Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsforsikring Fritid Vilkår AON Health"

Transkript

1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr , som agent for AmTrust Europe Limited, company number og Financial Conduct Authority FRN Forsikringsaftalen med AmTrust Europe Limited udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler. Forsikringsaftalen, indgået via Dansk Sundhedssikring som agent, gælder mellem AmTrust Europe Limited og den virksomhed, forening eller organisation, der står som forsikringstager i policen. Forsikringstageren skal informere sine forsikrede medarbejdere/medlemmer om hvad forsikringen dækker, det fremgår af forsikringsaftalen med eventuelle tillæg. Betegnelsen forsikrede dækker i vilkårene de medarbejdere i en virksomhed, som er omfattet af forsikringen. Disse vilkår gælder alene for sygdomme og skader, der er fritidsrelateret. Tegning af forsikringsdækning for fritidsrelaterede sygdomme og skader forudsætter tegning af tilsvarende forsikringsdækning for arbejdsrelaterede sygdomme og skader hos Dansk Sundhedssikring. Hvis sygdommen eller skaden er dækket af Sundhedsforsikring Arbejde, kan sygdommen eller skaden ikke dækkes på denne forsikring Hvem forsikringen omfatter og hvor den dækker De forsikrede skal have fast folkeregisteradresse i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), Sverige, Norge eller Tyskland og være omfattet af Danmarks offentlige sygesikringsordning, samt have et dansk sundhedskort. Forsikringen dækker undersøgelse og behandling i Danmark samt i Sverige, Norge eller Tyskland efter aftale med Dansk Sundhedssikring. Forsikringen kan tegnes af virksomheder i Danmark, til deres medarbejdere eller grupper af medarbejdere som en obligatorisk ordning eller en frivillig ordning. Der er ingen øvre aldersgrænse for medarbejderne. Det forudsættes at virksomheden er registreret i CVR registeret. Medarbejdere, som er i helbredsbetinget fleks- eller skånejob er også dækket, men ikke med hensyn til de lidelser, der er årsag til at medarbejderen er i helbredsbetinget fleks- eller skånejob.

2 De forsikrede modtager information fra Dansk Sundhedssikring om forsikringen og om hvordan den bruges. Ved ændringer i forsikringen får de forsikrede besked fra forsikringstager eller Dansk Sundhedssikring. 3. Brug af forsikringen Al behandling skal altid godkendes af Dansk Sundhedssikring inden behandlingen påbegyndes. Hvis du får en sygdom eller kommer til skade, skal du kontakte egen læge. Du skal altid have en henvisning fra egen læge, med mindre der står andet i vilkårene, før behandlingen er dækket af forsikringen. Akutbehandling og subakut behandling, der kræver hurtig assistance (f.eks. vagtlæge, skadestue, ambulance eller lignende) og som kræver behandling med det samme (f.eks. trafikuheld, ulykkestilfælde, blodprop, iskæmisk hjertesygdom mv.) er ikke omfattet af forsikringen. Har du brug for akutbehandling, skal du kontakte egen læge eller akutberedskabet i din region. Akut psykologisk krisehjælp er dog dækket af forsikringen. Dansk Sundhedssikring skal kontaktes på telefon når du ønsker at gøre brug af forsikringen. 4. Dækninger Basis 4,1 SundhedsNavigator 2 Dansk Sundhedssikring tilbyder læge- og sygeplejefaglig telefonisk vejledning til alle fritidsrelaterede behandlingskrævende helbredsproblemer. Hvis forsikrede har en sygdom eller skade, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling, hjælper Dansk Sundhedssikring med at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger. Det omfatter navigation og tovholderfunktion gennem forløb i den private og/eller den offentlige sundhedssektor. 4.2 Behandling hos fysioterapeut Ved henvisning fra egen læge og godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes fysioterapi. Det kan ske i Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk eller hos en fysioterapeut uden for dette netværk, efter forsikredes valg. For begge gælder, at der ydes det antal rimelige og nødvendige fysioterapibehandlinger, som der er lægelig begrundelse for, og at holdtræning som udgangspunkt ikke dækkes. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. Ved behandling hos en fysioterapeut uden for Dansk Sundhedssikrings netværk gælder, at der refunderes egenbetaling svarende til taksten i den offentlige sygesikring efter det offentlige

3 tilskud til behandlingen, at efter 5 behandlinger skal fysioterapeuten kontakte Dansk Sundhedssikring med begrundet anmodning om fortsat behandling der skal godkendes af Dansk Sundhedssikrings læge, at der dækkes godkendt behandling i op til 7 måneder pr. sygdomsregion fra anmeldelsestidspunktet. Ved behandling hos en fysioterapeut i Dansk Sundhedssikrings netværk er der ikke udlæg for egenbetaling og ikke krav om kontakt til Dansk Sundhedssikring efter 5 behandlinger, ligesom der ikke er en grænse på 7 måneders behandling pr. sygdomsregion. 4.3 Behandling hos kiropraktor Ved godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes kiropraktik. Det kan ske i Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk eller hos en kiropraktor uden for dette netværk, efter forsikredes valg. For begge gælder, at der ydes det antal rimelige og nødvendige kiropraktikbehandlinger, som der er lægelig begrundelse for. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. Ved behandling hos en kiropraktor uden for Dansk Sundhedssikrings netværk gælder, at der refunderes egenbetaling svarende til taksten i den offentlige sygesikring efter det offentlige tilskud til behandlingen, at efter 3-5 behandlinger skal kiropraktoren kontakte Dansk Sundhedssikring med begrundet anmodning om fortsat behandling der skal godkendes af Dansk Sundhedssikrings læge, at der dækkes godkendt behandling i op til 7 måneder pr. sygdomsregion fra anmeldelsestidspunktet. 3 Ved behandling hos en kiropraktor i Dansk Sundhedssikrings netværk er der ikke udlæg for egenbetaling og ikke krav om kontakt til Dansk Sundhedssikring efter 3-5 behandlinger, ligesom der ikke er en grænse på 7 måneders behandling pr. sygdomsregion. 4.4 Behandling hos psykolog Ved henvisning fra egen læge og/eller godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes behandling hos psykolog. Det kan ske i Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk eller hos en psykolog uden for dette netværk, efter forsikredes valg. For begge gælder, at der ydes det antal rimelige og nødvendige psykologbehandlinger, som der er lægelig begrundelse for. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. Er der stillet en diagnose på psykisk sygdom, der hører under de offentlige pakkeforløb, er den ikke omfattet af denne forsikring. Ved behandling hos en psykolog uden for Dansk Sundhedssikrings netværk gælder, at der maksimalt kan godtgøres 957 kr. pr. behandling (2014 tal), at efter 3-5 behandlinger skal psykologen kontakte Dansk Sundhedssikring med begrundet anmodning om fortsat behandling der skal godkendes af Dansk Sundhedssikrings læge, at der dækkes godkendt behandling i op til 6 måneder pr. skade fra anmeldelsestidspunktet og at der maksimalt kan tildeles 5 behandlinger af børn pr. kalenderår.

4 Med henvisning fra egen læge og godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge, kan der fra starten gives 12 behandlinger uden yderligere godkendelse, såfremt Dansk Sundhedssikring alene skal dække egenbetalingen efter overenskomsten med den offentlige sygesikring efter tilskud herfra. Ved behandling hos en psykolog i Dansk Sundhedssikrings netværk er der ingen egenbetaling og ikke krav om kontakt til Dansk Sundhedssikring efter 3-5 behandlinger, der er ikke en grænse på 6 måneders behandling pr. skade ligesom der ikke er en forhåndsdefineret grænse for antal behandlinger til børn. 4,5 Akut krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp med op til 5 timer i tilfælde af at forsikrede har fået en akut psykisk krise på grund af røveri, overfald, pludselig hændelse med alvorlig fysisk skade eller med fare for alvorlig fysisk skade, samt ved akut psykisk krise på grund af dødsfald hos nærtstående familiemedlem, ved brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller hvis forsikrede diagnosticeres med en livstruende sygdom. Anmeldelse skal ske inden for 48 timer efter krisens årsag har fundet sted, ellers vil Dansk Sundhedssikring henvise til almindelig behandling hos psykolog. Der vil være adgang til krisepsykolog inden for 3 timer. Akut psykologbehandling i udlandet er ikke dækket. 4.6 Psykiater Forsikringen dækker konsultationer hos psykiater, hvis egen læge og Dansk Sundhedssikrings læge har henvist til behandling. Samtidig kræves det (efter almindelig speciallægelig vurdering), at det er muligt at kurere skaden ved at behandle og at der er væsentlig og varig bedring som følge af behandlingen. Når der er stillet en diagnose på en psykisk sygdom, der hører under de pakkeforløb/behandlingsforløb, der tilbydes i det offentlige, så skal de benyttes og behandlingen heraf er derfor ikke omfattet af dækning. Dansk Sundhedssikring hjælper med at benytte disse forløb hensigtsmæssigt. 4 Behandlingsgarantien på 10 arbejdsdage gælder ikke ved behandling af psykiske sygdomme hos speciallæge i psykiatri. I forbindelse med psykiatriske diagnoser dækker forsikringen maksimalt udgifter på op til i alt kroner for den samlede forsikringstid, som forsikrede har i Dansk Sundhedssikring. 4.7 Behandling hos diætist Diætisten skal være autoriseret klinisk diætist efter dansk lov. Ved henvisning fra Dansk Sundhedssikring læge dækkes et forløb med udarbejdelse af en kostplan og 10 opfølgninger inden for et år. Der er ikke BMI krav for dækning, men alene en medicinsk behovsvurdering.

5 4.8 Behandling hos zoneterapeut Ved godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes zoneterapi til lidelser i bevægeapparatet. Det kan ske i Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk eller hos en zoneterapeut uden for dette netværk, efter forsikredes valg. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. Ved behandling hos en zoneterapeut uden for Dansk Sundhedssikrings netværk gælder, at der dækkes op til 10 behandlinger pr. kalenderår efter godkendelse hos Dansk Sundhedssikrings læge. Såfremt forsikrede også er omfattet af en arbejdsrelateret dækning udgør det samlede antal behandlinger på de to forsikringer op til 10 behandlinger pr. kalenderår. Ved behandling hos en zoneterapeut i Dansk Sundhedssikrings netværk er der ikke forhåndsdefineret antal behandlinger pr. kalenderår. Zoneterapeuten skal være RAB registreret. 4.9 Behandling hos akupunktør Ved godkendelse fra Dansk Sundhedssikrings læge kan der ydes akupunktur til lidelser i bevægeapparatet. Det kan ske i Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk eller hos en akupunktør uden for dette netværk, efter forsikredes valg. Hvis forsikrede er medlem af Sygeforsikringen Danmark, afregner Dansk Sundhedssikring eventuelt tilskud til behandlingen direkte med Sygeforsikringen Danmark. 5 Ved behandling hos en akupunktør uden for Dansk Sundhedssikrings netværk gælder, at der dækkes op til 10 behandlinger pr. kalenderår efter godkendelse hos Dansk Sundhedssikrings læge. Såfremt forsikrede også er omfattet af en arbejdsrelateret dækning udgør det samlede antal behandlinger på de to forsikringer op til 10 behandlinger pr. kalenderår. Ved behandling hos en akupunktør i Dansk Sundhedssikrings netværk er der ikke forhåndsdefineret antal behandlinger pr. kalenderår. Akupunktøren skal være RAB registreret Hurtig undersøgelse Hvis Dansk Sundhedssikrings læge og egen læge vurderer, at forsikrede skal gennemgå en speciallægeundersøgelse, herunder eventuel billeddiagnostisk undersøgelse, vil den finde sted uden udgifter til undersøgelserne for forsikrede. Undersøgelsen iværksættes indenfor 10 arbejdsdage i offentligt eller privat regi efter Dansk Sundhedssikrings valg og efter Dansk Sundhedssikring har modtaget henvisning fra egen læge og kopi af eventuelt nødvendige journaloplysninger fra egen læge.

6 4.11 Hospitalsbehandling Hvis Dansk Sundhedssikrings læge og speciallægen vurderer, at forsikrede skal gennemgå hospitalsbehandling med baggrund i den stillede diagnose, vil behandlingen blive iværksat indenfor 10 arbejdsdage i offentligt eller privat regi efter Dansk Sundhedssikring valg og efter diagnosen er stillet og både Dansk Sundhedssikring og behandlingsstedet har modtaget henvisning, diagnoseresultat og journaloplysninger. Ved sygdomme og lidelser inden for cancer og hjerte/kar, der indgår i det offentlige sundhedsvæsens pakkeforløb, skal dette tilbud anvendes, da det betragtes som akut behandling. Dansk Sundhedssikring vil her hjælpe med at navigere og være tovholder gennem behandlingsforløbet. Ved re-operation kan Dansk Sundhedssikrings læge beslutte hvor denne skal foretages Medicinsk efterbehandling og kontrol Forsikringen dækker kontrol efter dækningsberettiget hospitalsbehandling og medicinsk efterbehandling i op til 6 måneder for så vidt angår egenbetaling af lægeordineret receptpligtig medicin i tilknytning til en dækningsberettiget hospitalsoperation Genoptræning, hjemmesygepleje, hjemmehjælp og hjælpemidler Genoptræning, hjemmesygepleje, hjemmehjælp iværksættes af Dansk Sundhedssikring inden for 10 arbejdsdage, i offentligt eller privat regi efter Dansk Sundhedssikring valg. Dækningen gælder i op til 6 måneder efter den dækningsberettigede behandling/operation er afsluttet og dækker med indtil kr. pr. skade rimelige og nødvendige omkostninger til: 6 Genoptræning efter operation og hjemmesygeplejerske, der er ordineret af behandlende læge og Dansk Sundhedssikring læge. Hjemmeservice, såfremt det anses at være en nødvendig del af det samlede behandlingsforløb for den arbejdsrelaterede skade. Midlertidige hjælpemidler, som den behandlende læge og Dansk Sundhedssikring læge vurderer er rimelige og nødvendige for at den forsikrede kan komme sig efter en dækningsberettiget operation og som ikke modtages via de offentlige tilbud om hjælpemidler Misbrugsafvænning Dansk Sundhedssikring hjælper med at benytte de offentlige tilbud på misbrugsafvænning, herunder behandlingsgarantien for alkoholmisbrug på 2 uger. Det offentlige tilbyder også behandling af øvrige misbrugsformer. Dansk Sundhedssikring udbetaler ingen erstatning under denne dækning.

7 4.15 Transportudgifter Forsikringen dækker rimelige transportudgifter hvis forsikrede ikke kan transportere sig selv, heller ikke som passager i bil, til og fra speciallægeklinik/hospital på grund af sygdom og transporten ikke dækkes fra anden side. Forsikringen dækker endvidere ved en samlet transportafstand over 150 km med statens laveste takst for kørsel i egen bil eller billigste offentlige transportform. Dækning af transportudgifter skal på forhånd være aftalt med Dansk Sundhedssikring. Forsikrede kan få dækket transportudgifter for en social eller medicinsk ledsager hvis forsikredes helbredstilstand kræver, at der er en ledsager med. Dette vurderes af Dansk Sundhedssikring læge Second opinion Forsikrede kan i visse tilfælde og efter godkendelse fra Dansk Sundhedssikring læge få en yderligere medicinsk vurdering af en speciallæge, herunder ved livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade eller hvis forsikrede står foran valget om at modtage særlig risikofyldt behandling, der kan være livstruende eller give varige mén. 5. Tilvalgsdækninger De nedenfor beskrevne dækninger kan etableres som tilvalg til ovenstående basisdækning. De for forsikringen gældende tilvalgsdækninger fremgår af forsikringstagers police Tilvalg Behandling for misbrug Dækningen omfatter afvænning, ambulant eller under indlæggelse, der er speciallægeordineret ved en skriftlig erklæring om behovet for behandlingen samt godkendelse af Dansk Sundhedssikrings læge, i forbindelse med misbrug af alkohol, receptpligtig medicin, narkotika (rusmidler, der er omfattet af Lov om euforiserende stoffer) samt spil (diagnosticeret ludomani) hos Dansk Sundhedssikrings kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker udgifter op til kroner for alle de perioder, hvor forsikringen er i kraft for forsikrede og uanset om der er tale om flere forskellige misbrug. Forsikringspræmien for denne dækning er skattefri for virksomhedens medarbejdere når der foreligger en skriftlig lægeerklæring om behovet for behandlingen og at dækningen tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere. For denne dækning skelnes ikke mellem om det er arbejdsrelateret misbrug eller andet. Såfremt dækningen ikke tilbydes alle medarbejdere er hele forsikringspræmien for denne dækning skattepligtig for forsikrede.

8 Dækningen for misbrug træder først i kraft, når forsikrede har været omfattet af forsikringen i Dansk Sundhedssikring i 6 måneder. Såfremt forsikrede indtræder i Dansk Sundhedssikrings sundhedsforsikring ved direkte overgang fra anden sundhedsforsikring, hvor forsikrede er omfattet af en privat misbrugsdækning, er der ingen karens. Dækningen ved misbrug bortfalder helt hvis den forsikrede tidligere har været i behandling for et afhængighedsforhold, når forsikringen træder i kraft eller hvis der er tilbagefald til et afhængighedsforhold i forsikringstiden. 6. Forudsætninger for dækning Forsikringen omfatter de ydelser, der er beskrevet i forsikringsaftalen med eventuelle tillæg og med tilhørende vilkår i forsikringsaftalens løbetid. Skader, der er anmeldt i forsikringstiden, er dækket i op til 3 måneder efter forsikringens udløbsdato. Omkostninger, der ikke på forhånd er aftalt med og godkendt af Dansk Sundhedssikring, refunderes ikke. Forsikringen dækker sygdomme og følgelidelser efter ulykke, der via behandling kan forventes kureret eller væsentligt og varigt forbedret. Det er Dansk Sundhedssikring læger, som i de konkrete tilfælde afgør om de anmeldte sygdomme eller lidelser er omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker aldrig kroniske sygdomme, der er opstået og/eller diagnosticeret før forsikringen trådte i kraft. Behandling af kroniske lidelser dækkes i op til 6 måneder fra diagnosen er stillet, såfremt den stilles i forsikringstiden. Ved kroniske sygdomme forstås sygdomme, som Dansk Sundhedssikrings læge vurderer som vedvarende og som derfor ikke kan kureres. Følgesygdomme til kroniske lidelser er dækket såfremt behandlingen fører til væsentlige og varige forbedringer i tilstanden og ellers ikke. 8 Forsikringen dækker alene behandling, som er godkendt og anvendes i det offentlige sundhedsvæsen og som er medicinsk begrundet. Al undersøgelse og behandling efter denne forsikring skal være lægefagligt begrundet i lægelig henvisning eller lægeligt godkendt. Læger, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere, der udfører behandling omfattet af forsikringen, skal have autorisation efter dansk ret. Alle udgifter skal efter Dansk Sundhedssikrings skøn være rimelige og nødvendige i forhold til det forventede resultat. 7. Karensbestemmelser I obligatoriske ordninger med mere end 1 forsikret i virksomheden er der ingen karens for eksisterende lidelser. Dog gælder ovennævnte bestemmelser for kroniske sygdomme og følgesygdomme også i obligatoriske ordninger. I alle andre tilfælde er der 6 måneders karens for

9 eksisterende lidelser det vil sige man skal have været omfattet af forsikringen i 6 måneder inden der er dækning for eksisterende lidelser. Anciennitet fra anden forsikring kan overføres ved direkte overgang uden ophold fra anden sundhedsforsikring. Der gælder dog ovennævnte særlige karensregler i Tilvalg C: Behandling for misbrug. 8. Hvad forsikringen ikke dækker Forsikringen dækker ikke udgifter til: a. Sygdomme og lidelser, der er arbejdsrelateret. b. Sygdomme og skader, der er opstået ved et ulykkestilfælde, som er fremkaldt af forsikrede med vilje eller ved grov uagtsomhed. c. Sygdomme og skader, der er opstået som følge af udførelse af professionel sport, når sporten drives som hovederhverv. d. Akut og sub akut behandling, der fordrer hurtig assistance i form af fx ambulance, skadestue, vagtlæge og som kræver hurtigt behandling, f.eks. trafikulykker, blodpropper, og diagnoseområder, der i det offentlige defineres som akutte, herunder sygdomme inden for cancer og hjerte/kar samt psykiatriske diagnoser, der indgår i det offentliges behandlingspakker/pakkeforløb. Akut psykologkrisehjælp er dog omfattet af forsikringen. e. Undersøgelse, behandling og kontrol i forbindelse med graviditet, fødsel, abort, fertilitetsundersøgelse og barnløshed samt følgegener hertil. Alle former for prævention, herunder sterilisation og andre præventionsbehandlinger. f. Kønssygdomme, HIV-infektion og sygdomme afledt af HIV, organtransplantation og donation samt kronisk dialysebehandling. 9 g. Behandling hos tandlæge, herunder tandbehandling og tandkirurgi af enhver art samt kæbekirurgi udført af tandlæge. h. Nedsat syn og nedsat hørelse, herunder almindelige syns- eller hørekorrigerende undersøgelser, kontrol operation og anden behandling som grå stær, skelen, briller, kontaktlinser samt høreprøver og høreapparater. i. Kosmetiske behandlinger medmindre de er medicinsk betinget som følge af anden dækningsberettiget skade. Behandling af hængende øjenlåg, såvel nedre som øverste, betragtes som kosmetisk og dækkes ikke. Varicer uden alvorlige symptomer, som f.eks. mistet køretilladelse, sygemelding, alvorlig betændelse osv. betragtes som kosmetisk og dækkes ikke. j. Fedmeoperationer eller behandling, herunder følgeoperationer eller følgebehandling. k. Kroniske sygdomme, der er opstået og/eller diagnosticeret inden forsikringen trådte i kraft. Kroniske sygdomme, der er diagnosticeret efter forsikringen trådte i kraft er dækket

10 i op til 6 måneder fra diagnosen er stillet. Ved kroniske sygdomme forstås sygdomme, som Dansk Sundhedssikrings læge vurderer er varige, som må forventes at kræve langvarig behandling og sygdomme, som ikke kan kureres, f.eks. medfødte lidelser, hormonelle sygdomme, migræne, whiplash, astma og allergilidelser, blodsygdomme, slidgigt, diabetes mv. l. Behandling af fobier. Behandling af demens. ADHD relaterede sygdomme, spiseforstyrrelser og Torurette. Udredning af ADHD Aspergers Syndrom og autisme dækkes ikke. OCD dækkes i udredningsfasen til diagnosen er stillet. m. Følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika. n. Protonterapi eller behandling med stamceller. Behandling af karatosis actinica (solskader i huden) dækkes ikke. Radio Frekvens Ablation (RFA) (hjerterytmeforstyrrelser) og DCkonvertering dækkes ikke. Snorkebehandling. o. Epidemier og pandemier, som det offentlige tager sig af. p. Forebyggende undersøgelse og behandling, herunder generelle og forebyggende helbredsundersøgelser. Lægeerklæringer, der ikke er bestilt af Dansk Sundhedssikring. Omkostninger til aftalte undersøgelser/behandlinger, som den forsikrede udebliver fra. Omkostninger til undersøgelse/behandling hos praktiserende læge/speciallæge i almen medicin. q. Skade som følge af borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande og terror, herunder bakteriologiske og kemiske angreb. 10 r. Skade som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. s. Parterapi. 9. Opsigelse og ændring af forsikringen Forsikringer, som er tegnet for et år ad gangen, bliver automatisk fornyet fra hovedforfaldsdatoen. Forsikringen kan opsiges når som helst med 1 måneds varsel til udløbet af en måned og skal ske skriftligt til Dansk Sundhedssikring. Der indgås, med mindre andet aftales, en årspolice med årlig opgørelse af debitering eller kreditering. Medarbejdere kan til- og afmeldes månedsvis. Dansk Sundhedssikring kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned.

11 Ved manglende betaling af forsikringspræmien kan Dansk Sundhedssikring opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en måned. Dansk Sundhedssikring kan ændre vilkår og pris for sundhedsforsikringen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned med mindre andet er aftalt. Såfremt forsikringstager ikke kan acceptere ændringerne skal forsikringstager senest 14 dage efter modtagelse af Dansk Sundhedssikring meddelelse give Dansk Sundhedssikring besked om, at ændringerne ikke kan accepteres og forsikringen bliver annulleret på ændringsdagen. Ellers betragtes forsikringsforholdet som videreført. Prisændringer som følge af indeksregulering og pålagte afgifter m.v. fra offentlig side betragtes ikke som ændring af forsikringens vilkår eller pris. Såfremt en forsikret fratræder sin stilling i virksomheden kan forsikrede videreføre forsikringen på vilkår og priser for private, uden øvre aldersgrænse. Medforsikret familie er uændret dækket til førstkommende hovedforfald, hvorefter de kan videreføre forsikringen på vilkår og priser for private og uden øvre aldersgrænse. Såfremt forsikrede begærer videreførelse inden for 3 måneder efter udløb af hidtidig forsikring hos Dansk Sundhedssikring kan videreførelsen ske uden karens for eksisterende lidelser. Ved begæring af videreførelse efter 3 måneder er der 24 måneders karens for eksisterende lidelser. 10. Betaling for forsikringen Forsikringstager har ansvar for at Dansk Sundhedssikring modtager betalingen for forsikringen rettidigt. Dansk Sundhedssikring sender en påmindelse om betaling, hvis fristen for betaling er overskredet. Påmindelsen vil informere om, at forsikringens dækning ophører, hvis beløbet ikke bliver betalt senest 14 dage efter påmindelsen. Dansk Sundhedssikring har ret til at fakturere gebyrer for påmindelser. Dansk Sundhedssikring opkræver afgifter til staten sammen med betaling for forsikringen. Hvis prisen er baseret på nogle forudsætninger, der ikke længere er til stede, kan Dansk Sundhedssikring regulere prisen ved næste hovedforfald. 11 Såfremt der udarbejdes risikoregnskab for forsikringen, bliver prisen reguleret efter særlige regler. Prisen bliver reguleret én gang om året medmindre andet er aftalt. Der udarbejdes en årsopgørelse af det faktiske antal forsikrede kontra det antal, der er betalt for. En eventuel difference krediteres eller debiteres til forsikringstager. Forsikringens pris bliver hvert år reguleret i overensstemmelse med det offentliggjorte nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for beregningen af det, har vi ret til at bruge et lignende indeks fra Danmarks Statistik. 11. Andre forhold Forsikringen forudsætter korrekte oplysninger. Hvis Dansk Sundhedssikring har modtaget ufuldstændige eller forkerte oplysninger, når forsikringen bliver oprettet, gælder bestemmelserne

12 i Forsikringsaftalelovens 4 til 10. Det betyder at forsikringsdækningen helt eller delvist kan bortfalde. Hvis forsikringstageren eller den forsikrede ikke vidste og ikke burde vide, at de gav Dansk Sundhedssikring en urigtig oplysning, hæfter Dansk Sundhedssikring, som om den urigtige oplysning ikke forelå. Hvis der sker ændringer i forsikringens risikoforhold, herunder dobbeltforsikring, skal Dansk Sundhedssikring straks have besked. Ellers kan Dansk Sundhedssikring begrænse dækningen eller afvise at dække en skade. Hvis der er dækning fra det offentlige eller fra et andet forsikringsselskab skal Dansk Sundhedssikring have besked om det, når skaden anmeldes. I det tilfælde vil dækningen fra denne forsikring være subsidiær, og den anden dækning skal derfor anvendes først. Forsikringssummen udgør, med mindre andet er aftalt og fremgår af forsikringstagers police, kroner pr. forsikret pr. kalenderår. Forsikringssummen indeksreguleres ikke. Hvis der er indgået aftale om Sundhedsforsikring Arbejde og Sundhedsforsikring Fritid vil summen være én samlet forsikringssum. Den samlede erstatning for Sundhedsforsikring Arbejde og Sundhedsforsikring Fritid kan derfor ikke overstige forsikringssummen på kroner pr. forsikret pr. kalenderår. 12. Behandling af helbredsoplysninger Der er ingen krav om afgivelse af helbredsoplysninger for tegning af sundhedsforsikring. Såfremt man ønsker at indtræde efter tidligere at have givet en afkaldserklæring kan Dansk Sundhedssikring dog kræve afgivelse af helbredsoplysninger. 12 Ved anmeldelse af en skade accepterer forsikrede, at Dansk Sundhedssikring må indhente oplysninger om helbredsforhold, hvis det er relevant i forbindelse med den sygdom/skade, der er anmeldt til Dansk Sundhedssikring. Oplysninger må indhentes fra sundhedsvæsenet, offentlige myndigheder, herunder kommuner, Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber, pensionskasser og portalen Sundhed.dk. Dansk Sundhedssikring indhenter oplysningerne efter et skriftligt samtykke hertil fra den enkelte forsikrede. Helbredsoplysninger anvendes alene i forbindelse med behandling af anmeldt lidelse/skade. Helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med Sundhedslovens krav om tavshedspligt (Sundhedslovens 40: en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger ). Videregivelse af helbredsoplysninger sker alene i forbindelse med undersøgelse/behandling af den anmeldte lidelse/skade i overensstemmelse med Sundhedslovens 41 om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter. Forsikrede har pligt til at give os de oplysninger, som vi mener, er nødvendige for at afgøre, om vi dækker behandling og omfanget af dækningen.

13 13. Klager Såfremt forsikringstageren eller forsikrede ikke er tilfreds med et konkret forløb omkring brug af forsikringen er man velkommen til at beskrive problemet og sende det til hvorefter forsikringstager eller forsikrede vil blive kontaktet af vores ansvarlige leder for kundeklager og kvalitetsspørgsmål. Såfremt der ikke opnås enighed om en løsning, er det muligt for forsikrede at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem En klage til Ankenævnet skal sendes på et specielt skema, som kan fås hos Ankenævnet. Det koster et beløb at klage til Ankenævnet, som Dansk Sundhedssikring refunderer, hvis forsikringstageren eller forsikrede får medhold i klagen. 14. Kontakt og spørgsmål Dansk Sundhedssikring kan kontaktes for yderligere oplysninger på telefon eller på e- mail 13

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring Arbejdsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Fritid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S,

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Willis Insurance Pool Forsikringsbetingelser Sundhedsforsikring - Fritid 2017 Forsikringsbetingelser - Sundhedsforsikring - Fritid 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Hvem forsikringen

Læs mere

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Privat - Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR-nr.

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret.

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret. Sundhedsforsikring AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring A/S udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

sundhedsforsikring privat

sundhedsforsikring privat sundhedsforsikring privat Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - fritidsrelateret - version 72-12-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version FORSIKRINGSBETINGELSER Sundhed - arbejdsrelateret - version 71-12-01 PROSAMFORSIKRING AGENTUR A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018

Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr januar 2018 Forskelsbilag - Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5 - januar 2018 1. Om din forsikring Afsnit 1.D Hvad dækker din forsikring? LB Forsikring henviser til behandlingssteder inden for vores kvalitetssikrede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Fritid F-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PLUS Erhverv E-07-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PREM Erhverv E-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PREM Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018

Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018 Sundhedsforsikring Vilkår nr. 29-5, januar 2018 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR-nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsforsikringens

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækningner

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækningner Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring Arbejdsrelaterede dækningner Version 4.0 AmTrust Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15

Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid Forsikringsbetingelser nr. SF15 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. SF15 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring [Manchet] Nr. [# #] Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2. Rådgivning... 2 2. Forsikringens

Læs mere

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2017 1 Hvem er omfattet:

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie

Sundhedsforsikring. Dækninger. Sådan fungerer forsikringen. Sundhedssikring dækker. Sundhedssikring dækker ikke. God dækning til dig og din familie Sundhedsforsikring God dækning til dig og din familie Vores Sundhedssikring giver blandt andet: Frit valg af behandler vi hjælper gerne med at finde den rigtige Hurtig sagsbehandling oftest fra dag til

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere