Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader"

Transkript

1 Den danske branche og kampen mod klimaskader De seneste års voldsomme skybrud har været dyre for danskerne. Alene i sommeren 2011 kostede skybrud mere end 6 milliarder kroner i erstatninger og medførte mere end skybrudsskader. Klimaeksperterne er enige om, at det ikke stopper der, idet Danmark vil få mere nedbør om vinteren, mere intens nedbør og flere ekstreme regnskyl om sommeren. Forsikring & Pension har derfor i april 2013, indgået et to årigt partnerskab med Miljøministeriet om forebyggelse af oversvømmelser som følge af ekstremregn. Klimapartnerskabet er utraditionelt, men der skal tænkes i nye baner, når klimaudfordringerne skal løses. Klimapartnerskabet har fokus på fire områder: der skal findes en løsning på for de særligt oversvømmelsesudsatte boliger, der skal etableres et hydrologisk højdemodelkort til brug for kommunerne, der skal gives informationsredskaber til borgere der skal sættes fokus på, hvordan borgerne kan få et økonomisk incitament til at reducere vandskader og derved begrænse skadesomkostningerne. Løsning for de særligt oversvømmelsesudsatte boliger Et af de væsentligste elementer i klimapartnerskab med Miljøministeriet er, at parterne i løbet af 2013 skal finde en løsning for de særligt oversvømmelsestruede boliger. Forsikringsbranchen er bekymret for en lille gruppe boligejere, hvis huse ligger på meget udsatte steder, og hvor almindelig vandafledning ikke er mulig eller rentabel. Forsikringsselskaberne har allerede opsagt nogle få boligejeres vandskadedækning, men en større gruppe vil formentlig blive opsagt næste gang, de får en større vandskade. Partnerskabet nedsætter i den forbindelse en arbejdsgruppe, der skal finde en samfundsøkonomisk rigtig løsning for det lille antal boligejere, som risikerer igen og igen at få alvorlige oversvømmelser, og som derfor på et tidspunkt ikke kan forsikre deres hus mod vandskader. Husene er ikke forsikringsbare, idet de igen og igen får alvorlige bygningsskader i tilfælde af oversvømmelse eller skybrud. Det er således ikke et spørgsmål, om huset får skader, men hvornår, derfor foreligger der ikke et tilfældighedsmoment i forhold til fremtidige skader, som er et centralt element i hele forsikringstanken. Forsikring & Pension mener umiddelbart, at det er mest oplagt at se på en kobling til den allerede etablerede offentlige stormordning, der bl.a. hjælper boligejere, som får skader som følge af stormflod og oversvømmelser fra de indre vandveje.

2 Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Kommunernes Landsforening og Forsikring & Pension. Gruppen skal afslutte sit arbejde i august Samarbejde om etablering af en hydrologisk højdemodel Miljøministeriet og Forsikring & Pension vil sammen finansiere en hydrologisk højdemodel, som stilles til rådighed for alle i løbet af sommeren (via Geodatastyrelsens hjemmeside). Modellen skal styrke grundlaget for kommunernes klimahandleplaner ved at forbedre datagrundlaget til modellering af oversvømmelser. En hydrologisk højdemodel giver et retvisende billede af, hvor vandet vil flyde og samle sig, hvis der kommer store regnmængder eller oversvømmelser fra havet. Med modellen får kommunerne det bedst mulige, fælles beslutningsgrundlag til at beregne strømningsveje og oversvømmelsestruede områder ved skybrud eller stormflodshændelser. Desuden kan skadesdata fra forsikringsselskaberne jf. nedenfor forbedre kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen, hvis dataene bruges i sammenhæng med modellen. Samarbejde med kommuner om begrænsning af vandskader Forsikringsbranchen har indgået aftaler med 35 kommuner, som samlet omfatter ca. halvdelen af Danmarks befolkning, om brug af forsikringsskadesdata. Baggrunden er, at branchen mener, at kommunerne er de centrale nøgleaktører, når det kommer til forebyggelse af oversvømmelser og skybrudsskader. Kommunerne skal senest i november 2013 udarbejde forslag til handleplaner for klimatilpasning. Forsikring & Pension mener, at disse planer er den mest effektive måde at forebygge vandskader på. Det skyldes, at klimahandlingsplanerne, hvis de bygger på alle tilgængelige oplysninger, herunder skybrudsdata og anvendelse af den hydrologiske højdemodel - og udarbejdes i samarbejde med nabokommuner, kan give den mest effektive forebyggelse mod vandskader. Det er også kommunerne og vandselskaberne, der har de nødvendige værktøjer i henhold til lovgivningen. Forsikringsselskabernes skybrudsdata leveres for perioden 1. januar december Dataene er fordelt på de postnumre, som kommunerne har anmodet om. Dataene kommer fra de otte største skadesforsikringsselskaber og det er kun kommunen, som får adgang til dem. Skybrudsdataene indeholder oplysninger om: Postnumre, vejnavn, dato for skade, forsikringstype (privatskade eller erhvervsskade), skadesomkostning for bygning og løsøre. Et lignende nedbørsprojekt er allerede gennemført med Aarhus kommune (Risskov) og DTU, samt Frederiksberg og Københavns kommuner med stor succes. 2

3 Disse data skal være med til at kvalificere kommunernes analyser og modeller for oversvømmelseshændelser. Forsikring & Pension ser frem til, at den nye viden anvendes til at målrette anlægsinvesteringer bedre end i dag. Kommunerne skal orientere Forsikring & Pension om, hvordan dataene har bidraget til effektivisering af analysearbejdet og valideringen af handleplanerne. Yderligere modtager Forsikring & Pension en kopi af klimatilpasningshandleplanerne, når de er færdige. Figur 1 Kommuner som bruger forsikringsskadesdata Samarbejde om informationsredskaber til borgere Miljøministeriet og Forsikring & Pension vil samarbejde om at forbedre den borgerrettet kommunikation ved blandt andet, at udbrede den gratis app, Husets Vejralarm, som Forsikring & Pension har lavet. 3

4 App en giver gode råd om forebyggelse og skadesbegrænsning. Der er også adgang til en vejrkalender, hvor man kan se de skybrud og storme, der har været på de adresser, som den enkelte person individuelt har valgt. Vejrkalenderen kan gå flere år tilbage. 4

5 Især boligejere kan have stor gavn af appén, da de får et incitament til at forebygge skader og begrænse følgeskaderne efter et skybrud og storme. Men det tekniske set up giver også mulighed for at samarbejde med kommunerne om forebyggelse. Det er valgt at tilbyde kommunerne app ens grundfunktionaliteter og opbygning gratis. Den enkelte kommune vil derfor kunne skræddersy app en med eget logo og lokal borgerrelevant information. F.eks. information om politikken for højvandslukker i kommunen, beredskabsplaner med kontaktinformation m.m. Fakta om Husets VejrAlarm App en er tilgængelig for alle i App Store og Android market/google Play. Mange af de spørgsmål, som forbrugerne har efter en vandskade, kan de finde svar på i app en. Derfor kan forbrugeren ofte får svar på forsikringssprøgsmål med det samme. VejrAlarmen giver gode råd, hvis skaden er sket og fortæller, hvad der er vigtigt at huske, når forsikringsselskabet skal kontaktes. 5

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Opstartsmøde den 13. september 2012 v/tine Aabye, Skybrud kostede 6 mia. på 12 måneder Skybrud 2011 Udgifter for branchen på ca. 5 mia. kr. Antal

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Klimastrategi 2009 Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Borgmesterens forord 2 Det forekommer indlysende, hvorfor vi skal have en klimastrategi. Klimaforandringer er ikke længere noget videnskabsfolk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere