansøgning (gerne pr. ) til: Klinisk assistent Dorthe Goldschmidt Palliativ medicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, opgang 20D 2400 København NV tlf Til pigerne på 2 mmmmmh kill that rabbit! Kvinder, der anvender p-piller, kan opleve at der optræder blødningsuregelmæssigheder og andre bivirkninger f.eks. i form af uren hud. En stor del af disse bivirkninger skyldes det såkaldt gestagene hormon, der sammen med det østrogene hormon er ansvarlige for p-pillernes svangerskabsforebyggende effekt. Der arbejdes derfor på at udvikle gestagene hormoner med så få bivirkninger som muligt. Denne undersrgelse skal belyse, om p-piller med et nyudviklet gestagent hormon har færre bivirkninger end en p-pille med at andet gestagen, der har været i brug gennem de seneste ca. 10 år; det kunne foreløbige undersøgelser nemlig tyde på. Undersrgelsen indebærer, at du skal tage en af de to p-pilletyper i 12 mdneder, at du skal føre skema over dine menstruationer og møde til kontrol 6 gange. P-pillerne stilles gratis til rådighed i undersøgelsesperioden, og hvis du tager p-piller i forvejen behøver du ikke holde pause, før du starter på de nye. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen og du kan til enhver tid trække dig ud af undersøgelsen uden begrundelse Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske komite og Lægemiddelstyrelsen. Hvis du er interesseret i at hrre mere om undersrgelsen bedes du kontakte: Foreningen Sex og Samfund Skindergade 26, København K Tlf , mandag, tirsdag og torsdag kl eller tlf dagligt Filmklubben P8'n præsenterer www p8n dk PROGRAM EFTERÅRET /11 Skandinavisk Film 16/11 Fight Night - Et tæsketema 23/11 Das Boot 30/11 Buena Vista Social Club 7/12 Saving Privat Ryan 14/12 Nightmare Before Cristmas Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Hamsun foræller om forholdet mellem Hamsun (Max von Sydow) og hans kone Marie (Ghita Nørby) i årene 1935 til Begge var de store individualister, og det skabte konflikter, at Marie følte, hun opgav sit eget liv for Hamsun. Under Anden Verdenskrig sympatisterede de begge med nazisterne, og det førte til en langvarig proces mod Hamsun - en proces, som ikke gjorde deres forhold lykkeligere.

8 8 REFERAT AF KØBENHAVNS KREDSFORENINGS REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE (KKR) D 23/10-00 Dette referat er et subjektivt uddrag af, hvad der blev snakket om på mødet. Dette skal ses som et supplement til repræsentantskabets beslutningsprotokol, der kan rekvireres på sekretariatet. Da Stine Sloth har været bortrejst har Andreas Lundh været konstitueret formand i denne periode. Det blev oplyst fra vagtbureauet at timeantallet (FADL- vagternes samlede arbejdstid) er stigende, og at det tegner til et overskud i timeomsætningen. Stigningen har imidlertid betydet, at der flere gange ikke er nok studerende til at tage de vagter der er bestilt. Så alle der har muligheden opfordres til at tage nogle vagter, da det er uheldigt, hvis afdelingerne begynder at tvivle på at de altid kan få en FADL- vagt når der er brug for det. To af de nye sikkerhedsrepræsentanter, Lotte og Christina, deltog i en del af mødet, hvor de fremlagde hvad de har af visioner med deres arbejde med arbejdsmiljø for FADL- vagter. Repræsentantskabet fremlagde også deres visioner og mål på arbejdsmiljø området. Herunder blev det også fastslået, hvad der står i lovgivningen om sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsmiljø. Efter fyringen af vagtbureauets direktør Jørgen Breide blev det diskuteret, hvordan ansættelsen af en ny direktør skal koordineres med sammenslutningen af de tre vagtbureauer til ét stort med fælles direktør. Der blev desuden berettet, at der er diskussion i gang i hovedforeningen om placeringen af det nye vagtbureau. I KKR mener vi at kontoret skal ligge i København, blandt andet fordi vi har den største vagtomsætning og de fleste vagttyper, størstedelen af medlemmerne og mange af aktiviteterne foregår i København. Generalforsamlingen blev kort evalueret. Selve generalforsamlingen blev afviklet uden problemer, dog var antallet af fremmødte begrænset til ca. 30 stk. Det var en stor skuffelse for de frivillige politikere, hvoraf nogle lægger et meget stort og grundigt stykke arbejde, der kommer alle til gode, at der ikke er større opslutning om FADL. Generalforsamlingen var samtidig sidste frist for opstilling til valget. Da antallet af opstillede lige nøjagtigt var 21, og der er 21 pladser i KKR, bliver der ikke noget kampvalg i år. Det var rart at se nogle nye ansigter blandt de opstillede. FADL & VAGTBUREAUET FADL Til sidst blev der bevilliget politiker kompensation til Gordon T. Jehu og Anders Toft fra Københavns Kredsforenings Bestyrelse, da de i øjeblikket har overtaget ansvaret for den daglige ledelse af vagtbureauet efter fyringen af Jørgen Breide. Referent Rasmus Hesselfeldt HAR DU BETALT DIT FADL- KONTINGENT? Som det er de fleste bekendt, er der i september måned udsendt girokort til samtlige medlemmer, vedrørende FADL-kontingentet for perioden l. august år 2000 til 31. januar år Betalingsdatoen var fastsat til den 4. oktober år Desværre mangler stadig 280 medlemmer at betale kontingentet. Sekretariatet har derfor den 3. november udsendt rykkergirokort uden gebyr med betalingsfrist TORSDAG DEN 9. NOVEMBER ÅR Hvis betalingsdatoen overskrides, vil næste rykkergirokort indeholde et rykkergebyr på kr. 150,00. Dette gør sig dog ikke gældende for de medlemmer, som har aftalt en anden betalingsdato. Da FADL modtager kontingentindbetalingerne elektronisk, vil indbetalingen først være registreret i sekretariatets bogholderi 5 bankdage fra selve indbetalingen. Så har du betalt i løbet af de sidste par dage, skal du bare se bort fra rykkergirokortet. Senere betalingsfrist med hensyn til kontingentbetalingen kan altid aftales, og FADL bevilger altid kontingentfritagelse ved orlov fra studiet og lignende forhold. Det kræver dog, at ændrede studieforhold meddeles sekretariatet, da FADL ikke har mulighed for at indhente oplysninger om studieforhold. FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR 2001: De medlemmer som er omfattet af FADL s forsikringsordning, og som ikke er i kontingentrestance til FADL, vil her i november måned modtage giroopkrævningen på forsikringspræmien for år Fra sekretariatets side er vi godt klar over, at opkrævningen udsendes meget tidligt, men erfaringsmæssigt ved vi også, at mange medlemmer ikke betaler opkrævningen til tiden, derfor vil opkrævningerne blive udsendt i god tid - inden årsskiftet. Sekretariatet skal afregne forsikringspræmierne med Codan inden årsskiftet, og endvidere er det altid nødvendigt at sende rykkeropkrævning til mange medlemmer. Sekretariatet er nu blevet tilsluttet PBS-betaling i forbindelse med opkrævningen af forsikringspræmierne, og hvis alt går vel, vil du have mulighed for at tilmelde forsikringspræmien via BetalingsService. Med venlig hilsen f. FADL s sekretariat Anette og Linda LÆGEVIKARIAT - følgende er modtaget fra Hjørring sygehus: HVAD MED ET VIKARIAT PÅ EN MEDICINSK AFDELING?!Hvis du ønsker en lille pause fra studiet eller trænger til at få penge på kontoen, så tag et vikariat på medicinsk afdeling B, Hjørring Sygehus. Vi tilbyder - et godt arbejdsmiljø - introduktion og 1-2 ugers oplæring, før de første aften-nattevagter - en stor, intern medicinsk afdeling indeholdende neurologi, kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, gastroenterologi, rheumatologi og lungeklinik - 9 dygtige og pædagogiske reservelæger, som vil blive dine nye, tætteste kollegaer - 13 spændende og lettere excentriske 1. reservelæger/overlæger, som brænder for deres specialer og elsker at lære fra sig - God løn efter overenskomst med FaDL - Særdeles billig bolig i Sygeplejerskekollegiet ved Sygehuset Er du stadig betænkelig på grund af den store afstand fra København, Odense eller Århus? Så kan vi berolige dig med, at du får betalt togbilletten tur/retur ét gang om måneden fx når du tager hjem i din friuge. Tiden går hurtigt, og man kan få læst en god bog på 5½ time fra Hjørring til København, - så værre er det ikke. Desuden lærer du og får prøvet ti gange mere på Hjørring Sygehus end du kan på de studenteroverrendte afdelinger i dit område. Journalskrivning er ikke det eneste du får lært her! Vi har brug for din hjælp nu! Både november, december 2000 og januar, februar og marts 2001 er måneder, hvor vi kan bruge en ekstra hånd. Har du brug for flere informationer? Kontakt venligst Medicinsk afdeling B, Adm. Overlæge Stig Korsager på tlf.nr Vi glæder os til at høre fra dig! VT - VAGTER Ugestatistik for ugen: 30/ / man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt Ledige hold Arbl. Vagter Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonnen ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. ÅBNINGSTIDER PÅ VAGT- BUREAUET Ekspeditionen har åbent: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl og fra Mandag og fredag lukket for personlig henvendelse du kan dog stadig ringe. Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er Man kan også skrive til os på adresserne: (Lone Blach) (Kirsten Carstens)

9 SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen 30/ / man tir ons tor fre Lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket i alt bestilt ialt udækket dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. MEDDELELSER FRA VAGTBUREAUET Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev eller telefon. Nye ansigter på Vagtbureauet! I oktober blev der ansat 2 nye damer i Vagtafdelingen. Karen Fjeldgaard, der fortrinsvis har vagter og Mona Jeppesen der udelukkende har vagter. I ekspeditionen er ansat Mikael Sorel. Mikael er ansat på deltid og kan derfor ikke træffes hver dag. Vagtafdelingen Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men undgå at ringe mellem og SPV- opskrivning er fra kl og HUSK: SPV-opskrivning kan ske 1 måned frem minus 1 dag. HUSK NU at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL s egne postkasser anvendes. Manglende porto koster kr. 22,75 PR. GANG!!!!!!! Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT påstemplet HUSK PORTO. MEDDELELSER FRA VAGTCHEFEN & SERVICECHEFEN Daglig træffetid: Gitte tirsdag, torsdag og fredag kl til Caroline mandag og onsdag kl til Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/ servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd. Du kan skrive til os på følgende adresser: (Gitte Haupt) eller (Caroline Møller). Venlig hilsen Gitte Haupt & Caroline Møller Servicechef Vagtchef ANNONCER VB SPV-flyverhold 1503! Det nyoprettede SPV-hold dækker alle opgaver på SPV-området. Det kan altså både være psyk., afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud til. Når holdet ikke er i arbejde dækkes også almindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret arbejde på de planlagte vagter. Krav: Du skal kunne tage min. 4 vagter hver måned, have haft min. 300 SPV-vagter (gerne med god psykerfaring). Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte Haupt på Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller ved at ringe herind på tlf Intensivhold 4102 søger et nyt medlem til afd 542 KKHH FADL s mest kompetente intensiv hold (4102) tilbyder DIG en enestående chance for at videreudvikle din kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde på lige fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker. Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære: at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m. at gå stuegang med lægerne fra de forskellige afdelinger. at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA) at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex (PDM) at kunne arbejde selvstændigt at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte ting intensiv personale må beskæftige sig med, herunder psykisk observation og pleje af patienter og pårørende, akutte livs redende procedurer, opsætning og tilslutning af respiratorer/bipap/cpap osv. osv. osv. Vi forventer at du: har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra. har bestået farmakologi. kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år. er fleksibel, selvstændig og engageret. kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter. Oplæring: November-december. 9 Vagtstart: Så tidligt som muligt i december eller november afhængigt af hvor hurtigt du kommer gennem din oplæring. Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest torsdag den 16. november 2000 klokken Yderligere informationer: For yderligere info kontakt venligst holdleder Jens Möhl Højberg på efter NYT Afdelingshold til KAS-Herlev, intensiv afdeling, hold 4406 Der søges ca. 15 medlemmer til et nyt afdelingshold. Holdet vil være en fast del af afdelingens personale. Holdet vil som det ser ud i øjeblikket være tilknyttet afdelingen det næste halve år. Vagtbehov: Aften og nattevagter alle ugens dage Dagvagter i weekenden Krav: Min. 300 VT-timer Bestået farmakologi Kunne tage 4 5 vagter pr. måned Ansøgningsfrist: Mandag , kl.12:00 Stiftende holdmøde torsdag , kl. 16:00 på Vagtbureauet Nyt, hjemme VT-hold 4633 på Nørrebro søger ca 8 medlemmer Vagtbureauet har fået bestilling på et nyt hjemme VT-hold, som skal varetage overvågning af en lille pige. Det er en ret krævende opgave, idet barnet er MEGET DÅRLIGT Barnet er ca. 1 år, og lider af spinalmuskelatrofi type I elle II. Prognosen for barnet er dårlig. Udover ventilatørbistand, som udelukkende skal forstå de ret respiratoriske opgaver, vil der i hjemmet være en støttepædagog, der varetager alle andre opgaver omkring barnet. Krav: Mange VT-timer Min. 100 BVT-timer Lyst til at arbejde i et privat hjem For yderligere information, kan I ringe på Vagtbureauet Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. november 2000 kl til VB HAR DU TJENT FOR MEGET ELLER ER DU TÆT PÅ AT SKULLE VÆLGE SU FRA DET BETYDER IKKE AT DU IKKE KAN TAGE VAGTER RING TIL KIRSTEN ELLER MIKAEL PÅ OG HØR NÆRMERE OM KAPITALPENSIONSFINDEN UUUH

10 10 P A F PANUM FRILUFTSFORENING Efterårets kommende arrangementer: Tur: Sejlerhygge, foredrag og evt. sejltur Fiskeri: Kuttertur i feb. For at undgå sildehelvede Fluebinding i de mørke aftener Jagt: Nye jægere fejres samtidig med vores nye lokaliteter Der kommer flere skydebane ture Jagttegnskursus Alle datoer kommer på, og hvis i vil høre mere så ring eller stop mig på gangen. Der vil også komme tilmældings frister med betaling pga. dårlig erfaring med opmødet. Med Farvede Efterårshilsner Bjørn Reseke, Formand, Tlf: INDRE ORGANER Basisgrupper PGA??? JA JA DA!!! Efter vores golf-på-panum opråb i et tidligere MOK, har vi oplevet en stor tilslutning til projektet og mange rosende ord på initiativet - tak for det! Dette har indtil videre mundet ud i at vi mandag den 23-10, spillede vores første turnering, kaldet Søren Ventegodt Open på Passebækgård Golfklub. Den stolte vinder blev Morten Slugger Staberg - tillykke tillykke han nu skal i klædes den smukke kittel...addddd. Desværre udkom MOK ikke i ugen op til grundet efterårsferie, så det var ikke muligt få budskabet ud til alle - sorry. Vi vil grundet det fremskredene tidspunkt i sæsonen henlægge PGA s fremtid til foråret, hvor vi vil stable en weekend tur på benene, samt flere turneringer. Go vinter og hold øje med MOK i foråret. Med venlig hilsen Mikkel Rosendahl, Peter Pfeiffer og Søren Rudolph LÅN AF KLUBBEN Fra d.d. er det ikke længere muligt, at betale depositum for lån af Klubben med checks. I fremtiden vil det kun være muligt, at betale via vores bankkonto reg konto nr i Den Danske Bank. Dvs. når du har modtaget besked fra Udlånsgruppen om at du har fået Klubben på en af de datoer du har søgt, skal du gøre følgende: Ved døren til lokale ligger en stak indbetalingskort. Et af disse medbringes i banken. I banken betales depositum på 1500,- senest 6 uger før arrangementet. Kvittering for denne indbetaling medbringes på Udlånskontoret mandag mellem som dokumentation for indbetalt depositum. Ved denne lejlighed vil du modtage en nøgle til Klubben. Efter afholdt arrangement returneres nøglen til Udlån. Udlånsgruppen sender snarest herefter en check med depositumet (fratrukket evt. skader olign.) til din hjemmeadresse. Aftaler indgået om lån af Klubben før d.d. er selvfølgelig stadig gældende. Med venlig hilsen Studenterklubben / Udlån Jagttegnskursus: Januar er måneden hvor vi igen vil lave et hurtigt og billigt jagttegn s kursus. Du kan simbelthen tage et jagtegn gennem PAF for under 1000 dkr. Man skal selv læse teorien, men våbenkurset er der registreret lærer til. Er du interesseret så kan tilmælding ske til Bjørn Reseke eller Gammel Dansk skååål Bjørn Reseke )RUInUGXNRVWRJORJLLHQPnQHG APPARDERBEI: Vi skal gøre vores lokaler istand og dette koster lidt af JERES tid. Jeg som jer er ikke vildt interesset i at bruge forfærdeligt med tid på dette, så jo flere, jo bedre. Vi har rengjort med rimelighed og der skal males. Jeg har bestilt maling, pensler, osv. Så når dette kommer er datoen at finde i MOK. VH Bjørn Reseke UNDSKYLD Vi skylder vores tutor: Kristine Sarauw en kæmpe undskyldning, for den måde vi angreb hende på i det tidligere MOK Meget beklageligt har det vist sig at kommunikationen internt på holdet har svigtet på det groveste, og derfor er vi meget kede af den pinlige situation, som vi har anbragt Kristine i Vi skylder hende en stor undskyldning samt en kæmpe ros for den gode og professionelle eksamensvejledning, som vi netop har modtaget HOLD 209 DQGXInGHWELOOLJHUH",0&&H[FKDQJH Ã 9LÃDUUDQJHUHUÃNOLQLVNHÃRSKROGÃLÃXGODQGHWÃDIÃHQÃPnQHGVÃYDULJKHGÃ 'XÃYLOÃRSOHYHÃKYHUGDJHQÃSnÃHWÃXGHQODQGVNÃKRVSLWDOÃVDPWÃP GHÃ ORNDOHÃRJÃDQGUHÃXGHQODQGVNHÃP HGLFLQVWXGHUHQGHÃLÃHQÃP nqhgã 9LOÃGXÃYLGHÃP HUH"Ã.LJÃIRUELÃ,0&&NRQWRUHWÃRQVGDJHÃPHOOHPÃÃHOOHUÃÃ

11 Kære alle dykkerinteresserede på Panum: Hvad er PUC? PUC står for Panum Underwater Club. PUC er en nyligt dannet basisgruppe/klub på Panum, hvis interesseområde kun omfatter dykning. Vi arrangerer dykkerture for vore medlemmer, har lige fået bevilget en svømmehal til vintertræning samt har seriøse planer med at kunne tilbyde sportsdykkeruddannelser i klubregi. Tanken bag Der findes i dag i forvejen et utal af sportsdykkerklubber i København. Hvorfor så danne endnu en? Ideen har fra begyndelsen været en klub, hvor medlemsskaren kun består af studerende fra Panum og hvor kontingentet er til at betale. Vi har ingen ambition om at konkurrere om medlemmer med veletablerede dykkerklubber som AUG o.l. Sammenlignes udstyrskapacitet og medlemsskare er vi langt bagud. Men mon ikke der er mange panumstuderende, som kunne ønske sig at være med i en klub, hvor medlemmerne var ligesindede unge, som var i gang med samme uddannelse som dem selv, interesserede sig for mange af de samme ting og i det hele tage snakkede godt sammen? Det tror vi der har startet PUC, og det er disse studerende vi henvender os til. Hvem kan dykke i PUC? Klubben er åben for alle. CMAS, PADI, NAUI, snorkeldykkere, svømmere, kort sagt: alle. For at dykke i en klub under Dansk Sportsdykker Forbund i Danmark skal man have et CMAS certifikat eller skal tage et konverteringskursus, men ellers regerer der en evig diskussion om hvilket uddannelsessystem der er bedst. Dette vil vi dog ikke komme ind på her. Vi har i PUC bestemt at tillade alle at komme ud at dykke med os, uafhængigt af certifikat. Vi har ingen planer om konverteringskurser o.l., men før vi sender et nyt medlem under vandet sikrer vi os, på f.eks. et prøvedyk med en erfaren divemaster, at vedkommende ved, hvad man gør. Sagt på en anden måde: Vi sætter sikkerhed meget højt, og INDRE ORGANER dykker altid med mindst makkerline og overfladebøje i nordiske vande, samt har altid en dykkerleder på stranden/båden til evt. alarmering i nødstilfælde. Økonomien bag Fra februar år 2001 fastsætter vi et nyt medlemskontingent. Strukturen bliver et indmeldelsesgebyr, i størrelsesordenen 2-300kr., som betales en gang for alle og derefter et halvårligt kontingent, omkring kr., som skal betales, hvis man ønsker at deltage i vore aktiviteter det pågældende semester. Synes man dette lyder dyrt, kan man blot sammenligne med AUG, som er en dykkerklub startet af biologistuderende og nu åben for alle. Medlemsgebyret der er halvårligt 600kr. Dykning er desværre en dyr sport, og en dykkerklub kan ikke drives på velvilje alene. Men er folk seriøst interesserede i sportsgrenen, er pengene givet godt ud. Fremtidige planer Vores 1. prioritet er at få anskaffet en mængde fulde SCUBA sæt, så vi er uafhængige af udlejning og kan gøre turene billigere for dem, der ikke ejer eget dykkerudstyr. Vi har også seriøse planer med at kunne tilbyde dykkerundervisning og udstedelse af certifikater, så nye medlemmer kan komme til. Endvidere er vores ønske om en klubbåd velkendt, og vi arbejder på sagen. Klubhus/lokale er undervejs og svømmehal har vi allerede fået bevilget. Ellers er det er medlemmerne i fællesskab som former klubben, hvormed det også er disse som har ansvaret for, at klubben kan vokse sig stor. Alle der kunne tænke sig at være behjælpelige med alt fra undervisning, bådføring til dykkerledelse og transport opfordres til at give deres besyv med. Det er jer, studerende, der har muligheden for at danne en velfungerende dykkerklub! Har du taget et dykkercertifikat for nogle år siden men ikke dykket siden??meld dig ind i PUC! Mangler du nogen at dykke med??meld dig ind i PUC! Kan du ikke dykke i en DSF klub fordi du ikke er CMAS uddannet??meld dig ind i PUC! 11 Er du allerede medlem i en anden klub??meld dig ud og meld dig ind i PUC :-) De kjærligste våde hilsener Christian (209) og Erik (209) dk PUC KALENDER Oktober, november 2000 samt februar og marts 2001: Svømmehalstræning 20:00 22:00 hver tirsdag Vigerslev allé skole Alle velkomne, da det ikke er nogen dykkerspecifik aktivitet. Mulighed for vand-polo/svømning/m.m. Aktiviteten er GRATIS, så se at få jer meldt til! Stadig ledige pladser på holdet! Februar 2001 Stiftende generalforsamling! Info kommer i MOK. April 2001 Weekendtur. 4 dyk i DK over en weekend, lørdag og søndag Maj 2001 Kullentur. 3 dage, med 2 overnatninger på Kullen. Torsdag - søndag. Fremragende dykning i sydsverige August 2001 Lysekil tur Årets højdepunkt. 8 dages dykkertur til den svenske vestkyst. Dykning i særklasse i sveriges Gullmarsfjord. Lodrette bjergvægge der rækker ned til dybder på over 100m! Efterår 2001 Første hold af elever starter på en dykkeruddannelse hos PUC. VI MANGLER VORES TUTOR Hvad skal vi dog gøre??? ANNA FRIIS JØRGENSEN har ikke været i kontakt med os på hele 3 semester, hvor er hun??? Vi mangler hjælp og vejledning til den store sociologiopgave! Med håb om snart at se vores tutor Hold 301 Efterlysninger Hvor er vores tutor, når vi har brug for hende? Vi er på 3 semester, og vil gerne tale med vores tutor angående den obligatoriske gennemgang af, hvordan man griber videnskabsteoriopgaven an, men vi har intet hørt fra hende siden 2 semester Vi håber, at du læser dette, LINE STENDELL og så afholder et møde i nærmeste fremtid! Hold 307, tidligere 208 TUTOR SØGES På trods af jeg gentagne gange ikke har forsøgt at kontakte min tutor synes jeg det er for dårligt han ikke har kontaktet mig. Det er jo ikke min opgave idet han jo skal- og det får han løn for - tutorere mig. Min tutor hedder: Christian Heilmann og jeg har ikke set ham i 5 (og jeg skriver fem) år i tutorsammenhæng. Jeg skulle have gået på 13. semester men går kun på 12. og det er måske hans skyld. Eksamensvejledning er, så vidt jeg kunne læse i sidste nummer af MOK, obligatorisk, så han skal komme for jeg ønsker et møde. Hvis han ikke arrangerer det møde kontakter jeg studievejlederne. PVA af hold 108 (årg 94)PRK 6 SEMESTER KRISE Vi mangler vores gamle tutorer De skal forklare os hvordan vi læser til 6 semester eksamen, så hvis de gider indkalde til møde Det drejer sig om de gudsforladte tutorer MORTEN LJUNGDAHL DK og SØREN RUDOLPH! Hjæææælp maaaau Med russervenlige hilsener HOLD 109/110 FREBRUARSTARTERE 1998

12 12 KÆRE EMIL HERMANSEN Da du har sammensat dit svar til både mit og Peter Roy s debatindlæg i et, tillader jeg mig at kommentere det jeg føler, er relevant for mine synspunkter. At jeg så nok kommer til også at svare lidt på dine spørgsmål stillet til Peter Roy håber jeg ikke tages ilde op. Lad os starte fra en ende af. Du siger, at du får den opfattelse, at det er enormt bittert at yde et arbejde i basisgrupper m.m. Dertil vil jeg blot svare JA, det føles og ER enormt bittert, hvis man har brugt flere dage på at stable et storstilet arrangement på benene for derefter erfare, at folk hellere vil sidde i sine egne hjem, med deres egen lille omgangskreds og ikke engang gider cykle de 2 km til Panum for at se, hvad deres medstuderende nu har gjort for dem. Men som basisgruppeaktiv håber man. Måske er man heldig at tiltrække blot 5 personer mere næste gang, som man kan glæde. Og lykkes det efter gentagne gange ikke, bliver man først rigtig bitter. Du spørger til, hvilke konsekvenser der findes ved f.eks. manglende studenterpolitisk engagement. Jeg vil tillade at give mit bud, på trods af, at det ikke bliver en dagligdags konsekvens, men noget lidt mere langsynet. Man hører og læser i diverse tidsskrifter om alle de nyuddannede læger, som efter at være blevet færdige med deres studie føler sig alene og isolerede. De føler, at de har fået kappet makkerlinen til deres gamle vante studiemiljø og har ofte svært ved at tilpasse sig de nye normer, hvor personlig støtte fra deres kollegaer lyder til ofte at være en svær ting at få. Prøv at stoppe op og overveje, hvad denne situation kunne skyldes. Er det fordi de som studerende har engageret sig for meget i basisgrupper og det sociale liv på deres studie? Er det fordi de kom et semester bagud i deres studie, da de lige skulle have lidt ekstra tid til at arrangere endnu et spændende foredrag for instituttet eller klargøre en ny studieplan? Når Peter Roy i sit indlæg spørger til, hvorfor der er så mange misbrugere og selvmord blandt læger, kæder jeg det nemt sammen med både mine og hans synspunkter. Med forbehold for at tage fejl, vil jeg turde at påstå, at et i studietiden manglende social-, basisgruppe eller politisk engagement hurtig fører til en følelse af professionel isolation, ganske så snart man har afsluttet sit studie. Lige pludseligt er der ingen der længere gider stille op og uegennyttigt stable klubber og foreninger på benene for en. Man mister hurtig de gode tilbud, man havde som studerende, hvilke man i øvrigt måske ikke lige nåede at gøre brug af. Man havde travlt med at pleje sine egne interesser, gad ikke at interessere sig for foreningerne på Panum, da andre steder jo kunne tilbyde mere. Man opførte sig kort sagt, med Peter Roy s ord, som en selvcentreret satan. INDRE ORGANER Debat Måske mener man, mens man stadig læser, at der intet galt er med ovenstående opførsel. Man er jo sig selv nærmest, trods alt. Man opnår at blive en velkvalificeret læge og får sig et godt betalt job. At man så ikke får beholdt så mange af sine gamle studiekammerater som venner, begynder at føle sig alene og isoleret, ja, det beklager man sig over og nogle gange kan det få en uønsket ende. Om det ville have resulteret i andet, hvis man havde engageret sig lidt mere i sit studies, ud for pensum befindende sig, anliggender, kan diskuteres. Personligt er jeg dog ikke i tvivl. Og hvis man som læge i ovenstående problemer kommer til samme konklusion som mig, ja, så er løbet vel kørt og det er for sent at protestere over noget, man ikke længere er en del af... Hvorfor man ikke kan være selvstændig tænkende, hvis man studerer efter gymnasiemodellen? Tænk tilbage til folkeskolens matematik undervisning. Man lærte en hel masse formler og metoder man ikke rigtigt kunne forstå, hvordan virkede. Hvordan var de opstået og hvorfor kunne de bruges som de gjorde? Spurgte man læreren, fik man at vide, at sådan var det bare, og det skulle man ikke interessere sig for nu. Man ville få svar på det i gymnasiet. I gymnasiet fik man svarene. Men langt fra alle, og jo mere man lærte, jo mere fandt man ud af, at man faktisk ikke viste, hvorfor noget var rigtigt. At gennemgå noget, som ikke fandtes i lærebøgerne, var der ikke tid til. Men interesserede man sig for et specielt emne, fik man fortalt, at det kunne man jo blot selv læse derhjemme. Men hvor mange gjorde det? De fleste var jo ligeglade i enden. De skulle blot vide det, der stod i pensum, for at bestå. Måske bortset fra enkelte fag, så handlede det blot om at lære det opgivne stof bedst muligt og bestå med en god karakter. Herefter er man havnet på universitetet. Man har nu valgt et enkelt emne, man efter sigende virkelig brænder for. Og brænder man troværdigt for et emne, som det måske var tilfældet med nogle få udvalgte fag i gymnasiet, burde man også gå i dybden med det. Og falder man over noget, man ikke ved hvorfra kommer, så burde en sandfærdig passion drive en til at fremskaffe bredere viden og begynde at interessere sig for andre kilder end blot de i forvejen opgivne, for netop at belyse en given problemstilling fra andre sider. Man burde give sig til det, selv om det pga. tidspreset måske resulterer i et 9-tal i stedet for 11. Man kan prioritere: Blive et tænkende menneske eller en robot. Fortsætter man nemlig på universitetet at læse efter gymnasiemodellen, tilegner man sig jo blot færdig serveret viden. Man tillader at få dikteret udvalgt viden. Det gælder jo kun om at bestå, og det gør man ved at kunne pensum perfekt. Stof udenfor pensum bedømmes man ikke på, det har ingen indflydelse på karakteren, måske endda en lille neg. indflydelse, da der jo ikke er tid til det. Så det må jo være uvæsentligt og ikke værd at lære. Man har blindt sat sin lid til, at en højere magt bag studieplanen ved, hvad der er sandfærdigt og rigtigt, og man behøver ikke, eller har ikke tid, til at reflektere nærmere over det man lærer. Det er hermed, jeg mener, at man holder op med at tænke selvstændigt ved studier efter gymnasiemodellen. Udbud & efterspørgsel i forbindelse med basisgruppers aktiviteter: Jeg blev lidt forarget efter at have læst dette. Dersom, en basisgruppe fungerer kun med frivillige studerende som arrangører. Ingen tjener penge, basisgrupperne er uegennyttige og kun til for, at andre studerende skal have gavn af dem. Vil man f.eks. deltage i idrætsarrangementer, og kan vælge mellem en basisgruppe og en kommerciel klub at udøve dette i, er der for mit vedkommende ingen tvivl om, at basisgruppen er 1. pri. Vi går trods alt på samme studie, og hvis solidaritet endnu ikke er et dødt begreb, forstår jeg ikke helt din holdning, Emil. Holder folk sig væk fra basisgrupperne ender vi med at de nedlægges og vi får et socialt dødt Panum. Så i stedet for at sige, at vi skal have respekt for folks interesser, ville jeg hellere sige hav respekt for basisgrupperne, så vi undgår igen at vende tilbage til den studerende som en selvcentreret satan. Til slut. Nej, vi skal ikke være alle de ting du nævner. Vi skal være læger. Men har du tænkt over hvor udbredt f.eks. akupunktur er blevet, netop blandt læger? Hvor mange syge der flygter fra det konventionelle behandlingssystem fordi der enten ingen behandling er for dem eller fordi de blot ville få det endnu værre af en given behandlings bivirkninger? Hvor meget vi rent faktisk lærer om alternativ behandling kan jeg ikke præcist udtale mig om, da jeg jo ikke er nået til pågældende semestre, men et hurtigt kig i studiehåndbogen afslører ikke meget tid til behandling af emnerne. Og de enkelte timer der kan være tale om synes slet ikke at kunne hamle op med f.eks. et separat kursus som det føres på KI i Sverige. Jeg mener vi som fremtidige læger nærmest er moralsk forpligtede til at have kendskab til hvad der findes af alternative behandlingsmetoder, så vi i fremtiden bedre kan vejlede vores patienter og ikke blot sige, at vedkommende nok dør om et par måneder... MVH. Christian Dobrzanski, 2.sem. MOK henviser til kolofonen fremover. Et indlæg må max være på 6000 anslag... ovenstående er på over 7000! Det er sidste gang det sker, så tag nu og begræns jer. Tak. MOK-red/Gordon J-DAG I KLUBBEN FREDAG DEN 10 NOVEMBER FALDER SNEEN I STUDENTERKLUBBEN KLOKKEN Vi sælger glögg og æbleskiver hele eftermiddagen, og der vil være mulighed for at være med til at julepynte i Studenterklubben EFTER KLOKKEN ER DER KUN ADGANG MED STUDIEKORT ELLER IFØLGE MED!

13 KÆRE EMIL HERMANSEN med fare for injuriesager og muligheden for at fremstå som en sur selvglorificerende nar, tillader jeg mig hermed at kommentere dit indlæg. Jeg er selv aktiv i en del studenterpolitisk arbejde og opfatter det på ingen måde, som en sur tjans. Det er arbejde der både er spændende, lærerigt og faktisk pisse sjovt. Problemet, som jeg ser det, er bare at der simpelthen ikke er nok folk aktive. Dette er både et problem her på Panum, men også i samfundet generelt. Konsekvensen bliver at få skuldre må løfte en større byrde, med det resultat at deres arbejde ikke bliver optimalt. Dette skyldes ikke manglende lyst eller evne, men blot det faktum at der desværre kun er 24 timer i døgnet, og stadigvæk eksamener der skal bestås, søvn, måltider, kæreste, arbejde, familie osv. Det er rent faktisk lidt bittert at vide, at havde man blot lidt mere tid, så kunne man gøre sit arbejde langt bedre. Du skriver at årsagen til at folk ikke er aktive skyldes en generel tilfredshed med det arbejde der bliver gjort. INDRE ORGANER Men den påstand holder altså ikke. Jeg hører jævnligt brokken i krogene over eksempelvis studienævnsarbejde og FADL arbejde, men alligevel er det et fåtal der engagerer sig. Hvad med eksempelvis det amerikanske valg, som jo er så aktuelt for tiden. Er den lave valgdeltagelse blandt fattige sorte udtryk for at de har det godt???? Denne apati er jo ikke et udtryk for at det går godt, men snarere en holdningsløs ånd der præger det danske samfund for tiden. Hvor tidligere tiders politiske engagement erstattes af diskussioner om Robinson-Christinas bryster og Panum kantinens sortiment. For det går faktisk ikke særlig godt. Manglende turnuspladser for kommende læger, nedskæringer på Universitetet, forkortelse af lægeuddannelsen, forsinket studieplan, et skrantende sundhedsvæsen, overfyldte auditorier, urimelige arbejdsvilkår for Yngre Læger, regeringsindgreb i faglige konflikter, ingen kollegiepladser, nedskæringer i kvote 2 pladser... Groft sagt. Det går ad helvede til. 13 Selvfølgelig skal der også være plads til idræt, kunstneriske interesser o.lign. Men kunne man ikke kræve bare et minimum af engagement i sit studie. Det holder altså ikke, at der eksempelvis kun er fremmødte til FADLs Generalforsamling ud af en medlemsskare på over Eller Faglig Dag, hvor det er lykkedes at få undervisningsfri. Så holder det altså ikke at størstedelen bliver derhjemme. Jeg vil ønske at den enkelte studerendes bidrag til sit studie kunne være lidt mere end de 100 kr. vedkommende lægger hver fredag i fredagsbaren. Hvis nu der bare ville være dobbelt så mange aktive, så kunne vi jo forbedre vores forhold som studerende og kommende læger markant. Derfor. Engager jer, det kan blive meget bedre. Venlig Hilsen Andreas H. Lundh FARVELADEFEST I STUDE TUDENTERKLUBBE NTERKLUBBEN 18 NOVEMBER 2000 KL BILLETTER SÆLGES FRA FREDAG DEN N 10 NOVEMBER OG FREM TIL OG MED FREDAG DEN N 17 NOVEMBER I BAREN N I STUDENTER- KLUBBEN N HUSK DU KAN OGSÅ KØBE BILLETTER TIL ALLE DINE VENNER BILLETPRISEN N ER PR STK TIL FARVELADEFESTE TEN VIL DU KUNNE FÅ KURE- RET DIN EFTERÅRSDEPRESSION I FARVE- TERAPI-BAREN ELLER FÅ ET ALTERNATIV TIL BØGERNES SORT-HVIDE SIDER I DEN STILEDE SORT/HVID-BAR VI SER SELVFØLGELIG GERNE, AT FOLK ER KLÆDT I FARVELADEFARVER FARVELADEHILSNER STUDENTERKLUBBE NTERKLUBBEN

14 14 MSR Det Medicinske Studenterråd Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet MSR side nr november 2000 I denne uge redigeret af Bue Juvik Er du utilfreds med din undervisning? Så kom til fællesmøde tirsdag d 21 november Øv, hvor er vi kedelige! Ja, i denne uge bringer vi desværre heller ingen spændende nyheder om kongehuset, quizzer med store præmier eller vittighedstegninger. Der er faktisk kun et referat fra vort sidste fællesmøde. Men prøv nu at læse det alligevel, noget af det er faktisk ret interessant Se referat fra generalforsamlingen andetsteds i MOK. Referat af fællesmøde tirsdag den 31. oktober Til stede: Lene (2. sem.), Bjarke (3), Bo (4), Mads (5), Thomas (6), Andreas (7), Klara (8), Bue (9) Dagsorden: 1. Formalia 2. Nyt fra semestrene 3. Meddelelser 4. Vinterrustur 5. Ansøgninger a. OG b. IMCC c. Panumkoret 6. Semesterudvalg 7. Opfølgning på generalforsamling 8. Evt. 1. Formalia Thomas dirigerede og Bue refererede. 2. Nyt fra semestrene 2. sem.: Der er flere hold der er utilfredse med deres anatomiundervisere. 2-3 hold har klaget til instituttet. 2. sem HR klarer det. 4. sem.: Der er utilfredshed med, at al biokemiundervisningen ligger i starten af semestret. Dette afhjæpes i den ny studieplan, hvor der er emneblokke med biokemi, anatomi, biofysik og genetik fordelt over hele semestret. 4. sem. syntes endvidere, at biokemi-underviserne er af meget vekslende kvalitet. Turnus: 4. sem. HR havde undret sig over, om der bliver gjort noget ved det voksende problem med turnuspladser. Andres informerede om, at FADL har et samarbejde med Foreningen af Yngre Læger (FAYL), hvor alle er velkommen til at være med der er altid brug for flere! 7. sem.: Genetikforelæsningerne er mod sædvane blevet placeret i Dam-auditoriet, som kun har ca. 130 pladser til de over 200 studerende,og en auditoriebetjent ville afvise de studerende ved dørene når kapaciteten var nået. Fællesmødet fandt, at det var under al kritik, og Klara ville tage det med på studienævnsmødet. 2. Meddelelser Møde vedr. klinik-ophold: Den 9/11 er der en workshop om Det effektive kliniske ophold, med deltagelse af studienævn, klinikudvalg mfl. Aleksander deltager og fremlægger MSR s holdning til emnet, og fortæller om den forbilledlige måde, de studerende på gyn/obs-ophold på Næstved engageres og aktiveres. 3. Vinterrustur Der var kommet en henvendelse fra rusvejledernes overvintringsgruppe (OG), som arrangerer vinterrusturen, omkring introduktion af vinterstarterne til den ny studieplan. Mødet syntes det var en god ide, at der kommer sommerstartere ud på turen og fortæller om deres studieforløb, og de evt. problemer der har været i efterårssemestret. Man var også positive overfor, at der bliver lavet et oplæg på turen om den ny studieplan mm., enten af vejlederne eller studievejledningen. Desuden forfatter Klara og Bue en kortfattet beskrivelse af den ny studieplan, ideerne bag den og fordelene ved den. Mødet kunne ikke sige noget om MSR s opfattelse af sommerrusturen, da evalueringen endnu ikke foreligger. 4. Ansøgninger a. OG OG (se pkt. 4) havde søgt om støtte til afholdelse af et weekendseminar, hvor vinterrusturen inkl. ovennævnte nye tiltag skal planlægges. Mødet besluttede at give 2000 kr. FADL var ligeledes søgt, så hvis de også har støttet arrangementet, bevilges kun det halve. b. IMCC IMCC havde søgt om støtte til at sende 2 deltagere til Amsterdam for at deltage i planlægningen af et en international debat om organdonation. Mødet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, men at meddele IMCC, at man evt. vil se positivt på en ansøgning om støtte til selve arrangementet, da det henvender sig til alle studerende. c. Panumkoret - havde søgt om støtte til kopiering. Det blev besluttet, Panumkoret fremover kan tage 3000 kopier gratis, og betale forbrug herudover. De skal dog søge om støtten hvert år, og i ansøgningen lave en oversigt over arrangementer i det forløbne år. Desuden bør de opfordres til at tilstræbe en større andel af medicinstuderende i koret end den nuværende halvdel. 5. Semesterudvalg 1. semesterudvalget: Bo (4. sem.) og Signe (1. sem.) er MSR s nye repræsentanter. Klara og de øvrige tidligere repræsentanter står til rådighed med hjælp. 2. sem. udvalg: Andreas informerede om, at der desparat mangler nogle nye kræfter i cellebiologiudvalget, især fordi arbejdet pt. bærer i en retning væk fra den oprindelige intention om et integreret kursus med en integreret eksamen, i modsætning til den nuværende opsplitning mellem fagelementerne. Klara beklagede udviklingen, og ville give udtryk for dette på studienævnsmødet, hvor sagen netop var på dagsordenen. Der efterlyses nye kræfter på næste møde. 6. Opfølgning på gen. fors. Jf. generalforsamlingsreferatet, var der nogle poster som fx MOKs bestyrelse, hvor evt. interesserede fortsat kan melde sig. Emnet tages op igen på næste møde når der er flere til stede. 7. Eventuelt Intet til dette punkt. REFERAT AF GENERALFOR- SAMLING D. 24/10-00 Fremmødte: Signe (1.), Anders (1.), Lene (2.), Henrik (3.), Dorte (6.), Jakob (6.), Thomas (6.), Christopher (7.), Bue (9.), Jens- Ulrik (13.), Aleksander (13.). 1) Jens-Ulrik fungerede som dirigent og Lene som referent. 2) Formandens beretning: - Arbejde med den nye studieplan har været et centralt punkt i det studenterpolitiske arbejde. Ved hjælp af semesterudvalgene, der har lagt et stort arbejde i at forbedre studiet og gøre det mere studenteraktiverende. Der har hen ad vejen været nogle problemer. Det første

15 Hvem, hvad & hvornår Kommende fællesmøder: Tirsdag d 21/11 kl 16 (Christianne forbereder) Tirsdag d 12/12 kl 16 MSR 15 Det Medicinske Studenterråd Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet MSR side nr november 2000 I denne uge redigeret af Bue Juvik studieplansforslag lå klar i 1995, men blev dengang forkastet som værende for konservativt, derefter forlagde ministeriet krav om nedsættelse af studietiden og indføring af bachelorgrad. Alt dette kombineret med svingende indsats i de forskellige semesterudvalg gjorde, at den egentlige studieplan først lå klar og blev vedtaget 31. januar Formanden takker de folk, der har været involveret i at udarbejde studieplanen og har været drivende kraft i at modernisere undervisning og gøre den mere casebaseret. - Overgangsordning, for dem på dem gamle studieplan er takket være stor indsats fra Birgitte Rhode blevet udarbejdet. - Cellebiologieksamen er takket være god indsats fra fagråd og studienævn blevet ændret således at man kan bestå de to dele på to forskellige semestre og ikke længere er nødsaget til at bestå begge dele på samme semester. - Røgfrit Panum, en arbejdsgruppe under MSR har via dekanatet fået gennemført dette. - Målbeskrivelse for psykiatri er ved at blive revideret. På det rent politiske plan har MSR opnået meget og været meget aktive, på det mere personlige plan blev nævnt meget positiv tilgang af aktive medlemmer i MSR. En del studienævnsmedlemmer er fratrådt, men der er valgt fem nye ind og 14 suppleanter, så også her positiv fremgang. Bue, der har fungeret som sekretær i foråret har formået at øge opmærksomheden om MSR. Punkter der er blevet bedre er bland andet øget samarbejde, både mellem medlemmer, men også mellem MSR og fakultetet. Noget der kan forbedres er mere konstruktiv kritik, der kan være med til at effektivisere arbejdet, mere langsigtet strategi og flere sociale arrangementer, der yderligere kan være med til at give motivation. Politisk set skal der arbejdes videre med detailplanlægningen af ny studieplan, specielt med henblik på eksamen. Forbedret studiemiljø med bedre læsepladser og computerfaciliteter er, sammen med opstramning på lærekrafter, også noget af det, der skal arbejdes videre med. Der skal trækkes på de gamle medlemmer, så de nye kræfter kan arbejde videre med det der indtil videre er opnået. 3) Beretning fra udvalg og tillidsposter - Universitetsbogladen (Bue) Øget konkurrence fra internethandel med bøger har gjort at Bogladen har valgt at satse på opdatering af computersystem og fokuserer på at gøre det muligt at forbedre servicen så de studerende kan købe bøger over nettet via Bogladen. Yderligere arbejder bestyrelsen på at lave en central hjemmeside, hvor alle pensumbeskrivelser og lignende kommer til at ligge. Om økonomien kan det nævnes at Bogladen har fordelt et overskud på ca ,- til studentersociale formål. Bestyrelsen er yderligere i gang med at vælge ny direktør. - Evalueringsudvalg (Thomas) Arbejder i øjeblikket på at standardisere spørgeskemaer og afventer tilbagemelding fra studienævnet angående udformning. Evalueringsudvalgets arbejde har blandt andet medført begyndende ændring af målbeskrivelsen for psykiatri. - Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (Jakob) De to medlemmer, der har siddet har ikke været aktive det sidste ½ år pga. problemer med formelt krav om kursus af en uges varighed. Jakob ønsker dog at gøre opmærksom på at det kunne være spændende at vise aktivitet indenfor dette udvalg sammen med Humanbiologi, Folkesundhedsvidenskab, Odontologi. - Sund.koo. Simon Serbian har i det forgangne år prøvet at få noget samarbejde op at køre med de andre sundhedsvidenskabelige uddannelser. Det ses gerne videreført eller påbegyndt på ny. 4) Godkendelse af revideret budget - Punktet er udskudt til ekstraordinær generalforsamling senere på året. 5) Budgetforslag - Punktet er udskudt til ekstraordinær generalforsamling senere på året. 6) Indkomne forslag til ændring i fagrådet - Ingen forslag 7) Valg til bestyrelse for MSR - Formand: Bjarke, Økonomisekretær: Bue fortsætter, men Henrik oplæres som suppleant, Kontaktperson til FSR: Thomas, der yderligere stiller op til FSR, Kontaktperson til Studienævn: Lene med Anders som suppleant, Menigt medlem: Christopher. 8) Valg af revisor - Punktet er udskudt til ekstraordinær generalformsamling. 9) Valg af repræsentanter til eksterne bestyrelser og udvalg - Bogladen: Bue med Thomas og Lene som associerede medlemmer. - MOK: Bue og Jakob ( Hvis andre, der ikke var på mødet har lyst til at stille op til nogen af disse bestyrelser kan det sagtens lade sig gøre) 10) Udvalg under MSR - Bue foreslår at MSR får oprettet et aktions-/prudvalg, der sørger for de mere sociale aspekter af MSR og som man kan henvende sig til hvis man har gode ideer til arrangementer eller happenings. Henrik, Signe, Christopher og Jens-Ulrik melder sig umiddelbart som interesserede. - Jakob udtrykker ønske om forbedring af kontorets interiør. Christopher og Christian er på sagen. 11) Evt. - Intet til punktet. Referent: Lene (2. sem.) Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR)...? Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes. Studenterrådets telefonnummer er Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet Blegdamsvej 3, 2200 København N homepage:

16 16 GIM -gruppen for Integreret Medicin Transcendental Meditation Torsdag d. 9. november Store Mødesal Doktor i bevidstheds-udvidelse C. Bech fortæller om TM uddannelse, -udbredelse og effekten både på det personligeog samfundsmæssige plan. Der er blevet foretaget dybdegående og medicinsk relevant forskning indenfor TM, og resultaterne heraf vil læge Erik RenØOblitz fra Århus fremlægge. Maharishi Mahesh Yogi Transcendental Meditation(TM) kan beskrives som 20 minutters dyb hvile, der genopretter den naturlige balance i krop og sind. Virkningerne er bl.a. at mediterende har færre lægebesøg og hospitalsindlæggelser end baggrundsbefolkningen generelt, og de er yngre biologisk set. Disse er blot nogle af årsagerne til at flere og flere læger rekommenderer meditation som et sekundært og dagligt behandlingstillæg til deres patienter. Kom også til møde om TM i GIMs lokale i dag d. 8. kl

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Referat af MR møde (opsupplerende) d

Referat af MR møde (opsupplerende) d Referat af MR møde (opsupplerende) d. 12.2.13 Fremmødte medlemmer: Heidi, Søren, Ane, Henrik, Morten, Anna, Anders, Jonatan, Marie M, Kira, Søren L, Lasse, Bjørn, Rikke, Anne Dorthe, Ellen, Lise, Sidsel,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl Odontologisk studienævn Referat fra møde i studienævnet Onsdag den 26. januar 2005 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Referat og sekretær: Afbud. Eigil Kirkegaard (formand),og Dorte Haubek (næstformand),

Læs mere

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Deltagere: Centerleder Hanne Duffy, formand Leif, Daglig leder Dorte Jul Larsen, Ernæringsfaglig leder Jane Meng Kaae. Pårørende:

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVII 14. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl i lok. A315

Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl i lok. A315 Referat fra styringsgruppemøde nr. 1, Idræt, 1. semester (E17) Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 14.30-15.30 i lok. A315 Repræsenterer Navn Til stede Med afbud Uden afbud C1-3 David Svit X C1-4 Frederik

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere