DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system"

Transkript

1 DX18 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system Dansk Betjeningsvejledning

2 BEMÆRK Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af producent, Horizon Hobby, Inc. Specielt sprogbrug i manualen Følgende angivelser er benyttet efter hvilken risikovurdering og opmærksomhed, der bør anlægges ved benyttelse af produktet. BEMÆRK: Procedure, der hvis den ikke følges kan skabe skader fysisk, men ikke større skader på tredje part. FORSIGTIG: Procedure, hvis den ikke følges kan skabe skader fysiske skader på tredje part. ADVARSEL: Procedure der skal følges for at undgå skader på udstyr og omgivelser. ADVARSEL: Læs hele manualen og bliv bekendt med alle muligheder i anlægget før det tages i brug. Følges det ikke kan utilsigtede hændelser opstå med skader til følge! Dette produkt er et avanceret fjernstyringsanlæg og skal betjenes med fuld fingermotorik. Sammen med sund fornuft vil skader kunne undgås ved benyttelse af fjernstyringen. Dette produkt er ikke et legetøj og bør derfor ikke benyttes af børn uden voksnes overvågning! Anvendes produktet forkert kan det forvolde skader på personer og omgivelser! Forsøg ikke at adskille og reparere produktet uden særlig ekspertise. Er der tvivl om produktets funktionalitet, indleveres det til forhandleren, der varetager klagebehandlingen. Kompatible produkter, der anvendes sammen med produktet, men ikke er godkendt af Horizon Hobby, vil blive afvist som reklamation på produktet. Denne manual indeholder instruktioner om anvendelse, vedligeholdelse og reklamationsmulighed før endelig retur levering til forhandler. ADVARSEL MOD KOPIPRODUKTER Tak fordi du har valgt et Spektrum produkt. Køb altid et produkt fra en Horizon Hobby, Inc. Autoriseret forhandler for at sikre kvaliteten af dit produkt og sikre garantikvalitet af dit Spektrum produkt. Horizon Hobby, Inc. afviser alle reklamationer ved anvendelse af kopivarer. Selvom disse gør krav på at være kompatibel med DSM eller Spektrum. BEMÆRK: Dette produkt er kun beregnet til ubemandede modelfly i forbindelse med hobby eller hobbylignende fly, biler og både. Horizon Hobby afviser reklamationer hvis anlægget anvendes til andet end det foreskrevne. Aldersgrænse: Dette er ikke legetøj. Derfor anbefales det, at brugeren skal være 14 år eller mere. GARANTIREGISTRERING Besøg: https://community.spektrumrc.com og registrer dit produkt der. BEMÆRK: DSMX tillader anvendelse af over 40 sendere samtidigt, så kan der kun anvendes under 40 samtidigt med DSM2 modtagere. GENERELT Modeller er ikke ufarlige og skal håndteres korrekt.. Installer modtagerne efter forskrifter for 2.4 Ghz anlæg. Flyv med maksimum sikkerhed under alle forhold. Søg hjælp hos en erfaren pilot eller klub. Vær forsikret mod erstatningskrav ved skader. Kontakt hoved organisationen for modelflyvning. De ved hvor der er egnede flyvepladser osv. Tænd altid for senderen først og så modtageren, når flyvning skal gennemføres. Afslut med sluk af modtageren og dernæst senderen. Når en model er BIND første gang, skal den efter endt trimning, i BIND igen, for at få Fejlsikkerheds indstillingerne gemt i modtageren. DETTE ER PILOTENS ANSVAR! Vær sikker på, at der er opladning nok til at gennemføre hele flyvningen. Det sikreste er, at oplade batteriet helt, inden flyvning. Tilrettelæg flyvningen så batteriets aktuelle kapacitet ikke overskrides. Udfør en rækkevidde test før hver flyvning med modelflyet. Kontroller, at alle styrefunktioner passer. Flyv ikke i nærheden af publikum, parkeringsplads eller anden mands ejendom. Flyv ikke under konditioner (vejrlig), der kan forringe kontrollen med modelflyet. Hvis der er problemer med kontrollen over modellen skal man straks lande og udbedre fejl i installation med efterfølgende rækkeviddetest osv. 2 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

3 Velkommen til en ny generation af RC præcision og frihed. Med DX18 kan du flyve med alt og på nøjagtigt den måde du ønsker. Du kan indstille DX18 let og elegant, nemmere end nogen sinde før. DX18 s bredde struktur i Spektrum AirWave og programmerings funktioner er det mest alsidige der nogensinde lavet til en håndholdt sender fra Spektrum. Man får ikke kun en række grundindstillinger for fastvingede fly, helikoptere og svævefly, men også en mulighed for frit at vælge kanalernes placering i rækkefølge og hvilke styrepinde, kontakter og glidere, der styrer hver servo osv. Du kan balancere flere servoer på samme styreflade, balancere CCPM servoerne på helikoptere osv. Tilmed kan man programmere sekvenser for servoer til f.eks. Hjullemme, flaps og bremseklapper osv. Som igen styres med en enkelt valgfri kontakt. Det bedste ved DX18 er måske, at den kan programmeres uden, at man er ekspert i programmering. Om noget er den intuitive SimpleScroll til menuindgang og valg af underpunkter, det letteste at betjene og forstå samtidigt med kontrol af modellen. Du kan udfordre dig selv med opsætninger, der gør modelflyet endnu nemmere at kontrollere og udføre manøvrer man ellers ikke turde udføre. Læs manualen grundigt igennem før du benytter DX18 for første gang. Der er så meget denne sender kan indstilles til at udføre, at du ikke vil savne noget. Disse sider vil give dig et overblik, hvor meget FØR DU BRUGER DIN SENDER: Før du fortsætter skal du besøge Spektrum hjemmeside for at registrere og hente (download AirWare ) opdateringer til senderen og gennemføre selve opdateringen. Indhold i leveringen 2600 ma LiPo Senderbatteri (Installeret) SD RAM Hukommelseskort 12V DC Universal 110/230 V AC Oplader SPMAR Kanal DSMX modtager (Ikke inkluderet ved enkelte versioner) SPM6803 BIND stik/sokkel Manual Unbraco nøgle DX18 Halsrem DX18 Dekorations ark SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Senderbatteri... 5 Sender funktioner... 6 BIND ing... 8 Failsafe Fejlsikker tilstand... 9 X-Plus Benyttelse af senderen NAVIGATION (menuer) Model Type Programmerings vejledning Fælles System Setup Funktioner SYSTEM SETUP Model Select (Modelvalg) Model Type (Modeltype valg) Model Name (Navngiv modellen) F-Mode Setup (Flyvestil) Flight Mode Name Setup (Navngiv flyvestil) Channel Sources (Kanalen styres af) Trim Setup (trim af kanaler) Model Copy (kopier anden modelopsætning) Warnings (Advarsler) Telemetry (Telemetri opsætning) Preflight Setup (før flyvning checklisteopsætning) Frame Rate (Modtagerens opdateringshastighed) BIND Trainer (Lærer / Elevfunktion) Analog Switch Setup (Glidekontaktopsætning) System Settings (System informationsopsætning) User Name (brugernavn) Contrast (kontrast i display) Backlight (Baggrundsbelysning af display) Mode (Mode for styrepindenes funktioner) Battery Alarm (batterikontrol med alarm) Selecting a Language (Valg af sprog i display) Selecting a Region (EU 2.4 Ghz regulering) Inactive Alarm (aktiver/deaktiver alarm) Extra Setting (ekstra opsætninger) Serienummer (viser serienummer) Calibrate (kalibrer styrepinde) Transfer SD Card (Hukommelseskort) Import Model (indlæs opsætning fra SD kort) Export Model (gem opsætning på SD kort) Update Firmware (opdater senderens program) Servo Setup. (Servoernes opsætning) Function List menu Differential (kun for fastvigede modeller) V-Tail Differential (kun for fastvingede modeller) Throttle Cut (stop motor eller tomgang) Sequencer (serie/rækkefølge) Range Test (rækkeviddetest) Timer (timer ur til alarmer osv.) Telemetry (telemetri for målinger fra modellen) Monitor (visning af servoers aktuelle styring) X-Plus Monitor (visning af ekstrakanalernes styring) Afsnit 2 Acro (Fastvingede motorfly) Anbefalede servokanaler Gyro på rorflader Pitchkurve på propel (kommer senere) Afnit 3 Heli (Helikoptere) Swash Type (Swashplade typen) Swashplate Gyro Governor Tail Kurve HELI Mixing Afsnit 4 Sail (Svævefly) Svævefly, type Trim Luftbremse grundopsætning (Camper) Luftbremse system Camper System Afsnit 5 generelt Modtager installation og strømkrav AR9020 Modtagerspecifikationer Features Modtager installation SAIL Mixing (Miksning af rorflader) Strømkrav Vejledning til strømforsyning Mekaniske justeringer Ghz fejlsøgning AMA FCC information FAA information Garantibegrænsninger Kontaktinformationer Reservedele informationer CE informationer (EU regler) SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

5 SENDER BATTERI Opladning af batteri og forholdsregler Ved at undlade at følge disse forskrifter og advarsler kan resultere i forringelse af produktets ydeevne, give elektriske problemer, overophedning og i værste fald give anledning til brand og dermed følgeskader. Læs og forstå alle vejledninger før anlægget tages i brug Tillad IKKE børn at oplade batteripakker Tab IKKE oplader eller batteri på gulvet Forsøg IKKE at oplade defekte batterier Forsøg IKKE at oplade batteripakker med forskellige celler Forsøg IKKE at oplade batteripakker hvis ledninger er beskadigede Tillad IKKE batterier eller komme i kontakt med fugt/vand Forsøg IKKE at oplade batteripakker i for høje eller for lave temperaturomgivelser, men kun mellem 10 og 27 grader Celsius og ikke i direkte sollys Afbryd altid opladeren efter afsluttet opladning og lad opladeren hvile mellem hver opladning (afkøling) Kontroller altid et nyt batteri før opladning Afbryd altid hvis der spores fejl eller unormale tilstande og kontakt Horizon Hobby for udbedring osv. Hvis produktet fejler Hold altid batterier og oplader væk fra let antændelige materialer. Anbring evt. Batterier/oplader på materialer, der kan tåle varmen fra batteri/oplader. Afslut/afbryd ALTID opladningen, hvis batteri eller oplader ikke kan berøres (overophedet) Batteri/oplader må føles lun men ikke brændende varm! Opladning af din sender DX18 leveres inklusiv et LiPo genopladeligt batteri. DX18 har indbygget en oplader til dette 2 cellet batteri (2000 ma) LiPo batteriet oplades med 200 ma. Opladestikket er ikke polafhængig, men skal være 12 V jævnstrøm (DC) Benyt den medleverede strømforsyning/oplader eller en tilsvarende! BEMÆRK: Forbind ikke en standard LiPo oplader til DX18. BEMÆRK: Hvis du vil oplade batteriet med en standard LiPo oplader skal batteriet udtages af DX18 under opladning. Første gang batteriet oplades vi det tage 12 til 15 timer når det oplades i DX18 og den blå LED vil slukke ved et fuld opladt batteri. Benyt helst den medleverede 12 V oplader/strømforsyning! Opladning af batteri i DX18 1. Sluk for DX Forbind den medfølgende 12 Volt strømforsyning til DX18 s stik i højre side (charge port). 3. Forbind den medfølgende 12 Volt strømforsyning til 230 Volt. 4. Den blå LED på forsiden af DX18 vil lyse under opladningen og slukke ved fuld opladet batteri. 5. Afbryd strømforsyningen når opladningen er afsluttet. 6. Fjern strømforsyningen fra 230 V, når der ikke oplades. FORSIGTIG: Batterier skal være under opsyn når de oplades! LED indikatorer Den blå LED indikerer at DX18 s batteri er under opladning. Den orange LED indikerer at DX18 er tændt og der er sende effekt på antennerne. Hvis den ikke lyser, men DX18 er tændt, er der ikke noget sendersignal! Batteri Alarm I System Settings menu kan skifte type og alarm niveauet. En alarm vil gives, hvis batterispændingen når denne indstillings niveau. (4,3 V for NiMH og 6,4 V for LiPo). FORSIGTIG: Skift ikke den nedre spænding for LiPo batterier til under 6,4 V. Hvis det gøres kan en dybdeafladning skade batteriet! Opladestik SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 5

6 SENDER FUNKTIONER (fastvinget mode 2) DX18 senderen leveres med en tynd plasticfilm over frontpanelerne. Denne film beskytter mod fugt og støv, men den vil med tiden løsne sig. Filmen kan fjernes med forsigtighed, hvis det Kontakt I og BIND Venstre 2.4 Ghz HF LED og opladning LED Antenner Højre trim Kontakt D Kontakt A Kontakt B Højre analog knap Kontakt E Kontakt H Kontakt G Kontakt C Sideror Motorgas Kontakt F Højderor Krængror Motor trim Sideror trim Back Clear Baggrundsbelyst LCD display Højttaler Trim højderor Trim krængror Rulleknap til menustyring og valg Stik til oplader Afbryder (tænd/sluk) 6 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

7 Bærehåndtag og antenne Fjeder stramning eller slækning på styrepindenes centrering Stramning eller slækning af modhold på motorgas styrepinden Venstre Højre Venstre gummihåndtag Højre gummihåndtag Lærer/elev minijackstik DC stik til den medfølgende oplader Batteridæksel SD kortholder SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 7

8 BINDING BIND ing er måden hvormed sender og modtager kodes sammen via GUID (Global Unique IDentificering) DX18 senderens ID og modelnummer overføres til modtageren. DX18 og medleverede AR9020 er sammenkodet (BIND) fra Spektrum. Du skal dog gennemføre et BIND når modelflyet er opsat og trimmet, hvilket overfører FailSafe positionerne til modtageren. BIND ning modtager med batteri tilsluttet modtageren. 1. Sluk for DX18 Sæt motorgas til laveste position Indsæt BIND stikket i BIND/DATA tilslutningen på modtageren. 3. Tilslut batteriet til én af de frie stik. 4. Modtagerens LED vil begynde at blinke som tegn på at modtageren er klar til BIND. 5. Hold BIND knappen nede, medens DX18 tændes. Når modtagerens LED er lyser konstant kan den slippes og BIND er OK. HOLD KNAPPEN NEDTRYKKET TIL BIND = OK 6. Fjern BIND stikket og BIND er gennemført. Monter og kontroller de anvendte kanaler. BIND ning med motorstyring (Electronic Speed Controler) med BEC (batterierstatningskredsløb til modtageren) 1. Sluk for DX18 Sæt motorgas til laveste position Indsæt BIND stikket i BIND/DATA tilslutningen på modtageren og BEC til THRO kanalen. BEC THRO 3. Tilslut motorbatteriet. Fjern evt. propellen fra motoren af sikkerhedshensyn! 4. Modtagerens LED vil begynde at blinke som tegn på at modtageren er klar til BIND. 5. Hold BIND knappen nede, medens DX18 tændes. Når modtagerens LED er lyser konstant kan den slippes og BIND er OK. HOLD KNAPPEN NEDTRYKKET TIL BIND = OK 6. Fjern BIND stikket og BIND er gennemført. Monter og kontroller de anvendte kanaler. FORSIGTIG: Når DX18 benyttes med små fly (parkflyvere) kan der anvendes mindre modtagere med kortere rækkevidde. Flyvning med større modeller skal anvende modtagere med flere antenner ellers kan radioforbindelsen svigte. 8 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

9 FAILSAFE, modtagerens fejlsikkerhedsfunktioner Når DX18 og modtagere sammenkodes med BIND proceduren programmeres også FailSafe ind i modtageren. Disse værdier anvendes ved radiosvigt af længere varighed. Hvis forbindelsen svigter over mange sekvenser skifter modtageren til disse indstillinger. FailSafe i AR9020 kan indstilles til 3 metoder for hvordan et radiosvigt håndteres. Det er SmartSafe, Hold sidste stilling fra DX18 og indprogrammerede og predefinerede positioner. Hvis f.eks. du har motorstyring på en anden kanal end 1 (et), anbefales det at indstille den kanal på laveste niveau, som den har ved BIND. SmartSafe Fejlsikkerhed SmartSafe er en sikkerheds indstilling på motorstyringen og kun på denne, THRO, kanal. Det giver følgende fordele: Forhindrer EL motorer i at starte med senderen slukket. Dvs. uden signal til modtageren, starter Elmotoren ikke. Forhindrer ESC (motorstyringen) at blive aktiveret før signal til den, er fra laveste motorgas, kommer fra senderen. Slukker for motoren hvis radiosignalet udebliver i flere millisekunder. På brændstofmotorer sættes gasen til tomgang. Hvis motorgaspinden er i andre positioner end lav, vil motorstyringen ikke blive aktiveret. Hvis forbindelsen mistes under flyvning standses motoren. Hold sidst modtagne positioner på servoer Hvis modtageren mister forbindelsen til senderen vil alle kanaler forblive i den sidst kendte position med undtagelse af motorgas. Den vil gå i laveste stilling. F.eks. hvis modellen er i et drej, vil den fortsætte med at dreje, men miste sin motorkraft. Sådan programmeres det 1. Lad BIND stikket forblive under hele BIND proceduren. 2. Fjern først BIND stikket når modtager og sender er kodet sammen (BIND = OK) Sådan programmeres det: SmartSafe bliver automatisk indstillet i BIND proceduren. BEMÆRK: Du skal sætte styrepinden til motorgas, i laveste position. BIND gemmer denne indstilling/position til brug ved fejl. Afprøv om det virker: Det gøres simpelt, ved at slukke for senderen med motorstyrepinden over laveste stilling. Motoren skal da slukke eller skifte til tomgang. FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved programmeringen, kan motoren give gas efter den indstilling ikke er korrekt! Afprøv om det virker: Hold styrepindene i forskellige positioner og sluk senderen. Alle servoer vil blive i den stilling hvor de var da senderen blev slukket. FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas efter den ukorrekte indstilling! Foruddefinerede Failsafe indstillinger Hvis signalet mistes under flyvning kan det på f.eks. Svævefly, være praktisk, at luftbremsen aktiveres og evt. tvinges ind i sving osv. så modellen ikke flyver væk. Sådan programmeres det: 1. Indsæt BIND stikket og tænd for modtageren 2. Når modtagerens LED er blinker, fjernes BIND stikket fra modtageren. 3. LED erne skal fortsætte med at blinke. 4. Sæt styrepinde og kontakter i den position servoerne skal indtage, hvis Failsafe indtræder. Tænd for senderen i BIND mode. 5. BIND skal være gennemført på under 15 sekunder. NB: FailSafe funktionerne kan være forskellige fra modtager til modtager. Hvis du anvender en anden modtager end AR9020, så konferer med manualen til den modtager du anvender. Før hver flyvning kontrolleres BIND og Failsafe funktionerne. FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas efter den ukorrekte indstilling! SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 9

10 D x-plus X-Plus kanaler og ingen Failsafe funktion Vi påpeger at man ikke kan benytte fejl sikkerhed på servoer der er forbundet på X-Plus modulet. Failsafe er ikke en mulighed på X-Plus Modulet. Dog vil modulet holde den sidst anvendte position på servoerne ved radiosvigt! Aktivering af X-Plus 1. Find Frame Rate Menuen i System Setup. 2. Rul ned til X-Plus og tryk på rulleknappen for at aktivere X-Plus. X-Plus Inputs menuen bliver aktiv og kanalerne kan konfigureres i menuen. AUX6 og AUX7 kanaler er tilgængelige på 12 kanal modtagere når X-Plus er aktiv. AUX6 og AUX7 er med 2048 opløsning og 22 millisekunder frame rate ( Kun på 12 kanal modtagere). Hvis du kar valgt 11 millisekunder frame rate før X-Plus aktiveres, skiftes frame rate til 22 millisekunder når X-Plus modulet aktiveres! ADVARSEL: Forbind IKKE motorstyring (gas) eller primære styreflader til X-Plus Modulet. X-Plus kanaler er kun tænkt som styring af sekundære funktioner. X-Plus kanalerne har opløsning på 512 bit og forskellig reaktionstid på mellem 22 og 88 millisekunder. Når X- Plus er aktiv, er de første 10 kanaler standard på 22 millisekunder (frame rate). Søg på for mere information om X-Plus. Vises og vælges fra Channel Assign menuen IBRUGTAGNING AF DX18 SD hukommelseskort Brug det medfølgende SD kort til overføre opsætninger i System Setup menu og udfør følgende: Import (indlæsning) modeller fra en anden DX18 sender Export (overfør) modeller til en anden DX18 sender Update AirWare software i DX18 senderen Del opsætninger mellem DX18 sendere. Under batteridækslet findes SD kortholderen, i bunden af DX18. Tip: I System Settings, Serial Number display, kan du let kopiere din DX18 s serienummer til en tekstfil. Denne fil kan vises på en PC og med kopi/indsæt overføre det til Spektrums registrering på deres hjemmeside, community.spektrumrc.com. 10 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

11 NAVIGERING Brug rulleknappen, Back (tilbage) og Clear (slet/ryd) knapperne ved displayet til programmering af DX18. Drej eller tryk på rulleknappen flytter mellem menupunkter og tryk for valg osv. i menuerne. Brug Back knappen for at komme til foregående menupunkt. (f.eks. for at gå tilbage fra Mixing menu til Function List). Brug Clear knappen til at skifte en værdi tilbage til dens fabriksværdi. (Nogle punkter har ikke en standardværdi. F.eks. alarmværdierne i Timer menuen). Hold knapperne Clear og Back nede medens DX18 er tændt, skifter til Model Select (modelvalg) direkte. Det tillader modelskifte, uden at DX18 skal slukkes og efterfølgende tændes igen, for at skifte model. Hold rulleknappen nede når DX18 tændes, skifter til System Setup menuen. DX18 udsender ikke radiosignal, når den er i System Setup menuen. Det beskytter dine servoer for uheld med forkerte informationer til dine servoer under opsætning af DX18. Tænd for DX18, uden påvirkning af knapper vil vise modelnummer der er anvendt ved opstart af DX18. Et tryk på rulleknappen vil skifte til Function List menu. Når du vil ændre en værdi i et menupunkt fremhæves punktet og man kan vælge og og rulle værdierne i punktet. På nogle menupunkter udfører CLEAR og BACK knapperne intet. F.eks. knappen BACK udfører intet i hoveddisplayet, medens CLEAR nulstiller Timer. Disse knapper kan dog programmeres til at udføre hurtig skift til andre menuer. I de fleste menuer vil de indsætte grundværdier. Hvis man vil anvende dem til skift op/ned på servokanaler skal de indstilles i CLEAR/BACK menuen. Hurtigt skift til grundværdier kan tilføjes disse knapper. Hvis du vil anvende dem til niveaukontrol eller slet ikke, kan det indstilles i denne menu, som findes under System Menu. Dog, hvis man tildeler Thottle Cut til BACK knappen og det samme som Throttle Cut knappen, vil Throttle Cut ikke blive vist i displayet. Tryk Enter, Vælger eller afslutter med valg Drej Flytter mellem menupunkter eller vælger Hold Hold i over 3 sekunder og slip, skifter til hovedmenu Tip: Afmærkningen med den mørke firkant under valgmulighederne, viser det aktuelle valg. Drejning af rulleknappen og efterfølgende tryk på samme vil flytte dette mærke og blive den nye indstilling. Hoveddisplay (mode 2) Funktion i display A B C D Modelnummer i DX18 s hukommelse Modellens givne navn Batteriets opladningsniveau (analogvisning) Digital visning af batteriets spænding K A B C D E E F Modeltype visualiseret Højderor trim, viser også trimværdi ved tryk J F G Krængror trim H I Modellens timer tid Sideror trim I H G J Motorgas trim, viser også trimværdi ved tryk K Timervisning SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 11

12 MODEL TYPE, FORSKEL I MENUER Menupunkter ændres med Model Type valget. Der er tre (3) menusæt. Airplane (fastvingede motorfly), Helikopter og Sailplane (Svævefly), men de er identiske på alle modeller med modeltypen. Oversigterne herunder, viser forskellene og i den rækkefølge de fremkommer. System Setup List: Model Select Model Type Model Name Aircraft Type F-Mode Setup Channel Assign Trim Setup Function List: Servo Setup D/R and Expo Differential V-Tail Diferential Throttle Cut Throttle Curve Pitch Curve Model Copy Gyro 1 Model Reset Gyro 2 Warnings Telemetry Preflight Setup Frame Rate Bind Trainer Analog Switch Setup System Settings Transfer SD Card Flap System Mixing Sequencer Range Test Timer Telemetry Monitor Xplus Monitor Tip: Hold din DX18 sender s Airware software opdateret gennem medlemskab af Spektrum Community, så du også kan blive informeret om ændringer og tilføjelser. System Setup List: Model Select Model Type Model Name Sailplane Type F-Mode Setup Channel Assign Trim Setup Model Copy Model Reset Warnings Telemetry Preflight Setup Frame Rate Bind Trainer Analog Switch Setup System Settings Transfer SD Card System Setup List: Model Select Model Type Model Name Swashplate Type F-Mode Setup Channel Assign Trim Setup Model Copy Model Reset Warnings Telemetry Preflight Setup Frame Rate Bind Trainer Analog Switch Setup System Settings Transfer SD Card Function List: Servo Setup D/R and Expo Differential V-Tail Diferential Throttle Cut Motor Curve Camber Preset Camber System Mixing Sequencer Range Test Timer Telemetry Monitor Xplus Monitor Function List: Servo Setup D/R and Expo Throttle Cut Throttle Curve Pitch Curve Swashplate Gyro Governor Tail Curve Mixing Sequencer Range Test Timer Telemetry Framerate Monitor Xplus Monitor 12 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

13 FÆLLES SYSTEM SETUP FUNKTIONER SYSTEM Model Select (model valg) Anvend Model Select menuen til at skifte til en anden model og dennes opsætning. Hurtig adgang til menuen Model Select Tryk på Clear og Back knapperne samtidigt, i hoveddisplayvisningen, skifter til Model Select. Model Type Model Type grundprogrammerer den valgte model til én af 3 funktioner til Airplane (ACRO) fastvingede modelfly, Helikopter (HELI), eller Sailplane (SAIL) fastvingede svævefly. Vælg altid modeltype før de øvrige opsætninger indstilles. Hver modelnummer kan være én af 3 typer ACRO (fastvinget), HELI (helikopter) eller SAIL (svævefly). NB: Alle opsætninger mistes, hvis modeltypen skiftes. Det betyder at, når man skifter Model Type vil alle nuværende indstillinger skifte til fabriksindstillingerne. Model Name, model navn Navngivning af modellen er normalt noget af det første man indstiller. Navnet kan, i hver af de 50 modelnumre, skrives med op til 20 tegn i et miks af store og små bogstaver, samt tal og symboler (ÆØÅ og æøå undtaget) for at identificere modellen. Navnet kan ændres senere, uden at det påvirker de øvrige opsætninger i model-nummeret. F-Mode Setup Brug Flight Mode Setup funktionen til at vælge omskiftere til at aktiveres de forskellige flyvemåder, tildel miksning eller kanaludgang til en enkel kontakt/omskifter. switch. Mode Antal kontakter Antal stillinger Fastvinget 2 5 Helikopter 3 (inklusiv Throttle Hold) 5 (inklusiv Throttle Hold) Sailplane Flight Mode Setup (svævefly Mode opsætning) I F Mode Setup, kan der programmeres op til 10 flyvemåder, som kan tilkobles én til fire kontakter/omskiftere. Kontakterne kan prioteres således, at en kontakt kan bestemme mere end de andre. Dvs. den bestemmer hvad der styres uanset de andre omskiftere's stilling. Inden for primærvalgte F Modes for svævefly vises her en tabel over disse valg af flyvestadie eller stil. Inden for denne tabel kan der anvendes 10 flyve indstillinger med en kombination af op til 4 omskifter/kontakter. F mode positionerne kan tildeles på omskifterne på DX18. Når kontakt 1 er grundopsat (default) til 0 eller 2, er er kontakt nr. 2 sat til de samme værdier (0 eller 2) for alle positioner af omskifter nr. 2 Når omskifter 1. er i er i position 1 så vælges, så SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL vælges omskifter 2 s stillinger og indstillingerne for dennes position. Hvis dette mønster skal skiftes vælges Custom Mode. Hvis man ønsker sin egen variant, kan indstillingerne gemmes i 10 kombinationer og sættes i skema som DX18 s programmerede tabel og benyttes med disse ændringer for hver svævefly model. Programmer først kontakt 1 og efterfølgende kontakt 2. Værdierne genereres baseret på tabellen og du bestemmer hvad positionerne skal angive når kontakterne betjenes. Der kan opstå huller som følge af dine valg, men du kan omdøbe mode valget og definere positionerne til forskellige handlinger. Vær omhyggelig med test af alle positioner så der ikke opstår utilsigtede rorudslag, når kontakterne betjenes. Antal Flight Modes Switch 1 (Antal positions) Switch 2 (Antal positioner) Flight Mode * P 3P 2P 2P 3P 3P 2P 3P 2P 3P Launch Launch Launch Launch Launch Launch 2 Cruise Cruise Cruise Cruise Cruise Cruise 3 Land Land Land 4 Thermal Thermal Thermal Thermal 5 Speed Speed 3* Skal være i en 4 eller 5 Flight mode. 13

14 Flight Mode Names, Navngiv Mode Setup Flight Mode Names Setup kan skifte navnene for de forskellige F Mode stillinger og vises på displayet under flyvning. Tip: Hvis du skifter sprog bliver navnene ikke ændret. Channel Sources, kanal kilde (styres af xx) Menuen Channel Sources anvendes til at indstille hvilken styrepind, kontakt og knapper, kanalen styres af. Kanalerne kan frit styres af de i listen valgte betjenings muligheder. Trim Setup Trim Step funktionen justere hvor mange klik pr. trimstep for hver klik på trimknapperne. For eksempel vil man have store ændringer for hver trimklik ( 8 til 10 ) for en ny model og mindre for en mekanisk veltrimmet model. Med store trin kan man hurtigere få modellen klikket på plads og så senere anvende mindre step når den er på plads ( 1 til 5 ) og mere præcis under flyvning. Trim Step funktionens værdier kan være fælles eller individuel for hver styrefunktion. Mange helikopterpiloter anvender individuelle indstillinger, da de følger modellen når F. Mode skiftes. Vigtigt: Trim Step funktionen har ingen påvirkning af endepunkterne for servoerne, kun hvor mange klik der kan være anvendt pr. step. Hvis der vælges 0 (nul) vil trimmeknapperne være uden virkning. Med Common Trim - er alle trimstep for kanalerne ens i alle F Mode. (Flyvestil/måde) Med F-Mode Trim er alle trim afhængig af F Mode kontaktens stilling. Dvs. Trim følger de individuelle trim step angivelser og er automatisk gældende sammen med F Mode knappens stilling. Trim Type Normal og krydsede trim skifter side på sideror og krængror, såvel som for højderor og motorgastrim. Kanaler koblet via X-Plus modulet kan ikke trimmes! Motorgastrim fungerer kun på den nedre halvdel af styrepinden. Efterfølgende fungerer styrepinden som en positionsfunktion. Motorgastrim fungerer fra 0 (nul) til midterstillingen på styrepinden. Trim på motorgas er kun effektiv på 0 til 50% (midterstillingen) I stillingen 0 er trim 100% aktiv og falder til 0 ved midterstillingen af styrepinden. Tip: I Aircraft Mode (fastvingede fly) kan Throttle trim (motorgas) indstilles til Digital trim med højre eller venstre knapregulering. I Helikopter Mode kan højre og venstre reguleringsknap trimme henholdsvis Throttle og Pitch (stigning på rotorbladene). De kan også allokeres på de to øverste trimmeknapper. I Helikopter Mode kan gyro og governor (motoromdrejningsstyring, der giver automatisk gas ved skiftende belastninger) tildeles til hver én af de to øvre trim-knapper. 14 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

15 Model Copy, kopier modelopsætning I Model Copy menuen kan hele opsætningen af en model, kopieres til en af de andre 49 modelplaceringer. Brug metoden til at organisere dine modeller i grupper osv. Organiser modellerne i kategorier efter type eller størrelse. Du skal BIND efter kopieringen til et andet nummer i DX18. Du kan eksperimentere med en model og bevare en kopi, hvis der går galt. Benytte flere opsætninger på samme model. Husk BIND ved skift mellem modelnumre! Kopier en models opsætning som basis for en ny model. F.eks. JR Vibe 50 helikopter med 120 grader CCPM til mixing, gyro and governor programmering er en god startopsætning på de fleste helikoptere med 120 grader CCPM swash, uanset motortype. En grundopsætning fra en Extra 300 type, med dobbelt servo på krængror og dobbelt servoer på højderor osv. er også et godt udgangspunkt for andre 3D/ACRO modelfly. Kopiering til en hukommelsesplads sletter alle tidligere opsætninger på denne plads! Tip: Gem en kopi på et SD kort som backup, hvis pladsen ikke skulle have været overskrevet! Warnings, Advarsler Warnings funktionen programmerer en lydgiver eller vibrerer, hvis f.eks. Kontakter, omskiftere eller styrepinde er i en uønsket position ved opstart af DX18. Når en usikker indstilling af disse displayet vise dette og senderen vil ikke udsende højfrekvens til modtageren, før en sikker indstilling er klar! Du kan selv udvide kontrollen, hvis der er yderligere indstillinger, der er usikre ved opstart af DX18, men som er OK under selve flyvningen. Telemetry, telemetri DX18 er klar til at modtage informationer fra telemetrisendere monteret i modelflyet. Kig valgmulighederne igennem og vælg hvilke sensorer du har monteret i modelflyet og eventuelt skal indkøbe som ekstraudstyr. Se hos din forhandler eller på internettet for nærmere, hvilke moduler der understøtter dine ønsker. Kontroller også for de seneste opdateringer af firmware til DX18. Telemetrimodulet skal BIND til DX18 i lighed med modtageren, der skal have DAT telemetriudgang til modulet. Korrekt installation er vigtigt for, at data sendes til DX18 og kan udlæses på DX18 s display. BIND Telemetri Modul og modtager 1. Forbind dataporten på modtageren til modulets data port med det med kabel der fulgte telemetrimodulet. 2. Tryk på BIND knappen, på telemetrimodulet, og hold den nede og tilslut spænding til modtageren og slip når LED blinker på modul og modtageren. 3. LED blinkene viser, at begge er i BIND mode. 4. Sæt styrepinden til motorgas og kontakter til de ønskede indstillinger ved Failsafe (normalt lav gas og neutrale styrepinde og kontakter) og sæt DX18 i BIND funktionen. Det giver DX18 mulighed for både at sende til modtageren og modtage data i realtid og vise dem i displayet på DX18. Denne mulighed kræver et telemetrimodul f.eks. TM1000 og sensorer. Modul og sensorer købes særskilt. Telemetri muligheder: RPM, omdrejninger på motor osv. Voltage Flight Battery, spændingen på motorbatteri eller lignende Temperatur Altitude, højdemåler Airspeed, hastighed i forhold til omgivne luft eller jord Receiver Battery, modtagerens forsyningsspænding Flight Log Data, data for udfald af Frames og fejlsikkerhedstilstande 8G G-Force, vægtforøgelse, centrifugalkraft, 40G G-Force, vægtforøgelse, centrifugalkraft 5. DX18 vil vise modtagertypen i displayet og efter en del sekunder vil DX18 skifte til hovedmenubilledet i displayet og BIND er gennemført. 6. Skift til Telemetry displayet og kontroller, at log data og modtagerspænding vises i displayet. 7. Rul og vælg i Settings option for at vælge, hvad der sendes fra telemetrimodulet. 8. Rul og vælg File Settings for at aktivere Data Logging Funktionen. Her kan du vælge filnavn (file name) for logningen og kontakt, der skal starte logningen. Denne fil kan sendes til e.mail adresse med et Spektrum STi og app for at analysere logningen. SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 15

16 D Preflight Setup, før flyvning kontrolpunkter En checkliste kan programmeres, hvad der skal kontrolleres før hver flyvning. Det er f.eks batterier, brændstof. Listen kan programmeres til at fremkomme når DX18 tændes eller ny model vælges. Alle punkter skal afmærkes af, før DX18 tænder for sit HF styresignal. Tilgængelige punkter: Receiver Battery Test, Kontrol af batterier Fuel Tank Full, Kontrol af optankning Hatch Attached, Dæksler lukket Test Controls, Kontrol af ror og udslag Wing Bolts Secured, Vingebefæstigelser, skruer/møtrikker osv. Air in Retracts, Kontrol af optrækkelige hjul Prop Secured, Propel sikret Reset Timer, Stopur eller tidsmåler nulstillet Start Timer, Start af stopur eller tidsmåler Flap Position, Position af flaps (landeklapper) Ignition Battery Charged, Tændingsbatteri opladet Fuel Plug in Place, Brændstofprop på plads Flight Battery Charged, Hovedbatteri fuldt opladet Throttle Trim Position, Motor trim position Gyro Initialized, Gyro aktiveret Gyro Gain Position, Styrke på Gyroens virkning Governor Gain Position, Motorregulerings kontrol Glow Driver Activated, Glød tilsluttet ved start Blade Bolts Tightened, rotorblade forsvarligt monteret Tip: Når der skiftes mellem sprog, forbliver disse oplysninger i hukommelsen indtil du ændrer det i tekstredigeringen. Frame Rate Frame rate funktionen vælger mellem 22 ms og 11 ms. Grundindstillingen er 22 ms. Skift kun til 11 ms, hvis modtageren kan anvende 11 ms og servoerne (digitale) kan benytte denne indstilling. Mange analoge servoer kan ikke opdatere i denne Frame Rate og derfor skal du benytte 22 ms Frame Rate. DSM2 eller DSMX modes kan også vælges. Hvis DSM2 er valgt vil DX18 anvende DSM2 uanset om modtageren er til DSMX eller DSM2. Hvis DSMX er valgt, vil DX18 benytte DSMX når modtageren kan anvende DSMX og DSM2, hvis modtageren kun anvender DSM2. Om modtageren anvender DSMX vil blive indstillet automatisk under BIND proceduren. X-Plus Activation, Aktivering af ekstrakanaler Aktiver X-Plus kanalerne i Frame Rate menuen. Du kan sætte X-Plus til INH (inhibit = ikke aktiv) eller Act (aktiveret). NB: Hvor DSMX tillader anvendelse af flere end 40 sendere samtidig, skal der også anvendes DSMX modtagere. Når der anvendes DSM2 modtagere skal der være mindre end 40 sendere i gang på samme tid. FORSIGTIG: Forbind aldrig motorgas eller en primær styring (rorflader) på X-Plus modulet. X-Plus kanaler er kun til sekundære styringer og har kun en opløsning på 512 trin og en skiftende responcetid mellem 22 ms og 88 ms. Når X-Plus er aktiv, er de første 10 kanaler fast på 22 ms. BIND Referer til BIND instruktioner i Afsnit 1. BIND mode i DX18 kan udføres ved, at DX18 tændes med BIND/I knappen der holdes inde eller skift til BIND menuen via System List menu. Rul ned gennem menuen og vælg BIND. Vælg BIND når modtageren er i BIND mode. 16 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

17 D Trainer, lærer/elev DX18 har en programmerbar lærer/elev funktion med fire (4) måder at anvende den på. DX18 benytter kontakten I til aktivering under flyvning. Det aktiveres med trykkontakten og én af de fire (4) følgende metoder kan anvendes. Inhibit I Inhibit skal slavesenderen (elevsenderen) have samme opsætning som mastersenderen (lærersenderen). Det gælder servoer, servoreversering, vandringslængde og subtrimninger osv.) Det kopieres eventuelt til DX18 via SD memory kortet. Programmerbar Med programmerbar input kan du vælge hvilke kanaler der skal overføres når trainerkontakten nedtrykkes. Det kan være fra én til alle kanaler. Det kan være ideelt til en begynder, der skal lære at styre en kanal af gangen eller nogle få og enkle funktioner. Læreren styrer de øvrige kanaler. Slaven (elevsenderen) skal sættes med fabriksindstillinger, uden trim og andre afvigelser fra standard på elevsenderen (slave). Slave, elev Brug Slave mode når DX18 anvendes som elevsender og en anden sender anvendes som master med Pilot Link. I dette tilfælde er du ikke afhængighed af opsætningen på slaven. Anvend DX18 Trainer Funktion 1. Bind master DX18 til modtageren på modelen. 2. Forbind et egnet kabel (f.eks. SMP6805) på trainerstikket på mastersenderen (læreren). 3. Kontroller at begge senderes batterier er fuldt opladede. 4. Slavesenderen skal være slukket (Den tænder når kabelstikket sættes i). 5. Forbind kablet til slaven (elevsenderen). 6. Elevsenderen vil vise information på displayet, men udsender ikke nogen højfrekvens. 7. Kontroller funktionerne med tryk/slip på trainerkontakten (I) på mastersenderen. Pilot Link Master Når Pilot Link Master er valgt er det kun styrepindene der overføres til mastersenderen (lærer) fra slavesenderen (krængror, højderor, sideror og motorgas) medens mastersenderen styrer alle andre funktioner på modelflyet. (Inklusive Dual/Rate og kontakter). Dette er ideel til komplekse modelfly så eleven ikke skal bekymre sig om andet end grundtekniske styringer. Alle andre kanaler styres af (master) læren. Analog Switch Setup Analog opsætning af kontaktpunkter Denne funktion giver mulighed for, at styrepinde og reguleringer kan styre miksning eller kontakt i et punkt/position på deres vandringer. Funktionen kan aktivere mikseropsætninger, alt efter styrepindens position. For at vælge aktiveringspunkt stilles styrepind eller regulator (L Lever, R Lever) på aktiveringspunktet. Fremhæv (Thro, Aile, Rudd, L Lever eller R Lever) og når det er valgt (fremhævet) tryk på rulleknappen og punktet er sat. SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 17

18 SYSTEM OPSÆTNING Menuen System Setting benyttes til opsætninger, der gælder for alle modeller i hukommelserne (50). Disse indstillinger inkluderer: User Name (brugernavn), Contrast (kontrast på displayet), Mode (styrepinde 1, 2(normal), 3 og 4), Region (Område EU og Frankrig) og Language (sprog anvendt i displayet). Når modeller importeres fra et SD kort forbliver indstillingerne de samme, som før importen. User Name, Brugernavn User Name identificerer ejeren af DX18. Brugernavnet vises i displayet under opstart af DX18 i venstre nederste hjørne af displayet. Programmering af brugernavn I Systems Settings menuen, drejes ned til og fremhæv og vælg User Name og tryk på rulleknappen. Tryk på rulleknappen går til første karakter og det kan vælges med OK med rulleknappen og videre til næste tegn osv., indtil det ønskede navn er indskrevet. Contrast, displayets kontrast I Systems Settings menuen stilles displayets kontrast. Rul ned og fremhæv Contrast og tryk på rulleknappen. Baggrundsbelysning, Backlight Baggrundslyset tændes når rulleknappen drejes. Vælg OFF, ON eller efter hvor mange sekunder lyset skal være tændt. Rulleknappen justerer her kontrasten fra 1 til 20. Betragt displayet og vælg hvad der passer dig bedst. Tryk på rulleknappen og accepter. Belysningsstyrken kan vælges fra 10% til 100% i trin af 10%. Hvis du vælger ikke at anvende baggrundsbelysningen, belyses displayet kun ved opstart af DX18. Mode, styrepindenes grundfunktioner Mode kan vælges fra 1 til 4. Normalt anvendes Mode 2 i Danmark. Mode skifter positionen af motorgas og sideror. Hvis dette er nødvendigt bør det udføres på et autoriseret servicecenter.opsæt din DX18 til anden Mode, hvis du hellere vil have en anden grundfunktion end Mode 2 eller du har fået din DX18 leveret med i en anden Mode end du valgte ved købet af DX18. Nogle af skiftene i MODE, kræver en mekanisk ændring på styrepindene, der nødvendiggør færdigheder, som kun et autoriseret Spektrum servicecenter kan udføre. Efter valget skiftes til NEXT og styrepindene kalibreres for centerstillingerne. Sluk for DX18 for at afslutte skiftet. Tænd for DX18 igen og kontroller styrefunktionerne er på de rette pladser! Batteri Alarm Batteriets batteritype og nedre alarmspænding kan indstilles. Standard for LiPo er 6,4 Volt og for NiMH er det 4,3 Volt. FORSIGTIG: Skift ikke til et lavere niveau for LiPo batteri end 6,4 Volt.. Et lavere niveau kan ved overafladning ødelægge batteri og omgivelser. Valg af sprog i displayet I Systems Settings menuen under Language, tryk og rul til én af valgmulighederne. Det er enten Engelsk eller Tysk. Andre sprog er tilgængelig via AirWare opdateringer. Referer til for seneste versioner. Drej på rulleknappen til sproget er markeret og tryk på rulleknappen vælger menusproget. Navne du selv har indtastet bliver ikke berørt af ændringen! 18 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

19 Valg af region i EU I Systems Settings menuen, drej på rulleknappen til Region fremhæves, tryk på rulleknappen. To regioner er kun på DX18, der leveres til brug i EU pga. Frankrig har haft særlige regler for 2,4 Ghz. EU328 er fælles for de fleste Europæiske lande og FR328 er for Frankrig. DX18 leveres til brug USA er fast på US-247, men den må ikke anvendes i EU. I Danmark vælges EU328, der henviser til regulativer for benyttelse af DX18 til fjernstyring af modelfly. Inaktiv Alarm DX18 kontrollerer om den betjenes. Hvis den er inaktiv i længere tid, kan denne tid indstilles til at være 5, 10, 30 eller 60 minutter. Det kan også deaktiveres med stillingen Inhibit. Extra Settings System Sound (system lyde) kan afbrydes. Vibratoren kan også afbrydes. Trim mærkningerne på displayet i hovedskærmbilledet har tre (3) muligheder: INH (ingen), Boxed (kasse, firkant) og Boxed Arrows (Kasse med pile). Serial Number, serienummeret på din DX18 Dette menu display viser din DX18 s serienummer. Det bruges til registreringen hos Spektrum på og hvilken AirWare version der er installeret i din version af DX18. Eksporter eventuelt serienummeret til et SD kort som en tekstfil, der kan lette registreringen. Check Spektrum s community webside for opdateringer af AirWare. Når du har registreret din DX18 vil Spektrum advisere om opdateringer, der er tilgængelige for hentning (download), til din DX18. Calibrate, kalibrering af center og yderstillinger Calibrate bruges til at nulstille styrepinde og reguleringers centerjusteringer og endepunkter. Ved kalibreringen bevæges styrepinde og reguleringer til deres yderpunkter og centreres igen én retning af gangen. Det vises med + mærker osv. Bløde og rolige bevægelser giver det bedste resultat. Overdreven bevægelse kan give fejl i kalibreringen! Gem indstillingerne med: SAVE SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 19

20 TRANSFER til SD hukommelseskort Import Model, indlæs en model fra SD kortet For at importere en enkelt model, skal en kopi være placeret på SD kortet. Indsæt SD kortet læseren og vælg Import Model, og vælg bland modellerne på SD kortet og importer til en plads i DX18 s hukommelsespladser. Pladsen er den du har valgt inden begyndelsen af import proceduren. Ved at bekræfte importen bliver alle opsætninger kopieret til pladsen. Vælg en tom plads eller en plads der ikke anvendes mere. Import All Models, import af alle modelplaceringer For at importere alle (50) fra SD kortet vælges All Models, Og bekræfte med valg IMPORT. BEMÆRK: Denne funktion overskriver alle DX18 hukommelsespladser! Gem opsætningerne på et SD kort før importen udføres. Import af en enkelt model: 1) Vælg det modelnummer, der skal anvendes ved import fra Model Select menuen. 2) Skift til SD menuen. Indsæt SD kortet og væg menupunktet Import Model. 3) Rul ned til modellen, der skal importeres og tryk på rulleknappen. 4) Import menuen vil vise: Modelnummer du er klar til import i og nummeret fra den fil du vælger. Du kan importere til et nummer (1 til 50). Hvis du foretrækker at importere alle kan du f.eks omdøbe *.spm ved hjælp af en PC'ens filhåndtering. De første to cifre er model nummeret og er dermed placeringen i DX18 s hukommelse. Et SD kort kan kun indeholde 50 modeller, hvis filen gemmes i mapper, kan der være et sæt pr. mappe. Du kan fjerne alle ubenyttede modeller ved hjælp af PC'ens filhåndtering. Filer kan vælges via de valgte mapper. Export Model, overfør en model til SD kort Denne funktion anvendes til at kopiere en model til SD kortet. Navnet kan ændres inden du gemmer modellen på kortet. Vælg EXPORT for at gemme den på SD kortet. Findes modellen allerede på kortet kan man vælge at overskrive eller Cansel for at stoppe og angive et andet navn. Bekræftelse af overskrivning vil erstatte filen med de nye data. Export All Models, overfør alle modeller på én gang Gem alle modeller til SD kortet ved at vælge Export All. Bekræft (Confirm) ved valg af EXPORT. Hvis der allerede findes en komplet export på SD kortet vil de blive overskrevet med samme navne fra din DX18. Du kan bekræfte, at de må overskrives eller afbryde med Cansel. NB: Eventuelle opsætninger kan gemmes på din PC som backup! Opdatering af DX18, Update Firmware Dette anvendes til at AirWare fra Spektrum Community hjemmeside kan opdatere styreprogrammet i din DX18. For at installere AirWare til SD kortet hentes (download) opdateringsfilen fra hjemmesiden til SD kortet. Sæt SD kortet i din DX18 og vælg punktet Update Firmware. Vælg versionen eller den fil der indeholder opdateringen og bekræft, at den skal læse og opdatere ved hjælp af denne fil. AirWare kan opdatere DX18 automatisk (Auto-Update) ved at SD kortet indeholder opdateringsfilen fra Spektrum. SD sættes i kortlæseren på din DX18. Når DX18 tændes vil den igangsætte opdateringen med det samme. Displayet vil vise status på opdate-ringen. Hvor længe det tager afhænger af hvor mange nye data der indlæses. Informationen gives på hjemmesiden for Spektrum DX18. Opdateringerne skal installeres i rækkefølge for at de ikke konflikter med hinanden. Vigtigt: Tag altid en kopi af ALLE dine modellers opsætning inden DX18 s program (firmware) opdateres! En ny BIND proces kan være nødvendig efterfølgende! 20 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Kom godt i gang & Programmering

Kom godt i gang & Programmering Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Kom godt i gang & Programmering Indhold side Kom godt i gang... 3-4 Programmings eksempel Modelfly med to servoer på krængror... 5 Valg af model # hukommelse...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

10810 multi MAUS Håndbog

10810 multi MAUS Håndbog 10810 multimaus Håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE Udviklingen fra ROCO Lokmaus til multimaus... 3 Et overblik over multimaus... 3 Del 1 Introduktion Lær multimaus at kende Tilslutning af multimaus... 4 Displayet...

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 1 SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Nødvendigt udstyr...4 Funktioner...4 Specifikation/Driftsbetingelser...5

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

BRUGER MANUAL. Dansk

BRUGER MANUAL. Dansk BRUGER MANUAL Dansk 7 CAUTION Fare for elektrisk stød MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET. INGEN BRUGER SERVICE DELE INDE I INSTRUMENTET. OVERLAD SERVICERING

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere