DET DANSKE SPEJDERKORPS GRUPPE-BESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE SPEJDERKORPS GRUPPE-BESTYRELSEN"

Transkript

1

2 DET DANSKE SPEJDERKORPS DIVISION Galten - Hadsten - Hammel - Hinnerup - Hørning Odder - Ry - Sejs - Silkeborg - Skanderborg - Østbirk GRUPPERÅD (generalforsamling) GRUPPE-BESTYRELSEN ASSISTENTER GRENLEDER GRUPPELEDER GRUPPEN SKOVMYRER MYRER MUS SKOVMUS ROTTER FJELDROTTER TROP KLAN

3 - først lidt historie Spejderarbejdet i 1. Ry Gruppe har sine rødder to steder fra, nemlig Det Danske Spejderkorps 1. Ry Trop og Flok (drenge) og Det Danske Pigespejderkorps Ry Trop og Flok. Den 8. juni 1941 startede 1. Ry Trop som de første spejdere i Ry. Den 25. marts 1943 kom 1. Ry Flok med. Pigerne fulgte efter d. 5. december 1943 med start af Ry flok og i august 1944 Ry Trop. I 1973 slås Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps sammen på landsplan, hvilket åbnede mulighed for at oprette blandede pige og drengegrupper. I Ry holder pigespejderne deres sidste møde d. 17. juni 1975, hvorefter pigespejderarbejdet på grund af ledermangel ligger stille indtil august 1977, hvor Ry Trop og Flok og 1. Ry Trop og Flok samles i den nuværende 1. Ry Gruppe. I den forbindelse får flokkene nye navne, idet minier ( 8 10 år ) døbes Ry Mus, og juniorer (10 12 år ) døbes Ry Rotter, og troppen (12 15 år) beholder navnet 1. Ry Trop. I august 1980 udvides spejdergrenene til at omfatte mikrospejdere ( 6-8 år ), kaldet Ry Myrer. Efterhånden var der så mange spejdere i grene at vi i 1997 fik Ry Skovmyrer. I august 1983 er der så mange minispejdere at vi deler i 2 flokke, Ry Mus og Ry Skovmus, og i august 1989 gør det samme sig gældende for juniorerne, der opdeles i Ry Rotter og Fjeldrotter. Antallet af flokke i de enkelte grene er afhængige af antallet af spejdere. De fysiske rammer for spejderarbejdet har været noget skiftende. De første spejdermøder blev holdt i spejdernes hjem i årene Så fik spejderne lokaler på Ry Mølles Fabrikker fra Fra blev møderne holdt i Maler Nielsenss hus, og fra fik spejderne lokaler i CF`s bygningg på fjernvarmecentralen, Møllevej Teknisk skole. I tiden fra foregik aktiviteterne på Ry Folke og Realskole (Mølleskolen), og fra i Rossen villa på Skanderborgvej (den senere Skolefritidsordning). Fra var der Skovhytten, en gammel tyskerbarak som lå i skoven ved Lynghoved, og Søhytten ved Rodelundvej.

4 I 1981 blev Lynghoved taget i brug. Vi fik overdraget en gammel gård, og efter en stor indsats fra både forældre og spejdere fik vi indrettet Lynghoved til en ideel spejderhytte. Der er i løbet af årene kommet 3 pavilloner til, de to bruger Troppen og den sidste bruger seniorerne. Vi har også fået en shelter og en bålhytte i tidens løb. Endelig har vi arvet et dejligt sommerhus Gyvelhytten på Birkhedevej. Her er bygget 3 shelters på området og der er ryddet en lille teltplads på grunden, som har søadgang og egen badestrand ned til Knudsø.

5 DET DANSKE SPEJDERKORPS - en bevægelse i udvikling.. Tiden er ikke gået sporløst henover Det Danske Spejderkorps: Farfars gamle historier om korte bukser og blåfrosne knæ svarer ikke længere til virkeligheden. De aktiviteter og opgavetyper, vi arbejder med i korpset, er i en konstant udvikling. Undervejs har vores arbejdsformer og aktiviteter endda sat deres præg på omverdenen, blandt andet på skoler og fritidsinstitutioners arbejde. Det kan vi kun være stolte af. Det vigtigste for os er i øvrigt ikke, hvilke aktiviteter de enkelte grupper i korpset gennemfører. Vigtigt er det derimod, hvilke værdier der ligger til grund for aktiviteterne. Learning by doing og patruljeliv er et par af de helt centrale værdier i spejderarbejdet: Udfra princippet børn leder børn giver vi i en forholdsvis tidlig alder spejderne ansvar for dem selv og deres nærmeste kammerater.. Selvfølgelig støttet af voksne ledere. Spejdernes tidlige medansvar for deres egen spejderudvikling giver børnene og de unge en række brugbare erfaringer: erfaring som ledere og instruktører for jævnaldrende kammerater, gode her og nu succesoplevelser og helt unikke erfaringer, der kan bruges senere i livet.

6 AKTIVE FORÆLDRE. God forældreopbakning er vigtig, hvis en spejdergruppe skal fungere optimalt. Derfor opfordrer vi jer forældrer til at tage aktiv del i gruppen og dens arbejde. Det gør I bedst ved at følge med i programmet, sørge for, at jeres barn deltager hver gang, og hvis sygdom eller andre årsager hindrer deltagelse, ved at melde afbud til lederne. Snak med barnet om de oplevelser, det har som spejder, og vær på den måde en aktiv del af spejderarbejdet. En gang om året indkalder gruppen til fællessmøde generalforsamlingen, hvor bestyrelsen og lederne fortæller om planerne for spejderarbejdet i gruppen. Mødet afholdes altid i februar måned. Endelig vil vi også en gang imellem få brug for jeres hjælp, til kørsel, et arrangement eller andet. Her har vi stor glæde af positiv forældreopbakning. En god forældrekontakt styrker lederne i deres arbejde og er derfor med til at give jeres børn en god tid i Det Danske Spejderkorps. De opgaver vi har i 1. Ry Gruppe, og hvortil vi gerne vil have jeres hjælp er: FLAGHOLD. Forældre der har en bil med træk og en motor over 1,6, kan melde sig som chauffører. De vil nogle gange i løbet af året sørge for at byens flagallé kommer op. Arbejdet er nøje organiseret, og I vil få en grundig instruktion Hvis I ikke har bil eller ikke ønsker at køre, kan I melde jer som medhjælpere. AVISINDSAMLING. Vi har 4 gange årligt avisindsamling i Ry by. Vi mødes på Lynghoved, og der sendes en bil og et par hjælpere ud i et område for at hente papir og flasker til genbrug. Vi slutter med kaffe / saft og brød. Arbejdet varer normal 2 2½ time. Mus/Skovmus og Rotter/Fjeldrotter er på skift ansvarligt for en avisindsamling.

7 HYTTERENGØRING. Der laves rengøringshold på 2 3 personer som påtager sig rengøring af fælles mødelokale, toilet, kontor og køkken på Lynghoved. Hvert hold har en periode på 2 3 måneder. JULENEG. Der sås havre på et areal ved Lynghoved, dette høstes i samarbejde med efterlønsklubben, og vi skal op til første søndag i advent binde denne havre til neg. Forældre binder havrenegene, og umiddelbart herefter går spejderne rundt og sælger dem i Ry by. ARBEJDSLØRDAG. En lørdag i løbet af året skal Lynghoved shines op både ind og udvendig. Vi mødes fra morgenstunden, og går i gang fra en ende af. Arrangementet slutter af med fællesspisning. Der vil efter behov også arrangeres arbejdsdag ved Gyvelhytten. HØSTMARKED. Hvert år den 3. lørdag i august afholder vi et stort høstmarked. Det trækker mange folk fra byen, og det betyder også at der skal lægges et stort arbejde inden vi kan invitere til marked. Vi bygger i løbet af ugen pladsen op, og selve lørdagen er der aktiviteter alle steder, så det er en dag hvor vi har brug for mange hænder. Vi slutter af med medhjælperfest for alle.

8 RY MYRER / RY SKOVMYRER MIKROGRENEN. Mikrogrenen er for børn der går i 0. og 1. klasse. Vi mødes 1 time 1 gang ugentlig. Børnene er delt ind i patruljer med ca. 5 spejdere i hver. Vi er til møderne 2 eller 3 ledere, og vi planlægger sammen hvad der skal ske til de enkelte møder. Vi lægger vægt på at det skal være sjovt at være spejder. Vi leger, synger og lærer enkelte spejderfærdigheder. Vi tager af sted på telttur ca. 1 gang om året, og derudover deltager vi i gruppens fællesarrangementer, og de aktiviteter der laves på tværs i divisionen. MIKROGRENENS RØDE TRÅD I ARBEJDSSTOFFET. Vi vægter at mikroerne : - Lærer at tage hensyn til hinanden. - Kan forstå / modtage en besked. - Lærer samarbejde. - Får kendskab til patruljesystemet. - Får gode og sjove naturoplevelser. - Får lært nogle spejderfærdigheder. - Har plads til leg og sang. Dette gør vi ved at: - lægge vægt på at der skal være plads til os alle, og fortælle hvad vi må gøre for at alle syntes det er rart at være spejder. - vi giver fælles besked til spejderne, men der kommer altid information hjem til forældrene, primært gennem vores gruppeblad Stammen. - Lader spejderne arbejde fælles om opgaver der skal løses. - Deler spejderne ind i patruljer på 5, vi har ikke PL / PA. - Kommer ud i naturen. Lærer naturfærdselsreglerne at kende.

9 Lærer træ / blad / frugt at kende fra : Eg, bøg og birk. - Lærer spejderhilsen, ved hvem Baden Powell er, kan hejse et flag, kender flagsangen Der er ingenting der maner, og kender spejderlov / løfte. - Kan være med til at bygge et bål op, prøve at tænde og slukke det. - Prøver / lærer råbåndsknob, tømmerstik og flagknob. - Kan rense en hudafskrabning, sætte plaster på, stoppe næseblod, ved hvad der skal gøres ved brandsår, kender de simple baderegler og er i stand til at ringe Ved møderne har vi en blanding af leg, sang og spejderarbejde. Vi laver årstidsbestemte aktiviteter, og vægter udendørs aktiviteter højt. - Vi prøver at overnatte ude i telt, shelter eller hytte alt efter årstid. - Vi bruger dolk, men må ikke bære den. Med i rygsækken til minierne får de: Kendskab til patruljesystemet, enkelte spejderfærdigheder i.f.t. ovennævnte, glæde ved og lyst til spejderarbejdet.

10 RY MUS / RY SKOVMUS MINIGRENEN. Minigrenen er for børn I 2. og 3. klasse. Vi mødes en gang om ugen på skoledage. Der afholdes weekendture i løbet af et spejderår bl.a. hyttetur, divisionsturnering, minidag og juletur. Vi arbejder i patruljer med 5 6 spejdere i hver. Det er ikke en betingelse at børnene skal have en uniform, men de skal have et spejdertørklæde. Målet med spejderarbejdet er at udvikle erfaringsområder og selvstændighed, give børnene gode oplevelser ved samarbejde med andre, opmuntre til fantasi, kreativitet og selvudfoldelse. Vi siger gerne at spejderliv er friluftsliv. Derfor opholder vi os meget ude i naturen, og lærer hvordan vi færdes i naturen. MINIGRENENS RØDE TRÅD I ARBEJDSSTOFFET. Vi forventer af mikroerne når de rykker op i minigrenen, at der er sat en proces i gang, der gør at børnene er bevidste om at: - Det er sjovt at lave noget sammen med andre. - Man skal lytte til og respektere hinanden, også selvom vi er forskellige. - Der er noget der hedder spejderlov og løfte. - Man hjælper hinanden. - Man passer godt på hinanden. - Man betyder noget, og lederne tager børnene alvorligt. - Børnene har stiftet bekendtskab med patruljesystemet. - har arbejdet med de spejderfærdigheder der hører til mikrogrenens arbejdsstof, især knob. - har prøvet at skulle tage ansvar for noget. - har stiftet bekendtskab med den demokratiske proces tilpasset børnenes niveau.

11 I den tid de er i minigrenen, arbejder vi videre med den ballast og viden mikroerne har når de rykker op, og det er vores mål, at følgende opnås under hensyntagen til det enkelte barns formåen og modenhed. - Børnene er vant til at arbejde og opleve ting sammen. - De ved at de skal respektere og lytte til hinanden drillerier accepteres ikke. - De har kendskab til spejderlov og løfte, og hvad det betyder i dagligdagen. - De ved at man hjælper hinanden. De forstår vigtigheden af at passe på de ressourcer naturen giver os, ved at færdes i / og lære om naturen. - De kan modtage en kollektiv besked / information. - Vi forsøger at styrke børnene i at turde, bl.a. ved at give dem faste og trygge rammer at boltre sig i. - Vi arbejder i større udstrækning med patruljesystemet og forsøger, at gøre bevidste om patruljelederens rolle, og patruljens udnyttelse af stærke / svage sider. - At de kan tage et ansvar for dem selv, deres patrulje og deres flok. - At de betyder noget for patruljen / flokken, og at lederne tager dem alvorligt. - Vi forsøger at bibringe børnene de spejderfærdigheder, der hører til minigrenens arbejdsstof, hvor lejrliv og klar dig selv er vægtet højest.. Vi vægter også at, at færdighederne indlæres på en spændende og afvekslende måde. - Vi søger at udvikle den enkeltes selvstændighed og selvtillid. - Vi lader dem være medbestemmende indenfor overskuelige rammer, og lader dem prøve at skulle tage ansvar for enkelte opgaver. - Vi har forhåbentlig startet en proces, hvor børnene bliver bevidste om, hvad det vil sige at være spejder i et fællesskab som vores, og uniformens symbolske betydning. - Vi forsøger at give børnene en begynde forståelse af samfundets kendskab til de nære omgivelser. - Sidst, men ikke mindst, giver vi børnene nogle oplevelser, sjov, og udfordringer på deres eget niveau der gør, at børnene forhåbentlig bliver ved at være spejder i mange år.

12 RY ROTTER / RY FJELDROTTER JUNIORGRENEN Juniorgrenen er for børn i 4. og 5. klasse. Det er ingen betingelse at du har været mus eller skovmus for at blive juniorspejder. Når vi er mange juniorspejdere har vi 2 flokke, men ellers er vi kun en af flokkene. Juniortiden er den periode hvor man som spejder skal gøre tingene selv. I de yngre grene foregår tingene omkring lederne, der er ansvarlige for at der planlægges. Hos juniorerne er det børnene der får ansvaret for at tingene laves med lederne som hjælpere. Det er en helt anden måde at fungere på. Det stiller krav til færdigheder og samarbejdsvilje. Ved at arbejde på denne måde ruster vi spejderne til at rykke op i troppen, hvor de er ansvarlige for at udføre forskelligartede opgaver men uden hjælp fra voksne. Vi er et mellemled i den proces, der skal ende med, at børn leder børn. Vi er delt i patruljer med 4-7 i hver. Patruljen ledes af en patruljeleder. Juniortiden er omvæltningernes tid. Der stilles krav, og man skal lære at klare sig selv. Nogle gange har børnene den klare opfattelse at de nærmest er slaver, som skal arbejde fra morgen til aften. Så slemt er det nu ikke. Vi tror, at juniortiden er en tid som gamle spejdere ser tilbage på som en god tid. JUNIORGRENENS RØDE TRÅD I ARBEJDSSTOFFET Vi forventer: - At de ved hvad en patrulje er - At de har prøvet at være på lejrtur med overnatning - At de kan de almindelige miniknob. - At de har en uniform, og ved hvordan den bruges. - At de kan læse på eget niveau, og forstå en skriftlig opgave. - At de tør tage et initiativ i patruljen. - At de overholder en indgået aftale. - At gøre dem bevidste om hvad ansvarlighed er. Vi vægter: At lære spejderne: - At de kan modtage en kollektiv besked. - At de kan lytte. - At de kan kommunikere sammen i patruljen. - Samfundsliv.

13 Patruljesystemet - at stærke og svage sider udnytter hinanden i patruljesystemet. Samarbejde - oplevelser - learning by doing - medbestemmelse og ansvarlighed. Begynde dybere forståelse for værdierne. - Samfundsliv Udendørs oplevelser - aktiv brug af naturen - færdigheder - learning by doing At tage del i det spændende spejderarbejde, der gør det sjovt at være spejder. At tage ansvar for egne handlinger og for fællesskabet. At lære dem, at spejder ikke er noget man går til, men noget man er ( livsstil ). Vi giver dem følgende med i rygsækken : - praktiske færdigheder i forhold til lejrliv. - At de kan tage hensyn - At de kender patruljesystemet, og har lært at være i en patrulje.

14 RY TROP I troppen er spejderne år. Troppen er delt op i patruljer, med 5 8 spejdere i hver patrulje. Patruljerne har hver en patruljeleder og patruljeassistent, som er jævnaldrende med de andre patruljemedlemmer. Vi bestræber os dog på at patruljelederen og patruljeassistenten er lidt ældre end de yngste spejdere. Patruljen arbejder helt selvstændig uden voksen indblanding. Patruljerne planlægger og gennemfører selv møder, ture og lejre. Tropslederen planlægger og gennemfører, sammen med et antal tropsassistenter, det månedlige tropsmøde. På tropsmødet er samtlige patruljer tilstede. Tropsledelsen står ligeledes for sommerlejren, 2 tropsture om året og andre fælles arrangementer i troppen. Patruljeledere og assistenter samles én gang om måneden, for sammen med tropsledelsen at gennemgå patruljernes møder og ture. På dette møde kan patruljeleder og assistenter få vejledning, undervisning og udveksle erfaringer indbyrdes. I årets løb deltager troppen, dvs. alle patruljer og tropsledelsen, i de af gruppen arrangerede fællesarrangementer. Her kan nævnes Tænkedag, Sct. Georgs Dag, Høstmarked, Oprykning og Juletur. Foruden gruppearrangementerne deltager troppens spejdere i divisionsturnering, en konkurrence for alle patruljer i Divisionen, Blå Sommer arrangeret af Det Danske Spejderkorps, kurser for patruljeleder og assistent i efterårsferien kaldet PLAN, ligeledes et arrangement under Det Danske Spejderkorps og andre arrangementer som tilbydes i årets løb.

15 SPEJDERGRENENS RØDE TRÅD I ARBEJDSSTOFFET For at vi anser troppens arbejde for at være godt spejderarbejde, skal vort arbejde indeholde 4 elementer. Disse 4 elementer er: - Friluftsliv - Praktisk kunnen - Venskab - Udvikling Vi forventer: - At spejderen kender patruljesystemet - At spejderen har prøvet at arbejde i en patrulje - At spejderen ved hvad det vil sige at tage et ansvar - At spejderen har haft indflydelse på planlægning af ture eller møder - At spejderen kender gruppens traditioner - At spejderen har grundlæggende kendskab til lejrsport - At spejderen ved hvordan man færdes i naturen - At spejderen kender spejderbevægelsens værdier - At spejderen har kendskab til spejderbevægelsen og dets traditioner - At spejderen kan anvende kniv, økse og sav - At spejderen har kendskab til det danske samfund - At spejderen har kendskab til nærmeste lande der omgiver os Vi vægter: Oplevelser - At spejderne får gode spejderoplevelser - At spejderne får nye spændende oplevelser - At spejderne får mulighed for at reflektere over oplevelserne Learning by doing - At spejderen lærer gennem handling og efterfølgende refleksion - At spejderen deltager i patruljens evaluering af deres arbejde og derved lærer af patruljens fejl - At spejderen deltager i ture og lejre og derefter får mulighed for at give sin mening til kende om turens forløb Patruljeliv - At den enkelte spejder deltager aktivt i patruljearbejdet - At patruljen arbejder selvstændigt - At patruljen selv planlægger og udfører møder og ture uden voksen indblanding - At patruljen i det daglige arbejde udelukkende ledes af en PL og PA

16 - At patruljens arbejde planlægges i fællesskab med PL/PA og de enkelte patruljemedlemmer - At patruljen selv foretager arbejdsfordelingen i patruljen - At patruljens PL og PA deltager i troppens månedlige PL/PA-møder Friluftsliv - At spejderen får mulighed for at deltage i naturaktiviteter - At spejderen deltager i patruljeture, hikes, pioneraktiviteter og lejre - At spejderen får en forståelse for naturens kredsløb - At spejderen lærer at spejderen er en del af naturen - At spejderen handlinger eller undladelse af handlinger har en konsekvens for naturen Værdier - At spejderen lærer hvad det vil sige at deltage i et spejderfællesskab - At spejderen lærer hvad kammeratskab medfører - At spejderen igennem udførelse af ceremonier og traditioner får en følelse for spejderånden - At spejderen udvikler venskaber i patruljen, i troppen og i gruppen Medbestemmelse og ansvarlighed - At spejderen lærer at arbejde selvstændig - At spejderen lærer hvad det vil sige at samarbejde - At spejderen lærer at være ansvarlig overfor sine handlinger - At spejderen lærer at være ansvarlig overfor andre Samfundsliv - At spejderen lærer samfundet at kende - At spejderen lærer andre trosretninger at kende - At spejderen lærer ved i sin spejdertid at deltage i en udenlandsrejse forståelse andre internationale forhold - At spejderen lærer andre kulturer at kende Vi giver dem flg. Med i rygsækken : - en god forståelse for værdier i det danske samfund og ude i verden - en sund og velovervejet holdning til samfundet - en god ballast til spejderens videre færden frem i livet - gode evner til at samarbejde - evne til at tage ansvar for sig selv og andre - en positiv livsholdning - gode færdigheder til at finde sig til rette i primitive omgivelser

17 ALLIGATORERNE RY KLAN SENIORGRENEN Klanen er for årige. Vi arbejder i sjak på 6 7 personer som arbejder sammen om et emne i kortere eller længere tid. Når man er færdig med sit projekt, og har nået målet, som kan være enten personligt eller fælles, kan man fortsætte i samme sjak med et nyt emne, eller komme med i et nyt sjak. Sjakarbejdet kan sammenlignes med patruljearbejdet. Forskellen er at i sjakarbejdet arbejder du sammen med de samme personer for en kortere tid.

18

19 INDMELDELSESBLANKET 1. RY GRUPPE I 1. Ry Gruppe lægger vi stor vægt på den nære kontakt med den enkelte spejders hjem, og beder jer derfor omhyggeligt udfylde nedenstående. Indmeldelsen er også barnets beslutning. Han / hun skal derfor også skrive under. Barnets fulde navn: Fars fulde navn: Mobil. Mors fulde navn: Mobil. Adresse: Postnr. / by Tlf. adresse(r): adresse(r): Skolens navn: klasse Sidst vaccineret for stivkrampe den og den er gyldig i år. CPR nr. - (skal bruges, iht. DUF s regler om fordeling af tipsmidler) Må / må ikke bade på spejderture. Kan / kan ikke svømme Må vi skrive jeres tlf. nr. og adresse til de andre forældre på en grenadresseliste. Må vi lægge fotos fra spejderarrangementer, hvor jeres barn er på, på hjemmesiden Må køre med andre forældre til spejderarrangementer: (ja) (nej) Særlige forhold / hensyn vi skal vide (overfølsomhed, allergi, køresyge, sukkersyge, epilepsi, hjertefejl, ufrivillig vandladning, medicin osv.) Forældreunderskrift: Dato Barnets underskrift:

20

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen 1 2 DET DANSKE SPEJDERKORPS (DDS) Gudenå DIVISION Galten - Hadsten - Hammel - Hinnerup Hørning - Odder - Ry - Sejs - Silkeborg - Skanderborg GRUPPERÅD 1. Ry Gruppe (Generalforsamling) 1. RY GRUPPE- BESTYRELSEN

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop?

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at være med, eller er du nysgerrig efter vide mere om at være spejder - så læs videre i denne lille folder. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl Forældremøde 11. oktober 2016 kl. 18.30 20.00 Dagsorden 1 Velkommen 2 3 4 5 At være Spejder At være Spejderleder Spejdermøder de ugentlige møder Spejderture endags eller med overnatning 6 Støtte - Aktiviteter

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse forår 2016 DDS Program Om undersøgelserne Kvantitativ: Spørgeskema på nettet, ca 40 spørgsmål +

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: Enghytten Tlf:

Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: Enghytten Tlf: HOS Det Danske Spejderkorps Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: 70261541 Enghytten Tlf: 54921541. www.nakskovspejderne.dk E-mail: Info@nakskovspejderne.dk Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Til nye spejdere

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Igennem tiden har programarbejdet i spejderbevægelsen ændret sig, og noget har været værdifuldt nok til at overleve lige siden begyndelsen.

Igennem tiden har programarbejdet i spejderbevægelsen ændret sig, og noget har været værdifuldt nok til at overleve lige siden begyndelsen. Gruppeledernes beretning 2017 Tradition og fornyelse Robert Baden Powell var oberst i den engelske hær. I 1899 var han med i forsvaret af den sydafrikanske by Mafeking under boerkrigen. Han organiserede

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2016/2017 Troppen 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide. Formålet

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Fjeldrotter årsberetning 2016

Fjeldrotter årsberetning 2016 Fjeldrotter årsberetning 2016 Kære alle Går du til spejder eller er du spejder? Det kan godt være, at den lille spejder går til spejder de første år, men det varer ikke længe, førend man føler sig som

Læs mere

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2015 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formandens beretning Broager Drengegruppe er i den situation, at vi mangler en formand til bestyrelsen. Tirsdag den 17. april,

Læs mere

Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen

Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen Vi holder møde hver onsdag fra kl. 18.30 20.30 Som regel er vi på Poulholm, men vi kan også finde på at holde møde et andet sted Det skal vi selvfølgelig

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indholdsfortegnelse Forord:... 4 DET DANDSKE SPEJDERKORPS... 5 Spejderløftet:... 5 Motto:... 5 Skanderborg Gruppe... 7 Vision:... 7 Hjemmeside:... 7 Historie:... 8 Spejdermetoden:...

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne

Fakta om KFUM-Spejderne Fakta om KFUM-Spejderne Hvem er vi KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi har ca. 600 grupper i hele Danmark med knap 30.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 70.000 spejdere, fordelt på en række

Læs mere

Det har været et interessant år og godt med et større indblik i vores børns spejderliv.

Det har været et interessant år og godt med et større indblik i vores børns spejderliv. Indhold: Side 3 Nyt fra formanden 4 Lommeorden 5 Hej Mikro/mini 6 Program for mikro/mini 7 100 år med bevægelse 8 Lodsedler 9 Tænkedag, hvad er det? 10 Hvorfor fik vi en ny Hej -bog 11 Fastelavnstur 11

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Velkommen som søspejder i Kong Volmer Søtrop!

Velkommen som søspejder i Kong Volmer Søtrop! Velkommen som søspejder i Kong Volmer Søtrop! Når du står med denne folder er det sikkert fordi du lige er blevet søspejder i Kong Volmer Søtrop. Vi har samlet lidt nyttig information til dig om hvad vi

Læs mere

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Hej Mini spejdere. Efter en lang sommer ferie og en fantastisk sommerlejr, er vi mere end klar til at tage fat på et nyt spejder år. Vi starter med at tage afsked med dem

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne

Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne v/majer Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne v/majer:

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sommerlejre Velkommen tilbage efter sommerlejrene!

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Troldhøj & Himmelbjerg. Plenummøde 26. november 2009

Troldhøj & Himmelbjerg. Plenummøde 26. november 2009 Troldhøj & Himmelbjerg Plenummøde 26. november 2009 Arbejdsgruppen Dorthe - Hadsten Jens - Hadsten Dorthe - Hinnerup Ole Jan Kjeld Jens - Odder - Ry - Skanderborg - Østbirk Velkommen til Troldhøj 1. Silkeborg

Læs mere

Januar Februar Marts 2010

Januar Februar Marts 2010 Januar Februar Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Side Kalender 3 5 km. vandretur 4 Andre lande 5 Sy projekt 6 Grupperådsmøde 8 Rengøring 9 Tænkedag 10 Hyttetur 11 Navne, telefonnumre og e-mails 12 Nu - kommer

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Ny hjemmeside: sjolund.spejder.dk nr årgang august Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Ny hjemmeside: sjolund.spejder.dk nr årgang august Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Ny hjemmeside: sjolund.spejder.dk nr. 115 21. årgang august 2015 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior

Læs mere

NR. 6 JUNI 2001 ÅRG. 67

NR. 6 JUNI 2001 ÅRG. 67 Levende løsninger til en farverig verden Udvikling, Rådgivning & Projektering af websites til den private og offentlige sektor Content Management Systemer Kompetencer: Egen software: Databaseudvikling

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Tropsarbejde anno 2016

Tropsarbejde anno 2016 Det Danske Spejderkorps Tropsarbejde anno 2016 Opsamling på kvalitativ undersøgelse, sommer 2016 Liv Rasmussen Redigeret af Hilde Breum Nybo og Jette Rasmussen Indhold Selvstændighed, indflydelse og ansvar...

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS.

Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS. Håndbog for 1. Strib Gruppe, DDS. Indhold: 1. Gruppens ledere 2. Gruppens bestyrelse 3. Økonomi 4. Hytte og grund 5. Principper 6. Sorgplan 7. Udviklingsplaner 8. Den røde tråd 9. Årets gang Håndbogen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN december 2008 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Broager Drenge ønsker alle Spejdere og forældre en glædelig jul og et godt nytår!

Læs mere

Modulbeskrivelser for Scout College Explorer

Modulbeskrivelser for Scout College Explorer for Scout College Explorer Der vælges moduler, så der booket omtrent 20 moduler pr. person. Banket, Aha-oplevelse og madmoduler er valgt på forhånd og kan ikke ændres. Derudover skal der vælges et tidspunkt

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015 Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe Vinter/forå r 2015 Dage Aktivitet Bemærkning el. mærke: 5. januar 17-18.30 Koder knob spejderloven/kammeratskab Kommunikation + pioner Vi slutter kl. 18.30, da

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjov Udfordrende Forældre: når jeres barn kommer fra spejdermøde,

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren Indhold: Side 3 Rockfest i Rødovre, Næstved og Ringsted 4 Korpslejr/Blå Sommer 2009 5 Mikro-/Miniprogram 6 Mikrogrenen 7 Minigrenen 8 Nyt fra Styrelsen 9 Juniorsommerlejr på Bornholm 10 Juniorprogram 11

Læs mere

Sammenhæng i arbejdsstoffet Spejder metoden i praksis

Sammenhæng i arbejdsstoffet Spejder metoden i praksis Sammenhæng i arbejdsstoffet Spejder metoden i praksis Det Danske Spejderkorps Indhold Indhold Indhold... 2 Kære leder... 3 Invitation til områdemøder... 4 Gruppeledelsesmøde... 5 Oplevelser... 8 Learning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S T E N L I L L E S P E J D E R N E Gruppelederberetning for 2005 L A U R E N T I U S Gruppeleder Torben Poulsen Lårupvej 45 4293 Dianalund 58260124/28408530 info@naturplejecenter.dk

Læs mere

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 1 Indhold Kort om hvad spejdernes lejr er for noget:... 3 Fællestransport:... 4 Besøgsdag/ Afhentningsdag for mikro og minier:... 4 Oppakning:... 5 Ordensregler:...

Læs mere

Samtaleguider til ledersamtaler

Samtaleguider til ledersamtaler Samtaleguider til ledersamtaler Forslag til spørgsmål under forskellige typer ledersamtaler Der er fire samtaleguider, som alle er skrevet til gruppeledere, idet det er dem, som er ansvarlige for at afholde

Læs mere

Erik Harefod Junior. Forældremøde. 6. Oktober 2016 kl

Erik Harefod Junior. Forældremøde. 6. Oktober 2016 kl Erik Harefod Junior Forældremøde 6. Oktober 2016 kl. 18.30-20.30 Dagsorden Velkommen At være Spejder At være Spejderleder Spejdermøder de ugentlige møder Spejderlommen Spejderture endags eller med overnatning

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere