Sabro-Fårup Beboerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sabro-Fårup Beboerforening"

Transkript

1 Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 4 Januar 2014

2 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Det er i hele det gamle Sabro og Fårup sogn. Billederne er taget af bestyrelsen med mindre andet fremgår i forbindelses med billedet. Forside foto: Kim Ole Larsen Ansvarshavende redaktør: Kim Ole Larsen Redaktion: Bestyrelsen for beboerforeningen Tryk og omdeling: Sabro-Fårup Beboerforening Der trykkes ca.1700 eksemplarer i som omdeles til alle husstande i vores område. Et ord fra formanden Noget kunne tyde på, at der hersker en forvirring over foreningsstrukturen i vores lokal område og det er fra flere sider hørt, at Beboerforeningen og Fællesrådet var det samme. Det er det ikke. Fællesrådet er en paraplyforening hvor alle lokale foreninger kan være medlemmer. Fællesrådet har opgaver der b.la. retter sig mod større ting, der skal drøftes med kommunen mv. Beboerforeningen der i mod, er en lokal forening der favner alle beboerne i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Altså i hele det gamle Sabro og Fårup sogn og vores opgave er at varetage områdets interesser overfor kommunen og øvrige myndigheder samt at lave sociale og beboersamlende aktiviteter mv. Det er derfor vi b.la. laver udflugter/guidede ture i lokalområdet, Sct. Hans arrangement og banko mv. samt evt. informations og borgermøder, hvis der er behov for det. Jeg håber det skaber lidt klarhed om tingenes tilstand. Vi håber at se dig som medlem af beboerforeningen i 2014 og årene fremover. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Side 2

3 Indkaldelse til generalforsamling Beboerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamlong tirsdag den 25. marts 2014 kl i Lokal centrets store sal. Af hensyn til kaffe og kage bedes tilmelding afgivet på senest 19. marts 2014 men alle medlemmer er velkomne. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren. 4. Indkomne forslag. Intet ud over vedtægtsændringerne. 5. Valg: Der vælges på lige år to, og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der vælges èn suppleant for 2 år. Følgende er på valg: Orla, Berit og Ernst. Orla ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Frank Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem. Der skal vælges en ny suppleant. 6. Valg af revisor: Der vælges to revisorer for 1 år. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Eventuelt. Der er fra bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændringer. Der er foretaget enkelte rettelser af trykfejl og der er lavet specificeringer og ændringer jf. det pålagte fra sidste generalforsamling. Alle rettelser er i kursiv. 1 Foreningens navn: Foreningens navn er: Sabro-Fårup Beboerforening (Herefter benævnt SFBF) 2 Formål: Foreningen er upolitisk, og dens formål er at formidle kontakt mellem områdets beboere ved at arrangere oplysende, selskabelige eller underholdende arrangementer. Bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til et velgørende, sammenholds- eller aktivitetsskabende formål i medlemsområdet. Dog kan det enkelte beløb til en sådan støtte, maksimalt udgøre halvdelen af forrige års medlemskontingent pr. tildelt støtte. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor den samlede bestyrel- Side 3 Fortsættes næste side

4 se i enighed finder det formålstjenligt, støtte med et samlet beløb, der maximalt overstiger forrige års medlemskontingentkontingent med optil 50%. 3 Medlemmer: 2) Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende år. 5 Generalforsamlingen: 3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 5. Valg: Der vælges det ene år to, og det efterfølgende år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 6 Bestyrelsen: 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Der afgår på skift to medlemmer det ene år og tre det efterfølgende. 4) Foreningen tegnes af formanden, dog vedrørende regnskab og økonomi af kassereren. 8) Forslag til anbringelse af foreningens midler, på anden måde end almindelige bankkonti uden bindinger, der rækker ud over 12 måneder, og eventuelle ekstraordinære udbetalinger af foreningens midler, bortset fra udbetalinger i henhold til $ 2, skal godkendes af generalforsamlingen. Sidste frist for rettidig indsendelse af forslag til generalforsamlingen, se 5 stk. 3. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. nov Ændret på generalforsamlingerne: 27. nov nov nov nov nov nov nov nov nov marts Vi ses på generalforsamlingen. Side 4

5 Facebook banditten slår til igen. Beboerforeningen har været i klinch med en Facebook bandit. Han havde taget beboerforeningens navn som gidsel, og skrev underlige ting i vores navn. Dette fik vi stoppet via en henvendelse fra Politiet til den tidligere formand så vi nu har fat i vores eget navn på Facebook igen. Det har desværre ikke forhindret ham i at fortsætte tiraderne på han egen facebook profil, hvor der er blevet gået efter enkelte bestyrelsesmedlemmer, og senest også vores dirigent på den sidste generalforsamling. Et eksempel på indlæg fra hans hånd Mon Ib så får samlet stemmer nok til det manglende mistillids-votum til de ilde hørte facts i beretningens om bl.a. Frank Rasmussen og Berit Rousings sabotage og kup-forsøg mod Beboerforeningen og dens bestyrelses-flertal? Vi bliver alle udnævnt til fascister med videre og får efterhånden skylden for alt hvad der foregår i lokalområdet. Det også uanset om det er sager vi har være involveret i eller ej. Eller det er sager som vi overhovedet ingen indflydelse har på, så som, om der er ved at blive bygget en Netto i Tilst, at der sandsynligvis kommer en motorvej engang og at Låsby Svendsen har lavet det Gule Marked i Sabro. Formuleringen af udtalelserne er helt hen i vejret og de bliver ofte ændret eller omformuleret, nogle gange flere gange om dagen, men det er efterhånden fornøjeligt at se hvorledes han kan dumme sig. Gang på gang kommer han med den ene mere kluntede, selvmodsigende og urigtige påstand efter den anden. Ligeledes er han i gang med at kommentere på andres Facebook profilernæsten hver gang, der er en af os der ytrer os i anden anledning. Dette medfører at der nu ind i mellem dukker tredje personer op, der undrer sig meget over hvad det er for et fj der kommenterer usagligt mange steder. Det er ufatteligt, at han gider bliver ved og det kan vel kun betragtes som noget nær sygeligt. Det er beklageligt når nogen bliver så bitter og indædt over at demokratiet fungerer, når der på foreningens generalforsamling stilles et ultimatum til en Side 5 Fortsættes næste side

6 bestyrelse, der klart tilkendegiver at de ikke kan/vil samarbejde og denne så må tage konsekvensen og træde af. Så er det svært, at have sympati for en der tilsyneladende helt har mistet realitetssansen. Mosetur i Bjørnkær mose Lørdag den 1. juni k. 13 var 13. personer mødt frem til en lille gåtur i mosen og vi fik os en fin lille tur på knap 2 timer med Vagn Bøtker i spidsen. Vi mødtes ved Kidde i dalsænkningen ved Lilleåen s passage under Viborgvej hvor Vagn fortalte om det gammelt savværk og de andre virksomheder der gennem tiden har været på grundene i området. Herefter begav vi os til det gamle renseanlæg med de store udfældningsbassiner og rodrensningsanlægget, der for nogle år tilbage var renseanlæg for en del af Sabros spildevand. Det var faktisk noget større end forventet. Vi fik også diverse historier om de gamle veje der krydsede mosen og Urenbjerg, Lilleåen dalen og tørvegravning mv. Det var en meget interessant tur med Vagn som en god fortæller. Vi var på en lille vandring rundt i mosen og fik en snak om mangt og meget som rører sig når mennesker samles. Side 6

7 SFBF beklager Vi har erfaret, at vores blad i foråret desværre ikke blev omdelt til alle. Der er sket et alvorligt kiks ved dem vi havde entreret med for omdelingen. Vi har efterfølgende modtaget en del henvendelser fra folk, der ikke havde modtaget bladet. De har så efterfølgende fået det leveret bladet. Det er meget beklageligt, og det må nok formodes, at det har kostet foreningen en del medlemmer, da der i bladet var indlagt et girokort til indbetaling af medlemskontingentet. For at sikre, at omdelingen bliver bedre, har vi i bestyrelsen påtaget os, selv at stå for det indtil videre. Skulle der være en i de forskellige områder, der vil være behjælpelig hører vi meget gerne fra vedkommende. Det kunne være rart, at finde nogle personer der ville omdele for os i f.eks. Kvottrup, Gedding, Mundelstrup Stationsby, Fårup mv. Det drejer sig normalt om 2 blade pr. år. Ring eller skriv meget gerne til formanden for en aftale. (se kontakt oplysningerne på bagsiden) Motorvej Der er stadig intet nyt fra vejdirektoratet omkring motorvejen ved Sabro og Mundelstrup. Vejdirektoratet havde udmeldt at der ville ske noget i efteråret, og senere inden udgangen af året, men der er endnu ikke kommet nogen indstilling til trafikministeriet fra deres hånd. Så vi venter stadig. Antennemast i Mundelstrup Der skal opsættes en mobiltelefonmast på Gl viborgvej ved nr, 132. Lokalplanen har været i høring og vi afventer yderligere om den påtænkte mast i Mundelstrup. Side 7

8 Byfest 2013 Sabro Byfest 2013 var for os arrangører, en KÆMPE SUCCES, med mange besøgende på pladsen hele weekenden. Opbakningen fra diverse dagtilbud og institutioner var enorm, og således startede vi med over 700 børn og voksne til indmarch, fredag eftermiddag, og herefter startede 29 hold til By stafetten. Der var hele weekenden fuld knald på diverse aktiviteter ligesom der blev sat rekord med 15 hold i vejfodbold. Der blev solgt over 300 billetter til spisning lørdag aften og søndag lukkede vi så med et brag af et BINGO-BANKO-SHOW hvor mere end 400 spilleglade i alle aldre mødte op i festteltet. Se vores billedgalleri på vores hjemmeside Vi fik stor hjælp fra mange frivillige, og uden deres støtte var det ikke muligt at komme i mål med Sabro Byfest Sabro Byfest er en underafdeling af Sabro IF, og det er derfor klubben der nyder godt af det lille overskud der blev i Den store opbakning til byfesten, har givet os frivillige i Byfest Komiteen mod på at fortsætte i 2014, og vi har allerede lavet aftaler med flere af vores samarbejdspartnere. Vi gennemførte også en tilfredsheds undersøgelse under byfesten, og ud fra den, har vi valgt at udvide og ændre lidt på antallet og arten af de aktiviteter der kommer i Der kommer et område for de helt små i hoppelandet, og vi laver et område for de unge, hvor de kan hænge ud for sig selv. Følg med på hjemmesiden, der kommer alle nyheder samt programmet for byfesten. Sabro Byfest 2014 løber d August. Med venlig hilsen Byfest Komiteen Side 8

9 Efterlysning Bestyrelsen vil gerne høre fra lokale musikere, som mener de kan spille op til Sct. Hans og andre events hvor vi kunne tænkes at skulle have levende musik. Hvem er der i området og hvem kan klare opgaven til en for foreningen overkommelig pris Giv en tilbagemelding på Lokalplan 904 Sabro Der har været en ekstra høring omkring lokalplanene og hertil har beboerforeningen endnu en gang indgivet høringssvar. I forhold til tidligere høringssvar, har beboerforeningen ønsket en rundkørsel på Sabrovej, for at få en trafikdæmper ind i spillet. Ligeledes nåede vi også, på grundlag af en henvendelse til Fællesrådet, at få problematikken omkring den øgede trafik på Astersvej med i høringssvaret. Begge høringssvarene kan findes på vores hjemmeside sfbf.dk Deltag i beboerforeningens arrangementer Du kan få en god oplevelse sammen med naboer og andre i vores dejlige lokalområde. Side 9

10 Krangrunden Hvorfor bliver området ved Gammel Viborgvej 113 ikke holdt som det blev før i tiden? Vi har forsøgt at finde en ordning, men efter flere forsøg på aftaler har ejeren afvist at vedligeholde. I første omgang blev vi afvist med vort tilbud om at fortsætte som tidligere, og beskeden var, at de ville gøre arbejdet selv. Dette opgav ejeren dog og ville senere have os til at tage opgaven igen. På det tidspunkt var græsset blevet for langt og der blev forsøgt med et tilbud fra en entreprenør der kunne klare opgaven i første omgang hvorefter vi så skulle forestå arbejdet igen. Dette er dog aldrig blevet til noget da ejeren mente det blev for dyrt. Derfor ser grunden desværre ud som den gør nu. Vi i bestyrelsen mener, at vi har gjort hvad vi kunne og vi håber på at ejeren vil starte på en frisk til foråret. Foreningens arrangement i efteråret 2013 Ølsmagningen i september 2013 blev vi desværre nød til at aflyse, da der kun var kommet 3 tilmeldinger. Det endda på trods af, at vi reklamerede på Brugsens reklameskærme i butikken i en hel måned før arrangementet samt i vores blad og i ophængsskabene. Det var selvfølgelig også opslået på fællerådets kalender som findes på forsiden af vores hjemmeside sfbf.dk. Hvorfor det gik sådan, kan vi kun gætte på. Måske vi prøver igen en anden gang. Side 10

11 Klage over forurenende erhverv på Krangrunden Der er på vegne af naboerne til krangrunden rejst bekymring overfor kommunen omkring de aktiviteter der er på Krangrunden i dag. Der drives autoværksted og tilsyneladende også diverse skrotnigsvirksomhed på grunden og disse aktiviteter er så vidt vi kan ikke i orden i forhold til den godkendelse der ligger for områdets brug. Kommunen er i gang med at gøre deres arbejde og vi hører vel et eller andet fra dem på et eller andet tidspunkt når de er færdige med at flytte sagen rundt mellem afdelingerne og tager stilling til tingene. Sagen blev startet op med en bekymrings til kommunen i maj 2013, så det er ikke noget der går særligt hurtigt. Efterfølgende har vi modtaget et høringssvar fra ejeren af grunden, der absolut ikke finder, at der er noget betænkeligt der foregår på deres ejendom, og de har nogle gode forklaringer på malinglugt mv. Efterfølgende har vi afgivet et høringssvar til kommunen. Kommunen skal nu på besigtigelse i området endnu engang. Denne gang er det dog en anden afdeling, end dem der tidligere skulle have været ude for at besigtige området. Vi afventer et udspil fra kommunen. Side 11

12 Havetraktor sælges Beboerforeningens gamle havetraktor, der er i en meget dårlig stand, sælges til højestbydende. Styrtøjet er meget dårligt og det samme er dækkene, batteriet og sædet. Klippebordet trænger også til en kærlig hånd med nye knive mv. Traktoren fremstår noget rusten. Det er en 19 hp 2 cylindret motor og klippebordet er på 42 Hvor gammel den er vides ikke, men der kan stadig skaffes reservedele fra Craftsmann i Lystrup. Sidste bud er 15. marts 2014 på og den købes som den er, uden nogen form for garanti eller reklamationsret. Den kan beses efter aftale med formanden. Side 12

13 Nyt udendørs aktivitetsområde på vej til Sabro Modtaget fra Flemming Poulsen, Formand for Sabro IF. Aarhus Kommune har prioriteret op til kr. til ny multibane med kunstgræs i Sabro. Banen bliver placeret sammen med udendørs fitnessredskaber. Dermed vil der blive skabt et helt nyt offentligt tilgængeligt aktivitetsområde til glæde for Sabros mange aktive borgere. I oktober 2012 blev Sabro-området tildelt kr. til udendørs fitnessredskaber i forbindelse med den politiske aftale om Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik Sabro IF har i tæt samarbejde med kommunen, Fællesrådet for Sabro-Fårup og Sabro-Korsvejskolen siden da arbejdet med indretning og placering af de udendørs fitnessredskaber. Et velegnet areal ved Sabro Hallen er fundet, og der er lavet en aftale med de hidtidige brugere - den lokale spejdergruppe om, at arealet kan bruges til udendørs fitness. Den endelige etablering og indretning af arealet har dog afventet et nyt projekt som Sabro IF s hovedforening og fodboldafdeling sideløbende har arbejdet på. Projektet drejer sig om etablering af en multibane med kunstgræs. Udgangspunktet for projektet er, at DBU og Nordeafonden ville støtte etableringen af disse nye multibaner. Kunstgræsset skal gøre det muligt for især fodboldspillere at bruge banen året rundt. Multibanens indretning muliggør dog også brug til meget andet end fodbold. Det kan fx være hockey, tennis, basket og en masse andre småspil og -aktiviteter. Sammen med de udendørs fitnessredskaber er tanken at skabe et helt nyt offentligt tilgængeligt tilbud for hele Sabro. Hvilket blandt andet indbefatter nye aktivitetsmuligheder for Sabro-Korsvejskolen samt borgere uden for idrætsforeningen. Aarhus Kommune har lige inden jul givet tilsagn om, at multibane-projektet kan få et tilskud på op til kr. Tidligere i efteråret 2013 har Lokaleog Anlægsfonden ligeledes ydet et tilskud på kr. til projektet. Desværre kom der afslag fra DBU og Nordeafonden ved deres første ansøgningsrunde i efteråret, men håbet er at få yderligere finansiering herfra ved forårets ansøgningsrunde. - Vi er fantastisk glade fra støtten fra Aarhus Kommune, der sammen med støtten fra Lokale- og Anlægsfonden forhåbentlig er medvirkende til at få Side 13 Fortsættes næste side

14 dette projekt helt i mål. Det er nemlig snublende tæt på, at vi kan lave et anlæg som kommer en hel masse mennesker til gode. Både Sabro IF s mange medlemmer, men også andre børn og voksne, der på egen hånd vil kunne bruge faciliteterne, udtaler Sabro IF s hovedformand Flemming Poulsen og fortsætter: - Som idrætsforening er det vigtigt for os, at vi også understøtter de uorganiserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter. Vi mener faktisk, at idrætsforeningerne er nogle af de bedste til denne stadig vigtigere del af idrætslivet. Vores arbejde med at skabe tilgængelige faciliteter samt organisere mange menneskers introduktion til og fortsættelse af en masse sunde aktiviteter, fx løb, cykling, fodbold og fitness, er forhåbentlig med til at mange flere bliver aktive. Om de så lige er medlemmer af Sabro IF er ikke det vigtigste. Det vigtige er, at folk har mulighed for at være aktive. At vi så fra Sabro IF kan tilbyde en bred vifte af organiserede aktiviteter, uddannede instruktører og socialt fællesskab håber vi selvfølgelig folk får øjnene op for. Etableringen af multibanen kræver yderligere finansiering på kr., der skal skaffes inden 1. oktober Men Sabro IF er fortrøstningsfulde omkring at skaffe restfinansieringen og er også klar på at varetage den efterfølgende drift og vedligeholdelse af banen. De udendørs fitnessredskaber forventes etableret i løbet af foråret Brug vores hjemmeside på Kik også på fællesrådets hjemmeside hvor du finder en kalender med de forskellige foreningers aktiviteter. Side 14

15 Hjertestarter Desværre har foreningen modtaget er afslag fra Tryg fonden på den ansøgte hjertestarter (AED). Der er ansøgt om en igen, i den pulje der uddeles i maj måned, så om vi kommer med der vides ikke. Vi er i øjeblikket ved at se, om vi kan finde en alternativ finansiering og vi håber, at det snart vil lykkes af få en AED enhed til Mundelstrup. Det bliver evt finansieret med tilskud fra lokale erhvervsdrivende og eventuelt også fra Fællesrådet. En hjertestarter koster et sted mellem og kr. Der findes i dag hjertestartere på følgende adresser: Montra Hotel Sabro Kro Viborgvej 780 Findes i receptionen der er døgnåben. Sabro hallen, Damvej 110b Ved fitnesscentret. Adgang alle dage. Landsforeningen af menighedsråd, Damvej 17. Adgang Fredag dog kun til 1300 Aarhus Sporveje, Munkevej 4 Tilst. Ved hovedindgangen, Døgnadgang Læs mere om hjertestartere og hjertelungeredning på Der findes også en app. som kan hentes til en smartphone. App en kan vise dig vej til nærmeste hjertestarter, uanset hvor du er i Danmark. Side 15

16 Nyt tilbud om sund Livsstil i Sabro IF Modtaget fra Flemming Poulsen, Formand for Sabro IF. På baggrund af erfaringerne med livsstilshold er Sabro IF blevet en del af Aarhus Kommunes nye satsning Sund Livsstil. Samarbejdet skal tilbyde lokal træning og undervisning i Sabro Hallen fra efteråret 2014 til sommeren Tilbuddet henvender sig til dem, som er motiveret for livsstilsændringer og ønsker at sætte fokus på mad, motion og at ændre sine personlige vaner. Sund Livsstil i Sabro IF starter op efter sommerferien Et forløb varer 12 uger med en mødegang pr uge med 2½ times dialogbaseret undervisning og bevægelse. Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte deltagers eget udgangspunkt, individuelle mål og udfordringer. - Vi er i Sabro IF rigtig glade for at blive en del af denne satsning fra Aarhus Kommune. Både fordi det bygger videre på nogle af de erfaringer vi selv har fået med de lokale livsstilhold vi tidligere har gennemført. Men også fordi vi bliver en del af et professionelt set up fra kommunens side med fokus på høj kvalitet i rekruttering og uddannelse af underviserne samt i den undervisning, der bliver tilbudt deltagerne. Sammenholder man kommunens mulighed for at markedsføre tilbuddet overfor de mulige deltagere med vores lokale tilhørsforhold og trygge rammer, håber vi meget på at kunne gøre en stor forskel for deltagerne, siger Flemming Poulsen, hovedformand i Sabro IF. Sund Livsstilsforløb bliver varetaget af to kompetente undervisere, som har været igennem et uddannelsesforløb hos Folkesundhed Aarhus. Interesserede frivillige, som kan se sig selv som underviser på et af forløbene, og gerne vil på det uddannelsesforløb, som starter i foråret 2014, kan tilmelde sig nyhedsbrevet på eller kontakte den lokale koordinator i Sabro, Anni Ebsen Pedersen på for mere information. Side 16 Fortsættes næste side

17 Er du interesseret i at blive deltager på et Sund Livsstilshold i Sabro, kan du holde dig opdateret på facebook-gruppen Sabro IF Supporters eller på for at få mere information omkring bl.a. opstart af hold, tidspunkt for mødegange og deltagergebyr. Sund Livsstil er et samarbejdsprojekt mellem fem idrætsforeninger (Beder- Malling Idrætsforening, TST- Tilst, Aarhus 1900, Sabro IF, Skødstrup SF) og Folkesundhed Aarhus. Projektet løber i første omgang over fire halvsæsoner frem til sommeren Folkesundhed Aarhus, idrætsforeningen og underviserne vil i samarbejde evaluere på undervisning og træning og løbende optimere forløbet, såfremt det er nødvendigt, så forløbet bliver bedre tilpasset deltagerne på holdet. Bliv medlem af Beboerforeningen, det koster kun 30/60 kr. om året. Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor de parter, som vi kan have interesse i at drøfte sager med. Og så laver vi da også nogle gode arrangementer som man kan deltage i. Brug Girokortet eller se bagsiden af bladet. HJÆLP FORENINGEN Vi mangler hjælpere til arrangementer. Det vil være rart, at have en stab af hjælpere der kan give en hånd når det er nødvendigt. Kontingent Da vi på sidste generalforsamling ændrede regnskabsåret, gælder det nye kontingent for hele 2014 og bedes indbetalt senest 1/ Side 17

18 Side 18

19 Banko på Sabro skole Dette arrangement følte vi os nødsaget til at aflyse, da vi ikke føler, at der var plads til både Byfestens Bingo/banko og et traditionelt Banko så tæt på hinanden. Der er jo ingen grund til at tage brødet ud af munden på hinanden i lokalområdet. Det var derfor, der ikke kom yderligere indbydelser ud til arrangementet. Det håber bestyrelsen, at der er en stor forståelse for. Hjemmesiden Beboerforeningen har sin egen hjemmeside. På hjemmesiden kan du f.eks. under arkiv, finde en hel del af vores gamle dokumenter, mødereferater, vedtægter og meget mere. Ligeledes kan du på siden finde og læse de gamle medlemsblade. Der skrives ofte om, hvad der sker i området også af andres aktiviteter, men det kræver at vi får besked. Skriv til formanden hvis du har et hint, til et eller andet, der sker i vores område og så kan det jo være vi kan videreformidle det på hjemmesiden også. Side 19

20 Sankt Hans Vi havde en god Sankt Hans aften med båltale af Rådmand Bünyamin Simsek. Der var igen et rimeligt pænt fremmøde, vi anslår det til mellem 250 og 300 deltagere. Bålet brændte godt og kraftigt mens vi afsang nogle af de traditionelle Sankt Hans sange. Der var som vanligt snobrød til børnene og selvfølgelig også til de voksne der også ville hygge sig med børnene omkring bålstedet. Foreningen solgte igen øl, vand, chips og pølser på stedet og det gav da et lille overskud, så det er helt fint. Tak til Tryllefløjten der igen i år lavede en flot heks til bålet. Vi glæder os til at se jer igen til næste Sankt Hans mandag den 23. juni 2014 hvor vi selvfølgelig vil være på pladsen igen. Side 20

21 Hallens cafeteria Sabro IF har efter en periode hvor cafeteriet har været lukket, fået nye kræfter til at træde til. Fremover vil cafeteriet servere mad af god kvalitet, til en meget regulær pris. Konceptet bliver sund enkel mad, med god kvalitet af råvarer, god tilberedning og hygiejne, samt flere valgmuligheder der gerne skulle gøre det attraktivt at bruge cafeteriet igen. Vi glæder os til at byde velkommen til medlemmer og gæster på hverdage, og der kan arrangeres møder, spisning til stævner, afslutninger m.m. for medlemmerne, også i weekender. Cafeteriet forventes at være oppe at køre igen i februar, hold dig orienteret med alle nyheder omkring det og klubbens øvrige arrangementer på klubbens hjemmeside: Denne annonceplads kunne blive din. Kontakt os for at få oplyst priser mv. for reklamer i 2 årlige blade samt bladene online og på vores hjemmeside. Ris - Ros - Forslag Hvis du har ris eller ros til foreningen, så vil vi meget gerne høre det. Kontakt en fra bestyrelsen og fortæl os hvad du mener. Du finder kontaktoplysningerne på bagsiden af bladet. Vi vil også gerne høre, hvis du har et forslag til nye aktiviteter eller udflugter mv. som vi skal prøve at lave. Side 21

22 Side 22

23 Udflugt i Stormosen og Vindskoven Beboerforeningen arrangerer i samarbejde med Peter Poulsen fra Borum- Lyngby lokalarkiv en guidet tur rundt om mosen og gennem skoven. Reserver allerede nu søndag den 25. Maj kl til Mødestedet er ved indkørslen til skoven på Borumvej over for Yderupvej vest. Evt. medbragte biler stilles på Yderupvej eller Blakhøjvej. Alle er velkomne. Tilmelding til eller på telefon (telefonsvarer) senest 20. maj kl. 20. af hensyn til forfriskninger. Mødested Parkering Side 23

24 Vi glæder os til, at få dig med i foreningen. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Der er flere måder at komme i kontakt med os på. Du kan skrive til os på Du kan også vælge at sende et brev til: Sabro-Fårup Beboerforening Gammel Viborgvej Sabro Bestyrelsen: Kim Ole Larsen, Formand Niels Ravnborg, Næstformand Berit Rousing, Kasserer Orla Søndergaard, Sekretær Ernst Quistgaard Menig Medlemskab kan indbetales på flere måder: Girobetaling via Pc bank: +01< < Overførsel via Pc bank direkte til konto Et medlemskab koster for en hel husstand kr. 60,- og hvis der kun bor en på adressen kr. 30,- pr. år. Husk at skrive navn og adresse på så vi kan finde ud af hvem der har indbetalt pengene. Du kan se mere om beboerforeningen på vores hjemmeside Beboerforeningenens cvr-nummer er

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere