Aktivitetsrapport Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsrapport 2012. Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab"

Transkript

1 Aktivitetsrapport 2012 Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Tlf.: Epost: Hjemmeside: Eller google: Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab 1

2 I 2012 bestod forskningslaboratoriet af: Laboratoriechef: Bente Pakkenberg, dr. med. Sektionschef for molekylærbiologi Susana Aznar Kleijn, ph.d., cand.scient. Seniorforskere: Tomasz Brudek, ph.d., cand.scient. Sylwia Owczarek, postdoc, ph.d., cand.scient. Mikkel Vestergaard Olesen, ph.d., cand.scient. Ph.d.-studerende: Nina Eriksen, cand.scient. Sanne Simone Kaalund, cand.scient. Lisette Salvesen, cand.med. Anna Schou Karlsen, cand.scient. Solveig Walløe Hansen, cand.scient. Jesper Lind Riise, cand.scient. Evi Vlassaks, Master in Biomedical Sciences Affilierede forskere Birgitte Haugan Ullerup, cand.scient. Majken Kjær, cand.scient. Affilierede studerende: Signe Korbo, stud.mol.biomed. Jack Hou, stud.med. Rasmus Krarup Sigaard, stud.med. Christina Brix Skautrup, stud.scient. Signe Kjær Nedergaard, stud.scient. Bioanalytikere: Susanne Sørensen (ledende) Serap Yüksel Sekretær/koordinator/webmaster Dvora Berenstein 2

3 Årets aktiviteter Susana Aznar Kleijn startede den 1. oktober 2012 på laboratoriet som sektionschef for molekylærbiologi. Hendes videnskabelige interesser omfatter den molekylære, funktionelle og anatomiske karakterisering af det serotonerge system og dets interaktion med andre hjernesystemer involveret i neuropsykiatriske og neurodegenerative sygdomme. Hun har flere års erfaring som gruppeleder fra en stilling som seniorforsker på en forskningsenhed på Rigshospitalet. Susanas visioner i den nuværende stilling er at fremme synergien mellem den kliniske forskning på neurologisk afdeling og den molekylære og cellulære forskning i laboratoriet og dermed styrke laboratoriets og afdelingens position som attraktive samarbejdspartnere. De første projekter vil omhandle karakteriseringen af serotonerge ændringer i Parkinson s sygdom som underliggende patologi bag de non-motoriske symptomer, der ses ved sygdommen. Tomasz Brudek fortsætter med Q-PCR kvantificering af udtryk af specifikke markører for neuroner, astrocytter, oligodendroglia og aktiverede macroglia i udvalgte områder af hjernen og sammenligner med kontrolpersoner. Da α-synuclein, parkin og synphilin-1 splejsningsvarianter viser differentielle transskriptionsniveauer i Lewy body disease og Parkinson s sygdom, har vi undersøgt, hvordan de er udtrykt i udvalgte områder af MSA hjerner. α-synuclein140 og α-synuclein112mrna isoformer er signifikant forøget i MSA hjerner sammenlignet med kontrolgruppen, hvorimod niveauet af α-synuclein126 isoform er nedsat i MSA patienter vs kontroller i alle undersøgte hjerneområder. MSA patienter viser også forhøjede niveauer af synphilin-1a-isoform, der forårsager neuronal toksicitet. Forandringer i α-synuclein, parkin og synphilin-1-isoformen kan være medvirkende til patogenesen ved MSA. Herudover har vi vist forøgede niveauer af Toll-Like Receptor (TLR)-3, TLR-4 og TLR-5 mrna i substantia nigra, striatum, hjernebarken, og nucleus dentatus fra MSA hjerner vs kontroller. Forøget aktivering af TLRs i CNS kan føre til akkumulering af cytotoksiske faktorer, såsom reaktive oxygenformer, cytokiner og proteaser som kan føre til neurodegeneration. To papers er submitted. Ved hjælp af In situ Fluorescence Hybridizering og immunofarvning undersøger vi nu blandt andet hvilke celler der er ansvarlige for et øget udtryk af proteiner. Mikkel Vestergaard Olesen har startet et projekt vedrørende elektrochokbehandling af rotter. Man ved at elektrochok giver anledning til nydannelse af nerveceller i hippocampus i forsøgsdyr. Formålet med dette projekt er blandt andet at undersøge om de nydannede hjerneceller, der ses efter elektrochokbehandling af rotter, er permanente eller cellerne blot lever en kort tid hvorefter de går til grunde. Herudover benytter vi molekylærbiologiske teknikker til at undersøge de signaleringsmekanismer, der kan vise sammenhæng med cellenydannelse. Projektet sker i et samarbejde med Anders Fink-Jensen og Gitta Wörtwein, Neuropsykiatrisk Laboratorium, Rigshospitalet, Psykiatrisk Center København. Sanne S. Kaalund har arbejdet videre med et studie af synaptisk plasticitet i en rottemodel for psykose (akut PCP) i samarbejde med H. Lundbeck A/S, et arbejde der blev påbegyndt i slutningen af Hun arbejder nu med færdiggørelsen af to artikler, der skal indgå i hendes PhD: differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine-treated rats and socially isolated rats og Expression of dopamine receptors D1 and D2 in brain areas of patients with schizophrenia and mood disorders. Den første 3

4 artikel er blevet accepteret i Journal of Neurochemistry. Derudover har Sanne arbejdet på et samarbejdsprojekt om hjernevæv fra fostre mellem vores laboratorium på Bispebjerg Hospital, Skejby sygehus og Lieber Institute for Brain Development, USA. Samarbejdet skal udmunde i et forskningsprojekt om udviklingen af midthjernen. I den forbindelse har hun arrangeret et besøg med de amerikanske samarbejdspartnere Prof. Dr. Daniel Weinberger og Dr. Tom Hyde og arrangeret et velbesøgt foredrag af Daniel Weinberger som blev afholdt på Panum i februar. Sanne har været på barsel fra slutningen af maj 2012 og kommer tilbage til april Anna S Karlsen (ASK) har i 2012 afsluttet studiet Parvalbumin expression (mrna) i voksne neopcp dyr i samarbejde mellem Synaptisk Transmission 1 (Niels Plath) og Institut for Neurobiologi og Farmakologi, Panum (Morten Møller). Herudover er hun medforfatter til artiklen "Differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine treated rats and socially isolated rats af Kaalund et al Data fra Snap25 in situ hybridiseringsforsøg hos Morten Møller, INF, er skrevet sammen til to manuskripter: Developmental and Diurnal Expression of the Synaptosomal-Associated Protein 25 (Snap25) in the Rat Pineal Gland (publiceret) og Expression of presynaptic markers in a neurodevelopmental phencyclidine model with relevance to schizophrenia (forventes submitted i foråret 2013). Arbejdet med estimering af celler i den mediodorsale thalamus i hjerner fra mennesker med Down syndrom fortsætter ind i 2013 med inklusion af hjerner fra patienter med Alzheimer s demens. Fra september til december 2012 arbejdede ASK på Lieber Institute for Brain Development (LIBD), Johns Hopkins Medical campus, Baltimore, USA, som gæste-ph.d. studerende. Projektet Identification of genotypes associated with increased risk of cognitive deficits and schizophrenia er et samarbejde mellem Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Synaptisk Transmission 1 Lundbeck og LIBD. Dette projekt vil fortsætte ind i 2013 og forventes afsluttet i november 2013, hvor ASKs ph.d.afhandling skal afleveres. Lisette Salvesen har afsluttet sine celletællinger i udvalgte områder af hjerner fra patienter med Multiple System Atrophy (MSA). De har blandt andet vist at der ikke er tab af nerveceller i hjernebarken hos MSA patienter, hvilket er i tråd med de beskedne kongitive deficit hos disse patienter. Lisette skal opgøre alle resultaterne når hun vender tilbage fra barsel i Birgitte Haugan Ullerup har brugt megen energi på at applicere en ny stereologisk tællemetode, the proportionator, som blandt andet er en langt mere effektiv tællemetode til estimering af celler med en inhomogen fordeling i væv. Med den vil Birgitte bestemme et eventuelt tab af nerveceller i lillehjernen i hjerner fra MSA patienter og Parkinson patienter og sammenligne med en kontrolgruppe. Arbejdet forventes færdigtalt i Nina Eriksen er i den afsluttende fase af sin ph.d. i det internationale samarbejde COSBID (the Co-Operative Study on Brain Injury Depolarizations) om projektet kvantificering af svær hjerneskade hos patienter med erhvervet hjerneskade (traumatisk hjerneskade og hjerneskade som følge af subaraknoidalblødning). Scanninger af patienterne umiddelbart efter skaden er blandt andet korreleret til graden af spreading depolarization for at undersøge om der er en sammenhæng mellem hjerneskadens størrelse, dens lokalisation og spreading depolarizations. Hos patienter med subaraknoidalblødning har Nina fundet flere spreading depolarizations hos de patienter, hvor parenkymal skade og intracerebral 4

5 hjerneblødning var tilstede. Derudover er der fundet sammenhæng mellem størrelsen af subdural hjerneblødning og spreading depolarizations. Hos patienter med en forøgelse af den parenkymale skade findes endelig korrelation til en speciel type spreading depolarizations kaldet isoelectric spreading depolarizations, der forekommer i isoelektrisk (dødt) hjernevæv hos patienter med traumatisk hjerneskade. Sylwia Owczarek fortsætter sit forskningsprojekt vedrørende selektiv regulering af NMDA receptorer via såkaldte celleadhæsionsmolekyler, neurexin og neuroligin. Disse molekylære mekanismer studeres in vitro på primære neuronale cellekulturer fra cortex. Sylwia har blandt andet undersøgt hvilke signaleringsveje der bliver initieret af neurexin. Foreløbige resultater viser at neurexin har en effekt på signaleringveje relateret til skizofreni. Jesper Riise har i 2012 fortsat sit ph.d. projekt på Lundbeck vedrørende en specifik signaleringsvej i nerveceller kaldet wnt pathway. Fokus er rettet mod Alzheimers (AD), der har vist sygdomsrelaterede wnt forandringer på extracellulært såvel som intracellulært niveau. To transgene dyremodeller med AD/demens relateret overekspression af henholdsvis amyloid precursor protein (APP) og tau, Tg2576 og Tg4510, danner udgangspunkt for studier på mrna niveau såvel som protein niveau. Desuden er der initieret in vitro studier på humane neuroblastoma celler transfekteret med wildtype humant tau eller frontotemporal demens relateret mutant tau. Herudover er Jesper delt første forfatter på publikationen Differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine treated rats and socially isolated rats af Kaalund og Riise et al samt medforfatter på artiklen Advantages and disadvantages of using immunohistochemistry in cell counting studies illustrated with the Göttingen minipig, Hou et al Artikler: 1. Hermund NU, Stavropoulos A, Donatsky O, Nielsen H, Clausen C, Reibel J, Pakkenberg B, Holmstrup P. Reimplantation of cultivated human bone cells from the posterior maxilla for sinus floor augmentation. Histological results from a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2012;23(9): Owczarek S, Berezin V. Neuroplastin: Cell adhesion molecule and signaling receptor. Int J Biochem Cell Biol. 2012;44:1-5. Review. 3. Andersen K, Andersen BB, Pakkenberg B. Stereological quantification of the cerebellum in patients with Alzheimer`s disease. Neurobiol Aging. 2012;33(1):197.e Salvesen L, Bech S. Lokkegaard A, Hjermind LE, Nielsen JE, Pakkenberg B, Tanassi JT, Heegaard NH, Winge K. The DJ-1 concentration in cerebrospinal fluid does not differentiate among Parkinsonian syndromes. Parkinsonism Relat Disord. 2012;18(7):

6 5. Laska MJ, Brudek T, Nissen KK, Christensen T, Møller-Larsen A, Petersen T, Nexø BA. Expression of HERV-Fc1, a human endogenous retrovirus, is increased in patients with active multiple sclerosis. J Virol. 2012;86 (7): Furlong C, Garcia-Fiñana M, Puddephat M, Anderson A, Fabricius K, Eriksen N, Pakkenberg B, Roberts N. Application of stereological methods to estimate postmortem brain surface area using 3T MRI. Magnetic Resonance Imaging 2012, Dec 10. Epub ahead of print. 7. Fabricius K, Jacobsen JS, Pakkenberg B. Effect of age on neocortical brain cells in 90+ year old human females a cell counting study. Neurobiology Aging.2013; 34(1): Karlsen AS, Rath MF, Rohde K, Toft T, Møller M. Developmental and diurnal expression of the synaptosomal-associated protein 25 (Snap25) in the rat pineal gland. Neurochem Res. 2012, Nov 8. Epub ahead of print. 9. Eriksen N, Rasmussen RS, Overgaard K, Johansen FF, Pakkenberg B. Comparison of quantitative estimation of intracerebral hemorrage and infarct volumes after thromboembolism in an embolic stroke model. Int J Stroke 2012, Aug 29. Epub ahead of print. 10. Kaalund SS, Riise J, Broberg BV, Fabricius K, Karlsen AS, Secher T, Plath N, Pakkenberg B. Differential expression of parvalbumin in neonatal phencyclidinetreated rats and socially isolated rats. J Neurochem 2012, Oct 20. Epub ahead of print. 11. Hou J, Riise J, Pakkenberg B. Application of immunohistochemistry in stereology for quantitative assessment of neural cell populations illustrated in the Göttingen minipig. PLoS One. 2012;7(8):e Dmytriyeva O, Pankratova S, Owczarek S, Sonn K, Soroka V, Ridley CM, Marsolais A, Lopez-Hoyos M, Ambartsumian N, Lukanidin E, Bock E, Berezin V, Kiryushko D. The metastasis-promoting S100A4 protein confers neuroprotection in brain injury. Nat Commun. 2012;3: Hou J, Pakkenberg B. Age-related degeneration of corpus callosum in the 90+ years measured with stereology. Neurobiol Aging 2012;33 (5):1009.e1-9. Bogkapitel Eriksen N, Pakkenberg B. The Marine Mammal Brain: Comparative Stereologcial Studies. In: Neurostereology, ed. P. Mouton, John Wiley Press, in press. 6

7 Posters AS Karlsen, SS Kaalund, N Plath, B Pakkenberg, M Møller. Analysis of the presynapse in a neurodevelopmental model for schizophrenia expression of SNAP-25 in rats treated postnatally with PCP. Panum, INF (Institut for Neurovidenskab og Farmakologi) Conference, februar 2-3, 2012; Scandinavian College of Neuropharmacology, april B Haugan, K. Winge, L. Salvesen, T. Agander, B Pakkenberg. Total numbers of neurons and glial cells in the basal ganglia from patients with Multiple System Atrophy (MSA). EFNS 16 th Congress, Stockholm, september 2012; Neurodag, Københavns Universitet, d. 1. november 2012; Lassendag, Bispebjerg og Frederiksbergs Hospitalers forskningsdag, Bispebjerg Hospital, december T Brudek, K Winge, TK Agander, B Pakkenberg. Alpha-synuclein and its splice variant expression in multiple system atrophy brain. Society for Neuroscience 42 nd Annual Meeting, New Orleans, USA, oktober J Riise, L Refsgaard, A Parachikova, N Plath. Characterization of wnt signaling in APP and tau transgenic mouse models of Alzheimer disease. SfN conference, October 2012 New Orleans, og Lassendag, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers forskningsdag, december N Eriksen, R Rasmussen, K Overgaard, FF Johansen, B Pakkenberg. Comparison of quantitative estimation of intracerebral haemorrage and infarct volumes after thromboembolism in an embolic stroke mode. 8 th Stroke Congress, Sydney, Australia, august N Eriksen, Rostrup E, Lauritzen MJ, Fabricius ME, Dreier JP, Hartings JA, Pakkenberg B. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after severe brain injury. Neurodag, Københavns Universitet, d. 1. november 2012; Lassendag, Bispebjerg og Frederiksbergs Hospitalers forskningsdag, Bispebjerg Hospital, december Opponent Bente Pakkenberg: Vlassaks Evi. Elucidating the underlying mechanisms of inflammation caused by perinatal asphyxia and chorioamnionitis. Maastricht Universitet, d. 17. december Foredrag Nina Eriksen. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after traumatic brain injury. 11 th annual OAK meeting - årlig mode. Danish Brain Research Laboratories Meeting, juni 2012; Afd. for Fysiologi og Nuklearmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, juni 2012; og til COSBID årligt møde i COSBID (Co-Operative Study on Brain Injury Depolarizations). Kings College Hospital, London, UK, september 2012 (Abstract). 7

8 Mikkel Vestergaard Olesen. ECS-treatment of stress-induced depression: The effects on neurogenesis and the survival of newly formed neurons in the rat hippocampus. 11 th annual OAK meeting, Odense, juni Bente Pakkenberg. (keynote) Brain stereology and the proportionator. First Asian and African Stereology Congress, Samsun, Turkey, d. 7. november Undervisning/formidling Birgitte Haugan Ullerup. Stereologiske undersøgelser af hjernevæv fra patienter med Multipel System Atrofi (MSA). MSA årsmøde, Bispebjerg Hospital, d. 3. marts Birgitte Haugan Ullerup. Stereologiske undersøgelser af hjernevæv fra patienter med Multipel System Atrofi (MSA) og Parkinsonisme. Parkinsonforeningens årlige uddelinger til forskning, Københavns Universitets Festsal, d. 6. oktober Nina Eriksen. Brain size and intelligence in animals. Afd. for Fysiologi og Nuklearmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, november Nina Eriksen: "Estimation of structural brain changes related to spreading depolariazations after severe brain injury", Afd. for Billeddiagnostik, Glostrup Hospital, juni Mikkel Vestergaard Olesen. Elektrochokbehandling af depression: Effekten på nydannelse og overlevelse af hjerneceller i rottehippocampus. Neuropsykiatrisk laboratorium, Rigshospitalet, København, april Bente Pakkenberg. Hjernekortlægning med stereologisk metode. Bispebjerg Hospital, juni Anna S Karlsen. Foredrag for gymnasieklasser om forskning i og udvikling af stoffer til behandling af mentale lidelser. DrugHunter dysten, april Anna S Karlsen. Validation of a neurodevelopmental model for schizophrenia. PLab spring meeting Proteinlaboratoriets årlige møde. Panum Instittut, Københavns Universitet. Sanne Kaalund. Expression of DRD2 and DRD1 transcripts in the prefrontal cortex, hippocampus and causate nucleus of patients with schizophrenia and affective disorders. PLab spring meeting Proteinlaboratoriets årlige møde. Panum Instittut, Københavns Universitet. Jesper Riise. Foredrag for gymnasieklasser om forskning i og udvikling af stoffer til behandling af mentale liderlser. DrugHunter dysten, april Jesper Riise. Instruktør på kurset Advanced cell biology course - Human biologi, Proteinlaboratoriet, Panum, oktober

9 Jesper Riise. Foredrag for universitetsstuderende fra Aarhus universitet Wnt og Alzheimers Gone with the wnt, november Jesper Riise. Uddannelses formidling Universitet versus industrien for universitetsstuderende fra RUC, november Nina Eriksen. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after traumatic brain injury. Afd. for Fysiologi og Nukleærmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, juni Studenteropgaver Nedergaard Signe Kjær. Vocal imitation in the rosy-faced lovebird (Agapornis roseicollis) and its correlation to neuron count and volume of the vocal brain nucleus, Moc. Cand.scient. forsvar, med karakter 12, Københavns Universitet, d. 14. december Guest visitors Pd.d. student Evi Vlassaks, Department of Pediatrics, Maastricht University, Maastricht 6200 MD, The Netherlands. Post.doc Maria Martha Papachatzaki, Royal London Hospital, Blizard Institute of the cell, Neuroscience & Trauma department, Barts Health NHS Trust. 9

Aktivitetsrapport 2013. Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Aktivitetsrapport 2013. Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Aktivitetsrapport 2013 Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 2400 København

Læs mere

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro

May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration in vitro HVORDAN ANVENDES SUNDHEDSDATA/PATIENT MATERIALE I OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE TIL AT SKABE BEDRE BEHANDLING AF PATIENTER MED DEMENS- OG PARKINSON S SYGDOM? May 18th 2015 / Karina Fog, Director Neurodegeneration

Læs mere

Aktivitetsrapport 2016

Aktivitetsrapport 2016 Aktivitetsrapport 2016 Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Menneskets hjerne. Fra aldringsprocesser til Alzheimers hjernesygdom. ca 1500 g. 78% vand, 10% fedt, 12% protein. < 2 % af kropsvægten

Menneskets hjerne. Fra aldringsprocesser til Alzheimers hjernesygdom. ca 1500 g. 78% vand, 10% fedt, 12% protein. < 2 % af kropsvægten PROGRAM 9. sept. 2009: Aldringens biologi Fra aldring til Alzheimers (AD) AD hjerneskader og udfordringer Medicinsk udvikling ift. AD Anti-ageing livsstil og AD Milena Penkowa Afdelingsleder Læge, Dr.

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Hjernen som fundament for auditiv udvikling Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Konklusion 1. Kritisk periode for sensorisk indlæring (indtil 3-4 års alder) Developmental changes

Læs mere

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula og depression Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula (Hb) hvad, hvor??? Saggitalt rottesnit MHb: 5 subkerner LHb: 10 subkerner Coronalt rottesnit Medial/lateral

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Forskere belønnes med verdens største hjerneforskningspris: De har udviklet værktøj og metoder til at se ned i den arbejdende hjerne

Forskere belønnes med verdens største hjerneforskningspris: De har udviklet værktøj og metoder til at se ned i den arbejdende hjerne Forskere belønnes med verdens største hjerneforskningspris: De har udviklet værktøj og metoder til at se ned i den arbejdende hjerne Verdens største hjerneforskningspris The Brain Prize - går i år til

Læs mere

Banebrydende forskning i hukommelsen hædres med verdens største hjerneforskningspris

Banebrydende forskning i hukommelsen hædres med verdens største hjerneforskningspris NB: KLAUSULERET til 01.03. 2016 kl. 15.00 CET Banebrydende forskning i hukommelsen hædres med verdens største hjerneforskningspris Tre britiske topforskere belønnes med verdens største hjerneforskningspris

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES HJERNE OG LÆRING NOVEMBER 2014 LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES LOUISE BØTTCHER, LEKTOR, UNI VERSITET Hvis man har en hjerne, der er anderledes fx på grund af en medfødt hjerneskade, hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet.

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Spørgsmål og svar Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Nærværende information og vejledning er til dig, som er psykiater, psykiatrisk sygeplejerske eller som på anden måde

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Spørgsmål/Svar. Version dateret Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet.

Spørgsmål/Svar. Version dateret Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Spørgsmål/Svar Version dateret 29.09.2016 Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Nærværende information og vejledning er til dig, som er psykiater, psykiatrisk sygeplejerske

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen

Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Styr på foldningen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nyt studie kaster lys over hvorfor nogle hjerneområder nedbrydes før andre i HS Hvorfor dør kun

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

BRAIN+, kognitionstræning og spil Om hjernetræning nu og i fremtiden

BRAIN+, kognitionstræning og spil Om hjernetræning nu og i fremtiden BRAIN+, kognitionstræning og spil Om hjernetræning nu og i fremtiden 2. Nationale teknologikonference Velfærdsteknologi i praksis 31 oktober 2013 Postdoc Inge Wilms, Ph.D, daglig leder af BRATLab, Institut

Læs mere

Når hukommelsen svigter hvilke muligheder er der for at udsætte demens? Steen Hasselbalch, professor, overlæge, Nationalt Videnscenter for Demens

Når hukommelsen svigter hvilke muligheder er der for at udsætte demens? Steen Hasselbalch, professor, overlæge, Nationalt Videnscenter for Demens Når hukommelsen svigter hvilke muligheder er der for at udsætte demens? Steen Hasselbalch, professor, overlæge, Nationalt Videnscenter for Demens Demensforandringer udvikler sig gennem mange år (hele livet?)

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Onsdag den 26. oktober kl. 13:00 17:30 i Aulaen på Aarhus Universitet Hvordan sikrer vi os de kloge hoveder, vi skal bruge? Anders Børglum Professor

Læs mere

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING RESIST Stroke trial BAGGRUND Reperfusionsbehandlingerne har revolutioneret AIS behandlingen, kun et fåtal er dog kandidater Ved ICH, er der ingen effektive behandlinger. Begge

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

En kort historie om lithium

En kort historie om lithium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Behandling med lithium-variant får en ny chance i HS Lithium får en ny chance til brug ved HD

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Huntingtons sygdom Klinikker og forskning i Danmark 19. november 2015

Huntingtons sygdom Klinikker og forskning i Danmark 19. november 2015 Huntingtons sygdom Klinikker og forskning i Danmark 19. november 2015 Lena E. Hjermind Afsnit for Neurogenetik Hukommelsesklinikken, NVD Neurologisk klinik Rigshospitalet Forskning Forskning The Salem

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Forskningsbaseret undervisning Karla Frydenvang, lektor, PhD Institut for Medicinalkemi Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Den aldrende hjerne -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Egill Rostrup, MD, DMSc Functional Imaging Unit, Dep. of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Glostrup Hospital, Copenhagen Oversigt Hvad

Læs mere

EHS og MCS: to sider af samme sag?

EHS og MCS: to sider af samme sag? EHS og MCS: to sider af samme sag? Af Francesca Romana Orlando, journalist og næstformand i A.M.I.C.A., Italien Oversættelse v/formand for EHS-foreningen Susanne Hemdorff Mange eksperter i forskellige

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Fakta og myter om teenagehjernen

Fakta og myter om teenagehjernen Fakta og myter om teenagehjernen Albert Gjedde Professor i neurobiologi og farmakologi Slide 1 Barbara Smaller: New Yorker 2006 Slide 2 Dr Epstein 2007 Vi påstår, at kaos hos teenagere skyldes umodne hjerner.

Læs mere

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Professor Messoud Ashina, Rigshospitalet-Glostrup, Dansk Hovedpinecenter messoud.ashina@regionh.dk, http://www.danskhovedpinecenter.dk migræne,

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015 www.karger.com/cpb 719 1421-9778/15/0372-0719$39.50/0 Qi Accepted: et al.: JMJD2A August Inhibition 06, 2015 Attenuates Neointimal Hyperplasia in Diabetic Rats Original Paper This is an Open Access article

Læs mere

HS og tabet af hjerneceller

HS og tabet af hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamcelle-neuroner danner de rigtige forbindelser Erstatning af neuroner med stamceller hos mus

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Har du erfaringer med intensiv indsats?

Har du erfaringer med intensiv indsats? Hvad tænker du om intensitet? Hvordan vil du definere intensiv sprogtræning? Har du erfaringer med intensiv indsats? 1 www.regionmidtjylland.dk CILT Constraint Induced Language Therapy Netværksdag DTHS,

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Kliniske forsøg med PBT2 annonceret

Kliniske forsøg med PBT2 annonceret Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotechs nye kliniske studie af PBT2 i Huntington's chorea: kendsgerningerne Prana Biotechs

Læs mere

Kandidatliste. AU valg Akademisk Råd ved Faculty of Health VIP. Organ: Valggruppe:

Kandidatliste. AU valg Akademisk Råd ved Faculty of Health VIP. Organ: Valggruppe: Valg til akademisk råd valg 0 Akademisk Råd ved Faculty of Health Repræsentationsområde: Department of Clinical Medicine Liste: Liste 05åå-xxxx Jørgen Frøkiær Dato 5 nov 0, kl. 4: Side af Valg til akademisk

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Tak for invitationen uden KØBENHAVNS UNIVERSITET Kravene til fremtidens dyrlægeuddannelse edens 3. februar, 2016 Professor Ulla Wewer,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Huntingtons chorea som en hjernesygdom

Huntingtons chorea som en hjernesygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Knoglemarvstransplantation i Huntingtons chorea Knoglemarvstransplantation beskytter HC-mus mod

Læs mere

Gennemgang af genetikken

Gennemgang af genetikken Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab ASO-genhæmning spredes bedre i hjernen og virker længere Hæmning af huntingtingenet med ASO'er

Læs mere

ET ÅR FRI TIL FORSKNING?

ET ÅR FRI TIL FORSKNING? HEALTH PUBLIKATIONSNAVN 1 ET ÅR FRI TIL FORSKNING? En mulighed for studerende på medicinstudiet Forskningsåret Når du læser på medicinstudiet, kan du vælge at tage et år fri til forskning. De fleste studerende

Læs mere

Programkomitéen for Individ, Sygdom og Samfund

Programkomitéen for Individ, Sygdom og Samfund Programkomitéen for Individ, Sygdom og Samfund Kim Krogsgaard (formand) Kim Krogsgaard er direktør for Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris og er tidligere forskningschef på Hvidovre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Til at få ens projekt godkendt (projekter under studiet, bachelor, speciale, ph.d.) Til at søge

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Øjet. Birgit Sander, Ph.D, Cand.Scient. Forskningsleder Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Øjet. Birgit Sander, Ph.D, Cand.Scient. Forskningsleder Øjenafdelingen Glostrup Hospital Øjet Birgit Sander, Ph.D, Cand.Scient. Forskningsleder Øjenafdelingen Glostrup Hospital 1 Øjenafdelingen Glostrup Hospital Region Hovedstaden Billeddannelsen sker i hjernen senehinde hornhinde årehinde

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

RAD forskning Om mig (Neuro)biolog fra Københavns Universitet 2011 Ph.d. i Neurovidenskab fra SUND, Københavns Universitet

RAD forskning Om mig (Neuro)biolog fra Københavns Universitet 2011 Ph.d. i Neurovidenskab fra SUND, Københavns Universitet RAD forskning Kathrine Skak Madsen Docent 01.06.16 Uddannelsesudvalgsmøde 29/9 2016 Om mig Uddannelse Erfaring 2006 (Neuro)biolog fra Københavns Universitet 2011 Ph.d. i Neurovidenskab fra SUND, Københavns

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Identificere diagnostiske og prognostiske biomarkører for neurologiske sygdomme Biobank oprettet Samarbejde

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL KOL Kompetencecenters Konference 10 december 2015 Margrethe Smidth, PT, MSc, PhD I DAG Baggrund Udfordringen

Læs mere

Indhold. Forfatterliste 9. Del 1 Biologisk læring

Indhold. Forfatterliste 9. Del 1 Biologisk læring Indhold Forfatterliste 9 Del 1 Biologisk læring 1 Fra hjerneforskning til pædagogisk praksis 13 Bo Steffensen og Theresa S.S. Schilhab Forholdet mellem hjerneforskning og pædagogik 13 Brain Based Learning

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Unge med erhvervet hjerneskade - sammen skaber vi udvikling Børnefysioterapeut Birgitte Sommer Ålborg 18/6-2015 Baggrund og min rolle.. Projekt for voksne med erhvervet hjerneskade

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Banebrydende forskning i læring hædres. med verdens største hjerneforskningspris

Banebrydende forskning i læring hædres. med verdens største hjerneforskningspris Banebrydende forskning i læring hædres med verdens største hjerneforskningspris Lundbeckfondens store forskerpris The Brain Prize gives i år til tre hjerneforskere med base i England for at forklare, hvordan

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Hvorfor har vi brug for salt?

Hvorfor har vi brug for salt? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Højeffekts-hjerneskanninger afslører natriumændringer ved HS En ny hjerneskanningsteknik afslører

Læs mere