DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16"

Transkript

1 Side 1 af 5 Deltagere Benny Vittrup, Kirsten Vistisen, Ioannis Souglakos, René Krøjgaard Olesen, Fahimeh Andersen, Thomas Linné, Per Pfeiffer, Kell Østerlind, Lone Nørgård Petersen, Jim Stenfatt Larsen, Lars Henrik Jensen, Laurids Østergaard Poulsen, Mette Yilmaz, Anni Ravnsbæk Jensen, Camilla Kronborg, Flemming Hansen 16 deltagere repræsenterende 9 afdelinger Afbud Halla Skuladottir, Nina Keldsen, Niels Henrik Holländer, Wojciech Pawlak, Camilla Qvortrup, Anders Jakobsen, Birgitte Mayland Havelund, Karen-Lise Spindler Dagsorden / Referat 1 Generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning Per Pfeiffer gennemgik årets aktiviteter i Onkologi arbejdsgruppen og i DCCG inkl. Videnskabeligt udvalg (VU). Vedr RADS (se nedenfor pkt 6) Per Pfeiffer og Benny Vittrup har i gennem de sidste 11 år afholdt CRC Symposium (sponseret af lægemiddelfirma) - de sidste år afholdt den sidste fredag i februar. Ifm seneste symposium er styregruppen udviddet med: Mette Yilmaz, Jakob Schou, Camilla Qvortrup og Karen-Lise Spindler. Det drøftes hvorvidt symposiet burde være et officielt DCCG symposium - i såfald burde tværfagligheden øges med flere indslag fra andre specialer. Modargumentet hertil er at kirurgiske kolleger har et tilsvarende kirurgisk symposium (Colorectal Day) som årligt afholdes i Århus i juni måned. Der drøftes endvidere hvorvidt CRC symposiet kunne have forankring under SKA. Intet besluttes og styregruppen for CRC symposiet arbejder videre på samme grundlag som tidligere. DCCG repræsentantskabs møde har de seneste 4 år været afholdt i tilslutning til Dansk Kirurgisk Selskab Årsmøde. DCCG bestyrelse har besluttet at styrke identiteten for DCCG repræsentantskabet og besluttet at frigøre/flytte repræsentantskabs mødet fra DKS årsmøde. Næste DCCG repræsentantskabs møde vil blive afholdt på Vejle Sygehus den 18. marts Forslag anmeldt til behandling Til generalforsamlingen er rettidig fremsendt forslag til revision afg statutter for onkologi arbejdsgruppen. Statutterne har været i høring - drøftes og tilrettes ved generalforsamlingen med bl.a. varighedsbegræsning for valgperiode til 2 x 3 år for alle medlemmer af bestyrelsen.

2 Side 2 af 5 Tilstede ved generalforsamlingen er repræsentanter fra 9 af de 10 onkologiske afdelinger, og de reviderede statutter godkendes enstemmigt. Godkendte reviderede statutter for DCCG Onkologi Arbejdsgruppe vedlægges referatet. 4. Valg af formand/sekretær De nye statutter indbefatter valg af bestyrelse i Onkologi arbejdsgruppen. Formand og yngre læge vælges særskilt. Per Pfeiffer (Odense) genopstiller til valg som formand og genvælges. Mette Yilmaz (Ålborg), Fahimeh Andersen (Hillerød), René Krøjgaard Olesen (Herning), og Jim Larsen (Roskilde) opstiller til bestyrelsen og ved hemmelig afstemning opnår Mette, René og Jim valg til bestyrelsen. Yngre læge repræsentanter Camilla Kronborg (Århus) og Birgitte Mayland Havelund (Vejle) opstiller og her vælges Camilla til den nye DCCG onkologi-arbejdsgruppe bestyrelse. Den nye bestyrelsen består således af Per Pfeiffer (S), Mette Yilmas (N), René Krøjgaard Olesen (M), Camilla Kronborg (M) og Jim Larsen (S). For at opnå kontinuitet i bestyrelsen besluttes at Mette Yilmaz og Camilla Kronborg er på valg igen om 2 år og øvrige på valg om 3 år. 5. Valg af repræsentanter til DCCGs bestyrelse Onkologi arbejdsgruppen indstiller kandidater som DSKO jvn DCCG vedtægter udpeger til DCCG s bestyrelse. Udpegning sker for en 3- årig periode. Ole Larsen s (H) mandat udløb i 2014 mandat for øvrige onkologiske bestyrelsesmedlemmer udløber hhv 2016/2017. OL s ønsker for evt genudpegning kendes ikke. Inden 2016 generalforsamling i Onkologi arbejdsgruppen ønskes tilbagemelding fra alle onkologer i DCCG s bestyrelse om ønske om genudpegning. DCCG bestyrelses-liste rundsendes med referat. 6. Valg af repræsentanter til DCCG s videnskabelige udvalg. VU repræsentanter (3 onk) udpeges jvn vedtægter af DCCG bestyrelse uden tidsbegræsning. Aktuelt ikke bredt geografisk repræsenteret alle tre onkologiske medlemmer kommer fra Region Syd. 7. Evt Intet 2 Godkendelse af referat fra DCCG Onk udvalgsmøde Nyt fra DCCG s Database Styregruppe JSL Godkendes uden anmærkninger Onkologiske data til DCCG databasen skal ikke længere særskilt registreres på den enkelte afdeling men trækkes fra andre

3 Side 3 af 5 KØ obligatoriske registreringer (LPR ect). DCCG databasen er nu tilknyttet nyt kompetencecenter og Kliniske Epidemiologer herfra vil udvælge onkologiske parametre som skal kan indgå i DCCG s årsrapport. Database Styregruppen har møde 21. maj Onkologiarbejdsgruppen drøfter det hensigtmæssige i registrering af recidiv parametre. 4 Nyt fra DCCG s Stråleterapi udvalg MY Radioterapi udvalget har haft møde 19. maj 2015 den reviderede retningslinie er næsten klar til publication på Seneste vejledning er fra Primært omhandler retningslinien indtegninger (Constraints) og margen for stråleterapi regimet 50,4 Gy på 28 fraktioner. Ved Radioterapi udvalgsmøde 18. juni 2015 vil neoadjuverende strålebehandling blive gennemgået generelt - herunder rollen af 5 Gy á 5 fraktioner. Radioterapiudvalget har søgt midler fra KB til Proton projekt. Der arbejdes på en national registrering af strålebivirkninger ved rectum cancer. Radioterapiudvalgets plads i DCCG drøftes. Udvalget er ikke nævnt i DCCG s vedtægter. Formanden for radioterapi-udvalget har ytret ønske om ad hoc plads i DCCG bestyrelse. Onkologiarbejdsgruppen drøfter og beslutter at radioterapi udvalget ikke bør være løsrevet fra Onkologi arbejdsgruppen, men være et underudvalg hertil på tilsvarendevis som de underudvalg der er nedsat til udarbejdelse af de øvrige onkologi retningslinier. 5 DCCG Retningslinier: Godkendelse af retningslinier i høring /JL Følgende DCCG retningslinier har været i revision, i høring og godkendes endeligt med anmærkninger: Adj kemoterapi ved coloncancer Adj kemoterapi ved rectumcancer Behandling af metastaserende KRC 6 Nyt fra RADS /JL Vil snarest fremgå på Per Pfeiffer er fratrådt formandsposten i RADS fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af kolorektalcancer. DSKO har indstillet Jim Larsen som ny formand. Efter RADS-møde d vil ny udpegningsproces for fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af kolorektalcancer gå i gang mhp revision af behandlingsvejledning som blev godkendt i RADS Det oplyses at Aflibercept formentlig bliver afregistreret i Danmark pgr. af manglende salg. Ramucirumab blev ikke godkendt af KRIS til behandling af ventrikel cancer således næppe sandsynlighed for at tilsvarende data på colorectal cancer vil få KRIS godkendelse. RECOURSE Trial med TAS102 til CRC behandling er netop publiceret i NEJM. Der forventes EMA godkendelse ultimo 2015.

4 Side 4 af 5 6 Protokoller NORDIC 8 FOXTROT FH 55/180 randomiseret 850/1050 randomiseret - 50 inkluderet fra DK (Odense, Århus, Ålborg) forventet 1-1,5 års inklusionsperiode endnu. NEOCOL Regorafenib TEM / Temodal EpiCRC FluHeart Rapido CAIRO4 NORDIC 9 MODUL MO29112 (Roche) Watchfull-Waiting 2 STAR-TReC MY Nu også godkendt i Norge og Sverige 70/250 randomiseret Vejle, RH, Århus 60-70/100 radomiseret. KRAS wt 35/40 randomiseret KRAS mt 42/42 randomiseret Færdig - indsendt som abstract til ESMO. Fase II 2. linie Oxaliplatin resistente TOP2 overexpression % af CRC pt er 3/25 patienter Randomiseret Sox vs CapOx mcrc 1. linie Herunder forskellige hjerteundersøgelser. 2/40 pt er randomiseret Ugly tumors - T4 tumores, LN uden for fascien og karinvasion 600/880 pt er randomiseret Odense (9), Ålborg (11) = 20 i DK Herning (5), Ålborg (1) = 6 randomiseret i DK Er aktiv Mangler sidste godkendelse fra SST Protokol revideres - lidt lavere stråledosis WW1 bliver snart publiceret 120 pt er inkluderes T1-3N0 og maks 4 cm Mangler myndigheds godekendelser. LUME-Colon1 Lukket! 13 Eventuelt SST s opfølgningsprogram for tyk og endetarmskræft udgivet feb 2015 blev drøftet. Onkologi arbejdsgruppen er ikke helt tilfreds med den minimums standard som SST programmet anfører vurderes at være flere niveauer under de minimum standarder der anføres i internationale rekommendationer.

5 Side 5 af 5 LN vil drøfte problemstillingen i DCCG s forretningsudvalg. LN forventer ikke at der kommer flere væsentlig nye data som kan danne evidensgrundlag for udarbejdelse af follow-up retningslinier. Man kunne drage evt information fra respektive undersøgelses som f.eks MOSAIC studiet, hvor der findes valide recidiv data. Det besluttes at Follow-Up og kontrol forløb atter bør drøftes i DCCG bestyrelse. KØ oplyser at Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin på RH er ved at opsætte SIR behandling (Spheres y-90 Resin Microspheres) kan anvendes sekundært til kemoterapi ESMO rekommendation. Onkologi arbejdsgruppen anfører at det bør foretages i protokoleret regi. 14 Ny møde sted / dato for DCCG Onkologiudvalg Rigshospitalet, torsdag den 8.oktober 2015 kl 10:00-16:00

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Ålborg d. 8/3-2013 kl. 10.00 til 13.00. Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Lokale: Aalborg Sygehus Syd, Medicinerhuset, Mødelokale 9.5. Til stede: Søren Kold (SK),

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere