Installationens kvalitet Nødvendig kompetenceopbygning hos VE-installatørerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationens kvalitet Nødvendig kompetenceopbygning hos VE-installatørerne"

Transkript

1 Installationens kvalitet Nødvendig kompetenceopbygning hos VE-installatørerne v/ Sekretariatet for VarmePumpeOrdningen 1

2 Kundens synsvinkel: Hvorfor vælge en VPO-installatør? (For)mål og behov Ønsker at en varmepumpeinstallation af god kvalitet (lovlig, pæn håndværksmæssig udførelse, effektivt varmepumpeagregat, driftssikkert anlæg med minimalt energiforbrug og god økonomi). Det skal bare virke og ikke give problemer. Har ingen/minimal faglig/teknisk indsigt Forsøger at sikre gennem valg af VPO-installatør Autorisation VPO s VP -medlemmer har mindst én af flg. autorisationer; el-autorisation, vvsautorisation eller køle-autorisation. VPO s VPS -medlemmer har altid køle-autorisation. Varmepumpekompetence Mindst én person ansat ved installatør, som har gennemgået og bestået VPO-kurset, der fokuserer på VPO s kravsspecifikationer og kvalitetssikringskoncept. Medlemmer råder over VPO s beregningsprogram til dimensionering iht. VPO s krav og specifikationer, og har forpligtet sig til at benytte et kvalitetsstyringssystem. Garantikoncept VPO har et garantikoncept, som træder til, hvis teknikken ikke virker. 2

3 Mange års erfaring med varmepumpekompetence Varmepumpeordningen har øvet sig på kvalitet og kompetence i mere end 25 år primært til mindre varmepumper i enfamiliehuse Det er faktisk gået rigtig rigtig godt Dimensioneringskriterierne holder vand (ingen reklamationer) På dén baggrund har ordningen en masse viden og erfaring, som mange kan drage nytte af VPO har deltaget aktivt i Energistyrelsen arbejde med VE-godkendelsesordningen Havde oprindelig foreslået et noget mindre koncept, men sådan gik det ikke Går klart ind for at have et godt kompetenceniveau for varmepumpeinstallatører, men ønsker mere fokus på det faglige og håndværksmæssige frem for det administrative 3

4 VarmePumpeOrdningen (VPO) En selvstændig, uafhængig og frivillig brancheordning For virksomheder med erfaring i installation og vedligeholdelse af mindre eldrevne varmepumpeanlæg. Varmepumpemontører (VP) og varmepumpeservicemontører (VPS) skal have indgående kendskab og praktisk erfaring med installation og drift af små varmepumpeanlæg. Medlemskab forudsætter erhvervelse af kursusbevis efter godkendt prøve ved et VPO-kursus Medlemsantallet var 141 virksomheder pr. 19/ Typisk El-, VVS- og kølefirmaer, men også energiselskaber og varmepumpe-producenter og importører. En ordning ikke en forening Ordningen ledes af en VPO-udvalg og administreres af et sekretariat 4

5 VPO s medlemmer Landsdækkende 5

6 VPO s formål iflg. vedtægterne 1. At minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper (lav miljøbelastning) 2. At tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse (kvalitetskoncept) 3. At tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid (god privatøkonomi) 6

7 Installationens kvalitet Bygningejers ønske: At få en varmepumpeinstallation af god kvalitet Lovlig installation Pæn håndværksmæssig udførelse Effektivt varmepumpeaggregat Driftssikkert anlæg med minimalt energiforbrug God økonomi Teknikken skal bare virke og ikke give problemer. 7

8 Vigtigt for at minimere energiforbruget VE-direktivets fokus er energieffektive VE-installationer, og energiforbruget i varmepumpeinstallationer afhænger direkte af: Rigtig dimensionering af selve varmepumpen ift. grundlag og effekt/energi Rigtig dimensionering af jordslange ift. anlæg Valg af varmepumpe (fabrikat, effektivitet, type) Rigtig kobling til varmeafgiversystem (radiator, gulvvarme, brugsvand, m/u buffer) Indregulering Styring Drift Service og vedligehold 8

9 Mange typer af bygningsejere og behov Typer af bygningsejere: Varmepumper til enfamiliehuse Varme og varmt vand Varmepumper til større byggeri Varme og varmt vand Borgere Boligforeninger Virksomheder Offentlige institutioner Benytte varmepumpe til: Varme og varmt vand Varme til industriel proces Energieffektivisering af fjernvarme Varmepumper til industri Varme til industrielle processer Varmepumper til kraftvarmeværker Energieffektivisering af fjernvarme 9

10 Mange slags varmepumpeinstallationer Væske/vand (V/V) Luft/vand (L/V) Luft/luft (L/L) Til et sommerhus (få kw) Jordvarmeanlæg Luft/vand varmepumper Brugsvandsvarmepumper Luft/luft varmepumper Boligventilationsvarmepumper Gasdrevne varmepumper Grundfos og Bjerringbro Varmeværk (10 MW) 10

11 Mange varmepumpefabrikanter og -leverandører 11

12 Mange muligheder for design af installation Lovkrav Lovkrav, der forhindrer installation Hus og grund egnet Bygningens klimaskærm Radiatorer, gulvvarme Jord, luft, vand som optager? Energibehov Personer, adfærd, komfort Solcelle Luft Jord Vand Solvarme 12

13 Varmepumpeinstallatørens opgave Installatørens opgave er at indfri bygningejers ønske: At få en varmepumpeinstallation af god kvalitet Lovligt, pænt håndværk, effektivt, driftssikkert, min. energiforbrug, god økonomi Teknikken skal bare virke og ikke give problemer. Installatøren skal være i stand til at håndtere alle de nævnte muligheder. 13

14 Hvad er en installatør? Chefen Chefen og håndværkeren Håndværkeren Medarbejderne 14

15 Virksomhedens samlede varmepumpekompetence Varmepumpekompetencen skal forankres i både personer og virksomheder. På personsiden Faglærte håndværkere med ansvar for installation, service, vedligehold (elektrikere, VVS-folk og køleteknikere/-montører) Ikke-håndværkere med ansvar for ledelse, autorisation, lovlighed, økonomi, kalkulation, salg, design, dimensionering, beregning, mm (ejere, mestre, sælgere og ingeniører/teknikere, m.fl.). På virksomhedssiden El-, VVS- og Kølevirksomheder, der har enten har egne autorisationer eller som samarbejder med autoriserede firmaer, når autoriseret arbejde skal udføres (lovligt). 15

16 Kompetenceopbygning hos varmepumpeinstallatører Inkompetent Uerfaren A Kompetence Virksomhed / personer Viden (skole, uddannelse, kurser, besøg, møder, seminarer) Færdigheder (praktisk træning, erfaring, øvelse) Kompetent Erfaren Design og installation, drift, service og vedligehold; Kvalificeret, kompetent og faglært personale - træning, certificering, etc. B 16

17 Uddannelser og kurser om varmepumper Der bør arbejdes på at ertablere uddannelsestilbud svarende til alle behov AMU-kurser bør emnemæssigt fokusere på kompetencebehovet for faglærte håndværkere med ansvar for installation, service, vedligehold (elektrikere, VVS-folk og køleteknikere/-montører). VPO-kurser og uddannelser ved akademier og Maskinmesterskoler bør emnemæssigt fokusere på kompetencebehovet for ikke-håndværkere med ansvar for ledelse, autorisation, lovlighed, økonomi, kalkulation, salg, design, dimensionering, beregning, mm (ejere, mestre, sælgere og ingeniører/teknikere, m.fl.) Produktkurser bør fokusere på kompetencebehovet for både faglærte håndværkere og ikke-håndværkere til at have et solidt kendskab til de varmepumpeprodukter, som virksomheden arbejder med og deres optimale installation, drift og vedligehold. 17

18 VPO s eksisterende (grund)uddannelse (VPO-kurset) 1.ste kursusdag Velkomst og indledning Generel orientering om VPO hjemmesiden, mm 1) Varmepumpetyper og deres karakteristika ift. andet, prisniveauer 1) Varmepumpeprøvning og tests positivlisten 1) Lovgivning, regler, vejledninger, BR10, mv 2) Installation af VPO s beregningsprogrammer Gennemgang af VPO s beregningsprogrammer 2) Øvelser i beregning og dimensionering med VPO-programmerne 2) Afslutning og evaluering 2.den kursusdag Opfølgning på dagen før og genopstart VPO s kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan 2) Installationstyper, buffertanke, elvarme, kombi med olie, gas, mm 1) Drift og vedligehold, serviceeftersyn 1) Installation praktiske tips og fiduser 1) Øvelser i beregning og dimensionering med VPO-programmerne 2) Afslutning og evaluering Prøve(r) 1) Gennemgang på orienteringsniveau 2) Gennemgang på dybdegående niveau VPO-kurset henvender sig primært til ikke-håndværkeren Fokus er på beregning, dimensionering og kvalitetssikring VP- og VPS-prøver 18

19 European Heat Pump Association 19

20 EUCERT-kursus Indhold i EUCert-kursus på 5 dage (36 timer instruktion + 4 timer eksamen) - Marketing - Costs of a heat pump system - Environment and ecology - Geology, climate and national regulations - Energy efficient buildings - Operation principle of HPs and technical details of the heat pump circle - Heat distribution systems and hydronic system integration - Determining planning and installation of the heat source - Operation mode and control - Conducting a site alle, assessment dem der måtte ønske det i DK - Installing HPs & auxiliary components and performing a system check - Electrical basics - Customer education and warranty - Maintaining a heat pump system - Fault diagnostic, frequent mistakes and practical experiences. VPO er aktiv ift. Education Committee i ehpa og kan tilbyde EUCERT-konceptet til Maximum 36 hours manufacturer independent education, including 8 hours of hands-on, practical training. 20

21 Key Compentencies for Certified Heat Pump Installers EHPA s nøglekompetencer for certificerede varmepumpeinstallatører, fortsat: Efter gennemført kursus skal en installatør have den nødvendige viden og færdighed (skills) til at designe, beregne og installere et varmepumpesystem, som opfylder kundens behov for ydelse og driftsikkerhed, i en kvalificeret håndværksmæssig udførelse, som opfylder alle relevante love, regler og standarder, på basis af grundlæggende instruktioner, samt producentens design og installations manual, specifikationer af hovedkomponenter, diagrammer og tegninger. + Danmark og Polen 21

22 VarmePumpeOrdningens kommende kurser Der arbejdes på 2 nye VPO-kurser Tilpasning ift. EHPA s EUCERT European Certified Heat Pump Installer, VEdirektivet og Energistyrelsens VE-godkendelsesordning VPO-regi: Eksisterende VPO-kursus (2 dage) Nyt udvidet VPO-kursus (4 dage) Et Update-kursus (2 dage) Prøver Prøveudvalg Uddannelsesudvalg 22

23 Sikre VPO s medlemmer en vej til VE-installatør (frivillig) VE-godkendelsesordninen er frivillig i 3 år, situationen skal derefter vurderes, kan blive derved blive obligatorisk, så VPO forbereder sig på dette VPO s medlemmer (og evt. andre) har en del kompetence (viden og erfaring) og skal derfor ikke starte fra bunden. Med en relativt kort overbyggende efteruddannelse forventes at en personen, der har gennemført et VPO-kursus kan bestå en eksamen for VE-uddannede medarbejdere ved akademierne eller maskinmesterskolerne Så der bliver banet en vej for dem af VPO s medlemmer, der vil være VE-installatør 23

24 Andre VPO-aktiviteter Styrket VPO-udvalget (større og bredere sammensætning) Bedste kursusudbyder for varmepumpeinstallatører: Vil udvikle fagspecifikke kurser om f.eks. jordslanger, radiator/gulvvarme, mm Bedste varmepumpehåndbog: Videreudvikling af kravspecifikationerne for dimensionering Danmarks bedste beregningsprogram: Visionen er en fælles beregningskerne til alle varmepumpeberegningsprogrammer VPO kan og vil gerne tilbyde at bidrage med hjælp og assistance til Varmepumpeproducenters installatørkorps Installatørvirksomheder, der leverer varmepumper (el, vvs og køl) Håndværksorganisationer; TEKNIQ, DS Håndværk og Industri, m.fl. Undervisere på akademier og maskinmesterskoler Uddannelses- og eksamensudvalg; Eksamenskriterier, mm Kontrolinstanser for kvalitetssikringssystemer Tak for opmærksomheden! 24

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut varmepumper Vurdering og valg af den optimale løsning Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Varmepumpens virkemåde Mærkning af varmepumper / SCOP Typer af varmepumper / fordele og ulemper Installationseksempler

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Bygningsintegreret solenergi. - Løbende barriere- og mulighedsafklaring

Bygningsintegreret solenergi. - Løbende barriere- og mulighedsafklaring Bygningsintegreret solenergi - Løbende barriere- og mulighedsafklaring 3. udgave, december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 3 3 Solcelleanlæg... 4 Barriere 1: Fremtoning... 4 Barriere

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2013-14 Fremsat den 9. oktober 2013 af Klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Din nye varme. Varmepumper

Din nye varme. Varmepumper Din nye varme Varmepumper 2 Vi er førende inden for udvikling af varmepumper. Et godt valg både for miljøet og din økonomi. Indhold Verdens blik rettes mod Tranås 4 Din varmepumpe vil tjene sig ind 6 Vores

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere