Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset"

Transkript

1 Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik

2 Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen af alternative energikilder. I starten af 80 erne indførtes tilskud til installation af varmepumpeanlæg og andre vedvarende energikilder (samt igangsættelse af Prøvestationen for Varmepumpeanlæg) etablering af akkrediterede prøvningslaboratorier på Teknologisk Institut. I 1994 indførtes en Kvalitetssikringsordning for installatører (Varmepumpeordningen). Ved udgangen af 2001 afskaffede regeringen tilskuddet Systemgodkendelsesordning og kvalitetssikringsordning for installatører kører videre i frivilligt regi. TI kører i dag kvalitetssikringsordning for producenter støttet af ENS. I gennem årerne er der gennemført et utal af F&U aktiviteter indenfor varmepumpeområdet den danske branche står stærkt rent teknisk

3 Status på markedet i 2008 Nøjagtige salgstal kendes ikke men formodentlig i størrelsesordenen Hovedparten er luft/luft varmepumper, men der ses en kraftig vækst i markedet for væske/vand varmepumper (jordvarme). Mange nye aktører på markedet både danske og udenlandske producenter og leverandører. Stor fokus på kvalitet og energieffektivitet (kvalitetssikringsordninger og mærkningsordninger) Drivere: stigende energipriser, bygningsreglement, nye krav til olietanke, forsyningssikkerhed (politisk driver) etc.

4 Varmepumpesalget i Sverige Kilde: SVEP Martin Forsén

5 Trends tekniske perspektiver Kølemiddel HFC i dag og vi vil kun i begrænset omfang se naturlige kølemidler i varmepumper til husholdningsbrug i de kommende år. CO 2 og kulbrinter (propan og isobutan) vil være de naturlige kølemidler vi vil se i fremtiden.. Behovsstyring er in efter mange års tøven i branchen. Nye optagersystemer hybridløsninger med både jordslange og luftoptager, energihegn og til dels lodrette boringer (mere om dette senere). Boligventilationsvarmepumper med kølefunktion (komfort i fokus)..

6 Systemgodkendelsesordningen - TI Nu 123 anlæg godkendt og flere på vej. Lige nu: ca besøgende om ugen ca. direkte ind på positivlisten halvdelen Bør altid anvendes i forbindelse med valg af varmepumpe! I dag fokus på kvalitet, men ikke på energieffektivitet.. Data opgives iht. DS/EN14511 og DS/EN255-3

7 Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeanlæg (støttet af ENS) Fokus områder lige nu: Be06 og Bygningsreglement rådgivning til branche og SBi Frekvensregulering og CO 2 rådgivning til branche Standardisering DS/S221 og CEN/TC113 + WG ere Support til bl.a. VPO Internationalt fokus hvad sker der i vores nabolande, som branchen kan få glæde af..?

8 Varmepumpeordningen - VPO Formål: at minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper (lav miljøbelastning). at tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse (Varmepumpeordningen). at tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid (god privatøkonomi). For at blive registreret som medlem i ordningen skal varmepumpeinstallatørfirmaet benytte et kvalitetsstyringssystem. Herudover kræves det at de installatører der udfører installationerne skal have et varmepumpebevis. Et varmepumpebevis opnås ved at installatøren deltager i de krævede kurser og består de dertil knyttede prøver.

9 VPO status Ny kursusrække gennemført i efteråret 07 og foråret 08, og mere end 40 nye medlemmer i ordningen. Vi forventer endnu en kursusgennemførelse i 2009 (til foråret) Stadig kun delvis opbakning i branche. Forventet opdatering af produkt nye beregninger relateret direkte til Be06, ny bekendtgørelse etc. implementeres direkte i materialet. Følger EU projekt EU-CERT.HP tæt projekt hos arsenal research i Wien (10 deltagere fra 4 lande), samt de aktiviteter, der løber under den europæiske varmepumpeorganisation EHPA (hvor TI i øvrigt er medlem og officielt prøvningsinstitut.

10 Energimærkning af luft/luft varmepumper Ordningen har nu kørt et par år EU mærkningsordning i stil med det vi kender fra husholdningskøl/frys og vaskemaskiner.. National myndighed Energistyrelsen Kontrolprøvning og butikskontrol Effekt? måske for få konsekvenser for synderne..

11 Nyt initiativ fra Elsparefonden Ny positivliste for luft/luft varmepumper til fritidshuse introduceres i efteråret Brug af Elsparefondens anbefalelsesmærke På sigt også brugsvandsvarmepumper og andre typer varmepumper Frivillig ordning og gratis at komme på listen. Man skal underskrive en kontrakt med Elsparefonden, hvor det bl.a. fremgår, at leverandøren er forpligtet til at stille apparater til rådighed for stikprøvekontrol. Sekretariat på Teknologisk Institut.

12

13 Energistyrelsen Energimærkning af varmepumper Nyt initiativ fra Energistyrelsen fokus på energieffektivitet. Ønske synliggørelse af varmepumpers årseffektivitet for væske/vand og luft/vand varmepumper. Desværre ingen standard på området selvom der arbejdes intensivt på dette i CEN regi. Derfor har Teknologisk Institut fået til opgave at udarbejde det tekniske grundlag for en mærkningsordning arbejdet med dette er i fuldt gang, og der er fremlagt et første forslag.

14 Forslag til bestemmelse af normeffektfaktor. Normeffektfaktoren er defineret som: COPnorm = (Σ Qvpai x wi) / (Σ Evpai x wi) Eksempel væske/vand varmepumper Væske / vand varmepumper radiatorsystem og brugsvand Temperatur, fremløb varmepumpe Temperatur, brine 45 C 55 C indløb i w i i w i -5 C 1 0,00 5 0,15 0 C 2 0,19 6 0,25 5 C 3 0,28 7 0,06 10 C 4 0,00 8 0,07 Væske / vand varmepumper gulvvarmesystem og brugsvand Temperatur, fremløb varmepumpe Temperatur, brine 35 C 55 C indløb i w i i w i -5 C 1 0,14 5 0,01 0 C 2 0,38 6 0,06 5 C 3 0,28 7 0,06 10 C 4 0,00 8 0,07

15 Økonomi Der er rigtig god økonomi i varmepumper både privatøkonomisk og samfundsøkomomisk: 3-4 gange mere varmeenergi end der puttes i apparatet i form af el Men der er mange konkurrenter bl.a. træpillefyr, fjernvarme, naturgas og oliefyr Oliefyr (ældre installation η = 0,8): 1 kwh olie = 10 kwh varme x virkningsgrad brænder = 10 x 0,8 = 8 kwh/liter olie 1 liter olie = 10 kr. => 1 kwh varme = 1,25 kr. Oliefyr (nyere installation η = 0,9): 1 kwh olie = 10 kwh varme x virkningsgrad brænder = 10 x 0,9 = 9 kwh/liter olie 1 liter olie = 10 kr. => 1 kwh varme = 1,11 kr. Varmepumpe (normal installation COP år = 3,5): 1 kwh varme med varmepumpe = 1 / virkningsgrad = 1/3,5 = 0,29 kwhel/kwhvarme 1 kwh el = 1,8 kr. => 1 kwh varme = 0,51 kr. Varmepumpe (BAT, COP år = 4): 1 kwh varme med varmepumpe = 1 / virkningsgrad = 1/4 = 0,25 kwhel/kwhvarme 1 kwh el = 1,8 kr. => 1 kwh varme = 0,45 kr. Dette giver en typisk simpel tilbagebetalingstid på 4-7 år for jordvarme..

16 Hvad koster det at installere varmepumpe? Luft/luft anlæg: typisk kr. inkl. moms og installation Luft/vand anlæg: typisk kr. inkl. moms og installation Boligventilation: typisk kr. inkl. moms og installation Jordvarme: typisk kr. inkl. moms og installation

17 Miljøgevinst Iflg. Energistatistik 2006 er udledningen af CO 2 pr. leveret kwh el på 539 kg CO 2 /MWh. Dette betyder, at man med et jordvarmeanlæg med en årsnyttevirkning på 3,6 (absolut realistisk effektivitet) udleder ca. 150 g CO 2 /kwh varme. Iflg. Energistatistikken udledes der ca. 126 g CO 2 /kwh varme ved fjernvarme altså ca. 16% mindre CO 2 end ved varmepumper. Er årsnyttevirkningen derimod 4 (bedste jordvarmeanlæg kombineret med gulvvarme) vil resultatet blive at CO 2 udledningen er næsten ens for de to opvarmningsformer. Sammenlignes derimod med oliefyring (BAT) svarende til en praktisk virkningsgrad på 90% giver dette en CO 2 udledning på 294 CO 2 /kwh varme, hvilket er ca. det dobbelte af udledningen med varmepumper eller med andre ord; man kan halvere sin CO 2 udledning ved at konvertere et oliefyr til et jordvarmeanlæg. Sammenlignet med naturgas er gevinsten kun marginalt mindre, end det er tilfældet for olie (et gasfyr vil typisk have en virkningsgrad, der ligger ca. 10% højere end oliefyret, og CO 2 udledningen for gas er lidt lavere end for olie). I disse regneeksempler er der ikke taget højde for det nødvendige elforbrug til olie- og gasfyret, som faktisk ikke er uvæsentligt.

18 Hot emne vertikale jordslanger Hvorfor? Udbredt i vores nabolande men hvad kender vi til teknikken i DK? Meget få praktiske erfaringer med denne løsning men der er lavet en del skrivebordsarbejder samt et par ældre F&U projekter, hvor teknologien er afprøvet i praksis. Geotermisk varmeflux: 0,05 0,08 W/m 2. Det er altså ikke geotermisk varme

19 Outlook Stigende energipriser Ønske om miljøvenlig opvarmning Politisk ønske om uafhængighed af fossile brændsler, forsyningssikkerhed og fleksibilitet i energisystemet. Nye krav til energiforbrug i bygninger Olie, elopvarmning og på sigt måske også gas som usikkert valg.. Alle fire emner er med til at drive markedet. Barrierer trusler: Manglende kendskab til teknologien hos forbrugere og politikere. Høje investeringsomkostninger Tekniske bl.a. afgiversystemets egnethed til varmepumpedrift, dårlige jordbundsforhold, A/C i sommerdrift..

20 Hvilke anlæg Jordvarme Som substitution for olie (og på sigt også gas) primært for ejendomme med stor have. Kan også indgå som reguleringsværktøj på elnettet. Luft/vand Som substitution for olie (og på sigt også gas) primært for ejendomme uden have. Kan også indgå som reguleringsværktøj på elnettet. Luft/luft Sommerhuse og elopvarmede parcelhuse, samt i mindre omfang som supplement til gas og fjernvarme.

21 Muligheder udvikling Varmepumper i elopvarmede huse Varmepumper i olie (og gas) opvarmede huse Varmepumper i lavenergibyggeri Varmepumper i sommer/fritidshuse Kollektive varmepumper i boligforeninger, mindre bysamfund etc. Store varmepumper i kraftvarmesystemer Varmedrevne varmepumper (privat ifm. fjernvarme og store systemer)

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere