ALPROGRAM FESTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALPROGRAM FESTIV 2015 1"

Transkript

1 FESTIVALPROGRAM

2 Hej og velkommen til FLAB - En feministisk festival, som afholdes for første gang i år. I denne folder finder du forhåbentlig alt, hvad du skal bruge for at kunne navigere under festivalen. Er der begreber du ikke forstår, står de måske forklaret i ordbogen på s Ellers er velkommen til at spørge os i FLAB-tshirts. God fornøjelse! 3 TRYGHEDSPOLITIK 4 FLAB MANIFEST 5 PRAKTISK INFO 6 ORDBOG 9 ÅBNINGSAFTEN 10 PROGRAMOVERSIGTER 14 AKTIVITETER, LØRDAG 23 FLAB-FEST 24 AKTIVITETER, SØNDAG 2

3 FLABs tryghedspolitik bygger på følgende tre grundpiller: Her er kun plads til folk der gør plads til andre Vi forventer at du selv tager ansvar for dine -ismer og privilegier Det er altid i orden at sige fra Når der er mange mennesker samlet på ét sted, vil der opstå uoverensstemmelser. Du vil løbe ind i opfattelser og holdninger som ikke nødvendigvis passer med dine egne, men tanken bag festivalen er at det skal være et rum for læring og erfaringsudveksling, og dette gør at der vil opstå samtaler som nogle mennesker vil finde ubehagelige. Derfor opfordrer vi til at du lytter til de andre festival-gæster og respekterer deres grænser. Vi kan ikke skabe et trygt rum for alle, og vi har ingen illusioner om at forsøge. Vores ønske er at give ekstra plads til mennesker i udsatte positioner (se mere i ordbogen på side 5). Derfor forventer vi, at du er opmærksom på din egen position og giver plads til mennesker, der ikke har samme privilegier som dig. Festivalens program afspejler ikke nødvendigvis arrangørgruppens holdninger til feminisme, men er derimod sammensat af det som forskellige personer og grupper har budt ind med. Det er vigtigt for os, at rummet er tilgængeligt for mange slags mennesker. Det er ikke alle der kan overholde de uskrevne normer for, hvordan man agerer under en workshop, og nogle har måske brug for at gå eller rejse sig op. Vores grundlæggende princip er at det skal være så tydeligt som muligt hvilket rum man går ind til i en aktivitet. Det håber vi at vores programbeskrivelser afspejler. Hav en fantastisk feministisk festival! 3

4 FLAB er en feministisk festival der vil udbrede og praktisere intersektionel feminisme. Med intersektionel feminisme mener vi alle former for aktiviteter der aktivt arbejder mod undertrykkende strukturer i samfundet. Vi bestræber os på at.. udfordre normer for køn og seksualitet arbejde imod racisme tænke feministisk og fællesskabsorienteret operere anti-kapitalistisk og anti-imperialistisk give plads til alle slags kroppe lade være med at definere andres identiteter kombinere akademia, aktivisme og kunst FLAB står for feministisk laboratorium. Vi er et forsøg, og vi prøver os frem. Vores ønske er at åbne op for samarbejde mellem forskellige grupper og enkeltpersoner i København. Disse grupper behøver ikke nødvendigvis have et feministisk grundlag, men er grupper som vi betragter som allierede fordi de arbejder imod strukturel undertrykkelse. FLAB er tænkt som et redskab, en blender til at kombinere aktivisme, akademia og kunst. Vi ønsker at invitere til et undersøgende rum hvor vi kan tale sammen på tværs af skel og uenigheder og skabe nye alliancer. FLAB er et forsøg på at kæmpe aktivt imod individualisering og fragmentering. Vi tror på fællesskab og kollektivisme. Vi tror på feminismen. 4

5 SPROG Da vi følger VerdensKulturCentrets sprogpolitik, foregår de fleste af festivalens aktiviteter på dansk, men der vil også være aktiviteter på engelsk og svensk. Det er så enkelt at det sprog, aktiviteten er beskrevet på, er det sprog den kommer til at foregå på med mindre andet er angivet. OVERSÆTTELSE Ønsker du at deltage i en aktivitet på engelsk uden at kunne sproget? Henvend dig da til den FLAB-frivillige, der er tilstede i lokalet, og vi vil sørge for simultan-oversættelse. Det samme gælder for dansk til engelsk. TEGNSPROGSTOLKNING Har du brug for tegnsprogstolkning, må du meget gerne henvende dig til os så hurtigt som muligt, så vi kan nå at få fat i en tegnsprogstolk. Henvender du dig inden festivalen, så skriv til Er du allerede på festivalen, tag da kontakt til de frivillige i info-boden. MAD Al mad, der serveres på FLAB, er vegansk. Vil du vide mere om veganisme, se da orbogen, s. 8. KAFFE & VAND Kaffe serveres i den dertil indrettede kaffebod. I kaffeboden står en donationsboks, som vi vil opfordre til, at man smider et par mønter i, alt efter hvor meget kaffe man drikker, men man behøver ikke betale hver gang. Vand vil være til rådighed i caféen og i alle lokaler. ADGANG MED KØRESTOL I VerdensKulturCentret er det desværre kun muligt at tilgå Caféen og Salen med kørestol. Det fremgår af programoversigten på s , hvilke aktiviteter der afholdes i disse rum. PROGRAMÆNDRINGER Skulle der opstå ændringer eller aflysninger i programmet i løbet af festivalen, vil dette blive annonceret ved de programoversigter der hænger i VerdensKulturCentret, samt i infoboden ved indgangen. BILLETTER Nogle aktiviteter kræver billet, efter ønske fra arrangørerne. Billetter til aktiviteter er gratis og kan bookes på 5

6 Vi har forsøgt at forklare nogen af de ord vi bruger, vel vidende at ikke alle kender disse ord. Hvis du er i tvivl efter du har læst nedenstående beskrivelser, er du altid velkommen til at spørge os i FLAB-t-shirts. Vi ønsker også at understrege at denne ordbog på ingen måde er udtømmende eller nødvendigvis indeholder den eneste rigtige måde at beskrive tingene på. Lad os endelig vide hvis du har kritikpunkter. Tryghedspolitik Trygge rum handler om, at der altid er sociale strukturer, der gør at nogle mennesker er velkomne i et rum, mens andre ikke er. En politik om tryggere rum handler om at synliggøre nogen af de strukturer og skabe rum, hvor flere kan få plads. Vores mål er ikke at skabe trygge rum, men at skabe en politik for læring om trygge rum. Privilegier Privilegier er ikke hele tiden at skulle forholde sig til nederen ting, som fx undertrykkelse, og derfor have overskud til at lave fx frivilligt arbejde eller få et godt job. At have privilegier indebærer også at man ikke behøver forholde sig til én eller flere af nedenstående ismer og fobier. Hvis du vil vide mere, så kom til oplægget Hvad er privilegier? Pronomener/personlige stedord Du bruger blandt andet pronomener når du taler om andre mennesker, men du kan aldrig vide hvordan andre folk gerne vil omtales. Pronomener på dansk kan fx være han, hun, hen, de, den eller intet pronomen. På FLAB er vores politik at vi gerne vil starte med en pronomenrunde (en runde ligesom en navnerunde, hvor man på skift siger hvilket pronomen man foretrækker) i ethvert rum. Det er ok at bede om en pronomenrunde hvis det ikke bliver g jort. Husk at du ikke kan vide hvilket pronomen, folk bruger og, at det er ok at spørge. 6

7 Ismer og fobier Vi i FLAB mener at kampen mod alle former for undertrykkelse er lige vigtig, men vi anderkender samtidig at nogle ismer og fobier er mere usynligg jorte end andre. Vi har derfor valgt følgende eksempler for at tydeliggøre hvordan undertrykkelse kan se ud: Abelisme (kropskapabelisme): Undertrykkelse og stigmatisering af mennesker hvis kroppe ikke lever op til det herskende idealbillede af den fuldt funktionsdygtige, dvs. kapable, krop. Et abelistisk samfund er et samfund, der er indrettet til kapable kroppe og som ekskluderer mennesker, der ikke opfattes som sådan. Eksempler på abelisme er manglende elevatorer i offentlige bygninger, som gør etager over stueniveau utilgængelige for mennesker i kørestol (dette gælder desværre også VerdensKulturCentret), eller eksklusion af ikke-kapable byrådsmedlemmer fra drøftelser om handicappolitik. Racisme: Undertrykkelse og stigmatisering af racialiserede mennesker. Racialisering er en proces, hvor kroppe tillægges bestemte betydninger på baggrund af kropstegn, som fx hudfarve. Dette er fx at tillægge ikke-hvide kroppe negative betydninger. Et eksempel på racisme kan fx være fremstillingen af grupper af racialiserede mennesker som en trussel mod danske traditioner og værdier. Transfobi/transantagonisme: Transpersoner er mennesker, som ikke identificerer sig med det køn de er blevet tildelt ved fødslen. Cispersoner er mennesker der identificerer sig med det køn de er blevet tildelt ved fødslen. Transfobi er fx at fremstille transpersoner som uforståelige eller at tillægge dem negative egenskaber på baggrund af deres køn. Transantagonisme er at fremmedgøre og eksotificere transpersoner ved fx at bruge binært sprogbrug - at snakke om mænd og kvinder eller at tillægge bestemte handlinger, genstande og kroppe kønnede værdier. Intersektionalitet Intersektionalitet er en analysemetode inden for feminismen, som lægger vægt på, at forskellige former for undertrykkelse ikke bare kan lægges oven på hinanden, som i en lagkage, men krydser hinanden på komplekse måder. Inden for denne metode er det at være fx homoseksuel arbejderklasse-kvinde ikke blot sammensat af disse tre kategorier, men et snørklet sammenspil mellem disse tre. På FLAB har vi forsøgt at have et intersektionelt udgangspunkt. Hvis du vil vide mere om intersektionalitet, kan du deltage i workshoppen Intersektionel feminisme historie, debatter, politik. 7

8 Veganisme Veganisme er når man ikke udnytter dyr til hverken mad, beklædning eller andet. Det betyder at en veganer ikke spiser produkter som kommer fra dyr, fx æg, mælk, honning osv. Speciesisme er undertrykkelse på baggrund af art. Som anti-speciesist kæmper man imod ideen om at nogle dyr er mere værd end andre og altså dermed imod ideen om at mennesket er et vigtigere og bedre dyr end andre arter. Vil du lære mere om dette, kan du deltage i workshoppen Hvad har dyrefrigørelse med feminisme at gøre? Under FLAB vil al mad, der serveres være vegansk, da vi er imod alle former for undertrykkelse. Tilgængelighed Tilgængelighed handler om, hvordan forskellige kroppe har mulighed for at opholde og bevæge sig i et rum. Det er fx ikke alle der kan sidde stille hele tiden eller gå op ad trapperne til workshops på 3. sal. Selvom nogle rum har adgang med kørestol, kræver det plads og hensyn for at kørestolsbrugere kan bevæge sig i rummet. Vi vil forsøge at mærke af, så der er plads, men vær venligst opmærksom på dette. Det er desværre ikke lykkedes os at finde en lokation, hvor der er fuld adgang med kørestol, og der er derfor kun adgang i Salen og Caféen. I programmet er det markeret hvilke aktiviteter der har adgang med kørestol. 8

9 FREDAG D. 18. SEPTEMBER Vær med til at skyde FLAB i gang, når vi åbner dørene til festivalen og VerdensKultur- Centrets café fredag kl ! PROGRAM Koncert med Følsom Front Folkekøkken Teaterforestilling (se s. 36): Noget om at blive bevidstgjort af Som Sagt Koncert med ParsleyMusic 9

10 FOLKEKØKKEN i Café B Cafeen (tilgængelig) Dansesalen Salen (tilgængelig) 104 FLABtopia Feministisk Selvforsvar FILM: Concerning Feminisme ( ) ( ) B violence begyndere ( ) ( Haikuværksted ( ) Feministerne i Monopolet ( ) 100 korta arga dikter ( ) Hvad er pr ( Kønsforskning i Danmark Undertrykkelse af de ( ) transnationale adopterede i Danmark ( ) Feministiske potentialer i lindy-hop? ( ) FEMINISTISK SURPRISE! ( ) MUSIK: Karina Willumsen ( ) B = billet kræves 10

11 Gården (tilg.) for.00) Køn og seksualitet i pædagogisk arbejde ( ) B ivilegier? 5) Rødstrømpebevægelsen og bladet KVINDER ( ) #NORMAL ( ) Race, gender and sexuality in the Danish asylum system ( ) Intersektionel feminisme historie, debatter, politik ( ) Queer- eller kvindesag? ( ) FILM: En Køn Balance (Ride the balance) ( ) UN Global Goals Fodbold ( ) aggården ( ) 11 POETRY SLAM: Crystal Tettey ( )

12 Cafeen (tilgængelig) Dansesalen Salen (tilgængelig) 104 ZINE- WORKSHOP ( ) KVINFO s Pop-Up ( ) Poetry slam ( ) Digtoplæsning ( ) Den gang vidste jeg ikke, at jeg var feminist... ( ) PAPER+ALL MACHINE ( ) Re-enacting the Transnational Adoptee ( ) FILM: Hvad har dyrefrigørelse med feminisme at gøre? ( ) B Austerity won't be pretty' - Neoliberalism, Austerity and Challenges for Feminists ( ) Hvad har d med femini (workshop) ( Det femini drømmebib ( MUSIK: Siri Holm ( ) Becoming Human, Becoming Woman ( ) B Mænd og m dialog om med udgan kunstværke ( FOLKEKØKKEN i Café B = billet kræves 12

13 Feminisme 101 ( ) Glade Bryster ( ) B Forhandlingsteknik ( ) yrefrigørelse sme at gøre?.30) B En maskulin snak om at styrke den feminine kraft. ( ) Mænd og læbeganespalte ( ) Gender neutral Children's Books ( ) FILM: Resisting Austerity ( ) stiske liotek 00) B askuliniteter køn i skolen gspunkt i r 00) Hvad er privilegier? ( ) Radiobiograf ( ) WORKSHOP: Resisting Austerity ( ) B Kropspolitisk feminisme ( ) Baggården ( ) 13

14 (i kronologisk rækkefølge) FLABtopia - Paradise Now LØRDAG, / Caféen / Plads til alle Et antropologisk kunstværk af Sófía Stefánsdóttir Vi vil alle sammen gerne en bedre verden. Men hvordan ser den verden ud? Hvordan føles den? Forestil dig at du er der og trækker vejret i den verden. Det er nemmere at gå henimod et kendt mål end et, der bare ligger mellem linjerne. Topia er en kollaborativt kunstværk om paradiset, en fælles udforskning af hvor godt det kunne blive. Verdens-skabelse igennem intention og kreativ visualisering. En antropolog guider dig igennem en kort fantasirejse til dit ultimative drømmeland. Herefter snakker I sammen så din version af paradiset kommer til udtryk i værket, som i sidste ende vil pryde festivalens vægge. Vil du vide mere: Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. FEMINISTISK SELVFORSVAR LØRDAG, / Dansesalen / Plads til 20 / BILLET KRÆVES Selvorganiseret selvforsvar af kvinder for kvinder med Monica og Nina fra SUF Vi tager udgangspunkt i kroppen og underviser i basalt selvforsvar både fysisk, psykisk og verbalt. Der kan tages forskellige temaer op. Alt fra kropsidealer til voldsformer. Det kommer specifikt til at handle om kvinders problematikker. Vær opmærksom på: Workshoppen er separatistisk: Alle der identificerer sig som kvinder er velkomne. Det er en interaktiv workshop med fysisk aktivitet. 14

15 FILM: CONCERNING VIOLENCE LØRDAG, / Salen / Plads til 200 Filmvisning med præsentation af Nazila Kivi Hvad er militans, og kan vold og civil ulydighed legitimeres politisk? Kan vi bruge Frantz Fanon til noget i dag? Og i så fald hvad? Aktivist, racismeforsker og redaktør på Friktion Nazila Kivi introducerer den svenske dokumentarfilm Concerning Violence, der havde premiere sidste år, og som sætter fokus på antikoloniale bevægelser, der har udfordret det globale, imperialistiske system. Vær opmærksom på: Filmen indeholder vold og stærke billeder af tilskadekomne kroppe. KØN OG SEKSUALITET I PÆDAGOGISK ARBEJDE LØRDAG, / Lokale 305 / Plads til 50 / BILLET KRÆVES Inspirations-workshop og diskussion af Karen, Asger og Jacob Undervisere på pædagoguddannelsen UCC Sydhavn Kom med dine feministiske input og perspektiver. Workshoppen er for alle der ønsker at inspirere til og diskutere, hvordan der kan arbejdes med feministiske perspektiver i undervisningen på modulet Køn, seksualitet og mangfoldighed på Pædagoguddannelsen. Efter et kort oplæg vil der være diskussion og gensidig inspiration i grupper med fokus på ønsker og ideer til, hvilke perspektiver der kan lægges på modulets temaer, hvilke materialer der kunne være oplagte at bruge set fra et feministisk perspektiv etc. Vi slutter af i plenum med en opsamlende debat/ udveksling af ideer! Vil du vide mere? Officielle rammer for Modul C: Køn, seksualitet og mangfoldighed kan læses på side 9-10 i UCC s Studieplan. 15

16 FEMINISME FOR BEGYNDERE LØRDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 Oplæg og diskussion ved Ronja Mannov Olesen, queerfeministisk aktivist og akademiker Hvad er feminisme? Hvor kommer det fra? Hvordan ser feminisme ud i medierne? Og hvad betyder feminisme for dig? Alle disse spørgsmål vil vi forsøge at finde interessante og forskellige svar på i denne workshop. Kom, og lad os kaste et blik på nogle hovedpunkter i feministisk historie, samt snakke om hvad feminisme er i dag - og måske hvad det kan være i morgen. Vær opmærksom på: Alle er velkomne, og der er ingen dumme spørgsmål. HAIKUVÆRKSTED - fra had s til haiku LØRDAG, / Caféen / Plads til 50 Workshop/værksted med Nielsine Nielsen I workshoppen skal vi skrive had s om til haiku-digte. Ved at skrive ordene om, kommentere eller lade sig inspirere til at bygge noget andet, kan vi måske ændre balanceforholdet mellem afsender og modtager, tage magten over ordene eller måske fjerne noget af beskedernes gennemslagskraft. Det sker inden for haikudigtets ramme, som baserer sig på tre sætninger med hhv. fem, syv og fem stavelser. Vi sidder sammen omkring nogle borde og skriver. Hvis man har lyst, kan man også klippe-klistre, og lime digtene på forskønnende baggrunde. Til workshoppen vil der ligge forskellige eksempler på had s fremme, som man kan bruge, og lade sig inspirere af. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 16

17 RØDSTRØMPEBEVÆGELSEN OG BLADET KVINDER LØRDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Oplæg og diskussion ved Litten Hansen og Anne Houe Bladet KVINDER udkom med 56 numre i alt. Bladet blev produceret med gratis arbejde på et minimalt budget, men blev alligevel på højdepunktet trykt i eksemplarer. KVINDER var Rødstrømpebevægelsens udadvendte blad og fungerede samtidig som udstillingsmontre for nybrydende billedkunst, udtrykt først og fremmest i bladets layout. KVINDER var i sin tid et markant udtryk for kønspolitiske tanker om kvindeliv og -erfaringer, om krop, køn, seksualitet, kunst og kultur og med familie- og ligestillingspolitiske visioner. Bladet udg jorde et forum for en politisk bevidst debat, drevet af forskellige erfaring og synspunkter fra de mange kvinder, der bidrog til bladet. HVAD ER PRIVILEGIER? - kom og lær mere LØRDAG, (104) + SØNDAG (105) / Plads til 20 Begynderworkshop ved Lukas Reimann Hvad betyder privilegier? Hvordan kan man forholde sig til dem konstruktivt? Hvad betyder det at man skal tjekke sine privilegier? I denne begynderworkshop vil der være en simpel introduktion til begrebet privilegier. Vi vil snakke om hvordan man kan forholde sig til sine egne og andres privilegier. Alle spørgsmål er velkomne. Vær opmærksom på: Workshoppen er bygget på at man selv skal deltage, og det er vigtigt at man har lyst til at forholde sig åbent og undersøgende over for begrebet. 17

18 FEMINISTERNE I MONOPOLET - sådan løser vi hverdagssexistiske dilemmaer LØRDAG, / Salen / Plads til 200 Samtale/diskussion/debat med Selskab for Ligestilling v. Ulrik Frost Mand dig op, din tøsedreng, og smid dine sure PMS-miner. Sexisme er hverdagskost og bliver ofte tolereret. Men hvordan skal vi stå imod de nedsættende kommentarer og ekskluderende opførsel? Selskab for Ligestilling har samlet en palet af feminister, der bliver stillet over for en række dehumaniserende hverdags-dilemmaer. Kom og lyt med, når Ulrik Frost styrer slaget og lader blandt andre Emma Holten, Gretelise Holm og Sarah Elizabeth Daley (aka En Feminists Bekendelser) giver de forurettede gode råd. Vil du vide mere: facebook.com/selskabforligestilling Vær opmærksom på: Vi har indsamlet en række sexistiske hverdagsproblemer, som vores panel skal diskutere uden på forhånd at kende dem. 100 KORTA ARGA DIKTER - en poetisk performance om att inte passa in LØRDAG, / Dansesalen / Plads til 20 Poesi/kunst af Lalo Barrubia, författare och konstnär Är alla kvinnor välkomna på kvinnodominerade yrken? Vad är människan på arbetsplatsen? Kan dikten förändra situation, skydda oss från någonting? Har dikten någon möjlighet att påverka vardagen? Har du något att säga om det? 100 korta arga dikter är ett försök att svara på dessa frågor, första presentation för ett utforskande projekt. Vil du vide mere? lalobarrubia.blogspot.se 18

19 #NORMAL - en workshop om normkritisk pædagogik som værktøj LØRDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Workshop/værksted af Sara Dahlman & Ida Nilsson Med workshoppen ønsker vi at præsentere og diskutere et undervisningskoncept vi har udviklet med udgangspunkt i normkritisk pædagogik, der tager fat på negativ netkultur blandt unge i folkeskolen. Vi sætter fokus på hvordan normer omkring fx køn, etnicitet og seksualitet forstærkes og genskabes i unges interaktioner på nettet. Workshoppen blander oplæg, inddragende øvelser og diskussion. Vær opmærksom på: Du behøver ikke forkundskaber, men vi forventer at du har lyst til at deltage aktivt i øvelser og diskussioner. RACE, GENDER AND SEXUALITY IN THE DANISH ASYLUM SYSTEM SATURDAY, / Room 305 / Room for 50 Talk and discussion by LGBT Asylum Activists from LGBT Asylum will talk about their experiences as LGBT asylum seekers in the Danish asylum system. The panelists will focus on oppressive mechanisms in the system in general, but also talk about specific challenges concerning race, gender and sexuality. You will also get a brief introduction to the Danish asylum system. Want to know more or support the group? / facebook.com/ lgbtasylumdk Please note: There will be time for questions at the end, but the purpose of the panel is listening to the experiences of asylum activists. Please respect that. 19

20 KØNSFORSKNING I DANMARK LØRDAG, / Caféen / Plads til 100 Paneldebat ved Kønsanalytisk Forum Indspist og udsultet. Sådan lyder kønsforsker og lektor ved SDU Dag Heedes dom over dansk kønsforskning et felt der hverken prioriteres politisk eller økonomisk og lider under et massivt braindrain. Kan vi gøre noget og hvad? Vi inviterer tre kønsforskere til en paneldebat, der tager pulsen på dette angiveligt døende fag: Hvordan ser fremtiden ud for dansk kønsforskning? Kan vi stoppe hjerneflugten til Sverige? Og hvordan bedriver man kønsforskning i et humaniorafjendsk klima? I panelet sidder: Stine Willum Adrian, ph.d. fra Linköping Universitet og lektor ved AAU Mons Bissenbakker, lektor ved KU og ansat ved Center for Kønsforskning Rikke Andreassen, lektor og medlem af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved RUC Vil du vide mere? facebook.com/koensanalytiskforum Vær opmærksom på: Akademisk sprog og debat. Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. INTERSEKTIONEL FEMINISME historie, debatter, politik LØRDAG, / Lokale 305 / Plads til 60 Præsentation af Camilla Kjerulf Christensen Måske undrer du dig over hvad intersektionalitet betyder, eller hvad intersektionel feminisme er for en størrelse. Måske kender du allerede begrebet, men vil gerne vide mere om dets historie, de diskussioner, der knytter sig til det, og hvordan man kan bruge intersektionalitet politisk. Præsentationen er åben for alle og handler om hvordan forskellige sociale kategorier (fx køn, kønsidentitet, klasse, seksualitet, etnicitet, funktionsnedsættelse) spiller sammen og hvilken betydning der har for feminismen. Vær opmærksom på: Denne aktivitet er tænkt som en præsentation, hvor du kan læne dig tilbage, suge til dig og ruste dig til festivallens øvrige workshops og diskussioner. Det er ikke tænkt som et forum for debat, men der vil være tid til at stille spørgsmål. 20

21 UNDERTRYKKELSE AF DE TRANSNATIONALE ADOPTEREDE I DK LØRDAG, / Salen / Plads til 200 Oplæg på 45 min. med efterfølgende paneldebat ved Adoptionspolitisk Forum Oplæggets scope er at synliggøre de primære magtstrukturer, der udøves i Danmark på adoptionsområdet. Med udgangspunkt i aktuelle sager vil vi introducere til mekanismer, der understøtter undertrykkelsen, såsom: medier, lovgivning, sprog, historie, aktører, økonomi etc. Oplægget henvender sig til alle med interesse for transnational adoption og undertrykkelsesmekanismer. Moderator: Tess Sophie Skadegård Thorsen Panel: Tænketanken Adoption - Lene Myong ACT (Against Child Trafficking) - Jin Vilsgaard Adoptionspolitisk Forum - Yong Sun Gullach og Mette Lee Vær opmærksom på: I starten af oplægget vil der være en kort interaktiv session med publikum. Undervejs i oplægget vil vi præsentere forskellige mediefremlæggelser af aktuelle sager. Der opfordres til at deltagerne er aktive under Q&A-sessionen. Der opfordres til at deltagerne læser Artiklen: Adoption Reproduktionens varme kartoffel. Artiklen kan findes i infoboden foran VerdensKultur- Centret. Dette er ikke til debat: 1. At strukturel racisme findes 2. At transnationale adopteredes erfaringer er essentielle 3. At termerne adopterede, adoptanter og første familier/oprindelige familier konsekvent bruges frem for adoptivbørn, adoptivforældre og biologiske familier FEMINISTISKE POTENTIALER I LINDY-HOP? LØRDAG, / Dansesalen / Plads til 25 Danseundervisning og diskussion af Anne Sofie Thomsen og Peter Kølbæk Johansen Lindy hop er en improviseret pardans, hvor der er én der følger og én der fører. I denne workshop vil vi undersøge, hvad dansen rummer af feministiske potentialer. Hvordan får vi kontakt og forbindelse med hinanden? Hvad sker der, når vi skiftes til at føre og følge? Hvordan kan vi danse sammen og samtidig give plads til individualitet? Vi skal ud på gulvet og danse til swing-jazz. Vi skal danse sammen og skifte dansepartner mange gange. Vær opmærksom på: Workshoppen indeholder fysisk aktivitet og kropskontakt. Ingen forkundskaber er nødvendige. Medbring tøj og sko, du kan bevæge dig komfortabelt i, evt. skiftetøj og vand 21

22 QUEER- ELLER KVINDESAG? - om feminismens rødder og fremtid LØRDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Samtalesalon med Renegade Runners I en tid, hvor megen debat føres fra tastaturet, ønsker vi at mødes og tale sammen ansigt til ansigt. Derfor inviterer Renegade Runners til premiere på Salonfeministerne: en række samtalesaloner om feminisme. Målet er at debattere, dele, lytte, overraskes og blive klogere ikke at få ret. I dag griber vi fat om roden: Hvad er feminisme i Danmark anno 2015? Vi starter med et inspirationsoplæg. Herefter tager en salonvært fra Renegade Runners over og sparker samtalen i gang ved bordene. Der vil være en samtalemenu med forslag til spørgsmål, der kan debatteres, og undervejs vil der være samtaleøvelser, som sætter tankerne i gang og får tungerne på gled. Vil du vide mere: FILM: EN KØN BALANCE (Ride the Balance) LØRDAG, / Lokale 305 / Plads til 60 Filmvisning med instruktør Astrid Dynesen En Køn Balance sætter fokus på den kønsmæssige ubalance (og fremstillingen af kvinder, herunder objektificeringen af kvindelige musikere) i musikindustrien gennem interviews med en række danske kvindelige musikere - Linkoban, Jomi Massage, Ida Wenøe, Nanome, Signe fra Nelson Can, Maria Timm, Lydmor og Kvindebandet. Den internationale vinkel bliver repræsenteret af den amerikanske feministiske musiker og forfatter, Amanda Palmer, som vi også følger backstage inden hendes koncert i Pumpehuset. Undervejs i filmen følger vi desuden teenagepigen Signe og hendes oplevelser på Pop-Pilot. Filmen præsenteres af instruktøren bag Astrid Dynesen. Vær opmærksom på: Filmen er på dansk med engelske undertekster. The movie is in Danish with English subtitles. 22

23 Lørdag d. 19. september fra fejrer vi FLAB og alle festivalens deltagere, når vi holder et brag af en fest. I Søpavillonen er der plads til næsten 1000 festglade feminister, så kom som du er, og tag dine venner med! Vi holder feministisk fest på to etager - live musik, dj s og masser af plads til at danse. Find mere info og se vores line-up på vores Facebook-event: 23

24 (i kronologisk rækkefølge) ZINE-WORKSHOP - hele dagen! SØNDAG, / Caféen / Plads til alle Værksted af Copenhagen Zinefest & FLAB Zinefest og FLAB inviterer i fællesskab festivalens deltagere til at medvirke i skabelsen af vores egen udgivelse. Vi ønsker at dokumentere dine tanker og oplevelser under festivalen. Det kan være i form af digte, tekster, anmeldelser, refleksioner, overvejelser, tegninger, udklip, kruseduller og meget, meget andet. Kun fantasien sætter grænser. Ønsker du at bidrage, så kom forbi værkstedet i caféen, der vil være åbent det meste af dagen. Det kan også være at du i stedet ønsker at bidrage med tekster efter festivalen - i så fald kan du sende dem til Vi sørger for de nødvendige materialer. Efter festivalen gennemgår vi bidragene og samler dem til en udgivelse. OBS! Værkstedet er i cafeen hele søndagen, men bidrag modtages også fredag og lørdag 24

25 FILM: HVAD HAR DYREFRIGØRELSE MED FEMINISME AT GØRE? SØNDAG, / Salen / Plads til 200 / BILLET KRÆVES Film, samtale & diskussion af Go Vegan Go Vegan inviterer til samtale og filmvisning, hvor deltagerne vil blive introduceret til forskellige kvinders og queers oplevelser af sammenhængene mellem sexisme og speciesisme (diskrimination på baggrund af art). Der vil være mulighed for samtale og diskussion om indholdet af klippene. Vil du vide mere: facebook.dk/govegandk. Vær opmærksom på: Filmene er på engelsk, men samtale og diskussion vil foregå på dansk. Fremviste film indeholder billeder af døde ikke-menneskelige dyr. Go Vegan afholder workshop om samme emne kl i Lokale 104. FEMINISME 101 SØNDAG, / Lokale 103 / Plads til 25 Oplæg og debat ved Kønsnetværket Feminisme 101 er en introduktion til alle som er nye i feminismen. Hvad er de tre bølger? Hvad er egentlig kernen af feminisme? Hvilke begreber er centrale? Er feminisme én samlet bevægelse, hvor alle er rørende enige? Aktiviteten kommer til hovedsageligt at bestå af et oplæg, hvorefter folk er velkomne til at stille spørgsmål. Vær opmærksom på: Aktiviteten henvender sig primært til folk, der ikke ved noget om feminisme og kan forstås af ikke-akademikere. 25

26 GLADE BRYSTER SØNDAG, / Lokale 303 / Plads til 20 Workshop af sexolog og massør Birgitte Thale Tag på opdagelsesrejse i dine brysters univers. Gennem meditation, visualisering, massage og nærende masker vil vi sammen rejse i brysternes mangfoldige landskab. Bryster elsker massage og huden på bryster kan også nyde en maske ligesom ansigtetshud. Workshoppen er en hands on-workshop, hvor mennesker, der har bryster, kan komme og lære at massere deres bryster og nære dem med naturlige masker. Vær opmærksom på: Der kan forekomme nøgenhed, både andres og evt. egen. Der vil blive brugt produkter fra dyr. Husk at have tøj på, der kan tåle at blive lidt snavset. Donationer til materialer modtages gerne. FORHANDLINGSTEKNIK SØNDAG / Lokale 305 / Plads til 50 Workshop med oplæg, dialog og erfaringsudveksling ved forhandlingsrådgiver Malene Rix Forhandling er et redskab til at lave aftaler med alle dem, vi lever og arbejder med. At være bevidst om køn som et filter i forhandling og vide hvilke greb der kan afmontere kønsstereotype forhindringer, vil yderligere styrke den personlige gennemslagskraft som forhandler på arbejde og privat. Fokus i workshoppen vil være på at få overblik over processen, at få viden om køn som filter i forhandling og få gode råd og forhandlingsteknikker. Vær opmærksom på: Workshoppen indeholder erfaringsudveksling i grupper og en enkelt kommunikationsøvelse. 26

27 KVINFO s POP-UP - KVINFO s bibliotek rykker ud SØNDAG, / Caféen / Plads til alle Udstilling, råd og vejledning af KVINFO ved Mette Kjær Ovesen Kom og besøg KVINFOs bibliotek når vi søndag gæster FLAB. KVIN- FO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information. På biblioteket kan du låne alt det nye faglitteratur indenfor køn og ligestilling, eller du kan finde historisk kildemateriale, specialer og ph.d er. I pop-up biblioteket får du mulighed for at møde KVINFOs specialister, og søger du mere viden om særlige emner der optager dig, står vi klar med råd og vejledning. Vil du vide mere? Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. PAPER+ALL MACHINE - a representation of the roles and pictures about women SUNDAY, / Dansesalen / Room for 20 Audiovisual performance by Kinga Toth - All machine I will show two videos of me: PAPER and ALL MACHINE. PAPER questions and criticizes the traditional roles of the women. From PAPER we go to ALL MACHINE where the women s role is to open, to be an instrument to be able to produce the clear sound. I am going to reflect to the videos with sounds, poems and texts. The performance is up to the circumstances. Want to know more? / com / facebook.com/allmachineallmachine / facebook.com/tothkingazsur Please note: The performance will be in English, German and Hungarian. 27

28 POETRY SLAM SØNDAG, / Caféen / Plads til 100 Performance i spoken word/poesi af Linda Nørgaard Framke Fremførelse af spoken word med fokus på krop og køn. For alle, der vil opleve poesi med et budskab eller se, hvad poetry slam er/kan være. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. DIGTOPLÆSNING SØNDAG, / Salen / Plads til 200 Oplæsning af Nanna Lundgaard Arbøl og Cecilie Sund Kristensen Nanna skriver kærlighedsdigte; digte til mennesker, til storbyen, til ensomheden, til fortiden og til fremtiden. Inspirationen finder hun i Københavns trafikkaos, i regnbygen over Vesterbro og i de der inderste følelser, der pludselig dukker op. Cecilie er i høj grad inspireret af den eksplosive kærlighed, selvdestruktion og ungdom. Hun skriver om at leve på kanten af sine følelser, om at føle sig forkert, forbigået og forladt i samfundet samt blandede noveller. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 28

29 EN MASKULIN SNAK OM HVORDAN VERDEN KAN FORANDRES VED AT STYRK DEN FEMININE KRAFT SØNDAG, / Lokale 103 / Plads til 15 Undersøgende nysgerrig debat med Jacob Leonhard Kegel Overordnet er tanken, at diskutere, være nysgerrige og undersøge tanken om hvordan den maskuline kraft kan støtte den feminine kraft til at forandre verden frem for at dominere og destruere den. Formen er en åben diskussion ud fra et kort oplæg med mine tanker. Tonen vil være i et felt af seriøsitet og sjov, i en respekt for den enkeltes holdninger. Dynamikken i workshoppen vil være med til at føre os fra start til slut uden et egentlig resultat som mål. Vær opmærksom på: Aktiviteten er for folk som identificerer sig maskulint. Med andre ord, så er der ingen kønskrav til at deltage, men derimod, at man deltager med en maskulin identitet. AUSTERITY WON T BE PRETTY - Neoliberalism, Austerity and Challenges for Feminists SUNDAY, / Salen / Room for 200 Lecture by Laura Horn, researher at Roskilde University Feminist perspectives are crucial for a sustained critique of the crisis and current processes of austerity governance. Often, however, they do not look at the bigger picture of how the social power relations between the state, the household and the market are changing, and which room this leaves for solidaristic political agency. Moreover, many feminist movements are now caught up in what Nancy Fraser called the cunning of history, that is a subsumption of feminist objectives in an overall (neo)liberal momentum of individualisation. In this talk, we ll discuss some of these challenges, how they are exacerbated by austerity, and which possible ways there are for feminists to overcome them. Please note: The lecture contains academic language, but don t let that scare you. Questions are very welcome. 29

30 WORKSHOP: HVAD HAR DYREFRIGØRELSE MED FEMINISME AT GØRE? SØNDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 / BILLET KRÆVES Refleksion, samtale og diskussion med Go Vegan Historisk set har undertrykkelsen af kvinder og ikke-menneskelige dyr været legitimeret ved at sætte de to grupper i forbindelse med hinanden. Som konsekvens af en hierarkisk verdensopfattelse bliver kvinden, ikke-menneskelige dyr, natur og følelser underordnet manden, mennesket, kultur og fornuft. Workshoppen indeholder en række gruppeøvelser, hvor deltagerne inviteres til refleksion og samtale om sammenhængene mellem sexisme og speciesisme (diskrimination på baggrund af art). Vil du vide mere: og Vær opmærksom på: Arrangørerne vil bestræbe sig på at gøre emnet håndgribeligt ved at inddrage konkrete eksempler og inviterer derfor alle med interesse for ovennævnte til at deltage. Af hensyn til formålet med workshoppen beder Go Vegan deltagerne være åbne for den grundlæggende præmis, at menneskets brug af andre dyr kan betegnes som udnyttelse og undertrykkelse. MÆND OG LÆBEGANESPALTE - en receptionsanalyse af komedifilmen Mænd og Høns SØNDAG / Lokale 305 / Plads til 60 Oplæg af Mette Larsen, studerende og bestyrelsesmedlem i Adoptionspolitisk Forum Filmen Mænd og Høns havde premiere d. 5. februar Forinden havde et interview i Cover Man givet anledning til, at Landsforeningen Læbeganespalte udsendte en offentlig kritik. I interviewet udtaler en af skuespillerne om de af karaktererne, der har læbeganespalte: Nej, det er ikke de heldigste mennesker på kloden. [...] De har ikke vundet den store gevinst her i livet.. Oplægget vil handle om, hvordan der i receptionen af Mænd og Høns fremskrives en opfattelse af læbeganespalte som afvigende. Oplægget vil også handle om hvordan køn spiller ind når receptionen overvejende er produceret af mænd. Vær opmærksom på: Akademisk sprogbrug. 30

31 RE-ENACTING THE TRANSNATIONAL ADOPTEE SUNDAY, / Dansesalen / Room for 20 Art performance by Yong Sun Gullach In this performance Yong Sun Gullach seek to emancipate her own body through embodying the process of the transnational adoptee. After a ritual de-dressing and whipping her body the slowness and ritualistic movements dissolve and a battle against dust, paper and time she fights for attaching text, textile objects and sound to her own body. As the artist frantically wraps her body into a whiteness, the artist is visualizing her role and identification as adoptee in a western society. The process display topics like birth, becoming, trade, replaced body, consequences, truth and reclaiming lost culture. Want to know more? - youtube.com/charlottegullach Please note: Nudity will occur. The performance will be non-verbal with reminiscence of Korean languagesounds. DENGANG VIDSTE JEG IKKE AT JEG VAR FEMINIST... SØNDAG, / Caféen / Plads til 100 Livshistoriefortællinger af Foreningen Verdens kvinder i Danmark Kom og hør indvandrerkvinders fortællinger om feminismens rolle i deres liv. Alle kan deltage og have gæster til samvær, hvor vi, indvandrerkvinder på skift kan fortælle hvad feminisme har betydet for os - før og nu. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 31

32 GENDER NEUTRAL CHILDREN S BOOKS SUNDAY, / Room 303 / Room for 20 Workshop by Mio Hellstrand A workshop about gender neutral children s books. It s for people who are interested in how gender neutral language can be used as a tool to break down the binary gender-system, and to offer children more ways of being a child than only two. The workshop will start with a common introduction, then (divided into groups) we read the gender neutral children s book written by the workshop-holder. After that there will be time for questions and discussions. Want to know more? -Facebook.com/For All Genders Please note: The workshop will be held in English. FILM: RESISTING AUSTERITY SUNDAY, / Room 305 / Room for 60 Film screening by Amy Greer Murphy Screening of Eat Your Children: A film about Ireland, austerity (public sector and welfare state cuts) and daring to dissent. This filmscreening is followed by a workshop for a fewer number of people, Sunday at Please note: The session is for anyone who has an interest in, or is affected by, austerity. There will not be academic language. Racist discussion of minorities/ migrants or stigmatising language in relation to class is not welcome. 32

33 DET FEMINISTISKE DRØMMEBIBLIOTEK SØNDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 / BILLET KRÆVES Et eksperimenterende værksted af KVINFO ved Mette Kjær Ovesen og Christian Larsen Hvad er dine drømme for et feministisk bibliotek? Hvordan ser det ud og hvad kan det tilbyde? Kom og vær med, når KVINFOs bibliotek inviterer til leg og workshop over temaet Det feministiske drømmebibliotek. I KVIN- FO har vi rammerne og historien, men vi vil gerne inddrage jer og lade jeres drømme præge udviklingen af et feministisk bibliotek for alle. Alle inputs er velkomne, og man behøver ikke nogen særlig forhåndsviden for at være med. Vil du vide mere? WORKSHOP: RESISTING AUSTERITY SUNDAY, / Room 303 / Room for 20 / TICKET REQUIRED Workshop in continuation of filmscreening by Amy Greer Murphy This workshop is a continuation of the filmscreening. The activity is an opportunity for people to discuss austerity, its risks and challenges. We will discuss what austerity is and ways to resist austerity at different levels (e.g. what needs to be done at EU level, nationally, how to resist in our own communities, and in our own lives). We will talk about why austerity matters for equality, for feminists, and for the wellbeing of all. Please note: The session is for anyone who has an interest in, or is affected by, austerity. There will not be academic language. Racist discussion of minorities/ migrants or stigmatising language in relation to class is not welcome. 33

34 KROPSPOLITISK FEMINISME - synsvinkler på den nøgne krop, identitet og sexisme SØNDAG, / Lokale 305 / Plads til 50 Oplæg og debat af Helena G. Hansen, styrelsesmedlem Dansk Kvindesamfund og medstifter af StopSexisme; Kim Bindesbøll Andersen, medstifter af Danske Naturister og formand for Danske Naturister Nord; Sarah Elisabeth Daley, En feminists bekendelser Gennem stigende nypuritanisme, smalle kropsidealer og øget fokus på iscenesættelse af kroppen, er den individuelle, mangfoldige og nøgne krop i stigende grad under stort pres. Dette kropstyranni sætter sit undertrykkende spor på menneskers identitet, seksualitet, frihed og trivsel. Men der er en gryende protest på vej: En bevægelse der insisterer på en frisættelse af fortolkningen af den nøgne krop. Med 3 forskellige oplæg vil vi give 3 forskellige synsvinkler på vores emne. Herefter debat med publikum for at udvide med flere synsvinkler og finde muligheder for handling. Vil du vide mere? / facebook.com/danskkvindesamfund / facebook.com/enfeministsbekendelser / / facebook. com/naturister / facebook.com/feminismempoweringnaturistwomen Vær opmærksom på: Nøgenhed vil forekomme. RADIOBIOGRAF SØNDAG, / Lokale 103 / Plads til 25 Radiobiograf af MONO Lydkollektiv MONO Lydkolllektiv inviterer dig med ind i den auditive verden. Til hvilepuls, øregodt og tankevækkende monologer. I biografmørket afspiller vi vores nyeste produktion Det er min krop, ikke min psykiaters. Til kamp for informeret samtykke, hvor en række transpersoner fortæller om deres møde med (og kamp imod) det danske sundhedscistem. Er tiden med os, vil vi desuden løfte sløret for vores næste program: Vi går måske ikke i takt, men kan vi lære at gå i flok? - en reportage fra den feministiske festival FLAB. Hør mere på og facebook.com/monolyd Vær opmærksom på: Alle radioudsendelser er på dansk. 34

35 MÆND OG MASKULINITETER - dialog om køn i skolen med udgangspunkt i kunstværker SØNDAG, / Lokale 104 / Plads til 25 Workshop med øvelser og debat ved Jens Christensen, undervisnings- og udviklingsmedarbejder, Statens Museum for Kunst En workshop om at skabe rammer for en konstruktiv dialog om køn i skolen. Workshoppen tager sit udgangspunkt i et undervisningsforløb om forskellige udtryk for maskulinitet i mediebilledet og i kunsten. Undervisningsforløbet er udviklet på Statens Museum for Kunst. Korte oplæg og praktiske øvelser leder frem til en afsluttende diskussion om, hvordan alle kan være med til at skabe en konstruktiv og nuanceret dialog om køn. Vær opmærksom på: Workshoppen henvender sig til alle, der går eller har gået i skole og deres undervisere og pædagoger. BECOMING HUMAN, BECOMING WOMAN SØNDAG, / Dansesalen / Plads til 20 / BILLET KRÆVES Forestilling med efterfølgende mulighed for kommentarer, refleksion og spørgsmål ved Pernille Rübner-Petersen, sanger/performer/ph.d.-studerende Man fødes ikke som kvinde, man bliver det - sagde Simone de Beauvoir. Trods seksuel frigørelse og forskellige former for ligeberettigelse opleves udfoldelsen af kvinders begær fortsat hæmmet og begrænset. I en blanding af sang, fortælling og foredrag præsenterer Pernille Rübner-Petersen en fortolkning af vilkåret for at udleve et kvindeligt begær spejlet i Den lille Havfrues karakter og skæbne. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår på engelsk. The performance will be in English. Ticket required. 35

36 - TEATERFORESTILLING FREDAG - NOGET OM AT BLIVE BEVIDSTGJORT - performance over kønsdebatten FREDAG, / Caféen / Plads til alle Teaterforestilling af Som Sagt gruppen består af: Christian Meincke, Sarah Rysgaard Jensen, Anne Sofie Thomsen, Mie Hyllested Meyle og Amalie Ulla Pontoppidan Witt. Bølgerne går højt i debatten og debattørerne smider omkring sig med forældede og stereotype forståelser af køn. Hvad sker der, når debattens ord sættes ind i nye sammenhænge? For 100 år siden fik kvinder stemmeret og for 50 år siden diskuterede man fri abort og seksualitet. Har vi egentlig rykket os siden? Det undersøger vi, når tre performere sætter debatten i scene. Vi inviterer publikum med i 100 års kønsdebat. Forestillingen er en humoristisk og let tilgængelige forestilling for dem, der er interesserer sig for feminisme. Vær opmærksom på: Aktiviteten foregår i et åbent rum, som ikke bliver lukket af. 36

37 VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT... der vil blive taget billeder på offentlige områder (Gården og Caféen) af FLABs egne fotografer det ikke er i orden at tage billeder til aktiviteter, med mindre du har alles samtykke vi håber du vil dele dine oplevelser med andre på hastagget #FLABfestival 37

38 PÅ KANTEN AF OPLØSNING kan hun nulstille sit køn? SØNDAG d. 20/9, kl og 18.00, MANDAG d. 21./9 kl SØNDAG d. 27/9, kl og / TEATER GROB / 75 min. Performanceforestilling af Teater-og Kulturkompagniet clapclap. Medvirkende: Sofie Walbom, Stine Gyldenkerne Instruktør: Marie Holm Østerskov. Dramaturg: Ida Christoffersen ALLE besøgende på FLAB kan få billetten til 40 kr. Bestil på Er du studerende eller Ung under 25 kan du ligeledes få billetten til 40 kr. på: - søg på PÅ KANTEN AF OPLØSNING Beskrivelse: Teater clapclap har plantet skuespillerinderne Stine og Sofie i et univers hvor kønnene er gået i opløsning. Her har de i 5 uger ledt efter sig selv og hinanden. Kan de to kvinder kyle deres gender i en blender? Kan de kradse i den tokønnede verdensorden? Kan de finde (og rumme) alle dem de er? Ved de bedst selv hvilket køn de har? Er de for konforme til queer? Kan de være hverken-eller, eller både-og? Bliver deres sande jeg skarpere? Eller går hele lortet i opløsningen? Performancen er en collage af scenarier, refleksioner, videoprojektioner, koreografier og tekster fra undersøgelsen. Vil du vide mere? Vær opmærksom på: Teater- og kulturkompagniet clapclap er FLABs samarbejdspartner og dette er en aktivitet uden for festivalens normale rammer. Aktiviteten koster 40 kroner. 38

39 39

40 FLAB takker for støtten fra:

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab.

Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab. Female Oxygen præsenterer Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab. Vi elskede Women s Space under Outgames 2009. Og i denne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag.

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag. Understøttende undervisning i frokostbåndet Her kan du se hvilke muligheder eleverne i udskolingen havde i 1. periode for at vælge sig ind på understøttende undervisning (USU) i frokostbåndet. Den understøttende

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Når Ego og Sjæl danser tæt

Når Ego og Sjæl danser tæt PERNILLE BRETTON-MEYER PSYKOSPIRITUEL TRÆNING VELKOMMEN Når Ego og Sjæl danser tæt Overskrifter Hvem er vi - hvad er sjælen Hvad er Egoet Hvorfor danser de ikke tæt Dynamikken inden i Hvad skal der til

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner kk The Big Five Af Pernille Christensen Faglige mål Forløbet tager udgangspunkt i de kompetencemål, der er stillet op i forenklede Fælles Mål (2014). De beskrevne færdigheds- og vidensmål tager hovedsagelig

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

TRAMPOLINHUSET. Galleri Q Peder Skrams Gade 2 1054 København K. Kunstakademiets udstillingssted

TRAMPOLINHUSET. Galleri Q Peder Skrams Gade 2 1054 København K. Kunstakademiets udstillingssted TRAMPOLINHUSET Et mødested for asylansøgere, danskere og alle andre! En effekt af den danske asylpolitik, er at man gennem arbejds-, studie- og integrationsforbud skaber en klasse af individer, som mod

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

DI ÅRSKONFERENCE WORKSHOP

DI ÅRSKONFERENCE WORKSHOP DI ÅRSKONFERENCE WORKSHOP Safety Through The Line CHABT Marts 2015 AGENDA Safety Through The Line You see it, You own it! Opbygning Hvem, hvad, hvor og hvordan Kommunikation Involvering Udbytte & evaluering

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere