V E S T F R O N T E N * I K A S T * V E S T R E * S K O L E * S E P T E M B E R * 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E S T F R O N T E N * I K A S T * V E S T R E * S K O L E * S E P T E M B E R * 2"

Transkript

1 estfronten. kast estre kole. estergade kast.lf X mail : fskedsreception 16. august: arvel til en legende! lse ielsen-usk blev i oktober 1963 hentet fra ådhuset til estre koles kontor, som hun altså har regeret i næsten 37 år inden hun 17. august vendte tilbage til ådhuset (der er bygget et nyt af slagsen i mellemtiden), hvor hun skal arbejde på borgmesterkontoret. Det bliver han glad for! estre koles elever, lærere og ledere har ufattelig meget at takke lse for. Hun har været en effektiv, grundig, glad, smilende, medfølende, hjælpsom, interesseret, ansvarlig og dejlig sekretær, som vi kommer til at savne. Held og lykke fremover. kolesekretæren -af Jørgen Donslund, redaktør å en (for mig) historisk dag i foråret 1965 drog jeg sammen med min mor til indskrivning i 1. klasse på kast estre kole. Det var godt jeg havde min mor med, for det var altså et stort hus, og der lugtede, - af brun sæbe og bonevoks. i skulle op ad den meget store trappe og hen til inspektørens kontor. Der var en lampe uden for døren, der skulle lyse grønt, før man måtte gå ind til skoleinspektøren, rla arkholt. Det var næsten for spændende, og jeg overvejede om jeg skulle spæne, men så fik jeg øje på sekretæren lige inden for døren, - og hende kendte jeg fra slagterforretningen. 5 øre for en pakke flæskesvær i fedtpapir hos slagter ielsen. g det var rigtig flæskesvær! Her sad hun -slagterens kone. Uden flæskesvær ganske vist, men det var alligvel dejligt, at hun var der og sagde Dav Jørgen, da jeg kom ind ad døren, og hun og min mor havde også lige noget at snakke om, så jeg var ikke mere mundlam, da jeg kom frem til arkholt, end jeg kunne få ham til at love, at jeg kunne komme i klasse med min kammerat, teen. <il venstre: ndre gamle koryfæer som Holger ach og nud strup mødte også op for at sige farvel og tak til lse, der her står sammen med sin mand, Cai. Herunder: lse taler ved afskedsreceptionen i skolens samlingssal onsdag d. 16. august. 1

2 estergade 49, 743 kast lf ax nspektør: Chris. Hansen icein:henning Damsgaard Homepage: f Chris. Hansen, koleinspektør ye elever Den første skoledag er altid noget specielt. Jørgen Donslund skriver om sit første møde med skolen i dette blad. Det er en dag man ikke glemmer. år startede 58 nye børn i 3 børnehaveklasser. i startede en ny tradition for at byde de nye elever velkommen. 1. klasse var mødt op i skolegården, hvor de tog imod de nye elever og mindst ligeså mange forældre fra. og 1. klasse. 1. klasse sang østen stiger solen op, hvorefter vi hejste flag for det nye skoleår. Herefter sang 1. klasse deres ogstavsang så den kunne høres helt i ording. Herefter gik børn og forældre med deres lærere til klassen. n dejlig oplevelse, hvor smilet og glæden fyldte meget! u ser vi frem til et godt samarbejde mellem lærere, elever og forældre i de næste 1 år. Det er startet godt! Udskiftninger i medarbejder staben å lærerværelset bød vi velkommen til vores nye lærere, som præsenterer sig selv i estfronten. mellemtiden har vi sagt farvel til vores trofaste sekretær gennem 37 år, lse usk, der nu slutter sit arbejdsliv, hvor det startede, nemlig på rådhuset. n stor til lse og held og lykke! om ny sekretær, har vi ansat nette Høstrup, der kommer fra en stilling som sekretær på rådhuset. elkommen til nette! luttelig har vi ansat en servicemedhjælp (hjælpepedel), som vi deler med Hyldgårdskolen. Det drejer sig om iels kou. elkommen til iels. kolens kontaktblad til hjemmene. Udleveres til yngste elev i hvert hjem. Udkommer i beg. af hver måned. Deadline d. 7. i måneden.plag 4. ed: Jørgen Donslund e-: eam-uger løbet af skoleåret vil som tidligere nævnt opleve at der er perioder, hvor børnenes skemaer er brudt op og ændret de såkaldte teamuger. Den første af slagsen kommer allerede i uge 36, hvor flere klasser vil forsøge at tilrettelægge undervisningen med et andet skema end det kendte. lle involverede børn får et brev med hjem fra klassens lærere, hvor der orienteres om eventuelle ændringer. yggestart yggeriet af en ny indskolingsfløj og et nyt indgangsparti begynder snart. Dette betyder, at vi allerede har set de første store maskiner på skolen, da legepladsarealet i den lille skolegård skulle ryddes, så der kunne gøres klar til at etablere byggeplads. hele byggeperioden vil der af og til være store maskiner på skolen. al med børnene i afskærmer, så godt som muligt alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger vil blive taget - men vi opfordrer jer til at tale med jeres børn om at overholde de regler, der bliver meldt ud fra klasselæreren for eksempel i forbindelse med legepladsarealer og afskærmninger! i ved allerede nu, at en af de konsekvenser byggeriet får, er at den nuværende indskolingsafdeling (. 1. klasse) bliver lukket i perioden fra efterårsferien til juleferien. fter jul skulle vi så gerne kunne komme i lokalerne igen. denne periode skal. klasse møde på ongevejens ritidshjem, hvor vi låner lokaler til de 3 klasser. vil høre mere om dette senere. il slut skal jeg ønske alle et godt nyt skoleår!

3 orældrene som vejledere f skolevejleder, Dorte Georgsen sidste skoleår inviterede vi forældre til elever i 8. klasse i alle kommunens skoler til 3 aftener om alg af uddannelse og job. i var glædeligt overraskede over, at 18 forældre tilmeldte sig hver af de 3 aftener, og vi gentager derfor det fælleskommunale arrangement for dette års 8. klasse forældre: 1. m de gymnasiale uddannelser (HX, H, HHX og Gymnasiet). Dette møde afholdes torsdag d. 7. sept. kl på kast Gymnasium/H.. m erhvervsuddannelserne (Handelsskole og teknisk skole). ødet afholdes mandag d. 9. okt. kl på kast Handelsskole. 3. m skolens vejledning - Dette møde afholdes på egen skole - datoen kendes ikke endnu. ormålet med arrangementerne er at give forældrene et bredere kendskab til uddannelsesmulighederne, så bliver bedre til at støtte jeres børn i valget af uddannelse. Derfor håber vi også, at vil melde jer til alle 3 aftener. Det er svært for de unge at vælge, hvad de skal efter olkeskolen. Der har aldrig været så mange muligheder som nu, men uddannelsesbilledet er temmelig uoverskueligt. æsten alle unge går i gang med en ungdomsuddannelse, men mange giver op undervejs, så hver 5. ung gennemfører aldrig en uddannelsen. Undersøgelser viser, at de vigtigste vejledere for de unge er forældrene, især moderen. ndre undersøgelser viser, at forældrene naturligt nok har svært ved at kende til alle de mange nye uddannelsesmuligheder. leverne inviteres igen i år kun med til den tredje aften, fordi de får god lejlighed til at sætte sig ind i mulighederne gennem skolens undervisning. De 3 aftener er planlagt af skole- og studievejlederne fra Herning ekniske kole, kast Handelsskole, kast Gymnasium/H og de 6 folkeskoler, og de lover at der bliver tale om 3 arrangementer, hvor forældrene selv skal være aktive. undhedsplejen på estre kole år /1 af irgitte lsen, undhedsplejerske Da jeg er i gang med en videreuddannelse, som afsluttes sommeren 1, vil der være en nedskæring af sundhedsplejens tilbud på skolen i dette skoleår. Det vil betyde at jeg i det kommende skoleår kun har fået afsat tid til at være med i skolesundhedstjenestens indskolingsundersøgelser, der omfatter de tre børnehaveklasser. Herudover står jeg også til rådighed i forhold til de børn/forældre, der føler særlig behov for rådgivning/vejledning eller undersøgelse. 1. kl., 3. kl. 5. kl. samt 8. kl. som normalt ville have fået tilbud om undersøgelse og samtale evt. undervisning vil ikke i dette år få dette tilbud. ørne- og ungelægens tilbud om indskolingsundersøgelser og udskolingsundersøgelser er uændret. Jeg vil så vidt muligt være at træffe på skolen tirsdag formiddag. elefontid: torsdag kl. 8-9 på

4 4 Har du internet? å kan du arbejde videre på dine opgaver hjemmefra f Jørgen Donslund Du kan og må gerne kontakte dit G-drev her på skolen fra din computer derhjemme. Dvs. at du kan hente filer, du har lavet og gemt på dit drev på skolen, åbne dem hjemme, arbejde videre med dem eller vise dem til dine forældre. år du er færdig med at rette og tilføje, eller hvis du har lavet et helt nyt dokument på den hjemlige C, kan du gemme det på dit G-drev, så du kan åbne det på skolen. Det kan gøres på flere måder, og du har sikkert allerede fundet ud at vedhæfte filer til din . Det kan dog gøres langt enklere og samtidig får man mulighed for at hente filer, man slet ikke tænkte på at sende med. øgefunktion på hjemmesiden f Jørgen Donslund, webmaster kolens hjemmeside har fået en meget tilbundsgående ansigtsløftning. aktisk er alt lavet om og placeret på en anden måde end tidligere. De mest synlige ændringer er 1. Der er kommet et søgefelt, så man kan søge på alle ord eller dele af ord i hele hjemmesiden. trukturoversigten i venstre side af skærmen har fået nogle folde-ud-funktioner, som gør det hele mere overskueligt. 3. å forsiden vil vi lave en lille boks, hvor du hele tiden kan se sidens nye interessante opdateringer. iden er fortsat lidt tynd, men det bliver der efterhånden gjort noget ved. g adressen er fortsat: ådan gør du adressefeltet på browseren (nternet xplorer) skrives: ve.ikast-komm.dk/ arenteserne fjernes og erstattes med brugernavn og password. an kan nu klikke sig ned gennem mapperne og finde den fil man har brug for. Højreklik og vælg gem som. Der findes en lidt hurtigere metode, som dog forudsætter at du installerer et ftpprogram. pørg Jørgen Donslund eller Henning Hornsgaard, hvis du er interesseret. - g det er ikke hacking, når man blot åbner sine egne dokumenter og biblioteker! ikardækning af Henning Damsgaard, iseskoleinspektør forbindelse med planlægningen af skoleåret 1-1 har de vist sig, at vi med de nye timetildelingsnøgler ikke kan opretholde den samme grad af vikardækning som i de foregående skoleår. i forventer at kunne dække vikartimerne fra. 4. årg. men det vil ofte blive nødvendigt at lade eleverne fra 6/7 årg. og opefter arbejde selvstændigt med opgaver. lere elever vil få fri i ydertimerne fra 5. årg.- 1. årg., og ofte vil en vikar få til opgave at føre tilsyn med flere klasser på en gang. i er selvfølgelig opmærksomme på problemerne og vil forsøge at tilrettelægge arbejdet således, at eleverne undervisning rammes mindst muligt

5 Hacking er indbrud ed C og nternet er der åbnet for en ny form for kriminalitet: Hacking. Det begås også af unge i kast ommune, og mange af dem er ikke klar over, at det, de gør, faktisk kan give pletter på straffeattesten. Derfor opfordrer vi med denne artikel forældre og andre voksne at hjælpe til med at forklare de unge, hvornår de begår noget kriminelt. rtiklen er plukket fra bladet UG, som udgives af Det riminalpræventive åd. Hvis har spørgsmål, er velkommen til at kontakte os. enlig hilsen enneth etersen, -konsulent, tlf Henry Hansen, -koordinator, tlf t sidde foran skærmen hjemme på sit eget værelse og forsøge at bryde passwords til firmaer og skoler og andre institutioners netværk og computerprogrammer, som ikke er åbne for alle og enhver, vil nogen måske mene, er drengestreger. en ifølge loven er det faktisk noget nær det samme som at gå ud i nattens mulm og mørke og brække en dør eller et vindue op og snige sig ind for at snuse i andres skabe og skuffer. Computeren ryger altid g ikke nok med, at man - når man er over 15 år - risikerer at komme i retten, bliver straffet, får en plettet straffeattest og skal betale sagens omkostninger. an får også - uanset alder - konfiskeret sin computer for altid, og man risikerer at skulle betale erstatning til dem, man har hacket sig ind hos, hvis man er kommet til at ødelægge noget. ådan et erstatningskrav kan være så stort, at det kan tage op til år at afdrage det. gså selvom man bare for sjov har brudt koden for at bevise overfor sig selv eller vennerne, at man kunne. lle sager opklares - i opklarer alle hacker-sager, der bliver anmeldt til os, siger kriminalinspektør iels Jørgen bildgaard fra bedrageri-afdelingen i øbenhavns oliti. Jeg kiggede jo bare - i oplever tit, at hackerne bliver chokerede over, at vi tager deres computer og beholder den: Jamen jeg kiggede jo bare - jeg gjorde ingenting, siger de til os. or de ved ikke, at det ifølge den danske straffelov altid er en forbrydelse at bryde ind i andres gemmer og lukkede systemer. gså selvom det bare er for at kikke og snuse lidt rundt, eller for at kunne prale overfor vennerne med, at man har kunnet knække et password. or et indbrud er altid en alvorlig sag for dem, det går ud over. landt andet fordi hackeren let kan komme til at ødelægge et dyrt edb-program, som det har taget år og masser af penge at bygge op. Derfor kører vi knaldhårdt frem og konfiskerer computeren for ever, for den er blevet brugt til noget kriminelt, siger iels Jørgen bildgaard. Det siger loven følge straffelovens 63, stk., straffes man med bøde, hæfte eller fængsel i op til 6 måneder, hvis man - uden at have lov til det - skaffer sig adgang til andres edbprogrammer eller edb-oplysninger. 1 dagbøder á 3 kroner + sagsomkostninger på 1. kr blev X idømt, fordi han en formiddag, hvor han var på arbejde, hackede sig ind i et firmas postsystem og sendte en mail til af firmaets kunder, hvor han skrev er allesammen nogle klovne. års betinget fængsel + sagsomkostninger blev Y idømt, da han brød ind i et program, der bruges af en lufthavn i forbindelse med flytrafikken. ar han kommet til at ødelægge noget, kunne det have fået katastrofale følger og måske have kostet menneskeliv. 5

6 6 ye ansigter på skolen iels kou, pedel, 33 år iels er vores nye tekniske assistent - dvs. pedel - manden der sammen med ven Wadt skal holde styr på alle de praktiske ting på skolen. iels afløser Hans, som er blevet pedel på Hyldgårdsskolen. iels er elektromekaniker og har arbejdet med reparation af elmotorer, elværktøj osv., men har også beskæftiget sig med at montere spa-bade i en årrække. iels er altså en alsidig mand, og det er også for at få et afvekslende job, han har søgt stillingen som pedel på estre kole. fritiden har han kæreste og barn at tage sig af, og derudover bruges der meget tid på hundetræningsbanen. iels har alle dage boet i kast og har også været elev på skolen. it navn er arian nnet ovlsen, jeg er nyuddannet folkeskolelærer fra ilkeborg eminarium i år, men har nogle års erfaring fra det private erhvervsliv. Jeg er ansat på estre kole som ine tobberups barselsvikar. Dette indebærer klasselærerfunktionen i 1.c med fagene dansk, religion og idræt, samt faget billedkunst for hele 1. årgang. Desuden har jeg 3.a i matematik. arie Hultberg, 5 år, lærer arian nnet ovlsen, barselsvikar it navn er arie Hultberg, og jeg er 5 år. Jeg er født i ilkeborg, og har stort set hele mit liv boet omkring eller i byen. in seminarieuddannelse afsluttede jeg for tre måneder siden ved ilkeborg ærerseminarium med liniefagene dansk og billedkunst. Jeg har altid kunnet fascineres af en god fortælling, og det var drivkraften bag mit valg af dansk som liniefag. illedkunst faldt mig også naturligt, da jeg både interesserer mig for kunst, og selv kan lide at tegne og male. årene fra jeg afsluttede folkeskolen til jeg startede på seminariet, har jeg været en del ude at rejse. Det er blevet til et år på High chool i hio, U, tre måneder ved et ellemfolkeligt amvirke projekt i Zambia, og en jordomrejse på 6 måneder med min daværende kæreste og vores lille pige Julie. in datter Julie er lige startet i børnehaveklassen på estre kole i ilkeborg, så det at gå i skole og være lærer er det helt store samtaleemne i vores familie i disse dage. i bor pt. i en lejlighed midt i ilkeborg sammen med min kæreste øren, men har planer om landlivet og hvad det indebærer af hund, hest, høns og have

7 ofie gerholm ielsen, lærer it navn er ofie gerholm ielsen og jeg er lige blevet ansat på estre kole pr. 1/8-, hvor jeg skal undervise på 1., 5. og 8. årgang. Jeg er lige udklækket fra ilkeborg eminarium med liniefagene musik og matematik, som også afspejler mine interesser. Jeg bor i ording, hvor jeg har trådt mine barnesko og læst min første bog, med villa, vovser og volvo. år jeg ikke arbejder holder jeg af at spille og synge, spille håndbold og nyde min familie. Jeg håber på et godt samarbejde med såvel børn som forældre. it navn er nette ruerlund Høstrup. Jeg er lige vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter 1 års barsels- og forældreorlov. Jeg har igennem 16 år været ansat ved kast ommune, heraf 14 år på borgesterkontoret. opælen er Herning sammen med aurids og vore børn på 1 og 6 år. nden jeg begyndte på min barselsorvlov, havde jeg tilmeldt mig jobbanken på kommunen med ønsket om at prøve noget andet og gerne have lidt færre timer. Da estre koles sekretær lse usk gerne ville på ådhuset, endte det med, at vi byttede stol. u må tiden jo vise, om skolen kan bruge mig, men jeg har i hvert fald været glad for min start her på stedet. Jeg ser frem til et godt samarbejde med alle skolens samarbejdspartnere. kke mindst lærere, elever og forældre. nette Høstrup, 36 år, skolesekretær Dorte Jensen, 34 år, lærer Jeg er blevet ansat her på skolen fra den 1. aug.. Jeg er blevet færdig med min læreruddannelse i år med liniefagene dansk og historie. Dette skoleår har jeg min daglige gang hos 4.a, 7.a og 8. b. Derudover er jeg hentelærer i.b. elvom jeg er nyuddannet er jeg ikke hel grøn, for jeg er 34 år og har prøvet andet, inden jeg begyndte på min uddannelse. Jeg bor sammen med min familie i irklund ved ilkeborg. in mand og jeg har en dreng på 15 år, så jeg har gjort tingene lid omvendt; først mand og barn og så uddannelse. Grunden til, at jeg valgte estre kole som arbejdsplads, er, at jeg på 3. årgang på ilkeborg eminarium var med til en skoleovertagelse her på stedet. Jeg faldt for den gode atmosfære både blandt elever og lærere, så jeg håbede at få job her. Det lykkedes og jeg fik ønskejobbet. Jeg kan godt her til sidst sige, at jeg glæder mig til min fremtid på estre kole. 7

Vestergade 49. 7430 Ikast.Tlf. 9715 1153. FAX 9725 2001. E-mail : JD@ve.ikast-komm.dk

Vestergade 49. 7430 Ikast.Tlf. 9715 1153. FAX 9725 2001. E-mail : JD@ve.ikast-komm.dk www.ikast-komm.dk kast estre kole estergade 49. 743 kast.lf. 975 53. X 975. -mail : JD@ve.ikast-komm.dk ndbydelse om og se resultatet af første del af skolens renovering. lle forældre og andre interesserede

Læs mere

En af de store begivenheder i klasselærerugen: Foredrag med forfatteren Kirsten Holst

En af de store begivenheder i klasselærerugen: Foredrag med forfatteren Kirsten Holst www.ikast-komm.dk estfronten. kast estre kole. estergade 49. 743 kast.lf. 9715 1153. FX 975 1. -mail : J@ve.ikast-komm.dk n af de store begivenheder i klasselærerugen: Foredrag med forfatteren irsten Holst

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Læs også i dette nummer: Nye lærere: To af dem har endda været ansat på skolen tidligere. I K A S T * V E S T R E * S K O L E * J U N I * 1 9 9 9 *

Læs også i dette nummer: Nye lærere: To af dem har endda været ansat på skolen tidligere. I K A S T * V E S T R E * S K O L E * J U N I * 1 9 9 9 * estfronten. kast estre kole. estergade 4. 7430 kast.lf. 75 53. FX 725 200. -mail : @ve.ikast-komm.dk æs også i dette nummer: ye lærere: o af dem har endda været ansat på skolen tidligere. æs side 6-7 Masterplan

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår.

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Hold Øje uge 32 Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Som annonceret i sidste Hold Øje inden ferien, starter vi på mandag klokken 10.00

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Ugebrev 41 Indskolingen 2015

Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Efter en dejlig PMU- uge, hvor hele skolen summede af Storm P og alle hans fluer, fantasifulde opfindelser og finurlige figurer er den

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Skole-indsamling Støt rednings- og genopbygningsarbejdet efter jordskælvet. Der samles ind på skolen mandag d. 7/9 og tirsdag d. 8/9.

Skole-indsamling Støt rednings- og genopbygningsarbejdet efter jordskælvet. Der samles ind på skolen mandag d. 7/9 og tirsdag d. 8/9. estfronten. kast estre kole. estergade 4. 7430 kast.lf. 715 1153. FX 725 2001. -mail : J@ve.ikast-komm.dk landt skolens 62 nye elever er børnehaveklasse, som Gerda og Hanne her viser rundt på skolen kole-indsamling

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én!

Jeg har været utrolig glad for at undervise Jeres allesammens børn, og jeg vil uden tvivl savne dem hver og én! Fredagsbrev d.3.2.2017 uge 5. Det er naturligvis aldrig rart at skulle sige farvel, og heldigvis har vi også tid til at øve os, for Michelle har valg at opsige sit job her på skolen med virkning fra 1.

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Denne uge har stået på musik, dans, teater, håndværk i årets Musical.

Denne uge har stået på musik, dans, teater, håndværk i årets Musical. Hold øje - uge 45 Denne uge har stået på musik, dans, teater, håndværk i årets Musical. Zebraer, Ørne og Ulve har de sidste 3 uger arbejdet med temaet sociale medier. Onsdag formiddag var det BØF- børn,

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nyhedsbrev december 2013. STU 2 i Møllehuset

Nyhedsbrev december 2013. STU 2 i Møllehuset Året 2013 er ved at nærme sig sin afslutning og det er tid til at kigge tilbage på det første halve skoleår. Det har været et helt fantastisk halvt år med masser af undervisning, aktivitet og gode, sjove

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere