V E S T F R O N T E N * I K A S T * V E S T R E * S K O L E * S E P T E M B E R * 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E S T F R O N T E N * I K A S T * V E S T R E * S K O L E * S E P T E M B E R * 2"

Transkript

1 estfronten. kast estre kole. estergade kast.lf X mail : fskedsreception 16. august: arvel til en legende! lse ielsen-usk blev i oktober 1963 hentet fra ådhuset til estre koles kontor, som hun altså har regeret i næsten 37 år inden hun 17. august vendte tilbage til ådhuset (der er bygget et nyt af slagsen i mellemtiden), hvor hun skal arbejde på borgmesterkontoret. Det bliver han glad for! estre koles elever, lærere og ledere har ufattelig meget at takke lse for. Hun har været en effektiv, grundig, glad, smilende, medfølende, hjælpsom, interesseret, ansvarlig og dejlig sekretær, som vi kommer til at savne. Held og lykke fremover. kolesekretæren -af Jørgen Donslund, redaktør å en (for mig) historisk dag i foråret 1965 drog jeg sammen med min mor til indskrivning i 1. klasse på kast estre kole. Det var godt jeg havde min mor med, for det var altså et stort hus, og der lugtede, - af brun sæbe og bonevoks. i skulle op ad den meget store trappe og hen til inspektørens kontor. Der var en lampe uden for døren, der skulle lyse grønt, før man måtte gå ind til skoleinspektøren, rla arkholt. Det var næsten for spændende, og jeg overvejede om jeg skulle spæne, men så fik jeg øje på sekretæren lige inden for døren, - og hende kendte jeg fra slagterforretningen. 5 øre for en pakke flæskesvær i fedtpapir hos slagter ielsen. g det var rigtig flæskesvær! Her sad hun -slagterens kone. Uden flæskesvær ganske vist, men det var alligvel dejligt, at hun var der og sagde Dav Jørgen, da jeg kom ind ad døren, og hun og min mor havde også lige noget at snakke om, så jeg var ikke mere mundlam, da jeg kom frem til arkholt, end jeg kunne få ham til at love, at jeg kunne komme i klasse med min kammerat, teen. <il venstre: ndre gamle koryfæer som Holger ach og nud strup mødte også op for at sige farvel og tak til lse, der her står sammen med sin mand, Cai. Herunder: lse taler ved afskedsreceptionen i skolens samlingssal onsdag d. 16. august. 1

2 estergade 49, 743 kast lf ax nspektør: Chris. Hansen icein:henning Damsgaard Homepage: f Chris. Hansen, koleinspektør ye elever Den første skoledag er altid noget specielt. Jørgen Donslund skriver om sit første møde med skolen i dette blad. Det er en dag man ikke glemmer. år startede 58 nye børn i 3 børnehaveklasser. i startede en ny tradition for at byde de nye elever velkommen. 1. klasse var mødt op i skolegården, hvor de tog imod de nye elever og mindst ligeså mange forældre fra. og 1. klasse. 1. klasse sang østen stiger solen op, hvorefter vi hejste flag for det nye skoleår. Herefter sang 1. klasse deres ogstavsang så den kunne høres helt i ording. Herefter gik børn og forældre med deres lærere til klassen. n dejlig oplevelse, hvor smilet og glæden fyldte meget! u ser vi frem til et godt samarbejde mellem lærere, elever og forældre i de næste 1 år. Det er startet godt! Udskiftninger i medarbejder staben å lærerværelset bød vi velkommen til vores nye lærere, som præsenterer sig selv i estfronten. mellemtiden har vi sagt farvel til vores trofaste sekretær gennem 37 år, lse usk, der nu slutter sit arbejdsliv, hvor det startede, nemlig på rådhuset. n stor til lse og held og lykke! om ny sekretær, har vi ansat nette Høstrup, der kommer fra en stilling som sekretær på rådhuset. elkommen til nette! luttelig har vi ansat en servicemedhjælp (hjælpepedel), som vi deler med Hyldgårdskolen. Det drejer sig om iels kou. elkommen til iels. kolens kontaktblad til hjemmene. Udleveres til yngste elev i hvert hjem. Udkommer i beg. af hver måned. Deadline d. 7. i måneden.plag 4. ed: Jørgen Donslund e-: eam-uger løbet af skoleåret vil som tidligere nævnt opleve at der er perioder, hvor børnenes skemaer er brudt op og ændret de såkaldte teamuger. Den første af slagsen kommer allerede i uge 36, hvor flere klasser vil forsøge at tilrettelægge undervisningen med et andet skema end det kendte. lle involverede børn får et brev med hjem fra klassens lærere, hvor der orienteres om eventuelle ændringer. yggestart yggeriet af en ny indskolingsfløj og et nyt indgangsparti begynder snart. Dette betyder, at vi allerede har set de første store maskiner på skolen, da legepladsarealet i den lille skolegård skulle ryddes, så der kunne gøres klar til at etablere byggeplads. hele byggeperioden vil der af og til være store maskiner på skolen. al med børnene i afskærmer, så godt som muligt alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger vil blive taget - men vi opfordrer jer til at tale med jeres børn om at overholde de regler, der bliver meldt ud fra klasselæreren for eksempel i forbindelse med legepladsarealer og afskærmninger! i ved allerede nu, at en af de konsekvenser byggeriet får, er at den nuværende indskolingsafdeling (. 1. klasse) bliver lukket i perioden fra efterårsferien til juleferien. fter jul skulle vi så gerne kunne komme i lokalerne igen. denne periode skal. klasse møde på ongevejens ritidshjem, hvor vi låner lokaler til de 3 klasser. vil høre mere om dette senere. il slut skal jeg ønske alle et godt nyt skoleår!

3 orældrene som vejledere f skolevejleder, Dorte Georgsen sidste skoleår inviterede vi forældre til elever i 8. klasse i alle kommunens skoler til 3 aftener om alg af uddannelse og job. i var glædeligt overraskede over, at 18 forældre tilmeldte sig hver af de 3 aftener, og vi gentager derfor det fælleskommunale arrangement for dette års 8. klasse forældre: 1. m de gymnasiale uddannelser (HX, H, HHX og Gymnasiet). Dette møde afholdes torsdag d. 7. sept. kl på kast Gymnasium/H.. m erhvervsuddannelserne (Handelsskole og teknisk skole). ødet afholdes mandag d. 9. okt. kl på kast Handelsskole. 3. m skolens vejledning - Dette møde afholdes på egen skole - datoen kendes ikke endnu. ormålet med arrangementerne er at give forældrene et bredere kendskab til uddannelsesmulighederne, så bliver bedre til at støtte jeres børn i valget af uddannelse. Derfor håber vi også, at vil melde jer til alle 3 aftener. Det er svært for de unge at vælge, hvad de skal efter olkeskolen. Der har aldrig været så mange muligheder som nu, men uddannelsesbilledet er temmelig uoverskueligt. æsten alle unge går i gang med en ungdomsuddannelse, men mange giver op undervejs, så hver 5. ung gennemfører aldrig en uddannelsen. Undersøgelser viser, at de vigtigste vejledere for de unge er forældrene, især moderen. ndre undersøgelser viser, at forældrene naturligt nok har svært ved at kende til alle de mange nye uddannelsesmuligheder. leverne inviteres igen i år kun med til den tredje aften, fordi de får god lejlighed til at sætte sig ind i mulighederne gennem skolens undervisning. De 3 aftener er planlagt af skole- og studievejlederne fra Herning ekniske kole, kast Handelsskole, kast Gymnasium/H og de 6 folkeskoler, og de lover at der bliver tale om 3 arrangementer, hvor forældrene selv skal være aktive. undhedsplejen på estre kole år /1 af irgitte lsen, undhedsplejerske Da jeg er i gang med en videreuddannelse, som afsluttes sommeren 1, vil der være en nedskæring af sundhedsplejens tilbud på skolen i dette skoleår. Det vil betyde at jeg i det kommende skoleår kun har fået afsat tid til at være med i skolesundhedstjenestens indskolingsundersøgelser, der omfatter de tre børnehaveklasser. Herudover står jeg også til rådighed i forhold til de børn/forældre, der føler særlig behov for rådgivning/vejledning eller undersøgelse. 1. kl., 3. kl. 5. kl. samt 8. kl. som normalt ville have fået tilbud om undersøgelse og samtale evt. undervisning vil ikke i dette år få dette tilbud. ørne- og ungelægens tilbud om indskolingsundersøgelser og udskolingsundersøgelser er uændret. Jeg vil så vidt muligt være at træffe på skolen tirsdag formiddag. elefontid: torsdag kl. 8-9 på

4 4 Har du internet? å kan du arbejde videre på dine opgaver hjemmefra f Jørgen Donslund Du kan og må gerne kontakte dit G-drev her på skolen fra din computer derhjemme. Dvs. at du kan hente filer, du har lavet og gemt på dit drev på skolen, åbne dem hjemme, arbejde videre med dem eller vise dem til dine forældre. år du er færdig med at rette og tilføje, eller hvis du har lavet et helt nyt dokument på den hjemlige C, kan du gemme det på dit G-drev, så du kan åbne det på skolen. Det kan gøres på flere måder, og du har sikkert allerede fundet ud at vedhæfte filer til din . Det kan dog gøres langt enklere og samtidig får man mulighed for at hente filer, man slet ikke tænkte på at sende med. øgefunktion på hjemmesiden f Jørgen Donslund, webmaster kolens hjemmeside har fået en meget tilbundsgående ansigtsløftning. aktisk er alt lavet om og placeret på en anden måde end tidligere. De mest synlige ændringer er 1. Der er kommet et søgefelt, så man kan søge på alle ord eller dele af ord i hele hjemmesiden. trukturoversigten i venstre side af skærmen har fået nogle folde-ud-funktioner, som gør det hele mere overskueligt. 3. å forsiden vil vi lave en lille boks, hvor du hele tiden kan se sidens nye interessante opdateringer. iden er fortsat lidt tynd, men det bliver der efterhånden gjort noget ved. g adressen er fortsat: ådan gør du adressefeltet på browseren (nternet xplorer) skrives: ve.ikast-komm.dk/ arenteserne fjernes og erstattes med brugernavn og password. an kan nu klikke sig ned gennem mapperne og finde den fil man har brug for. Højreklik og vælg gem som. Der findes en lidt hurtigere metode, som dog forudsætter at du installerer et ftpprogram. pørg Jørgen Donslund eller Henning Hornsgaard, hvis du er interesseret. - g det er ikke hacking, når man blot åbner sine egne dokumenter og biblioteker! ikardækning af Henning Damsgaard, iseskoleinspektør forbindelse med planlægningen af skoleåret 1-1 har de vist sig, at vi med de nye timetildelingsnøgler ikke kan opretholde den samme grad af vikardækning som i de foregående skoleår. i forventer at kunne dække vikartimerne fra. 4. årg. men det vil ofte blive nødvendigt at lade eleverne fra 6/7 årg. og opefter arbejde selvstændigt med opgaver. lere elever vil få fri i ydertimerne fra 5. årg.- 1. årg., og ofte vil en vikar få til opgave at føre tilsyn med flere klasser på en gang. i er selvfølgelig opmærksomme på problemerne og vil forsøge at tilrettelægge arbejdet således, at eleverne undervisning rammes mindst muligt

5 Hacking er indbrud ed C og nternet er der åbnet for en ny form for kriminalitet: Hacking. Det begås også af unge i kast ommune, og mange af dem er ikke klar over, at det, de gør, faktisk kan give pletter på straffeattesten. Derfor opfordrer vi med denne artikel forældre og andre voksne at hjælpe til med at forklare de unge, hvornår de begår noget kriminelt. rtiklen er plukket fra bladet UG, som udgives af Det riminalpræventive åd. Hvis har spørgsmål, er velkommen til at kontakte os. enlig hilsen enneth etersen, -konsulent, tlf Henry Hansen, -koordinator, tlf t sidde foran skærmen hjemme på sit eget værelse og forsøge at bryde passwords til firmaer og skoler og andre institutioners netværk og computerprogrammer, som ikke er åbne for alle og enhver, vil nogen måske mene, er drengestreger. en ifølge loven er det faktisk noget nær det samme som at gå ud i nattens mulm og mørke og brække en dør eller et vindue op og snige sig ind for at snuse i andres skabe og skuffer. Computeren ryger altid g ikke nok med, at man - når man er over 15 år - risikerer at komme i retten, bliver straffet, får en plettet straffeattest og skal betale sagens omkostninger. an får også - uanset alder - konfiskeret sin computer for altid, og man risikerer at skulle betale erstatning til dem, man har hacket sig ind hos, hvis man er kommet til at ødelægge noget. ådan et erstatningskrav kan være så stort, at det kan tage op til år at afdrage det. gså selvom man bare for sjov har brudt koden for at bevise overfor sig selv eller vennerne, at man kunne. lle sager opklares - i opklarer alle hacker-sager, der bliver anmeldt til os, siger kriminalinspektør iels Jørgen bildgaard fra bedrageri-afdelingen i øbenhavns oliti. Jeg kiggede jo bare - i oplever tit, at hackerne bliver chokerede over, at vi tager deres computer og beholder den: Jamen jeg kiggede jo bare - jeg gjorde ingenting, siger de til os. or de ved ikke, at det ifølge den danske straffelov altid er en forbrydelse at bryde ind i andres gemmer og lukkede systemer. gså selvom det bare er for at kikke og snuse lidt rundt, eller for at kunne prale overfor vennerne med, at man har kunnet knække et password. or et indbrud er altid en alvorlig sag for dem, det går ud over. landt andet fordi hackeren let kan komme til at ødelægge et dyrt edb-program, som det har taget år og masser af penge at bygge op. Derfor kører vi knaldhårdt frem og konfiskerer computeren for ever, for den er blevet brugt til noget kriminelt, siger iels Jørgen bildgaard. Det siger loven følge straffelovens 63, stk., straffes man med bøde, hæfte eller fængsel i op til 6 måneder, hvis man - uden at have lov til det - skaffer sig adgang til andres edbprogrammer eller edb-oplysninger. 1 dagbøder á 3 kroner + sagsomkostninger på 1. kr blev X idømt, fordi han en formiddag, hvor han var på arbejde, hackede sig ind i et firmas postsystem og sendte en mail til af firmaets kunder, hvor han skrev er allesammen nogle klovne. års betinget fængsel + sagsomkostninger blev Y idømt, da han brød ind i et program, der bruges af en lufthavn i forbindelse med flytrafikken. ar han kommet til at ødelægge noget, kunne det have fået katastrofale følger og måske have kostet menneskeliv. 5

6 6 ye ansigter på skolen iels kou, pedel, 33 år iels er vores nye tekniske assistent - dvs. pedel - manden der sammen med ven Wadt skal holde styr på alle de praktiske ting på skolen. iels afløser Hans, som er blevet pedel på Hyldgårdsskolen. iels er elektromekaniker og har arbejdet med reparation af elmotorer, elværktøj osv., men har også beskæftiget sig med at montere spa-bade i en årrække. iels er altså en alsidig mand, og det er også for at få et afvekslende job, han har søgt stillingen som pedel på estre kole. fritiden har han kæreste og barn at tage sig af, og derudover bruges der meget tid på hundetræningsbanen. iels har alle dage boet i kast og har også været elev på skolen. it navn er arian nnet ovlsen, jeg er nyuddannet folkeskolelærer fra ilkeborg eminarium i år, men har nogle års erfaring fra det private erhvervsliv. Jeg er ansat på estre kole som ine tobberups barselsvikar. Dette indebærer klasselærerfunktionen i 1.c med fagene dansk, religion og idræt, samt faget billedkunst for hele 1. årgang. Desuden har jeg 3.a i matematik. arie Hultberg, 5 år, lærer arian nnet ovlsen, barselsvikar it navn er arie Hultberg, og jeg er 5 år. Jeg er født i ilkeborg, og har stort set hele mit liv boet omkring eller i byen. in seminarieuddannelse afsluttede jeg for tre måneder siden ved ilkeborg ærerseminarium med liniefagene dansk og billedkunst. Jeg har altid kunnet fascineres af en god fortælling, og det var drivkraften bag mit valg af dansk som liniefag. illedkunst faldt mig også naturligt, da jeg både interesserer mig for kunst, og selv kan lide at tegne og male. årene fra jeg afsluttede folkeskolen til jeg startede på seminariet, har jeg været en del ude at rejse. Det er blevet til et år på High chool i hio, U, tre måneder ved et ellemfolkeligt amvirke projekt i Zambia, og en jordomrejse på 6 måneder med min daværende kæreste og vores lille pige Julie. in datter Julie er lige startet i børnehaveklassen på estre kole i ilkeborg, så det at gå i skole og være lærer er det helt store samtaleemne i vores familie i disse dage. i bor pt. i en lejlighed midt i ilkeborg sammen med min kæreste øren, men har planer om landlivet og hvad det indebærer af hund, hest, høns og have

7 ofie gerholm ielsen, lærer it navn er ofie gerholm ielsen og jeg er lige blevet ansat på estre kole pr. 1/8-, hvor jeg skal undervise på 1., 5. og 8. årgang. Jeg er lige udklækket fra ilkeborg eminarium med liniefagene musik og matematik, som også afspejler mine interesser. Jeg bor i ording, hvor jeg har trådt mine barnesko og læst min første bog, med villa, vovser og volvo. år jeg ikke arbejder holder jeg af at spille og synge, spille håndbold og nyde min familie. Jeg håber på et godt samarbejde med såvel børn som forældre. it navn er nette ruerlund Høstrup. Jeg er lige vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter 1 års barsels- og forældreorlov. Jeg har igennem 16 år været ansat ved kast ommune, heraf 14 år på borgesterkontoret. opælen er Herning sammen med aurids og vore børn på 1 og 6 år. nden jeg begyndte på min barselsorvlov, havde jeg tilmeldt mig jobbanken på kommunen med ønsket om at prøve noget andet og gerne have lidt færre timer. Da estre koles sekretær lse usk gerne ville på ådhuset, endte det med, at vi byttede stol. u må tiden jo vise, om skolen kan bruge mig, men jeg har i hvert fald været glad for min start her på stedet. Jeg ser frem til et godt samarbejde med alle skolens samarbejdspartnere. kke mindst lærere, elever og forældre. nette Høstrup, 36 år, skolesekretær Dorte Jensen, 34 år, lærer Jeg er blevet ansat her på skolen fra den 1. aug.. Jeg er blevet færdig med min læreruddannelse i år med liniefagene dansk og historie. Dette skoleår har jeg min daglige gang hos 4.a, 7.a og 8. b. Derudover er jeg hentelærer i.b. elvom jeg er nyuddannet er jeg ikke hel grøn, for jeg er 34 år og har prøvet andet, inden jeg begyndte på min uddannelse. Jeg bor sammen med min familie i irklund ved ilkeborg. in mand og jeg har en dreng på 15 år, så jeg har gjort tingene lid omvendt; først mand og barn og så uddannelse. Grunden til, at jeg valgte estre kole som arbejdsplads, er, at jeg på 3. årgang på ilkeborg eminarium var med til en skoleovertagelse her på stedet. Jeg faldt for den gode atmosfære både blandt elever og lærere, så jeg håbede at få job her. Det lykkedes og jeg fik ønskejobbet. Jeg kan godt her til sidst sige, at jeg glæder mig til min fremtid på estre kole. 7

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Interviewer: Ja og vi tænker at gøre det sådan at vi starter med ligesom at starte at med hvad kan man sige sådan lidt

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

KNAS. Sommerudgaven 2011

KNAS. Sommerudgaven 2011 KNAS Sommerudgaven 2011 Læsebånd på Egebjergskolen 2011-2012 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 22 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE INDHOLDSFOTEGNELSE,

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere