V E S T F R O N T E N * I K A S T * V E S T R E * S K O L E * S E P T E M B E R * 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E S T F R O N T E N * I K A S T * V E S T R E * S K O L E * S E P T E M B E R * 2"

Transkript

1 estfronten. kast estre kole. estergade kast.lf X mail : fskedsreception 16. august: arvel til en legende! lse ielsen-usk blev i oktober 1963 hentet fra ådhuset til estre koles kontor, som hun altså har regeret i næsten 37 år inden hun 17. august vendte tilbage til ådhuset (der er bygget et nyt af slagsen i mellemtiden), hvor hun skal arbejde på borgmesterkontoret. Det bliver han glad for! estre koles elever, lærere og ledere har ufattelig meget at takke lse for. Hun har været en effektiv, grundig, glad, smilende, medfølende, hjælpsom, interesseret, ansvarlig og dejlig sekretær, som vi kommer til at savne. Held og lykke fremover. kolesekretæren -af Jørgen Donslund, redaktør å en (for mig) historisk dag i foråret 1965 drog jeg sammen med min mor til indskrivning i 1. klasse på kast estre kole. Det var godt jeg havde min mor med, for det var altså et stort hus, og der lugtede, - af brun sæbe og bonevoks. i skulle op ad den meget store trappe og hen til inspektørens kontor. Der var en lampe uden for døren, der skulle lyse grønt, før man måtte gå ind til skoleinspektøren, rla arkholt. Det var næsten for spændende, og jeg overvejede om jeg skulle spæne, men så fik jeg øje på sekretæren lige inden for døren, - og hende kendte jeg fra slagterforretningen. 5 øre for en pakke flæskesvær i fedtpapir hos slagter ielsen. g det var rigtig flæskesvær! Her sad hun -slagterens kone. Uden flæskesvær ganske vist, men det var alligvel dejligt, at hun var der og sagde Dav Jørgen, da jeg kom ind ad døren, og hun og min mor havde også lige noget at snakke om, så jeg var ikke mere mundlam, da jeg kom frem til arkholt, end jeg kunne få ham til at love, at jeg kunne komme i klasse med min kammerat, teen. <il venstre: ndre gamle koryfæer som Holger ach og nud strup mødte også op for at sige farvel og tak til lse, der her står sammen med sin mand, Cai. Herunder: lse taler ved afskedsreceptionen i skolens samlingssal onsdag d. 16. august. 1

2 estergade 49, 743 kast lf ax nspektør: Chris. Hansen icein:henning Damsgaard Homepage: f Chris. Hansen, koleinspektør ye elever Den første skoledag er altid noget specielt. Jørgen Donslund skriver om sit første møde med skolen i dette blad. Det er en dag man ikke glemmer. år startede 58 nye børn i 3 børnehaveklasser. i startede en ny tradition for at byde de nye elever velkommen. 1. klasse var mødt op i skolegården, hvor de tog imod de nye elever og mindst ligeså mange forældre fra. og 1. klasse. 1. klasse sang østen stiger solen op, hvorefter vi hejste flag for det nye skoleår. Herefter sang 1. klasse deres ogstavsang så den kunne høres helt i ording. Herefter gik børn og forældre med deres lærere til klassen. n dejlig oplevelse, hvor smilet og glæden fyldte meget! u ser vi frem til et godt samarbejde mellem lærere, elever og forældre i de næste 1 år. Det er startet godt! Udskiftninger i medarbejder staben å lærerværelset bød vi velkommen til vores nye lærere, som præsenterer sig selv i estfronten. mellemtiden har vi sagt farvel til vores trofaste sekretær gennem 37 år, lse usk, der nu slutter sit arbejdsliv, hvor det startede, nemlig på rådhuset. n stor til lse og held og lykke! om ny sekretær, har vi ansat nette Høstrup, der kommer fra en stilling som sekretær på rådhuset. elkommen til nette! luttelig har vi ansat en servicemedhjælp (hjælpepedel), som vi deler med Hyldgårdskolen. Det drejer sig om iels kou. elkommen til iels. kolens kontaktblad til hjemmene. Udleveres til yngste elev i hvert hjem. Udkommer i beg. af hver måned. Deadline d. 7. i måneden.plag 4. ed: Jørgen Donslund e-: eam-uger løbet af skoleåret vil som tidligere nævnt opleve at der er perioder, hvor børnenes skemaer er brudt op og ændret de såkaldte teamuger. Den første af slagsen kommer allerede i uge 36, hvor flere klasser vil forsøge at tilrettelægge undervisningen med et andet skema end det kendte. lle involverede børn får et brev med hjem fra klassens lærere, hvor der orienteres om eventuelle ændringer. yggestart yggeriet af en ny indskolingsfløj og et nyt indgangsparti begynder snart. Dette betyder, at vi allerede har set de første store maskiner på skolen, da legepladsarealet i den lille skolegård skulle ryddes, så der kunne gøres klar til at etablere byggeplads. hele byggeperioden vil der af og til være store maskiner på skolen. al med børnene i afskærmer, så godt som muligt alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger vil blive taget - men vi opfordrer jer til at tale med jeres børn om at overholde de regler, der bliver meldt ud fra klasselæreren for eksempel i forbindelse med legepladsarealer og afskærmninger! i ved allerede nu, at en af de konsekvenser byggeriet får, er at den nuværende indskolingsafdeling (. 1. klasse) bliver lukket i perioden fra efterårsferien til juleferien. fter jul skulle vi så gerne kunne komme i lokalerne igen. denne periode skal. klasse møde på ongevejens ritidshjem, hvor vi låner lokaler til de 3 klasser. vil høre mere om dette senere. il slut skal jeg ønske alle et godt nyt skoleår!

3 orældrene som vejledere f skolevejleder, Dorte Georgsen sidste skoleår inviterede vi forældre til elever i 8. klasse i alle kommunens skoler til 3 aftener om alg af uddannelse og job. i var glædeligt overraskede over, at 18 forældre tilmeldte sig hver af de 3 aftener, og vi gentager derfor det fælleskommunale arrangement for dette års 8. klasse forældre: 1. m de gymnasiale uddannelser (HX, H, HHX og Gymnasiet). Dette møde afholdes torsdag d. 7. sept. kl på kast Gymnasium/H.. m erhvervsuddannelserne (Handelsskole og teknisk skole). ødet afholdes mandag d. 9. okt. kl på kast Handelsskole. 3. m skolens vejledning - Dette møde afholdes på egen skole - datoen kendes ikke endnu. ormålet med arrangementerne er at give forældrene et bredere kendskab til uddannelsesmulighederne, så bliver bedre til at støtte jeres børn i valget af uddannelse. Derfor håber vi også, at vil melde jer til alle 3 aftener. Det er svært for de unge at vælge, hvad de skal efter olkeskolen. Der har aldrig været så mange muligheder som nu, men uddannelsesbilledet er temmelig uoverskueligt. æsten alle unge går i gang med en ungdomsuddannelse, men mange giver op undervejs, så hver 5. ung gennemfører aldrig en uddannelsen. Undersøgelser viser, at de vigtigste vejledere for de unge er forældrene, især moderen. ndre undersøgelser viser, at forældrene naturligt nok har svært ved at kende til alle de mange nye uddannelsesmuligheder. leverne inviteres igen i år kun med til den tredje aften, fordi de får god lejlighed til at sætte sig ind i mulighederne gennem skolens undervisning. De 3 aftener er planlagt af skole- og studievejlederne fra Herning ekniske kole, kast Handelsskole, kast Gymnasium/H og de 6 folkeskoler, og de lover at der bliver tale om 3 arrangementer, hvor forældrene selv skal være aktive. undhedsplejen på estre kole år /1 af irgitte lsen, undhedsplejerske Da jeg er i gang med en videreuddannelse, som afsluttes sommeren 1, vil der være en nedskæring af sundhedsplejens tilbud på skolen i dette skoleår. Det vil betyde at jeg i det kommende skoleår kun har fået afsat tid til at være med i skolesundhedstjenestens indskolingsundersøgelser, der omfatter de tre børnehaveklasser. Herudover står jeg også til rådighed i forhold til de børn/forældre, der føler særlig behov for rådgivning/vejledning eller undersøgelse. 1. kl., 3. kl. 5. kl. samt 8. kl. som normalt ville have fået tilbud om undersøgelse og samtale evt. undervisning vil ikke i dette år få dette tilbud. ørne- og ungelægens tilbud om indskolingsundersøgelser og udskolingsundersøgelser er uændret. Jeg vil så vidt muligt være at træffe på skolen tirsdag formiddag. elefontid: torsdag kl. 8-9 på

4 4 Har du internet? å kan du arbejde videre på dine opgaver hjemmefra f Jørgen Donslund Du kan og må gerne kontakte dit G-drev her på skolen fra din computer derhjemme. Dvs. at du kan hente filer, du har lavet og gemt på dit drev på skolen, åbne dem hjemme, arbejde videre med dem eller vise dem til dine forældre. år du er færdig med at rette og tilføje, eller hvis du har lavet et helt nyt dokument på den hjemlige C, kan du gemme det på dit G-drev, så du kan åbne det på skolen. Det kan gøres på flere måder, og du har sikkert allerede fundet ud at vedhæfte filer til din . Det kan dog gøres langt enklere og samtidig får man mulighed for at hente filer, man slet ikke tænkte på at sende med. øgefunktion på hjemmesiden f Jørgen Donslund, webmaster kolens hjemmeside har fået en meget tilbundsgående ansigtsløftning. aktisk er alt lavet om og placeret på en anden måde end tidligere. De mest synlige ændringer er 1. Der er kommet et søgefelt, så man kan søge på alle ord eller dele af ord i hele hjemmesiden. trukturoversigten i venstre side af skærmen har fået nogle folde-ud-funktioner, som gør det hele mere overskueligt. 3. å forsiden vil vi lave en lille boks, hvor du hele tiden kan se sidens nye interessante opdateringer. iden er fortsat lidt tynd, men det bliver der efterhånden gjort noget ved. g adressen er fortsat: ådan gør du adressefeltet på browseren (nternet xplorer) skrives: ve.ikast-komm.dk/ arenteserne fjernes og erstattes med brugernavn og password. an kan nu klikke sig ned gennem mapperne og finde den fil man har brug for. Højreklik og vælg gem som. Der findes en lidt hurtigere metode, som dog forudsætter at du installerer et ftpprogram. pørg Jørgen Donslund eller Henning Hornsgaard, hvis du er interesseret. - g det er ikke hacking, når man blot åbner sine egne dokumenter og biblioteker! ikardækning af Henning Damsgaard, iseskoleinspektør forbindelse med planlægningen af skoleåret 1-1 har de vist sig, at vi med de nye timetildelingsnøgler ikke kan opretholde den samme grad af vikardækning som i de foregående skoleår. i forventer at kunne dække vikartimerne fra. 4. årg. men det vil ofte blive nødvendigt at lade eleverne fra 6/7 årg. og opefter arbejde selvstændigt med opgaver. lere elever vil få fri i ydertimerne fra 5. årg.- 1. årg., og ofte vil en vikar få til opgave at føre tilsyn med flere klasser på en gang. i er selvfølgelig opmærksomme på problemerne og vil forsøge at tilrettelægge arbejdet således, at eleverne undervisning rammes mindst muligt

5 Hacking er indbrud ed C og nternet er der åbnet for en ny form for kriminalitet: Hacking. Det begås også af unge i kast ommune, og mange af dem er ikke klar over, at det, de gør, faktisk kan give pletter på straffeattesten. Derfor opfordrer vi med denne artikel forældre og andre voksne at hjælpe til med at forklare de unge, hvornår de begår noget kriminelt. rtiklen er plukket fra bladet UG, som udgives af Det riminalpræventive åd. Hvis har spørgsmål, er velkommen til at kontakte os. enlig hilsen enneth etersen, -konsulent, tlf Henry Hansen, -koordinator, tlf t sidde foran skærmen hjemme på sit eget værelse og forsøge at bryde passwords til firmaer og skoler og andre institutioners netværk og computerprogrammer, som ikke er åbne for alle og enhver, vil nogen måske mene, er drengestreger. en ifølge loven er det faktisk noget nær det samme som at gå ud i nattens mulm og mørke og brække en dør eller et vindue op og snige sig ind for at snuse i andres skabe og skuffer. Computeren ryger altid g ikke nok med, at man - når man er over 15 år - risikerer at komme i retten, bliver straffet, får en plettet straffeattest og skal betale sagens omkostninger. an får også - uanset alder - konfiskeret sin computer for altid, og man risikerer at skulle betale erstatning til dem, man har hacket sig ind hos, hvis man er kommet til at ødelægge noget. ådan et erstatningskrav kan være så stort, at det kan tage op til år at afdrage det. gså selvom man bare for sjov har brudt koden for at bevise overfor sig selv eller vennerne, at man kunne. lle sager opklares - i opklarer alle hacker-sager, der bliver anmeldt til os, siger kriminalinspektør iels Jørgen bildgaard fra bedrageri-afdelingen i øbenhavns oliti. Jeg kiggede jo bare - i oplever tit, at hackerne bliver chokerede over, at vi tager deres computer og beholder den: Jamen jeg kiggede jo bare - jeg gjorde ingenting, siger de til os. or de ved ikke, at det ifølge den danske straffelov altid er en forbrydelse at bryde ind i andres gemmer og lukkede systemer. gså selvom det bare er for at kikke og snuse lidt rundt, eller for at kunne prale overfor vennerne med, at man har kunnet knække et password. or et indbrud er altid en alvorlig sag for dem, det går ud over. landt andet fordi hackeren let kan komme til at ødelægge et dyrt edb-program, som det har taget år og masser af penge at bygge op. Derfor kører vi knaldhårdt frem og konfiskerer computeren for ever, for den er blevet brugt til noget kriminelt, siger iels Jørgen bildgaard. Det siger loven følge straffelovens 63, stk., straffes man med bøde, hæfte eller fængsel i op til 6 måneder, hvis man - uden at have lov til det - skaffer sig adgang til andres edbprogrammer eller edb-oplysninger. 1 dagbøder á 3 kroner + sagsomkostninger på 1. kr blev X idømt, fordi han en formiddag, hvor han var på arbejde, hackede sig ind i et firmas postsystem og sendte en mail til af firmaets kunder, hvor han skrev er allesammen nogle klovne. års betinget fængsel + sagsomkostninger blev Y idømt, da han brød ind i et program, der bruges af en lufthavn i forbindelse med flytrafikken. ar han kommet til at ødelægge noget, kunne det have fået katastrofale følger og måske have kostet menneskeliv. 5

6 6 ye ansigter på skolen iels kou, pedel, 33 år iels er vores nye tekniske assistent - dvs. pedel - manden der sammen med ven Wadt skal holde styr på alle de praktiske ting på skolen. iels afløser Hans, som er blevet pedel på Hyldgårdsskolen. iels er elektromekaniker og har arbejdet med reparation af elmotorer, elværktøj osv., men har også beskæftiget sig med at montere spa-bade i en årrække. iels er altså en alsidig mand, og det er også for at få et afvekslende job, han har søgt stillingen som pedel på estre kole. fritiden har han kæreste og barn at tage sig af, og derudover bruges der meget tid på hundetræningsbanen. iels har alle dage boet i kast og har også været elev på skolen. it navn er arian nnet ovlsen, jeg er nyuddannet folkeskolelærer fra ilkeborg eminarium i år, men har nogle års erfaring fra det private erhvervsliv. Jeg er ansat på estre kole som ine tobberups barselsvikar. Dette indebærer klasselærerfunktionen i 1.c med fagene dansk, religion og idræt, samt faget billedkunst for hele 1. årgang. Desuden har jeg 3.a i matematik. arie Hultberg, 5 år, lærer arian nnet ovlsen, barselsvikar it navn er arie Hultberg, og jeg er 5 år. Jeg er født i ilkeborg, og har stort set hele mit liv boet omkring eller i byen. in seminarieuddannelse afsluttede jeg for tre måneder siden ved ilkeborg ærerseminarium med liniefagene dansk og billedkunst. Jeg har altid kunnet fascineres af en god fortælling, og det var drivkraften bag mit valg af dansk som liniefag. illedkunst faldt mig også naturligt, da jeg både interesserer mig for kunst, og selv kan lide at tegne og male. årene fra jeg afsluttede folkeskolen til jeg startede på seminariet, har jeg været en del ude at rejse. Det er blevet til et år på High chool i hio, U, tre måneder ved et ellemfolkeligt amvirke projekt i Zambia, og en jordomrejse på 6 måneder med min daværende kæreste og vores lille pige Julie. in datter Julie er lige startet i børnehaveklassen på estre kole i ilkeborg, så det at gå i skole og være lærer er det helt store samtaleemne i vores familie i disse dage. i bor pt. i en lejlighed midt i ilkeborg sammen med min kæreste øren, men har planer om landlivet og hvad det indebærer af hund, hest, høns og have

7 ofie gerholm ielsen, lærer it navn er ofie gerholm ielsen og jeg er lige blevet ansat på estre kole pr. 1/8-, hvor jeg skal undervise på 1., 5. og 8. årgang. Jeg er lige udklækket fra ilkeborg eminarium med liniefagene musik og matematik, som også afspejler mine interesser. Jeg bor i ording, hvor jeg har trådt mine barnesko og læst min første bog, med villa, vovser og volvo. år jeg ikke arbejder holder jeg af at spille og synge, spille håndbold og nyde min familie. Jeg håber på et godt samarbejde med såvel børn som forældre. it navn er nette ruerlund Høstrup. Jeg er lige vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter 1 års barsels- og forældreorlov. Jeg har igennem 16 år været ansat ved kast ommune, heraf 14 år på borgesterkontoret. opælen er Herning sammen med aurids og vore børn på 1 og 6 år. nden jeg begyndte på min barselsorvlov, havde jeg tilmeldt mig jobbanken på kommunen med ønsket om at prøve noget andet og gerne have lidt færre timer. Da estre koles sekretær lse usk gerne ville på ådhuset, endte det med, at vi byttede stol. u må tiden jo vise, om skolen kan bruge mig, men jeg har i hvert fald været glad for min start her på stedet. Jeg ser frem til et godt samarbejde med alle skolens samarbejdspartnere. kke mindst lærere, elever og forældre. nette Høstrup, 36 år, skolesekretær Dorte Jensen, 34 år, lærer Jeg er blevet ansat her på skolen fra den 1. aug.. Jeg er blevet færdig med min læreruddannelse i år med liniefagene dansk og historie. Dette skoleår har jeg min daglige gang hos 4.a, 7.a og 8. b. Derudover er jeg hentelærer i.b. elvom jeg er nyuddannet er jeg ikke hel grøn, for jeg er 34 år og har prøvet andet, inden jeg begyndte på min uddannelse. Jeg bor sammen med min familie i irklund ved ilkeborg. in mand og jeg har en dreng på 15 år, så jeg har gjort tingene lid omvendt; først mand og barn og så uddannelse. Grunden til, at jeg valgte estre kole som arbejdsplads, er, at jeg på 3. årgang på ilkeborg eminarium var med til en skoleovertagelse her på stedet. Jeg faldt for den gode atmosfære både blandt elever og lærere, så jeg håbede at få job her. Det lykkedes og jeg fik ønskejobbet. Jeg kan godt her til sidst sige, at jeg glæder mig til min fremtid på estre kole. 7

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Løb, rul, cykel eller svøm!!

Løb, rul, cykel eller svøm!! estfronten. kast estre kole. estergade 4. 7430 kast.lf. 715 1153. X 725 2001. -mail : J@ve.ikast-komm.dk kolernes motionsdag, fredag før efterårsferien: øb, rul, cykel eller svøm!! f Henning amsgaard,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Vestfronten. Ikast Vestre Skole. Vestergade 49. 7430 Ikast.Tlf. 9715 1153. FAX 9725 2001. E-mail : JD@ve.ikast-komm.dk

Vestfronten. Ikast Vestre Skole. Vestergade 49. 7430 Ikast.Tlf. 9715 1153. FAX 9725 2001. E-mail : JD@ve.ikast-komm.dk www.ikast-komm.dk estfronten. kast estre kole. estergade 49. 743 kast.lf. 9715 1153. FX 975 1. -mail : @ve.ikast-komm.dk HC ndersen fik besøg fra estre kole 4. klasserne har besøgt HC ndersens hus og yrejeg

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang I din browser skrives i adressefeltet: www.orslevskole.dk Nedenstående side dukker op Klik på forældreintra Klik på log ind 2 Skriv

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

NYHEDSBREV UDSKOLINGEN

NYHEDSBREV UDSKOLINGEN NYHEDSBREV UDSKOLINGEN UDSKOL Af afdelingsleder Lina Birgitte Johansen Lektiefaget/faglig fordybelse SEPTEMBER 2014 Indhold: Lektiefaget/faglig fordybelse forsiden Orienterende elev- og forældremøder side

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Velkommen til Ældre Sagens kursus Internet for begyndere kursus B. 1. lektion

Velkommen til Ældre Sagens kursus Internet for begyndere kursus B. 1. lektion Velkommen til Ældre Sagens kursus Internet for begyndere kursus B 1. lektion Navigationsseddel Fase Forklaring Navigation/tast Goddag Præsentation af: Undervisere Kursusdeltagere Netværk Lok på netværk:

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (Version 1 uge 15 og frem)

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (Version 1 uge 15 og frem) Svanninge skole firkløveret i landsbyen 19. marts 2012 Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (Version 1 uge 15 og frem) Kære forældre

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE NYT SKOLEÅR MED DIT DIGITALE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber ipad en har været en stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der har været mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle har

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (version 2 uge 14)

Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (version 2 uge 14) Svanninge skole firkløveret i landsbyen19. marts 2012 Oversigt over Svanninge skoles beredskab i en konfliktsituation v. lockout af de overenskomstansatte lærere (version 2 uge 14) Kære forældre Hermed

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18 Hvad er dit køn? 8 6 58 4 4 2 Dreng Pige 1/18 Hvad klasse går du i?: Klasse 8 6 4 2 19 2 16 22 21 1. A 1. B 1. C 1. D 1. E 2/18 Af hvilke grunde valgte du efterskole? Du må gerne benytte flere valg. 8

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere