Læreplan for Distrikt Elverdam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Distrikt Elverdam"

Transkript

1 Faktuelle forhold Dagtilbudsdistrikt Elverdam strækker sig fra Tølløse i nord, til St. Merløse i syd, Ugerløse i vest og Stestrup i øst. Distriktet kendetegnes ved et landdistrikt med åbne vider, mark og skov og mindre lokalområder, beliggende i en afstand til hinanden på ml km. Det tidligere observatorium Brorfelde, ligger i den nordvestlige del af distriktet. I hvert af lokalområderne Stestrup, St. Merløse og Ugerløse er der et integreret børnehus og en kommunal skoleafdeling. I lokalområde Tølløse er der p.t. en kommunal skoleafdeling, og fire børnehuse, hvoraf de tre erstattes af et nyt, som er under opførelse, og forventes færdigt i Herefter er alle distriktets børnehuse integrerede, dvs. indrettet til børn i alderen 0-5 år. I alt er der p.t. 7 børnehuse som samlet set har indskrevet ca. 325 børn i alderen 0-5 år. Børnehusene er DGI-certificerede, dvs. at medarbejderne er uddannelse, i forhold til at understøtte børnenes udvikling gennem bevægelse i hverdagen. Dagplejen er organiseret i en samlet enhed for distriktet, fordelt m. 1-5 dagplejere i lokalområderne. Der er i alt 10 kommunale dagplejere i distriktet, som samlet set har indskrevet 40 børn i alderen 0-2 år. Dagplejen er lige ledes DGI-certificeret. Hvem er vi? Dagplejen: Pasning foregår i dagplejerens private hjem, i et nært og hjemligt miljø. For at tilgodese at børnene kender de mulige gæstedagplejere, besøger dagplejerne hinanden i deres haver, mødes på legepladser, og i Lærkereden i Skoven. Huset i St. Merløse har fælles legestue for dagplejerne i St. Merløse og Ugerløse. Børnehuset Firkløveren: Børnehuset Firkløveren er bygget i 2008 og er i dag indrettet til 0 5 årige børn. Børnehuset Firkløveren var oprindeligt et børnehus for 0-3 årige børn. I forbindelse med opførelsen af det nye børnehus, Midgård, har børnehuset udvidet kapaciteten med en børnehavegruppe, således at børnene kan blive i Firkløveren, indtil vi flytter ind i Midgård, i foråret Børnehuset ligger centralt i Tølløse i forlængelse af det lokale bibliotek og tæt på den lokale skole. Børnehuset har en nyere anlagt legeplads med gode muligheder for varieret aktiviteter. Legpladsen er delt i to. Den lille legeplads er indrettet med en flise/græsbelægning med sandkasse, legehuse m.m. Den store legeplads er indrettet med græsplæne, mini skov, gynger, vejbane, tog m.m. Lokalerne er lyse og velholdte. Der er et godt indgangsparti, som giver børnehuset mulighed for at være skofrit område indendørs, stort køkken/alrum og tre gode lyse stuer. I dag har børnehaven de to sammenhængende stuer, så der er god plads både til leg på gulvet, ved borde, samlinger og motorisk udfoldelse. Vuggestuen har et 48m2 stor stue, hvor der er masser af plads til leg og kram i et beskyttet miljø. Vi har både indendørs soverum og en udendørs liggehal. Vi ser det som et attraktiv, når bedsteforældre og forældre tilbyder at hjælpe på ture ud af huset, spiller musik/sang til julefester m.m. Vi har pt. ikke andre frivillige tilknyttet huset. Børnehuset Elletoften: Børnehuset Elletoften er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Børnehuset Elletoften ligger midt i Ugerløse by, et lille dejligt lokalsamfund. Elletoften er et stort lyst hus med mange muligheder. Indvendigt har vi opdelt huset i læringsmiljøer, der er et stort motorikrum, med redskaber som understøtter DGI. Der er kreativt værksted hvor der males, klippes, klistres og alt hvad der kan findes på. 1

2 Konstruktionsrummet er et lille rum, med mulighed for at bygge, her udskiftes jævnligt til forskellige materialer, evt. LEGO, kuglebane, magneter osv. Her får børnene brugt deres fantasier, designer og ser ting i 3 dimensional. Der er plads til 2 vuggestuer og 3 børnehaver. Vi har køkken, kontor, mødelokale, store garderober samt plads til alle vores arrangementer. Vi har en fantastisk legeplads, både med terrasse og skov. Legepladsen er også bygget op omkring DGI. Der er bålplads, cykelbane, gynger, rutchebaner og meget mere, mange muligheder for at få styrket motorikken. På skolen benytter vi biblioteket og legepladsen. Der er boldbane og mulighed for besøg på bondegård. Vi besøger også kirken, hvor vuggestuen har krible kravle stue hver anden uge. Vi har tæt samarbejde med skolen omkring de kommende skolebørn og med dagplejen som kommer 1 gang om ugen og er deltagende sammen med vuggestuen, så børnene danner relationer til hinanden, inden opstart i børnehaven. Derudover samarbejder vi også med sundhedsplejen, hvor vi har skabt plads og rum til mødre grupperne. Børnehuset Solgården: Solgården er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. 20 børn i alderen 0-2 år og 46 børn i alderen 3-5 år. Solgården ligger 5 min. gang fra Tølløse Station, i et roligt beboelsesområde med direkte adgang til grønne områder og i gåafstand til bibliotek, skov og andre institutioner. Vi har en stor, dejlig og udfordrende legeplads med gode udfoldelsesmuligheder bl.a. bålsted, hvor vi jævnligt laver mad. Børnehuset Kernehuset: Kernehuset er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Vi er beliggende på en lukket villavej, med masser af små stier, grønne områder, tæt ved stationen, skoler, og i gåafstand til skoven. Huset indeholder 2 stuer til børn i alderen 3-5 år og 1 stue til børn i alderen 0-2-år. Derudover har vi et stort fællesrum m. køkken, som bruges til forskellige aktiviteter, som kan være stuevis, men også til forskellige aktiviteter på tværs af stuerne. Vi har en kæmpe stor naturlegeplads med masser af udfoldelsesmuligheder for både motorik og fantasi og med mange gode gemmesteder hvor der også er mulighed for at lege i fred og ro. Vuggestuen har sin egen lille naturlegeplads Vi skal til maj 2015 flytte ind i distriktets nye børnehus MIDGÅRD sammen med Spiren og Firkløveren. Børnehuset Huset: Huset er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Huset ligger midt i St. Merløse, tæt på Skoleafdeling St. Merløse. Vi omgivet af en stor legeplads, med bakker og grønne områder. Stestrup Børnegård: Stestrup børnegård er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Stestrup Børnegård ligger i landlige omgivelser, omgivet af marker og landbrugsejendomme. Vi er placeret tæt ved Stestrup Skole og SFO, med hvem vi deler multibane, boldbanearealer, bålhus og diverse indendørs arealer, såsom gymnastiksal og skolekøkken. Børnegården består af 2 ældre bygninger, som oprindeligt var henholdsvis lære - og inspektørbolig, men blev taget i brug til institution i Den mindste af bygningerne benyttes til både kontor, personalestue, møderum og til aktiviteter med børn. Det store hus rummer fast 3 børnegrupper. Vores legeplads er stor og vi har mange træer og buske, som giver gode skygge forhold og små og hyggelige legesteder og meget gode muligheder for motoriske udfoldelser. Der er cykelbaner, rutsjebaner, legehuse, gynger og et stort klatrestativ. Udeliv har en høj prioritet hos os. Vi går ofte ture i 2

3 lokalområdet; en nærliggende gård med heste, en lille skov, en nedlagt grusgrav med spejderhytte, en gravhøj og ture udover markerne når årstiderne tillader det og ture til en lille bypark med legeplads og et hus med bøger for børn og voksne. I forhold til frivillighed har vi en god kontakt med en lokal pensionist, bosiddende på en gård vi besøger og hvorfra vi får hestevognsture rundt i lokalområdet og han og hans kone arrangerer hvert år julehygge for hele institutionen. Børnehuset Spiren: Børnehuset Spiren er en børnehave med børn i alderen 3-6 år. Vi ligger i udkanten af Tølløse by, som nabo til byens folkeskole. Vi er tæt på skov, marker og Tølløse Slot. Vi har to stuer som børnene er fordelt på, vi har et krearum og motorikrum. Især motorikrummet bliver brugt hver dag. Vores legeplads er stor og har mange forskellige udfordringer for børnene. Vi har klatretræer, høje og lave bakker, gynger, balancebom, jord og grave i osv. Vi er DGI-certificeret og har førstehjælpskursus. Personalegruppens sammensætning og kompetencer Dagplejen: 10 ansatte med forskellige faglige uddannelser. Alle har grundkursus videreuddannet, med kurser på samlet op til 6-7 uger, opdaterede førstehjælpskurser, DGI certificering. Børnehuset Firkløveren: Vi er i dag 7 personaler ansat. Der er 3 pædagoger, 2 medhjælpere, en lønnet pædagogstuderende samt en pædagogisk leder. Vi er alle uddannet i førstehjælp og DGI certificeret. Derudover har vi personaler, der har vejlederuddannelsen til pædagogstuderende, sproguddannet (Dialogisk læsning) og vi opdatere os jævnligt på diverse relevante kurser og ved tæt samarbejde med Børnekonsulentcentret med talepædagog og ressourcepædagog m.m. Personalet er en blandet gruppe i alderen fra år, med alt fra mange -til færre års erfaring, både fra dagpleje, vuggestue og børnehave. Børnehuset Elletoften: 1 Pædagogisk leder, 3 pædagoger, 4 medhjælpere og en køkkendame og en tilkaldevikar. Vi har tit studerende og praktikanter. Vi har en sprogansvarlig, en TR, en Amr, førstehjælpskurser, DGI kurser, hygiejne kurser, idræts kurser og uddannelse, naturkurser, kurser om børn med særlige behov og sorg og krise, konflikthåndteringskurser, praktikvejleder uddannelsen, tegn til tale, PGU og PMF kurser, PAW uddannelsen, sprog og motorik kurser, Leder kurser, natur og legekurser, hjemmeside kurser, indkøbsportals kurser, jeg kan hjælp til selvhjælp for forældre, sprogpakken, samarbejd og kommunikations kursus, IT kursus, læreplans kursus, diabetes kurser, kurser om omsorgssvigt og tidligt skadede børn, tidlig indsats, forældresamarbejdes kurser. Børnehuset Huset: Vi er: 5 pædagoger 4 medhjælper 1 pædagogisk leder Derud over har vi pædagog studerende tilknyttet Huset. Husets personalegruppe er sammensat af et personale med vidt forskellige kompetencer. Vi supplerer hinanden og bruger hinanden på tværs af huset. 3

4 Vi lægger vægt på mangfoldighed og giver plads og støtte til at alles kompetencer bliver omsat til god og lærende pædagogik for børnene. Børnehuset Solgården: Vi er 10 ansatte i Solgården. 5 pædagoger, 4 pædagogmedhjælper (2 af dem er PA) og 1 pædagogisk leder. 2 pædagoger er uddannede sprogpædagoger og 1 på vej til at uddanne sig til praktikvejleder. Personalegruppen har gennemgået et DGI-kursus over 15 timer og institutionen er DGI-certificeret bevægelsesinstitution. Børnehuset Kernehuset: Vi er 7 ansatte, en pædagogisk leder, 4 pædagoger og 2 pædagog medhjælpere. Hele personalegruppen har været på DGI`s bevægelseskursus, og vi er nu blevet certificeret som bevægelsesinstitution, med ekstra fokus på bevægelse, motion, leg og dets betydning for børns udvikling og trivsel Stestrup Børnegård: Medarbejdergruppen består pr. 1/ af 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. En har en diplomuddannelse i Udvikling af den pædagogiske kvalitet en anden er også uddannet gymnastikinstruktør, målrettet børn og unge. En medarbejder har en særlig viden og erfaring indenfor 0-3 års området. Samlet set har medarbejderne en bred vifte af erfaring og viden og supplerer hinanden i forhold til alle læreplanstemaerne. Alle medarbejderne er certificeret som DGI: idræt, leg og bevægelses medarbejdere og alle er også blevet re certificeret i foråret 2014 med valgtemaet: Naturen som legeplads. Børnehuset Spiren: Vi er 6 ansatte. En pædagogisk leder, 3 pædagoger og to medhjælpere. Alle medarbejderne er certificeret som DGI Sammensætning af børnegrupper og betydningen af sammensætningen for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde: Dagplejen: Vores små enheder giver stor rummelighed og inklusion for alle børn, børn i udsatte positioner rummes og aktiverer og handler på barnets individuelle behov. Børnehuset Firkløveren: I dag er vi ca børn indskrevet i Børnehuset Firkløveren. De er fordelt på 1 børnehavegruppe i alderen 3 4 år, samt 1 vuggestuegruppe i alderen 0 2 år. Børnegrupperne er meget harmoniske. Vi har få børn i udsatte positioner. Der er mange danske børn og få børn med anden etnisk baggrund. Begge dele giver Børnehuset mulighed for en aktiv hverdag, hvor der både er plads til planlagte og spontane aktiviteter med plads til forskellighed, forståelse og respekt for den man er. Børnehuset Elletoften: Den 1. September 2014, er vi organiseret med en gruppe på ca. 12 børn i alderen fra 0-3,5 år. En gruppe med 19 børn i alderen 3,5 5 år og en gruppe med 26 børn i alderen 5-6 år. Vi har børn fra Danmark, Kroatien, Cambodia og Afrika. Vi ligger i et lokalområde, som er præget af familier med vidt forskellig baggrund, muligheder, vilkår og livssituation. Vi tilrettelægger vores arbejde efter børnegruppens sammensætning, så alle børn inkluderes i 4

5 børnegruppen. Børnehuset Huset: Vi har p.t. to grupper á 24 børn i alderen 3-5 år og en gruppe med ca. 14 børn i alderen 0-2 år. Vi tilrettelægger vores arbejde efter børnegruppens sammensætning. Børnehuset Solgården: Der er pt. 41 børn i alderen 3-5 år og 19 børn i alderen 0-2 år. Størstedelen af børnene kommer fra velfungerende hjem og de fleste har forældre med kortere eller længere uddannelser. Derfor sker tilrettelæggelsen ofte med baggrund i aldersopdelte aktiviteter. Når det gælder børn i udsatte positioner afvikles aktiviteterne i mindre grupper. Børnehuset Kernehuset: Børnegruppens sammensætning og alder pr. 1.sep. 2014: 10 børn 5-6 år 17 børn år 12 børn år Vi arbejder med aldersopdelte grupper, da vi mener at det giver bedre mulighed for at lave mere målrettede aktiviteter/oplevelser, som er relevante for den pågældende aldersgruppe På alle stuerne arbejder vi efter et fælles årshjul, hvor alle læreplanstemaerne indgår. Stestrup Børnegård: For nuværende har vi indskrevet 44 børn, som er fordelt på 3 grupper. To grupper med børn i alderen 0-4 år og en gruppe med børn i alderen 4-5 år. I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi at tilgodese alle børns behov og har i hverdagen flest mulige læreplans temaer i spil. I perioder har vi særlig fokus på specifikke temaer, f.eks. emneuger eller ved højtiderne. Alle børn sikres mulighed for deltagelse i udviklende fællesskaber med henblik på tilegnelse af sociale, sproglige, emotionelle, og motoriske kompetencer. Børnehuset Spiren: Vores to børnegrupper er aldersintegrerede og vi lægger vægt på at børn lærer af at efterligne personalet og de større børn. 2 gange ugentligt har vi skolegruppe, hvor arbejdet er mere målrettet kommende skolestart. Resten af børnegruppen er de dage delt op i små grupper, hvor der bl.a. bliver arbejdet med sprog. Distriktets Værdigrundlag, børne- og læringssyn samt pædagogiske principper Distriktets værdigrundlag: Distriktets værdigrundlag, hviler på Børne- og Ungepolitikkens 4 overordnende værdier. Respekt for barnet, betyder at vi møder alle børn med respekt for deres unikke personlige værdighed som menneske. Anerkendelse, betyder at vi møder børn med nærvær og åbenhed, og anerkender deres drømme, håb, kompetencer og muligheder, ved at se, høre, respektere og involvere dem i beslutninger om dem selv. Respekt for forældrene, betyder at vi samarbejder tæt med forældrene, fordi de bedste løsninger findes i 5

6 dialog med og respekt for forældrenes eget ansvar vedrørende deres børns opvækst, udvikling og trivsel. Ligebehandling, betyder at vi tager udgangspunkt i børn og familiers forskellige livssituation. Behov og forudsætninger er ikke ens for alle børn og familier, derfor behandler vi til tider børn og familier forskelligt, for i praksis at behandle dem lige. Børnene mærker at de er en del af et fællesskab, og de bliver mødt af kompetente medarbejdere, der respekterer deres værdighed som menneske, uanset baggrund og livssituation. Kompetente medarbejdere der forstår hvad det vil sige at anerkende børns drømme, håb, kompetencer og muligheder. Kompetente medarbejdere der ser, hører, respekterer og involverer børnene i beslutninger, der vedrører dem selv. Kompetente medarbejdere der er i stand til at skabe sammenhæng mellem indsatser, så børn i videst muligt omfang kan blive i deres nære miljø. Forældrene mærker at de bliver inddraget og lyttet til, og de mødes med en forventning om at vil indgå i samarbejdet omkring deres barn. Forældrene mødes af kompetente medarbejdere der anser forældrene som de vigtigste personer i barnets liv, og derfor inddrager og taler med forældrene om deres barns trivsel. Forældrene oplever helhed og sammenhæng omkring deres barns læring, udvikling og trivsel. Distriktets børnesyn: Vi vil alle børn. Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab. Vi ser ikke børn med problemer, eller særlige behov, men børn i udsatte positioner, som betyder at vi indretter læringsmiljøer, der gør at børn helt konkret udvikler sig. Vi vil alle børn, og møder dem med respekt, for deres personlige værdighed som menneske Vi møder alle børn med åbenhed, og ser, hører, respekterer og involverer dem i beslutninger om dem selv. Vi har et tæt samarbejde med forældrene. Vi tager dem alvorligt og går i dialog med dem i respekt for deres ansvar for deres barns opvækst, udvikling og trivsel, for at finde de bedst mulige løsninger. Vi behandler alle ligeværdigt, respekterer forskellighed, og ved at børn og forældre til tider skal behandles forskelligt, for i praksis at blive behandlet lige og givet lige muligheder. Børn skal kunne inkludere, i modsætning til inkluderes. Det betyder at fællesskabet/børnehierarkiet genforhandles hver gang et nyt barn træder ind. I stedet for at bruge begrebet inklusion, er vi optaget af det der sker i mødet mellem mennesker. Distriktets læringsforståelse: Børn skal sikres mulighed for deltagelse i udviklende fællesskaber. Vi er af den overbevisning at fællesskabet er grundlæggende for læring og tilegnelse af sociale, sproglige, emotionelle, og motoriske kompetencer, som en forudsætning for at det enkelte barn kan udvikle sig og lære mest muligt, med henblik på at blive en kompetent voksen, som kan mestre eget liv. I sin helt klassiske betydning, betyder læring erkendelsesudvikling, det vil sige det at lære betyder, at tilegne sig ny viden eller nye færdigheder. Vores forståelse af læringsbegrebet er bredere. Læring er ikke kun et resultat af undervisning, men foregår gennem aktiv deltagelse, og finder sted i mange forskellige - planlagte og ikke planlagte - bevidste og ubevidste - formelle og uformelle - sammenhænge. Læring er udtryk for ændring i: Viden Erkendelse Adfærd Holdning 6

7 Værdier For-forståelser Færdigheder Kompetencer Læring sker gennem samvær med andre, aktiv handling og refleksion. Læring sker når nysgerrigheden pirres, og der opleves en søgen mod at erobre nyt land. Læring sker gennem gentagelser og ved at øve sig. Læring sker i planlagte forløb, og styrede aktiviteter. Læring sker i selvkomponerede, spontane og eksperimenterende aktiviteter og lege. Læring sker konstant og hele tiden. Børn er forskellige og lærer på forskellige måder. Vi henholder os til den seneste forskning der peger på, at det ikke er gavnligt for børns udvikling med styrede aktiviteter hele tiden. Derfor indretter vi forskellige læringsmiljøer som inviterer til selvkomponeret og spontan leg. Vi planlægger forskellige forløb og alderssvarende aktiviteter i tilpasse doser, sådan at der skabes rum for refleksion hos børnene. Læring erhvervet i en styret aktivitet bearbejdes og lejre sig hos barnet gennem legen, da det er i legen børn bearbejder og udtrykker det som de er optaget af, og i deres adfærd reaktioner kommer til udtryk. Læring erhvervet gennem selvkomponeret og spontan leg bearbejdes og justeres i styrede aktiviteter, sådan at den læring der finder sted, sikrer at børnene udvikler sig og lærer mest muligt, med henblik på at blive kompetente voksne, som kan mestre eget liv. Distriktets bestyrelse har fastsat principper indenfor: Bestyrelsesarbejdet Budgettet o Fordeling af midler afsat til legepladser o Fordeling af midler afsat til inventar Børnehusenes arbejde med læreplaner Forældrerådenes ansvar og opgaver 7

Læreplan for distrikt Elverdam DISTRIKT ELVERDAM

Læreplan for distrikt Elverdam DISTRIKT ELVERDAM Læreplan for distrikt Elverdam DISTRIKT ELVERDAM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Faktuelle forhold Distriktets værdigrundlag, børne- og læringssyn samt pædagogiske principper Hvem er vi? Lokalområde Tølløse

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D. 25.3.2014, kl. 18.30-21.00 Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Profil for Gandrup Idrætsdus

Profil for Gandrup Idrætsdus Profil for Gandrup Idrætsdus Hvad indebærer det at være en Idrætsdus og hvordan arbejder vi med det? Gandrup Dus blev i 2009 certificeret som Idræts-dus 1. Ideen om Idræts-dusser er opstået ud af en samarbejdsaftale

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Vuggestuen Langenæs Langenæs Alle 27 8000 Århus C. Tlf.: 86 14 83 38 www.langenaes27.dk Praktikstedsbeskrivelse Århus, juni 2010 Dette praktiksted er en vuggestue normeret til 53 børn i alderen 0-3 år.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune Pædagogisk handleplan Hillerød kommune Pædagogisk handleplan for 0-6 års dagtilbud i Hillerød kommune Indhold 1.1. Indledning 2 1.2. Børnesyn 2 2.0. Science didaktik 3 2.1. Den professionelle pædagog 3

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere