Din brugermanual PHILIPS VOIP1211S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS VOIP1211S http://da.yourpdfguides.com/dref/979604"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: kvalitet kan afhænge af kvaliteten af Deres internetforbindelse via modem eller bredbånd. Stemmekvaliteten kan variere med tiden. Internetforbindelser, der er beskyttet med en firewall, kan måske ikke understøttes, afhængigt af IP softwaretelefonens ydeevne. Der må kun aktiveres én softwaretelefon ad gangen. For at undgå konflikter ved anvendelse af adapteren skal alle softwaretelefoner undtagen den, der anvendes, inaktiveres. Hvis der anvendes en anden softwaretelefon end Skype, vil dette have følger for installeringen og anvendelsen af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende USBadapteren > Anvend ikke andre USB-forlængerledninger end den medleverede. 4 Vigtige oplysninger > DK Undlad at forbinde eller frakoble USBadapteren i stormvejr. Der opstår ellers risiko for elektrisk stød. Minimumkrav til computeren Hardware > > > > > IBM eller 100% kompatibel PC, 400 MHz processor 128 MB RAM hovedlager mindst 30 MB ledig plads i hard diskens hukommelse 1 ledig USB-port (USB1 eller USB2 kompatibel) 1 CD-ROM drev eller 1 DVD-drev Software > > Styresystem: Windows 2000 og Windows XP. Internetforbindelse 33,6 kbps eller hurtigere. Bredbåndsforbindelse anbefalet (fra 256 kbit/s downlink, 128 kbit/s uplink). Varemærker > > Windows 2000 og Windows XP er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Skype er et registreret varemærke, der tilhører Skype Technologies SA. Brug for hjælp? Mere fejlsøgning og hyppigt stillede spørgsmål: Onlinehjælp: www. p4c.philips.com Fejlsøgning: sd DK Æskens indhold USB-adapter VOIP021 PHI USB-ledning EN DE FR SE RJ11-RJ11 telefonledning User manual 1 Bedienungsanleitung 15 Mode d'emploi Bruksanvisning voice over IP telephone adapter PC compatible Installation CD Version 1.00 Installation af IP Phone Center Brugsanvisning 6 Deres telefon-adapter DK 7 DK Installering Installering af Skype-softwaren Hvordan Skype-softwaren downloades 1 Tænd for PC'en 2 Opret internetforbindelsen Gå ind på www. skype.com for at downloade den sidste version af Skype-softwaren. ADVARSEL Hvor lang tid det tager at downloade softwaren afhænger af forbindelsens hastighed. Installering af Skype-softwaren Følg anvisningerne på skærmen. Installeringen indebærer en række trin, hvor man skal vælge mellem adskillige muligheder. Efter hvert trin skal man bekræfte de valg, der er blevet truffet, med Continue/Next (Fortsæt/Næste) for at komme videre i installeringsproceduren. Anvend Back (Tilbage) for at gå tilbage til det forrige valg. 1 2 > Opret en Skype-konto. Fuldend den nye brugerprofil. Skype sender en bekræftelse via til den -adresse, De har opgivet i Deres brugerprofil. 8 Installering Opret Skype-kontakter DK Tryk på + for at tilføje en kontakt. Indlæs kontaktens Skype-navn og følg anvisningerne. Gå ind i Contacts (Kontakter), tryk på musens højre tast og vælg Assign Speed-Dial (Tildel kortnummervalg). Tildel et nummer mellem 0 og 99, hvormed denne nye kontakt opkaldes direkte fra Deres telefon. Dette nummer er Deres kontakts kortnummervalg nummer. Gentag disse 4 trin for hver ny kontakt. 9 DK Forbindelse Installering af adapteren ADVARSEL Adapteren må ikke forbindes, før CD-ROM installeringen er fuldendt. Kør CD-ROM'en Luk alle programmer (undtagen Internet navigeringsprogrammet), der er aktiveret på PC'en. 1 > Sæt installerings CD-ROM'en i PC'ens CD-ROM drev. Opsætningswizardsoftwaren startes automatisk. Hvis opsætningswizardsoftwaren ikke startes automatisk: > Åbn Windows Explorer > Vælg CD-ROM drevet > Dobbeltklik Autorun.exe Installeringen indebærer en række trin, hvor man skal vælge mellem adskillige muligheder. Efter hvert trin skal man bekræfte de valg, der er blevet truffet, med Continue/Next (Fortsæt/Næste) for at komme videre i installeringsproceduren. Anvend Back (Tilbage) for at gå tilbage til det forrige valg Følg anvisningerne på skærmen. Genstart systemet, så snart installeringen er gennemført. Efter genstart af PC'en vælg Skype-navnet fra udvalgslisten. 10 Forbindelse Forbindelse af USBanordningen 1 Forbind den medleverede USB-ledning på bagsiden af adapteren og PC'ens USB-port. Når VoIP021 USB-adapteren forbindes, startes genkendelse af hardware. 2 Følg anvisningerne for genkendelse af hardware. Bekræft forhåndsindstillingerne med < Back (Tilbage) eller Next (Næste) >. ADVARSEL Hvis der under installeringen kommer en dialogboks til syne, der giver besked om en manglende Windows Logo test, skal der klikkes på Continue Anyway (Fortsæt alligevel) for at fortsætte installeringen. 3 > Klik på Finish (Afslut). Rødt ikon i statusbjælken. DK Indtast Deres serienummer og personlige data Dobbeltklik på IP telephone center ikonet på desktoppen. Find frem til serienummeret, der er opført på CD-ROM'ens hylster. Indlæs de obligatoriske personlige data: fornavn, efternavn, -adresse, land. Disse data skrives ind i VOIP-adapteren. I tilfælde af en geninstallering, skal disse data indtastes igen. 11 DK Forbindelse ADVARSEL Luk alle aktiverede softwaretelefoner for at afslutte installeringen. > 1 2 Der anmodes om at genstarte IP phone center. Klik på det røde ikon i statusbjælken med højre museknap for at lukke det. Klik på genvejen på desktoppen for at starte IP phone center. Hvis Skype er åben, klik på Skype ikonet i statusbjælken med højre museknap og følg anvisningerne for at lukke applikationen. > 3 Konfigureringen er afsluttet, når telefonsymbolet i proceslinjen bliver gult. Start Skype ved at klikke på genvejen på desktoppen. Hvis Skype (TM) vinduet vises, skal De give denne software tilladelse til at bruge Skype. Afsluttende trin for at oprette forbindelsen Forbindelse af telefonen 1 Forbind den medleverede RJ11-RJ11 telefonledning på telefonen og på forsiden af adapteren. Hvis telefonledningen er tilsluttet basestationen, anbefales det at skifte telefon. ADVARSEL Sørg for, at telefonen er indstillet til toneopkald (jævnfør telefonens brugsanvisning). 12 Opkald Opkald med Skype DK Det er nemmere at gemme numrene i Deres telefons telefonbog. Der henvises til telefonens brugsanvisning. Opringning til andre Skype-brugere (gratis opkald) Tag telefonrøret af.

3 Indtast det forhåndsindstillede kortnummervalg nummer. Tryk to gange på #. Opringning til almindelig telefon med SkypeOut (betalingstjeneste) Tag telefonrøret af. Opret linieforbindelsen. Tast 00 (eller *) og derefter landets kodenummer efterfulgt af telefonnummeret. Tip Kontaktens nummer skal indstastes, som om De ringer fra udlandet. 4 Tryk to gange på #. Tip SkypeOut er en betalingstjeneste, som De kan købe på Hvis der opstår problemer i forbindelse med opringningen, se 13 DK Opkald Hvordan De besvarer et opkald 1 2 Telefonen ringer, når den modtager et indkommende opkald. Tag fat i telefonrøret og tal. På nogle telefoner er der en særlig knap, der skal trykkes på, for at starte samtalen. Hvordan man lægger på Læg telefonrøret på for at afslutte samtalen. På nogle telefoner er der en særlig knap, der skal trykkes på, for at afslutte opkaldet. 14 Fejlfinding DK Problem Er der tændt for PC'en? Telefonen fungerer ikke Ingen klartone Ingen klartone / ringetone Tip Tænd for PC'en. Opret internetforbindelsen. Der anvendes en anden softwaretelefon. Inaktivér alle softwaretelefoner undtagen dén, der skal bruges. Kontrollér at Deres telefon er indstillet til toneopkald og IKKE til impulsopkald. Kontrollér at Deres telefon er kompatibel med andre linier end PSTN. Kontrollér at Deres internetudbyder ikke blokerer VoIP protokollen. Ret henvendelse til internetudbyderen. Telefoner med Opkalds ID PSTN er ikke kompatible med VoIP. VoIP-softwaren overfører ikke rigtig information til telefonen. Traditionelle telefonsvarere er måske ikke kompatible med VoIP. Operatørtjenesterne (opkald sat på hold, viderestilling af opkald) afhænger af softwaretelefonens egenskaber. PSTNoperatørtjenester kan måske ikke anvendes. Opkalds ID vises ikke Telefonsvareren fungerer ikke Operatørtjenesterne fungerer ikke 15 DK Problem Opkaldstonefejl Fejlfinding Tip Kontrollér om De har indtastet det rigtige nummer. Telefonens hukommelse skal programmeres som beskrevet i kapitlet Opkald. Stemmekvaliteten kan variere fra opkald til opkald. Afslut samtalen og foretag et nyt opkald. VoIP-trafikkens flow begrænses nogen gange, mens der downloades eller uploades filer. Stemmekvaliteten afhænger af udbyderens Servicekvalitet. Åbn Kontrolpanelet på din computer, derefter Lydparametrene. Vælg Standardindstillinger på fanen Audio. Ringe stemmekvalitet Varierende stemmekvalitet Ingen lyd på PC-højttalerne 16 Information Sundhed og sikkerhed DK Dette udstyr kan ikke anvendes til at foretage nødopkald. Sørg for, at der kan foretages nødopkald på en anden måde. Sørg for at adapteren ikke kommer i kontakt med væske. Forsøg ikke at åbne den. Overensstemmelse Overensstemmelseserklæringen findes på com. Vedligeholdelse og service Onlinehjælp: Genbrug og bortskaffelse Anvisninger vedrørende bortskaffelse af gamle produkter. EU- Direktivet vedrørende Affald af Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EF) er blevet udarbejdet med det formål at sikre, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste håndterings-, returnerings- og genbrugsprocedurer med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Produktet er designet og fremstillet med højkvalitets materialer og komponenter, der kan genbruges og genanvendes. er blevet g: I DECT 121 multi-håndsætpakker finder du et eller flere håndsæt, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier. 3 mm mellem skruehovedet og væggen. altid de kabler, der følger med i pakken. 3. Tag dækslet af batterirummet. 4. Anbring de to batterier som anvist. Tag hensyn til polaritet. 5. Cirka 100 timer. Samtaletid: Cirka 10 timer. 6. Læg håndsættet i basen og oplad det i 24 timer. på tasten flere gange for at gå gennem listen. Åbn Genopkaldsliste. Tryk på tasten flere gange for at gå gennem listen. Tryk for at besvare opkald, foretage opkald og afslutte samtaler. Tryk længe for at foretage opkald til voice mailbox-nummeret. Aktiverer/Deaktiverer Baby Call. Indstil styrken for øresnegl. Indstil ringetone. Indstil volumen for ringetone. Programmerings-tast. For at påbegynde og afslutte en indstilling. - Tryk længe for at aktivere/deaktivere tastaturlåsen. et telefonnummer op Tryk længe på Tale-tasten. Indtast telefonnummeret. opkaldet på den opkaldte telefon. Forberedt opringning Indtast telefonnummeret først. Tryk på Tale-tasten. Bemærk: På DECT 121 kan du indtaste op til 18 cifre. og hold # tasten nede for at åbne for tasterne. Bemærk: Du kan besvare opkald, selv om tastaturet er låst. 7 Lagre et nummer i telefonbogen Du kan gemme ti numre i telefonbogen. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på Telefonbog-tasten. Et hukommelsesnummer vises på displayet. Tryk gentagne gange for at vælge et andet hukommelsesnummer. Indtast nummeret. Tryk på Programmeringstasten for at gemme nummeret. Tip: Hvis du laver en fejl, kan du trykke på Korrektur-tasten for at fortryde. Ringe op fra telefonbogen Tryk på Telefonbog-tasten. Det første nummer vises i displayet. Tryk på tasten så mange gange som nødvendigt for at få det ønskede nummer. Eller Indtast hukommelsesnummeret for at få det ønskede nummer. Tryk på Tale-tasten for at ringe telefonnummeret op. Eller Tryk på Korrektur-tasten for at forlade menuen uden at foretage opkald. Redigere i telefonbogen/slette et nummer Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på Telefonbog-tasten. Tryk på tasten indtil det ønskede nummer vises. Anvend Korrektur-tasten og Nummer-tasterne for at redigere. 8 Tryk på Programmerings-tasten for at godkende. Slette alle numrene på én gang Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 0. Dansk Tryk på Telefonbogtasten. Tryk på Programmerings-tasten for at bekræfte. Viderestille en samtale (DECT 121 multi-håndsæt pakker) Du kan viderestille en ekstern samtale til et andet håndsæt. Under samtalen: Tryk og hold R-tasten nede og tryk på håndsæt nummer (1 til 4) Det andet håndsæt vil begynde at ringe.

4 Opkaldet sættes i venteposition. Begge lokale parter kan tale sammen. Tryk på Tale-tasten for at overføre samtalen. Eller: Tryk på R-tasten igen, hvis der ikke svares fra den anden håndtelefon. Eller: Tryk på Korrektur-tasten for at skifte mellem konferencefunktion og eksternt opkald. Huske de sidste ti opkaldte numre Tryk på Genopkalds-tasten. Displayet viser det sidst opkaldte telefonnummer. Tryk på denne tast igen for at se det næste nummer. Tryk på Tale-tasten for at ringe telefonnummeret op. Eller: Tryk på Korrektur-tasten for at gå ud af listen. Et langt tryk på Korrektur-tasten sletter nummeret. Gøre håndsættet tavst Under et opkald: Tryk på Tavs-tasten. Displayet viser tavs-symbolet. Tryk på Tavs-tasten igen for at afslutte. 9 Foretage opkald fra opkaldslisten For at kunne benytte funktionen "opkaldsliste" skal du bestille nummervisning hos dit teleselskab. Din DECT 121 lagrer numrene for ti ubesvarede opkald. Symbolet på displayet angiver ubesvarede opkald. Tryk på tasten for Opkaldsliste. Displayet viser det seneste nummer. Tryk gentagne gange for at se listen over ubesvarede opkald. Tryk på Tale-tasten for at ringe telefonnummeret op. Tryk på Korrektur-tasten for at gå ud af opkaldslisten. Et langt tryk sletter det nuværende nummer, og det næste vises på displayet. Bemærk: Den ældste registrering slettes, når hukommelsen er fyldt op. Slette hele opkaldslisten Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 0. Tryk på tasten for Opkaldsliste. Tryk på Programmerings-tasten for at bekræfte. Programmering af voice mail Visse netværksleverandører tilbyder voice mailbox service. Du kan programmere tast 1 til at give direkte adgang til din voice mailbox. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 8 og indtast herefter din fircifrede pinkode. (Se S. 14 for PIN indstillinger). Tryk på Programmerings-tasten. Indtast telefonnummeret på net voice mailbox. (kontakt din netleverandør for at få udleveret nummeret) 10 Tryk på Programmerings-tasten for at gemme nummeret. Adgang til voice mailbox Tryk på Programmerings-tasten. Tryk 1. Lyt til beskederne på din voice mailbox. Programmering af Baby Call Med Baby call kan du gemme et nummer, som kan kaldes ved tryk på en hvilken som helst tast (undtagen programmerings-tasten). Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 3 og herefter indtast din fircifrede pinkode. (Se side 14 for PIN-kodeindstillinger). Tryk på Programmerings-tasten. Indtast nummeret du ønsker som direkte Baby Call-nummer. Hvis et lagret nummer allerede eksisterer, kan du redigere det med Korrektur-tasten og Nummer-tasterne. Tryk på Programmerings-tasten for at gemme nummeret. Aktivere/deaktivere Baby Call Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 2 og herefter indtast din 4-cifrede pinkode. (Se side 14 for PIN-kodeindstillinger). Tryk på Programmerings-tasten for at lagre indstillingerne og endnu engang for at aktivere Baby Call. Når den er aktiveret vises Baby Call-nummeret og BBsymbolet vises. Dansk 11 Indstilling af præferencer Indstilling af ringetone Du kan vælge mellem seks ringetonemelodier. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 5. Den nuværende indstilling vises og afspilles (nr. 1 af 6 for eksempel.) Vælg din melodi ved at trykke på 1, 2,... eller 6. Du hører den valgte melodi. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Indstilling af ringetonens lydstyrke Du kan vælge mellem tre lydstyrkeindstillinger for ringetonen. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk tasten 6. Den nuværende indstilling vises og afspilles (nr. 1 af 3 for eksempel.) Vælg den ønskede lydstyrke 1 (svag), 2 (middel) eller 3 (høj). Den indstillede lydstyrke afspilles. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Advarsel: vi anbefaler på det kraftigste at holde håndsættet langt fra øret, når det ringer. Forhøje/reducere håndsættets lydstyrke Du kan vælge mellem tre lydstyrkeindstillinger til håndsættet (nr. 1 af 3 for eksempel.). Tryk på Programmeringstasten. Tryk på 4. Den nuværende indstilling vises (nr. 1 af 3 for eksempel.). Vælg den ønskede lydstyrke til håndsættet: 1 (svag), 2 (middel) eller 3 (høj). 12 Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Indstil flashsignalets varighed (R-tast) For at få adgang til specielle ydelser (banke-på, omstilling osv.) med R+1, R+2 og R+3 kan det være nødvendigt at indstille flashsignalet (kort/langt), afhængig af telefontilslutningen (ISDN, hovedledning, telefonanlæg). Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på ciffertast R. Vælg 1,2,..., eller 7. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Mange blinkehastigheder er til rådighed: 1 = 80 ms ; 2 = 100 ms ; 3 = 120 ms ; 4 = 180 ms 5 = 250 ms ; 6 = 300 ms ; 7 = 600 ms Se i PABX brugermanual for at indstille blinkehastigheden. Vælg opringningsfunktion Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på *. Tryk på 1 (pulsvalg) eller 2 (tonevalg). Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Pulsopkald (også kaldet "sløjfefrakobling") anvendes i de lande, der anvender DTMF-toneopkaldsfunktion eller et gammelt PABXanlæg). Aktivere/deaktivere ringetonerne. Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 7 for at aktivere/deaktivere ringetonerne. Bekræft indkodningen ved at trykke på Programmeringstasten. Dansk 13 Ændring af pinkode PIN er et fircifret password. Det beskytter håndsættet og basen imod misbrug. Standard pinkoden er Tryk på Programmerings-tasten. Tryk på 1. Indtast den fircifrede standardpinkode. Tryk på Programmerings-tasten. Indtast den nye fircifrede pinkode. Tryk på Programmerings-tasten. Indtast den nye fircifrede pinkode igen. Tryk på Programmerings-tasten for at gemme pinkoden. Advarsel: Ved alle indstillinger, hvor du skal indtaste pinkode, og pinkoden indtastes forkert, udsendes et langt bip fra telefonen. Telefonen går herefter i ventefunktion. på Programmerings-tasten. Tryk på 9. Indtast den fircifrede pinkode. Basens rækkevidde er overskredet. et reset på apparatet ved at fjerne netledningen i nogle sekunder og tilslutte den igen. - Gå tættere på basen. - Oplad batteriet i mindst 24 timer (side 4). - Gå tættere på basen. - Tag håndsættet ud af basen og sæt det i igen. - Rengør kontakterne med en ren, tør klud. - Bestil nye genopladelige batterier hos din PHILIPS-forhandler.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) - Kontrollér stikforbindelserne (side 4). - Oplad batteriet (side 4). - Prøv at placere basen et andet sted. - Prøv at placere basen i et andet rum. - Gå tættere på basen. - Kontrollér dit abonnement hos din netværksleverandør. Philips kan ikke garantere en fejlfri drift på en ISDNlinie eller et telefonanlæg. - Tryk på taletasten for at overtage samtalen, hvis det ønskes. - Sørg for, at der er et ADSL-filter tilsluttet direkte på hvert linjestik, som anvendes i huset. - Kontrollér, at modem og telefon er tilsluttet i den korrekte filterindgang (en for hver). - Filtret/Filtrene kan være defekte. Udskift det/dem og prøv igen. - Symbolet blinker. - Håndsættet er næsten udenfor rækkevidde. - Håndsættet er ikke sat korrekt i basens oplader. - Opladerens eller håndsættets kontakter er snavsede. - Håndsættets batteri er defekt. - Når håndsættet sættes i opladeren, høres der ikke noget bip. - Batterisymbolet er svagt, selv om håndsættet er blevet opladet i 24 timer. - Der vises ingen symboler i displayet. - Dårlig lydkvalitet (knitren, for lav, ekko, osv.). - Batteriet er tomt. - Støj fra elektriske apparater i nærheden. - Basen er placeret i et rum med tykke vægge. - Håndsættet er for langt væk fra basen. - Service er ikke aktiveret. - Nummervisningen fungerer ikke. - Telefonen ringer under en samtale. - Ingen opkalds-id/dårlig lydkvalitet/dårlig forbindelse med ADSL-bredbånd til internet - Der viderestilles en samtale. - ADSL filter(re)/fordelere mangler eller utilstrækkeligt antal filtre. - Modem og/eller telefon er tilsluttet forkert ADSLfilterindgang. - Defekte ADSL-filtre. 15 Dansk Miljø og sikkerhed Sikkerhedsbemærkning Telefonen er ikke beregnet til at lave nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Anvend i nødstilfælde en anden telefontype, eksempelvis en mobiltelefon. Strømforsyning Telefonen er beregnet til volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, dog undtaget itinstallationer i henhold til EN OBS Den elektriske strømforsyning klassificeres som værende farlig i henhold til EN Apparatet kan kun afbrydes helt fra strømforsyningen ved at tage ledningen ud af stikkontakten. Anvend derfor en let tilgængelig stikkontakt tæt på apparatets placering. Telefontilslutning Spændingen i telefonnettet klassificeres som TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) i henhold til definitionen i standard EN Sikkerhed Hold håndsættet væk fra væsker. Hverken håndsættet eller basen må skilles ad; det er risikabelt på grund af den høje strømspænding. Opladerkontakterne og batteriet må ikke komme i berøring med strømførende genstande. Miljø Når emballage, brugte batterier og udtjente telefoner skal bortskaffes, skal de nationale forskrifter samt genanvendelsesmuligheder overholdes. Conformity We, PHILIPS Consumer Electronics Route d`angers Le Mans Cedex 9 France Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/ EC and then with the following essential requirements: Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN (10/2001) SAR : EN (2002) Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) EMC : ETSI EN V (08/2002) & ETSI EN V1.4.1 (08/2002) Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN V1.5.1 (2003) The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured. Date: 04/03/2005 Le Mans Product Quality Manager Home Communication Dette produkt kan kun tilsluttes til analoge telefonnetværk i lande som vises på etiketten under basen..

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Du kan også bruge Skype til almindelig chat, hvor du skriver i stedet for at tale.

Du kan også bruge Skype til almindelig chat, hvor du skriver i stedet for at tale. Skype minimanual Husets borgere bliver oprettet som Skype-brugere, af den IT-ansvarlige, som laver en oversigt over borgernes Skypenavne og adgangskoder, som opbevares fortroligt. Det er vigtigt hver borger

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere