Beboerhåndbog. Brødrene Soldenfeldts Stiftelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerhåndbog. Brødrene Soldenfeldts Stiftelse"

Transkript

1 Beboerhåndbog Brødrene Soldenfeldts Stiftelse Beboerrepræsentationen Januar 2015

2 Beboerhåndbog Brødrene Soldenfeldts stiftelse Der udsendes opdateringer, hvis beboerrepræsentation finder det hensigtsmæssigt. Indhold Fondsbestyrelse (FB) Beboerrepræsentation (BR) Udvalg under BR Aktiviteter under BR Husorden Vicevært Intern flytning Affald Øvrige praktiske oplysninger Bilag1: BR s ansvarsområder, 2: Bekendtgørelse om beboerrepræsentation og 3: Praktisk information Fondsbestyrelsen (FB) Stiftelsen ejes af fonden Brdr. Soldenfeldts Stiftelse. Fondsbestyrelsen er formelt udlejer af ejendommens lejligheder. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 4 valgt af stiftelsens beboere. Den 5. udpeges blandt interesserede og aktiv Østerbro borger. Referaterne fra Fondsbestyrelsens møder omdeles til alle beboere. Fondsbestyrelsen står for drift af hjemmesiden BR står for drift af hjemmesiden Fondsbestyrelsen afholder orienterende Fyraftensmøde. Der skrives ikke referater fra sådanne møder. Der afholdes mindst 1 gang om året (i maj-juni måned) et møde mellem fondsbestyrelsen og beboerne. På mødet fremlægges regnskabet for det foregående kalenderår og budgettet for det kommende kalenderår. FB sender udsendes regnskabet ud til alle, men kan fås ved henvendelse til administrator inden mødet. Fristen for, hvornår spørgsmål vedrørende regnskabet skal være administrator i hænde, vil fremgå af mødeindkaldelsen. Administrationen varetages af Boligadministratorerne A/S, Nyropsgade 13, 1. sal, 1602 København V. Tlf eller Kontaktperson er Lisbeth Ketels. Beboerrepræsentationen (BR) Beboerrepræsentationens bestyrelse består af 3 medlemmer og 2-3 suppleanter. De vælges af beboerne for et 1 år på Generalforsamlingen, senest i marts mdr. BR s ansvarsområder er oplistet i bilag 1. Beboerne i stiftelsen er kollektivt medlemmer af lejerorganisationen BOSAM. Der opkræves over huslejen for hver lejlighed 35 kr. pr. måned (2014-niveau). Dette dækker stiftelsens kontingent til BOSAM og driften af BR s opgaver. 2

3 Beboerrepræsentationen benytter standardvedtægterne, som de er fastsat i bekendtgørelse om beboerrepræsentanter bekendtgørelsen er vedlagt som bilag 2. Det fremgår heraf: De valgte beboerrepræsentanter skal i hvert kalenderår inden 1. april afholde beboermøde i ejendommen. (dvs. generalforsamling) Derudover afholder BR Husmøder, når der er behov herfor. Udvalg under BR Under BR er nedsat en række udvalg. Nogle er ad hoc og andre har mere permanent karakter. Grupper: Havegruppen Loppemarkedsgruppen 4.sal: Værkstedet Bibliotek Motion/gymnastik Husets Fødselsdag 1. søndag i Advent Aktiviteter under BR Deltagelse er gratis. Der annonceres ved opslag eller ved invitation i hver beboers postkasse. Husets fødselsdagsfest hvert år på stiftelsens fødselsdag den 14. oktober eller evt. den tilstødende weekend afholdes en fest for alle beboere. Der vil altid også være vegetarmad og ikke-alkoholiske drikke til dem, som måtte ønske det 1. Søndag i Advent - Julegløgg hvert år den første søndag i advent indbyder BR til julegløgg mv. i festsalen. Det er altid muligt at få gløgg uden alkohol. Loppemarked 2 gange i løbet af sommeren står BR for loppemarked i gården. Pladser og borde fordeles ved lodtrækning blandt de tilmeldte. BR s loppemarkedsgruppe sørger for annoncering relevante steder på Østerbro. Husorden Lejelovens 67 lyder: Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde vedtage en husorden. Den skal være gældende, medmindre udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig dette. Det er BR, der står for udformningen af husordenen. Nuværende husorden (februar 2010) er fra den 14. marts 2005 og ændret igen den 16. marts Husorden og beboerhåndbogen er blevet revideret i

4 Festsalen tlf mail: Ved leje af festsalen betales forud ved bestillingen. Der udleveres en trykt beskrivelse af, hvilke betingelser, der gælder for brugen. Det koster 150 kr. pr. døgn fra kl til 8.00 næste dag. Hvis der ønskes en ekstra dag til oprydning og rengøring betales 75 kr. ekstra. Håndklæder, viskestykker, karklude mm. medbringes af lejeren. Se endvidere Husordenen. Gæsteværelse mail: Gæsteværelset ligger i 85 B, stuen indgang fra trappen. Det koster 100 kr. pr. døgn at leje gæsteværelset. Lejen betales ved bestillingen. Der er 3 sengepladser. Der er køleskab, bestik, service og el-kedel på værelset. Dyner og hovedpuder, men ikke sengetøj, håndklæder, viskestykker mm. I gæsteværelset er ophængt en trykt beskrivelse af, hvilke betingelser der gælder for lejen og brugen af Gæsteværelset. Se endvidere Husordenen. Pulterrum Til hver lejlighed hører et pulterrum enten i kælderen eller på loftet. Nummeret står på nøglen til pulterrummet. Genbrugsrum Tre pulterrum i kælderen er indrettet som genbrugsrum. Din hoveddørsnøgle passer til hængelåsene. Tøj og sko findes i kælderen ved pulterrum nr. 37, små møbler i kælderen i nr. 57 og køkkenting mv. i kælderen i nr. 84. Alle er velkomne til at tage, det de kan bruge fra rummene. Stil kun ting, som kan genbruges i rummene. Bibliotek På 4. sal i opgang 104A er et lille bibliotek. Her kan lånes bøger, blade og DVD er. Du er velkommen til at aflevere bøger, blade mv. som du ikke længere skal bruge til biblioteket. Biblioteksgruppen forsøger at holde orden og rydder regelmæssigt ud i blade mv. Motionsrum og Værkstedet på 4. sal Se Husorden Vaskekælder og tørreloft Vaskekælderen befinder sig i kælderen mellem opgang 104 C og 85 C. Læs instruktionerne til maskinerne inden du benytter dem. 2 af de 5 vaskemaskiner har man mulighed for at reservere på forhånd på tavlen uden for vaskekælderen. Dette er den eneste måde man kan reserverer maskiner på. Andre beboere kan benytte de reserverede maskiner, hvis maskinerne ikke er taget i brug senest 15 minutter efter det angivne tidspunkt. Tørreloftet har adgang fra 85 C og 85 A. 4

5 Vicevært (Praktisk information bilag nr. 3) Vicevært træffes dagligt kl Du kan også lægges besked i postkassen i Ryesgade A, stuen. Viceværten kontaktes, hvis der konstateres fejl, mangler eller andre ting i din lejlighed. Det er også viceværten der skal kontaktes, hvis affaldscontainerne er overfyldte. Trappevask foretages af et rengøringsfirma 1 x om ugen, trapper og fællesrum på 4.sal hver anden uge. Dørspion og vindueshasper Hvis du ønsker en dørspion, kan du få en sat op af viceværten pris 235 kr. (juli 2009). Viceværten opsætter uden udgift for dig sikkerhedshasper på vinduerne. Du kan få udgiften dækket via din vedligeholdelseskonto. Intern flytning Når en lejlighed bliver ledig, opslås den altid internt ved opslag i alle opgange. Beboere, der ønsker den ledige lejlighed skal kontakte administrator senest den angivne dato, og lejligheden udlejes til den ansøger, der har det laveste nummer på den interne liste. Ønsker ingen af de nuværende beboere lejligheden udbydes den via den eksterne venteliste. Den interne liste ajourføres af Fondsbestyrelsen og uddeles til alle beboere 1 gang årligt i januar. Øvrige praktiske oplysninger Røgalarmer og røglemme Der er opsat røgalarmer på gangarealerne. Hvis en røgalarm piber med regelmæssige mellemrum, skal viceværten underrettes, så batteriet kan blive skiftet. Det anbefales desuden at have en røgalarm i lejligheden. I alle opgange er der et lille skab med påskriften røglem og en knap bag en rude. Hvis knappen aktiveres åbnes ovenlysvinduet øverst i opgangen. Det er ikke meningen, at beboerne skal aktivere knappen. I tilfælde af brand, vil brandfolkene i givet fald aktivere. Cykelparkering Der findes cykelstativer i begge passager. Desuden er der et antal pladser under halvtagene. Tv-signaler og Internet Du skal selv kontakte en udbyder, hvis du vil have leveret TV eller Internet via kabel. Det kan være, at trådløst Internet og Tv via antenne er en bedre og billigere løsning for dig, så undersøg mulighederne inden du bestiller. El og gas Din el-måler sidder i et af skabene i kælderen. Det er Dong, som står for målerne, og det er Dong som opkræver målerlejen pt. 810 kr. pr. år inkl. moms (juli 2009). Du kan selv vælge, hvem du vil have til at levere el. Se evt. på og find ud af, om det kan betale sig for dig, at skifte el-leverandør. Hvis du intet foretager dig, får 5

6 du automatisk el fra Dong til prisen på Basispris Kvartal. Det kan være, at du kan få en billigere pris hos Dong det vil fremgå, når du søger på Gasmåleren sidder i køkkenet. Det er Københavns HOFOR som står for målerne, og det er dem som opkræver målerlejen pt. 690 kr. pr. år (juli 2009). Du har pt. ikke mulighed for at vælge en anden gas leverandør end HOFOR. Postkasser og uønsket post Hvis du ikke ønsker reklamer og/eller gratisaviser mv. skal du henvende dig til Post Danmark (Posthuset) og få klistermærke til din postkasse. Husk at få det fornyet tjek det påtrykte årstal. Uønsket post returneres til afsenderen eller lægges i papircontaineren lad være med at lægge det oven på postkasserne, så andre er nødt til at rydde op efter dig. Adgang for lægevagten m.fl. nøglerør ved 104 B En tilkaldt vagtlæge kan ved Ryesgade 104 B finde en nøgle i nøglerøret, så han/hun kan komme ind i alle opgange. Det er hensigtsmæssigt for beboerne på Sortedam Dossering 85 A og C at opgive adressen Ryesgade 104 B ved tilkald af vagtlæge. Vinduespudser Vinduespudser kommer ca. 3 x om året. Bøger om stiftelsen Der er udgivet 2 bøger om stiftelsen i forbindelse med 100 år jubilæet bogen Dydens løn og i forbindelse med renoveringen Brødrene Soldenfeldts Stiftelse 110 aar efter. Begge bøger udleveres ved indflytning, så længe lager haves. Hvis du ved fraflytning ikke er interesseret i at beholde bøgerne, vil BR meget gerne modtage dem. Kalender oversigt over faste arrangementer for alle beboere i Stiftelsen Marts BR s årlige generalforsamling Maj Loppemarked i gården arrangør BR Juni årsmøde med Fondsbestyrelsen (regnskab og budget) August loppemarked i gården arrangør BR Oktober Stiftelsens fødselsdag i Festsalen arrangør BR November Valg- og informationsmøde med Fondsbestyrelsen November/December 1. søndag i Advent julegløgg i Festsalen arrangør BR Husmøder ligger ikke fast - der vil blive sendt besked ud til alle beboerne når det holdes. Bilag: 1. BR s ansvarsområder 2. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation 3. Praktisk information 6

7 BR s ansvarsområder Bilag 1 Pr. januar 2008 aftalt på møde den 17. januar 2008 med BR og Fondsbestyrelsen BR varetager lejernes interesser i forhold til udlejer, som er Fonden Brdr. Soldenfeldts Stiftelse BR har kontakten til BOSAM BR klarer mindre interne problemer BR passer kontorets åbningstid BR indkalder og afholder husmøder og generalforsamling BR foretager fremvisning af lejligheder ved udlejning BR varetager udlejning og kontrol af festsal og gæsteværelse og disponerer over indtægterne BR har ansvaret for ajourføring af husorden/håndbog mm. BR uddeler husorden og bøger til nye beboere BR har det overordnede ansvar for 4. sal og de forskellige grupper BR aftaler med vicevært, hvornår julebelysning tændes og slukkes. BR har ansvaret for havemøbler og krukker BR afholder stiftelsens fødselsdag BR afholder julefest den 1. søndag i advent 7

8 Bilag 2 Bekendtgørelse om beboerrepræsentation I medfør af 64, stk. 10, i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 20. september 1996, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Lejerne kan etablere beboerrepræsentation i: 1) en ejendom, der består af mindst 6 beboelseslejligheder; 2) en ejendom, der er opdelt i ejerlejligheder, når udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen; 3) en ejendom, der ejes af en andelsboligforening, hvis mindst 6 af beboelseslejlighederne ikke bebos af andelshavere. Stk. 2. Er flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, kan der oprettes beboerrepræsentation, når ejendommene i alt har mindst 13 beboelseslejligheder. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. I sådanne tilfælde skal beboerrepræsentationen omfatte samtlige ejendomme. Stk. 3. I ejendomme med mindre end 6 og mere end 2 udlejede beboelseslejligheder har et flertal af lejerne samme beføjelser, som beboerrepræsentationen i andre ejendomme. Lejerne skal vælge en talsmand til at repræsentere lejerne over for udlejeren. Reglerne i 2-9 finder tilsvarende anvendelse. 2. Enhver lejer af en beboelseslejlighed, et medlem af dennes husstand eller en lejerforening, som har et eller flere medlemmer blandt beboerne, kan indkalde til beboermøde for at vælge beboerrepræsentanter. Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved opslag på passende sted og eventuelt samtidig ved brev til samtlige lejere i ejendommen, herunder også til andre lejere end lejere af beboelseslejligheder. Udlejeren indkaldes skriftligt med samme varsel. Stk. 3. Adgang til beboermødet har lejere af beboelseslejligheder, medlemmer af disses husstand, erhvervslejere, fuldmægtige for lejerne, repræsentanter for udlejeren og - såfremt en lejer ønsker det - repræsentanter for en lejerforening, hvoraf pågældende er medlem. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for lejere i fremlejeforhold. 3. Beboermødet kan oprette en beboerrepræsentation og vælge beboerrepræsentanter, når mindst 50 pct. af de fremmødte lejere af beboelseslejligheder giver tilslutning hertil. Stk. 2. Lejerne skal møde personligt eller lade sig repræsentere af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt. 8

9 Stk. 3. Er der ikke 50 pct. af samtlige beboelseslejere tilstede ved beboermødet, skal beslutning om at oprette beboerrepræsentation efterfølgende bekræftes ved en urafstemning blandt lejerne af beboelseslejlighederne. Stk. 4. Beboerrepræsentationen er herefter oprettet, såfremt flertallet af de ved urafstemningen afgivne stemmer går ind herfor. Stk. 5. Urafstemningen er skriftlig. Hvert enkelt beboelseslejemål har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved beslutninger om at ophæve beboerrepræsentationen. 4. Beboermødet vælger selv sin dirigent. Stk. 2. Beboermødet foretager valg af beboerrepræsentanter og suppleanter for disse. Der skal vælges 3 beboerrepræsentanter. I ejendomme med mindre end 13 beboelseslejligheder skal der vælges 1 beboerrepræsentant. Der kan samtidig ske valg af revisor. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Valgbare som beboerrepræsentanter og revisor er lejere af beboelseslejligheder i ejendommen og medlemmer af disses husstand. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for lejere i fremlejeforhold. Stk. 4. På beboermødet skal der træffes beslutning om, at et beløb på indtil 240 kr. årligt pr. beboelseslejemål skal opkræves til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen. Opkrævning af større beløb kan ske med tilslutning fra den enkelte lejer. Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte beløb reguleres for 1999 og fremover en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12 måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. 5. Når beboerrepræsentanterne er valgt, påhviler det dem at meddele udlejeren resultatet af valget med angivelse af, til hvem udlejeren med frigørende virkning kan eller skal henvende sig angående spørgsmål, som kan eller skal forelægges for beboerrepræsentanterne. Stk. 2. Beboerrepræsentanterne skal samtidig give meddelelse til udlejeren om størrelsen af det beløb, der er truffet beslutning om i henhold til 4, stk. 4. Udlejeren opkræver beløbet hos beboelseslejerne sammen med huslejen og udbetaler det til beboerrepræsentanterne i takt hermed. Beløbet skal fremgå af huslejeopkrævningen. 6. Beboerrepræsentanterne kan beslutte at søge bistand i en lejerforening. Udlejeren kan ikke modsætte sig, at lejerforeningen som bistand for beboerrepræsentanter deltager med 1 repræsentant i forhandlinger om ejendommens forhold. Stk. 2. Hvervet som beboerrepræsentant bortfalder ved den valgte persons fraflytning. Det samme gælder hvervet som revisor. 9

10 7. De valgte beboerrepræsentanter skal i hvert kalenderår inden 1. april afholde beboermøde i ejendommen. Dagsordenen for beboermødet skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år. 2) Fremtidig virksomhed. 3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. 4, stk. 4. 4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor. Stk. 2. Reglerne i 2, stk. 2-4, og i 5 finder tilsvarende anvendelse. 8. Beboermøde afholdes endvidere, når beboerrepræsentanterne finder anledning hertil, eller når mindst 1/4 af beboelseslejerne begærer dette, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom. Stk. 2. Reglerne i 2, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse. 9. Beboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de mødende beboelseslejere. Hver beboelseslejlighed har 1 stemme. Stemmeret kan udøves af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt. Udlejeren kan ikke udøve stemmeret for lejeren ved fuldmagt. Stk. 2. Til beslutninger vedrørende forslag om husorden, jf. lejelovens 67, kræves, at et flertal af samtlige beboelseslejere på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst halvdelen af de fremmødte beboelseslejere, afholdes nyt beboermøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer. Stk. 3. I ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, og i ejendomme, der ejes af andelsboligforeninger, skal samtlige beboere indkaldes til det beboermøde, der træffer afgørelse om husordenen. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse. 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr af 14. december 1994 om beboerrepræsentation ophæves. Boligministeriet, den 9. september 1997 Ole Løvig Simonsen / Margrete Pump 10

11 Praktisk information (tillæg til beboerhåndbog) Bilag 3 VICEVÆRT : BRUNO KIER Tlf.: Telefontid daglig fra kl.: 12:00 til 13:00 eller brevkassen Ryesgade 104A Fondsbestyrelsen (FB) FB-Karin Sørensen Formand FB-Susanne Lund Næstformand FB-Ingeborg Kolind FB-Ingrid Jørgensen FB-Erik Monefeldt Andreasen Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf: Beboerrepræsentationen (BR) BR-Susanne May Formand og kasserer BR-Lene Stegger Næstformand BR-Hanne Maiken Madsen Medlem BR-Hanne Frøyr Suppleant Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Ved akutte situationer for ejendommen, udenfor viceværtens arbejdstid, skal FB kontaktes. Administrationen varetages af Boligadministratorerne A/S, Nyropsgade 13, 1. sal, 1602 København V. Tlf eller Kontaktperson: Lisbeth Ketels Udvalg under BR: Have- og Loppemarked: Anette Jul Andersen, , Else Roos, og Birgitte Nielsen, Else Marie Bertelsen, (BR-kontakt Loppemarkedet Lene Stegger) Værkstedet: Kontaktperson: Maria Lauritzen, (BR-kontakt: Hanne Frøyr) Motionsrum: BR-kontakt: Susanne May Biblioteket: Birgit Bjørnum, og Karin Thyrre Sørensen, Flaget: Kirsten Balling BR s Hjemmeside: (her kan du se om der er ledigt i gæsteværelset og festsalen) Udlejning af Festsal: Mobil: mail: Udlejning af Gæsteværelset: Mobil: mail: 11

12 12

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

KVINDEREGENSENS HISTORIE...

KVINDEREGENSENS HISTORIE... Velkommen Hjertelig velkommen på Kvinderegensen. Vi håber du vil finde dig godt til rette som alumne bag husets tykke, røde mure. For at lette dette håber vi, at du vil tage dig tid til at læse disse få

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere