Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg"

Transkript

1 Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg

2 Kalines tanghus på Læsø

3 Kalines tanghus på Læsø Realdania Byg A/S 2012 ISBN Tekst og redaktion: Realdania Byg, Arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard, Journalist og fhv. tækkemand Jøren Kaarup. English summary translated by LanguageWire. Layout: Realdania Byg og OAB-Tryk a/s Fotos og illustrationer: Helene Høyer Mikkelsen: Side 3, 4, 6, 10, 12, 15, 19, 20, 24, 25 (th.), 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 67 Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard: Side 9, 18, 22, 25 (tv.), 26, 27, 30 Fotograf Morten Pihler: Side 3, 16, 17, 23, 40, 41, 46, 57 Nationalmuseet: Side 45 (tv.), 52 Læsø Museum: Side 44, 45 (th.) Fotograf Peter Wath: Side 47, 53 Skalk nr. 3, 1960: Side 49 Arkitekt Niels Søren Høegh: Side 68 Realdania Byg: Side 8, 11, 38 Omslagsfotos: Helene Høyer Mikkelsen. Bogen er sat med Dax og Caslon og trykt af OAB-Tryk a/s, Odense Realdania Byg er et helejet Realdania selskab

4 Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg

5 4

6 Forord Engang var der 300. I dag er der kun ca. 20 tilbage. De gamle tanghuse og tanggårde på Læsø er ved at forsvinde. Dermed forsvinder også et unikt stykke kulturhistorie og en bygningstype, som udelukkende findes på Læsø, og som kan betragtes som et fysisk vidnesbyrd om den kultur og det liv, der siden 1200-tallet har præget udviklingen på den lille ø i det nordlige Kattegat. Heldigvis er der håb forude. En gruppe ildsjæle er ved at lære sig det gamle håndværk at tænge med tang, Læsø kommune og lokalbefolkningen er gået aktivt og engageret ind i arbejdet med at bevare denne del af Danmarks kulturarv godt støttet af diverse fonde og Kulturstyrelsen. Og senest er der også kommet international bevågenhed om det lille stykke kulturhistorie i form af den fornemme Europa Nostra-prisen, som i juni 2012 blev tildelt initiativet til sikring af Læsøs tangtage. Med købet af Kalines Hus er Realdania Byg også gået ind i denne bevarelse. Det beskedne tanghus trængte efter mere end 150 års tro tjeneste til en kærlig hånd. Det har huset nu fået, og efter to års nænsom restaurering og frisk tang på taget er Kalines Hus nu klar til en ny æra som fritidsbolig. Snart får huset også ny nabo. På en ubebygget nabogrund ved siden af Kalines Hus opfører Realdania Byg et splinternyt fritids-tanghus nænsomt placeret i landskabet og med en udformning, der respekterer det gamle tanghus på nabogrunden. Tanken med det nye tanghus er at tilvejebringe ny viden om tang ikke kun som tagbeklædning, men også som f.eks. isolering. Med viden og pilotprojekter er der håb forude for de originale tangtage. Samtidig kan de særegne, ikke-giftige og CO 2 -neutrale tangtage måske give inspiration til at løse de problematikker inden for bæredygtighed, som verden i dag står overfor. Et korrekt lagt tangtag spås at kunne holde i op til 300 år, og tangtaget kan derfor vise sig at blive en interessant brik i en nær fremtid, hvor fokus ligger på klima og miljø. Nu er vi blevet klogere på den historiske tængeteknik og fortrolige med ord som vaskere, gumlinger og haler. Herefter tager vi fat på at udforske nye muligheder for også i fremtiden at bruge tang som et moderne og bæredygtigt byggemateriale. Realdania Byg, juli

7 6

8 Huset to års restaurering af Kalines Hus Af Søren Kibsgaard, arkitekt m.a.a. På den østlige del af Læsø, yderst på strandengene syd for Østerby, mellem Krogen og Bovet Bugt ligger et lille og beskedent hus. Det er ikke større end 80 m 2 og ligger godt gemt nede af en skovvej bag høje træer. Det er ikke et hus, man ville lægge mærke til, hvis det ikke var for husets tagbeklædning, som mest af alt ligner en høstak. Taget er af tang. Det er et af de sidste tilbageværende ca. 20 tanghuse på Læsø. Det er Kalines Hus, et tangtænget længehus, opført for mere end 150 år siden og fredet i Det er svært at bestemme husets alder. Ifølge oplysninger fra Læsø Museum hørte huset med matrikelnummer 82 i 1854 ind under Bakkegården, Gl. Østerbyvej 1, og var en slags aftægtsbolig. De tidligere ejere kunne til gengæld berette, at årstallet 1787 var hugget ind i en bindingsværksstolpe, som de på et tidspunkt fik skiftet. Om dette er opførelsestidspunktet, eller om årstallet måske stammer fra et stykke skibsvrag, er svært at sige. Kalines Hus er i hvert fald et gammelt hus. Da jeg i juli 2010 for første gang parkerede uden for Kalines Hus på Tangborgvej nr. 4, vidste jeg ikke meget om tang og slet ikke om tang som tagbeklædning. Tegl, skifer, zink, kobber og strå har jeg som restaureringsarkitekt haft fingrene i mange gange. Men aldrig tang, og selv om jeg gennem årene er stødt på et materiale eller en teknik, jeg ikke selv har haft erfaringer med, har jeg altid kunnet trække på kollegers og samarbejdspartneres erfaringer. Men tang havde jeg ved projektets start kun et teoretisk kendskab til, og der var ingen, jeg lige kunne spørge. Efter to års restaurering og mange besøg i Kalines Hus er mit kendskab til tang helt anderledes. Jeg er blevet fascineret af dette levende og medgørlige naturmateriale ikke mindst takket været de lokale tækkemænd, som har lært sig det gamle håndværk, videregivet deres erfaringer og sørget for, at Kalines Hus har rejst sig som et smukt eksempel på et læsø sk tanghus. Ålegræs på taget Tangen på taget er egentlig ikke i biologisk forstand tang, men ålegræs, også kaldet bændeltang. Det er en flerårig, tæppedannende og græslignende urt med lange, båndformede blade fra krybende jordstængler. Ålegræs har gennem tiderne været anvendt som fibermateriale i cement, som madrasfyld, til isolering og til tangtage. Modsatte side: Kalines Hus ligger godt gemt bag høje træer på den lille markvej Tangborgvej nær Østerby på Læsø. 7

9 Da Realdania Byg overtog Kalines Hus i 2010, trængte huset til en kærlig hånd både indvendig og udvendig. Nøjsomme materialer De byggetekniske udfordringer i forbindelse med restaureringen af dette gamle læsøhus har været af en særlig karakter. Der er tale om et meget fattigt og uhyre simpelt hus, bygget af lokalt tilgængelige materialer. Det vil sige tømmer, der for en stor dels vedkommende enten stammer fra strandede skibe eller genbrugstømmer fra ældre bygninger. Murstenene er blot soltørrede, og ikke som normalt brændte lersten og så selvfølgelig den lokale ålegræs selve husets signatur. Disse tre materialer er hovedbestanddelene i de fleste oprindelige læsøhuse, og det er derfor også disse materialer, man som udgangspunkt har at gøre godt med, når man giver sig i kast med restaureringsarbejdet. Huset er så at sige bygget efter de forhåndenværende søms princip. Der er ikke to bjælker eller døre, som er ens, og alt har undervejs skullet tilpasses og specialfremstilles. Samtidig har disse gamle, forhåndenværende byggematerialer skullet kobles med nutidens krav og forventninger til rindende vand, elinstallationer, opvarmning osv. Og det hele, dvs. alle restaureringsarbejderne og de nye tiltag, har skullet godkendes af Kulturstyrelsen, eftersom huset har været fredet siden Alle disse hensyn er nu forenet i Kalines Hus. 8

10 9

11 Alt godt fra havet Farvandet omkring Læsø er kendetegnet ved sine mange revler, som før i tiden udgjorde en stor udfordring for de skibe, som skulle gennem Kattegat. Mange stødte på grund, og drivtømmeret og tømmeret fra de strandede skibe blev brugt til de gamle huse på Læsø. For Læsøboerne var der heller ikke andet træ at få, for alt træ på Læsø gik til saltsyderierne, som prægede øen fra omkring 1100 til midt i 1600-tallet. Der blev først plantet skov igen i 1920 erne.

12 Da Realdania overtog huset, stod der to ens brændeovne; en i stuen og en i soveværelset. Den ene ovn er bevaret, og det samme er de originale pigsten i den tidligere stald. De hollandske fliser bag kakkelovnen er dog fjernet, og elmåleren har fået en mere diskret placering. Et beskedent hus Bygningen er et simpelt længehus. Facaderne er opført i bindingsværk af kraftige stolper og med kalkede tavl, der er muret af soltørrede lersten. Da Realdania Byg overtog Kalines Hus, fremstod det stort set originalt. Både overflader og ruminddeling var de oprindelige, bortset fra den østlige del, hvor en del af den tidligere stald var blevet indrettet til soverum og badeværelse. Oprindeligt har bygningen sandsynligvis været mindre end i dag. I forbindelse med nytængningen af tangtaget på sydsiden dukkede et meget tydeligt bygningshistorisk spor frem. Fra bindingsværksstolpen mellem det 3. og 4. fag fra øst var der spor på lægterne efter et tydeligt skråt snit, der gik fra spærfoden og op til kip mellem det 4. og 5. fag, altså spor efter en valmet gavl (se det store billede på side 18, hvor det skrå snit ses tydeligt til venstre). Et sådant spor må betyde, at de østligste tre fag, dvs. stal- 11

13 Tangtaget på husets sydside er blevet udskiftet med nyt tang. Dog er de inderste lag bevaret, da det viste sig, at de trods en levetid på over 150 år stadig var i god stand. den, hvor der i dag er åbnet op til kippen, og hvor det nye bad og soverum er placeret, er en senere tilbygning. Huset, der er 12 fag langt, har altså oprindeligt kun været 9 fag langt. Der har ikke været megen plads til en formentlig børnerig familie slet ikke, hvis der også har skullet være plads til husdyr. For selv om der ikke findes megen viden om husets historie og dets beboere gennem tiden, er det sandsynligt, at huset har dannet ramme om en familie, der har ernæret sig ved fiskeri og nogle få husdyr. Sådan var det med de fleste tanghuse på Læsø. Husets beboere Der findes desværre ikke ret mange informationer om Kalines Hus eller Tangborg, som det senere også blev kaldt. Med matrikelnummer 82 hørte det i 1854 ind under Bakkegården, Gl. Østerbyvej 1, og var en slags aftægtsbolig. Læsø Museum kan berette, at der i 1940 erne boede et par ved navn Kaline og Gunnar Eriksen. Måske hed hun Karoline men hun blev altid kaldt Kaline, og også huset blev i folkemunde kaldt Kalines Hus. De var to sjove og anderledes mennesker. Begge drak en del, og 12

14 de fulgtes tit hjem fra kroen i Østerby. Men de var rare mennesker. Gunnar fiskede, og Kaline hjalp ham. Ingen husker, at der var børn i huset på dette tidspunkt. I 1949 solgte de huset til adjunkt Ole Ørnsholt, som boede der i mange år. Det gamle postbud i området husker, at der i 1940 erne ikke var nogen vej ud til Kalines Hus, og at det lå meget øde. Postkassen hang på en træstamme. Ørnsholt solgte senere huset til Ruth og Poul Rude, som bor på Sjælland og har sommerhus på Læsø et par hundrede meter fra tanghuset. Den lille grusvej, hvor Kalines Hus ligger, havde dengang ikke noget navn, men familien Rude navngav huset Tangborg og den hidtil unavngivne grusvej Tangborgvej. I 2011 købte Realdania Byg huset og den ubebyggede nabogrund af Ruth og Poul Rude. Under restaureringsarbejdet fandt håndværkerne en hilsen i en flaske under gulvet i soveværelset. Hilsenen er dateret 1962 og skrevet af de daværende beboere, familien Ørnholt. Tangtaget Ved første øjesyn syntes tangtaget at stamme fra bygningens opførelse. Men en nærmere gennemgang af spærene tydede imidlertid på, at store dele af tagværket kunne være fornyet, antagelig i begyndelsen af 1900-tallet. Dette har ført til overvejelser om, hvorvidt tangtaget kan være udskiftet samtidig. 13

15 Tangtagets konstruktion af arkitekt Hans Henrik Engqvist, 1944 (fra artikel i Nationalmuseets arbejdsmark 1944 ). Modsatte side: Kalines Hus fra vestgavlen, hvor man kan se sammenbygningen mellem nyt og gammelt tang på kanten af den valmede gavl. Tangtaget sætter sig en hel del efter oplægning, så det på et tidspunkt vil ligne det gamle tag. Vaskervolde Et tangtag bliver ikke syet fast til taglægterne ligesom et stråtag. Rundt om de nederste tre-fire rækker lægter bindes store sammenvredne bundter af ålegræs side om side. Disse bundter kaldes vaskere. Mellem vaskerne lægges mindre sammenvredne bundter, kaldet gumlinger. De fastgjorte vaskere danner en vold hele vejen rundt langs tagfoden. Over vaskervolden lægges løs tang i ca. en meters tykkelse. Vaskervolden forhindrer på den måde den løse tang i at skride ned. Ved overtagelsen af bygningen var tangtaget mod nord, øst og vest i generel god stand, dog med en enkelt mindre utæthed cirka midt på nordsiden. På sydsiden og navnlig på den sydøstlige del var tangtaget til gengæld nedslidt og utæt. Flere steder trængte det til udskiftning, og mønningen af græstørv var i dårlig stand. Tangtaget på sydsiden blev i foråret 2012 udskiftet med nyt tang. Nedtagningen af det gamle tangtag blev udført forsigtigt, lag for lag, indtil tængemændene kom frem til det inderste lag af tang, der var i overraskende god stand. På denne måde lykkedes det at bevare de inderste lag af den vestlige halvdel af sydsidens tag samt dele af den oprindelige vaskervold. Det nye tangtag er udført efter de traditionelle metoder med vaskervold nederst og tang lagt på underlag af rughalm. 14

16 15

17 Ti tons tang Til sydsiden af Kalines Hus er brugt knap ti tons tang. Tangen er bundet op efter de oprindelige teknikker dog er de op mod 80 folk, som i gamle dage udførte det tunge og krævende arbejde, når et tangtag skulle lægges, til dels erstattet af en sindrig maskine, som ved hjælp af en skuemaskine og en elmotor vrider tangen, samt en kran, som løfter tangen op på taget. En af udfordringerne ved kun at forny dele af tangtaget var at sikre en tæt sammenbygning mellem det eksisterende tangtag og det nye. I Kalines Hus er sammenbygningen mellem nyt og gammelt sket på kanten af de valmede gavle. Der vil formentlig gå nogle år, inden overgangen mellem nyt og gammelt bliver fuldstændig harmonisk, idet det har været nødvendigt at udføre det nye tangtag i ekstra tykkelse, eftersom al erfaring viser, at den nye tang med tiden falder sammen og bliver mere kompakt. På nordsiden er der udført en mindre reparation af det eksisterende tangtag ved at stikke nyt tang ind. Til slut er der lagt en ny mønning af græstørv, skåret på strandengene i nærheden af huset akkurat som man gjorde oprindeligt. Tagværket Som nævnt tyder noget på, at store dele af tagværket kan være fornyet, antagelig i begyndelsen af 1900-tallet, vurderet ud fra tømmerets tilstand og udseende. Spæret længst mod øst er et relativt nyt og simpelt plankespær af fyr, som måler ca. 150x50 mm i tværsnit. De to efterfølgende spærfag er fremstillet af rundtømmer, hvilket netop viser, at de gamle Læsøboere ofte brugte det tømmer, der kunne findes på stranden 16

18 efter en storm. I det konkrete tilfælde er der tale om strandingstømmer i form af en mast eller bom, der er savet igennem på langs. Tværsnittet er kvartstafformat med sidemål ca. 150 mm. De resterende spærfag er nyere tømmer af 100x125 mm fyrretræ, og kipsamlinger er udført med tap og nagler. Fire af disse spærfag har hanebånd af kvartstafformat med sidemål ca. 100 mm og er kæmmet over spæret, hvilket vil sige, at spær og hanebånd er sammenføjet ved hjælp af to udskæringer, der passer ind i hinanden. Der er også her med stor sandsynlighed tale om skibstømmer, og i så fald stammer disse hanebånd antagelig fra et ældre eller oprindeligt tagværk. De øvrige hanebånd er 75x75 mm savskåret tømmer. Lægterne er en blanding af nyere og ældre lægter i varierende dimensioner. Da tangtaget på den sydlige side blev fjernet, viste der sig omfattende rådskader på den sydvendte del af spærfag nummer 2 og 3 fra øst, hvilket ikke var overraskende, eftersom taget på dette sted havde været utæt gennem flere år. Skaderne var så omfattende, at det var nødvendigt at udskifte hele spærhovedet på den sydlige del af de to spærfag med frisk tømmer. For at holde fast i de byggetekniske traditioner og restaurere huset efter de oprindelige principper blev der brugt genbrugstømmer til dette. Det viste sig til alt held, at den lokale De såkaldte vaskere store sammenvredne bundter af ålegræs lægges rundt om de nederste rækker lægter, så de danner en vold hele vejen rundt langs tagfoden. Vaskerne her stammer fra den gamle vaskervold. 17

19 Det lykkedes at bevare den oprindelige vaskervold. Modsatte side: Det nylagte tangtag er færdigt, men mangler at blive klippet. Herefter skal det bare have lov at sætte sig. tækkemand havde noget tømmer fra et gammelt Læsøhus liggende på lager. Ud over de nævnte udskiftninger af spær i de to fag og fornyelse af lægterne i samme område er der ikke foretaget yderligere istandsættelser af tagværket. Der var enkelte angreb af borebiller i tagværkets tømmer samt i loftsbrædderne, hvorfor alt tømmer i tagværket samt loftsbrædderne er behandlet med et middel, der dræber borebillerne og forebygger nye angreb. Facaderne Facaden mod nord består af 12 fag bindingsværk med kraftige stolper, som varierer mellem 20 og 25 cm i bredden og med en dybde på 10 cm. Facaden mod syd består ligeledes af 12 fag bindingsværk, hvoraf fem stolper i facadens vestlige del består af 100 mm tømmer. Disse relativt spinkle stolper har formentlig på et ganske sent tidspunkt erstattet ældre og bredere stolper, hvilket underbygges af, at tavlene mellem de smalle stolper havde murede tavl af cementsten. Stolperne hviler direkte på store syldsten, dvs. kampesten, uden fodrem. De fleste af stenene er skjult af pigstensbelægningen langs facaderne, og mellem de større syldsten under stolperne ligger mindre sten. Bindingsværket afsluttes øverst af en toprem med tværsnit på ca. 75x100 mm, og bindings- 18

20 19

21 20

22 værket har kun en enkelt, relativ spinkel løsholt på ca. 80 mm. Der er således tale om en meget enkel og simpel bindingsværkskonstruktion uden fodremme, skråbånd, dokker og lignende, som vi kender fra andre egne af Danmark, hvor der har været rigere forekomster af tømmer. Fagene i bindingsværket har en centerafstand på ca. 120 cm, bortset fra det 8. og 9. fag som har en centerstand på kun ca. 90 cm. Gavlene mod nord og syd består af fem fag bindingsværk med kraftige stolper, som varierer mellem 20 og 25 cm i bredden og med en dybde på 10 cm., og stolperne her hviler også direkte på syldsten, uden fodrem. Tømmeret er gennem årene blevet behandlet med mange lag af stenkulstjære eller asfalttjære. Løsholtene var på nord- og sydsiden opstreget med tjære, og mod øst og vest stod de overkalkede. Stenkulstjære er et sort tjæreprodukt, der i sidste del af 1800-tallet kom frem som et spildprodukt fra de stenkulsfyrede gasværker i byerne. Behandling af træ med stenkulstjære har i modsætning til tjære, der er udvundet af fyrretræ den uheldige egenskab, at det danner en meget hård og tæt overflade, der kan få træet til at rådne under det tykke tjærelag. De murede tavl består af en halvstensmur, der er pudset og kalket. Tavlene havde en del løstsiddende og skruk puds- og kalklag og bar endvidere præg af, at der var foretaget en del reparationer med cementholdig mørtel gennem tiden. Ved gennemgangen af bygningen blev der på loftet fundet nogle soltørrede lersten, som havde lag af kalkning på den ene side, hvilket tydede på, at de havde siddet i facaden. Kalkvand og trætjære Kalkvand udvindes af kulekalk ved at blande en del kulekalk med fem dele rent vand. Det piskes sammen, hvorefter det står og bundfælder i ca. et døgn. Den klare væske kalkvandet står øverst i baljen. Kalkvand anvendes bl.a. til fixering af kalkpuds og til overfladebeskyttelse af kalkede vægge. Trætjære er et lysebrunt, tyktflydende produkt, der igennem århundreder har været benyttet til udvendig behandling af træ på huse og fartøjer. Det udvindes af bl.a. fyrretræ ved at opvarme træet i tjæremiler, hvor træets safter og harpiks svedes ud. Modsatte side: Vestgavlen og nordfacaden på Kalines Hus. Trods de beskedne forhold har der på Læsø altid været tradition for sorttjæret tømmer og hvidkalkede tavl i stedet for den nemmere og billigere løsning, hvor det hele får samme farve over stok og sten. 21

23 Tømmeret på Kalines Hus var gennem årene blevet behandlet med mange lag stenkulstjære (foto 2), som danner en meget hård og tæt overflade, der kan få træet til at rådne. Ved afrensning viste det sig heldigvis, at skaderne var begrænsede på Kalines Hus, og kun få steder skulle der indsættes nyt egetømmer. Formodningen viste sig at holde stik: Da stort set alt puds på facaderne var blevet fjernet, viste det sig nemlig, at alle tavl helt i tråd med den lokale byggeskik var opført af soltørrede lersten med undtagelse af felterne med cementsten på den vestlige del af sydfacaden. Den nederste række mursten i samtlige tavl var dog udført at brændte mursten, som i et vist omfang havde isoleret mod opstigende grundfugt, og som samtidig er udtryk for datidens meget præcise og omhyggelige prioritering af økonomi og materialer. De murede tavl fik fjernet de løstsiddende og skrukke lag af kalk og puds, og enkelte frostsprængte og defekte sten blev udskiftet med nye mursten. Gamle cementholdige reparationer blev fjernet, og tavlene blev pudset med hydraulisk kalkmørtel, som gør, at de soltørrede sten nu kan ånde, og at kalken bedre kan binde på tavlene. Efter at de havde stået vinteren over, blev tavlene i foråret kalket 3-4 gange og til sidst behandlet med kalkvand. Bindingsværkstømmeret var som nævnt behandlet med mange lag stenkulstjære eller asfalttjære, der dannede en tyk og diffusionstæt hinde på træet. Tømmeret blev afrenset for tjære, hvorefter det var muligt at få det fulde overblik over rådskader. Skaderne var dog relativt begrænsede og var først og fremmest at finde i den nederste del af stolperne. Der blev iskaret nyt egetømmer i dimension som det eksisterende og mindre skader blev repareret ved udlusning. Til slut blev tømmeret behandlet med trætjære. 22

24 Tidligere var der op til 80 mennesker i arbejde, når et tangtag skulle lægges. I dag klares arbejdet af en håndfuld medarbejdere med hjælp fra bl.a. en kran, der løfter det tunge tang op på taget. Skorstenen Bygningen har en enkelt skorstenspibe, placeret i kip. Skorstenspiben og den øverste del af skorstensrøret var i dårlig stand og måtte mures om med nye sten. Skorstenspiben blev fjernet, og en ny traditionel pibe blev muret hjemme på murerens værksted, fragtet til byggepladsen og løftet på plads med en kran. Samtidig blev skorstensrøret isoleret ved isætning af en isokern. Til skorstenen var oprindeligt sluttet to brændeovne samt komfuret i køkkenet, men som en del af nyindretningen blev brændeovnen i den østligste stue fjernet. Vinduerne og de udvendige døre Facaden mod nord har fire enkeltrammede vinduer med fire ruder i hver ramme samt et vindue med en enkelt ramme med to ruder. Mod syd har facaden fire stk. to-rammede vinduer med to ruder i hver ramme. Alle vinduerne har nyere hamborghængsler. I bindingsværkshuse sidder vinduerne traditionelt helt ude, glat med tømmeret og facaden, men i Kalines Hus var fire af vinduerne trukket ca. fire cm tilbage i forhold til murflugten, og vinduerne havde endvidere sålbænk af sortmalet zink, der var delvist stemmet ned i løsholten. 23

25 24

26 Da Realdania Byg overtog huset, var vinduerne malet i en kraftig rød farve, men inde bag den røde farve dukkede den oprindelige og traditionelle Læsø-grønne farve op. Udvendigt har vinduerne igen fået denne grønne farve, og indvendigt er de malet hvide. Disse ændringer stammer antageligt fra fornyelsen af såvel tømmer som tavl på dette sted i huset. Vinduernes karme og rammer har været demonterede og sat i stand på snedkerens værksted med iskaring af nyt træ dér, hvor det har været nødvendigt. Også alle ruder har været demonterede, og efter at kitfalsene var blevet renset og malet, blev glassene sat i igen og kittet med linoliekit. Vinduerne i de to stuer havde forsatsrammer, der blev istandsat, og de øvrige vinduer har ligeledes fået nye forsatsrammer. Til slut er alle vinduer blevet malet med linoliemaling. Indvendigt er vinduerne malet hvide, og udvendigt er der valgt en traditionel Læsø-grøn. Da Realdania Byg overtog huset, stod vinduerne i en kraftig rød farve, men inde bag den røde farve dukkede den oprindelige grønne farve op. Facaden mod nord havde en nyere revledør, der var hængslet direkte på bindingsværket, hvilket vil sige, at karmen udgjordes af bindingsværket, hvorpå der var slået en lægte, som dannede fals simpelt og ligetil, som alt andet i det oprindelige hus. I facaden mod syd var der en nyere revledør af smalle, maskinhøvlede brædder, som var boltet fast til revler. Begge døre havde så omfattende rådskader, at de blev udskiftet med traditionelt udførte revledøre. Modsatte side: Under det nye lag uklippet tang ses resterne af den gamle, tilskårne vaskervold, som det lykkedes at bevare. 25

27 B C A D Nyindretningen af Kalines Hus A Den oprindelige stald, B I mellemgangen C der nu er indrettet som badeværelse mellem huset og stalden er og værelse med alkove de originale pigsten bevaret Den ene af husets stuer, her indrettet som soveværelse 26

28 E G F S D Bryggers F Spisekammer Ø V E Køkken G Den anden stue, med den oprindelige alkove N 27

29 28

30 Gulvene Gulvet i stuen mod vest består af de formentlig originale, ca. 220 mm brede planker i fyr. Plankerne var naturligvis slidte men ellers i relativ god stand, bortset fra det næstyderste bræt langs facaden mod syd, som havde rådangreb. Det yderste bræt var desuden erstattet af to nyere 100 mm brædder. Gulvet i spisekammeret var ligeledes det oprindelige gulv af brede fyrplanker, mens gulvet i bryggerset var af ældre, men knap så brede planker af fyr. I køkkenet var lagt et nyere gulv af malet beton, mens gulvet i stuen mod øst var et nyere gulv af gule mursten, som ifølge oplysningerne i flaskeposten, der blev fundet under gulvet, var lagt i 1962 af de daværende ejere. I forbindelse med etablering af gulvvarme var det nødvendigt at udføre terrænisolering. Normalt ville man udføre et terrændæk ved at udlægge op til 30 cm isolering og herpå udstøbe en betonplade. Hvis man i Kalines Hus skulle foretage udgravning i op til 50 cm dybde for at få plads til et traditionelt udført terrændæk, ville man imidlertid skulle grave så langt ned under syldstenene, at man risikerede, at facaderne ville skride. Terrænisoleringen er i stedet udført af 2x75 mm polystyren, som er udlagt direkte på et afrettet sandlag. Polystyrenpladerne er af en særlig trykfast karakter, der gør det muligt at udlægge de nye gulvstrøer direkte på pladerne uden at udstøbe beton. Mellem strøerne er fastgjort såkaldte varmefordelingsplader, dvs. tynde metalplader, hvori der er spor til fremføring af varmeslanger. De eksisterende gulvplanker i stuen mod vest og i bryggerset blev forsigtigt løsnet fra de gamle strøer og lagt på lager, og da gulvvarmen var udført, blev de gamle planker lagt på plads igen og skruet fast til de nye strøer. Til sidst er plankerne lakerede. I stuen mod øst er der lagt nye gulvplanker, som er tonet mørke og lakeret, så de svarer til I køkkenet lå der før et nyere cementgulv. Det er nu udskiftet med et gulv af gule teglklinker i murstensformat. I gulvet ses en af de store kampesten, som husets stolper hviler på. Modsatte side: De eksisterende gulvplanker blev forsigtigt løsnet fra de gamle strøer, da der skulle installeres gulvvarme, hvorefter de blev lagt på plads igen og lakeret. 29

31 I stuen er de oprindelige paneler enten istandsat eller erstattet af nye paneler af brædder. Mellem panelerne og ydervæggene er der lagt nogle få centimeters isolering, som efter traditionel byggeskik er udført med ålegræs. Herefter er panelerne malet, og der skulle flere farveprøver til for at ramme den traditionelle Læsø-grønne. Alkoven er blot istandsat og malet, og et gammel bræt, der ligner noget fra en fiskekasse, er bevaret. de originale planker i den anden stue, mens der i køkkenet er lagt et nyt gulv af gule teglklinker i murstensformat. Man ved ikke med sikkerhed, hvordan det oprindelige gulv i køkkenet har været, men traditionen taler for, at der blot har været et stampet lergulv, måske et stengulv. Senere, da man fik bedre råd, og cement blev almindeligt tilgængeligt, er der så blevet udført et cementgulv. Det nye gulv af gule tegl er der derfor ikke historisk belæg for, men det er valgt ud fra arkitektoniske og æstetiske overvejelser. Væggene Da Realdania Byg overtog huset, var samtlige indvendige vægoverflader undtagen i spisekammeret desværre behandlet med en meget grov og skarpkornet stænkpuds, der var uoriginal og fremmed for huset og mest af alt mindede om væggene i en spansk hacienda. Overfladen var meget hård og virkede som en skal, der mange steder var skruk, dvs. at overfladen ikke hæftede på de oprindelige, pudsede og kalkede overflader. Samtlige vægge fik derfor pudsen fjernet. Bagved dukkede de soltørrede sten op, og det viste sig, at samtlige skillevægge i lighed med facaderne var opført af soltørrede lersten. Væggene blev pudset med en ren kalkmørtel og afsluttet med kalkmørtel med et finkornet tilslag. Til sidst er samtlige vægge blevet malet med silikatmaling, bortset fra spisekammeret og stalden, hvor væggene er kalket traditionelt. Silikatmaling er en af de ældste typer maling, der fremstilles industrielt i dag. Malingen giver en smuk, mat og kalklignende overflade, som tillader muren at ånde, og samtidig er silikatmaling stærkere og lettere at vedligeholde end traditionel kalk. I de to stuer var der opsat paneler af brædder på den nederste del af væggene, mens der i 30

32 stuen mod vest på den nederste del af ydervæggen mod syd var opsat en grønmalet celotexplade, der skulle imitere paneler. I stuen mod øst var der på væggen mod køkkenet opsat en brændeovn og bag denne var væggen beklædt med fliser, som i dag er fjernet. I begge stuer er panelerne istandsat og i nødvendigt omfang suppleret med nye paneler af brædder. Panelerne er rykket så meget fri af ydervæggene, at der er blevet plads til nogle få centimeters isolering, som efter traditionel byggeskik er udført med ålegræs. Panelerne er slutteligt blevet malet i den traditionelle grønne farve. Lofterne Lofterne består af mm høvlede og pløjede brædder. Brædderne har spor efter skrubhøvling (høvling med en bestemt type høvl, der førhen blev brugt til den første grove afhøvling Hjælp fra lokale håndværkere Mens restaureringsarbejdet stod på, blev de gamle paneler, de gamle gulvbrædder og andet byggemateriale fra Kalines Hus opbevaret på lageret hos den lokale murermester. Ved et byggemøde hos murermesteren, fortalte han, at væggene i hans møderum var udført af planker, der stammede fra nogle omkring 100 år gamle træer, som hans bedstefar havde plantet. Nogle af træerne var netop blevet fældet og skåret op i planker på et mobilt savværk. På det efterfølgende byggemøde fortalte tømrermesteren, at han havde købt nogle af plankerne og brugt dem til at udføre nye panelbrædder af. I Kalines Hus sidder derfor nu under vinduerne i den ene stue nye paneler, skåret af cirka 100 år gamle lokale fyrretræer. 31

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere