Sabro-Fårup Beboerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sabro-Fårup Beboerforening"

Transkript

1 Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 4 Januar 2014

2 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Det er i hele det gamle Sabro og Fårup sogn. Billederne er taget af bestyrelsen med mindre andet fremgår i forbindelses med billedet. Forside foto: Kim Ole Larsen Ansvarshavende redaktør: Kim Ole Larsen Redaktion: Bestyrelsen for beboerforeningen Tryk og omdeling: Sabro-Fårup Beboerforening Der trykkes ca.1700 eksemplarer i som omdeles til alle husstande i vores område. Et ord fra formanden Noget kunne tyde på, at der hersker en forvirring over foreningsstrukturen i vores lokal område og det er fra flere sider hørt, at Beboerforeningen og Fællesrådet var det samme. Det er det ikke. Fællesrådet er en paraplyforening hvor alle lokale foreninger kan være medlemmer. Fællesrådet har opgaver der b.la. retter sig mod større ting, der skal drøftes med kommunen mv. Beboerforeningen der i mod, er en lokal forening der favner alle beboerne i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup St. By, Fårup, Kvottrup og Geding. Altså i hele det gamle Sabro og Fårup sogn og vores opgave er at varetage områdets interesser overfor kommunen og øvrige myndigheder samt at lave sociale og beboersamlende aktiviteter mv. Det er derfor vi b.la. laver udflugter/guidede ture i lokalområdet, Sct. Hans arrangement og banko mv. samt evt. informations og borgermøder, hvis der er behov for det. Jeg håber det skaber lidt klarhed om tingenes tilstand. Vi håber at se dig som medlem af beboerforeningen i 2014 og årene fremover. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Side 2

3 Indkaldelse til generalforsamling Beboerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamlong tirsdag den 25. marts 2014 kl i Lokal centrets store sal. Af hensyn til kaffe og kage bedes tilmelding afgivet på senest 19. marts 2014 men alle medlemmer er velkomne. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse ved kasseren. 4. Indkomne forslag. Intet ud over vedtægtsændringerne. 5. Valg: Der vælges på lige år to, og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der vælges èn suppleant for 2 år. Følgende er på valg: Orla, Berit og Ernst. Orla ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Frank Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem. Der skal vælges en ny suppleant. 6. Valg af revisor: Der vælges to revisorer for 1 år. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Eventuelt. Der er fra bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændringer. Der er foretaget enkelte rettelser af trykfejl og der er lavet specificeringer og ændringer jf. det pålagte fra sidste generalforsamling. Alle rettelser er i kursiv. 1 Foreningens navn: Foreningens navn er: Sabro-Fårup Beboerforening (Herefter benævnt SFBF) 2 Formål: Foreningen er upolitisk, og dens formål er at formidle kontakt mellem områdets beboere ved at arrangere oplysende, selskabelige eller underholdende arrangementer. Bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til et velgørende, sammenholds- eller aktivitetsskabende formål i medlemsområdet. Dog kan det enkelte beløb til en sådan støtte, maksimalt udgøre halvdelen af forrige års medlemskontingent pr. tildelt støtte. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor den samlede bestyrel- Side 3 Fortsættes næste side

4 se i enighed finder det formålstjenligt, støtte med et samlet beløb, der maximalt overstiger forrige års medlemskontingentkontingent med optil 50%. 3 Medlemmer: 2) Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende år. 5 Generalforsamlingen: 3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 5. Valg: Der vælges det ene år to, og det efterfølgende år tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 6 Bestyrelsen: 2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Der afgår på skift to medlemmer det ene år og tre det efterfølgende. 4) Foreningen tegnes af formanden, dog vedrørende regnskab og økonomi af kassereren. 8) Forslag til anbringelse af foreningens midler, på anden måde end almindelige bankkonti uden bindinger, der rækker ud over 12 måneder, og eventuelle ekstraordinære udbetalinger af foreningens midler, bortset fra udbetalinger i henhold til $ 2, skal godkendes af generalforsamlingen. Sidste frist for rettidig indsendelse af forslag til generalforsamlingen, se 5 stk. 3. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. nov Ændret på generalforsamlingerne: 27. nov nov nov nov nov nov nov nov nov marts Vi ses på generalforsamlingen. Side 4

5 Facebook banditten slår til igen. Beboerforeningen har været i klinch med en Facebook bandit. Han havde taget beboerforeningens navn som gidsel, og skrev underlige ting i vores navn. Dette fik vi stoppet via en henvendelse fra Politiet til den tidligere formand så vi nu har fat i vores eget navn på Facebook igen. Det har desværre ikke forhindret ham i at fortsætte tiraderne på han egen facebook profil, hvor der er blevet gået efter enkelte bestyrelsesmedlemmer, og senest også vores dirigent på den sidste generalforsamling. Et eksempel på indlæg fra hans hånd Mon Ib så får samlet stemmer nok til det manglende mistillids-votum til de ilde hørte facts i beretningens om bl.a. Frank Rasmussen og Berit Rousings sabotage og kup-forsøg mod Beboerforeningen og dens bestyrelses-flertal? Vi bliver alle udnævnt til fascister med videre og får efterhånden skylden for alt hvad der foregår i lokalområdet. Det også uanset om det er sager vi har være involveret i eller ej. Eller det er sager som vi overhovedet ingen indflydelse har på, så som, om der er ved at blive bygget en Netto i Tilst, at der sandsynligvis kommer en motorvej engang og at Låsby Svendsen har lavet det Gule Marked i Sabro. Formuleringen af udtalelserne er helt hen i vejret og de bliver ofte ændret eller omformuleret, nogle gange flere gange om dagen, men det er efterhånden fornøjeligt at se hvorledes han kan dumme sig. Gang på gang kommer han med den ene mere kluntede, selvmodsigende og urigtige påstand efter den anden. Ligeledes er han i gang med at kommentere på andres Facebook profilernæsten hver gang, der er en af os der ytrer os i anden anledning. Dette medfører at der nu ind i mellem dukker tredje personer op, der undrer sig meget over hvad det er for et fj der kommenterer usagligt mange steder. Det er ufatteligt, at han gider bliver ved og det kan vel kun betragtes som noget nær sygeligt. Det er beklageligt når nogen bliver så bitter og indædt over at demokratiet fungerer, når der på foreningens generalforsamling stilles et ultimatum til en Side 5 Fortsættes næste side

6 bestyrelse, der klart tilkendegiver at de ikke kan/vil samarbejde og denne så må tage konsekvensen og træde af. Så er det svært, at have sympati for en der tilsyneladende helt har mistet realitetssansen. Mosetur i Bjørnkær mose Lørdag den 1. juni k. 13 var 13. personer mødt frem til en lille gåtur i mosen og vi fik os en fin lille tur på knap 2 timer med Vagn Bøtker i spidsen. Vi mødtes ved Kidde i dalsænkningen ved Lilleåen s passage under Viborgvej hvor Vagn fortalte om det gammelt savværk og de andre virksomheder der gennem tiden har været på grundene i området. Herefter begav vi os til det gamle renseanlæg med de store udfældningsbassiner og rodrensningsanlægget, der for nogle år tilbage var renseanlæg for en del af Sabros spildevand. Det var faktisk noget større end forventet. Vi fik også diverse historier om de gamle veje der krydsede mosen og Urenbjerg, Lilleåen dalen og tørvegravning mv. Det var en meget interessant tur med Vagn som en god fortæller. Vi var på en lille vandring rundt i mosen og fik en snak om mangt og meget som rører sig når mennesker samles. Side 6

7 SFBF beklager Vi har erfaret, at vores blad i foråret desværre ikke blev omdelt til alle. Der er sket et alvorligt kiks ved dem vi havde entreret med for omdelingen. Vi har efterfølgende modtaget en del henvendelser fra folk, der ikke havde modtaget bladet. De har så efterfølgende fået det leveret bladet. Det er meget beklageligt, og det må nok formodes, at det har kostet foreningen en del medlemmer, da der i bladet var indlagt et girokort til indbetaling af medlemskontingentet. For at sikre, at omdelingen bliver bedre, har vi i bestyrelsen påtaget os, selv at stå for det indtil videre. Skulle der være en i de forskellige områder, der vil være behjælpelig hører vi meget gerne fra vedkommende. Det kunne være rart, at finde nogle personer der ville omdele for os i f.eks. Kvottrup, Gedding, Mundelstrup Stationsby, Fårup mv. Det drejer sig normalt om 2 blade pr. år. Ring eller skriv meget gerne til formanden for en aftale. (se kontakt oplysningerne på bagsiden) Motorvej Der er stadig intet nyt fra vejdirektoratet omkring motorvejen ved Sabro og Mundelstrup. Vejdirektoratet havde udmeldt at der ville ske noget i efteråret, og senere inden udgangen af året, men der er endnu ikke kommet nogen indstilling til trafikministeriet fra deres hånd. Så vi venter stadig. Antennemast i Mundelstrup Der skal opsættes en mobiltelefonmast på Gl viborgvej ved nr, 132. Lokalplanen har været i høring og vi afventer yderligere om den påtænkte mast i Mundelstrup. Side 7

8 Byfest 2013 Sabro Byfest 2013 var for os arrangører, en KÆMPE SUCCES, med mange besøgende på pladsen hele weekenden. Opbakningen fra diverse dagtilbud og institutioner var enorm, og således startede vi med over 700 børn og voksne til indmarch, fredag eftermiddag, og herefter startede 29 hold til By stafetten. Der var hele weekenden fuld knald på diverse aktiviteter ligesom der blev sat rekord med 15 hold i vejfodbold. Der blev solgt over 300 billetter til spisning lørdag aften og søndag lukkede vi så med et brag af et BINGO-BANKO-SHOW hvor mere end 400 spilleglade i alle aldre mødte op i festteltet. Se vores billedgalleri på vores hjemmeside Vi fik stor hjælp fra mange frivillige, og uden deres støtte var det ikke muligt at komme i mål med Sabro Byfest Sabro Byfest er en underafdeling af Sabro IF, og det er derfor klubben der nyder godt af det lille overskud der blev i Den store opbakning til byfesten, har givet os frivillige i Byfest Komiteen mod på at fortsætte i 2014, og vi har allerede lavet aftaler med flere af vores samarbejdspartnere. Vi gennemførte også en tilfredsheds undersøgelse under byfesten, og ud fra den, har vi valgt at udvide og ændre lidt på antallet og arten af de aktiviteter der kommer i Der kommer et område for de helt små i hoppelandet, og vi laver et område for de unge, hvor de kan hænge ud for sig selv. Følg med på hjemmesiden, der kommer alle nyheder samt programmet for byfesten. Sabro Byfest 2014 løber d August. Med venlig hilsen Byfest Komiteen Side 8

9 Efterlysning Bestyrelsen vil gerne høre fra lokale musikere, som mener de kan spille op til Sct. Hans og andre events hvor vi kunne tænkes at skulle have levende musik. Hvem er der i området og hvem kan klare opgaven til en for foreningen overkommelig pris Giv en tilbagemelding på Lokalplan 904 Sabro Der har været en ekstra høring omkring lokalplanene og hertil har beboerforeningen endnu en gang indgivet høringssvar. I forhold til tidligere høringssvar, har beboerforeningen ønsket en rundkørsel på Sabrovej, for at få en trafikdæmper ind i spillet. Ligeledes nåede vi også, på grundlag af en henvendelse til Fællesrådet, at få problematikken omkring den øgede trafik på Astersvej med i høringssvaret. Begge høringssvarene kan findes på vores hjemmeside sfbf.dk Deltag i beboerforeningens arrangementer Du kan få en god oplevelse sammen med naboer og andre i vores dejlige lokalområde. Side 9

10 Krangrunden Hvorfor bliver området ved Gammel Viborgvej 113 ikke holdt som det blev før i tiden? Vi har forsøgt at finde en ordning, men efter flere forsøg på aftaler har ejeren afvist at vedligeholde. I første omgang blev vi afvist med vort tilbud om at fortsætte som tidligere, og beskeden var, at de ville gøre arbejdet selv. Dette opgav ejeren dog og ville senere have os til at tage opgaven igen. På det tidspunkt var græsset blevet for langt og der blev forsøgt med et tilbud fra en entreprenør der kunne klare opgaven i første omgang hvorefter vi så skulle forestå arbejdet igen. Dette er dog aldrig blevet til noget da ejeren mente det blev for dyrt. Derfor ser grunden desværre ud som den gør nu. Vi i bestyrelsen mener, at vi har gjort hvad vi kunne og vi håber på at ejeren vil starte på en frisk til foråret. Foreningens arrangement i efteråret 2013 Ølsmagningen i september 2013 blev vi desværre nød til at aflyse, da der kun var kommet 3 tilmeldinger. Det endda på trods af, at vi reklamerede på Brugsens reklameskærme i butikken i en hel måned før arrangementet samt i vores blad og i ophængsskabene. Det var selvfølgelig også opslået på fællerådets kalender som findes på forsiden af vores hjemmeside sfbf.dk. Hvorfor det gik sådan, kan vi kun gætte på. Måske vi prøver igen en anden gang. Side 10

11 Klage over forurenende erhverv på Krangrunden Der er på vegne af naboerne til krangrunden rejst bekymring overfor kommunen omkring de aktiviteter der er på Krangrunden i dag. Der drives autoværksted og tilsyneladende også diverse skrotnigsvirksomhed på grunden og disse aktiviteter er så vidt vi kan ikke i orden i forhold til den godkendelse der ligger for områdets brug. Kommunen er i gang med at gøre deres arbejde og vi hører vel et eller andet fra dem på et eller andet tidspunkt når de er færdige med at flytte sagen rundt mellem afdelingerne og tager stilling til tingene. Sagen blev startet op med en bekymrings til kommunen i maj 2013, så det er ikke noget der går særligt hurtigt. Efterfølgende har vi modtaget et høringssvar fra ejeren af grunden, der absolut ikke finder, at der er noget betænkeligt der foregår på deres ejendom, og de har nogle gode forklaringer på malinglugt mv. Efterfølgende har vi afgivet et høringssvar til kommunen. Kommunen skal nu på besigtigelse i området endnu engang. Denne gang er det dog en anden afdeling, end dem der tidligere skulle have været ude for at besigtige området. Vi afventer et udspil fra kommunen. Side 11

12 Havetraktor sælges Beboerforeningens gamle havetraktor, der er i en meget dårlig stand, sælges til højestbydende. Styrtøjet er meget dårligt og det samme er dækkene, batteriet og sædet. Klippebordet trænger også til en kærlig hånd med nye knive mv. Traktoren fremstår noget rusten. Det er en 19 hp 2 cylindret motor og klippebordet er på 42 Hvor gammel den er vides ikke, men der kan stadig skaffes reservedele fra Craftsmann i Lystrup. Sidste bud er 15. marts 2014 på og den købes som den er, uden nogen form for garanti eller reklamationsret. Den kan beses efter aftale med formanden. Side 12

13 Nyt udendørs aktivitetsområde på vej til Sabro Modtaget fra Flemming Poulsen, Formand for Sabro IF. Aarhus Kommune har prioriteret op til kr. til ny multibane med kunstgræs i Sabro. Banen bliver placeret sammen med udendørs fitnessredskaber. Dermed vil der blive skabt et helt nyt offentligt tilgængeligt aktivitetsområde til glæde for Sabros mange aktive borgere. I oktober 2012 blev Sabro-området tildelt kr. til udendørs fitnessredskaber i forbindelse med den politiske aftale om Aarhus Kommunes sports- og fritidspolitik Sabro IF har i tæt samarbejde med kommunen, Fællesrådet for Sabro-Fårup og Sabro-Korsvejskolen siden da arbejdet med indretning og placering af de udendørs fitnessredskaber. Et velegnet areal ved Sabro Hallen er fundet, og der er lavet en aftale med de hidtidige brugere - den lokale spejdergruppe om, at arealet kan bruges til udendørs fitness. Den endelige etablering og indretning af arealet har dog afventet et nyt projekt som Sabro IF s hovedforening og fodboldafdeling sideløbende har arbejdet på. Projektet drejer sig om etablering af en multibane med kunstgræs. Udgangspunktet for projektet er, at DBU og Nordeafonden ville støtte etableringen af disse nye multibaner. Kunstgræsset skal gøre det muligt for især fodboldspillere at bruge banen året rundt. Multibanens indretning muliggør dog også brug til meget andet end fodbold. Det kan fx være hockey, tennis, basket og en masse andre småspil og -aktiviteter. Sammen med de udendørs fitnessredskaber er tanken at skabe et helt nyt offentligt tilgængeligt tilbud for hele Sabro. Hvilket blandt andet indbefatter nye aktivitetsmuligheder for Sabro-Korsvejskolen samt borgere uden for idrætsforeningen. Aarhus Kommune har lige inden jul givet tilsagn om, at multibane-projektet kan få et tilskud på op til kr. Tidligere i efteråret 2013 har Lokaleog Anlægsfonden ligeledes ydet et tilskud på kr. til projektet. Desværre kom der afslag fra DBU og Nordeafonden ved deres første ansøgningsrunde i efteråret, men håbet er at få yderligere finansiering herfra ved forårets ansøgningsrunde. - Vi er fantastisk glade fra støtten fra Aarhus Kommune, der sammen med støtten fra Lokale- og Anlægsfonden forhåbentlig er medvirkende til at få Side 13 Fortsættes næste side

14 dette projekt helt i mål. Det er nemlig snublende tæt på, at vi kan lave et anlæg som kommer en hel masse mennesker til gode. Både Sabro IF s mange medlemmer, men også andre børn og voksne, der på egen hånd vil kunne bruge faciliteterne, udtaler Sabro IF s hovedformand Flemming Poulsen og fortsætter: - Som idrætsforening er det vigtigt for os, at vi også understøtter de uorganiserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter. Vi mener faktisk, at idrætsforeningerne er nogle af de bedste til denne stadig vigtigere del af idrætslivet. Vores arbejde med at skabe tilgængelige faciliteter samt organisere mange menneskers introduktion til og fortsættelse af en masse sunde aktiviteter, fx løb, cykling, fodbold og fitness, er forhåbentlig med til at mange flere bliver aktive. Om de så lige er medlemmer af Sabro IF er ikke det vigtigste. Det vigtige er, at folk har mulighed for at være aktive. At vi så fra Sabro IF kan tilbyde en bred vifte af organiserede aktiviteter, uddannede instruktører og socialt fællesskab håber vi selvfølgelig folk får øjnene op for. Etableringen af multibanen kræver yderligere finansiering på kr., der skal skaffes inden 1. oktober Men Sabro IF er fortrøstningsfulde omkring at skaffe restfinansieringen og er også klar på at varetage den efterfølgende drift og vedligeholdelse af banen. De udendørs fitnessredskaber forventes etableret i løbet af foråret Brug vores hjemmeside på Kik også på fællesrådets hjemmeside hvor du finder en kalender med de forskellige foreningers aktiviteter. Side 14

15 Hjertestarter Desværre har foreningen modtaget er afslag fra Tryg fonden på den ansøgte hjertestarter (AED). Der er ansøgt om en igen, i den pulje der uddeles i maj måned, så om vi kommer med der vides ikke. Vi er i øjeblikket ved at se, om vi kan finde en alternativ finansiering og vi håber, at det snart vil lykkes af få en AED enhed til Mundelstrup. Det bliver evt finansieret med tilskud fra lokale erhvervsdrivende og eventuelt også fra Fællesrådet. En hjertestarter koster et sted mellem og kr. Der findes i dag hjertestartere på følgende adresser: Montra Hotel Sabro Kro Viborgvej 780 Findes i receptionen der er døgnåben. Sabro hallen, Damvej 110b Ved fitnesscentret. Adgang alle dage. Landsforeningen af menighedsråd, Damvej 17. Adgang Fredag dog kun til 1300 Aarhus Sporveje, Munkevej 4 Tilst. Ved hovedindgangen, Døgnadgang Læs mere om hjertestartere og hjertelungeredning på Der findes også en app. som kan hentes til en smartphone. App en kan vise dig vej til nærmeste hjertestarter, uanset hvor du er i Danmark. Side 15

16 Nyt tilbud om sund Livsstil i Sabro IF Modtaget fra Flemming Poulsen, Formand for Sabro IF. På baggrund af erfaringerne med livsstilshold er Sabro IF blevet en del af Aarhus Kommunes nye satsning Sund Livsstil. Samarbejdet skal tilbyde lokal træning og undervisning i Sabro Hallen fra efteråret 2014 til sommeren Tilbuddet henvender sig til dem, som er motiveret for livsstilsændringer og ønsker at sætte fokus på mad, motion og at ændre sine personlige vaner. Sund Livsstil i Sabro IF starter op efter sommerferien Et forløb varer 12 uger med en mødegang pr uge med 2½ times dialogbaseret undervisning og bevægelse. Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte deltagers eget udgangspunkt, individuelle mål og udfordringer. - Vi er i Sabro IF rigtig glade for at blive en del af denne satsning fra Aarhus Kommune. Både fordi det bygger videre på nogle af de erfaringer vi selv har fået med de lokale livsstilhold vi tidligere har gennemført. Men også fordi vi bliver en del af et professionelt set up fra kommunens side med fokus på høj kvalitet i rekruttering og uddannelse af underviserne samt i den undervisning, der bliver tilbudt deltagerne. Sammenholder man kommunens mulighed for at markedsføre tilbuddet overfor de mulige deltagere med vores lokale tilhørsforhold og trygge rammer, håber vi meget på at kunne gøre en stor forskel for deltagerne, siger Flemming Poulsen, hovedformand i Sabro IF. Sund Livsstilsforløb bliver varetaget af to kompetente undervisere, som har været igennem et uddannelsesforløb hos Folkesundhed Aarhus. Interesserede frivillige, som kan se sig selv som underviser på et af forløbene, og gerne vil på det uddannelsesforløb, som starter i foråret 2014, kan tilmelde sig nyhedsbrevet på eller kontakte den lokale koordinator i Sabro, Anni Ebsen Pedersen på for mere information. Side 16 Fortsættes næste side

17 Er du interesseret i at blive deltager på et Sund Livsstilshold i Sabro, kan du holde dig opdateret på facebook-gruppen Sabro IF Supporters eller på for at få mere information omkring bl.a. opstart af hold, tidspunkt for mødegange og deltagergebyr. Sund Livsstil er et samarbejdsprojekt mellem fem idrætsforeninger (Beder- Malling Idrætsforening, TST- Tilst, Aarhus 1900, Sabro IF, Skødstrup SF) og Folkesundhed Aarhus. Projektet løber i første omgang over fire halvsæsoner frem til sommeren Folkesundhed Aarhus, idrætsforeningen og underviserne vil i samarbejde evaluere på undervisning og træning og løbende optimere forløbet, såfremt det er nødvendigt, så forløbet bliver bedre tilpasset deltagerne på holdet. Bliv medlem af Beboerforeningen, det koster kun 30/60 kr. om året. Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor de parter, som vi kan have interesse i at drøfte sager med. Og så laver vi da også nogle gode arrangementer som man kan deltage i. Brug Girokortet eller se bagsiden af bladet. HJÆLP FORENINGEN Vi mangler hjælpere til arrangementer. Det vil være rart, at have en stab af hjælpere der kan give en hånd når det er nødvendigt. Kontingent Da vi på sidste generalforsamling ændrede regnskabsåret, gælder det nye kontingent for hele 2014 og bedes indbetalt senest 1/ Side 17

18 Side 18

19 Banko på Sabro skole Dette arrangement følte vi os nødsaget til at aflyse, da vi ikke føler, at der var plads til både Byfestens Bingo/banko og et traditionelt Banko så tæt på hinanden. Der er jo ingen grund til at tage brødet ud af munden på hinanden i lokalområdet. Det var derfor, der ikke kom yderligere indbydelser ud til arrangementet. Det håber bestyrelsen, at der er en stor forståelse for. Hjemmesiden Beboerforeningen har sin egen hjemmeside. På hjemmesiden kan du f.eks. under arkiv, finde en hel del af vores gamle dokumenter, mødereferater, vedtægter og meget mere. Ligeledes kan du på siden finde og læse de gamle medlemsblade. Der skrives ofte om, hvad der sker i området også af andres aktiviteter, men det kræver at vi får besked. Skriv til formanden hvis du har et hint, til et eller andet, der sker i vores område og så kan det jo være vi kan videreformidle det på hjemmesiden også. Side 19

20 Sankt Hans Vi havde en god Sankt Hans aften med båltale af Rådmand Bünyamin Simsek. Der var igen et rimeligt pænt fremmøde, vi anslår det til mellem 250 og 300 deltagere. Bålet brændte godt og kraftigt mens vi afsang nogle af de traditionelle Sankt Hans sange. Der var som vanligt snobrød til børnene og selvfølgelig også til de voksne der også ville hygge sig med børnene omkring bålstedet. Foreningen solgte igen øl, vand, chips og pølser på stedet og det gav da et lille overskud, så det er helt fint. Tak til Tryllefløjten der igen i år lavede en flot heks til bålet. Vi glæder os til at se jer igen til næste Sankt Hans mandag den 23. juni 2014 hvor vi selvfølgelig vil være på pladsen igen. Side 20

21 Hallens cafeteria Sabro IF har efter en periode hvor cafeteriet har været lukket, fået nye kræfter til at træde til. Fremover vil cafeteriet servere mad af god kvalitet, til en meget regulær pris. Konceptet bliver sund enkel mad, med god kvalitet af råvarer, god tilberedning og hygiejne, samt flere valgmuligheder der gerne skulle gøre det attraktivt at bruge cafeteriet igen. Vi glæder os til at byde velkommen til medlemmer og gæster på hverdage, og der kan arrangeres møder, spisning til stævner, afslutninger m.m. for medlemmerne, også i weekender. Cafeteriet forventes at være oppe at køre igen i februar, hold dig orienteret med alle nyheder omkring det og klubbens øvrige arrangementer på klubbens hjemmeside: Denne annonceplads kunne blive din. Kontakt os for at få oplyst priser mv. for reklamer i 2 årlige blade samt bladene online og på vores hjemmeside. Ris - Ros - Forslag Hvis du har ris eller ros til foreningen, så vil vi meget gerne høre det. Kontakt en fra bestyrelsen og fortæl os hvad du mener. Du finder kontaktoplysningerne på bagsiden af bladet. Vi vil også gerne høre, hvis du har et forslag til nye aktiviteter eller udflugter mv. som vi skal prøve at lave. Side 21

22 Side 22

23 Udflugt i Stormosen og Vindskoven Beboerforeningen arrangerer i samarbejde med Peter Poulsen fra Borum- Lyngby lokalarkiv en guidet tur rundt om mosen og gennem skoven. Reserver allerede nu søndag den 25. Maj kl til Mødestedet er ved indkørslen til skoven på Borumvej over for Yderupvej vest. Evt. medbragte biler stilles på Yderupvej eller Blakhøjvej. Alle er velkomne. Tilmelding til eller på telefon (telefonsvarer) senest 20. maj kl. 20. af hensyn til forfriskninger. Mødested Parkering Side 23

24 Vi glæder os til, at få dig med i foreningen. Jo flere vi er, jo stærkere står vi! Der er flere måder at komme i kontakt med os på. Du kan skrive til os på Du kan også vælge at sende et brev til: Sabro-Fårup Beboerforening Gammel Viborgvej Sabro Bestyrelsen: Kim Ole Larsen, Formand Niels Ravnborg, Næstformand Berit Rousing, Kasserer Orla Søndergaard, Sekretær Ernst Quistgaard Menig Medlemskab kan indbetales på flere måder: Girobetaling via Pc bank: +01< < Overførsel via Pc bank direkte til konto Et medlemskab koster for en hel husstand kr. 60,- og hvis der kun bor en på adressen kr. 30,- pr. år. Husk at skrive navn og adresse på så vi kan finde ud af hvem der har indbetalt pengene. Du kan se mere om beboerforeningen på vores hjemmeside Beboerforeningenens cvr-nummer er

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 5 juni 2014 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup, Mundelstrup

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 3 april 2013 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 16. maj 2013 kl Biblioteket, Gundsølillevej 2

Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 16. maj 2013 kl Biblioteket, Gundsølillevej 2 Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 16. maj 2013 kl. 20.00 Biblioteket, Gundsølillevej 2 Kære medlemmer I inviteres hermed til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ågerup By. Anledningen

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere