Læreplan for Distrikt Elverdam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Distrikt Elverdam"

Transkript

1 Faktuelle forhold Dagtilbudsdistrikt Elverdam strækker sig fra Tølløse i nord, til St. Merløse i syd, Ugerløse i vest og Stestrup i øst. Distriktet kendetegnes ved et landdistrikt med åbne vider, mark og skov og mindre lokalområder, beliggende i en afstand til hinanden på ml km. Det tidligere observatorium Brorfelde, ligger i den nordvestlige del af distriktet. I hvert af lokalområderne Stestrup, St. Merløse og Ugerløse er der et integreret børnehus og en kommunal skoleafdeling. I lokalområde Tølløse er der p.t. en kommunal skoleafdeling, og fire børnehuse, hvoraf de tre erstattes af et nyt, som er under opførelse, og forventes færdigt i Herefter er alle distriktets børnehuse integrerede, dvs. indrettet til børn i alderen 0-5 år. I alt er der p.t. 7 børnehuse som samlet set har indskrevet ca. 325 børn i alderen 0-5 år. Børnehusene er DGI-certificerede, dvs. at medarbejderne er uddannelse, i forhold til at understøtte børnenes udvikling gennem bevægelse i hverdagen. Dagplejen er organiseret i en samlet enhed for distriktet, fordelt m. 1-5 dagplejere i lokalområderne. Der er i alt 10 kommunale dagplejere i distriktet, som samlet set har indskrevet 40 børn i alderen 0-2 år. Dagplejen er lige ledes DGI-certificeret. Hvem er vi? Dagplejen: Pasning foregår i dagplejerens private hjem, i et nært og hjemligt miljø. For at tilgodese at børnene kender de mulige gæstedagplejere, besøger dagplejerne hinanden i deres haver, mødes på legepladser, og i Lærkereden i Skoven. Huset i St. Merløse har fælles legestue for dagplejerne i St. Merløse og Ugerløse. Børnehuset Firkløveren: Børnehuset Firkløveren er bygget i 2008 og er i dag indrettet til 0 5 årige børn. Børnehuset Firkløveren var oprindeligt et børnehus for 0-3 årige børn. I forbindelse med opførelsen af det nye børnehus, Midgård, har børnehuset udvidet kapaciteten med en børnehavegruppe, således at børnene kan blive i Firkløveren, indtil vi flytter ind i Midgård, i foråret Børnehuset ligger centralt i Tølløse i forlængelse af det lokale bibliotek og tæt på den lokale skole. Børnehuset har en nyere anlagt legeplads med gode muligheder for varieret aktiviteter. Legpladsen er delt i to. Den lille legeplads er indrettet med en flise/græsbelægning med sandkasse, legehuse m.m. Den store legeplads er indrettet med græsplæne, mini skov, gynger, vejbane, tog m.m. Lokalerne er lyse og velholdte. Der er et godt indgangsparti, som giver børnehuset mulighed for at være skofrit område indendørs, stort køkken/alrum og tre gode lyse stuer. I dag har børnehaven de to sammenhængende stuer, så der er god plads både til leg på gulvet, ved borde, samlinger og motorisk udfoldelse. Vuggestuen har et 48m2 stor stue, hvor der er masser af plads til leg og kram i et beskyttet miljø. Vi har både indendørs soverum og en udendørs liggehal. Vi ser det som et attraktiv, når bedsteforældre og forældre tilbyder at hjælpe på ture ud af huset, spiller musik/sang til julefester m.m. Vi har pt. ikke andre frivillige tilknyttet huset. Børnehuset Elletoften: Børnehuset Elletoften er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Børnehuset Elletoften ligger midt i Ugerløse by, et lille dejligt lokalsamfund. Elletoften er et stort lyst hus med mange muligheder. Indvendigt har vi opdelt huset i læringsmiljøer, der er et stort motorikrum, med redskaber som understøtter DGI. Der er kreativt værksted hvor der males, klippes, klistres og alt hvad der kan findes på. 1

2 Konstruktionsrummet er et lille rum, med mulighed for at bygge, her udskiftes jævnligt til forskellige materialer, evt. LEGO, kuglebane, magneter osv. Her får børnene brugt deres fantasier, designer og ser ting i 3 dimensional. Der er plads til 2 vuggestuer og 3 børnehaver. Vi har køkken, kontor, mødelokale, store garderober samt plads til alle vores arrangementer. Vi har en fantastisk legeplads, både med terrasse og skov. Legepladsen er også bygget op omkring DGI. Der er bålplads, cykelbane, gynger, rutchebaner og meget mere, mange muligheder for at få styrket motorikken. På skolen benytter vi biblioteket og legepladsen. Der er boldbane og mulighed for besøg på bondegård. Vi besøger også kirken, hvor vuggestuen har krible kravle stue hver anden uge. Vi har tæt samarbejde med skolen omkring de kommende skolebørn og med dagplejen som kommer 1 gang om ugen og er deltagende sammen med vuggestuen, så børnene danner relationer til hinanden, inden opstart i børnehaven. Derudover samarbejder vi også med sundhedsplejen, hvor vi har skabt plads og rum til mødre grupperne. Børnehuset Solgården: Solgården er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. 20 børn i alderen 0-2 år og 46 børn i alderen 3-5 år. Solgården ligger 5 min. gang fra Tølløse Station, i et roligt beboelsesområde med direkte adgang til grønne områder og i gåafstand til bibliotek, skov og andre institutioner. Vi har en stor, dejlig og udfordrende legeplads med gode udfoldelsesmuligheder bl.a. bålsted, hvor vi jævnligt laver mad. Børnehuset Kernehuset: Kernehuset er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Vi er beliggende på en lukket villavej, med masser af små stier, grønne områder, tæt ved stationen, skoler, og i gåafstand til skoven. Huset indeholder 2 stuer til børn i alderen 3-5 år og 1 stue til børn i alderen 0-2-år. Derudover har vi et stort fællesrum m. køkken, som bruges til forskellige aktiviteter, som kan være stuevis, men også til forskellige aktiviteter på tværs af stuerne. Vi har en kæmpe stor naturlegeplads med masser af udfoldelsesmuligheder for både motorik og fantasi og med mange gode gemmesteder hvor der også er mulighed for at lege i fred og ro. Vuggestuen har sin egen lille naturlegeplads Vi skal til maj 2015 flytte ind i distriktets nye børnehus MIDGÅRD sammen med Spiren og Firkløveren. Børnehuset Huset: Huset er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Huset ligger midt i St. Merløse, tæt på Skoleafdeling St. Merløse. Vi omgivet af en stor legeplads, med bakker og grønne områder. Stestrup Børnegård: Stestrup børnegård er et børnehus med børn i alderen 0-6 år. Stestrup Børnegård ligger i landlige omgivelser, omgivet af marker og landbrugsejendomme. Vi er placeret tæt ved Stestrup Skole og SFO, med hvem vi deler multibane, boldbanearealer, bålhus og diverse indendørs arealer, såsom gymnastiksal og skolekøkken. Børnegården består af 2 ældre bygninger, som oprindeligt var henholdsvis lære - og inspektørbolig, men blev taget i brug til institution i Den mindste af bygningerne benyttes til både kontor, personalestue, møderum og til aktiviteter med børn. Det store hus rummer fast 3 børnegrupper. Vores legeplads er stor og vi har mange træer og buske, som giver gode skygge forhold og små og hyggelige legesteder og meget gode muligheder for motoriske udfoldelser. Der er cykelbaner, rutsjebaner, legehuse, gynger og et stort klatrestativ. Udeliv har en høj prioritet hos os. Vi går ofte ture i 2

3 lokalområdet; en nærliggende gård med heste, en lille skov, en nedlagt grusgrav med spejderhytte, en gravhøj og ture udover markerne når årstiderne tillader det og ture til en lille bypark med legeplads og et hus med bøger for børn og voksne. I forhold til frivillighed har vi en god kontakt med en lokal pensionist, bosiddende på en gård vi besøger og hvorfra vi får hestevognsture rundt i lokalområdet og han og hans kone arrangerer hvert år julehygge for hele institutionen. Børnehuset Spiren: Børnehuset Spiren er en børnehave med børn i alderen 3-6 år. Vi ligger i udkanten af Tølløse by, som nabo til byens folkeskole. Vi er tæt på skov, marker og Tølløse Slot. Vi har to stuer som børnene er fordelt på, vi har et krearum og motorikrum. Især motorikrummet bliver brugt hver dag. Vores legeplads er stor og har mange forskellige udfordringer for børnene. Vi har klatretræer, høje og lave bakker, gynger, balancebom, jord og grave i osv. Vi er DGI-certificeret og har førstehjælpskursus. Personalegruppens sammensætning og kompetencer Dagplejen: 10 ansatte med forskellige faglige uddannelser. Alle har grundkursus videreuddannet, med kurser på samlet op til 6-7 uger, opdaterede førstehjælpskurser, DGI certificering. Børnehuset Firkløveren: Vi er i dag 7 personaler ansat. Der er 3 pædagoger, 2 medhjælpere, en lønnet pædagogstuderende samt en pædagogisk leder. Vi er alle uddannet i førstehjælp og DGI certificeret. Derudover har vi personaler, der har vejlederuddannelsen til pædagogstuderende, sproguddannet (Dialogisk læsning) og vi opdatere os jævnligt på diverse relevante kurser og ved tæt samarbejde med Børnekonsulentcentret med talepædagog og ressourcepædagog m.m. Personalet er en blandet gruppe i alderen fra år, med alt fra mange -til færre års erfaring, både fra dagpleje, vuggestue og børnehave. Børnehuset Elletoften: 1 Pædagogisk leder, 3 pædagoger, 4 medhjælpere og en køkkendame og en tilkaldevikar. Vi har tit studerende og praktikanter. Vi har en sprogansvarlig, en TR, en Amr, førstehjælpskurser, DGI kurser, hygiejne kurser, idræts kurser og uddannelse, naturkurser, kurser om børn med særlige behov og sorg og krise, konflikthåndteringskurser, praktikvejleder uddannelsen, tegn til tale, PGU og PMF kurser, PAW uddannelsen, sprog og motorik kurser, Leder kurser, natur og legekurser, hjemmeside kurser, indkøbsportals kurser, jeg kan hjælp til selvhjælp for forældre, sprogpakken, samarbejd og kommunikations kursus, IT kursus, læreplans kursus, diabetes kurser, kurser om omsorgssvigt og tidligt skadede børn, tidlig indsats, forældresamarbejdes kurser. Børnehuset Huset: Vi er: 5 pædagoger 4 medhjælper 1 pædagogisk leder Derud over har vi pædagog studerende tilknyttet Huset. Husets personalegruppe er sammensat af et personale med vidt forskellige kompetencer. Vi supplerer hinanden og bruger hinanden på tværs af huset. 3

4 Vi lægger vægt på mangfoldighed og giver plads og støtte til at alles kompetencer bliver omsat til god og lærende pædagogik for børnene. Børnehuset Solgården: Vi er 10 ansatte i Solgården. 5 pædagoger, 4 pædagogmedhjælper (2 af dem er PA) og 1 pædagogisk leder. 2 pædagoger er uddannede sprogpædagoger og 1 på vej til at uddanne sig til praktikvejleder. Personalegruppen har gennemgået et DGI-kursus over 15 timer og institutionen er DGI-certificeret bevægelsesinstitution. Børnehuset Kernehuset: Vi er 7 ansatte, en pædagogisk leder, 4 pædagoger og 2 pædagog medhjælpere. Hele personalegruppen har været på DGI`s bevægelseskursus, og vi er nu blevet certificeret som bevægelsesinstitution, med ekstra fokus på bevægelse, motion, leg og dets betydning for børns udvikling og trivsel Stestrup Børnegård: Medarbejdergruppen består pr. 1/ af 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. En har en diplomuddannelse i Udvikling af den pædagogiske kvalitet en anden er også uddannet gymnastikinstruktør, målrettet børn og unge. En medarbejder har en særlig viden og erfaring indenfor 0-3 års området. Samlet set har medarbejderne en bred vifte af erfaring og viden og supplerer hinanden i forhold til alle læreplanstemaerne. Alle medarbejderne er certificeret som DGI: idræt, leg og bevægelses medarbejdere og alle er også blevet re certificeret i foråret 2014 med valgtemaet: Naturen som legeplads. Børnehuset Spiren: Vi er 6 ansatte. En pædagogisk leder, 3 pædagoger og to medhjælpere. Alle medarbejderne er certificeret som DGI Sammensætning af børnegrupper og betydningen af sammensætningen for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde: Dagplejen: Vores små enheder giver stor rummelighed og inklusion for alle børn, børn i udsatte positioner rummes og aktiverer og handler på barnets individuelle behov. Børnehuset Firkløveren: I dag er vi ca børn indskrevet i Børnehuset Firkløveren. De er fordelt på 1 børnehavegruppe i alderen 3 4 år, samt 1 vuggestuegruppe i alderen 0 2 år. Børnegrupperne er meget harmoniske. Vi har få børn i udsatte positioner. Der er mange danske børn og få børn med anden etnisk baggrund. Begge dele giver Børnehuset mulighed for en aktiv hverdag, hvor der både er plads til planlagte og spontane aktiviteter med plads til forskellighed, forståelse og respekt for den man er. Børnehuset Elletoften: Den 1. September 2014, er vi organiseret med en gruppe på ca. 12 børn i alderen fra 0-3,5 år. En gruppe med 19 børn i alderen 3,5 5 år og en gruppe med 26 børn i alderen 5-6 år. Vi har børn fra Danmark, Kroatien, Cambodia og Afrika. Vi ligger i et lokalområde, som er præget af familier med vidt forskellig baggrund, muligheder, vilkår og livssituation. Vi tilrettelægger vores arbejde efter børnegruppens sammensætning, så alle børn inkluderes i 4

5 børnegruppen. Børnehuset Huset: Vi har p.t. to grupper á 24 børn i alderen 3-5 år og en gruppe med ca. 14 børn i alderen 0-2 år. Vi tilrettelægger vores arbejde efter børnegruppens sammensætning. Børnehuset Solgården: Der er pt. 41 børn i alderen 3-5 år og 19 børn i alderen 0-2 år. Størstedelen af børnene kommer fra velfungerende hjem og de fleste har forældre med kortere eller længere uddannelser. Derfor sker tilrettelæggelsen ofte med baggrund i aldersopdelte aktiviteter. Når det gælder børn i udsatte positioner afvikles aktiviteterne i mindre grupper. Børnehuset Kernehuset: Børnegruppens sammensætning og alder pr. 1.sep. 2014: 10 børn 5-6 år 17 børn år 12 børn år Vi arbejder med aldersopdelte grupper, da vi mener at det giver bedre mulighed for at lave mere målrettede aktiviteter/oplevelser, som er relevante for den pågældende aldersgruppe På alle stuerne arbejder vi efter et fælles årshjul, hvor alle læreplanstemaerne indgår. Stestrup Børnegård: For nuværende har vi indskrevet 44 børn, som er fordelt på 3 grupper. To grupper med børn i alderen 0-4 år og en gruppe med børn i alderen 4-5 år. I vores pædagogiske arbejde tilstræber vi at tilgodese alle børns behov og har i hverdagen flest mulige læreplans temaer i spil. I perioder har vi særlig fokus på specifikke temaer, f.eks. emneuger eller ved højtiderne. Alle børn sikres mulighed for deltagelse i udviklende fællesskaber med henblik på tilegnelse af sociale, sproglige, emotionelle, og motoriske kompetencer. Børnehuset Spiren: Vores to børnegrupper er aldersintegrerede og vi lægger vægt på at børn lærer af at efterligne personalet og de større børn. 2 gange ugentligt har vi skolegruppe, hvor arbejdet er mere målrettet kommende skolestart. Resten af børnegruppen er de dage delt op i små grupper, hvor der bl.a. bliver arbejdet med sprog. Distriktets Værdigrundlag, børne- og læringssyn samt pædagogiske principper Distriktets værdigrundlag: Distriktets værdigrundlag, hviler på Børne- og Ungepolitikkens 4 overordnende værdier. Respekt for barnet, betyder at vi møder alle børn med respekt for deres unikke personlige værdighed som menneske. Anerkendelse, betyder at vi møder børn med nærvær og åbenhed, og anerkender deres drømme, håb, kompetencer og muligheder, ved at se, høre, respektere og involvere dem i beslutninger om dem selv. Respekt for forældrene, betyder at vi samarbejder tæt med forældrene, fordi de bedste løsninger findes i 5

6 dialog med og respekt for forældrenes eget ansvar vedrørende deres børns opvækst, udvikling og trivsel. Ligebehandling, betyder at vi tager udgangspunkt i børn og familiers forskellige livssituation. Behov og forudsætninger er ikke ens for alle børn og familier, derfor behandler vi til tider børn og familier forskelligt, for i praksis at behandle dem lige. Børnene mærker at de er en del af et fællesskab, og de bliver mødt af kompetente medarbejdere, der respekterer deres værdighed som menneske, uanset baggrund og livssituation. Kompetente medarbejdere der forstår hvad det vil sige at anerkende børns drømme, håb, kompetencer og muligheder. Kompetente medarbejdere der ser, hører, respekterer og involverer børnene i beslutninger, der vedrører dem selv. Kompetente medarbejdere der er i stand til at skabe sammenhæng mellem indsatser, så børn i videst muligt omfang kan blive i deres nære miljø. Forældrene mærker at de bliver inddraget og lyttet til, og de mødes med en forventning om at vil indgå i samarbejdet omkring deres barn. Forældrene mødes af kompetente medarbejdere der anser forældrene som de vigtigste personer i barnets liv, og derfor inddrager og taler med forældrene om deres barns trivsel. Forældrene oplever helhed og sammenhæng omkring deres barns læring, udvikling og trivsel. Distriktets børnesyn: Vi vil alle børn. Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab. Vi ser ikke børn med problemer, eller særlige behov, men børn i udsatte positioner, som betyder at vi indretter læringsmiljøer, der gør at børn helt konkret udvikler sig. Vi vil alle børn, og møder dem med respekt, for deres personlige værdighed som menneske Vi møder alle børn med åbenhed, og ser, hører, respekterer og involverer dem i beslutninger om dem selv. Vi har et tæt samarbejde med forældrene. Vi tager dem alvorligt og går i dialog med dem i respekt for deres ansvar for deres barns opvækst, udvikling og trivsel, for at finde de bedst mulige løsninger. Vi behandler alle ligeværdigt, respekterer forskellighed, og ved at børn og forældre til tider skal behandles forskelligt, for i praksis at blive behandlet lige og givet lige muligheder. Børn skal kunne inkludere, i modsætning til inkluderes. Det betyder at fællesskabet/børnehierarkiet genforhandles hver gang et nyt barn træder ind. I stedet for at bruge begrebet inklusion, er vi optaget af det der sker i mødet mellem mennesker. Distriktets læringsforståelse: Børn skal sikres mulighed for deltagelse i udviklende fællesskaber. Vi er af den overbevisning at fællesskabet er grundlæggende for læring og tilegnelse af sociale, sproglige, emotionelle, og motoriske kompetencer, som en forudsætning for at det enkelte barn kan udvikle sig og lære mest muligt, med henblik på at blive en kompetent voksen, som kan mestre eget liv. I sin helt klassiske betydning, betyder læring erkendelsesudvikling, det vil sige det at lære betyder, at tilegne sig ny viden eller nye færdigheder. Vores forståelse af læringsbegrebet er bredere. Læring er ikke kun et resultat af undervisning, men foregår gennem aktiv deltagelse, og finder sted i mange forskellige - planlagte og ikke planlagte - bevidste og ubevidste - formelle og uformelle - sammenhænge. Læring er udtryk for ændring i: Viden Erkendelse Adfærd Holdning 6

7 Værdier For-forståelser Færdigheder Kompetencer Læring sker gennem samvær med andre, aktiv handling og refleksion. Læring sker når nysgerrigheden pirres, og der opleves en søgen mod at erobre nyt land. Læring sker gennem gentagelser og ved at øve sig. Læring sker i planlagte forløb, og styrede aktiviteter. Læring sker i selvkomponerede, spontane og eksperimenterende aktiviteter og lege. Læring sker konstant og hele tiden. Børn er forskellige og lærer på forskellige måder. Vi henholder os til den seneste forskning der peger på, at det ikke er gavnligt for børns udvikling med styrede aktiviteter hele tiden. Derfor indretter vi forskellige læringsmiljøer som inviterer til selvkomponeret og spontan leg. Vi planlægger forskellige forløb og alderssvarende aktiviteter i tilpasse doser, sådan at der skabes rum for refleksion hos børnene. Læring erhvervet i en styret aktivitet bearbejdes og lejre sig hos barnet gennem legen, da det er i legen børn bearbejder og udtrykker det som de er optaget af, og i deres adfærd reaktioner kommer til udtryk. Læring erhvervet gennem selvkomponeret og spontan leg bearbejdes og justeres i styrede aktiviteter, sådan at den læring der finder sted, sikrer at børnene udvikler sig og lærer mest muligt, med henblik på at blive kompetente voksne, som kan mestre eget liv. Distriktets bestyrelse har fastsat principper indenfor: Bestyrelsesarbejdet Budgettet o Fordeling af midler afsat til legepladser o Fordeling af midler afsat til inventar Børnehusenes arbejde med læreplaner Forældrerådenes ansvar og opgaver 7

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere