Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660"

Transkript

1 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660

2 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 Bygningsforbedringsudvalget er nedsat af Byrådet og udøver Byrådets beføjelser efter lovens kapitel 4 og 38a og 38 b. Udvalgets sammensætning Efter lovens 31 består bygningsforbedringsudvalget af 5 medlemmer: 2 kommunale repræsentanter, 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser. Udvalgets medlemmer og suppleanter er udpeget for en periode, der følger kommunens valgperiode. Bygningsudvalget konstituerede sig på mødet den 24. juni 2010 med følgende sammensætning for valgperioden : Kommunale repræsentanter: Gert Larsen (Byrådet), formand Jan Riber Jakobsen (Byrådet), næstformand Grundejerinteresser: Tage Juul (andelsboliger) Vakant (grundejerforeninger) Bevaringsinteresser Kim Furdal Sekretariatsfunktionen varetages af Plan, Teknik & Miljø. Aabenraa Grundejerforening har efterfølgende indstillet Steen Poul Steenberg som medlem af bygningsforbedringsudvalget. Byrådet godkendte indstillingen den 24. nov og Steen Poul Steenberg er herefter medlem af Bygningsforbedringsudvalget i den resterende del af valgperioden. Retningslinier for udvalgets arbejde Byrådet har fastsat forretningsorden og retningslinier for Bygningsforbedringsudvalget. Udvalgets forretningsorden og retningslinier er blevet revideret, bl.a. konsekvensrettelser i forbindelse med lovændringer. Forretningsordenen og retningslinierne gældende fra 2011 er godkendt på byrådets møde i februar Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til: Ejer- og andelsboliger der er opført før 1950, som er væsentligt nedslidt og som bebos af ejeren. Ejer- og andelsboliger med manglende tidssvarende opvarmning eller wc og som bebos af ejeren. Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter.

3 ¾ af udvalgets midler er afsat til ejer- og andelsboliger som er registreret i SAVE med bevaringsværdi 1 4, eller er omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan, byplanvedtægt eller 22 tinglysning. Til bevaringsværdige boliger kan støtten maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter til øvrige boliger kan støtten maksimalt udgøre ¼. En betingelse for at få støtte er, at der tinglyses en deklaration på ejendommen om hel eller delvis tilbagebetaling af støtte, hvis ejendommen sælges eller skifter status inden for 10 år. Tilbagebetalingen fastsættes i forhold til en beregnet handelsværdi med tillæg af prisudviklingen. Handelsværdien fastlægges efter vurdering fra ejendomsmægler. Udvalgets arbejde Udvalget har i 2011 holdt 4 møder: 10. marts, 9. juni, 1. september og 1. december. Bygningsforbedringsudvalget har besluttet, at der skal informeres bredt om udvalgets arbejde og borgernes muligheder for at søge støtte. Der er udarbejdet en informationspjece, der er fremlagt på biblioteker og i borgerservice. I 2012 annonceres der forud for udvalgets møder, og kommunens hjemmeside er opdateret. I 2011 har udvalget behandlet og givet tilskud til følgende 13 ansøgninger: Tilsagn om tilskud Mødet den 6. marts Slotsgade 3: Ansøgning om støtte til nye tagrender, reparation af skorsten og gavlende. Samlet udgift kr. Bygningen har en bevaringsværdi 3 og er fredet. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Lindsnakkevej 9: Ansøgning om støtte til nyt tegltag. Samlet udgift kr Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Mødet den 9. juni Hjelmalle 21: Ansøgning om støtte til facaderenovering. Samlet udgift ca kr. Bygningen har en bevaringsværdi på 5. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Udvalget besluttede på mødet den 1. december 2011 at tilbagekalde støtten pga betydelige ændringer i projektet. Mødet den 1. september Bjerggade 13: Ansøgning om støtte til facaderenovering. Samlet udgift kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr.

4 Nygade 28: Ansøgning om støtte til nyt tegltag og reparation af sydgavlen. Samlet udgift kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Forstalle 43: Ansøgning om støtte til nye fuger og snekdkerfremstillede vinduer. Samlet udgift kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr Lindsnakkevej 9: Ansøgning om støtte til renovering af adgangstrappe. Samlet udgift kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Svinget 3: Ansøgning om støtte til hoveddør og genetablering af tagterrasse. Samlet udgift kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Mødet den 1. december Callesensgade 15: Ansøgning om støtte til facaderenovering og kældervinduer. Samlet udgift ca kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Forstalle 43: Ansøgning om støtte til nyt tag med røde vingetegl, inddækning af kviste og nye tagrender. Samlet udgift kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Svinget 1: Ansøgning om støtte til reparation af oprindelige vinduer. Samlet udgift kr Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Sønderport 31A: Ansøgning om støtte til nyt tag og vinduer. Samlet udgift kr. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr. Dybkærvej 2A: Ansøgning om støtte til nye vinduer. Samlet udgift kr. Bygningen har en bevaringsværdi 3. Udvalget besluttede at yde tilskud på kr.

5 Afsluttede og godkendte sager i 2011 Stolligvej 54. Bevaringsværdi 4. Tilskud på kr. til facaderenovering. Kolstrup 41. Bevaringsværdi 4. Tilskud på kr. til nyt tagltag. Barsmark Bygade 178. Bevaringsværdi 4 Tilskud på kr til nye døre.

6 Løjt Kloster 15. Bevaringsværdi 4. Tilskud på kr til nyt stråtag kr af genanvendte midler fra Budget Persillegade 9. Bevaringsværdi 4 Tilskud på kr. til nyt tegltag. Barsmark Bygade 83. Bevaringsværdi 3 Tilskud på kr. til nyt stråtag Slotsgade 3. Bevaringsværdi 3, fredet. Tilskud på kr. til tagrender, reparation af gavl og inddækning af skorsten. Kulturarvsstyrelsen har godkendt istandsættelsen.

7 Bortfald af tilsagn Hjelmalle 21: Forvaltningen og formanden for udvalget besluttede i november 2011 at tilbagekalde støtten på kr til renovering af facader. Skalmuren blev ikke fjernet inden pudsning som beskrevet i ansøgningen. Istandsættelse ifølge ansøgninger, var stillet som betingelse for tilskuddet. Der indkom den 3. december en klage over afgørelsen, der forventes behandlet på Byrådsmødet den 28. marts. Afslag Der er givet administrativt afslag på følgende ansøgninger: - Rundemølle 34, Aabenraa. Ansøgning om støtte til nye vinduer. Tilskudsbeløbet ville blive under kr, som er min. grænsen, jf. Bygningsforbedringsudvalgets retningslinier. - Frydendalvej 14, Padborg. Ansøgning om støtte til nye vinduer. Tilskudsbeløbet ville blive under kr, som er min. grænsen, jf. Bygningsforbedringsudvalgets retningslinier. - Nygade 30, Aabenraa. Ansøgning om støtte til nyt tag m.m. Bygningen er ikke beboet af ejer og er demed ikke støtteberettiget, jf. lovgivning. - Hovedgade 105A, Tinglev. Ansøgning om støtte til nyt tag og vinduer. Bygningen er fondsejet og er dermed ikke støtteberettiget, jf. lovgivning. Udvalget har desuden valgt ikke at yde støtte til følgende ansøgninger: - Forstalle 56, Aabenraa. Ansøgning om støtte til nyt tag, kviste, facaderenovering og nye døre. Bygningen vurderes ikke bevaringsværdig pga en skæmmende tilbygning på bagsiden. - Sofiedal 30, Tinglev. Ansøgning om støtte til nyt stråtag. Bygningen er forbygget og vurderes ikke længere bevaringsværdig. - Højskolevej 6, Kruså. Ansøgning om støtte til facaderenovering. Bygningen er forbygget og vurderes ikke længere bevaringsværdig. - Nørregade 46, Paborg. Ansøgning om støtte til nyt tag med sorte betonteglsten. Udvalget ønsker ikke at støtte sorte betonteglsten. Økonomi Aabenraa Kommune fik i 2011 tildelt kr. af Socialministeriets vejledende ramme til bygningsfornyelse. Der var i 2011 afsat anlægsmidler på kr til Bygningsforbedringsudvalget, hvor der gives 50 % statsrefusion. Derudover var der tilbagebetalte støttebeløb til genanvendelse på i alt kr ved årets begyndelse. Der ydes ikke refusion fra staten ved genanvendelse af tilbagebetalte midler. Det samlede bruttobeløb med 50 % refusion blev kr. I 2011 er der tilbagebetalt støtte på kr. Refusion heraf på kr er givet tilbage til staten, mens kr gik tilbage i budget for Beløbet er videreført til Budget I 2011 er der givet bindende tilsagn om støtte i form af kontant tilskud på i alt kr. I forbindelse med tilsagnene er der administrationsomkostninger til tinglysning og vurdering af salgspriser på i alt kr. 5 tilsagn finansieres af genanvendte midler med kr inkl. administrationsomkostninger. 1 tilskud (tilsagn fra 2010) er delvist udbetalt af genanvendte midler. Der er i 2011 hentet refusion på 7 afsluttede sager fra perioden , i alt kr og udbetalt tilskud på i alt kr.

8 Bygningsforbedringsudvalgets regnskab 2011 Alle tal er eksklusiv moms Udgifter: BFU 2011 BFU 2007 Budget kr kr. Udbetalt tilskud med refusion kr. Udbetalt tilskud uden refusion kr. Tinglysning kr. Vurderingshonorar kr. Negativ refusion til staten kr.. Diverse omkostninger (udflugt m.m.) kr. Ialt kr kr. Indtægter: Budget kr. Refusion fra staten kr. Tilbagebetalt støtte kr. Ialt kr kr. Balance: kr kr. Overføres til 2012: Budgetkontrol kr. Budgetkontrol kr kr. Budget 2012: Overført kr. Investeringsoversigt kr * kr kr. * Forudsætter, at Kommunen får tilsvarende eller større beløb tildelt af den ordinære ramme fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Meddeles i marts 2012.

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, og som trænger til

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 21 Udvikling og fornyelse af landsbyerne rammevilkår

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere