Aktivitetsrapport Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsrapport 2012. Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab"

Transkript

1 Aktivitetsrapport 2012 Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Tlf.: Epost: Hjemmeside: Eller google: Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab 1

2 I 2012 bestod forskningslaboratoriet af: Laboratoriechef: Bente Pakkenberg, dr. med. Sektionschef for molekylærbiologi Susana Aznar Kleijn, ph.d., cand.scient. Seniorforskere: Tomasz Brudek, ph.d., cand.scient. Sylwia Owczarek, postdoc, ph.d., cand.scient. Mikkel Vestergaard Olesen, ph.d., cand.scient. Ph.d.-studerende: Nina Eriksen, cand.scient. Sanne Simone Kaalund, cand.scient. Lisette Salvesen, cand.med. Anna Schou Karlsen, cand.scient. Solveig Walløe Hansen, cand.scient. Jesper Lind Riise, cand.scient. Evi Vlassaks, Master in Biomedical Sciences Affilierede forskere Birgitte Haugan Ullerup, cand.scient. Majken Kjær, cand.scient. Affilierede studerende: Signe Korbo, stud.mol.biomed. Jack Hou, stud.med. Rasmus Krarup Sigaard, stud.med. Christina Brix Skautrup, stud.scient. Signe Kjær Nedergaard, stud.scient. Bioanalytikere: Susanne Sørensen (ledende) Serap Yüksel Sekretær/koordinator/webmaster Dvora Berenstein 2

3 Årets aktiviteter Susana Aznar Kleijn startede den 1. oktober 2012 på laboratoriet som sektionschef for molekylærbiologi. Hendes videnskabelige interesser omfatter den molekylære, funktionelle og anatomiske karakterisering af det serotonerge system og dets interaktion med andre hjernesystemer involveret i neuropsykiatriske og neurodegenerative sygdomme. Hun har flere års erfaring som gruppeleder fra en stilling som seniorforsker på en forskningsenhed på Rigshospitalet. Susanas visioner i den nuværende stilling er at fremme synergien mellem den kliniske forskning på neurologisk afdeling og den molekylære og cellulære forskning i laboratoriet og dermed styrke laboratoriets og afdelingens position som attraktive samarbejdspartnere. De første projekter vil omhandle karakteriseringen af serotonerge ændringer i Parkinson s sygdom som underliggende patologi bag de non-motoriske symptomer, der ses ved sygdommen. Tomasz Brudek fortsætter med Q-PCR kvantificering af udtryk af specifikke markører for neuroner, astrocytter, oligodendroglia og aktiverede macroglia i udvalgte områder af hjernen og sammenligner med kontrolpersoner. Da α-synuclein, parkin og synphilin-1 splejsningsvarianter viser differentielle transskriptionsniveauer i Lewy body disease og Parkinson s sygdom, har vi undersøgt, hvordan de er udtrykt i udvalgte områder af MSA hjerner. α-synuclein140 og α-synuclein112mrna isoformer er signifikant forøget i MSA hjerner sammenlignet med kontrolgruppen, hvorimod niveauet af α-synuclein126 isoform er nedsat i MSA patienter vs kontroller i alle undersøgte hjerneområder. MSA patienter viser også forhøjede niveauer af synphilin-1a-isoform, der forårsager neuronal toksicitet. Forandringer i α-synuclein, parkin og synphilin-1-isoformen kan være medvirkende til patogenesen ved MSA. Herudover har vi vist forøgede niveauer af Toll-Like Receptor (TLR)-3, TLR-4 og TLR-5 mrna i substantia nigra, striatum, hjernebarken, og nucleus dentatus fra MSA hjerner vs kontroller. Forøget aktivering af TLRs i CNS kan føre til akkumulering af cytotoksiske faktorer, såsom reaktive oxygenformer, cytokiner og proteaser som kan føre til neurodegeneration. To papers er submitted. Ved hjælp af In situ Fluorescence Hybridizering og immunofarvning undersøger vi nu blandt andet hvilke celler der er ansvarlige for et øget udtryk af proteiner. Mikkel Vestergaard Olesen har startet et projekt vedrørende elektrochokbehandling af rotter. Man ved at elektrochok giver anledning til nydannelse af nerveceller i hippocampus i forsøgsdyr. Formålet med dette projekt er blandt andet at undersøge om de nydannede hjerneceller, der ses efter elektrochokbehandling af rotter, er permanente eller cellerne blot lever en kort tid hvorefter de går til grunde. Herudover benytter vi molekylærbiologiske teknikker til at undersøge de signaleringsmekanismer, der kan vise sammenhæng med cellenydannelse. Projektet sker i et samarbejde med Anders Fink-Jensen og Gitta Wörtwein, Neuropsykiatrisk Laboratorium, Rigshospitalet, Psykiatrisk Center København. Sanne S. Kaalund har arbejdet videre med et studie af synaptisk plasticitet i en rottemodel for psykose (akut PCP) i samarbejde med H. Lundbeck A/S, et arbejde der blev påbegyndt i slutningen af Hun arbejder nu med færdiggørelsen af to artikler, der skal indgå i hendes PhD: differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine-treated rats and socially isolated rats og Expression of dopamine receptors D1 and D2 in brain areas of patients with schizophrenia and mood disorders. Den første 3

4 artikel er blevet accepteret i Journal of Neurochemistry. Derudover har Sanne arbejdet på et samarbejdsprojekt om hjernevæv fra fostre mellem vores laboratorium på Bispebjerg Hospital, Skejby sygehus og Lieber Institute for Brain Development, USA. Samarbejdet skal udmunde i et forskningsprojekt om udviklingen af midthjernen. I den forbindelse har hun arrangeret et besøg med de amerikanske samarbejdspartnere Prof. Dr. Daniel Weinberger og Dr. Tom Hyde og arrangeret et velbesøgt foredrag af Daniel Weinberger som blev afholdt på Panum i februar. Sanne har været på barsel fra slutningen af maj 2012 og kommer tilbage til april Anna S Karlsen (ASK) har i 2012 afsluttet studiet Parvalbumin expression (mrna) i voksne neopcp dyr i samarbejde mellem Synaptisk Transmission 1 (Niels Plath) og Institut for Neurobiologi og Farmakologi, Panum (Morten Møller). Herudover er hun medforfatter til artiklen "Differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine treated rats and socially isolated rats af Kaalund et al Data fra Snap25 in situ hybridiseringsforsøg hos Morten Møller, INF, er skrevet sammen til to manuskripter: Developmental and Diurnal Expression of the Synaptosomal-Associated Protein 25 (Snap25) in the Rat Pineal Gland (publiceret) og Expression of presynaptic markers in a neurodevelopmental phencyclidine model with relevance to schizophrenia (forventes submitted i foråret 2013). Arbejdet med estimering af celler i den mediodorsale thalamus i hjerner fra mennesker med Down syndrom fortsætter ind i 2013 med inklusion af hjerner fra patienter med Alzheimer s demens. Fra september til december 2012 arbejdede ASK på Lieber Institute for Brain Development (LIBD), Johns Hopkins Medical campus, Baltimore, USA, som gæste-ph.d. studerende. Projektet Identification of genotypes associated with increased risk of cognitive deficits and schizophrenia er et samarbejde mellem Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Synaptisk Transmission 1 Lundbeck og LIBD. Dette projekt vil fortsætte ind i 2013 og forventes afsluttet i november 2013, hvor ASKs ph.d.afhandling skal afleveres. Lisette Salvesen har afsluttet sine celletællinger i udvalgte områder af hjerner fra patienter med Multiple System Atrophy (MSA). De har blandt andet vist at der ikke er tab af nerveceller i hjernebarken hos MSA patienter, hvilket er i tråd med de beskedne kongitive deficit hos disse patienter. Lisette skal opgøre alle resultaterne når hun vender tilbage fra barsel i Birgitte Haugan Ullerup har brugt megen energi på at applicere en ny stereologisk tællemetode, the proportionator, som blandt andet er en langt mere effektiv tællemetode til estimering af celler med en inhomogen fordeling i væv. Med den vil Birgitte bestemme et eventuelt tab af nerveceller i lillehjernen i hjerner fra MSA patienter og Parkinson patienter og sammenligne med en kontrolgruppe. Arbejdet forventes færdigtalt i Nina Eriksen er i den afsluttende fase af sin ph.d. i det internationale samarbejde COSBID (the Co-Operative Study on Brain Injury Depolarizations) om projektet kvantificering af svær hjerneskade hos patienter med erhvervet hjerneskade (traumatisk hjerneskade og hjerneskade som følge af subaraknoidalblødning). Scanninger af patienterne umiddelbart efter skaden er blandt andet korreleret til graden af spreading depolarization for at undersøge om der er en sammenhæng mellem hjerneskadens størrelse, dens lokalisation og spreading depolarizations. Hos patienter med subaraknoidalblødning har Nina fundet flere spreading depolarizations hos de patienter, hvor parenkymal skade og intracerebral 4

5 hjerneblødning var tilstede. Derudover er der fundet sammenhæng mellem størrelsen af subdural hjerneblødning og spreading depolarizations. Hos patienter med en forøgelse af den parenkymale skade findes endelig korrelation til en speciel type spreading depolarizations kaldet isoelectric spreading depolarizations, der forekommer i isoelektrisk (dødt) hjernevæv hos patienter med traumatisk hjerneskade. Sylwia Owczarek fortsætter sit forskningsprojekt vedrørende selektiv regulering af NMDA receptorer via såkaldte celleadhæsionsmolekyler, neurexin og neuroligin. Disse molekylære mekanismer studeres in vitro på primære neuronale cellekulturer fra cortex. Sylwia har blandt andet undersøgt hvilke signaleringsveje der bliver initieret af neurexin. Foreløbige resultater viser at neurexin har en effekt på signaleringveje relateret til skizofreni. Jesper Riise har i 2012 fortsat sit ph.d. projekt på Lundbeck vedrørende en specifik signaleringsvej i nerveceller kaldet wnt pathway. Fokus er rettet mod Alzheimers (AD), der har vist sygdomsrelaterede wnt forandringer på extracellulært såvel som intracellulært niveau. To transgene dyremodeller med AD/demens relateret overekspression af henholdsvis amyloid precursor protein (APP) og tau, Tg2576 og Tg4510, danner udgangspunkt for studier på mrna niveau såvel som protein niveau. Desuden er der initieret in vitro studier på humane neuroblastoma celler transfekteret med wildtype humant tau eller frontotemporal demens relateret mutant tau. Herudover er Jesper delt første forfatter på publikationen Differential expression of parvalbumin interneurons in neonatal phencyclidine treated rats and socially isolated rats af Kaalund og Riise et al samt medforfatter på artiklen Advantages and disadvantages of using immunohistochemistry in cell counting studies illustrated with the Göttingen minipig, Hou et al Artikler: 1. Hermund NU, Stavropoulos A, Donatsky O, Nielsen H, Clausen C, Reibel J, Pakkenberg B, Holmstrup P. Reimplantation of cultivated human bone cells from the posterior maxilla for sinus floor augmentation. Histological results from a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2012;23(9): Owczarek S, Berezin V. Neuroplastin: Cell adhesion molecule and signaling receptor. Int J Biochem Cell Biol. 2012;44:1-5. Review. 3. Andersen K, Andersen BB, Pakkenberg B. Stereological quantification of the cerebellum in patients with Alzheimer`s disease. Neurobiol Aging. 2012;33(1):197.e Salvesen L, Bech S. Lokkegaard A, Hjermind LE, Nielsen JE, Pakkenberg B, Tanassi JT, Heegaard NH, Winge K. The DJ-1 concentration in cerebrospinal fluid does not differentiate among Parkinsonian syndromes. Parkinsonism Relat Disord. 2012;18(7):

6 5. Laska MJ, Brudek T, Nissen KK, Christensen T, Møller-Larsen A, Petersen T, Nexø BA. Expression of HERV-Fc1, a human endogenous retrovirus, is increased in patients with active multiple sclerosis. J Virol. 2012;86 (7): Furlong C, Garcia-Fiñana M, Puddephat M, Anderson A, Fabricius K, Eriksen N, Pakkenberg B, Roberts N. Application of stereological methods to estimate postmortem brain surface area using 3T MRI. Magnetic Resonance Imaging 2012, Dec 10. Epub ahead of print. 7. Fabricius K, Jacobsen JS, Pakkenberg B. Effect of age on neocortical brain cells in 90+ year old human females a cell counting study. Neurobiology Aging.2013; 34(1): Karlsen AS, Rath MF, Rohde K, Toft T, Møller M. Developmental and diurnal expression of the synaptosomal-associated protein 25 (Snap25) in the rat pineal gland. Neurochem Res. 2012, Nov 8. Epub ahead of print. 9. Eriksen N, Rasmussen RS, Overgaard K, Johansen FF, Pakkenberg B. Comparison of quantitative estimation of intracerebral hemorrage and infarct volumes after thromboembolism in an embolic stroke model. Int J Stroke 2012, Aug 29. Epub ahead of print. 10. Kaalund SS, Riise J, Broberg BV, Fabricius K, Karlsen AS, Secher T, Plath N, Pakkenberg B. Differential expression of parvalbumin in neonatal phencyclidinetreated rats and socially isolated rats. J Neurochem 2012, Oct 20. Epub ahead of print. 11. Hou J, Riise J, Pakkenberg B. Application of immunohistochemistry in stereology for quantitative assessment of neural cell populations illustrated in the Göttingen minipig. PLoS One. 2012;7(8):e Dmytriyeva O, Pankratova S, Owczarek S, Sonn K, Soroka V, Ridley CM, Marsolais A, Lopez-Hoyos M, Ambartsumian N, Lukanidin E, Bock E, Berezin V, Kiryushko D. The metastasis-promoting S100A4 protein confers neuroprotection in brain injury. Nat Commun. 2012;3: Hou J, Pakkenberg B. Age-related degeneration of corpus callosum in the 90+ years measured with stereology. Neurobiol Aging 2012;33 (5):1009.e1-9. Bogkapitel Eriksen N, Pakkenberg B. The Marine Mammal Brain: Comparative Stereologcial Studies. In: Neurostereology, ed. P. Mouton, John Wiley Press, in press. 6

7 Posters AS Karlsen, SS Kaalund, N Plath, B Pakkenberg, M Møller. Analysis of the presynapse in a neurodevelopmental model for schizophrenia expression of SNAP-25 in rats treated postnatally with PCP. Panum, INF (Institut for Neurovidenskab og Farmakologi) Conference, februar 2-3, 2012; Scandinavian College of Neuropharmacology, april B Haugan, K. Winge, L. Salvesen, T. Agander, B Pakkenberg. Total numbers of neurons and glial cells in the basal ganglia from patients with Multiple System Atrophy (MSA). EFNS 16 th Congress, Stockholm, september 2012; Neurodag, Københavns Universitet, d. 1. november 2012; Lassendag, Bispebjerg og Frederiksbergs Hospitalers forskningsdag, Bispebjerg Hospital, december T Brudek, K Winge, TK Agander, B Pakkenberg. Alpha-synuclein and its splice variant expression in multiple system atrophy brain. Society for Neuroscience 42 nd Annual Meeting, New Orleans, USA, oktober J Riise, L Refsgaard, A Parachikova, N Plath. Characterization of wnt signaling in APP and tau transgenic mouse models of Alzheimer disease. SfN conference, October 2012 New Orleans, og Lassendag, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers forskningsdag, december N Eriksen, R Rasmussen, K Overgaard, FF Johansen, B Pakkenberg. Comparison of quantitative estimation of intracerebral haemorrage and infarct volumes after thromboembolism in an embolic stroke mode. 8 th Stroke Congress, Sydney, Australia, august N Eriksen, Rostrup E, Lauritzen MJ, Fabricius ME, Dreier JP, Hartings JA, Pakkenberg B. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after severe brain injury. Neurodag, Københavns Universitet, d. 1. november 2012; Lassendag, Bispebjerg og Frederiksbergs Hospitalers forskningsdag, Bispebjerg Hospital, december Opponent Bente Pakkenberg: Vlassaks Evi. Elucidating the underlying mechanisms of inflammation caused by perinatal asphyxia and chorioamnionitis. Maastricht Universitet, d. 17. december Foredrag Nina Eriksen. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after traumatic brain injury. 11 th annual OAK meeting - årlig mode. Danish Brain Research Laboratories Meeting, juni 2012; Afd. for Fysiologi og Nuklearmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, juni 2012; og til COSBID årligt møde i COSBID (Co-Operative Study on Brain Injury Depolarizations). Kings College Hospital, London, UK, september 2012 (Abstract). 7

8 Mikkel Vestergaard Olesen. ECS-treatment of stress-induced depression: The effects on neurogenesis and the survival of newly formed neurons in the rat hippocampus. 11 th annual OAK meeting, Odense, juni Bente Pakkenberg. (keynote) Brain stereology and the proportionator. First Asian and African Stereology Congress, Samsun, Turkey, d. 7. november Undervisning/formidling Birgitte Haugan Ullerup. Stereologiske undersøgelser af hjernevæv fra patienter med Multipel System Atrofi (MSA). MSA årsmøde, Bispebjerg Hospital, d. 3. marts Birgitte Haugan Ullerup. Stereologiske undersøgelser af hjernevæv fra patienter med Multipel System Atrofi (MSA) og Parkinsonisme. Parkinsonforeningens årlige uddelinger til forskning, Københavns Universitets Festsal, d. 6. oktober Nina Eriksen. Brain size and intelligence in animals. Afd. for Fysiologi og Nuklearmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, november Nina Eriksen: "Estimation of structural brain changes related to spreading depolariazations after severe brain injury", Afd. for Billeddiagnostik, Glostrup Hospital, juni Mikkel Vestergaard Olesen. Elektrochokbehandling af depression: Effekten på nydannelse og overlevelse af hjerneceller i rottehippocampus. Neuropsykiatrisk laboratorium, Rigshospitalet, København, april Bente Pakkenberg. Hjernekortlægning med stereologisk metode. Bispebjerg Hospital, juni Anna S Karlsen. Foredrag for gymnasieklasser om forskning i og udvikling af stoffer til behandling af mentale lidelser. DrugHunter dysten, april Anna S Karlsen. Validation of a neurodevelopmental model for schizophrenia. PLab spring meeting Proteinlaboratoriets årlige møde. Panum Instittut, Københavns Universitet. Sanne Kaalund. Expression of DRD2 and DRD1 transcripts in the prefrontal cortex, hippocampus and causate nucleus of patients with schizophrenia and affective disorders. PLab spring meeting Proteinlaboratoriets årlige møde. Panum Instittut, Københavns Universitet. Jesper Riise. Foredrag for gymnasieklasser om forskning i og udvikling af stoffer til behandling af mentale liderlser. DrugHunter dysten, april Jesper Riise. Instruktør på kurset Advanced cell biology course - Human biologi, Proteinlaboratoriet, Panum, oktober

9 Jesper Riise. Foredrag for universitetsstuderende fra Aarhus universitet Wnt og Alzheimers Gone with the wnt, november Jesper Riise. Uddannelses formidling Universitet versus industrien for universitetsstuderende fra RUC, november Nina Eriksen. Estimation of structural brain changes related to spreading depolarizations after traumatic brain injury. Afd. for Fysiologi og Nukleærmedicin, Billeddiagnostik gruppe, Glostrup Hospital, juni Studenteropgaver Nedergaard Signe Kjær. Vocal imitation in the rosy-faced lovebird (Agapornis roseicollis) and its correlation to neuron count and volume of the vocal brain nucleus, Moc. Cand.scient. forsvar, med karakter 12, Københavns Universitet, d. 14. december Guest visitors Pd.d. student Evi Vlassaks, Department of Pediatrics, Maastricht University, Maastricht 6200 MD, The Netherlands. Post.doc Maria Martha Papachatzaki, Royal London Hospital, Blizard Institute of the cell, Neuroscience & Trauma department, Barts Health NHS Trust. 9

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Den aldrende hjerne -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Egill Rostrup, MD, DMSc Functional Imaging Unit, Dep. of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Glostrup Hospital, Copenhagen Oversigt Hvad

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh. C U R R I C U L U M V I T A E Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.dk U D D A N N E L S E 2002

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Hogarth: Gin trap. Gade

Hogarth: Gin trap. Gade Alkoholisk demens: Myte eller virkelighed? Anders, Inst. for Psykologi, Københavns Universitet Hogarth: Gin trap Alkoholisk demens - differentialdiagnose Problemerne afhænger af sted og tid! 1. Udviklingsanomalier

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Lidt Historie om 7T. Olaf B. Paulson

Lidt Historie om 7T. Olaf B. Paulson Lidt Historie om 7T 1985 1,5T 2002 3T og så julen 2012/13 stor tung pakke Hvornår begyndte tankerne om 7T 3T ankommer 2. juli og indvies 2. sep. 2002 2003 løs diskussion, bl.a. 13 aug. om MEG med Lund

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri

Cannabis i et biologisk perspektiv. Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabis i et biologisk perspektiv Henrik Rindom overlæge i psykiatri Cannabinol Cannabinol I Cannabinol er der fundet mindst 60 forskellige cannabinoler, hvor de to vigtigste er: 1. THC = Tetra-hydro-cannabinol

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Myter og fakta om Alkohol og demens

Myter og fakta om Alkohol og demens Myter og fakta om Alkohol og demens Seminar DKDK Birgitte Bo Andersen Nationalt Videnscenter for Demens Alkohol og demens 10. september 2015 Hvor stort er problemet i DK? Danmark: 860.000 er alkoholstorforbrugere

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Psykiatriplan 2013-2016: Høringsvar fra LMU Center for Psykiatrisk Forskning.

Psykiatriplan 2013-2016: Høringsvar fra LMU Center for Psykiatrisk Forskning. Psykiatriplan 2013-2016: Høringsvar fra LMU Center for Psykiatrisk Forskning. LMU takker for muligheden for at afgive høringssvar og finder anledning til at fremsætte følgende kommentarer til afsnit 11:

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Den Sociale Hjerne. Be#na Hornbøll be4na@cognica7on.dk. Fyra%ensmøde Magisterforeningen. BA Biologi, Cand. Scient. Neurobiologi

Den Sociale Hjerne. Be#na Hornbøll be4na@cognica7on.dk. Fyra%ensmøde Magisterforeningen. BA Biologi, Cand. Scient. Neurobiologi Den Sociale Hjerne Fyra%ensmøde Magisterforeningen Be#na Hornbøll be4na@cognica7on.dk BA Biologi, Cand. Scient. Neurobiologi Danish Research Centre for Magne7c Resonance og Center for Integrated Molecular

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN

SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN LØBESKADER SOM DEN STORE TRUSSEL MOD LØBEBØLGEN KAN SKADESMÆNGDEN REDUCERES? THE FOOT PRONATION GUY... RASMUS ØSTERGAARD NIELSEN Fysioterapeut, Sundhedsfaglig kandidat, Ph.D. Post Doc på Aarhus Universitet

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Jagten på Hjernens Hemmeligheder

Jagten på Hjernens Hemmeligheder - DENMARK Jagten på Hjernens Hemmeligheder Leif Østergaard Overlæge, professor, dr. med., centerleder Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab & MINDLab Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

All grants are given under the condition that the amount has not already been obtained from other sources.

All grants are given under the condition that the amount has not already been obtained from other sources. All grants are given under the condition that the amount has not already been obtained from other sources. Post doc. Amanda Rodrigues Amorim Adegboye Institut for Sygdomsforebyggelse, Enheden for Epidemiologisk

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

32. årgang, december 2012 nr. 4

32. årgang, december 2012 nr. 4 32. årgang, december 2012 nr. 4 70 personer løb for parkinsonsagen til DHL-stafetten 2012 i København og Aalborg. Parkinsonramte skal gå i takt nøglen til en bedre motorik ligger i musik og rytme. Få viden

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere