ALPROGRAM FESTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALPROGRAM FESTIV 2015 1"

Transkript

1 FESTIVALPROGRAM

2 Hej og velkommen til FLAB - En feministisk festival, som afholdes for første gang i år. I denne folder finder du forhåbentlig alt, hvad du skal bruge for at kunne navigere under festivalen. Er der begreber du ikke forstår, står de måske forklaret i ordbogen på s Ellers er velkommen til at spørge os i FLAB-tshirts. God fornøjelse! 3 TRYGHEDSPOLITIK 4 FLAB MANIFEST 5 PRAKTISK INFO 6 ORDBOG 9 ÅBNINGSAFTEN 10 PROGRAMOVERSIGTER 14 AKTIVITETER, LØRDAG 23 FLAB-FEST 24 AKTIVITETER, SØNDAG 2

3 FLABs tryghedspolitik bygger på følgende tre grundpiller: Her er kun plads til folk der gør plads til andre Vi forventer at du selv tager ansvar for dine -ismer og privilegier Det er altid i orden at sige fra Når der er mange mennesker samlet på ét sted, vil der opstå uoverensstemmelser. Du vil løbe ind i opfattelser og holdninger som ikke nødvendigvis passer med dine egne, men tanken bag festivalen er at det skal være et rum for læring og erfaringsudveksling, og dette gør at der vil opstå samtaler som nogle mennesker vil finde ubehagelige. Derfor opfordrer vi til at du lytter til de andre festival-gæster og respekterer deres grænser. Vi kan ikke skabe et trygt rum for alle, og vi har ingen illusioner om at forsøge. Vores ønske er at give ekstra plads til mennesker i udsatte positioner (se mere i ordbogen på side 5). Derfor forventer vi, at du er opmærksom på din egen position og giver plads til mennesker, der ikke har samme privilegier som dig. Festivalens program afspejler ikke nødvendigvis arrangørgruppens holdninger til feminisme, men er derimod sammensat af det som forskellige personer og grupper har budt ind med. Det er vigtigt for os, at rummet er tilgængeligt for mange slags mennesker. Det er ikke alle der kan overholde de uskrevne normer for, hvordan man agerer under en workshop, og nogle har måske brug for at gå eller rejse sig op. Vores grundlæggende princip er at det skal være så tydeligt som muligt hvilket rum man går ind til i en aktivitet. Det håber vi at vores programbeskrivelser afspejler. Hav en fantastisk feministisk festival! 3

4 FLAB er en feministisk festival der vil udbrede og praktisere intersektionel feminisme. Med intersektionel feminisme mener vi alle former for aktiviteter der aktivt arbejder mod undertrykkende strukturer i samfundet. Vi bestræber os på at.. udfordre normer for køn og seksualitet arbejde imod racisme tænke feministisk og fællesskabsorienteret operere anti-kapitalistisk og anti-imperialistisk give plads til alle slags kroppe lade være med at definere andres identiteter kombinere akademia, aktivisme og kunst FLAB står for feministisk laboratorium. Vi er et forsøg, og vi prøver os frem. Vores ønske er at åbne op for samarbejde mellem forskellige grupper og enkeltpersoner i København. Disse grupper behøver ikke nødvendigvis have et feministisk grundlag, men er grupper som vi betragter som allierede fordi de arbejder imod strukturel undertrykkelse. FLAB er tænkt som et redskab, en blender til at kombinere aktivisme, akademia og kunst. Vi ønsker at invitere til et undersøgende rum hvor vi kan tale sammen på tværs af skel og uenigheder og skabe nye alliancer. FLAB er et forsøg på at kæmpe aktivt imod individualisering og fragmentering. Vi tror på fællesskab og kollektivisme. Vi tror på feminismen. 4

5 SPROG Da vi følger VerdensKulturCentrets sprogpolitik, foregår de fleste af festivalens aktiviteter på dansk, men der vil også være aktiviteter på engelsk og svensk. Det er så enkelt at det sprog, aktiviteten er beskrevet på, er det sprog den kommer til at foregå på med mindre andet er angivet. OVERSÆTTELSE Ønsker du at deltage i en aktivitet på engelsk uden at kunne sproget? Henvend dig da til den FLAB-frivillige, der er tilstede i lokalet, og vi vil sørge for simultan-oversættelse. Det samme gælder for dansk til engelsk. TEGNSPROGSTOLKNING Har du brug for tegnsprogstolkning, må du meget gerne henvende dig til os så hurtigt som muligt, så vi kan nå at få fat i en tegnsprogstolk. Henvender du dig inden festivalen, så skriv til Er du allerede på festivalen, tag da kontakt til de frivillige i info-boden. MAD Al mad, der serveres på FLAB, er vegansk. Vil du vide mere om veganisme, se da orbogen, s. 8. KAFFE & VAND Kaffe serveres i den dertil indrettede kaffebod. I kaffeboden står en donationsboks, som vi vil opfordre til, at man smider et par mønter i, alt efter hvor meget kaffe man drikker, men man behøver ikke betale hver gang. Vand vil være til rådighed i caféen og i alle lokaler. ADGANG MED KØRESTOL I VerdensKulturCentret er det desværre kun muligt at tilgå Caféen og Salen med kørestol. Det fremgår af programoversigten på s , hvilke aktiviteter der afholdes i disse rum. PROGRAMÆNDRINGER Skulle der opstå ændringer eller aflysninger i programmet i løbet af festivalen, vil dette blive annonceret ved de programoversigter der hænger i VerdensKulturCentret, samt i infoboden ved indgangen. BILLETTER Nogle aktiviteter kræver billet, efter ønske fra arrangørerne. Billetter til aktiviteter er gratis og kan bookes på 5

6 Vi har forsøgt at forklare nogen af de ord vi bruger, vel vidende at ikke alle kender disse ord. Hvis du er i tvivl efter du har læst nedenstående beskrivelser, er du altid velkommen til at spørge os i FLAB-t-shirts. Vi ønsker også at understrege at denne ordbog på ingen måde er udtømmende eller nødvendigvis indeholder den eneste rigtige måde at beskrive tingene på. Lad os endelig vide hvis du har kritikpunkter. Tryghedspolitik Trygge rum handler om, at der altid er sociale strukturer, der gør at nogle mennesker er velkomne i et rum, mens andre ikke er. En politik om tryggere rum handler om at synliggøre nogen af de strukturer og skabe rum, hvor flere kan få plads. Vores mål er ikke at skabe trygge rum, men at skabe en politik for læring om trygge rum. Privilegier Privilegier er ikke hele tiden at skulle forholde sig til nederen ting, som fx undertrykkelse, og derfor have overskud til at lave fx frivilligt arbejde eller få et godt job. At have privilegier indebærer også at man ikke behøver forholde sig til én eller flere af nedenstående ismer og fobier. Hvis du vil vide mere, så kom til oplægget Hvad er privilegier? Pronomener/personlige stedord Du bruger blandt andet pronomener når du taler om andre mennesker, men du kan aldrig vide hvordan andre folk gerne vil omtales. Pronomener på dansk kan fx være han, hun, hen, de, den eller intet pronomen. På FLAB er vores politik at vi gerne vil starte med en pronomenrunde (en runde ligesom en navnerunde, hvor man på skift siger hvilket pronomen man foretrækker) i ethvert rum. Det er ok at bede om en pronomenrunde hvis det ikke bliver g jort. Husk at du ikke kan vide hvilket pronomen, folk bruger og, at det er ok at spørge. 6

7 Ismer og fobier Vi i FLAB mener at kampen mod alle former for undertrykkelse er lige vigtig, men vi anderkender samtidig at nogle ismer og fobier er mere usynligg jorte end andre. Vi har derfor valgt følgende eksempler for at tydeliggøre hvordan undertrykkelse kan se ud: Abelisme (kropskapabelisme): Undertrykkelse og stigmatisering af mennesker hvis kroppe ikke lever op til det herskende idealbillede af den fuldt funktionsdygtige, dvs. kapable, krop. Et abelistisk samfund er et samfund, der er indrettet til kapable kroppe og som ekskluderer mennesker, der ikke opfattes som sådan. Eksempler på abelisme er manglende elevatorer i offentlige bygninger, som gør etager over stueniveau utilgængelige for mennesker i kørestol (dette gælder desværre også VerdensKulturCentret), eller eksklusion af ikke-kapable byrådsmedlemmer fra drøftelser om handicappolitik. Racisme: Undertrykkelse og stigmatisering af racialiserede mennesker. Racialisering er en proces, hvor kroppe tillægges bestemte betydninger på baggrund af kropstegn, som fx hudfarve. Dette er fx at tillægge ikke-hvide kroppe negative betydninger. Et eksempel på racisme kan fx være fremstillingen af grupper af racialiserede mennesker som en trussel mod danske traditioner og værdier. Transfobi/transantagonisme: Transpersoner er mennesker, som ikke identificerer sig med det køn de er blevet tildelt ved fødslen. Cispersoner er mennesker der identificerer sig med det køn de er blevet tildelt ved fødslen. Transfobi er fx at fremstille transpersoner som uforståelige eller at tillægge dem negative egenskaber på baggrund af deres køn. Transantagonisme er at fremmedgøre og eksotificere transpersoner ved fx at bruge binært sprogbrug - at snakke om mænd og kvinder eller at tillægge bestemte handlinger, genstande og kroppe kønnede værdier. Intersektionalitet Intersektionalitet er en analysemetode inden for feminismen, som lægger vægt på, at forskellige former for undertrykkelse ikke bare kan lægges oven på hinanden, som i en lagkage, men krydser hinanden på komplekse måder. Inden for denne metode er det at være fx homoseksuel arbejderklasse-kvinde ikke blot sammensat af disse tre kategorier, men et snørklet sammenspil mellem disse tre. På FLAB har vi forsøgt at have et intersektionelt udgangspunkt. Hvis du vil vide mere om intersektionalitet, kan du deltage i workshoppen Intersektionel feminisme historie, debatter, politik. 7

8 Veganisme Veganisme er når man ikke udnytter dyr til hverken mad, beklædning eller andet. Det betyder at en veganer ikke spiser produkter som kommer fra dyr, fx æg, mælk, honning osv. Speciesisme er undertrykkelse på baggrund af art. Som anti-speciesist kæmper man imod ideen om at nogle dyr er mere værd end andre og altså dermed imod ideen om at mennesket er et vigtigere og bedre dyr end andre arter. Vil du lære mere om dette, kan du deltage i workshoppen Hvad har dyrefrigørelse med feminisme at gøre? Under FLAB vil al mad, der serveres være vegansk, da vi er imod alle former for undertrykkelse. Tilgængelighed Tilgængelighed handler om, hvordan forskellige kroppe har mulighed for at opholde og bevæge sig i et rum. Det er fx ikke alle der kan sidde stille hele tiden eller gå op ad trapperne til workshops på 3. sal. Selvom nogle rum har adgang med kørestol, kræver det plads og hensyn for at kørestolsbrugere kan bevæge sig i rummet. Vi vil forsøge at mærke af, så der er plads, men vær venligst opmærksom på dette. Det er desværre ikke lykkedes os at finde en lokation, hvor der er fuld adgang med kørestol, og der er derfor kun adgang i Salen og Caféen. I programmet er det markeret hvilke aktiviteter der har adgang med kørestol. 8

9 FREDAG D. 18. SEPTEMBER Vær med til at skyde FLAB i gang, når vi åbner dørene til festivalen og VerdensKultur- Centrets café fredag kl ! PROGRAM Koncert med Følsom Front Folkekøkken Teaterforestilling (se s. 36): Noget om at blive bevidstgjort af Som Sagt Koncert med ParsleyMusic 9

10 FOLKEKØKKEN i Café B Cafeen (tilgængelig) Dansesalen Salen (tilgængelig) 104 FLABtopia Feministisk Selvforsvar FILM: Concerning Feminisme ( ) ( ) B violence begyndere ( ) ( Haikuværksted ( ) Feministerne i Monopolet ( ) 100 korta arga dikter ( ) Hvad er pr ( Kønsforskning i Danmark Undertrykkelse af de ( ) transnationale adopterede i Danmark ( ) Feministiske potentialer i lindy-hop? ( ) FEMINISTISK SURPRISE! ( ) MUSIK: Karina Willumsen ( ) B = billet kræves 10

11 Gården (tilg.) for.00) Køn og seksualitet i pædagogisk arbejde ( ) B ivilegier? 5) Rødstrømpebevægelsen og bladet KVINDER ( ) #NORMAL ( ) Race, gender and sexuality in the Danish asylum system ( ) Intersektionel feminisme historie, debatter, politik ( ) Queer- eller kvindesag? ( ) FILM: En Køn Balance (Ride the balance) ( ) UN Global Goals Fodbold ( ) aggården ( ) 11 POETRY SLAM: Crystal Tettey ( )

12 Cafeen (tilgængelig) Dansesalen Salen (tilgængelig) 104 ZINE- WORKSHOP ( ) KVINFO s Pop-Up ( ) Poetry slam ( ) Digtoplæsning ( ) Den gang vidste jeg ikke, at jeg var feminist... ( ) PAPER+ALL MACHINE ( ) Re-enacting the Transnational Adoptee ( ) FILM: Hvad har dyrefrigørelse med feminisme at gøre? ( ) B Austerity won't be pretty' - Neoliberalism, Austerity and Challenges for Feminists ( ) Hvad har d med femini (workshop) ( Det femini drømmebib ( MUSIK: Siri Holm ( ) Becoming Human, Becoming Woman ( ) B Mænd og m dialog om med udgan kunstværke ( FOLKEKØKKEN i Café B = billet kræves 12

13 Feminisme 101 ( ) Glade Bryster ( ) B Forhandlingsteknik ( ) yrefrigørelse sme at gøre?.30) B En maskulin snak om at styrke den feminine kraft. ( ) Mænd og læbeganespalte ( ) Gender neutral Children's Books ( ) FILM: Resisting Austerity ( ) stiske liotek 00) B askuliniteter køn i skolen gspunkt i r 00) Hvad er privilegier? ( ) Radiobiograf ( ) WORKSHOP: Resisting Austerity ( ) B Kropspolitisk feminisme ( ) Baggården ( ) 13

14 (i kronologisk rækkefølge) FLABtopia - Paradise Now LØRDAG, / Caféen / Plads til alle Et antropologisk kunstværk af Sófía Stefánsdóttir Vi vil alle sammen gerne en bedre verden. Men hvordan ser den verden ud? Hvordan føles den? Forestil dig at du er der og trækker vejret i den verden. Det er nemmere at gå henimod et kendt mål end et, der bare ligger mellem linjerne. Topia er en kollaborativt kunstværk om paradiset, en fælles udforskning af hvor godt det kunne blive. Verdens-skabelse igennem intention og kreativ visualisering. En antropolog guider dig igennem en kort fantasirejse til dit ultimative drømmeland. Herefter snakker I sammen så din version af paradiset kommer til udtryk i værket, som i sidste ende vil pryde festivalens vægge. Vil du vide mere: Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. FEMINISTISK SELVFORSVAR LØRDAG, / Dansesalen / Plads til 20 / BILLET KRÆVES Selvorganiseret selvforsvar af kvinder for kvinder med Monica og Nina fra SUF Vi tager udgangspunkt i kroppen og underviser i basalt selvforsvar både fysisk, psykisk og verbalt. Der kan tages forskellige temaer op. Alt fra kropsidealer til voldsformer. Det kommer specifikt til at handle om kvinders problematikker. Vær opmærksom på: Workshoppen er separatistisk: Alle der identificerer sig som kvinder er velkomne. Det er en interaktiv workshop med fysisk aktivitet. 14

15 FILM: CONCERNING VIOLENCE LØRDAG, / Salen / Plads til 200 Filmvisning med præsentation af Nazila Kivi Hvad er militans, og kan vold og civil ulydighed legitimeres politisk? Kan vi bruge Frantz Fanon til noget i dag? Og i så fald hvad? Aktivist, racismeforsker og redaktør på Friktion Nazila Kivi introducerer den svenske dokumentarfilm Concerning Violence, der havde premiere sidste år, og som sætter fokus på antikoloniale bevægelser, der har udfordret det globale, imperialistiske system. Vær opmærksom på: Filmen indeholder vold og stærke billeder af tilskadekomne kroppe. KØN OG SEKSUALITET I PÆDAGOGISK ARBEJDE LØRDAG, / Lokale 305 / Plads til 50 / BILLET KRÆVES Inspirations-workshop og diskussion af Karen, Asger og Jacob Undervisere på pædagoguddannelsen UCC Sydhavn Kom med dine feministiske input og perspektiver. Workshoppen er for alle der ønsker at inspirere til og diskutere, hvordan der kan arbejdes med feministiske perspektiver i undervisningen på modulet Køn, seksualitet og mangfoldighed på Pædagoguddannelsen. Efter et kort oplæg vil der være diskussion og gensidig inspiration i grupper med fokus på ønsker og ideer til, hvilke perspektiver der kan lægges på modulets temaer, hvilke materialer der kunne være oplagte at bruge set fra et feministisk perspektiv etc. Vi slutter af i plenum med en opsamlende debat/ udveksling af ideer! Vil du vide mere? Officielle rammer for Modul C: Køn, seksualitet og mangfoldighed kan læses på side 9-10 i UCC s Studieplan. 15

16 FEMINISME FOR BEGYNDERE LØRDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 Oplæg og diskussion ved Ronja Mannov Olesen, queerfeministisk aktivist og akademiker Hvad er feminisme? Hvor kommer det fra? Hvordan ser feminisme ud i medierne? Og hvad betyder feminisme for dig? Alle disse spørgsmål vil vi forsøge at finde interessante og forskellige svar på i denne workshop. Kom, og lad os kaste et blik på nogle hovedpunkter i feministisk historie, samt snakke om hvad feminisme er i dag - og måske hvad det kan være i morgen. Vær opmærksom på: Alle er velkomne, og der er ingen dumme spørgsmål. HAIKUVÆRKSTED - fra had s til haiku LØRDAG, / Caféen / Plads til 50 Workshop/værksted med Nielsine Nielsen I workshoppen skal vi skrive had s om til haiku-digte. Ved at skrive ordene om, kommentere eller lade sig inspirere til at bygge noget andet, kan vi måske ændre balanceforholdet mellem afsender og modtager, tage magten over ordene eller måske fjerne noget af beskedernes gennemslagskraft. Det sker inden for haikudigtets ramme, som baserer sig på tre sætninger med hhv. fem, syv og fem stavelser. Vi sidder sammen omkring nogle borde og skriver. Hvis man har lyst, kan man også klippe-klistre, og lime digtene på forskønnende baggrunde. Til workshoppen vil der ligge forskellige eksempler på had s fremme, som man kan bruge, og lade sig inspirere af. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 16

17 RØDSTRØMPEBEVÆGELSEN OG BLADET KVINDER LØRDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Oplæg og diskussion ved Litten Hansen og Anne Houe Bladet KVINDER udkom med 56 numre i alt. Bladet blev produceret med gratis arbejde på et minimalt budget, men blev alligevel på højdepunktet trykt i eksemplarer. KVINDER var Rødstrømpebevægelsens udadvendte blad og fungerede samtidig som udstillingsmontre for nybrydende billedkunst, udtrykt først og fremmest i bladets layout. KVINDER var i sin tid et markant udtryk for kønspolitiske tanker om kvindeliv og -erfaringer, om krop, køn, seksualitet, kunst og kultur og med familie- og ligestillingspolitiske visioner. Bladet udg jorde et forum for en politisk bevidst debat, drevet af forskellige erfaring og synspunkter fra de mange kvinder, der bidrog til bladet. HVAD ER PRIVILEGIER? - kom og lær mere LØRDAG, (104) + SØNDAG (105) / Plads til 20 Begynderworkshop ved Lukas Reimann Hvad betyder privilegier? Hvordan kan man forholde sig til dem konstruktivt? Hvad betyder det at man skal tjekke sine privilegier? I denne begynderworkshop vil der være en simpel introduktion til begrebet privilegier. Vi vil snakke om hvordan man kan forholde sig til sine egne og andres privilegier. Alle spørgsmål er velkomne. Vær opmærksom på: Workshoppen er bygget på at man selv skal deltage, og det er vigtigt at man har lyst til at forholde sig åbent og undersøgende over for begrebet. 17

18 FEMINISTERNE I MONOPOLET - sådan løser vi hverdagssexistiske dilemmaer LØRDAG, / Salen / Plads til 200 Samtale/diskussion/debat med Selskab for Ligestilling v. Ulrik Frost Mand dig op, din tøsedreng, og smid dine sure PMS-miner. Sexisme er hverdagskost og bliver ofte tolereret. Men hvordan skal vi stå imod de nedsættende kommentarer og ekskluderende opførsel? Selskab for Ligestilling har samlet en palet af feminister, der bliver stillet over for en række dehumaniserende hverdags-dilemmaer. Kom og lyt med, når Ulrik Frost styrer slaget og lader blandt andre Emma Holten, Gretelise Holm og Sarah Elizabeth Daley (aka En Feminists Bekendelser) giver de forurettede gode råd. Vil du vide mere: facebook.com/selskabforligestilling Vær opmærksom på: Vi har indsamlet en række sexistiske hverdagsproblemer, som vores panel skal diskutere uden på forhånd at kende dem. 100 KORTA ARGA DIKTER - en poetisk performance om att inte passa in LØRDAG, / Dansesalen / Plads til 20 Poesi/kunst af Lalo Barrubia, författare och konstnär Är alla kvinnor välkomna på kvinnodominerade yrken? Vad är människan på arbetsplatsen? Kan dikten förändra situation, skydda oss från någonting? Har dikten någon möjlighet att påverka vardagen? Har du något att säga om det? 100 korta arga dikter är ett försök att svara på dessa frågor, första presentation för ett utforskande projekt. Vil du vide mere? lalobarrubia.blogspot.se 18

19 #NORMAL - en workshop om normkritisk pædagogik som værktøj LØRDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Workshop/værksted af Sara Dahlman & Ida Nilsson Med workshoppen ønsker vi at præsentere og diskutere et undervisningskoncept vi har udviklet med udgangspunkt i normkritisk pædagogik, der tager fat på negativ netkultur blandt unge i folkeskolen. Vi sætter fokus på hvordan normer omkring fx køn, etnicitet og seksualitet forstærkes og genskabes i unges interaktioner på nettet. Workshoppen blander oplæg, inddragende øvelser og diskussion. Vær opmærksom på: Du behøver ikke forkundskaber, men vi forventer at du har lyst til at deltage aktivt i øvelser og diskussioner. RACE, GENDER AND SEXUALITY IN THE DANISH ASYLUM SYSTEM SATURDAY, / Room 305 / Room for 50 Talk and discussion by LGBT Asylum Activists from LGBT Asylum will talk about their experiences as LGBT asylum seekers in the Danish asylum system. The panelists will focus on oppressive mechanisms in the system in general, but also talk about specific challenges concerning race, gender and sexuality. You will also get a brief introduction to the Danish asylum system. Want to know more or support the group? / facebook.com/ lgbtasylumdk Please note: There will be time for questions at the end, but the purpose of the panel is listening to the experiences of asylum activists. Please respect that. 19

20 KØNSFORSKNING I DANMARK LØRDAG, / Caféen / Plads til 100 Paneldebat ved Kønsanalytisk Forum Indspist og udsultet. Sådan lyder kønsforsker og lektor ved SDU Dag Heedes dom over dansk kønsforskning et felt der hverken prioriteres politisk eller økonomisk og lider under et massivt braindrain. Kan vi gøre noget og hvad? Vi inviterer tre kønsforskere til en paneldebat, der tager pulsen på dette angiveligt døende fag: Hvordan ser fremtiden ud for dansk kønsforskning? Kan vi stoppe hjerneflugten til Sverige? Og hvordan bedriver man kønsforskning i et humaniorafjendsk klima? I panelet sidder: Stine Willum Adrian, ph.d. fra Linköping Universitet og lektor ved AAU Mons Bissenbakker, lektor ved KU og ansat ved Center for Kønsforskning Rikke Andreassen, lektor og medlem af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved RUC Vil du vide mere? facebook.com/koensanalytiskforum Vær opmærksom på: Akademisk sprog og debat. Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. INTERSEKTIONEL FEMINISME historie, debatter, politik LØRDAG, / Lokale 305 / Plads til 60 Præsentation af Camilla Kjerulf Christensen Måske undrer du dig over hvad intersektionalitet betyder, eller hvad intersektionel feminisme er for en størrelse. Måske kender du allerede begrebet, men vil gerne vide mere om dets historie, de diskussioner, der knytter sig til det, og hvordan man kan bruge intersektionalitet politisk. Præsentationen er åben for alle og handler om hvordan forskellige sociale kategorier (fx køn, kønsidentitet, klasse, seksualitet, etnicitet, funktionsnedsættelse) spiller sammen og hvilken betydning der har for feminismen. Vær opmærksom på: Denne aktivitet er tænkt som en præsentation, hvor du kan læne dig tilbage, suge til dig og ruste dig til festivallens øvrige workshops og diskussioner. Det er ikke tænkt som et forum for debat, men der vil være tid til at stille spørgsmål. 20

21 UNDERTRYKKELSE AF DE TRANSNATIONALE ADOPTEREDE I DK LØRDAG, / Salen / Plads til 200 Oplæg på 45 min. med efterfølgende paneldebat ved Adoptionspolitisk Forum Oplæggets scope er at synliggøre de primære magtstrukturer, der udøves i Danmark på adoptionsområdet. Med udgangspunkt i aktuelle sager vil vi introducere til mekanismer, der understøtter undertrykkelsen, såsom: medier, lovgivning, sprog, historie, aktører, økonomi etc. Oplægget henvender sig til alle med interesse for transnational adoption og undertrykkelsesmekanismer. Moderator: Tess Sophie Skadegård Thorsen Panel: Tænketanken Adoption - Lene Myong ACT (Against Child Trafficking) - Jin Vilsgaard Adoptionspolitisk Forum - Yong Sun Gullach og Mette Lee Vær opmærksom på: I starten af oplægget vil der være en kort interaktiv session med publikum. Undervejs i oplægget vil vi præsentere forskellige mediefremlæggelser af aktuelle sager. Der opfordres til at deltagerne er aktive under Q&A-sessionen. Der opfordres til at deltagerne læser Artiklen: Adoption Reproduktionens varme kartoffel. Artiklen kan findes i infoboden foran VerdensKultur- Centret. Dette er ikke til debat: 1. At strukturel racisme findes 2. At transnationale adopteredes erfaringer er essentielle 3. At termerne adopterede, adoptanter og første familier/oprindelige familier konsekvent bruges frem for adoptivbørn, adoptivforældre og biologiske familier FEMINISTISKE POTENTIALER I LINDY-HOP? LØRDAG, / Dansesalen / Plads til 25 Danseundervisning og diskussion af Anne Sofie Thomsen og Peter Kølbæk Johansen Lindy hop er en improviseret pardans, hvor der er én der følger og én der fører. I denne workshop vil vi undersøge, hvad dansen rummer af feministiske potentialer. Hvordan får vi kontakt og forbindelse med hinanden? Hvad sker der, når vi skiftes til at føre og følge? Hvordan kan vi danse sammen og samtidig give plads til individualitet? Vi skal ud på gulvet og danse til swing-jazz. Vi skal danse sammen og skifte dansepartner mange gange. Vær opmærksom på: Workshoppen indeholder fysisk aktivitet og kropskontakt. Ingen forkundskaber er nødvendige. Medbring tøj og sko, du kan bevæge dig komfortabelt i, evt. skiftetøj og vand 21

22 QUEER- ELLER KVINDESAG? - om feminismens rødder og fremtid LØRDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Samtalesalon med Renegade Runners I en tid, hvor megen debat føres fra tastaturet, ønsker vi at mødes og tale sammen ansigt til ansigt. Derfor inviterer Renegade Runners til premiere på Salonfeministerne: en række samtalesaloner om feminisme. Målet er at debattere, dele, lytte, overraskes og blive klogere ikke at få ret. I dag griber vi fat om roden: Hvad er feminisme i Danmark anno 2015? Vi starter med et inspirationsoplæg. Herefter tager en salonvært fra Renegade Runners over og sparker samtalen i gang ved bordene. Der vil være en samtalemenu med forslag til spørgsmål, der kan debatteres, og undervejs vil der være samtaleøvelser, som sætter tankerne i gang og får tungerne på gled. Vil du vide mere: FILM: EN KØN BALANCE (Ride the Balance) LØRDAG, / Lokale 305 / Plads til 60 Filmvisning med instruktør Astrid Dynesen En Køn Balance sætter fokus på den kønsmæssige ubalance (og fremstillingen af kvinder, herunder objektificeringen af kvindelige musikere) i musikindustrien gennem interviews med en række danske kvindelige musikere - Linkoban, Jomi Massage, Ida Wenøe, Nanome, Signe fra Nelson Can, Maria Timm, Lydmor og Kvindebandet. Den internationale vinkel bliver repræsenteret af den amerikanske feministiske musiker og forfatter, Amanda Palmer, som vi også følger backstage inden hendes koncert i Pumpehuset. Undervejs i filmen følger vi desuden teenagepigen Signe og hendes oplevelser på Pop-Pilot. Filmen præsenteres af instruktøren bag Astrid Dynesen. Vær opmærksom på: Filmen er på dansk med engelske undertekster. The movie is in Danish with English subtitles. 22

23 Lørdag d. 19. september fra fejrer vi FLAB og alle festivalens deltagere, når vi holder et brag af en fest. I Søpavillonen er der plads til næsten 1000 festglade feminister, så kom som du er, og tag dine venner med! Vi holder feministisk fest på to etager - live musik, dj s og masser af plads til at danse. Find mere info og se vores line-up på vores Facebook-event: 23

24 (i kronologisk rækkefølge) ZINE-WORKSHOP - hele dagen! SØNDAG, / Caféen / Plads til alle Værksted af Copenhagen Zinefest & FLAB Zinefest og FLAB inviterer i fællesskab festivalens deltagere til at medvirke i skabelsen af vores egen udgivelse. Vi ønsker at dokumentere dine tanker og oplevelser under festivalen. Det kan være i form af digte, tekster, anmeldelser, refleksioner, overvejelser, tegninger, udklip, kruseduller og meget, meget andet. Kun fantasien sætter grænser. Ønsker du at bidrage, så kom forbi værkstedet i caféen, der vil være åbent det meste af dagen. Det kan også være at du i stedet ønsker at bidrage med tekster efter festivalen - i så fald kan du sende dem til Vi sørger for de nødvendige materialer. Efter festivalen gennemgår vi bidragene og samler dem til en udgivelse. OBS! Værkstedet er i cafeen hele søndagen, men bidrag modtages også fredag og lørdag 24

25 FILM: HVAD HAR DYREFRIGØRELSE MED FEMINISME AT GØRE? SØNDAG, / Salen / Plads til 200 / BILLET KRÆVES Film, samtale & diskussion af Go Vegan Go Vegan inviterer til samtale og filmvisning, hvor deltagerne vil blive introduceret til forskellige kvinders og queers oplevelser af sammenhængene mellem sexisme og speciesisme (diskrimination på baggrund af art). Der vil være mulighed for samtale og diskussion om indholdet af klippene. Vil du vide mere: facebook.dk/govegandk. Vær opmærksom på: Filmene er på engelsk, men samtale og diskussion vil foregå på dansk. Fremviste film indeholder billeder af døde ikke-menneskelige dyr. Go Vegan afholder workshop om samme emne kl i Lokale 104. FEMINISME 101 SØNDAG, / Lokale 103 / Plads til 25 Oplæg og debat ved Kønsnetværket Feminisme 101 er en introduktion til alle som er nye i feminismen. Hvad er de tre bølger? Hvad er egentlig kernen af feminisme? Hvilke begreber er centrale? Er feminisme én samlet bevægelse, hvor alle er rørende enige? Aktiviteten kommer til hovedsageligt at bestå af et oplæg, hvorefter folk er velkomne til at stille spørgsmål. Vær opmærksom på: Aktiviteten henvender sig primært til folk, der ikke ved noget om feminisme og kan forstås af ikke-akademikere. 25

26 GLADE BRYSTER SØNDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Workshop af sexolog og massør Birgitte Thale Tag på opdagelsesrejse i dine brysters univers. Gennem meditation, visualisering, massage og nærende masker vil vi sammen rejse i brysternes mangfoldige landskab. Bryster elsker massage og huden på bryster kan også nyde en maske ligesom ansigtetshud. Workshoppen er en hands on-workshop, hvor mennesker, der har bryster, kan komme og lære at massere deres bryster og nære dem med naturlige masker. Vær opmærksom på: Der kan forekomme nøgenhed, både andres og evt. egen. Der vil blive brugt produkter fra dyr. Husk at have tøj på, der kan tåle at blive lidt snavset. Donationer til materialer modtages gerne. FORHANDLINGSTEKNIK SØNDAG / Lokale 305 / Plads til 50 Workshop med oplæg, dialog og erfaringsudveksling ved forhandlingsrådgiver Malene Rix Forhandling er et redskab til at lave aftaler med alle dem, vi lever og arbejder med. At være bevidst om køn som et filter i forhandling og vide hvilke greb der kan afmontere kønsstereotype forhindringer, vil yderligere styrke den personlige gennemslagskraft som forhandler på arbejde og privat. Fokus i workshoppen vil være på at få overblik over processen, at få viden om køn som filter i forhandling og få gode råd og forhandlingsteknikker. Vær opmærksom på: Workshoppen indeholder erfaringsudveksling i grupper og en enkelt kommunikationsøvelse. 26

27 KVINFO s POP-UP - KVINFO s bibliotek rykker ud SØNDAG, / Caféen / Plads til alle Udstilling, råd og vejledning af KVINFO ved Mette Kjær Ovesen Kom og besøg KVINFOs bibliotek når vi søndag gæster FLAB. KVIN- FO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information. På biblioteket kan du låne alt det nye faglitteratur indenfor køn og ligestilling, eller du kan finde historisk kildemateriale, specialer og ph.d er. I pop-up biblioteket får du mulighed for at møde KVINFOs specialister, og søger du mere viden om særlige emner der optager dig, står vi klar med råd og vejledning. Vil du vide mere? Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. PAPER+ALL MACHINE - a representation of the roles and pictures about women SUNDAY, / Dansesalen / Room for 20 Audiovisual performance by Kinga Toth - All machine I will show two videos of me: PAPER and ALL MACHINE. PAPER questions and criticizes the traditional roles of the women. From PAPER we go to ALL MACHINE where the women s role is to open, to be an instrument to be able to produce the clear sound. I am going to reflect to the videos with sounds, poems and texts. The performance is up to the circumstances. Want to know more? / com / facebook.com/allmachineallmachine / facebook.com/tothkingazsur Please note: The performance will be in English, German and Hungarian. 27

28 POETRY SLAM SØNDAG, / Caféen / Plads til 100 Performance i spoken word/poesi af Linda Nørgaard Framke Fremførelse af spoken word med fokus på krop og køn. For alle, der vil opleve poesi med et budskab eller se, hvad poetry slam er/kan være. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. DIGTOPLÆSNING SØNDAG, / Salen / Plads til 200 Oplæsning af Nanna Lundgaard Arbøl og Cecilie Sund Kristensen Nanna skriver kærlighedsdigte; digte til mennesker, til storbyen, til ensomheden, til fortiden og til fremtiden. Inspirationen finder hun i Københavns trafikkaos, i regnbygen over Vesterbro og i de der inderste følelser, der pludselig dukker op. Cecilie er i høj grad inspireret af den eksplosive kærlighed, selvdestruktion og ungdom. Hun skriver om at leve på kanten af sine følelser, om at føle sig forkert, forbigået og forladt i samfundet samt blandede noveller. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 28

29 EN MASKULIN SNAK OM HVORDAN VERDEN KAN FORANDRES VED AT STYRK DEN FEMININE KRAFT SØNDAG, / Lokale 103 / Plads til 15 Undersøgende nysgerrig debat med Jacob Leonhard Kegel Overordnet er tanken, at diskutere, være nysgerrige og undersøge tanken om hvordan den maskuline kraft kan støtte den feminine kraft til at forandre verden frem for at dominere og destruere den. Formen er en åben diskussion ud fra et kort oplæg med mine tanker. Tonen vil være i et felt af seriøsitet og sjov, i en respekt for den enkeltes holdninger. Dynamikken i workshoppen vil være med til at føre os fra start til slut uden et egentlig resultat som mål. Vær opmærksom på: Aktiviteten er for folk som identificerer sig maskulint. Med andre ord, så er der ingen kønskrav til at deltage, men derimod, at man deltager med en maskulin identitet. AUSTERITY WON T BE PRETTY - Neoliberalism, Austerity and Challenges for Feminists SUNDAY, / Salen / Room for 200 Lecture by Laura Horn, researher at Roskilde University Feminist perspectives are crucial for a sustained critique of the crisis and current processes of austerity governance. Often, however, they do not look at the bigger picture of how the social power relations between the state, the household and the market are changing, and which room this leaves for solidaristic political agency. Moreover, many feminist movements are now caught up in what Nancy Fraser called the cunning of history, that is a subsumption of feminist objectives in an overall (neo)liberal momentum of individualisation. In this talk, we ll discuss some of these challenges, how they are exacerbated by austerity, and which possible ways there are for feminists to overcome them. Please note: The lecture contains academic language, but don t let that scare you. Questions are very welcome. 29

30 WORKSHOP: HVAD HAR DYREFRIGØRELSE MED FEMINISME AT GØRE? SØNDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 / BILLET KRÆVES Refleksion, samtale og diskussion med Go Vegan Historisk set har undertrykkelsen af kvinder og ikke-menneskelige dyr været legitimeret ved at sætte de to grupper i forbindelse med hinanden. Som konsekvens af en hierarkisk verdensopfattelse bliver kvinden, ikke-menneskelige dyr, natur og følelser underordnet manden, mennesket, kultur og fornuft. Workshoppen indeholder en række gruppeøvelser, hvor deltagerne inviteres til refleksion og samtale om sammenhængene mellem sexisme og speciesisme (diskrimination på baggrund af art). Vil du vide mere: og Vær opmærksom på: Arrangørerne vil bestræbe sig på at gøre emnet håndgribeligt ved at inddrage konkrete eksempler og inviterer derfor alle med interesse for ovennævnte til at deltage. Af hensyn til formålet med workshoppen beder Go Vegan deltagerne være åbne for den grundlæggende præmis, at menneskets brug af andre dyr kan betegnes som udnyttelse og undertrykkelse. MÆND OG LÆBEGANESPALTE - en receptionsanalyse af komedifilmen Mænd og Høns SØNDAG / Lokale 305 / Plads til 60 Oplæg af Mette Larsen, studerende og bestyrelsesmedlem i Adoptionspolitisk Forum Filmen Mænd og Høns havde premiere d. 5. februar Forinden havde et interview i Cover Man givet anledning til, at Landsforeningen Læbeganespalte udsendte en offentlig kritik. I interviewet udtaler en af skuespillerne om de af karaktererne, der har læbeganespalte: Nej, det er ikke de heldigste mennesker på kloden. [...] De har ikke vundet den store gevinst her i livet.. Oplægget vil handle om, hvordan der i receptionen af Mænd og Høns fremskrives en opfattelse af læbeganespalte som afvigende. Oplægget vil også handle om hvordan køn spiller ind når receptionen overvejende er produceret af mænd. Vær opmærksom på: Akademisk sprogbrug. 30

31 RE-ENACTING THE TRANSNATIONAL ADOPTEE SUNDAY, / Dansesalen / Room for 20 Art performance by Yong Sun Gullach In this performance Yong Sun Gullach seek to emancipate her own body through embodying the process of the transnational adoptee. After a ritual de-dressing and whipping her body the slowness and ritualistic movements dissolve and a battle against dust, paper and time she fights for attaching text, textile objects and sound to her own body. As the artist frantically wraps her body into a whiteness, the artist is visualizing her role and identification as adoptee in a western society. The process display topics like birth, becoming, trade, replaced body, consequences, truth and reclaiming lost culture. Want to know more? - youtube.com/charlottegullach Please note: Nudity will occur. The performance will be non-verbal with reminiscence of Korean languagesounds. DENGANG VIDSTE JEG IKKE AT JEG VAR FEMINIST... SØNDAG, / Caféen / Plads til 100 Livshistoriefortællinger af Foreningen Verdens kvinder i Danmark Kom og hør indvandrerkvinders fortællinger om feminismens rolle i deres liv. Alle kan deltage og have gæster til samvær, hvor vi, indvandrerkvinder på skift kan fortælle hvad feminisme har betydet for os - før og nu. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 31

32 GENDER NEUTRAL CHILDREN S BOOKS SUNDAY, / Room 303 / Room for 20 Workshop by Mio Hellstrand A workshop about gender neutral children s books. It s for people who are interested in how gender neutral language can be used as a tool to break down the binary gender-system, and to offer children more ways of being a child than only two. The workshop will start with a common introduction, then (divided into groups) we read the gender neutral children s book written by the workshop-holder. After that there will be time for questions and discussions. Want to know more? -Facebook.com/For All Genders Please note: The workshop will be held in English. FILM: RESISTING AUSTERITY SUNDAY, / Room 305 / Room for 60 Film screening by Amy Greer Murphy Screening of Eat Your Children: A film about Ireland, austerity (public sector and welfare state cuts) and daring to dissent. This filmscreening is followed by a workshop for a fewer number of people, Sunday at Please note: The session is for anyone who has an interest in, or is affected by, austerity. There will not be academic language. Racist discussion of minorities/ migrants or stigmatising language in relation to class is not welcome. 32

33 DET FEMINISTISKE DRØMMEBIBLIOTEK SØNDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 / BILLET KRÆVES Et eksperimenterende værksted af KVINFO ved Mette Kjær Ovesen og Christian Larsen Hvad er dine drømme for et feministisk bibliotek? Hvordan ser det ud og hvad kan det tilbyde? Kom og vær med, når KVINFOs bibliotek inviterer til leg og workshop over temaet Det feministiske drømmebibliotek. I KVIN- FO har vi rammerne og historien, men vi vil gerne inddrage jer og lade jeres drømme præge udviklingen af et feministisk bibliotek for alle. Alle inputs er velkomne, og man behøver ikke nogen særlig forhåndsviden for at være med. Vil du vide mere? WORKSHOP: RESISTING AUSTERITY SUNDAY, / Room 303 / Room for 20 / TICKET REQUIRED Workshop in continuation of filmscreening by Amy Greer Murphy This workshop is a continuation of the filmscreening. The activity is an opportunity for people to discuss austerity, its risks and challenges. We will discuss what austerity is and ways to resist austerity at different levels (e.g. what needs to be done at EU level, nationally, how to resist in our own communities, and in our own lives). We will talk about why austerity matters for equality, for feminists, and for the wellbeing of all. Please note: The session is for anyone who has an interest in, or is affected by, austerity. There will not be academic language. Racist discussion of minorities/ migrants or stigmatising language in relation to class is not welcome. 33

34 KROPSPOLITISK FEMINISME - synsvinkler på den nøgne krop, identitet og sexisme SØNDAG, / Lokale 305 / Plads til 50 Oplæg og debat af Helena G. Hansen, styrelsesmedlem Dansk Kvindesamfund og medstifter af StopSexisme; Kim Bindesbøll Andersen, medstifter af Danske Naturister og formand for Danske Naturister Nord; Sarah Elisabeth Daley, En feminists bekendelser Gennem stigende nypuritanisme, smalle kropsidealer og øget fokus på iscenesættelse af kroppen, er den individuelle, mangfoldige og nøgne krop i stigende grad under stort pres. Dette kropstyranni sætter sit undertrykkende spor på menneskers identitet, seksualitet, frihed og trivsel. Men der er en gryende protest på vej: En bevægelse der insisterer på en frisættelse af fortolkningen af den nøgne krop. Med 3 forskellige oplæg vil vi give 3 forskellige synsvinkler på vores emne. Herefter debat med publikum for at udvide med flere synsvinkler og finde muligheder for handling. Vil du vide mere? / facebook.com/danskkvindesamfund / facebook.com/enfeministsbekendelser / / facebook. com/naturister / facebook.com/feminismempoweringnaturistwomen Vær opmærksom på: Nøgenhed vil forekomme. RADIOBIOGRAF SØNDAG, / Lokale 103 / Plads til 25 Radiobiograf af MONO Lydkollektiv MONO Lydkolllektiv inviterer dig med ind i den auditive verden. Til hvilepuls, øregodt og tankevækkende monologer. I biografmørket afspiller vi vores nyeste produktion Det er min krop, ikke min psykiaters. Til kamp for informeret samtykke, hvor en række transpersoner fortæller om deres møde med (og kamp imod) det danske sundhedscistem. Er tiden med os, vil vi desuden løfte sløret for vores næste program: Vi går måske ikke i takt, men kan vi lære at gå i flok? - en reportage fra den feministiske festival FLAB. Hør mere på og facebook.com/monolyd Vær opmærksom på: Alle radioudsendelser er på dansk. 34

35 MÆND OG MASKULINITETER - dialog om køn i skolen med udgangspunkt i kunstværker SØNDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 Workshop med øvelser og debat ved Jens Christensen, undervisnings- og udviklingsmedarbejder, Statens Museum for Kunst En workshop om at skabe rammer for en konstruktiv dialog om køn i skolen. Workshoppen tager sit udgangspunkt i et undervisningsforløb om forskellige udtryk for maskulinitet i mediebilledet og i kunsten. Undervisningsforløbet er udviklet på Statens Museum for Kunst. Korte oplæg og praktiske øvelser leder frem til en afsluttende diskussion om, hvordan alle kan være med til at skabe en konstruktiv og nuanceret dialog om køn. Vær opmærksom på: Workshoppen henvender sig til alle, der går eller har gået i skole og deres undervisere og pædagoger. BECOMING HUMAN, BECOMING WOMAN SØNDAG, / Dansesalen / Plads til 20 / BILLET KRÆVES Forestilling med efterfølgende mulighed for kommentarer, refleksion og spørgsmål ved Pernille Rübner-Petersen, sanger/performer/ph.d.-studerende Man fødes ikke som kvinde, man bliver det - sagde Simone de Beauvoir. Trods seksuel frigørelse og forskellige former for ligeberettigelse opleves udfoldelsen af kvinders begær fortsat hæmmet og begrænset. I en blanding af sang, fortælling og foredrag præsenterer Pernille Rübner-Petersen en fortolkning af vilkåret for at udleve et kvindeligt begær spejlet i Den lille Havfrues karakter og skæbne. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår på engelsk. The performance will be in English. Ticket required. 35

36 - TEATERFORESTILLING FREDAG - NOGET OM AT BLIVE BEVIDSTGJORT - performance over kønsdebatten FREDAG, / Caféen / Plads til alle Teaterforestilling af Som Sagt gruppen består af: Christian Meincke, Sarah Rysgaard Jensen, Anne Sofie Thomsen, Mie Hyllested Meyle og Amalie Ulla Pontoppidan Witt. Bølgerne går højt i debatten og debattørerne smider omkring sig med forældede og stereotype forståelser af køn. Hvad sker der, når debattens ord sættes ind i nye sammenhænge? For 100 år siden fik kvinder stemmeret og for 50 år siden diskuterede man fri abort og seksualitet. Har vi egentlig rykket os siden? Det undersøger vi, når tre performere sætter debatten i scene. Vi inviterer publikum med i 100 års kønsdebat. Forestillingen er en humoristisk og let tilgængelige forestilling for dem, der er interesserer sig for feminisme. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 36

37 VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT... der vil blive taget billeder på offentlige områder (Gården og Caféen) af FLABs egne fotografer det ikke er i orden at tage billeder til aktiviteter, med mindre du har alles samtykke vi håber du vil dele dine oplevelser med andre på hastagget #FLABfestival 37

38 PÅ KANTEN AF OPLØSNING kan hun nulstille sit køn? SØNDAG d. 20/9, kl og 18.00, MANDAG d. 21./9 kl SØNDAG d. 27/9, kl og / TEATER GROB / 75 min. Performanceforestilling af Teater-og Kulturkompagniet clapclap. Medvirkende: Sofie Walbom, Stine Gyldenkerne Instruktør: Marie Holm Østerskov. Dramaturg: Ida Christoffersen ALLE besøgende på FLAB kan få billetten til 40 kr. Bestil på Er du studerende eller Ung under 25 kan du ligeledes få billetten til 40 kr. på: - søg på PÅ KANTEN AF OPLØSNING Beskrivelse: Teater clapclap har plantet skuespillerinderne Stine og Sofie i et univers hvor kønnene er gået i opløsning. Her har de i 5 uger ledt efter sig selv og hinanden. Kan de to kvinder kyle deres gender i en blender? Kan de kradse i den tokønnede verdensorden? Kan de finde (og rumme) alle dem de er? Ved de bedst selv hvilket køn de har? Er de for konforme til queer? Kan de være hverken-eller, eller både-og? Bliver deres sande jeg skarpere? Eller går hele lortet i opløsningen? Performancen er en collage af scenarier, refleksioner, videoprojektioner, koreografier og tekster fra undersøgelsen. Vil du vide mere? Vær opmærksom på: Teater- og kulturkompagniet clapclap er FLABs samarbejdspartner og dette er en aktivitet uden for festivalens normale rammer. Aktiviteten koster 40 kroner. 38

39 39

40 FLAB takker for støtten fra:

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk

Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk Kapittel 7 Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk kulturudveksling Kim Boeskov Denne artikel omhandler et musikpædagogisk projekt i den palæstinensiske flygtningelejr Rashedieh i det sydlige Libanon.

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed OM UNDERVISNINGMATERIALET

SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed OM UNDERVISNINGMATERIALET SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed Teater GROB præsenterer nu den 4. forestilling i værket DET 6. KONTINENT. Et værk der gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 LIGEVÆRD AUGUST2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 Folkemødet 2015 BESØG OS PÅ www.goed.dk Et godt sted at være og lære Gødvad Efterskole er for dig, der har svært ved at lære tingene i skolen og derfor

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvordan

Læs mere

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2015 TEMA Unge og depression "Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene om at have det svært. Jeg kan være 100 % mig selv, uden fordomme". Mette, 21 år,

Læs mere

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg Rigtige mænd vejer mere end 100 kg En antropologisk analyse af maskulinitet, moralitet og humor på et sydfynsk hjerte-rehabiliteringshold Kandidatspeciale Eline Boysen Franck Maj 2012 Antropologi Institut

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

SYSTEMISK FORUM. læs 2. del af artiklen: terapi uden for terapirummet. Indkaldelse til generalforsamling

SYSTEMISK FORUM. læs 2. del af artiklen: terapi uden for terapirummet. Indkaldelse til generalforsamling SYSTEMISK FORUM 2011 24. årgang NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION læs 2. del af artiklen: terapi uden for terapirummet Indkaldelse til generalforsamling indstik

Læs mere

Forskellighed og fordomme

Forskellighed og fordomme Forskellighed og fordomme Forskellighed og fordomme En lærebog til grundskolen om intolerance Stine Thuge og Tine Brøndum DIIS Copyright DIIS 2014 Forfattere: Stine Thuge og Tine Brøndum Tryk: Handy-Print

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

»skeden er der man stikker pikken ind når man har sex«

»skeden er der man stikker pikken ind når man har sex« Lunds universitet Centrum för Genusvetenskap GNVK01 Genusvetenskap: Kandidatkurs VT08 Vejleder: Jens Rydström»skeden er der man stikker pikken ind når man har sex«- et studie af foreningen Sex og Samfunds

Læs mere

Pilou Asbæk. Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet

Pilou Asbæk. Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet september 2013 Pilou Asbæk Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet INDHOLD 8 REAKTION 4 Leder 6 Nu skal det

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv.

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. 1 Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. Tak til jer, som indirekte har medvirket med udfordrende

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

DEN KOSMETISKE IDENTITET?

DEN KOSMETISKE IDENTITET? DEN KOSMETISKE IDENTITET? Gruppe nummer: 20 Studieretning: Humanistisk bachelor Hus: 05.2 Semester og årstal: E13 2013 Navne: Rikke Busk Folkmann, Sigrid M. Tanderup Jensen, Melissa Gercek og Stine Kaastrup

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges.

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Referat af Generalforsamling 2015 1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Dirigenterne konstaterer, at generalforsamlingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere