Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet"

Transkript

1 Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

2 Forord Indhold Tak til borgerne Jeg vil gerne sige tak til de borgere, som medvirkede til at gøre Borgertopmødet om den regionale udviklingsplan i Vodskov Hallen den 10. september 2011 til et rigtig spændende og udbytterigt arrangement. Det var dejligt at opleve den positive energi og stemning der var i hallen. Der var engagementet og debatlyst, og vi fik både ideer, input og holdninger med os hjem, som vi kan bruge i arbejdet for, at Nordjylland skal være en attraktiv region at bo, arbejde, leve og opleve. På den vedlagte dvd kan I se en kort film optaget på borgertopmødet, blandt andet med kommentarer fra en række af deltagerne. De 3 film, der blev vist som oplæg til debatterne findes også på dvd en. Det samme gør samtlige afstemningsresultater, borgernes formulerede udfordringer og løsningsforslag, postkort med mere. Hele materialet kan også findes på Region Nordjyllands hjemmeside for den regionale udviklingsplan Borgertopmøderne blev gennemført i samarbejde med Teknologirådet som ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførsel. Teknologirådet er nedsat af Folketinget og er et rådgivende organ for folkevalgte politikere. Vi har derfor bedt Teknologirådet om deres tolkning af resultaterne. Den kan I læse her i: Borgernes hovedbudskab. Forord side 2 Borgertopmødet side 4 Hvordan er borgerne udvalgt? side 6 Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling side 8 Et styrket Nordjylland starter med uddannelse side 9 Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres side 10 Klimaudfordringer kan bruges positivt til at sætte Nordjylland i front side 11 I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere side 12 Den demografiske udfordring skal tages alvorligt side 13 En smagsprøve på borgernes ideer side 14 Vi valgte at afholde borgertopmødet for at vi politikere kunne få et billede af, hvordan borgerne vil prioritere og hvilke ideer de har til fremtidens Nordjylland og for at få det før vi havde skrevet en plan. Et forslag skal vedtages i Regionsrådet inden jul, og det kommer i offentlig høring i foråret Tidsplanen er så, at Regionsrådet vedtager den regionale udviklingsplan 2012 inden sommerferien Endnu engang tak for jeres medvirken på borgertopmødet og jeres indspil til fremtidens Nordjylland. Ulla Astman Regionsrådsformand Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Borgernes udfordringer og handlingsforslag Borgernes TOP10 for udfordringer Afstemningsresultater Postkort fra borgerne Udvalgte borgerevalueringer Program Deltagerliste Deltagerstatistik Region Nordjylland 2 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 3

3 Borgertopmødet Lørdag den 10. september 2011 dannede Vodskov Hallen nord for Aalborg rammen om Region Nordjyllands borgertopmøde om fremtidens Nordjylland. 200 borgere var mødt op for at deltage i debatten og for at give politikerne deres bud på udviklingen i Nordjylland. Om eftermiddagen deltog borgerne i en række anonyme, elektroniske afstemninger, hvis resultater med det samme blev vist på storskærm i salen. Først prioriterede borgerne blandt de mange formulerede udfordringer fra om formiddagen og gav dermed politikerne en Top10 over de største udfordringer for regionen. Derefter stemte borgerne om 13 på forhånd formulerede spørgsmål med fastlagte svarmuligheder. Desuden havde borgerne mulighed for at sende et såkaldt postkort til politikerne, hvis de havde noget mere på hjertet. Borgertopmødet den 10. september 2011 havde følgende elementer: Ca. 200 deltagere Et debatmagasin som borgerne havde fået tilsendt på forhånd Tre film som på dagen introducerede til debatterne En del hvor borgerne først formulerede de udfordringer de synes var de vigtigste, og derefter kom med forslag til hvordan udfordringerne skal tackles En del hvor borgerne stemte om prioriteringen af borgernes egne formulerede udfordringer En del med 2 tematiske debatter med elektroniske afstemninger Et politikerpanel Rammen for topmødet er en fælles dialog om en ønsket udvikling i regionen. Borgertopmødet er en del af en større proces, hvor regionen reviderer den regionale udviklingsplan. Planen skal bidrage til, at Nordjylland fremover kan stå stærkt som en region, hvor man gerne vil arbejde, bo og leve. Regionens politikere fandt det vigtigt, at borgerne tidligt blev inddraget i processen, så de havde mulighed for at påvirke politikernes videre arbejde med den regionale udviklingsplan. Regionen valgte derfor at holde et borgertopmøde for at få borgernes vurderinger, anbefalinger og prioriteringer til deres politikere om regionens fremtid. På dagen var borgerne fordelt ved 30 runde borde med 6-8 borgere ved hvert. Ved hvert bord sad desuden en politiker fra Regionsrådet eller fra en af de nordjyske kommuner som en neutral bordformand, der skulle sikre at alle kom til orde. Det var en dag med borgerne i hovedrollen, og politikernes opgave var at lytte. På den måde fik politikerne mulighed for at sidde i første parket til borgernes debatter dagen igennem. Om formiddagen var borgerne delt op i seks temaer, således at fem borde arbejdede med hvert tema. Ved hvert bord skulle borgerne i fællesskab blive enige om og formulere de to største udfordringer for Region Nordjylland inden for deres tema, samt komme med konkrete handlings- og løsningsforslag. Temaerne var: Uddannelse og kompetence Erhverv og beskæftigelse Befolkning og bosætning Infrastruktur og mobilitet Natur og klima Kultur og oplevelser Hvad er et borgertopmøde? Et borgertopmøde er en åben, demokratisk dialog. På topmøderne har borgerne hovedrollen, og de deltagende politikere fra regionen og kommunerne har først og fremmest til opgave at lytte. Via borgernes debatter i mindre grupper og elektroniske afstemninger kan deltagerne give deres meninger til kende. 4 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 5

4 Hvordan er borgerne udvalgt? Borgernes hovedbudskab Borgertopmødet den 10. september 2011 gav nogle klare budskaber: På borgertopmødet deltog lidt over 200 borgere. For at opnå størst mulig spredning blandt borgertopmødets deltagere blev der i værksat en større invitationsproces, hvor målet var, at borgertopmødets deltagere bredt repræsenterede regionen. På baggrund af et udtræk fra folkeregisteret på tilfældige personer bosiddende i Region Nordjylland havde 8000 borgere modtaget en personlig invitation. Blandt de inviterede, som ønskede at deltage, blev borgertopmødets deltagere udvalgt, så de bedst muligt repræsenterer regionens borgere hvad angår køn, alder og bopælskommune. Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling Et styrket Nordjylland starter med uddannelse Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres Pres på natur og miljø kan bruges til noget positivt I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere Den demografiske udfordring skal tages alvorligt Hovedbudskabet fra borgerne var, at vi skal skabe, tiltrække og fastholde virksomheder, der skaber beskæftigelse og vækst. Erhverv og beskæftigelse var den udfordring borgerne så som den største. Det var et dominerende emne, både når vi ser på afstemningsresultaterne såvel som på borgernes egne formulerede udfordringer og løsninger. Borgerne så ikke erhverv og beskæftigelse isoleret, men det blev sat i sammenhæng med mange aspekter af borgernes liv såsom bosætning, demografien, naturen og uddannelserne. Hvem var de fremmødte borgere Borgernes TOP 10 Fremmødte borgere Regionen som heldhed Aalborg Vesthimmerlands Thisted Rebild Morsø Mariagerfjord Læsø Jammerbugt Hjørring Frederikshavn Brønderslev Kønsfordeling 0% 25% 50% 75% 100% Fordeling af borgere i kommuner mænd kvinder fordeling af fremmødte borgere fordeling i Regionen Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder 12% Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov 11% Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser 7% Skabe mange nye blivende arbejdspladser 6% Udbygning af iværksætteri, telefoni, IT og transport 6% Uddannelse og jobs hele livet 6% Sikre Mobiliteten ift. Bosætning, uddannelse og arbejde 5% Udnytte klimaforandringerne for at skabe arbejdspladser 5% Udvikling af teknologi til energiproduktion/miljøbeskyttelse 5% En bedre infrastruktur i udkantsområderne 5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aldersfordeling år år år år år år år år fordeling af fremmødte borgere fordeling i Regionen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 6 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 7

5 Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling Et styrket Nordjylland starter med uddannelse Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling. Det var i særdeleshed et tema, som dominerede borgertopmødets debatter og afstemningsresultater, og som gik igen på tværs af mødets temaer. 9 ud af 10 udfordringer i borgernes TOP10 berørte erhvervslivet ofte i sammenspil med nogle af borgertopmødets andre temaer. Borgerne så behovet for et styrket erhvervsliv i sammenhæng med resten af udviklingen af regionen. Et styrket erhverv vil påvirke bosætningen i en positiv retning, og samtidig så borgerne gode muligheder for at udnytte det tætte samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne endnu mere samt for at vende klimaudfordringerne til noget positivt. Borgerne anser skabelsen og fastholdelsen af arbejdspladser som den største udfordring for regionen. Samtidig var der også en udfordring i at tiltrække nye borgere til Nordjylland i den erhvervsaktive alder ikke mindst højtuddannet arbejdskraft. Innovation og videnarbejdspladser skal prioriteres. Borgerne gav udtryk for at regionen skal arbejde aktivt for at flere videnbaserede og innovative virksomheder slår sig ned i Nordjylland. Borgerne så desuden en række muligheder for, at regionen kan udnytte klimaforandringer positivt ved at satse på innovation og videnarbejdspladser, der arbejder med at begrænse klimaforandringerne. Det kan ske gennem fx vedvarende energi. Borgerne bakkede op om, at erhverv som gavner miljø og klima, som fx vindmøller og biogasanlæg, prioriteres højest, også selv om det i nogle tilfælde kan være på bekostning af naturen. 9 ud af 10 af udfordringerne i TOP10 berører erhvervslivet. Borgernes tre højst prioriterede udfordringer var: 1) Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder, 2) Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov og 3) Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser. Borgerne, der arbejdede med temaet Erhverv og beskæftigelse, fremhævede især udfordringerne med at tiltrække og fastholde nationale såvel som internationale virksomheder samt højtuddannede i regionen. 2/3 af borgerne mente, at vi, i imødekommelsen af et fald i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, skulle arbejde på generelt at tiltrække arbejdskraft til regionen enten i form af tidligere fraflyttede nordjyder eller folk fra resten af Danmark eller udlandet. 52 % af borgerne mener, at Vi skal prioritere naturområderne men erhverv som gavner miljø og klima skal som hovedregel prioriteres højere (f.eks. vindmøller og biogasanlæg) og dertil kommer, at 35 % mener, at Det vigtigste er plads til at udvikle erhvervslivet og attraktive bomuligheder., mens13 % mener, at naturområderne altid skal prioriteres højest. Til spørgsmålet om hvordan vi får flere højtuddannede ud i de mindre nordjyske virksomheder mener 61 % af borgerne, at der skal skabes flere samarbejder mellem studerende og virksomheder. Kun 3 % mente ikke, at der skulle gøres en indsats for at få flere højtuddannede ud i de mindre virksomheder. 31 % af borgerne mener, at vi kan få flere iværksættere ved at skabe flere netværk, hvor nye og erfarne iværksættere kan mødes, og 30 % at der skal være flere økonomiske støtteordninger og lånemuligheder for iværksættere. 26 % af borgerne mener, at vi skal arbejde for at tiltrække udenlandske virksomheder til Nordjylland. Uddannelse knyttes tæt til vigtigheden af erhvervsudvikling i borgernes vurderinger af væsentlige udfordringer for Fremtidens Nordjylland. Borgerne ønsker et bredere fokus på nye uddannelsestiltag ikke kun udvikling inden for området akademikere og andre højtuddannede. De nye tiltag der er særlig opbakning til er bedre vejledning i uddannelsesvalg, flere praktikpladser og mere samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv. Borgerne anerkender en udfordring på området for ungdomsuddannelser i yderområderne. Der var meget tæt løb blandt borgerne om man skal prioritere nærhed til uddannelsesinstitutioner eller samle uddannelserne i større centre, som til gengæld kan levere mere kvalitet og flere valgmuligheder. Fordelingen af stemmer på kommunetilhørsforhold viser, at borgernes hjemkommune ikke var bestemmende for præference for nærhed / samling i centre. Uddannelsesområdet optræder som nummer to i borgernes TOP10 afstemning blandt egne formulerede udfordringer. Borgerne der arbejdede med temaet Uddannelse og kompetence fremhævede især udfordringerne med at få uddannelsessystemet tilpasset erhvervslivets behov samt behovet for livslang uddannelse. I afstemningen om, hvordan vi skal fastholde et varieret udbud af ungdomsuddannelser i Nordjylland, stemte 45 % af borgerne for, at Vi skal effektivisere og samle ungdomsuddannelserne i større centre. Det giver større afstand, men giver flere valgmuligheder og et større studiemiljø. Mens 39 % stemte for, at Vi skal prioritere et stort geografisk udbud af ungdomsuddannelser, så uddannelserne er tæt på de unge. 12 % stemte på Vi skal i højere grad satse på fjernundervisning, så de unge i yderområder får adgang til uddannelse hjemmefra. I afstemningen om, hvordan vi bedst kan få flere nordjyder til at gennemføre en uddannelse, pegede 36 % af borgerne på, at Studerende skal sikres en praktikplads, når praktik er en del af uddannelsen, mens 26 % stemte for, at Uddannelserne skal være bedre til at formidle deres tilbud og vejlede i uddannelsesvalg. Til spørgsmålet om, hvordan der kommer flere højtuddannede i de mindre nordjyske virksomheder, stemte 61 % for, at uddannelsesstederne skal arbejde mere målrettet på at skabe samarbejder mellem deres studerende og de mindre nordjyske virksomheder. 8 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 9

6 Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres Klimaudfordringer kan bruges positivt til at sætte Nordjylland i front Borgerne var optagede af problemstillinger for regionens mange små lokalsamfund. De ønsker at udvikle nye tiltag, som styrker yderområderne, samtidig ser borgerne dilemmaerne mellem at ønske at bevare så mange som muligt af de små samfund og på den anden side udfordringerne med at have ressourcer til denne opgave. Borgerne anerkender vanskelighederne i at prioritere alle lokalsamfund i fremtiden. De løsningsforslag som nød størst tilslutning var, at man skulle satse på en positiv udvikling i få udvalgte lokalsamfund, udbygge trafikmuligheder og it-infrastruktur samt garantere et varieret udbud af offentlig services. Regionens store udbud af særlig natur og historisk store afhængighed af denne respekteres og fremhæves af borgerne. Borgerne ser muligheder for at udnytte klimaforandringer til nye nordjyske muligheder på erhvervsområdet. På længere sigt kan problemerne afhjælpes ved at der skabes nye løsninger til gavn for natur og miljø samtidig med, at dette særlige erhvervspotentiale udnyttes til fordel for Nordjylland. Borgerne er ambitiøse på Nordjylland vegne på klimaområdet. De ser helst, at Nordjylland er i en førerposition, hvor regionen er nået længere end resten af Danmark, og bruger det som en måde at skille sig ud på. Yderområdernes særlige problemstillinger er til stede itop10 afstemningen af borgernes egne udfordringer. Det ses tydeligst i nummer 7) Sikre mobiliteten i forhold til bosætning, uddannelse og arbejde og nummer 9) En bedre infrastruktur i udkantsområderne. Borgere, der arbejdede med temaet Befolkning og bosætning, fremhævede især udfordringer med affolkede landsbyer og fraflyttende nordjyder/negativ befolkningstilvækst, fastholdelse af arbejdskraft og arbejdspladser samt infrastruktur. Ved afstemningen om, hvordan vi skal håndtere, at flere mindre lokalsamfund og yderområder er i tilbagegang befolkningsmæssigt, prioriterede borgerne følgende højst % på muligheden om at satse på en positiv udvikling i få udvalgte lokalsamfund, hvor der er potentiale for bosætning, erhverv og turisme. Mest markant var tilslutningen til denne vurdering fra Aalborg og Brønderslev kommuner med helholdsvis 35 % og 33 %. Men der var ligeledes tilslutning til denne holdning fra store andele af borgere fra kommunerne Vesthimmerland, Frederikshavn, Jammerbugt, Rebild, Thisted og Morsø med stemmeprocenter mellem 20 og 27 % % støttede holdningen om, at der skal ske en udbygning af trafikmuligheder og IT infrastruktur til yderområderne, så flere lettere kan bosætte sig i disse områder og arbejde i de større byer % ønskede en garanti for et varieret udbud af offentlig service f.eks. børneinstitutioner og ældrepleje og læger i mindre lokalsamfund og yderområder % ønskede at tilrettelægge erhvervspolitikken så den især støtter erhverv og skabelsen af arbejdspladser i mindre lokalsamfund og yderområder. Klimaforandringer og ny teknologi til vedvarende energiproduktion samt miljøbeskyttelse er emner, som ligger som nummer 8 og 10 på borgernes TOP 10. I begge tilfælde er vinklen bæredygtighed som potentiale for ny erhvervsudvikling. I temaet Kultur og oplevelser fremhævede borgerne bevarelse af naturens tiltrækning og regionens kulturarv som vigtig og som udgangspunkt for branding af Nordjyllands oplevelser. Borgere, der arbejde med temaet Natur og klima, havde særligt fokus på klimaforandringer, ændret miljøbevidsthed samt udvikling af teknologi til energiproduktion og miljøbeskyttelse. Ved afstemningen om, hvor ambitiøs Nordjylland skal være på klimaområdet, mener 50 % af borgerne, at Nordjylland i 2020 bør være nået længst i Danmark med en klimaindsats. På spørgsmålet om hvordan vi skal prioritere, når naturbevarelse og udvikling inden for erhverv og bosætning af og til spænder ben for hinanden stemte 52 % af borgerne for, at Vi skal prioritere naturområderne men erhverv som gavner miljø og klimaskal som hovedregel prioriteres højere (f.eks. vindmøller og biogasanlæg). 35 % mente, at Det vigtigste er plads til at udvikle erhvervslivet og attraktive bomuligheder, mens kun 13 % svarede, at Det vigtigste er at bevare naturområder. I afstemningen om, hvordan vi skal styrke turismen fremover, svarede 51 %, at vi bør bruge Nordjyllands natur og kyster mere for at udvikle nye former for aktiv ferie. 10 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 11

7 I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere Den demografiske udfordring skal tages alvorligt Borgerne ser samarbejdsrelationer som meget vigtige i forhold til udviklingsmuligheder og fremtidens Nordjylland. Generelt synes der at være opbakning til mere tværgående samarbejde med fokus på udvikling mellem kommuner, regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Borgerne fremhæver en række samarbejdsmuligheder, som bør styrkes: samarbejde mellem myndigheder og erhverv og borgere mere samarbejde mellem uddannelsessystemet og erhvervslivet mere samarbejde mellem kommunerne (og kommuner og region). I afstemningen om, hvordan der kan komme flere højtuddannede i de mindre nordjyske virksomheder, er der et flertal på 61 %, som mener, at uddannelsesstederne skal arbejde mere målrettet på at skabe samarbejder mellem deres studerende og de mindre nordjyske virksomheder. I afstemningen om, hvordan vi kan styrke iværksætteri i Nordjylland, peger 31 % på, at der skal Skabes flere netværk hvor nye og erfarne iværksættere kan mødes og udveksle erfaringer. Til spørgsmålet om, hvordan vi styrker innovationen, mente 39 %, at vi skal styrke samarbejdet om innovation på tværs af brancher og virksomheder. Den skæve udvikling i befolkningssammensætningen i Nordjylland havde stort fokus på borgertopmødet der bliver stadig færre unge og stadig flere ældre i regionen. Hvis den demografiske udvikling skal ændres, er der behov for indsatser på en række af de temaområder, som også var til debat på borgertopmødet bl.a. erhvervsudvikling og uddannelse. Borgerne lagde særligt vægt på udfordringerne i forhold til at kunne fastholde de unge i Nordjylland samt tiltrække og fastholde borgere i den erhvervsaktive alder. I tilknytning til ønsket om at fastholde flere unge blev der peget på et behov for bedre ungdomsboliger og kollegier og billigere transportmuligheder. Et andet aspekt i forhold til at dæmme op for den skæve befolkningsudvikling var behovet for at kunne tilbyde arbejdspladser for at fastholde de yngre i arbejdstyrken og måske også kunne lokke tilflyttere til regionen. I afstemningen inden for temaet Befolkning og bosætning blev indsatser for at fastholde uddannede og arbejdspladser i regionen topscorer med 24 % af stemmerne. Denne udfordring blev samtidig nummer 3 på borgernes TOP 10 over de vigtigste udfordringer for regionen. Til afstemningsspørgsmålet om, hvordan vi skal arbejde med den udfordring, at vi fremover bliver der færre yngre og flere ældre i region Nordjylland, stemte 38 % af borgerne på, at Vi skal satse på at tiltrække arbejdskraft fra resten af landet og fra udlandet, og 30 % stemte på Vi skal satse på at få nordjyderne til at blive i Nordjylland og få fraflyttede nordjyder tilbage til regionen. Borgere der arbejdede med temaet Befolkning og bosætning havde særligt fokus på udfordringer med at fastholde de unge i regionen, samt med at tiltrække og fastholde borgere i den erhvervsaktive alder. Som løsninger herpå blev der bl.a. peget på at opretholde et rigt foreningsliv, tiltrække arbejdspladser, sikre gode børnepasningsmuligheder samt en god infrastruktur. Udbygning af teleinfrastrukturen blev også fremhævet som væsentlig for både erhvervsudvikling og bosætning og dermed også for at fastholde gruppen af yngre i regionen og styrke tilflytning af samme gruppe. 12 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 13

8 En smagsprøve på borgernes ideer Ved borgertopmødets gruppedebatter kom borgerne med en masse gode forslag til løsninger på regionens udfordringer. En del af disse var meget konkrete idéer til ændringer i regionen. I det følgende er et udpluk af disse samlet for at vise den store kreativitet og forandringsvillighed, som de deltagende nordjyder udviste. Befolkning og bosætning: Billige byggegrunde til industri og erhvervsliv i udkantsområderne Tilgodese lokalt erhvervsliv i forbindelse med udbud Sikre en god infrastruktur (både tele og trafik) Temalandsbyer eks. Ollekolle Mere oplysning / uddannelse af ildsjæle Transportabel dagligvareforretning Væksthuse til mindre virksomheder, der kan søge råd der. Bedre ungdomsboliger kollegier Statslige arbejdspladser, uddannelsessteder mv. til Nordjylland og yderområderne her Åbne flere kaserner i Nordjylland Krav til teleudbydere om ligelig dækning / evt. udbygning af fibernet Erhverv og kompetence: Bedre lånevilkår til iværksættere Høj information om regionale og nationale vækstpuljer og vækstmidler Gøre det lettere at rejse kapital til opstart, fjerne bureaukrati i støtteordningerne Udbygning af Hanstholm Havn Bedre hjælp og rådgivning til iværksættere og nystartede virksomheder Etablering af tænketanke. Fora hvor idéer kan vokse. Præcise dagsordener/opgaveformuleringer. Oprydning i regelsættene og hurtigere sagsbehandling Branding, fokus på positive historier, vise nordjyske win-win situationer Gennem folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal de unges evner inden for iværksætteri, nytænkning og gå-på-mod motiveres og udvikles Infrastruktur og mobilitet: Nærbane i Aalborg: Moderne direkte linje med hyppige afgange (lufthavn-uni/sygehus) Lave mødetider på skoler og arbejdspladser mere fleksible (bedre udnyttelse af busser) Mindre og flere busser i stedet for store med få passagerer Mobilkontakt mellem busserne, sådan at de venter på hinanden Gratis buskort i regionen til unge. Hurtigtog ud af Regionen Mere godstransport fra vej til tog og skibe Ingen flyafgift Flere flyafgange (internt i DK). Udbygning af skinnenet mod vest via lufthavn, dobbeltspor Aalborg Hjørring med ½-times drift i myldretiden, til Thisted fra Aalborg m. stop Lindholm-Lufthavn-Brovst-Fjerritslev-Thisted Adgang til internet og strøm i busser og tog Kattegatforbindelse Kultur og oplevelse: Busbillet inkluderet i billetten til specifikke arrangementer Direkte bus til kulturoplevelser Grundlæggende kendskab til kultur skal styrkes allerede i folkeskolen tilgængelig startpakke til arrangører der vil igangsætte nye aktiviteter Anlægge flere naturstier (gå/cykle) der kan vedligeholdes af diverse foreninger, frivillige, arbejdsløse, kontaktmodtagere osv. Udvikle app s til mobiltelefoner til turister i regionen Natur og klima: Genanvende regnvand f.eks. i toiletter, bilvaskehaller, miljøvaskeri Finde investorer til at udvikle vedvarende energiløsninger sammen med Aalborg Universitet. Lav grønne smilys til virksomheder, der arbejder på at nedsætte CO2-forbrug. Præmiering af CO2-nedsættende indsatser f.eks. chaufførers kørsel efter reglerne. Opstilling af standere til elstik eller byttestation for batterier flere steder i regionen. Testcentre af forskellige vedvarende energiformer så produktionen bliver i regionen/landsdelen. Gennemføre energitjek af offentlige institutioner Mere biogas, evt. stort centralt placeret værk på en bar mark hvor gassen opbevares. Motivation af nøglepersoner i forhold til naturen (landmænd, dambrug, møllelaug etc.) Uddannelse og kompetence: Gratis / billigere videreuddannelse Overbygning på praktiske jobs Udvide brobygning i folkeskolen, som gør eleverne i stand til at vælge kvalificeret. Drop beløbsloftet på kurser uddan i stedet manglende kompetencer på arbejdsmarkedet Jobrotation for bedre forståelse af muligheder Turde tænke anderledes er kulturelt svært for nordjyder Opelskelse af talent Bedre normering gennem uddannelsessystemet fra vuggestue til efteruddannelse 14 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 15

9 Oktober 2011 Foto: Peter Ehlers Layout: Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf.:

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Fremtidens Nordjylland

Fremtidens Nordjylland Fremtidens Nordjylland Resultater fra borgertopmødet om Regional Udvikling lørdag den 0. september 0 i Vodskov Hallen Afstemning om Finale top0 00:0 Skabe, tiltrوkke og fastholde vidensbasere de og innov

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark Borgerne i Region Syddanmark Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark November 2005 1. Baggrund Region Syddanmark er en af de fem nye regioner. Den består af det nuværende

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Karin Topsø Larsen Ph.d. studerende Local and Regional Development Institut for Planlægning Aalborg Universitet Introduktion til mig og til opgaven

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere