Din brugermanual PHILIPS VOIP1211S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS VOIP1211S http://da.yourpdfguides.com/dref/979604"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: kvalitet kan afhænge af kvaliteten af Deres internetforbindelse via modem eller bredbånd. Stemmekvaliteten kan variere med tiden. Internetforbindelser, der er beskyttet med en firewall, kan måske ikke understøttes, afhængigt af IP softwaretelefonens ydeevne. Der må kun aktiveres én softwaretelefon ad gangen. For at undgå konflikter ved anvendelse af adapteren skal alle softwaretelefoner undtagen den, der anvendes, inaktiveres. Hvis der anvendes en anden softwaretelefon end Skype, vil dette have følger for installeringen og anvendelsen af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende USBadapteren > Anvend ikke andre USB-forlængerledninger end den medleverede. 4 Vigtige oplysninger > DK Undlad at forbinde eller frakoble USBadapteren i stormvejr. Der opstår ellers risiko for elektrisk stød. Minimumkrav til computeren Hardware > > > > > IBM eller 100% kompatibel PC, 400 MHz processor 128 MB RAM hovedlager mindst 30 MB ledig plads i hard diskens hukommelse 1 ledig USB-port (USB1 eller USB2 kompatibel) 1 CD-ROM drev eller 1 DVD-drev Software > > Styresystem: Windows 2000 og Windows XP. Internetforbindelse 33,6 kbps eller hurtigere. Bredbåndsforbindelse anbefalet (fra 256 kbit/s downlink, 128 kbit/s uplink). Varemærker > > Windows 2000 og Windows XP er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Skype er et registreret varemærke, der tilhører Skype Technologies SA. Brug for hjælp? Mere fejlsøgning og hyppigt stillede spørgsmål: Onlinehjælp: www. p4c.philips.com Fejlsøgning: sd DK Æskens indhold USB-adapter VOIP021 PHI USB-ledning EN DE FR SE RJ11-RJ11 telefonledning User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation af IP Phone Center Brugsanvisning 6 Deres telefon-adapter DK 7 DK Installering Installering af Skype-softwaren Hvordan Skype-softwaren downloades 1 Tænd for PC'en 2 Opret internetforbindelsen Gå ind på www. skype.com for at downloade den sidste version af Skype-softwaren. ADVARSEL Hvor lang tid det tager at downloade softwaren afhænger af forbindelsens hastighed. Installering af Skype-softwaren Følg anvisningerne på skærmen. Installeringen indebærer en række trin, hvor man skal vælge mellem adskillige muligheder. Efter hvert trin skal man bekræfte de valg, der er blevet truffet, med Continue/Next (Fortsæt/Næste) for at komme videre i installeringsproceduren. Anvend Back (Tilbage) for at gå tilbage til det forrige valg. 1 2 > Opret en Skype-konto. Fuldend den nye brugerprofil. Skype sender en bekræftelse via til den -adresse, De har opgivet i Deres brugerprofil. 8 Installering Opret Skype-kontakter DK Tryk på + for at tilføje en kontakt. Indlæs kontaktens Skype-navn og følg anvisningerne. Gå ind i Contacts (Kontakter), tryk på musens højre tast og vælg Assign Speed-Dial (Tildel kortnummervalg). Tildel et nummer mellem 0 og 99, hvormed denne nye kontakt opkaldes direkte fra Deres telefon. Dette nummer er Deres kontakts kortnummervalg nummer. Gentag disse 4 trin for hver ny kontakt. 9 DK Forbindelse Installering af adapteren ADVARSEL Adapteren må ikke forbindes, før CD-ROM installeringen er fuldendt. Kør CD-ROM'en Luk alle programmer (undtagen Internet navigeringsprogrammet), der er aktiveret på PC'en. 1 > Sæt installerings CD-ROM'en i PC'ens CD-ROM drev. Opsætningswizardsoftwaren startes automatisk. Hvis opsætningswizardsoftwaren ikke startes automatisk: > Åbn Windows Explorer > Vælg CD-ROM drevet > Dobbeltklik Autorun.exe Installeringen indebærer en række trin, hvor man skal vælge mellem adskillige muligheder. Efter hvert trin skal man bekræfte de valg, der er blevet truffet, med Continue/Next (Fortsæt/Næste) for at komme videre i installeringsproceduren. Anvend Back (Tilbage) for at gå tilbage til det forrige valg Følg anvisningerne på skærmen. Genstart systemet, så snart installeringen er gennemført. Efter genstart af PC'en vælg Skype-navnet fra udvalgslisten. 10 Forbindelse Forbindelse af USBanordningen 1 Forbind den medleverede USB-ledning på bagsiden af adapteren og PC'ens USB-port. Når VoIP021 USB-adapteren forbindes, startes genkendelse af hardware. 2 Følg anvisningerne for genkendelse af hardware. Bekræft forhåndsindstillingerne med < Back (Tilbage) eller Next (Næste) >. ADVARSEL Hvis der under installeringen kommer en dialogboks til syne, der giver besked om en manglende Windows Logo test, skal der klikkes på Continue Anyway (Fortsæt alligevel) for at fortsætte installeringen. 3 > Klik på Finish (Afslut). Rødt ikon i statusbjælken. DK Indtast Deres serienummer og personlige data Dobbeltklik på IP telephone center ikonet på desktoppen. Find frem til serienummeret, der er opført på CD-ROM'ens hylster. Indlæs de obligatoriske personlige data: fornavn, efternavn, -adresse, land. Disse data skrives ind i VOIP-adapteren. I tilfælde af en geninstallering, skal disse data indtastes igen. 11 DK Forbindelse ADVARSEL Luk alle aktiverede softwaretelefoner for at afslutte installeringen. > 1 2 Der anmodes om at genstarte IP phone center. Klik på det røde ikon i statusbjælken med højre museknap for at lukke det. Klik på genvejen på desktoppen for at starte IP phone center. Hvis Skype er åben, klik på Skype ikonet i statusbjælken med højre museknap og følg anvisningerne for at lukke applikationen. > 3 Konfigureringen er afsluttet, når telefonsymbolet i proceslinjen bliver gult. Start Skype ved at klikke på genvejen på desktoppen. Hvis Skype (TM) vinduet vises, skal De give denne software tilladelse til at bruge Skype. Afsluttende trin for at oprette forbindelsen Forbindelse af telefonen 1 Forbind den medleverede RJ11-RJ11 telefonledning på telefonen og på forsiden af adapteren. Hvis telefonledningen er tilsluttet basestationen, anbefales det at skifte telefon. ADVARSEL Sørg for, at telefonen er indstillet til toneopkald (jævnfør telefonens brugsanvisning). 12 Opkald Opkald med Skype DK Det er nemmere at gemme numrene i Deres telefons telefonbog. Der henvises til telefonens brugsanvisning. Opringning til andre Skype-brugere (gratis opkald) Tag telefonrøret af.

3 Indtast det forhåndsindstillede kortnummervalg nummer. Tryk to gange på #. Opringning til almindelig telefon med SkypeOut (betalingstjeneste) Tag telefonrøret af. Opret linieforbindelsen. Tast 00 (eller *) og derefter landets kodenummer efterfulgt af telefonnummeret. Tip Kontaktens nummer skal indstastes, som om De ringer fra udlandet. 4 Tryk to gange på #. Tip SkypeOut er en betalingstjeneste, som De kan købe på Hvis der opstår problemer i forbindelse med opringningen, se 13 DK Opkald Hvordan De besvarer et opkald 1 2 Telefonen ringer, når den modtager et indkommende opkald. Tag fat i telefonrøret og tal. På nogle telefoner er der en særlig knap, der skal trykkes på, for at starte samtalen. Hvordan man lægger på Læg telefonrøret på for at afslutte samtalen. På nogle telefoner er der en særlig knap, der skal trykkes på, for at afslutte opkaldet. 14 Fejlfinding DK Problem Er der tændt for PC'en? Telefonen fungerer ikke Ingen klartone Ingen klartone / ringetone Tip Tænd for PC'en. Opret internetforbindelsen. Der anvendes en anden softwaretelefon. Inaktivér alle softwaretelefoner undtagen dén, der skal bruges. Kontrollér at Deres telefon er indstillet til toneopkald og IKKE til impulsopkald. Kontrollér at Deres telefon er kompatibel med andre linier end PSTN. Kontrollér at Deres internetudbyder ikke blokerer VoIP protokollen. Ret henvendelse til internetudbyderen. Telefoner med Opkalds ID PSTN er ikke kompatible med VoIP. VoIP-softwaren overfører ikke rigtig information til telefonen. Traditionelle telefonsvarere er måske ikke kompatible med VoIP. Operatørtjenesterne (opkald sat på hold, viderestilling af opkald) afhænger af softwaretelefonens egenskaber. PSTNoperatørtjenester kan måske ikke anvendes. Opkalds ID vises ikke Telefonsvareren fungerer ikke Operatørtjenesterne fungerer ikke 15 DK Problem Opkaldstonefejl Fejlfinding Tip Kontrollér om De har indtastet det rigtige nummer. Telefonens hukommelse skal programmeres som beskrevet i kapitlet Opkald. Stemmekvaliteten kan variere fra opkald til opkald. Afslut samtalen og foretag et nyt opkald. VoIP-trafikkens flow begrænses nogen gange, mens der downloades eller uploades filer. Stemmekvaliteten afhænger af udbyderens Servicekvalitet. Åbn Kontrolpanelet på din computer, derefter Lydparametrene. Vælg Standardindstillinger på fanen Audio. Ringe stemmekvalitet Varierende stemmekvalitet Ingen lyd på PC-højttalerne 16 Information Sundhed og sikkerhed DK Dette udstyr kan ikke anvendes til at foretage nødopkald. Sørg for, at der kan foretages nødopkald på en anden måde. Sørg for at adapteren ikke kommer i kontakt med væske. Forsøg ikke at åbne den. Overensstemmelse Overensstemmelseserklæringen findes på com. Vedligeholdelse og service Onlinehjælp: Genbrug og bortskaffelse Anvisninger vedrørende bortskaffelse af gamle produkter. EU- Direktivet vedrørende Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EF) er blevet udarbejdet med det formål at sikre, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste håndterings-, returnerings- og genbrugsprocedurer med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Produktet er designet og fremstillet med højkvalitets materialer og komponenter, der kan genbruges og genanvendes. er blevet g: I DECT 121 multi-håndsætpakker finder du et eller flere håndsæt, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier. 3 mm mellem skruehovedet og væggen. altid de kabler, der følger med i pakken. 3. Tag dækslet af batterirummet. 4. Anbring de to batterier som anvist. Tag hensyn til polaritet. 5. Cirka 100 timer. Samtaletid: Cirka 10 timer. 6. Læg håndsættet i basen og oplad det i 24 timer. på tasten flere gange for at gå gennem listen. Åbn Genopkaldsliste. Tryk på tasten flere gange for at gå gennem listen. Tryk for at besvare opkald, foretage opkald og afslutte samtaler. Tryk længe for at foretage opkald til voice mailbox-nummeret. Aktiverer/Deaktiverer Baby Call. Indstil styrken for øresnegl. Indstil ringetone. Indstil volumen for ringetone. Programmerings-tast. For at påbegynde og afslutte en indstilling. - Tryk længe for at aktivere/deaktivere tastaturlåsen. et telefonnummer op Tryk længe på Tale-tasten. Indtast telefonnummeret. opkaldet på den opkaldte telefon. Forberedt opringning Indtast telefonnummeret først. Tryk på Tale-tasten. Bemærk: På DECT 121 kan du indtaste op til 18 cifre. og hold # tasten nede for at åbne for tasterne. Bemærk: Du kan besvare opkald, selv om tastaturet er låst. 7 Lagre et nummer i telefonbogen Du kan gemme ti numre i telefonbogen. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på Telefonbog-tasten. Et hukommelsesnummer vises på displayet. Tryk gentagne gange for at vælge et andet hukommelsesnummer. Indtast nummeret. Tryk på Programmeringstasten for at gemme nummeret. Tip: Hvis du laver en fejl, kan du trykke på Korrektur-tasten for at fortryde. Ringe op fra telefonbogen Tryk på Telefonbog-tasten. Det første nummer vises i displayet. Tryk på tasten så mange gange som nødvendigt for at få det ønskede nummer. Eller Indtast hukommelsesnummeret for at få det ønskede nummer. Tryk på Tale-tasten for at ringe telefonnummeret op. Eller Tryk på Korrektur-tasten for at forlade menuen uden at foretage opkald. Redigere i telefonbogen/slette et nummer Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på Telefonbog-tasten. Tryk på tasten indtil det ønskede nummer vises. Anvend Korrektur-tasten og Nummer-tasterne for at redigere. 8 Tryk på Programmerings-tasten for at godkende. Slette alle numrene på én gang Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 0. Dansk Tryk på Telefonbogtasten. Tryk på Programmerings-tasten for at bekræfte. Viderestille en samtale (DECT 121 multi-håndsæt pakker) Du kan viderestille en ekstern samtale til et andet håndsæt. Under samtalen: Tryk og hold R-tasten nede og tryk på håndsæt nummer (1 til 4) Det andet håndsæt vil begynde at ringe.

4 Opkaldet sættes i venteposition. Begge lokale parter kan tale sammen. Tryk på Tale-tasten for at overføre samtalen. Eller: Tryk på R-tasten igen, hvis der ikke svares fra den anden håndtelefon. Eller: Tryk på Korrektur-tasten for at skifte mellem konferencefunktion og eksternt opkald. Huske de sidste ti opkaldte numre Tryk på Genopkalds-tasten. Displayet viser det sidst opkaldte telefonnummer. Tryk på denne tast igen for at se det næste nummer. Tryk på Tale-tasten for at ringe telefonnummeret op. Eller: Tryk på Korrektur-tasten for at gå ud af listen. Et langt tryk på Korrektur-tasten sletter nummeret. Gøre håndsættet tavst Under et opkald: Tryk på Tavs-tasten. Displayet viser tavs-symbolet. Tryk på Tavs-tasten igen for at afslutte. 9 Foretage opkald fra opkaldslisten For at kunne benytte funktionen "opkaldsliste" skal du bestille nummervisning hos dit teleselskab. Din DECT 121 lagrer numrene for ti ubesvarede opkald. Symbolet på displayet angiver ubesvarede opkald. Tryk på tasten for Opkaldsliste. Displayet viser det seneste nummer. Tryk gentagne gange for at se listen over ubesvarede opkald. Tryk på Tale-tasten for at ringe telefonnummeret op. Tryk på Korrektur-tasten for at gå ud af opkaldslisten. Et langt tryk sletter det nuværende nummer, og det næste vises på displayet. Bemærk: Den ældste registrering slettes, når hukommelsen er fyldt op. Slette hele opkaldslisten Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 0. Tryk på tasten for Opkaldsliste. Tryk på Programmerings-tasten for at bekræfte. Programmering af voice mail Visse netværksleverandører tilbyder voice mailbox service. Du kan programmere tast 1 til at give direkte adgang til din voice mailbox. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 8 og indtast herefter din fircifrede pinkode. (Se S. 14 for PIN indstillinger). Tryk på Programmerings-tasten. Indtast telefonnummeret på net voice mailbox. (kontakt din netleverandør for at få udleveret nummeret) 10 Tryk på Programmerings-tasten for at gemme nummeret. Adgang til voice mailbox Tryk på Programmerings-tasten. Tryk 1. Lyt til beskederne på din voice mailbox. Programmering af Baby Call Med Baby call kan du gemme et nummer, som kan kaldes ved tryk på en hvilken som helst tast (undtagen programmerings-tasten). Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 3 og herefter indtast din fircifrede pinkode. (Se side 14 for PIN-kodeindstillinger). Tryk på Programmerings-tasten. Indtast nummeret du ønsker som direkte Baby Call-nummer. Hvis et lagret nummer allerede eksisterer, kan du redigere det med Korrektur-tasten og Nummer-tasterne. Tryk på Programmerings-tasten for at gemme nummeret. Aktivere/deaktivere Baby Call Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 2 og herefter indtast din 4-cifrede pinkode. (Se side 14 for PIN-kodeindstillinger). Tryk på Programmerings-tasten for at lagre indstillingerne og endnu engang for at aktivere Baby Call. Når den er aktiveret vises Baby Call-nummeret og BBsymbolet vises. Dansk 11 Indstilling af præferencer Indstilling af ringetone Du kan vælge mellem seks ringetonemelodier. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 5. Den nuværende indstilling vises og afspilles (nr. 1 af 6 for eksempel.) Vælg din melodi ved at trykke på 1, 2,... eller 6. Du hører den valgte melodi. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Indstilling af ringetonens lydstyrke Du kan vælge mellem tre lydstyrkeindstillinger for ringetonen. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 6. Den nuværende indstilling vises og afspilles (nr. 1 af 3 for eksempel.) Vælg den ønskede lydstyrke 1 (svag), 2 (middel) eller 3 (høj). Den indstillede lydstyrke afspilles. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Advarsel: vi anbefaler på det kraftigste at holde håndsættet langt fra øret, når det ringer. Forhøje/reducere håndsættets lydstyrke Du kan vælge mellem tre lydstyrkeindstillinger til håndsættet (nr. 1 af 3 for eksempel.). Tryk på Programmeringstasten. Tryk på 4. Den nuværende indstilling vises (nr. 1 af 3 for eksempel.). Vælg den ønskede lydstyrke til håndsættet: 1 (svag), 2 (middel) eller 3 (høj). 12 Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Indstil flashsignalets varighed (R-tast) For at få adgang til specielle ydelser (banke-på, omstilling osv.) med R+1, R+2 og R+3 kan det være nødvendigt at indstille flashsignalet (kort/langt), afhængig af telefontilslutningen (ISDN, hovedledning, telefonanlæg). Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på ciffertast R. Vælg 1,2,..., eller 7. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Mange blinkehastigheder er til rådighed: 1 = 80 ms ; 2 = 100 ms ; 3 = 120 ms ; 4 = 180 ms 5 = 250 ms ; 6 = 300 ms ; 7 = 600 ms Se i PABX brugermanual for at indstille blinkehastigheden. Vælg opringningsfunktion Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på *. Tryk på 1 (pulsvalg) eller 2 (tonevalg). Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Pulsopkald (også kaldet "sløjfefrakobling") anvendes i de lande, der anvender DTMF-toneopkaldsfunktion eller et gammelt PABXanlæg). Aktivere/deaktivere ringetonerne. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 7 for at aktivere/deaktivere ringetonerne. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Dansk 13 Ændring af pinkode PIN er et fircifret password. Det beskytter håndsættet og basen imod misbrug. Standard pinkoden er Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 1. Indtast den fircifrede standardpinkode. Tryk på Programmerings-tasten. Indtast den nye fircifrede pinkode. Tryk på Programmerings-tasten. Indtast den nye fircifrede pinkode igen. Tryk på Programmerings-tasten for at gemme pinkoden. Advarsel: Ved alle indstillinger, hvor du skal indtaste pinkode, og pinkoden indtastes forkert, udsendes et langt bip fra telefonen. Telefonen går herefter i ventefunktion. på Programmerings-tasten. Tryk på 9. Indtast den fircifrede pinkode. Basens rækkevidde er overskredet. et reset på apparatet ved at fjerne netledningen i nogle sekunder og tilslutte den igen. - Gå tættere på basen. - Oplad batteriet i mindst 24 timer (side 4). - Gå tættere på basen. - Tag håndsættet ud af basen og sæt det i igen. - Rengør kontakterne med en ren, tør klud. - Bestil nye genopladelige batterier hos din PHILIPS-forhandler.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) - Kontrollér stikforbindelserne (side 4). - Oplad batteriet (side 4). - Prøv at placere basen et andet sted. - Prøv at placere basen i et andet rum. - Gå tættere på basen. - Kontrollér dit abonnement hos din netværksleverandør. Philips kan ikke garantere en fejlfri drift på en ISDNlinie eller et telefonanlæg. - Tryk på taletasten for at overtage samtalen, hvis det ønskes. - Sørg for, at der er et ADSL-filter tilsluttet direkte på hvert linjestik, som anvendes i huset. - Kontrollér, at modem og telefon er tilsluttet i den korrekte filterindgang (en for hver). - Filtret/Filtrene kan være defekte. Udskift det/dem og prøv igen. - Symbolet blinker. - Håndsættet er næsten udenfor rækkevidde. - Håndsættet er ikke sat korrekt i basens oplader. - Opladerens eller håndsættets kontakter er snavsede. - Håndsættets batteri er defekt. - Når håndsættet sættes i opladeren, høres der ikke noget bip. - Batterisymbolet er svagt, selv om håndsættet er blevet opladet i 24 timer. - Der vises ingen symboler i displayet. - Dårlig lydkvalitet (knitren, for lav, ekko, osv.). - Batteriet er tomt. - Støj fra elektriske apparater i nærheden. - Basen er placeret i et rum med tykke vægge. - Håndsættet er for langt væk fra basen. - Service er ikke aktiveret. - Nummervisningen fungerer ikke. - Telefonen ringer under en samtale. - Ingen opkalds-id/dårlig lydkvalitet/dårlig forbindelse med ADSL-bredbånd til internet - Der viderestilles en samtale. - ADSL filter(re)/fordelere mangler eller utilstrækkeligt antal filtre. - Modem og/eller telefon er tilsluttet forkert ADSLfilterindgang. - Defekte ADSL-filtre. 15 Dansk Miljø og sikkerhed Sikkerhedsbemærkning Telefonen er ikke beregnet til at lave nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Anvend i nødstilfælde en anden telefontype, eksempelvis en mobiltelefon. Strømforsyning Telefonen er beregnet til volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, dog undtaget itinstallationer i henhold til EN OBS Den elektriske strømforsyning klassificeres som værende farlig i henhold til EN Apparatet kan kun afbrydes helt fra strømforsyningen ved at tage ledningen ud af stikkontakten. Anvend derfor en let tilgængelig stikkontakt tæt på apparatets placering. Telefontilslutning Spændingen i telefonnettet klassificeres som TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) i henhold til definitionen i standard EN Sikkerhed Hold håndsættet væk fra væsker. Hverken håndsættet eller basen må skilles ad; det er risikabelt på grund af den høje strømspænding. Opladerkontakterne og batteriet må ikke komme i berøring med strømførende genstande. Miljø Når emballage, brugte batterier og udtjente telefoner skal bortskaffes, skal de nationale forskrifter samt genanvendelsesmuligheder overholdes. Conformity We, PHILIPS Consumer Electronics Route d`angers Le Mans Cedex 9 France Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/ EC and then with the following essential requirements: Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN (10/2001) SAR : EN (2002) Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) EMC : ETSI EN V (08/2002) & ETSI EN V1.4.1 (08/2002) Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN V1.5.1 (2003) The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured. Date: 04/03/2005 Le Mans Product Quality Manager Home Communication Dette produkt kan kun tilsluttes til analoge telefonnetværk i lande som vises på etiketten under basen..

VOIP021_USBadapter_DK.book Seite 1 Freitag, 24. Juni :11 11 Brugsanvisning

VOIP021_USBadapter_DK.book Seite 1 Freitag, 24. Juni :11 11 Brugsanvisning Brugsanvisning Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige oplysninger 6 Æskens indhold 7 Deres telefon-adapter 8 Installering 10 Forbindelse 13 Opkald 15 Fejlfinding 17 Information 3 DK Vigtige

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Håndsættets display. Der vises nogle symboler øverst i displayet, afhængig af telefonens status.

Håndsættets display. Der vises nogle symboler øverst i displayet, afhængig af telefonens status. Håndsættets display Der vises nogle symboler øverst i displayet, afhængig af telefonens status. Når håndsættet tages i brug for første gang, skal batteriet nogle gange oplades i nogle minutter, før symbolerne

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 5 Hvad finder du i boksen 6 Din VOIP080 8 Forbindelse 8 Sådan installeres softwaren 10 Opkald 12 Funktioner under

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kala 300 Kala 300 Duo Kala 300 Trio Kala 300 Quattro. Kala 300Vox Kala 300Vox Duo Kala 300Vox Trio Kala 300Vox Quattro

Kala 300 Kala 300 Duo Kala 300 Trio Kala 300 Quattro. Kala 300Vox Kala 300Vox Duo Kala 300Vox Trio Kala 300Vox Quattro Kala 300 Kala 300 Duo Kala 300 Trio Kala 300 Quattro Kala 300Vox Kala 300Vox Duo Kala 300Vox Trio Kala 300Vox Quattro! Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Lad opp håndsett(et) 24 timer før

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Velkomstmodus Før du benytter din CD 130, skal du konfigurere den i henhold til det land, hvor den skal benyttes. Sæt batterierne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA)

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI W430 http://da.yourpdfguides.com/dref/2752582

Din brugermanual PLANTRONICS SAVI W430 http://da.yourpdfguides.com/dref/2752582 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PLANTRONICS SAVI W430 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere