Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør"

Transkript

1 Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1

2 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2

3 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet Veje ødelagt af vand Villakvarterer oversvømmet Udgifter Alm. Brand for ca. 150 mio. kr. Total for branchen over 1 mia. kr. Skybruddet juli 2011 Indre København oversvømmet Største enkelt vandbegivenhed nogen sinde målt Veje og togskinner ødelagt Villakvarterer oversvømmet Betydelige erhvervsskader Udgifter Alm. Brand ca. 785 mio. kr. Total ca. 7-8 mia. kr. Udgifter til til genopbygning efter skybrud inden for et et år år på påca. 8-9 mia.kr. 3

4 Klimaændring giver flere skybrud! Årsregn over Danmark 1870 til 2010 Regn % mere regn end et normalt år -Ca. 14 % mindre nedbør end det vådeste år (1999) mm -Den næst vådeste sommer - Kun 2 mm mindre end 1980 Det er intensiteten, der er farlig Kilde: DMI 4

5 Klimaeffekt / konsekvens Højere vandstand i havene Kraftigere og mere nedbør Højere grundvandsspejl Større afstrømning vand fra omgivelser Utilstrækkelig kloakkapacitet Sværere at lede overfladevand til hav Nye permanente søer og vådområder Højere vandstand Risiko for oversvømmelse af kystnære områder Risiko for oversvømmelse fra kloak og vandløb Vand på/i fundamenter Pres på eksisterende afvandingssystemer Pres på eksisterende arealanvendelse Forringet indeklima Risiko for negativ omtale Forsikringspræmier? Huspriser og skattegrundlag 5

6 Hvad siger skadetallene? Øgede nedbørsmængder over tid med betydelige variationer over årene Stigende gennemsnitsskader pga Voldsommere vejrlig Øgede værdier i hjemmene Kilde: Alm. Brand 6

7 Er skybrud godt for samfundsøkonomien? Genopbygning satte uden tvivl gang i dansk økonomi ca. 5-6 mia. kr. kom fra genforsikring i udlandet Det kommer ikke til at ske gratis igen Omkostningerne svarede til 1 supersygehus ¼-del af den nye metro cityring 1½ Frederikssundsmotorvej Kilde: 7

8 Hvem betaler? Direkte og indirekte vandrelaterede skadeudgifter Forsikringsselskaber Erstatninger Præmier Kommune og Stat Skader og vedligehold Skatter og afgifter Private og virksomheder Egen risiko Muligt værditab af bolig (private) Driftstab (erhverv) Der er kun et sted regningen kan ende! Hos de danske borgere 8

9 Hvad gør vi for at minimere skader? Arbejder på flere niveauer Samarbejde F&P Forebyggelse Det Nationale Dialogforum for Klimatilpasning Kortlægning af problemets omfang og dialog med myndigheder og kommuner Frederiksberg Kommune Københavns Kommune Mindre skybrudsramte kommuner Rådgivning omkring forebyggelse af nedbørsskader Konkret dialog med kunder om fremtidig forebyggelse i forbindelse med nedbørsskader Advarer kunder via SMS Brochure: "Skybrud, regnvejr og oversvømmelse" 9

10 Skybrudsskader kan aldrig helt undgås! 2. juli-skybrud handlede ikke alene om kloakker! Det er det forsikringsselskaberne er til for Var alt for voldsomt - ville blive alt for dyrt at sikre sig imod Men udgiften kan reduceres ved forebyggende tiltag Kilde: Klimatilpasning i Københavns Kommune 10

11 Skybrudsskader er blot en del af forsikringsforretningen Forsikringsselskaber er sat i verden for at dække skader men prisen vil modsvare skaderne Er der bedre alternativer end blot at genopbygge? 11

12 Vi kan gøre meget! 12

13 Hvad kan der gøres for at minimere skaderne Tilbageholdelse: Opsamling og genanvendelse af regn Nedsivning Nedsivningsbede Grønne tage Faskiner Forsinkelse: Kassetter Drænkanaler Vand i parker Åbne kanaler Søer/bassiner Genplanlægning, kanalby Vand ifm. legepladser Kontrollerede oversvømmelser Vådområder med regnvand Rekreative søer Afledning: Styre/planlægge ekstremregn Kontrollerede oversvømmelser Åbne kanaler, grøfter og render Øget kapacitet i kloakker Renseanlæg Å-løb og ansvar Å-løb og ny miljølovgivning I Ørestad er der etableret kanaler til at bortlede Regnvand, samt træer til at suge vand Bedste løsning er en kombination 13 af flere tiltag

14 Risikostyring sparer millioner 14

15 Klimatilpasning i Kokkedal Hvad er der bla. gjort: Kloakker gennemgået og flere foret Nye pumpestationer Udvidelse af Usserød å Dige i Kokkedal 15

16 Alm. Brand ramt af skybrud Tagpap på tagene udskiftet Der etableres ekstra tagnedløb Højt trin ved alle kældernedgange Afvandingskanal ved vareindlevering Ekstra pumpebrønd, der kan aflede vand ud i havnebassin 16

17 Klimatilpasning i København 17

18 Klimatilpasning i København 18

19 Hvis vi intet gør! 19

20 Hvis vi intet gør! Hvad hvis vi intet gør? Der kommer flere Blue Spots Dilemmaer Kommunen kunne ekspropriere og lave regnvandsbassiner Rungsted spildevand lukkede for overløbet til Øresund og kloakvand havnede i folks kældre Eksport: Usserød å løber gennem tre kommuner problemet havner i sidste kommune hvis de to andre kommuner ikke gør noget Krav fra borgerne sagsanlæg mod kommunerne omkring bortledning af regnvand Hvad er Blue Spots? Definitionen af Blue Spots er områder i terrænet uden naturligt afløb Blue Spots kan f.eks. identificeres via Danmarks Højdemodel (Kort- og Matrikelstyrelsen) Staten og en lang række kommuner benytter sig allerede af højdedata til at identificere Blue Spots Vejdirektoratet benytter f.eks. Blue Spots til at udpege de kritiske og mest sårbare dele af vejnettet 20

21 Hvis vi intet gør! Hvad gør forsikringsselskaberne Ændrede tariffer/priser Selvrisiko Undtagelser sorte områder Mikrotarifering Forsikre ikke kælder Undtagelser Krav til kunden om at sikre sig bedre Faskiner Dræn / kanaler 21

22 Hvis vi intet gør! Hvis kommunerne intet foretager sig Erstatningssager fra borgere/grundejerforeninger (De første er undervejs) Tilbagekøb af boliger/boligområder (Odense modellen) Præmiestigninger på egne forsikringer Egne ejendomme der ikke kan forsikres 22

23 Kan vi forsikre os mod skaderne? Nej, hvis Der ikke gøres indsatser mod vejrlig I særlige risiko områder, vil det ikke være muligt at tegne andet end f.eks. Brandforsikring Delvis, men Forhøjede forsikringspræmier Selvrisiko Ja Pris vil afhænge af antallet af vejrligskader og omfaget Pris på reassurance At der arbejdes med risikominimering, klimaplaner 23

24 24

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012 København under vann Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Finansnæringens dag 27. marts 2012 I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way. Johnny Nash Side 2 Hvad vil

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring Klimasikring Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm BEDRE HJEM: Mange boligejere er hårdt ramt, når regnen tonser ned og mange vil rigtig gerne gøre noget. De fleste kommuner har lavet klimaplaner,

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

NYHEDSMAGASINET VANDSKADER. HVAD KAN KOMMUNERNE GØRE? Side 2. NÅR VANDTRYKKET FALDER Side 6. MONSTERREGN Side 7

NYHEDSMAGASINET VANDSKADER. HVAD KAN KOMMUNERNE GØRE? Side 2. NÅR VANDTRYKKET FALDER Side 6. MONSTERREGN Side 7 gjensidige.dk GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 1 NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra Gjensidige - KommuneForsikring Nr. 1 - februar 2010 VANDSKADER FOKUS PÅ BÅDE DE TRADITIONELLE OG DE KLIMARELATEREDE

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010

Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 1 Forhøjet vandstand forhøjet præmie! Koncerndirektør Birgitte Kartman Seminar: Vandet stiger den 15. april 2010 2 Danmark Klimaskader har altid været et væsentligt element i skadeforsikring, da en stor

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere