Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret"

Transkript

1 Securator POWER Care Forsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler, i det omfang sidstnævnte ikke er fraveget. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Tilsyn og Garantifond Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne: Hvis du fx får betingelserne mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver Securator besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Securator Nydamsvej Hørning Telefon Generelt om forsikringen Andre oplysninger Securator og Tryg Forsikring A/S Securator er en del af Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 2420). Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger Tryg har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-/cvr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Securator Nydamsvej Hørning Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt hos Tryg Forsikring. Provision Securator aflønner forretningen eller netbutikken for salg af POWER Care elektronikforsikringer. Ved henvendelse til den pågældende forretning eller netbutik kan du få oplysning om, hvorvidt forretningens eller netbutikkens personale modtager provision for det konkrete salg. [1]

2 Securator POWER Care Forsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor dækker forsikring 3. Hvilket apparat omfatter forsikringen 4. Hvordan dækker forsikringen 5. Hvordan erstatter Securator. Hvis skaden sker 7. Selvrisiko 8. Ret til besigtigelse 9. Sikkerhedsforskrifter og forsigtighedskrav 10. Generelle undtagelser 11. Varighed og opsigelse 12. Forsikringens betaling 13. Klagemulighed 14. Lovgivning Ordforklaring af ord i betingelserne, der er markeret med en * Side [2]

3 1. Hvem er forsikret? A. Forsikringstageren, der oprindeligt har købt og ejer apparatet. B. Ny ejer af apparatet, som senere på lovlig vis overtager og ejer apparatet. 2. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker, uanset hvor i verden apparatet befinder sig på skadetidspunktet, dog kan skadebehandling og erstatning kun ske, som beskrevet i punkt 5, i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). 3. Hvilket apparat omfatter forsikringen? Forsikringen dækker det apparat, der fremgår af forsikringsbeviset. 4. Hvordan dækker forsikringen Det fremgår af forsikringsbeviset, hvilken dækning der er gældende (POWER Care Forsikring Basis eller POWER Care Forsikring Udvidet ) A. Hvad dækker POWER Care Forsikring Basis? 1. Funktionsfejl Mekaniske eller elektriske funktionsfejl* i apparatet. 2. Slitage Slitage på apparatet som følge af almindelig brug*, når det har betydning for apparatets funktionalitet. 3. Rensning Udgifter til rensning af apparater med funktionsfejl, hvor fejlen bliver afhjulpet alene ved rensning. 4. Pixelfejl* Pixelfejl* på fladskærm, når pixelfejlen ligger uden for producentens eller importørens retningslinjer for acceptable pixelfejl*. 5. Burn-in* Burn-in* på fladskærm.. Originalt medfølgende tilbehør Skade på originalt medfølgende tilbehør herunder fjernbetjening, 3D briller og strømforsyning. B. Hvad dækker POWER Care Forsikring Udvidet? 1. Funktionsfejl Mekaniske eller elektriske funktionsfejl* i apparatet. 2. Slitage Slitage på apparatet som følge af almindelig brug*, når det har betydning for apparatets funktionalitet. 3. Rensning Udgifter til rensning af apparater med funktionsfejl, hvor fejlen bliver afhjulpet alene ved rensning. 4. Pixelfejl* Pixelfejl* på fladskærm, når pixelfejlen ligger uden for producentens eller importørens retningslinjer for acceptable pixelfejl*. 5. Burn-in* Burn-in* på fladskærm.. Originalt medfølgende tilbehør Skade på originalt medfølgende tilbehør herunder fjernbetjening, 3D briller og strømforsyning. [3]

4 7. Pludselig udefrakommende skade Udefrakommende skade som sker uventet og pludseligt på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Den pludselige udefrakommende skade må ikke være dækket under pkt. 4.B. 1-, ligesom typen af skade ikke må være undtaget forsikringens dækning efter pkt. 4.D Væske- og fugtskader Skader på produktet som følge af, at væske eller fugt uventet og pludseligt trænger ind. Væske og fugtskader må ikke være omfattet af dækningerne under pkt. 4.B.1-, ligesom typen af skade ikke må være undtaget efter pkt. 4.D C. Hvilke udgifter dækker POWER Care forsikringen også? 1. Transportudgifter på større apparater eks. fladskærm, computer, hvidevare og audio/hifi Udgifter til at hente og bringe det skadede apparat, når apparatet befinder sig et af følgende steder: Jylland, Fyn, Sjælland, Bornholm, Lolland-Falster og alle danske øer, der er brofaste med et af disse områder. 2. Box n Return på mindre apparater eks. mobiltelefon, smartwatch og tablet Udgifter til at sende det skadede apparat via betalt fragtlabel, når apparatet befinder sig i Danmark. 3. Låneapparat i reparationsperioden For fladskærme og computere stiller Securator et låneapparat til rådighed i reparationsperioden. D. POWER Care forsikringen dækker ikke 1. Skader som følge af brand, tyveri eller bortkomst 2. Skader som følge af lynnedslag, kortslutning, induktion, overspænding eller lignende 3. Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, fejlbetjening, forkert reparation eller skader sket under reparation 4. Skader, som er lavet med vilje (forsætligt) 5. Indirekte skader eller økonomiske følgeskader. Kosmetiske skader herunder ridser, skrammer og tilsmudsning 7. Skader på batterier af enhver art 8. Tab af software eller data herunder digitale billeder, applikationer* og musikfiler 9. Almindelig vedligeholdelse herunder rensning og softwareopdateringer på apparatet 10. Skader som følge af virusangreb eller fejl i programmer eller data 11. Fejl i komponenter, der ikke blev leveret sammen med apparatet ved købet 12. Skader på forbrugsartikler og ikke originalt medfølgende tilbehør herunder 3D-briller, lamper, toner, batterier, kabler, ikke-indbygget tastatur, strømforsyninger, computermus, satellitbokse, eksterne antenner mv. 13. Skader eller fejl, som opstår efter et uautoriseret indgreb* i apparatet 14. Skader, der er dækket af en garanti- eller serviceordning eller af Købelovens reklamationsret 15. Skader på apparater, hvor serienummeret er fjernet eller ændret 1. Transportskader på stationære apparater*, hvis apparatet ikke har været forsvarligt emballeret. 17. Udgifter til nyt sim-kort eller mobil-abonnement 18. Pixelfejl, der kun kan ses ved brug af tekniske hjælpemidler. 19. Skader, der er opstået som følge af en udefrakommende påvirkning herunder stød, slag og væske (gælder kun POWER Care Forsikring Basis) [4]

5 E. Forsikringen dækker ikke udgifter til service på et fejlfrit apparat, eller udgifter til service på et apparat, hvor skaden ikke er dækket af forsikringen Udgifter til justering og fejlfinding på apparater, er ikke dækket af forsikringen når: 1. Der er tale om udgifter på et fejlfrit apparat. 2. Der er tale om udgifter på et skadet apparat, hvor skaden ikke er dækket af forsikringen. Konstaterer Securator, at apparatet er fejlfrit, eller at skaden ikke er dækket, kan Securator opkræve et servicegebyr på 550 kr. (Beløbet bliver ikke indeksreguleret) 5. Hvordan erstatter Securator skaderne? Forsikrede skal anvende Securator eller en reparatør, der er anvist af Securator til reparation og/eller genlevering af det beskadigede apparat. Securator kan vælge mellem følgende måder at erstatte det skadede apparat på efter en skade: A. Reparation Securator betaler, hvad det koster at lade det beskadigede apparat reparere, så apparatet kommer i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstår Securator, at apparatet i sin ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi* for forsikrede som før skaden. B. Totalskade/genlevering 1. Skønner Securator, at reparationsudgifterne overstiger værdien af et teknisk tilsvarende apparat, er apparatet totalskadet. Er apparatet totalskadet, erstatter Securator med et teknisk tilsvarende apparat, dog højst den købspris, der fremgår af kvitteringen eller købsbeviset. 2. Ved totalskade eller genlevering af fjernbetjeninger har Securator ret til at erstatte med en universalfjernbetjening, der funktionelt svarer til den skadede fjernbetjening, hvis Securator ikke kan fremskaffe en original fjernbetjening. C. Kontanterstatning Securator betaler ikke kontanterstatning.. Hvis skaden sker A. Du skal anmelde skaden hurtigst muligt Sker der en skade, skal Securator have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på eller på telefon Når du anmelder en skade gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler og lov om forældelse af fordringer. Du skal oplyse dit forsikringsbevisnummer ved anmeldelse af skade. B. Du skal afværge eller begrænse en skade 1. Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Securator kan iværksætte handlinger med samme formål. 2. Forsikringen dækker også, hvis der sker skade på det forsikrede apparat i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade. 3. I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler Securator ud over forsikringssummen rimelige, nødvendige og dokumenterede merudgifter til redning og bevaring. C. Udbedring af en skade kun efter aftale med Securator Udbedring af skade, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Securator. Foreløbig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger. Forsikrede skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet. 7. Selvrisiko Gælder for POWER Care Forsikring Basis Der er ingen selvrisiko på skader jf. Pkt. 4.A.1- [5]

6 Gælder for POWER Care Forsikring Udvidet For computere, tablets, smartwatch og mobiltelefoner gælder: A. Der er ingen selvrisiko på skader jf. Pkt. 4.B.1-. B. Der er selvrisiko på 250 kr. på skader jf. Pkt. 4.B.7-8. For øvrige apparater gælder: A. Der er ingen selvrisiko på skader 8. Ret til besigtigelse I det tilfælde, hvor forsikring og apparat ikke købes samtidig, har Securator ret til at besigtige apparatet for at vurdere risikoen. 9. Sikkerhedsforskrifter og Forsigtighedskrav Den forsikrede skal sørge for, at producentens anvisninger for montering, installation, brug, pleje og vedligeholdelse følges. Transport af forsikret produkt skal ske på en sådan måde, at skade så vidt muligt forhindres, for eksempel skal transportinstruktionerne i brugsanvisningen/instruktionsbogen følges. A. Forsigtighedskrav Det forsikrede produkt skal behandles med normal forsigtighed, så skader så vidt muligt forhindres. For eksempel må produktet ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade. B. Reduktion eller bortfald af erstatning Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke er opfyldt, eller hvis forsigtighedskravet ikke efterleves, reduceres erstatningen. Ved grov eller alvorlig forsømmelse kan erstatningen helt bortfalde (reduktion med 100%). Der henvises til forsikringsaftalelovens 51 (sikkerhedsforskrifter) og (forsætlig eller uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden) 10. Generelle undtagelser Krig Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A. Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. B. Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark. C. Oversvømmelse mv. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, vandløb i Danmark. D. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 11. Varighed og opsigelse A. Hvor længe gælder forsikringen? Forsikringen gælder fra købsdato i den periode, der er angivet på forsikringsbeviset. B. Hvornår ophører forsikringen? 1. Forsikringen ophører, når forsikringsperioden er udløbet. 2. Forsikringen ophører, hvis der er ydet totalskadeerstatning. Præmien af den resterende forsikringsperiode bliver ikke betalt tilbage ved totalskade. 12. Forsikringens betaling A. Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Securator s gældende tarif. Tryg Forsikring står for eventuel stempelafgift. Stempelafgiften kan opkræves efter stempellovens 70. []

7 13. Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Securator om forsikringsforholdet, og giver henvendelsen til Securator ikke et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede skriftligt klage til: Tryg Forsikring Kvalitetsafdelingen, Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Giver henvendelsen til Tryg Forsikring ikke et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Efter lov om forsikringsaftaler kan din erstatning nedsættes eller helt bortfalde, hvis du: 1. Med overlæg (svigagtigt) har tilbageholdt oplysninger, eller bevidst har givet urigtige oplysninger med betydning for forsikringen. 2. Ikke overholder dine pligter, som anført i disse forsikringsbetingelser. 3. Som følge af alvorlig skødesløshed (grov uagtsomhed) er skyld i skaden. [7]

8 Ordforklaring Her forklarer vi de ord i betingelserne, der er markeret med en* Almindelig brug Ved almindelig brug forstår Securator, at apparatet udelukkende bliver benyttet i en privat husholdning. Benytter man apparatet i forbindelse med opfyldelse af en erhvervskontrakt, eller bliver apparatet anvendt mod betaling af andre end forsikrede, er dette ikke almindelig brug. Burn-in Ved burn-in forstår Securator, at et billede brænder sig fast på skærmen, fx et kanallogo. Funktionsfejl Ved funktionsfejl i apparatet forstår Securator mekaniske eller elektriske svigt i apparatet, som gør, at apparatet ikke kan benyttes til dets oprindelige formål. Nytteværdi Ved nytteværdi forstår Securator, hvilken nytte den forsikrede kunne have haft af apparatet, hvis skaden ikke var sket, samt hvor længe den forsikrede kunne have haft nytte af apparatet. Pixelfejl Ved pixelfejl forstår Securator, at en eller flere pixel ikke fungerer korrekt uanset deres placering. Slitage Ved slitage forstår Securator langvarigt slid på apparatet som bevirker, at apparatet mister sin funktion som følge af slitagen. Stationære apparater Ved stationære apparater forstår Securator apparater, hvis normale anvendelse og konstruktion er beregnet til stationært brug herunder fladskærms tv og stationære pc ere. Applikationer En applikation er et program under et operativsystem, som udfører specielle opgaver Uautoriseret indgreb Ved et uautoriseret indgreb forstår Securator, at andre end et autoriseret værksted foretager ændringer af eller i produktets teknik og/eller software. Forsikringsbeviset Forsikringsbeviset udgøres af købsbeviset/købskvitteringen eller policen. Securator Nydamsvej Hørning Telefon CVR-nr [8]

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret Securator PowerCare Forsikring Basis Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tryghedsaftale. dækker uheld på dine elektroniske produkter. vi tilbyder dig ekstra tryghed

Tryghedsaftale. dækker uheld på dine elektroniske produkter. vi tilbyder dig ekstra tryghed Tryghedsaftale dækker uheld på dine elektroniske produkter vi tilbyder dig ekstra tryghed Hvorfor Tryghedsaftale? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke på er, at det kan gå

Læs mere

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt og det sidste, du ønsker at tænke på, er, at det kan gå i stykker, ophøre

Læs mere

Dækker uheld på dine elektroniske produkter

Dækker uheld på dine elektroniske produkter HVIS UHELDET SKER T RYGHE DSAF TALE Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter.

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. 1 INDHOLD 1. HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING 3 2. HVAD OG HVORDAN DÆKKER HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 3 3. HVORFOR VÆLGE HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING?

Læs mere

Vilkår for Bådforsikring

Vilkår for Bådforsikring Vilkår for Bådforsikring 5826-4 Maj 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung DF20344-2 ugust 2015 vilkår for kør smart ung Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-2 ugust 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere