Aktivitetsrapport Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsrapport 2012. Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab"

Transkript

1 Aktivitetsrapport 2012 Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Tlf.: Epost: Hjemmeside: Eller google: Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab 1

2 I 2012 bestod forskningslaboratoriet af: Laboratoriechef: Bente Pakkenberg, dr. med. Sektionschef for molekylærbiologi Susana Aznar Kleijn, ph.d., cand.scient. Seniorforskere: Tomasz Brudek, ph.d., cand.scient. Sylwia Owczarek, postdoc, ph.d., cand.scient. Mikkel Vestergaard Olesen, ph.d., cand.scient. Ph.d.-studerende: Nina Eriksen, cand.scient. Sanne Simone Kaalund, cand.scient. Lisette Salvesen, cand.med. Anna Schou Karlsen, cand.scient. Solveig Walløe Hansen, cand.scient. Jesper Lind Riise, cand.scient. Evi Vlassaks, Master in Biomedical Sciences Affilierede forskere Birgitte Haugan Ullerup, cand.scient. Majken Kjær, cand.scient. Affilierede studerende: Signe Korbo, stud.mol.biomed. Jack Hou, stud.med. Rasmus Krarup Sigaard, stud.med. Christina Brix Skautrup, stud.scient. Signe Kjær Nedergaard, stud.scient. Bioanalytikere: Susanne Sørensen (ledende) Serap Yüksel Sekretær/koordinator/webmaster Dvora Berenstein 2

3 Årets aktiviteter Susana Aznar Kleijn startede den 1. oktober 2012 på laboratoriet som sektionschef for molekylærbiologi. Hendes videnskabelige interesser omfatter den molekylære, funktionelle og anatomiske karakterisering af det serotonerge system og dets interaktion med andre hjernesystemer involveret i neuropsykiatriske og neurodegenerative sygdomme. Hun har flere års erfaring som gruppeleder fra en stilling som seniorforsker på en forskningsenhed på Rigshospitalet. Susanas visioner i den nuværende stilling er at fremme synergien mellem den kliniske forskning på neurologisk afdeling og den molekylære og cellulære forskning i laboratoriet og dermed styrke laboratoriets og afdelingens position som attraktive samarbejdspartnere. De første projekter vil omhandle karakteriseringen af serotonerge ændringer i Parkinson s sygdom som underliggende patologi bag de non-motoriske symptomer, der ses ved sygdommen. Tomasz Brudek fortsætter med Q-PCR kvantificering af udtryk af specifikke markører for neuroner, astrocytter, oligodendroglia og aktiverede macroglia i udvalgte områder af hjernen og sammenligner med kontrolpersoner. Da α-synuclein, parkin og synphilin-1 splejsningsvarianter viser differentielle transskriptionsniveauer i Lewy body disease og Parkinson s sygdom, har vi undersøgt, hvordan de er udtrykt i udvalgte områder af MSA hjerner. α-synuclein140 og α-synuclein112mrna isoformer er signifikant forøget i MSA hjerner sammenlignet med kontrolgruppen, hvorimod niveauet af α-synuclein126 isoform er nedsat i MSA patienter vs kontroller i alle undersøgte hjerneområder. MSA patienter viser også forhøjede niveauer af synphilin-1a-isoform, der forårsager neuronal toksicitet. Forandringer i α-synuclein, parkin og synphilin-1-isoformen kan være medvirkende til patogenesen ved MSA. Herudover har vi vist forøgede niveauer af Toll-Like Receptor (TLR)-3, TLR-4 og TLR-5 mrna i substantia nigra, striatum, hjernebarken, og nucleus dentatus fra MSA hjerner vs kontroller. Forøget aktivering af TLRs i CNS kan føre til akkumulering af cytotoksiske faktorer, såsom reaktive oxygenformer, cytokiner og proteaser som kan føre til neurodegeneration. To papers er submitted. Ved hjælp af In situ Fluorescence Hybridizering og immunofarvning undersøger vi nu blandt andet hvilke celler der er ansvarlige for et øget udtryk af proteiner. Mikkel Vestergaard Olesen har startet et projekt vedrørende elektrochokbehandling af rotter. Man ved at elektrochok giver anledning til nydannelse af nerveceller i hippocampus i forsøgsdyr. Formålet med dette projekt er blandt andet at undersøge om de nydannede hjerneceller, der ses efter elektrochokbehandling af rotter, er permanente eller cellerne blot lever en kort tid hvorefter de går til grunde. Herudover benytter vi molekylærbiologiske teknikker til at undersøge de signaleringsmekanismer, der kan vise sammenhæng med cellenydannelse. Projektet sker i et samarbejde med Anders Fink-Jensen og Gitta Wörtwein, Neuropsykiatrisk Laboratorium, Rigshospitalet, Psykiatrisk Center København. Sanne S. Kaalund har arbejdet videre med et studie af synaptisk plasticitet i en rottemodel for psykose (akut PCP) i samarbejde med H. Lundbeck A/S, et arbejde der blev påbegyndt i slutningen af Hun arbejder nu med færdiggørelsen af to artikler, der skal indgå i hendes PhD: differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine-treated rats and socially isolated rats og Expression of dopamine receptors D1 and D2 in brain areas of patients with schizophrenia and mood disorders. Den første 3

4 artikel er blevet accepteret i Journal of Neurochemistry. Derudover har Sanne arbejdet på et samarbejdsprojekt om hjernevæv fra fostre mellem vores laboratorium på Bispebjerg Hospital, Skejby sygehus og Lieber Institute for Brain Development, USA. Samarbejdet skal udmunde i et forskningsprojekt om udviklingen af midthjernen. I den forbindelse har hun arrangeret et besøg med de amerikanske samarbejdspartnere Prof. Dr. Daniel Weinberger og Dr. Tom Hyde og arrangeret et velbesøgt foredrag af Daniel Weinberger som blev afholdt på Panum i februar. Sanne har været på barsel fra slutningen af maj 2012 og kommer tilbage til april Anna S Karlsen (ASK) har i 2012 afsluttet studiet Parvalbumin expression (mrna) i voksne neopcp dyr i samarbejde mellem Synaptisk Transmission 1 (Niels Plath) og Institut for Neurobiologi og Farmakologi, Panum (Morten Møller). Herudover er hun medforfatter til artiklen "Differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine treated rats and socially isolated rats af Kaalund et al Data fra Snap25 in situ hybridiseringsforsøg hos Morten Møller, INF, er skrevet sammen til to manuskripter: Developmental and Diurnal Expression of the Synaptosomal-Associated Protein 25 (Snap25) in the Rat Pineal Gland (publiceret) og Expression of presynaptic markers in a neurodevelopmental phencyclidine model with relevance to schizophrenia (forventes submitted i foråret 2013). Arbejdet med estimering af celler i den mediodorsale thalamus i hjerner fra mennesker med Down syndrom fortsætter ind i 2013 med inklusion af hjerner fra patienter med Alzheimer s demens. Fra september til december 2012 arbejdede ASK på Lieber Institute for Brain Development (LIBD), Johns Hopkins Medical campus, Baltimore, USA, som gæste-ph.d. studerende. Projektet Identification of genotypes associated with increased risk of cognitive deficits and schizophrenia er et samarbejde mellem Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Synaptisk Transmission 1 Lundbeck og LIBD. Dette projekt vil fortsætte ind i 2013 og forventes afsluttet i november 2013, hvor ASKs ph.d.afhandling skal afleveres. Lisette Salvesen har afsluttet sine celletællinger i udvalgte områder af hjerner fra patienter med Multiple System Atrophy (MSA). De har blandt andet vist at der ikke er tab af nerveceller i hjernebarken hos MSA patienter, hvilket er i tråd med de beskedne kongitive deficit hos disse patienter. Lisette skal opgøre alle resultaterne når hun vender tilbage fra barsel i Birgitte Haugan Ullerup har brugt megen energi på at applicere en ny stereologisk tællemetode, the proportionator, som blandt andet er en langt mere effektiv tællemetode til estimering af celler med en inhomogen fordeling i væv. Med den vil Birgitte bestemme et eventuelt tab af nerveceller i lillehjernen i hjerner fra MSA patienter og Parkinson patienter og sammenligne med en kontrolgruppe. Arbejdet forventes færdigtalt i Nina Eriksen er i den afsluttende fase af sin ph.d. i det internationale samarbejde COSBID (the Co-Operative Study on Brain Injury Depolarizations) om projektet kvantificering af svær hjerneskade hos patienter med erhvervet hjerneskade (traumatisk hjerneskade og hjerneskade som følge af subaraknoidalblødning). Scanninger af patienterne umiddelbart efter skaden er blandt andet korreleret til graden af spreading depolarization for at undersøge om der er en sammenhæng mellem hjerneskadens størrelse, dens lokalisation og spreading depolarizations. Hos patienter med subaraknoidalblødning har Nina fundet flere spreading depolarizations hos de patienter, hvor parenkymal skade og intracerebral 4

5 hjerneblødning var tilstede. Derudover er der fundet sammenhæng mellem størrelsen af subdural hjerneblødning og spreading depolarizations. Hos patienter med en forøgelse af den parenkymale skade findes endelig korrelation til en speciel type spreading depolarizations kaldet isoelectric spreading depolarizations, der forekommer i isoelektrisk (dødt) hjernevæv hos patienter med traumatisk hjerneskade. Sylwia Owczarek fortsætter sit forskningsprojekt vedrørende selektiv regulering af NMDA receptorer via såkaldte celleadhæsionsmolekyler, neurexin og neuroligin. Disse molekylære mekanismer studeres in vitro på primære neuronale cellekulturer fra cortex. Sylwia har blandt andet undersøgt hvilke signaleringsveje der bliver initieret af neurexin. Foreløbige resultater viser at neurexin har en effekt på signaleringveje relateret til skizofreni. Jesper Riise har i 2012 fortsat sit ph.d. projekt på Lundbeck vedrørende en specifik signaleringsvej i nerveceller kaldet wnt pathway. Fokus er rettet mod Alzheimers (AD), der har vist sygdomsrelaterede wnt forandringer på extracellulært såvel som intracellulært niveau. To transgene dyremodeller med AD/demens relateret overekspression af henholdsvis amyloid precursor protein (APP) og tau, Tg2576 og Tg4510, danner udgangspunkt for studier på mrna niveau såvel som protein niveau. Desuden er der initieret in vitro studier på humane neuroblastoma celler transfekteret med wildtype humant tau eller frontotemporal demens relateret mutant tau. Herudover er Jesper delt første forfatter på publikationen Differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine treated rats and socially isolated rats af Kaalund og Riise et al samt medforfatter på artiklen Advantages and disadvantages of using immunohistochemistry in cell counting studies illustrated with the Göttingen minipig, Hou et al Artikler: 1. Hermund NU, Stavropoulos A, Donatsky O, Nielsen H, Clausen C, Reibel J, Pakkenberg B, Holmstrup P. Reimplantation of cultivated human bone cells from the posterior maxilla for sinus floor augmentation. Histological results from a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2012;23(9): Owczarek S, Berezin V. Neuroplastin: Cell adhesion molecule and signaling receptor. Int J Biochem Cell Biol. 2012;44:1-5. Review. 3. Andersen K, Andersen BB, Pakkenberg B. Stereological quantification of the cerebellum in patients with Alzheimer`s disease. Neurobiol Aging. 2012;33(1):197.e Salvesen L, Bech S. Lokkegaard A, Hjermind LE, Nielsen JE, Pakkenberg B, Tanassi JT, Heegaard NH, Winge K. The DJ-1 concentration in cerebrospinal fluid does not differentiate among Parkinsonian syndromes. Parkinsonism Relat Disord. 2012;18(7):

6 5. Laska MJ, Brudek T, Nissen KK, Christensen T, Møller-Larsen A, Petersen T, Nexø BA. Expression of HERV-Fc1, a human endogenous retrovirus, is increased in patients with active multiple sclerosis. J Virol. 2012;86 (7): Furlong C, Garcia-Fiñana M, Puddephat M, Anderson A, Fabricius K, Eriksen N, Pakkenberg B, Roberts N. Application of stereological methods to estimate postmortem brain surface area using 3T MRI. Magnetic Resonance Imaging 2012, Dec 10. Epub ahead of print. 7. Fabricius K, Jacobsen JS, Pakkenberg B. Effect of age on neocortical brain cells in 90+ year old human females a cell counting study. Neurobiology Aging.2013; 34(1): Karlsen AS, Rath MF, Rohde K, Toft T, Møller M. Developmental and diurnal expression of the synaptosomal-associated protein 25 (Snap25) in the rat pineal gland. Neurochem Res. 2012, Nov 8. Epub ahead of print. 9. Eriksen N, Rasmussen RS, Overgaard K, Johansen FF, Pakkenberg B. Comparison of quantitative estimation of intracerebral hemorrage and infarct volumes after thromboembolism in an embolic stroke model. Int J Stroke 2012, Aug 29. Epub ahead of print. 10. Kaalund SS, Riise J, Broberg BV, Fabricius K, Karlsen AS, Secher T, Plath N, Pakkenberg B. Differential expression of parvalbumin in neonatal phencyclidinetreated rats and socially isolated rats. J Neurochem 2012, Oct 20. Epub ahead of print. 11. Hou J, Riise J, Pakkenberg B. Application of immunohistochemistry in stereology for quantitative assessment of neural cell populations illustrated in the Göttingen minipig. PLoS One. 2012;7(8):e Dmytriyeva O, Pankratova S, Owczarek S, Sonn K, Soroka V, Ridley CM, Marsolais A, Lopez-Hoyos M, Ambartsumian N, Lukanidin E, Bock E, Berezin V, Kiryushko D. The metastasis-promoting S100A4 protein confers neuroprotection in brain injury. Nat Commun. 2012;3: Hou J, Pakkenberg B. Age-related degeneration of corpus callosum in the 90+ years measured with stereology. Neurobiol Aging 2012;33 (5):1009.e1-9. Bogkapitel Eriksen N, Pakkenberg B. The Marine Mammal Brain: Comparative Stereologcial Studies. In: Neurostereology, ed. P. Mouton, John Wiley Press, in press. 6

7 Posters AS Karlsen, SS Kaalund, N Plath, B Pakkenberg, M Møller. Analysis of the presynapse in a neurodevelopmental model for schizophrenia expression of SNAP-25 in rats treated postnatally with PCP. Panum, INF (Institut for Neurovidenskab og Farmakologi) Conference, februar 2-3, 2012; Scandinavian College of Neuropharmacology, april B Haugan, K. Winge, L. Salvesen, T. Agander, B Pakkenberg. Total numbers of neurons and glial cells in the basal ganglia from patients with Multiple System Atrophy (MSA). EFNS 16 th Congress, Stockholm, september 2012; Neurodag, Københavns Universitet, d. 1. november 2012; Lassendag, Bispebjerg og Frederiksbergs Hospitalers forskningsdag, Bispebjerg Hospital, december T Brudek, K Winge, TK Agander, B Pakkenberg. Alpha-synuclein and its splice variant expression in multiple system atrophy brain. Society for Neuroscience 42 nd Annual Meeting, New Orleans, USA, oktober J Riise, L Refsgaard, A Parachikova, N Plath. Characterization of wnt signaling in APP and tau transgenic mouse models of Alzheimer disease. SfN conference, October 2012 New Orleans, og Lassendag, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers forskningsdag, december N Eriksen, R Rasmussen, K Overgaard, FF Johansen, B Pakkenberg. Comparison of quantitative estimation of intracerebral haemorrage and infarct volumes after thromboembolism in an embolic stroke mode. 8 th Stroke Congress, Sydney, Australia, august N Eriksen, Rostrup E, Lauritzen MJ, Fabricius ME, Dreier JP, Hartings JA, Pakkenberg B. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after severe brain injury. Neurodag, Københavns Universitet, d. 1. november 2012; Lassendag, Bispebjerg og Frederiksbergs Hospitalers forskningsdag, Bispebjerg Hospital, december Opponent Bente Pakkenberg: Vlassaks Evi. Elucidating the underlying mechanisms of inflammation caused by perinatal asphyxia and chorioamnionitis. Maastricht Universitet, d. 17. december Foredrag Nina Eriksen. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after traumatic brain injury. 11 th annual OAK meeting - årlig mode. Danish Brain Research Laboratories Meeting, juni 2012; Afd. for Fysiologi og Nuklearmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, juni 2012; og til COSBID årligt møde i COSBID (Co-Operative Study on Brain Injury Depolarizations). Kings College Hospital, London, UK, september 2012 (Abstract). 7

8 Mikkel Vestergaard Olesen. ECS-treatment of stress-induced depression: The effects on neurogenesis and the survival of newly formed neurons in the rat hippocampus. 11 th annual OAK meeting, Odense, juni Bente Pakkenberg. (keynote) Brain stereology and the proportionator. First Asian and African Stereology Congress, Samsun, Turkey, d. 7. november Undervisning/formidling Birgitte Haugan Ullerup. Stereologiske undersøgelser af hjernevæv fra patienter med Multipel System Atrofi (MSA). MSA årsmøde, Bispebjerg Hospital, d. 3. marts Birgitte Haugan Ullerup. Stereologiske undersøgelser af hjernevæv fra patienter med Multipel System Atrofi (MSA) og Parkinsonisme. Parkinsonforeningens årlige uddelinger til forskning, Københavns Universitets Festsal, d. 6. oktober Nina Eriksen. Brain size and intelligence in animals. Afd. for Fysiologi og Nuklearmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, november Nina Eriksen: "Estimation of structural brain changes related to spreading depolariazations after severe brain injury", Afd. for Billeddiagnostik, Glostrup Hospital, juni Mikkel Vestergaard Olesen. Elektrochokbehandling af depression: Effekten på nydannelse og overlevelse af hjerneceller i rottehippocampus. Neuropsykiatrisk laboratorium, Rigshospitalet, København, april Bente Pakkenberg. Hjernekortlægning med stereologisk metode. Bispebjerg Hospital, juni Anna S Karlsen. Foredrag for gymnasieklasser om forskning i og udvikling af stoffer til behandling af mentale lidelser. DrugHunter dysten, april Anna S Karlsen. Validation of a neurodevelopmental model for schizophrenia. PLab spring meeting Proteinlaboratoriets årlige møde. Panum Instittut, Københavns Universitet. Sanne Kaalund. Expression of DRD2 and DRD1 transcripts in the prefrontal cortex, hippocampus and causate nucleus of patients with schizophrenia and affective disorders. PLab spring meeting Proteinlaboratoriets årlige møde. Panum Instittut, Københavns Universitet. Jesper Riise. Foredrag for gymnasieklasser om forskning i og udvikling af stoffer til behandling af mentale liderlser. DrugHunter dysten, april Jesper Riise. Instruktør på kurset Advanced cell biology course - Human biologi, Proteinlaboratoriet, Panum, oktober

9 Jesper Riise. Foredrag for universitetsstuderende fra Aarhus universitet Wnt og Alzheimers Gone with the wnt, november Jesper Riise. Uddannelses formidling Universitet versus industrien for universitetsstuderende fra RUC, november Nina Eriksen. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after traumatic brain injury. Afd. for Fysiologi og Nukleærmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, juni Studenteropgaver Nedergaard Signe Kjær. Vocal imitation in the rosy-faced lovebird (Agapornis roseicollis) and its correlation to neuron count and volume of the vocal brain nucleus, Moc. Cand.scient. forsvar, med karakter 12, Københavns Universitet, d. 14. december Guest visitors Pd.d. student Evi Vlassaks, Department of Pediatrics, Maastricht University, Maastricht 6200 MD, The Netherlands. Post.doc Maria Martha Papachatzaki, Royal London Hospital, Blizard Institute of the cell, Neuroscience & Trauma department, Barts Health NHS Trust. 9

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST) Institut for Idræt

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) incl. Medicinsk Bioteknologisk Center (MBC) Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Fysisk aktivitet og læring

Fysisk aktivitet og læring Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Udgivet i november 2011 af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Kunststyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) incl. Medicinsk Bioteknologisk Center (MBC) Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper

Læs mere

Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Undervisningsaktiviteter Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Afdelingens læger har i 2013 ydet omfattende undervisning vedr. diagnostik, behandling, forebyggelse og forskning inden for

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) incl. Medicinsk Bioteknologisk Center (MBC) Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 12 STATU S- O G Å RSRA PPO RT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 2 Bestyrelse... 6 Specifikke Sygdomsgrupper... 7 De Philadelphia-Negative Kroniske

Læs mere

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning DANMODIS 2011 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning Diagnose, forløb og behandling fra et tværfagligt perspektiv 2. Udgave 2011. DANSK SELSKAB FOR BEVÆGEFORSTYRRELSER 1 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Personale... 5 Igangværende forskning... 8 Ph.d.-projekter...

Læs mere

32. årgang, december 2012 nr. 4

32. årgang, december 2012 nr. 4 32. årgang, december 2012 nr. 4 70 personer løb for parkinsonsagen til DHL-stafetten 2012 i København og Aalborg. Parkinsonramte skal gå i takt nøglen til en bedre motorik ligger i musik og rytme. Få viden

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Personale 4 Igangværende forskning 7 Ph.d.-projekter 7 Ph.d.-projekter, hvori Børne-

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold Årsberetning 2013 Nuklearmedicinsk Afdeling ÅRSBERETNING 2013 FORORD FORORD ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING Nuklearmedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital REDAKTION Sekretær for specialeledelsen

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus.... 6 FBE

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m

ÅRSSKRIFT 2010-2011 m ÅRSSKRIFT 2010-2011 Kort om Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til formål: at

Læs mere

Nyhedsbrev 3 marts 2014

Nyhedsbrev 3 marts 2014 Nyhedsbrev 3 marts 2014 Tilføjelser til medarbejderstaben Aktuelt ved DCHI Nyt ph.d. projekt Ph.d. studerende Lars Oddershede ved University of York Udgivelser siden sidst Formidling af forskningsresultater

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008

FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008 FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008 Forskningsvisioner:...3 Forord til forskningsrapporten 2008...4 Forskningsområder:...5 Epilepsi og genetik...5 Epilepsi og pædiatri...5 Epilepsi og neurologi...5

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N

ÅRSSKRIFT 2009/2010 N ÅRSSKRIFT 2009/2010 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sam menslut ning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

Center for Alkoholforskning

Center for Alkoholforskning 2005 06 Center for Alkoholforskning Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret? C e n t e r f o r A l k o h o l f o r s k n i n g 2 0 0 5 0 6 1 Forord Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning.

Læs mere