Sabro-Fårup Beboerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sabro-Fårup Beboerforening"

Transkript

1 Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 4 Januar 2014

2 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Det er i hele det gamle Sabro og Fårup sogn. Billederne er taget af bestyrelsen med mindre andet fremgår i forbindelses med billedet. Forside foto: Kim Ole Larsen Ansvarshavende redaktør: Kim Ole Larsen Redaktion: Bestyrelsen for beboerforeningen Tryk og omdeling: Sabro-Fårup Beboerforening Der trykkes ca.1700 eksemplarer i som omdeles til alle husstande i vores område. Et ord fra formanden Noget kunne tyde på, at der hersker en forvirring over foreningsstrukturen i vores lokal område og det er fra flere sider hørt, at Beboerforeningen og Fællesrådet var det samme. Det er det ikke. Fællesrådet er en paraplyforening hvor alle lokale foreninger kan være medlemmer. Fællesrådet har opgaver der b.la. retter sig mod større ting, der skal drøftes med kommunen mv. Beboerforeningen der i mod, er en lokal forening der favner alle beboerne i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Altså i hele det gamle Sabro og Fårup sogn og vores opgave er at varetage områdets interesser overfor kommunen og øvrige myndigheder samt at lave sociale og beboersamlende aktiviteter mv. Det er derfor vi b.la. laver udflugter/guidede ture i lokalområdet, Sct. Hans arrangement og banko mv. samt evt. informations og borgermøder, hvis der er behov for det. Jeg håber det skaber lidt klarhed om tingenes tilstand. Vi håber at se dig som medlem af beboerforeningen i 2014 og årene fremover. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Side 2

3 Indkaldelse til generalforsamling Beboerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamlong tirsdag den 25. marts 2014 kl i Lokal centrets store sal. Af hensyn til kaffe og kage bedes tilmelding afgivet på senest 19. marts 2014 men alle medlemmer er velkomne. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren. 4. Indkomne forslag. Intet ud over vedtægtsændringerne. 5. Valg: Der vælges på lige år to, og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der vælges èn suppleant for 2 år. Følgende er på valg: Orla, Berit og Ernst. Orla ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Frank Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem. Der skal vælges en ny suppleant. 6. Valg af revisor: Der vælges to revisorer for 1 år. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Eventuelt. Der er fra bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændringer. Der er foretaget enkelte rettelser af trykfejl og der er lavet specificeringer og ændringer jf. det pålagte fra sidste generalforsamling. Alle rettelser er i kursiv. 1 Foreningens navn: Foreningens navn er: Sabro-Fårup Beboerforening (Herefter benævnt SFBF) 2 Formål: Foreningen er upolitisk, og dens formål er at formidle kontakt mellem områdets beboere ved at arrangere oplysende, selskabelige eller underholdende arrangementer. Bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til et velgørende, sammenholds- eller aktivitetsskabende formål i medlemsområdet. Dog kan det enkelte beløb til en sådan støtte, maksimalt udgøre halvdelen af forrige års medlemskontingent pr. tildelt støtte. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor den samlede bestyrel- Side 3 Fortsættes næste side

4 se i enighed finder det formålstjenligt, støtte med et samlet beløb, der maximalt overstiger forrige års medlemskontingentkontingent med optil 50%. 3 Medlemmer: 2) Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende år. 5 Generalforsamlingen: 3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 5. Valg: Der vælges det ene år to, og det efterfølgende år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 6 Bestyrelsen: 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Der afgår på skift to medlemmer det ene år og tre det efterfølgende. 4) Foreningen tegnes af formanden, dog vedrørende regnskab og økonomi af kassereren. 8) Forslag til anbringelse af foreningens midler, på anden måde end almindelige bankkonti uden bindinger, der rækker ud over 12 måneder, og eventuelle ekstraordinære udbetalinger af foreningens midler, bortset fra udbetalinger i henhold til $ 2, skal godkendes af generalforsamlingen. Sidste frist for rettidig indsendelse af forslag til generalforsamlingen, se 5 stk. 3. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. nov Ændret på generalforsamlingerne: 27. nov nov nov nov nov nov nov nov nov marts Vi ses på generalforsamlingen. Side 4

5 Facebook banditten slår til igen. Beboerforeningen har været i klinch med en Facebook bandit. Han havde taget beboerforeningens navn som gidsel, og skrev underlige ting i vores navn. Dette fik vi stoppet via en henvendelse fra Politiet til den tidligere formand så vi nu har fat i vores eget navn på Facebook igen. Det har desværre ikke forhindret ham i at fortsætte tiraderne på han egen facebook profil, hvor der er blevet gået efter enkelte bestyrelsesmedlemmer, og senest også vores dirigent på den sidste generalforsamling. Et eksempel på indlæg fra hans hånd Mon Ib så får samlet stemmer nok til det manglende mistillids-votum til de ilde hørte facts i beretningens om bl.a. Frank Rasmussen og Berit Rousings sabotage og kup-forsøg mod Beboerforeningen og dens bestyrelses-flertal? Vi bliver alle udnævnt til fascister med videre og får efterhånden skylden for alt hvad der foregår i lokalområdet. Det også uanset om det er sager vi har være involveret i eller ej. Eller det er sager som vi overhovedet ingen indflydelse har på, så som, om der er ved at blive bygget en Netto i Tilst, at der sandsynligvis kommer en motorvej engang og at Låsby Svendsen har lavet det Gule Marked i Sabro. Formuleringen af udtalelserne er helt hen i vejret og de bliver ofte ændret eller omformuleret, nogle gange flere gange om dagen, men det er efterhånden fornøjeligt at se hvorledes han kan dumme sig. Gang på gang kommer han med den ene mere kluntede, selvmodsigende og urigtige påstand efter den anden. Ligeledes er han i gang med at kommentere på andres Facebook profilernæsten hver gang, der er en af os der ytrer os i anden anledning. Dette medfører at der nu ind i mellem dukker tredje personer op, der undrer sig meget over hvad det er for et fj der kommenterer usagligt mange steder. Det er ufatteligt, at han gider bliver ved og det kan vel kun betragtes som noget nær sygeligt. Det er beklageligt når nogen bliver så bitter og indædt over at demokratiet fungerer, når der på foreningens generalforsamling stilles et ultimatum til en Side 5 Fortsættes næste side

6 bestyrelse, der klart tilkendegiver at de ikke kan/vil samarbejde og denne så må tage konsekvensen og træde af. Så er det svært, at have sympati for en der tilsyneladende helt har mistet realitetssansen. Mosetur i Bjørnkær mose Lørdag den 1. juni k. 13 var 13. personer mødt frem til en lille gåtur i mosen og vi fik os en fin lille tur på knap 2 timer med Vagn Bøtker i spidsen. Vi mødtes ved Kidde i dalsænkningen ved Lilleåen s passage under Viborgvej hvor Vagn fortalte om det gammelt savværk og de andre virksomheder der gennem tiden har været på grundene i området. Herefter begav vi os til det gamle renseanlæg med de store udfældningsbassiner og rodrensningsanlægget, der for nogle år tilbage var renseanlæg for en del af Sabros spildevand. Det var faktisk noget større end forventet. Vi fik også diverse historier om de gamle veje der krydsede mosen og Urenbjerg, Lilleåen dalen og tørvegravning mv. Det var en meget interessant tur med Vagn som en god fortæller. Vi var på en lille vandring rundt i mosen og fik en snak om mangt og meget som rører sig når mennesker samles. Side 6

7 SFBF beklager Vi har erfaret, at vores blad i foråret desværre ikke blev omdelt til alle. Der er sket et alvorligt kiks ved dem vi havde entreret med for omdelingen. Vi har efterfølgende modtaget en del henvendelser fra folk, der ikke havde modtaget bladet. De har så efterfølgende fået det leveret bladet. Det er meget beklageligt, og det må nok formodes, at det har kostet foreningen en del medlemmer, da der i bladet var indlagt et girokort til indbetaling af medlemskontingentet. For at sikre, at omdelingen bliver bedre, har vi i bestyrelsen påtaget os, selv at stå for det indtil videre. Skulle der være en i de forskellige områder, der vil være behjælpelig hører vi meget gerne fra vedkommende. Det kunne være rart, at finde nogle personer der ville omdele for os i f.eks. Kvottrup, Gedding, Mundelstrup Stationsby, Fårup mv. Det drejer sig normalt om 2 blade pr. år. Ring eller skriv meget gerne til formanden for en aftale. (se kontakt oplysningerne på bagsiden) Motorvej Der er stadig intet nyt fra vejdirektoratet omkring motorvejen ved Sabro og Mundelstrup. Vejdirektoratet havde udmeldt at der ville ske noget i efteråret, og senere inden udgangen af året, men der er endnu ikke kommet nogen indstilling til trafikministeriet fra deres hånd. Så vi venter stadig. Antennemast i Mundelstrup Der skal opsættes en mobiltelefonmast på Gl viborgvej ved nr, 132. Lokalplanen har været i høring og vi afventer yderligere om den påtænkte mast i Mundelstrup. Side 7

8 Byfest 2013 Sabro Byfest 2013 var for os arrangører, en KÆMPE SUCCES, med mange besøgende på pladsen hele weekenden. Opbakningen fra diverse dagtilbud og institutioner var enorm, og således startede vi med over 700 børn og voksne til indmarch, fredag eftermiddag, og herefter startede 29 hold til By stafetten. Der var hele weekenden fuld knald på diverse aktiviteter ligesom der blev sat rekord med 15 hold i vejfodbold. Der blev solgt over 300 billetter til spisning lørdag aften og søndag lukkede vi så med et brag af et BINGO-BANKO-SHOW hvor mere end 400 spilleglade i alle aldre mødte op i festteltet. Se vores billedgalleri på vores hjemmeside Vi fik stor hjælp fra mange frivillige, og uden deres støtte var det ikke muligt at komme i mål med Sabro Byfest Sabro Byfest er en underafdeling af Sabro IF, og det er derfor klubben der nyder godt af det lille overskud der blev i Den store opbakning til byfesten, har givet os frivillige i Byfest Komiteen mod på at fortsætte i 2014, og vi har allerede lavet aftaler med flere af vores samarbejdspartnere. Vi gennemførte også en tilfredsheds undersøgelse under byfesten, og ud fra den, har vi valgt at udvide og ændre lidt på antallet og arten af de aktiviteter der kommer i Der kommer et område for de helt små i hoppelandet, og vi laver et område for de unge, hvor de kan hænge ud for sig selv. Følg med på hjemmesiden, der kommer alle nyheder samt programmet for byfesten. Sabro Byfest 2014 løber d August. Med venlig hilsen Byfest Komiteen Side 8

9 Efterlysning Bestyrelsen vil gerne høre fra lokale musikere, som mener de kan spille op til Sct. Hans og andre events hvor vi kunne tænkes at skulle have levende musik. Hvem er der i området og hvem kan klare opgaven til en for foreningen overkommelig pris Giv en tilbagemelding på Lokalplan 904 Sabro Der har været en ekstra høring omkring lokalplanene og hertil har beboerforeningen endnu en gang indgivet høringssvar. I forhold til tidligere høringssvar, har beboerforeningen ønsket en rundkørsel på Sabrovej, for at få en trafikdæmper ind i spillet. Ligeledes nåede vi også, på grundlag af en henvendelse til Fællesrådet, at få problematikken omkring den øgede trafik på Astersvej med i høringssvaret. Begge høringssvarene kan findes på vores hjemmeside sfbf.dk Deltag i beboerforeningens arrangementer Du kan få en god oplevelse sammen med naboer og andre i vores dejlige lokalområde. Side 9

10 Krangrunden Hvorfor bliver området ved Gammel Viborgvej 113 ikke holdt som det blev før i tiden? Vi har forsøgt at finde en ordning, men efter flere forsøg på aftaler har ejeren afvist at vedligeholde. I første omgang blev vi afvist med vort tilbud om at fortsætte som tidligere, og beskeden var, at de ville gøre arbejdet selv. Dette opgav ejeren dog og ville senere have os til at tage opgaven igen. På det tidspunkt var græsset blevet for langt og der blev forsøgt med et tilbud fra en entreprenør der kunne klare opgaven i første omgang hvorefter vi så skulle forestå arbejdet igen. Dette er dog aldrig blevet til noget da ejeren mente det blev for dyrt. Derfor ser grunden desværre ud som den gør nu. Vi i bestyrelsen mener, at vi har gjort hvad vi kunne og vi håber på at ejeren vil starte på en frisk til foråret. Foreningens arrangement i efteråret 2013 Ølsmagningen i september 2013 blev vi desværre nød til at aflyse, da der kun var kommet 3 tilmeldinger. Det endda på trods af, at vi reklamerede på Brugsens reklameskærme i butikken i en hel måned før arrangementet samt i vores blad og i ophængsskabene. Det var selvfølgelig også opslået på fællerådets kalender som findes på forsiden af vores hjemmeside sfbf.dk. Hvorfor det gik sådan, kan vi kun gætte på. Måske vi prøver igen en anden gang. Side 10

11 Klage over forurenende erhverv på Krangrunden Der er på vegne af naboerne til krangrunden rejst bekymring overfor kommunen omkring de aktiviteter der er på Krangrunden i dag. Der drives autoværksted og tilsyneladende også diverse skrotnigsvirksomhed på grunden og disse aktiviteter er så vidt vi kan ikke i orden i forhold til den godkendelse der ligger for områdets brug. Kommunen er i gang med at gøre deres arbejde og vi hører vel et eller andet fra dem på et eller andet tidspunkt når de er færdige med at flytte sagen rundt mellem afdelingerne og tager stilling til tingene. Sagen blev startet op med en bekymrings til kommunen i maj 2013, så det er ikke noget der går særligt hurtigt. Efterfølgende har vi modtaget et høringssvar fra ejeren af grunden, der absolut ikke finder, at der er noget betænkeligt der foregår på deres ejendom, og de har nogle gode forklaringer på malinglugt mv. Efterfølgende har vi afgivet et høringssvar til kommunen. Kommunen skal nu på besigtigelse i området endnu engang. Denne gang er det dog en anden afdeling, end dem der tidligere skulle have været ude for at besigtige området. Vi afventer et udspil fra kommunen. Side 11

12 Havetraktor sælges Beboerforeningens gamle havetraktor, der er i en meget dårlig stand, sælges til højestbydende. Styrtøjet er meget dårligt og det samme er dækkene, batteriet og sædet. Klippebordet trænger også til en kærlig hånd med nye knive mv. Traktoren fremstår noget rusten. Det er en 19 hp 2 cylindret motor og klippebordet er på 42 Hvor gammel den er vides ikke, men der kan stadig skaffes reservedele fra Craftsmann i Lystrup. Sidste bud er 15. marts 2014 på og den købes som den er, uden nogen form for garanti eller reklamationsret. Den kan beses efter aftale med formanden. Side 12

13 Nyt udendørs aktivitetsområde på vej til Sabro Modtaget fra Flemming Poulsen, Formand for Sabro IF. Aarhus Kommune har prioriteret op til kr. til ny multibane med kunstgræs i Sabro. Banen bliver placeret sammen med udendørs fitnessredskaber. Dermed vil der blive skabt et helt nyt offentligt tilgængeligt aktivitetsområde til glæde for Sabros mange aktive borgere. I oktober 2012 blev Sabro-området tildelt kr. til udendørs fitnessredskaber i forbindelse med den politiske aftale om Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik Sabro IF har i tæt samarbejde med kommunen, Fællesrådet for Sabro-Fårup og Sabro-Korsvejskolen siden da arbejdet med indretning og placering af de udendørs fitnessredskaber. Et velegnet areal ved Sabro Hallen er fundet, og der er lavet en aftale med de hidtidige brugere - den lokale spejdergruppe om, at arealet kan bruges til udendørs fitness. Den endelige etablering og indretning af arealet har dog afventet et nyt projekt som Sabro IF s hovedforening og fodboldafdeling sideløbende har arbejdet på. Projektet drejer sig om etablering af en multibane med kunstgræs. Udgangspunktet for projektet er, at DBU og Nordeafonden ville støtte etableringen af disse nye multibaner. Kunstgræsset skal gøre det muligt for især fodboldspillere at bruge banen året rundt. Multibanens indretning muliggør dog også brug til meget andet end fodbold. Det kan fx være hockey, tennis, basket og en masse andre småspil og -aktiviteter. Sammen med de udendørs fitnessredskaber er tanken at skabe et helt nyt offentligt tilgængeligt tilbud for hele Sabro. Hvilket blandt andet indbefatter nye aktivitetsmuligheder for Sabro-Korsvejskolen samt borgere uden for idrætsforeningen. Aarhus Kommune har lige inden jul givet tilsagn om, at multibane-projektet kan få et tilskud på op til kr. Tidligere i efteråret 2013 har Lokaleog Anlægsfonden ligeledes ydet et tilskud på kr. til projektet. Desværre kom der afslag fra DBU og Nordeafonden ved deres første ansøgningsrunde i efteråret, men håbet er at få yderligere finansiering herfra ved forårets ansøgningsrunde. - Vi er fantastisk glade fra støtten fra Aarhus Kommune, der sammen med støtten fra Lokale- og Anlægsfonden forhåbentlig er medvirkende til at få Side 13 Fortsættes næste side

14 dette projekt helt i mål. Det er nemlig snublende tæt på, at vi kan lave et anlæg som kommer en hel masse mennesker til gode. Både Sabro IF s mange medlemmer, men også andre børn og voksne, der på egen hånd vil kunne bruge faciliteterne, udtaler Sabro IF s hovedformand Flemming Poulsen og fortsætter: - Som idrætsforening er det vigtigt for os, at vi også understøtter de uorganiserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter. Vi mener faktisk, at idrætsforeningerne er nogle af de bedste til denne stadig vigtigere del af idrætslivet. Vores arbejde med at skabe tilgængelige faciliteter samt organisere mange menneskers introduktion til og fortsættelse af en masse sunde aktiviteter, fx løb, cykling, fodbold og fitness, er forhåbentlig med til at mange flere bliver aktive. Om de så lige er medlemmer af Sabro IF er ikke det vigtigste. Det vigtige er, at folk har mulighed for at være aktive. At vi så fra Sabro IF kan tilbyde en bred vifte af organiserede aktiviteter, uddannede instruktører og socialt fællesskab håber vi selvfølgelig folk får øjnene op for. Etableringen af multibanen kræver yderligere finansiering på kr., der skal skaffes inden 1. oktober Men Sabro IF er fortrøstningsfulde omkring at skaffe restfinansieringen og er også klar på at varetage den efterfølgende drift og vedligeholdelse af banen. De udendørs fitnessredskaber forventes etableret i løbet af foråret Brug vores hjemmeside på Kik også på fællesrådets hjemmeside hvor du finder en kalender med de forskellige foreningers aktiviteter. Side 14

15 Hjertestarter Desværre har foreningen modtaget er afslag fra Tryg fonden på den ansøgte hjertestarter (AED). Der er ansøgt om en igen, i den pulje der uddeles i maj måned, så om vi kommer med der vides ikke. Vi er i øjeblikket ved at se, om vi kan finde en alternativ finansiering og vi håber, at det snart vil lykkes af få en AED enhed til Mundelstrup. Det bliver evt finansieret med tilskud fra lokale erhvervsdrivende og eventuelt også fra Fællesrådet. En hjertestarter koster et sted mellem og kr. Der findes i dag hjertestartere på følgende adresser: Montra Hotel Sabro Kro Viborgvej 780 Findes i receptionen der er døgnåben. Sabro hallen, Damvej 110b Ved fitnesscentret. Adgang alle dage. Landsforeningen af menighedsråd, Damvej 17. Adgang Fredag dog kun til 1300 Aarhus Sporveje, Munkevej 4 Tilst. Ved hovedindgangen, Døgnadgang Læs mere om hjertestartere og hjertelungeredning på Der findes også en app. som kan hentes til en smartphone. App en kan vise dig vej til nærmeste hjertestarter, uanset hvor du er i Danmark. Side 15

16 Nyt tilbud om sund Livsstil i Sabro IF Modtaget fra Flemming Poulsen, Formand for Sabro IF. På baggrund af erfaringerne med livsstilshold er Sabro IF blevet en del af Aarhus Kommunes nye satsning Sund Livsstil. Samarbejdet skal tilbyde lokal træning og undervisning i Sabro Hallen fra efteråret 2014 til sommeren Tilbuddet henvender sig til dem, som er motiveret for livsstilsændringer og ønsker at sætte fokus på mad, motion og at ændre sine personlige vaner. Sund Livsstil i Sabro IF starter op efter sommerferien Et forløb varer 12 uger med en mødegang pr uge med 2½ times dialogbaseret undervisning og bevægelse. Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte deltagers eget udgangspunkt, individuelle mål og udfordringer. - Vi er i Sabro IF rigtig glade for at blive en del af denne satsning fra Aarhus Kommune. Både fordi det bygger videre på nogle af de erfaringer vi selv har fået med de lokale livsstilhold vi tidligere har gennemført. Men også fordi vi bliver en del af et professionelt set up fra kommunens side med fokus på høj kvalitet i rekruttering og uddannelse af underviserne samt i den undervisning, der bliver tilbudt deltagerne. Sammenholder man kommunens mulighed for at markedsføre tilbuddet overfor de mulige deltagere med vores lokale tilhørsforhold og trygge rammer, håber vi meget på at kunne gøre en stor forskel for deltagerne, siger Flemming Poulsen, hovedformand i Sabro IF. Sund Livsstilsforløb bliver varetaget af to kompetente undervisere, som har været igennem et uddannelsesforløb hos Folkesundhed Aarhus. Interesserede frivillige, som kan se sig selv som underviser på et af forløbene, og gerne vil på det uddannelsesforløb, som starter i foråret 2014, kan tilmelde sig nyhedsbrevet på eller kontakte den lokale koordinator i Sabro, Anni Ebsen Pedersen på for mere information. Side 16 Fortsættes næste side

17 Er du interesseret i at blive deltager på et Sund Livsstilshold i Sabro, kan du holde dig opdateret på facebook-gruppen Sabro IF Supporters eller på for at få mere information omkring bl.a. opstart af hold, tidspunkt for mødegange og deltagergebyr. Sund Livsstil er et samarbejdsprojekt mellem fem idrætsforeninger (Beder- Malling Idrætsforening, TST- Tilst, Aarhus 1900, Sabro IF, Skødstrup SF) og Folkesundhed Aarhus. Projektet løber i første omgang over fire halvsæsoner frem til sommeren Folkesundhed Aarhus, idrætsforeningen og underviserne vil i samarbejde evaluere på undervisning og træning og løbende optimere forløbet, såfremt det er nødvendigt, så forløbet bliver bedre tilpasset deltagerne på holdet. Bliv medlem af Beboerforeningen, det koster kun 30/60 kr. om året. Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor de parter, som vi kan have interesse i at drøfte sager med. Og så laver vi da også nogle gode arrangementer som man kan deltage i. Brug Girokortet eller se bagsiden af bladet. HJÆLP FORENINGEN Vi mangler hjælpere til arrangementer. Det vil være rart, at have en stab af hjælpere der kan give en hånd når det er nødvendigt. Kontingent Da vi på sidste generalforsamling ændrede regnskabsåret, gælder det nye kontingent for hele 2014 og bedes indbetalt senest 1/ Side 17

18 Side 18

19 Banko på Sabro skole Dette arrangement følte vi os nødsaget til at aflyse, da vi ikke føler, at der var plads til både Byfestens Bingo/banko og et traditionelt Banko så tæt på hinanden. Der er jo ingen grund til at tage brødet ud af munden på hinanden i lokalområdet. Det var derfor, der ikke kom yderligere indbydelser ud til arrangementet. Det håber bestyrelsen, at der er en stor forståelse for. Hjemmesiden Beboerforeningen har sin egen hjemmeside. På hjemmesiden kan du f.eks. under arkiv, finde en hel del af vores gamle dokumenter, mødereferater, vedtægter og meget mere. Ligeledes kan du på siden finde og læse de gamle medlemsblade. Der skrives ofte om, hvad der sker i området også af andres aktiviteter, men det kræver at vi får besked. Skriv til formanden hvis du har et hint, til et eller andet, der sker i vores område og så kan det jo være vi kan videreformidle det på hjemmesiden også. Side 19

20 Sankt Hans Vi havde en god Sankt Hans aften med båltale af Rådmand Bünyamin Simsek. Der var igen et rimeligt pænt fremmøde, vi anslår det til mellem 250 og 300 deltagere. Bålet brændte godt og kraftigt mens vi afsang nogle af de traditionelle Sankt Hans sange. Der var som vanligt snobrød til børnene og selvfølgelig også til de voksne der også ville hygge sig med børnene omkring bålstedet. Foreningen solgte igen øl, vand, chips og pølser på stedet og det gav da et lille overskud, så det er helt fint. Tak til Tryllefløjten der igen i år lavede en flot heks til bålet. Vi glæder os til at se jer igen til næste Sankt Hans mandag den 23. juni 2014 hvor vi selvfølgelig vil være på pladsen igen. Side 20

21 Hallens cafeteria Sabro IF har efter en periode hvor cafeteriet har været lukket, fået nye kræfter til at træde til. Fremover vil cafeteriet servere mad af god kvalitet, til en meget regulær pris. Konceptet bliver sund enkel mad, med god kvalitet af råvarer, god tilberedning og hygiejne, samt flere valgmuligheder der gerne skulle gøre det attraktivt at bruge cafeteriet igen. Vi glæder os til at byde velkommen til medlemmer og gæster på hverdage, og der kan arrangeres møder, spisning til stævner, afslutninger m.m. for medlemmerne, også i weekender. Cafeteriet forventes at være oppe at køre igen i februar, hold dig orienteret med alle nyheder omkring det og klubbens øvrige arrangementer på klubbens hjemmeside: Denne annonceplads kunne blive din. Kontakt os for at få oplyst priser mv. for reklamer i 2 årlige blade samt bladene online og på vores hjemmeside. Ris - Ros - Forslag Hvis du har ris eller ros til foreningen, så vil vi meget gerne høre det. Kontakt en fra bestyrelsen og fortæl os hvad du mener. Du finder kontaktoplysningerne på bagsiden af bladet. Vi vil også gerne høre, hvis du har et forslag til nye aktiviteter eller udflugter mv. som vi skal prøve at lave. Side 21

22 Side 22

23 Udflugt i Stormosen og Vindskoven Beboerforeningen arrangerer i samarbejde med Peter Poulsen fra Borum- Lyngby lokalarkiv en guidet tur rundt om mosen og gennem skoven. Reserver allerede nu søndag den 25. Maj kl til Mødestedet er ved indkørslen til skoven på Borumvej over for Yderupvej vest. Evt. medbragte biler stilles på Yderupvej eller Blakhøjvej. Alle er velkomne. Tilmelding til eller på telefon (telefonsvarer) senest 20. maj kl. 20. af hensyn til forfriskninger. Mødested Parkering Side 23

24 Vi glæder os til, at få dig med i foreningen. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Der er flere måder at komme i kontakt med os på. Du kan skrive til os på Du kan også vælge at sende et brev til: Sabro-Fårup Beboerforening Gammel Viborgvej Sabro Bestyrelsen: Kim Ole Larsen, Formand Niels Ravnborg, Næstformand Berit Rousing, Kasserer Orla Søndergaard, Sekretær Ernst Quistgaard Menig Medlemskab kan indbetales på flere måder: Girobetaling via Pc bank: +01< < Overførsel via Pc bank direkte til konto Et medlemskab koster for en hel husstand kr. 60,- og hvis der kun bor en på adressen kr. 30,- pr. år. Husk at skrive navn og adresse på så vi kan finde ud af hvem der har indbetalt pengene. Du kan se mere om beboerforeningen på vores hjemmeside Beboerforeningenens cvr-nummer er

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 5 juni 2014 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter.

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 3 Forretningsudvalgets beretning v/formand Ib

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet t\ i...!., \ Vedtægter for 875 r. Foreningens navn, hiemsted, formå, værdigrundlag og slogan. 1 Stk. 1: Foreningens navn er 875 og klubben er stiftet 14. november L974. : Foreningens hjemsted er Hirtshals

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere