Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning. Thermo Call TC3"

Transkript

1 Installationsvejledning Thermo Call TC3

2 1 2 # 24990A AMP 3 4 # 98393A # 67769A

3 sw

4 Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig kulilte. Det kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser. Installation og reparation af Webasto varme- og kølesystemer kræver speciel Webastooplæring, teknisk dokumentation, specialværktøj og specialudstyr. Der må kun anvendes originale dele fra Webasto. Se også tilbehørskataloget til luft- og vandvarmesystemer fra Webasto Forsøg ALDRIG at installere eller reparere varme- eller kølesystemet, hvis du ikke har gennemført Webasto-oplæringen og dermed ikke er i besiddelse af de nødvendige tekniske evner, eller hvis du ikke har den tekniske dokumentation eller det værktøj og udstyr, som er nødvendigt for korrekt installation og reparation. Følg ALTID alle Webasto installations- og reparationsvejledninger, og overhold alle advarselsanvisningerne. Webasto påtager sig intet ansvar for fejl eller skader, som kan tilskrives installation udført af ukvalificeret personale.

5 D Indholdsfortegnelse Monteringsvejledning... 8 Generelt...8 Certificering...8 Leveringsomfang...8 Ledningsnet GSM-modul...9 Signaturforklaring...9 SIM-kort...9 Montering Montering af GSM-modulet...11 Montering af GSM-antennen...11 Montering af trykknappen...11 Tilslutning Stikkenes placering på GSM-modulet...12 Tilslutning af bilens alarmsystem (option)...13 Tilslutning af en ekstern temperatursensor (option)...13 Tilslutning til varmeapparatet...14 Thermo Top Evo eller Thermo Top E/C...14 Thermo Top Evo eller Thermo Top E/C med timer...14 Thermo Top Evo eller Thermo Top E/C med Telestart T91/T100 HTM...14 Tilslutning af sommer-/vinterledning (kun på Thermo Top E/C)...15 Endelig tilslutning og første ibrugtagning...15 Tekniske data Skitse over GSM-modulets monteringssted i bilen I

6 Monteringsvejledning Generelt Eftermonterede Webasto varmeapparater i Thermo Top E/Cserien og Thermo Top Evo-serien kan betjenes med Thermo Call TC3 ved hjælp af en mobil- eller fastnettelefon. Yderligere informationer findes i betjeningsvejledningen. Funktionen kan ikke garanteres i forbindelse med OE-varmeapparater. Denne monteringsvejledning skal udleveres til kunden sammen med betjeningsvejledningen. Certificering CE-mærket og e-mærket sidder på mærkaten på modulet. Leveringsomfang 1 GSM-modul Thermo Call TC3 2 Ledningsnet GSM-modul 3 GSM-antenne 4 Trykknap med integreret LED 5 Pladeskruer og (vises ikke på billedet) - Ekstra ledning til udgang 2 - Monteringsvejledning - Betjeningsvejledning

7 Ledningsnet GSM-modul Det vedlagte ledningsnet til GSMmodulet skal tilpasses monteringssituationen (valg af varmeapparat) ved at forbinde ledningerne tilsvarende. De opbundne ledninger ved de to stik til varmeapparatet og betjeningselementet afisoleres, derefter tilsluttes de nødvendige ledninger i henhold til figurerne på omslagssiderne, og de ikke behøvede ledningsender isoleres og opbindes igen. Signaturforklaring Til figurerne på omslagssiderne. br brun ge gul gr grå rt rød sw sort vi violet --- ingen funktion Thermo Top E Thermo Top C Thermo Top Evo Thermo Call TC3 SIM-kort Apparatet kræver et SIM-kort, som ikke er del af leverancen. Der kan anvendes 1,8 V eller 3 V SIMkort fra teleselskaber, som understøtter mobilstandarden GSM 900/1800. Følg altid teleselskabets eventuelle anvisninger med hensyn til brug af SIM-kortet. Der ydes ikke garanti på det anvendte SIM-kort. Det kan i nogle situationer være nødvendigt at kontrollere funktionen separat. Før SIM-kortet sættes i, skal PIN-koden ændres til 1234 med en mobiltelefon. Informationer herom findes i mobiltelefonens brugsanvisning. Alle data, som måtte være gemt på SIM-kortet, slettes, når GSM-modulet tages i brug. SIM-kortet sættes ind under skydelåget på oversiden af GSMmodulet, med den skrå side mod hængslet og med chipsiden nedad. 9

8 SIM-kortet må kun sættes i og fjernes i strømløs tilstand. Rækkevidden afhænger af telefonselskabet. Der er omkostninger forbundet med brug af SIM-kort. Informationer herom og om roaminggebyrer i udlandet og i grænseområder (på grund af udenlandske net) kan fås hos teleselskabet. Vi påtager os intet ansvar for omkostninger, der opstår i den forbindelse. 10

9 Montering Montering af GSM-modulet GSM-modulet skal monteres i kabinen. - Find et egnet monteringssted i kabinen (helst under instrumentbrættet, ved eftermontering helst i nærheden af timeren) - Fastgør GSM-modulet med pladeskruerne (tænk på tilstrækkelig plads til tilslutning af ledningsnet og antenne) - Pas på bagvedliggende bildele ved montering med pladeskruerne! BEMÆRK Marker GSM-modulets monteringssted på sidste side af denne monteringsvejledning, i tilfælde af at SIM-kortet skal udskiftes på et senere tidspunkt. Montering af GSM-antennen Antennen skal monteres på for- eller bagruden. Monter aldrig antennen i tonet område, under el-rudens varmetråde eller under rudeantennens tråde. - Rengør ruden grundigt med en rengøringsklud - Træk beskyttelsesfolien af antennen, og klæb antennen på (overhold en mindsteafstand på 30 mm til metaldele) - Før antenneledningen hen til GSM-modulet (må aldrig forkortes eller knækkes), og tilslut den hertil Montering af trykknappen Den medleverede trykknap skal monteres. - Bor et hul på Ø 8 mm i en kontakt, som ikke er i brug, eller på en anden egnet plads, der er godt tilgængelig for føreren (aftal evt. monteringsstedet med køretøjets ejer) - Sæt trykknappen ind i hullet på Ø8mm - Før trykknappens ledningsnet hen til det 12-polede stik på modulet, og tilslut det (blå ledning til pin 9, grøn ledning til pin 10 og rød ledning til pin 11) Ø8mm 11

10 Tilslutning Stikkenes placering på GSMmodulet Terminal Funktion Kommentar V (+30) 2 Stel = 0 3 Udgang varmeapparat kun Thermo Top E/C 4 Ekstra analog udgang, V plus * til ekstra, analogt styret varmeapparat 5 Steludgang til sommerfunktion (kun ventilator) kun Thermo Top E/C 6 W-bus-kommunikation med varmeapparat eller timer/telestart kun Thermo Top Evo 7 Ingen funktion (valgfri indgang 1 til alarmsystem) +12 V 8 Indgang 2 (til timer/telestart) kun Thermo Top E/C 9 Stel til trykknap (blå ledning) 10 Tænd/sluk til trykkontakt (grøn ledning) 11 Udgang til LED i trykknap (rød ledning) 12 Ingen funktion *: Tilslutningen kan variere alt efter det monterede ekstra varmeapparat. Informationer om integrationen findes i varmeapparatets monteringsvejledning. 12

11 Tilslutning af bilens alarmsystem (option) TC3 kan tilsluttes bilens alarmsystem. Køretøjets ejer modtager en SMS, hvis der udløses en alarm. Sæt ledningen i pin 7 fra det 12-polede stik, og forbind den med alarmsystemets udgang (skal være et +12 V-signal). Du kan definere indholdet af den SMS, som TC3 sender ved at sende følgende SMS-kommando til TC3 efter første ibrugtagning: 1234IBANK:"Indtastningskomman do". Indtastningskommandoen kan f.eks. være "alarm". Alarmen kan sendes til op til 5 telefonnumre. Du kan definere disse telefonnumre ved at sende følgende SMS-kommando til TC3: 1234NBANK:XXX:YYY:ZZZ:VVV:W WW XXX:YYY:ZZZ:VVV:WWW = telefonnumre, skal indtastes af brugeren, f.eks.: : : osv. Tilslutning af en ekstern temperatursensor (option) Dette er nødvendigt for at måle temperaturen uden for Thermo Call TC3 (f.eks. transportrum) og for at kunne bruge temperaturalarmens funktion. Nødvendigt materiale: - Temperatursensor W-bus A (ikke nødvendig i kombination med Telestart T100 HTM) - Y-adapter A (kun nødvendig, hvis der er tilsluttet en timer 1533 efter Ther-mo Call TC3) - Se Webastos tilbehørskatalog, hvis du har brug for forlængerledninger. Tilslutning i henhold til efterfølgende skitse og figurerne på omslagssiderne. Thermo Call TC3 For at kunne gøre brug af temperaturalarmen skal Thermo Call TC3 vide hvilke telefonnumre, der skal alarmeres. Telefonnumrene defineres ved at sende følgende SMSkommando til Thermo Call TC3: 1234NBANK:XXX:YYY:ZZZ:VVV:WW W XXX:YYY:ZZZ:VVV:WWW = telefonnumre, skal indtastes af brugeren, f.eks.: : : osv. Se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger. 13

12 Tilslutning til varmeapparatet Thermo Top Evo eller Thermo Top E/C Tilslutning af GSM-modulets ledningsnet: se Afsnit "Ledningsnet GSM-modul" på Side 9 og figurerne på de indvendige omslagssider. - Tilslut det 4-polede stik på varmeapparatets ledningsnet til GSMmodulets 4-polede ledningsnet Benyttes ikke Thermo Top Evo eller Thermo Top E/C med timer Tilslutning af GSM-modulets ledningsnet: se Afsnit "Ledningsnet GSM-modul" på Side 9 og figurerne på de indvendige omslagssider. - Tilslut det 4-polede stik på varmeapparatets ledningsnet til GSMmodulets 4-polede ledningsnet - Tilslut GSM-modulets 4-polede stik til timeren Til timeren Thermo Top Evo eller Thermo Top E/C med Telestart T91/ T100 HTM Tilslutning af GSM-modulets ledningsnet: se Afsnit "Ledningsnet GSM-modul" på Side 9 og figurerne på de indvendige omslagssider. - Tilslut det 4-polede stik på varmeapparatets ledningsnet til GSMmodulets 4-polede ledningsnet - Tilslut GSM-modulets 4-polede stik til Telestarts Y-adapter Til speciel Y-adapter Stik på varmeapparatets ledningsnet Stik på varmeapparatets ledningsnet Stik på varmeapparatets ledningsnet 14

13 Tilslutning af sommer-/ vinterledning (kun på Thermo Top E/C) - Sommer-/vinterledningen er ikke inkluderet i leverancen og skal bestilles separat - Slut den violette ledning til den violette ledning på varmeapparatets ledningsnet ved hjælp af en muffe - Sæt kabelskoen ind i den ledige terminal i det 4-polede stik fra varmeapparatets ledningsnet Endelig tilslutning og første ibrugtagning - Tilslut det 12-polede stik på GSMmodulets ledningsnet til modulet - Efter tilslutning af spænding blinker knappen to gange med jævne mellemrum - Knappen blinker en gang med jævne mellemrum efter ca. 1 minut. Der kan dog gå op til 5 minutter, inden systemet er klart alt efter SIM-kortets forbindelsestid - Så snart systemet er klart, programmeres Thermo Call TC 3 i henhold til betjeningsvejledningen og tages i brug - Firmware-versionen kan oplyses ved at sende en SMS med kommandoen "VERSION" til Thermo Call TC3. 15

14 Tekniske data Strømforsyning 8 til 35 V DC Hvilestrømsforbrug 0,005 A Strømforbrug ved dataoverførsel 0,040 A Maks. udgangsstrøm 1,000 A Maks. indgangsspænding 35 V Koblingsspænding indgange +5,5 V Tilladt omgivelsestemperatur -40 C til +85 C Tilladt opbevaringstemperatur -40 C til +85 C Mål LxBxH 95x55 (75) x30 mm Vægt 100 g Kapslingsklasse IP50 Materiale PBT 16

15 Skitse over GSM-modulets monteringssted i bilen Noter eller marker GSM-modulets monteringssted i nedenstående felt i tilfælde af eventuel service. Thermo Call TC3 17

16

17 Webasto Thermo & Comfort SE Postfach Gilching Germany Visitors address: Friedrichshafener Str Gilching Germany Internet: Technical Extranet: Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside. Ident-Nr C_DA 11/13 Der tages forbehold for ændringer og fejl Webasto Thermo & Comfort SE, 2013

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING Wespot SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING DA Denne brugervejledning er udgivet af Optex, uden garanti. Forbedringer og ændringer i denne brugervejledning nødvendiggjort

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial Tilbehør og reservedele På næste side vises en kort liste over tilbehør til TSA5110 AutoDial, en komplet liste kan ses på vores hjemmeside www.abp-teletech.dk, kontakt den lokale distributør eller sales@abp-teletech.com.

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Stikkontakt med indbygget GSM modul

Stikkontakt med indbygget GSM modul Stikkontakt med indbygget GSM modul Varenr. 6000.0160 Vejledning Version 19.11.13 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk 1 / 28 Stikkontakt med indbygget GSM modul TUTA S30 Tak fordi

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1 Om denne vejledning...3 2. Kort beskrivelse af ZLX 40...4 2.1 Godkendelser...4 2.2 Egenskaber...5 3. Installation

Læs mere