DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system"

Transkript

1 DX18 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system Dansk Betjeningsvejledning

2 BEMÆRK Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af producent, Horizon Hobby, Inc. Specielt sprogbrug i manualen Følgende angivelser er benyttet efter hvilken risikovurdering og opmærksomhed, der bør anlægges ved benyttelse af produktet. BEMÆRK: Procedure, der hvis den ikke følges kan skabe skader fysisk, men ikke større skader på tredje part. FORSIGTIG: Procedure, hvis den ikke følges kan skabe skader fysiske skader på tredje part. ADVARSEL: Procedure der skal følges for at undgå skader på udstyr og omgivelser. ADVARSEL: Læs hele manualen og bliv bekendt med alle muligheder i anlægget før det tages i brug. Følges det ikke kan utilsigtede hændelser opstå med skader til følge! Dette produkt er et avanceret fjernstyringsanlæg og skal betjenes med fuld fingermotorik. Sammen med sund fornuft vil skader kunne undgås ved benyttelse af fjernstyringen. Dette produkt er ikke et legetøj og bør derfor ikke benyttes af børn uden voksnes overvågning! Anvendes produktet forkert kan det forvolde skader på personer og omgivelser! Forsøg ikke at adskille og reparere produktet uden særlig ekspertise. Er der tvivl om produktets funktionalitet, indleveres det til forhandleren, der varetager klagebehandlingen. Kompatible produkter, der anvendes sammen med produktet, men ikke er godkendt af Horizon Hobby, vil blive afvist som reklamation på produktet. Denne manual indeholder instruktioner om anvendelse, vedligeholdelse og reklamationsmulighed før endelig retur levering til forhandler. ADVARSEL MOD KOPIPRODUKTER Tak fordi du har valgt et Spektrum produkt. Køb altid et produkt fra en Horizon Hobby, Inc. Autoriseret forhandler for at sikre kvaliteten af dit produkt og sikre garantikvalitet af dit Spektrum produkt. Horizon Hobby, Inc. afviser alle reklamationer ved anvendelse af kopivarer. Selvom disse gør krav på at være kompatibel med DSM eller Spektrum. BEMÆRK: Dette produkt er kun beregnet til ubemandede modelfly i forbindelse med hobby eller hobbylignende fly, biler og både. Horizon Hobby afviser reklamationer hvis anlægget anvendes til andet end det foreskrevne. Aldersgrænse: Dette er ikke legetøj. Derfor anbefales det, at brugeren skal være 14 år eller mere. GARANTIREGISTRERING Besøg: https://community.spektrumrc.com og registrer dit produkt der. BEMÆRK: DSMX tillader anvendelse af over 40 sendere samtidigt, så kan der kun anvendes under 40 samtidigt med DSM2 modtagere. GENERELT Modeller er ikke ufarlige og skal håndteres korrekt.. Installer modtagerne efter forskrifter for 2.4 Ghz anlæg. Flyv med maksimum sikkerhed under alle forhold. Søg hjælp hos en erfaren pilot eller klub. Vær forsikret mod erstatningskrav ved skader. Kontakt hoved organisationen for modelflyvning. De ved hvor der er egnede flyvepladser osv. Tænd altid for senderen først og så modtageren, når flyvning skal gennemføres. Afslut med sluk af modtageren og dernæst senderen. Når en model er BIND første gang, skal den efter endt trimning, i BIND igen, for at få Fejlsikkerheds indstillingerne gemt i modtageren. DETTE ER PILOTENS ANSVAR! Vær sikker på, at der er opladning nok til at gennemføre hele flyvningen. Det sikreste er, at oplade batteriet helt, inden flyvning. Tilrettelæg flyvningen så batteriets aktuelle kapacitet ikke overskrides. Udfør en rækkevidde test før hver flyvning med modelflyet. Kontroller, at alle styrefunktioner passer. Flyv ikke i nærheden af publikum, parkeringsplads eller anden mands ejendom. Flyv ikke under konditioner (vejrlig), der kan forringe kontrollen med modelflyet. Hvis der er problemer med kontrollen over modellen skal man straks lande og udbedre fejl i installation med efterfølgende rækkeviddetest osv. 2 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

3 Velkommen til en ny generation af RC præcision og frihed. Med DX18 kan du flyve med alt og på nøjagtigt den måde du ønsker. Du kan indstille DX18 let og elegant, nemmere end nogen sinde før. DX18 s bredde struktur i Spektrum AirWave og programmerings funktioner er det mest alsidige der nogensinde lavet til en håndholdt sender fra Spektrum. Man får ikke kun en række grundindstillinger for fastvingede fly, helikoptere og svævefly, men også en mulighed for frit at vælge kanalernes placering i rækkefølge og hvilke styrepinde, kontakter og glidere, der styrer hver servo osv. Du kan balancere flere servoer på samme styreflade, balancere CCPM servoerne på helikoptere osv. Tilmed kan man programmere sekvenser for servoer til f.eks. Hjullemme, flaps og bremseklapper osv. Som igen styres med en enkelt valgfri kontakt. Det bedste ved DX18 er måske, at den kan programmeres uden, at man er ekspert i programmering. Om noget er den intuitive SimpleScroll til menuindgang og valg af underpunkter, det letteste at betjene og forstå samtidigt med kontrol af modellen. Du kan udfordre dig selv med opsætninger, der gør modelflyet endnu nemmere at kontrollere og udføre manøvrer man ellers ikke turde udføre. Læs manualen grundigt igennem før du benytter DX18 for første gang. Der er så meget denne sender kan indstilles til at udføre, at du ikke vil savne noget. Disse sider vil give dig et overblik, hvor meget FØR DU BRUGER DIN SENDER: Før du fortsætter skal du besøge Spektrum hjemmeside for at registrere og hente (download AirWare ) opdateringer til senderen og gennemføre selve opdateringen. Indhold i leveringen 2600 ma LiPo Senderbatteri (Installeret) SD RAM Hukommelseskort 12V DC Universal 110/230 V AC Oplader SPMAR Kanal DSMX modtager (Ikke inkluderet ved enkelte versioner) SPM6803 BIND stik/sokkel Manual Unbraco nøgle DX18 Halsrem DX18 Dekorations ark SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Senderbatteri... 5 Sender funktioner... 6 BIND ing... 8 Failsafe Fejlsikker tilstand... 9 X-Plus Benyttelse af senderen NAVIGATION (menuer) Model Type Programmerings vejledning Fælles System Setup Funktioner SYSTEM SETUP Model Select (Modelvalg) Model Type (Modeltype valg) Model Name (Navngiv modellen) F-Mode Setup (Flyvestil) Flight Mode Name Setup (Navngiv flyvestil) Channel Sources (Kanalen styres af) Trim Setup (trim af kanaler) Model Copy (kopier anden modelopsætning) Warnings (Advarsler) Telemetry (Telemetri opsætning) Preflight Setup (før flyvning checklisteopsætning) Frame Rate (Modtagerens opdateringshastighed) BIND Trainer (Lærer / Elevfunktion) Analog Switch Setup (Glidekontaktopsætning) System Settings (System informationsopsætning) User Name (brugernavn) Contrast (kontrast i display) Backlight (Baggrundsbelysning af display) Mode (Mode for styrepindenes funktioner) Battery Alarm (batterikontrol med alarm) Selecting a Language (Valg af sprog i display) Selecting a Region (EU 2.4 Ghz regulering) Inactive Alarm (aktiver/deaktiver alarm) Extra Setting (ekstra opsætninger) Serienummer (viser serienummer) Calibrate (kalibrer styrepinde) Transfer SD Card (Hukommelseskort) Import Model (indlæs opsætning fra SD kort) Export Model (gem opsætning på SD kort) Update Firmware (opdater senderens program) Servo Setup. (Servoernes opsætning) Function List menu Differential (kun for fastvigede modeller) V-Tail Differential (kun for fastvingede modeller) Throttle Cut (stop motor eller tomgang) Sequencer (serie/rækkefølge) Range Test (rækkeviddetest) Timer (timer ur til alarmer osv.) Telemetry (telemetri for målinger fra modellen) Monitor (visning af servoers aktuelle styring) X-Plus Monitor (visning af ekstrakanalernes styring) Afsnit 2 Acro (Fastvingede motorfly) Anbefalede servokanaler Gyro på rorflader Pitchkurve på propel (kommer senere) Afnit 3 Heli (Helikoptere) Swash Type (Swashplade typen) Swashplate Gyro Governor Tail Kurve HELI Mixing Afsnit 4 Sail (Svævefly) Svævefly, type Trim Luftbremse grundopsætning (Camper) Luftbremse system Camper System Afsnit 5 generelt Modtager installation og strømkrav AR9020 Modtagerspecifikationer Features Modtager installation SAIL Mixing (Miksning af rorflader) Strømkrav Vejledning til strømforsyning Mekaniske justeringer Ghz fejlsøgning AMA FCC information FAA information Garantibegrænsninger Kontaktinformationer Reservedele informationer CE informationer (EU regler) SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

5 SENDER BATTERI Opladning af batteri og forholdsregler Ved at undlade at følge disse forskrifter og advarsler kan resultere i forringelse af produktets ydeevne, give elektriske problemer, overophedning og i værste fald give anledning til brand og dermed følgeskader. Læs og forstå alle vejledninger før anlægget tages i brug Tillad IKKE børn at oplade batteripakker Tab IKKE oplader eller batteri på gulvet Forsøg IKKE at oplade defekte batterier Forsøg IKKE at oplade batteripakker med forskellige celler Forsøg IKKE at oplade batteripakker hvis ledninger er beskadigede Tillad IKKE batterier eller komme i kontakt med fugt/vand Forsøg IKKE at oplade batteripakker i for høje eller for lave temperaturomgivelser, men kun mellem 10 og 27 grader Celsius og ikke i direkte sollys Afbryd altid opladeren efter afsluttet opladning og lad opladeren hvile mellem hver opladning (afkøling) Kontroller altid et nyt batteri før opladning Afbryd altid hvis der spores fejl eller unormale tilstande og kontakt Horizon Hobby for udbedring osv. Hvis produktet fejler Hold altid batterier og oplader væk fra let antændelige materialer. Anbring evt. Batterier/oplader på materialer, der kan tåle varmen fra batteri/oplader. Afslut/afbryd ALTID opladningen, hvis batteri eller oplader ikke kan berøres (overophedet) Batteri/oplader må føles lun men ikke brændende varm! Opladning af din sender DX18 leveres inklusiv et LiPo genopladeligt batteri. DX18 har indbygget en oplader til dette 2 cellet batteri (2000 ma) LiPo batteriet oplades med 200 ma. Opladestikket er ikke polafhængig, men skal være 12 V jævnstrøm (DC) Benyt den medleverede strømforsyning/oplader eller en tilsvarende! BEMÆRK: Forbind ikke en standard LiPo oplader til DX18. BEMÆRK: Hvis du vil oplade batteriet med en standard LiPo oplader skal batteriet udtages af DX18 under opladning. Første gang batteriet oplades vi det tage 12 til 15 timer når det oplades i DX18 og den blå LED vil slukke ved et fuld opladt batteri. Benyt helst den medleverede 12 V oplader/strømforsyning! Opladning af batteri i DX18 1. Sluk for DX Forbind den medfølgende 12 Volt strømforsyning til DX18 s stik i højre side (charge port). 3. Forbind den medfølgende 12 Volt strømforsyning til 230 Volt. 4. Den blå LED på forsiden af DX18 vil lyse under opladningen og slukke ved fuld opladet batteri. 5. Afbryd strømforsyningen når opladningen er afsluttet. 6. Fjern strømforsyningen fra 230 V, når der ikke oplades. FORSIGTIG: Batterier skal være under opsyn når de oplades! LED indikatorer Den blå LED indikerer at DX18 s batteri er under opladning. Den orange LED indikerer at DX18 er tændt og der er sende effekt på antennerne. Hvis den ikke lyser, men DX18 er tændt, er der ikke noget sendersignal! Batteri Alarm I System Settings menu kan skifte type og alarm niveauet. En alarm vil gives, hvis batterispændingen når denne indstillings niveau. (4,3 V for NiMH og 6,4 V for LiPo). FORSIGTIG: Skift ikke den nedre spænding for LiPo batterier til under 6,4 V. Hvis det gøres kan en dybdeafladning skade batteriet! Opladestik SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 5

6 SENDER FUNKTIONER (fastvinget mode 2) DX18 senderen leveres med en tynd plasticfilm over frontpanelerne. Denne film beskytter mod fugt og støv, men den vil med tiden løsne sig. Filmen kan fjernes med forsigtighed, hvis det Kontakt I og BIND Venstre 2.4 Ghz HF LED og opladning LED Antenner Højre trim Kontakt D Kontakt A Kontakt B Højre analog knap Kontakt E Kontakt H Kontakt G Kontakt C Sideror Motorgas Kontakt F Højderor Krængror Motor trim Sideror trim Back Clear Baggrundsbelyst LCD display Højttaler Trim højderor Trim krængror Rulleknap til menustyring og valg Stik til oplader Afbryder (tænd/sluk) 6 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

7 Bærehåndtag og antenne Fjeder stramning eller slækning på styrepindenes centrering Stramning eller slækning af modhold på motorgas styrepinden Venstre Højre Venstre gummihåndtag Højre gummihåndtag Lærer/elev minijackstik DC stik til den medfølgende oplader Batteridæksel SD kortholder SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 7

8 BINDING BIND ing er måden hvormed sender og modtager kodes sammen via GUID (Global Unique IDentificering) DX18 senderens ID og modelnummer overføres til modtageren. DX18 og medleverede AR9020 er sammenkodet (BIND) fra Spektrum. Du skal dog gennemføre et BIND når modelflyet er opsat og trimmet, hvilket overfører FailSafe positionerne til modtageren. BIND ning modtager med batteri tilsluttet modtageren. 1. Sluk for DX18 Sæt motorgas til laveste position Indsæt BIND stikket i BIND/DATA tilslutningen på modtageren. 3. Tilslut batteriet til én af de frie stik. 4. Modtagerens LED vil begynde at blinke som tegn på at modtageren er klar til BIND. 5. Hold BIND knappen nede, medens DX18 tændes. Når modtagerens LED er lyser konstant kan den slippes og BIND er OK. HOLD KNAPPEN NEDTRYKKET TIL BIND = OK 6. Fjern BIND stikket og BIND er gennemført. Monter og kontroller de anvendte kanaler. BIND ning med motorstyring (Electronic Speed Controler) med BEC (batterierstatningskredsløb til modtageren) 1. Sluk for DX18 Sæt motorgas til laveste position Indsæt BIND stikket i BIND/DATA tilslutningen på modtageren og BEC til THRO kanalen. BEC THRO 3. Tilslut motorbatteriet. Fjern evt. propellen fra motoren af sikkerhedshensyn! 4. Modtagerens LED vil begynde at blinke som tegn på at modtageren er klar til BIND. 5. Hold BIND knappen nede, medens DX18 tændes. Når modtagerens LED er lyser konstant kan den slippes og BIND er OK. HOLD KNAPPEN NEDTRYKKET TIL BIND = OK 6. Fjern BIND stikket og BIND er gennemført. Monter og kontroller de anvendte kanaler. FORSIGTIG: Når DX18 benyttes med små fly (parkflyvere) kan der anvendes mindre modtagere med kortere rækkevidde. Flyvning med større modeller skal anvende modtagere med flere antenner ellers kan radioforbindelsen svigte. 8 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

9 FAILSAFE, modtagerens fejlsikkerhedsfunktioner Når DX18 og modtagere sammenkodes med BIND proceduren programmeres også FailSafe ind i modtageren. Disse værdier anvendes ved radiosvigt af længere varighed. Hvis forbindelsen svigter over mange sekvenser skifter modtageren til disse indstillinger. FailSafe i AR9020 kan indstilles til 3 metoder for hvordan et radiosvigt håndteres. Det er SmartSafe, Hold sidste stilling fra DX18 og indprogrammerede og predefinerede positioner. Hvis f.eks. du har motorstyring på en anden kanal end 1 (et), anbefales det at indstille den kanal på laveste niveau, som den har ved BIND. SmartSafe Fejlsikkerhed SmartSafe er en sikkerheds indstilling på motorstyringen og kun på denne, THRO, kanal. Det giver følgende fordele: Forhindrer EL motorer i at starte med senderen slukket. Dvs. uden signal til modtageren, starter Elmotoren ikke. Forhindrer ESC (motorstyringen) at blive aktiveret før signal til den, er fra laveste motorgas, kommer fra senderen. Slukker for motoren hvis radiosignalet udebliver i flere millisekunder. På brændstofmotorer sættes gasen til tomgang. Hvis motorgaspinden er i andre positioner end lav, vil motorstyringen ikke blive aktiveret. Hvis forbindelsen mistes under flyvning standses motoren. Hold sidst modtagne positioner på servoer Hvis modtageren mister forbindelsen til senderen vil alle kanaler forblive i den sidst kendte position med undtagelse af motorgas. Den vil gå i laveste stilling. F.eks. hvis modellen er i et drej, vil den fortsætte med at dreje, men miste sin motorkraft. Sådan programmeres det 1. Lad BIND stikket forblive under hele BIND proceduren. 2. Fjern først BIND stikket når modtager og sender er kodet sammen (BIND = OK) Sådan programmeres det: SmartSafe bliver automatisk indstillet i BIND proceduren. BEMÆRK: Du skal sætte styrepinden til motorgas, i laveste position. BIND gemmer denne indstilling/position til brug ved fejl. Afprøv om det virker: Det gøres simpelt, ved at slukke for senderen med motorstyrepinden over laveste stilling. Motoren skal da slukke eller skifte til tomgang. FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved programmeringen, kan motoren give gas efter den indstilling ikke er korrekt! Afprøv om det virker: Hold styrepindene i forskellige positioner og sluk senderen. Alle servoer vil blive i den stilling hvor de var da senderen blev slukket. FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas efter den ukorrekte indstilling! Foruddefinerede Failsafe indstillinger Hvis signalet mistes under flyvning kan det på f.eks. Svævefly, være praktisk, at luftbremsen aktiveres og evt. tvinges ind i sving osv. så modellen ikke flyver væk. Sådan programmeres det: 1. Indsæt BIND stikket og tænd for modtageren 2. Når modtagerens LED er blinker, fjernes BIND stikket fra modtageren. 3. LED erne skal fortsætte med at blinke. 4. Sæt styrepinde og kontakter i den position servoerne skal indtage, hvis Failsafe indtræder. Tænd for senderen i BIND mode. 5. BIND skal være gennemført på under 15 sekunder. NB: FailSafe funktionerne kan være forskellige fra modtager til modtager. Hvis du anvender en anden modtager end AR9020, så konferer med manualen til den modtager du anvender. Før hver flyvning kontrolleres BIND og Failsafe funktionerne. FORSIGTIG: Hold flyet fast til jorden eller afmonter propellen under testen. Hvis indstillingen ikke er korrekt ved programmeringen (BIND), kan motoren give gas efter den ukorrekte indstilling! SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 9

10 D x-plus X-Plus kanaler og ingen Failsafe funktion Vi påpeger at man ikke kan benytte fejl sikkerhed på servoer der er forbundet på X-Plus modulet. Failsafe er ikke en mulighed på X-Plus Modulet. Dog vil modulet holde den sidst anvendte position på servoerne ved radiosvigt! Aktivering af X-Plus 1. Find Frame Rate Menuen i System Setup. 2. Rul ned til X-Plus og tryk på rulleknappen for at aktivere X-Plus. X-Plus Inputs menuen bliver aktiv og kanalerne kan konfigureres i menuen. AUX6 og AUX7 kanaler er tilgængelige på 12 kanal modtagere når X-Plus er aktiv. AUX6 og AUX7 er med 2048 opløsning og 22 millisekunder frame rate ( Kun på 12 kanal modtagere). Hvis du kar valgt 11 millisekunder frame rate før X-Plus aktiveres, skiftes frame rate til 22 millisekunder når X-Plus modulet aktiveres! ADVARSEL: Forbind IKKE motorstyring (gas) eller primære styreflader til X-Plus Modulet. X-Plus kanaler er kun tænkt som styring af sekundære funktioner. X-Plus kanalerne har opløsning på 512 bit og forskellig reaktionstid på mellem 22 og 88 millisekunder. Når X- Plus er aktiv, er de første 10 kanaler standard på 22 millisekunder (frame rate). Søg på for mere information om X-Plus. Vises og vælges fra Channel Assign menuen IBRUGTAGNING AF DX18 SD hukommelseskort Brug det medfølgende SD kort til overføre opsætninger i System Setup menu og udfør følgende: Import (indlæsning) modeller fra en anden DX18 sender Export (overfør) modeller til en anden DX18 sender Update AirWare software i DX18 senderen Del opsætninger mellem DX18 sendere. Under batteridækslet findes SD kortholderen, i bunden af DX18. Tip: I System Settings, Serial Number display, kan du let kopiere din DX18 s serienummer til en tekstfil. Denne fil kan vises på en PC og med kopi/indsæt overføre det til Spektrums registrering på deres hjemmeside, community.spektrumrc.com. 10 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

11 NAVIGERING Brug rulleknappen, Back (tilbage) og Clear (slet/ryd) knapperne ved displayet til programmering af DX18. Drej eller tryk på rulleknappen flytter mellem menupunkter og tryk for valg osv. i menuerne. Brug Back knappen for at komme til foregående menupunkt. (f.eks. for at gå tilbage fra Mixing menu til Function List). Brug Clear knappen til at skifte en værdi tilbage til dens fabriksværdi. (Nogle punkter har ikke en standardværdi. F.eks. alarmværdierne i Timer menuen). Hold knapperne Clear og Back nede medens DX18 er tændt, skifter til Model Select (modelvalg) direkte. Det tillader modelskifte, uden at DX18 skal slukkes og efterfølgende tændes igen, for at skifte model. Hold rulleknappen nede når DX18 tændes, skifter til System Setup menuen. DX18 udsender ikke radiosignal, når den er i System Setup menuen. Det beskytter dine servoer for uheld med forkerte informationer til dine servoer under opsætning af DX18. Tænd for DX18, uden påvirkning af knapper vil vise modelnummer der er anvendt ved opstart af DX18. Et tryk på rulleknappen vil skifte til Function List menu. Når du vil ændre en værdi i et menupunkt fremhæves punktet og man kan vælge og og rulle værdierne i punktet. På nogle menupunkter udfører CLEAR og BACK knapperne intet. F.eks. knappen BACK udfører intet i hoveddisplayet, medens CLEAR nulstiller Timer. Disse knapper kan dog programmeres til at udføre hurtig skift til andre menuer. I de fleste menuer vil de indsætte grundværdier. Hvis man vil anvende dem til skift op/ned på servokanaler skal de indstilles i CLEAR/BACK menuen. Hurtigt skift til grundværdier kan tilføjes disse knapper. Hvis du vil anvende dem til niveaukontrol eller slet ikke, kan det indstilles i denne menu, som findes under System Menu. Dog, hvis man tildeler Thottle Cut til BACK knappen og det samme som Throttle Cut knappen, vil Throttle Cut ikke blive vist i displayet. Tryk Enter, Vælger eller afslutter med valg Drej Flytter mellem menupunkter eller vælger Hold Hold i over 3 sekunder og slip, skifter til hovedmenu Tip: Afmærkningen med den mørke firkant under valgmulighederne, viser det aktuelle valg. Drejning af rulleknappen og efterfølgende tryk på samme vil flytte dette mærke og blive den nye indstilling. Hoveddisplay (mode 2) Funktion i display A B C D Modelnummer i DX18 s hukommelse Modellens givne navn Batteriets opladningsniveau (analogvisning) Digital visning af batteriets spænding K A B C D E E F Modeltype visualiseret Højderor trim, viser også trimværdi ved tryk J F G Krængror trim H I Modellens timer tid Sideror trim I H G J Motorgas trim, viser også trimværdi ved tryk K Timervisning SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 11

12 MODEL TYPE, FORSKEL I MENUER Menupunkter ændres med Model Type valget. Der er tre (3) menusæt. Airplane (fastvingede motorfly), Helikopter og Sailplane (Svævefly), men de er identiske på alle modeller med modeltypen. Oversigterne herunder, viser forskellene og i den rækkefølge de fremkommer. System Setup List: Model Select Model Type Model Name Aircraft Type F-Mode Setup Channel Assign Trim Setup Function List: Servo Setup D/R and Expo Differential V-Tail Diferential Throttle Cut Throttle Curve Pitch Curve Model Copy Gyro 1 Model Reset Gyro 2 Warnings Telemetry Preflight Setup Frame Rate Bind Trainer Analog Switch Setup System Settings Transfer SD Card Flap System Mixing Sequencer Range Test Timer Telemetry Monitor Xplus Monitor Tip: Hold din DX18 sender s Airware software opdateret gennem medlemskab af Spektrum Community, så du også kan blive informeret om ændringer og tilføjelser. System Setup List: Model Select Model Type Model Name Sailplane Type F-Mode Setup Channel Assign Trim Setup Model Copy Model Reset Warnings Telemetry Preflight Setup Frame Rate Bind Trainer Analog Switch Setup System Settings Transfer SD Card System Setup List: Model Select Model Type Model Name Swashplate Type F-Mode Setup Channel Assign Trim Setup Model Copy Model Reset Warnings Telemetry Preflight Setup Frame Rate Bind Trainer Analog Switch Setup System Settings Transfer SD Card Function List: Servo Setup D/R and Expo Differential V-Tail Diferential Throttle Cut Motor Curve Camber Preset Camber System Mixing Sequencer Range Test Timer Telemetry Monitor Xplus Monitor Function List: Servo Setup D/R and Expo Throttle Cut Throttle Curve Pitch Curve Swashplate Gyro Governor Tail Curve Mixing Sequencer Range Test Timer Telemetry Framerate Monitor Xplus Monitor 12 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

13 FÆLLES SYSTEM SETUP FUNKTIONER SYSTEM Model Select (model valg) Anvend Model Select menuen til at skifte til en anden model og dennes opsætning. Hurtig adgang til menuen Model Select Tryk på Clear og Back knapperne samtidigt, i hoveddisplayvisningen, skifter til Model Select. Model Type Model Type grundprogrammerer den valgte model til én af 3 funktioner til Airplane (ACRO) fastvingede modelfly, Helikopter (HELI), eller Sailplane (SAIL) fastvingede svævefly. Vælg altid modeltype før de øvrige opsætninger indstilles. Hver modelnummer kan være én af 3 typer ACRO (fastvinget), HELI (helikopter) eller SAIL (svævefly). NB: Alle opsætninger mistes, hvis modeltypen skiftes. Det betyder at, når man skifter Model Type vil alle nuværende indstillinger skifte til fabriksindstillingerne. Model Name, model navn Navngivning af modellen er normalt noget af det første man indstiller. Navnet kan, i hver af de 50 modelnumre, skrives med op til 20 tegn i et miks af store og små bogstaver, samt tal og symboler (ÆØÅ og æøå undtaget) for at identificere modellen. Navnet kan ændres senere, uden at det påvirker de øvrige opsætninger i model-nummeret. F-Mode Setup Brug Flight Mode Setup funktionen til at vælge omskiftere til at aktiveres de forskellige flyvemåder, tildel miksning eller kanaludgang til en enkel kontakt/omskifter. switch. Mode Antal kontakter Antal stillinger Fastvinget 2 5 Helikopter 3 (inklusiv Throttle Hold) 5 (inklusiv Throttle Hold) Sailplane Flight Mode Setup (svævefly Mode opsætning) I F Mode Setup, kan der programmeres op til 10 flyvemåder, som kan tilkobles én til fire kontakter/omskiftere. Kontakterne kan prioteres således, at en kontakt kan bestemme mere end de andre. Dvs. den bestemmer hvad der styres uanset de andre omskiftere's stilling. Inden for primærvalgte F Modes for svævefly vises her en tabel over disse valg af flyvestadie eller stil. Inden for denne tabel kan der anvendes 10 flyve indstillinger med en kombination af op til 4 omskifter/kontakter. F mode positionerne kan tildeles på omskifterne på DX18. Når kontakt 1 er grundopsat (default) til 0 eller 2, er er kontakt nr. 2 sat til de samme værdier (0 eller 2) for alle positioner af omskifter nr. 2 Når omskifter 1. er i er i position 1 så vælges, så SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL vælges omskifter 2 s stillinger og indstillingerne for dennes position. Hvis dette mønster skal skiftes vælges Custom Mode. Hvis man ønsker sin egen variant, kan indstillingerne gemmes i 10 kombinationer og sættes i skema som DX18 s programmerede tabel og benyttes med disse ændringer for hver svævefly model. Programmer først kontakt 1 og efterfølgende kontakt 2. Værdierne genereres baseret på tabellen og du bestemmer hvad positionerne skal angive når kontakterne betjenes. Der kan opstå huller som følge af dine valg, men du kan omdøbe mode valget og definere positionerne til forskellige handlinger. Vær omhyggelig med test af alle positioner så der ikke opstår utilsigtede rorudslag, når kontakterne betjenes. Antal Flight Modes Switch 1 (Antal positions) Switch 2 (Antal positioner) Flight Mode * P 3P 2P 2P 3P 3P 2P 3P 2P 3P Launch Launch Launch Launch Launch Launch 2 Cruise Cruise Cruise Cruise Cruise Cruise 3 Land Land Land 4 Thermal Thermal Thermal Thermal 5 Speed Speed 3* Skal være i en 4 eller 5 Flight mode. 13

14 Flight Mode Names, Navngiv Mode Setup Flight Mode Names Setup kan skifte navnene for de forskellige F Mode stillinger og vises på displayet under flyvning. Tip: Hvis du skifter sprog bliver navnene ikke ændret. Channel Sources, kanal kilde (styres af xx) Menuen Channel Sources anvendes til at indstille hvilken styrepind, kontakt og knapper, kanalen styres af. Kanalerne kan frit styres af de i listen valgte betjenings muligheder. Trim Setup Trim Step funktionen justere hvor mange klik pr. trimstep for hver klik på trimknapperne. For eksempel vil man have store ændringer for hver trimklik ( 8 til 10 ) for en ny model og mindre for en mekanisk veltrimmet model. Med store trin kan man hurtigere få modellen klikket på plads og så senere anvende mindre step når den er på plads ( 1 til 5 ) og mere præcis under flyvning. Trim Step funktionens værdier kan være fælles eller individuel for hver styrefunktion. Mange helikopterpiloter anvender individuelle indstillinger, da de følger modellen når F. Mode skiftes. Vigtigt: Trim Step funktionen har ingen påvirkning af endepunkterne for servoerne, kun hvor mange klik der kan være anvendt pr. step. Hvis der vælges 0 (nul) vil trimmeknapperne være uden virkning. Med Common Trim - er alle trimstep for kanalerne ens i alle F Mode. (Flyvestil/måde) Med F-Mode Trim er alle trim afhængig af F Mode kontaktens stilling. Dvs. Trim følger de individuelle trim step angivelser og er automatisk gældende sammen med F Mode knappens stilling. Trim Type Normal og krydsede trim skifter side på sideror og krængror, såvel som for højderor og motorgastrim. Kanaler koblet via X-Plus modulet kan ikke trimmes! Motorgastrim fungerer kun på den nedre halvdel af styrepinden. Efterfølgende fungerer styrepinden som en positionsfunktion. Motorgastrim fungerer fra 0 (nul) til midterstillingen på styrepinden. Trim på motorgas er kun effektiv på 0 til 50% (midterstillingen) I stillingen 0 er trim 100% aktiv og falder til 0 ved midterstillingen af styrepinden. Tip: I Aircraft Mode (fastvingede fly) kan Throttle trim (motorgas) indstilles til Digital trim med højre eller venstre knapregulering. I Helikopter Mode kan højre og venstre reguleringsknap trimme henholdsvis Throttle og Pitch (stigning på rotorbladene). De kan også allokeres på de to øverste trimmeknapper. I Helikopter Mode kan gyro og governor (motoromdrejningsstyring, der giver automatisk gas ved skiftende belastninger) tildeles til hver én af de to øvre trim-knapper. 14 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

15 Model Copy, kopier modelopsætning I Model Copy menuen kan hele opsætningen af en model, kopieres til en af de andre 49 modelplaceringer. Brug metoden til at organisere dine modeller i grupper osv. Organiser modellerne i kategorier efter type eller størrelse. Du skal BIND efter kopieringen til et andet nummer i DX18. Du kan eksperimentere med en model og bevare en kopi, hvis der går galt. Benytte flere opsætninger på samme model. Husk BIND ved skift mellem modelnumre! Kopier en models opsætning som basis for en ny model. F.eks. JR Vibe 50 helikopter med 120 grader CCPM til mixing, gyro and governor programmering er en god startopsætning på de fleste helikoptere med 120 grader CCPM swash, uanset motortype. En grundopsætning fra en Extra 300 type, med dobbelt servo på krængror og dobbelt servoer på højderor osv. er også et godt udgangspunkt for andre 3D/ACRO modelfly. Kopiering til en hukommelsesplads sletter alle tidligere opsætninger på denne plads! Tip: Gem en kopi på et SD kort som backup, hvis pladsen ikke skulle have været overskrevet! Warnings, Advarsler Warnings funktionen programmerer en lydgiver eller vibrerer, hvis f.eks. Kontakter, omskiftere eller styrepinde er i en uønsket position ved opstart af DX18. Når en usikker indstilling af disse displayet vise dette og senderen vil ikke udsende højfrekvens til modtageren, før en sikker indstilling er klar! Du kan selv udvide kontrollen, hvis der er yderligere indstillinger, der er usikre ved opstart af DX18, men som er OK under selve flyvningen. Telemetry, telemetri DX18 er klar til at modtage informationer fra telemetrisendere monteret i modelflyet. Kig valgmulighederne igennem og vælg hvilke sensorer du har monteret i modelflyet og eventuelt skal indkøbe som ekstraudstyr. Se hos din forhandler eller på internettet for nærmere, hvilke moduler der understøtter dine ønsker. Kontroller også for de seneste opdateringer af firmware til DX18. Telemetrimodulet skal BIND til DX18 i lighed med modtageren, der skal have DAT telemetriudgang til modulet. Korrekt installation er vigtigt for, at data sendes til DX18 og kan udlæses på DX18 s display. BIND Telemetri Modul og modtager 1. Forbind dataporten på modtageren til modulets data port med det med kabel der fulgte telemetrimodulet. 2. Tryk på BIND knappen, på telemetrimodulet, og hold den nede og tilslut spænding til modtageren og slip når LED blinker på modul og modtageren. 3. LED blinkene viser, at begge er i BIND mode. 4. Sæt styrepinden til motorgas og kontakter til de ønskede indstillinger ved Failsafe (normalt lav gas og neutrale styrepinde og kontakter) og sæt DX18 i BIND funktionen. Det giver DX18 mulighed for både at sende til modtageren og modtage data i realtid og vise dem i displayet på DX18. Denne mulighed kræver et telemetrimodul f.eks. TM1000 og sensorer. Modul og sensorer købes særskilt. Telemetri muligheder: RPM, omdrejninger på motor osv. Voltage Flight Battery, spændingen på motorbatteri eller lignende Temperatur Altitude, højdemåler Airspeed, hastighed i forhold til omgivne luft eller jord Receiver Battery, modtagerens forsyningsspænding Flight Log Data, data for udfald af Frames og fejlsikkerhedstilstande 8G G-Force, vægtforøgelse, centrifugalkraft, 40G G-Force, vægtforøgelse, centrifugalkraft 5. DX18 vil vise modtagertypen i displayet og efter en del sekunder vil DX18 skifte til hovedmenubilledet i displayet og BIND er gennemført. 6. Skift til Telemetry displayet og kontroller, at log data og modtagerspænding vises i displayet. 7. Rul og vælg i Settings option for at vælge, hvad der sendes fra telemetrimodulet. 8. Rul og vælg File Settings for at aktivere Data Logging Funktionen. Her kan du vælge filnavn (file name) for logningen og kontakt, der skal starte logningen. Denne fil kan sendes til e.mail adresse med et Spektrum STi og app for at analysere logningen. SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 15

16 D Preflight Setup, før flyvning kontrolpunkter En checkliste kan programmeres, hvad der skal kontrolleres før hver flyvning. Det er f.eks batterier, brændstof. Listen kan programmeres til at fremkomme når DX18 tændes eller ny model vælges. Alle punkter skal afmærkes af, før DX18 tænder for sit HF styresignal. Tilgængelige punkter: Receiver Battery Test, Kontrol af batterier Fuel Tank Full, Kontrol af optankning Hatch Attached, Dæksler lukket Test Controls, Kontrol af ror og udslag Wing Bolts Secured, Vingebefæstigelser, skruer/møtrikker osv. Air in Retracts, Kontrol af optrækkelige hjul Prop Secured, Propel sikret Reset Timer, Stopur eller tidsmåler nulstillet Start Timer, Start af stopur eller tidsmåler Flap Position, Position af flaps (landeklapper) Ignition Battery Charged, Tændingsbatteri opladet Fuel Plug in Place, Brændstofprop på plads Flight Battery Charged, Hovedbatteri fuldt opladet Throttle Trim Position, Motor trim position Gyro Initialized, Gyro aktiveret Gyro Gain Position, Styrke på Gyroens virkning Governor Gain Position, Motorregulerings kontrol Glow Driver Activated, Glød tilsluttet ved start Blade Bolts Tightened, rotorblade forsvarligt monteret Tip: Når der skiftes mellem sprog, forbliver disse oplysninger i hukommelsen indtil du ændrer det i tekstredigeringen. Frame Rate Frame rate funktionen vælger mellem 22 ms og 11 ms. Grundindstillingen er 22 ms. Skift kun til 11 ms, hvis modtageren kan anvende 11 ms og servoerne (digitale) kan benytte denne indstilling. Mange analoge servoer kan ikke opdatere i denne Frame Rate og derfor skal du benytte 22 ms Frame Rate. DSM2 eller DSMX modes kan også vælges. Hvis DSM2 er valgt vil DX18 anvende DSM2 uanset om modtageren er til DSMX eller DSM2. Hvis DSMX er valgt, vil DX18 benytte DSMX når modtageren kan anvende DSMX og DSM2, hvis modtageren kun anvender DSM2. Om modtageren anvender DSMX vil blive indstillet automatisk under BIND proceduren. X-Plus Activation, Aktivering af ekstrakanaler Aktiver X-Plus kanalerne i Frame Rate menuen. Du kan sætte X-Plus til INH (inhibit = ikke aktiv) eller Act (aktiveret). NB: Hvor DSMX tillader anvendelse af flere end 40 sendere samtidig, skal der også anvendes DSMX modtagere. Når der anvendes DSM2 modtagere skal der være mindre end 40 sendere i gang på samme tid. FORSIGTIG: Forbind aldrig motorgas eller en primær styring (rorflader) på X-Plus modulet. X-Plus kanaler er kun til sekundære styringer og har kun en opløsning på 512 trin og en skiftende responcetid mellem 22 ms og 88 ms. Når X-Plus er aktiv, er de første 10 kanaler fast på 22 ms. BIND Referer til BIND instruktioner i Afsnit 1. BIND mode i DX18 kan udføres ved, at DX18 tændes med BIND/I knappen der holdes inde eller skift til BIND menuen via System List menu. Rul ned gennem menuen og vælg BIND. Vælg BIND når modtageren er i BIND mode. 16 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

17 D Trainer, lærer/elev DX18 har en programmerbar lærer/elev funktion med fire (4) måder at anvende den på. DX18 benytter kontakten I til aktivering under flyvning. Det aktiveres med trykkontakten og én af de fire (4) følgende metoder kan anvendes. Inhibit I Inhibit skal slavesenderen (elevsenderen) have samme opsætning som mastersenderen (lærersenderen). Det gælder servoer, servoreversering, vandringslængde og subtrimninger osv.) Det kopieres eventuelt til DX18 via SD memory kortet. Programmerbar Med programmerbar input kan du vælge hvilke kanaler der skal overføres når trainerkontakten nedtrykkes. Det kan være fra én til alle kanaler. Det kan være ideelt til en begynder, der skal lære at styre en kanal af gangen eller nogle få og enkle funktioner. Læreren styrer de øvrige kanaler. Slaven (elevsenderen) skal sættes med fabriksindstillinger, uden trim og andre afvigelser fra standard på elevsenderen (slave). Slave, elev Brug Slave mode når DX18 anvendes som elevsender og en anden sender anvendes som master med Pilot Link. I dette tilfælde er du ikke afhængighed af opsætningen på slaven. Anvend DX18 Trainer Funktion 1. Bind master DX18 til modtageren på modelen. 2. Forbind et egnet kabel (f.eks. SMP6805) på trainerstikket på mastersenderen (læreren). 3. Kontroller at begge senderes batterier er fuldt opladede. 4. Slavesenderen skal være slukket (Den tænder når kabelstikket sættes i). 5. Forbind kablet til slaven (elevsenderen). 6. Elevsenderen vil vise information på displayet, men udsender ikke nogen højfrekvens. 7. Kontroller funktionerne med tryk/slip på trainerkontakten (I) på mastersenderen. Pilot Link Master Når Pilot Link Master er valgt er det kun styrepindene der overføres til mastersenderen (lærer) fra slavesenderen (krængror, højderor, sideror og motorgas) medens mastersenderen styrer alle andre funktioner på modelflyet. (Inklusive Dual/Rate og kontakter). Dette er ideel til komplekse modelfly så eleven ikke skal bekymre sig om andet end grundtekniske styringer. Alle andre kanaler styres af (master) læren. Analog Switch Setup Analog opsætning af kontaktpunkter Denne funktion giver mulighed for, at styrepinde og reguleringer kan styre miksning eller kontakt i et punkt/position på deres vandringer. Funktionen kan aktivere mikseropsætninger, alt efter styrepindens position. For at vælge aktiveringspunkt stilles styrepind eller regulator (L Lever, R Lever) på aktiveringspunktet. Fremhæv (Thro, Aile, Rudd, L Lever eller R Lever) og når det er valgt (fremhævet) tryk på rulleknappen og punktet er sat. SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 17

18 SYSTEM OPSÆTNING Menuen System Setting benyttes til opsætninger, der gælder for alle modeller i hukommelserne (50). Disse indstillinger inkluderer: User Name (brugernavn), Contrast (kontrast på displayet), Mode (styrepinde 1, 2(normal), 3 og 4), Region (Område EU og Frankrig) og Language (sprog anvendt i displayet). Når modeller importeres fra et SD kort forbliver indstillingerne de samme, som før importen. User Name, Brugernavn User Name identificerer ejeren af DX18. Brugernavnet vises i displayet under opstart af DX18 i venstre nederste hjørne af displayet. Programmering af brugernavn I Systems Settings menuen, drejes ned til og fremhæv og vælg User Name og tryk på rulleknappen. Tryk på rulleknappen går til første karakter og det kan vælges med OK med rulleknappen og videre til næste tegn osv., indtil det ønskede navn er indskrevet. Contrast, displayets kontrast I Systems Settings menuen stilles displayets kontrast. Rul ned og fremhæv Contrast og tryk på rulleknappen. Baggrundsbelysning, Backlight Baggrundslyset tændes når rulleknappen drejes. Vælg OFF, ON eller efter hvor mange sekunder lyset skal være tændt. Rulleknappen justerer her kontrasten fra 1 til 20. Betragt displayet og vælg hvad der passer dig bedst. Tryk på rulleknappen og accepter. Belysningsstyrken kan vælges fra 10% til 100% i trin af 10%. Hvis du vælger ikke at anvende baggrundsbelysningen, belyses displayet kun ved opstart af DX18. Mode, styrepindenes grundfunktioner Mode kan vælges fra 1 til 4. Normalt anvendes Mode 2 i Danmark. Mode skifter positionen af motorgas og sideror. Hvis dette er nødvendigt bør det udføres på et autoriseret servicecenter.opsæt din DX18 til anden Mode, hvis du hellere vil have en anden grundfunktion end Mode 2 eller du har fået din DX18 leveret med i en anden Mode end du valgte ved købet af DX18. Nogle af skiftene i MODE, kræver en mekanisk ændring på styrepindene, der nødvendiggør færdigheder, som kun et autoriseret Spektrum servicecenter kan udføre. Efter valget skiftes til NEXT og styrepindene kalibreres for centerstillingerne. Sluk for DX18 for at afslutte skiftet. Tænd for DX18 igen og kontroller styrefunktionerne er på de rette pladser! Batteri Alarm Batteriets batteritype og nedre alarmspænding kan indstilles. Standard for LiPo er 6,4 Volt og for NiMH er det 4,3 Volt. FORSIGTIG: Skift ikke til et lavere niveau for LiPo batteri end 6,4 Volt.. Et lavere niveau kan ved overafladning ødelægge batteri og omgivelser. Valg af sprog i displayet I Systems Settings menuen under Language, tryk og rul til én af valgmulighederne. Det er enten Engelsk eller Tysk. Andre sprog er tilgængelig via AirWare opdateringer. Referer til for seneste versioner. Drej på rulleknappen til sproget er markeret og tryk på rulleknappen vælger menusproget. Navne du selv har indtastet bliver ikke berørt af ændringen! 18 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

19 Valg af region i EU I Systems Settings menuen, drej på rulleknappen til Region fremhæves, tryk på rulleknappen. To regioner er kun på DX18, der leveres til brug i EU pga. Frankrig har haft særlige regler for 2,4 Ghz. EU328 er fælles for de fleste Europæiske lande og FR328 er for Frankrig. DX18 leveres til brug USA er fast på US-247, men den må ikke anvendes i EU. I Danmark vælges EU328, der henviser til regulativer for benyttelse af DX18 til fjernstyring af modelfly. Inaktiv Alarm DX18 kontrollerer om den betjenes. Hvis den er inaktiv i længere tid, kan denne tid indstilles til at være 5, 10, 30 eller 60 minutter. Det kan også deaktiveres med stillingen Inhibit. Extra Settings System Sound (system lyde) kan afbrydes. Vibratoren kan også afbrydes. Trim mærkningerne på displayet i hovedskærmbilledet har tre (3) muligheder: INH (ingen), Boxed (kasse, firkant) og Boxed Arrows (Kasse med pile). Serial Number, serienummeret på din DX18 Dette menu display viser din DX18 s serienummer. Det bruges til registreringen hos Spektrum på og hvilken AirWare version der er installeret i din version af DX18. Eksporter eventuelt serienummeret til et SD kort som en tekstfil, der kan lette registreringen. Check Spektrum s community webside for opdateringer af AirWare. Når du har registreret din DX18 vil Spektrum advisere om opdateringer, der er tilgængelige for hentning (download), til din DX18. Calibrate, kalibrering af center og yderstillinger Calibrate bruges til at nulstille styrepinde og reguleringers centerjusteringer og endepunkter. Ved kalibreringen bevæges styrepinde og reguleringer til deres yderpunkter og centreres igen én retning af gangen. Det vises med + mærker osv. Bløde og rolige bevægelser giver det bedste resultat. Overdreven bevægelse kan give fejl i kalibreringen! Gem indstillingerne med: SAVE SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL 19

20 TRANSFER til SD hukommelseskort Import Model, indlæs en model fra SD kortet For at importere en enkelt model, skal en kopi være placeret på SD kortet. Indsæt SD kortet læseren og vælg Import Model, og vælg bland modellerne på SD kortet og importer til en plads i DX18 s hukommelsespladser. Pladsen er den du har valgt inden begyndelsen af import proceduren. Ved at bekræfte importen bliver alle opsætninger kopieret til pladsen. Vælg en tom plads eller en plads der ikke anvendes mere. Import All Models, import af alle modelplaceringer For at importere alle (50) fra SD kortet vælges All Models, Og bekræfte med valg IMPORT. BEMÆRK: Denne funktion overskriver alle DX18 hukommelsespladser! Gem opsætningerne på et SD kort før importen udføres. Import af en enkelt model: 1) Vælg det modelnummer, der skal anvendes ved import fra Model Select menuen. 2) Skift til SD menuen. Indsæt SD kortet og væg menupunktet Import Model. 3) Rul ned til modellen, der skal importeres og tryk på rulleknappen. 4) Import menuen vil vise: Modelnummer du er klar til import i og nummeret fra den fil du vælger. Du kan importere til et nummer (1 til 50). Hvis du foretrækker at importere alle kan du f.eks omdøbe *.spm ved hjælp af en PC'ens filhåndtering. De første to cifre er model nummeret og er dermed placeringen i DX18 s hukommelse. Et SD kort kan kun indeholde 50 modeller, hvis filen gemmes i mapper, kan der være et sæt pr. mappe. Du kan fjerne alle ubenyttede modeller ved hjælp af PC'ens filhåndtering. Filer kan vælges via de valgte mapper. Export Model, overfør en model til SD kort Denne funktion anvendes til at kopiere en model til SD kortet. Navnet kan ændres inden du gemmer modellen på kortet. Vælg EXPORT for at gemme den på SD kortet. Findes modellen allerede på kortet kan man vælge at overskrive eller Cansel for at stoppe og angive et andet navn. Bekræftelse af overskrivning vil erstatte filen med de nye data. Export All Models, overfør alle modeller på én gang Gem alle modeller til SD kortet ved at vælge Export All. Bekræft (Confirm) ved valg af EXPORT. Hvis der allerede findes en komplet export på SD kortet vil de blive overskrevet med samme navne fra din DX18. Du kan bekræfte, at de må overskrives eller afbryde med Cansel. NB: Eventuelle opsætninger kan gemmes på din PC som backup! Opdatering af DX18, Update Firmware Dette anvendes til at AirWare fra Spektrum Community hjemmeside kan opdatere styreprogrammet i din DX18. For at installere AirWare til SD kortet hentes (download) opdateringsfilen fra hjemmesiden til SD kortet. Sæt SD kortet i din DX18 og vælg punktet Update Firmware. Vælg versionen eller den fil der indeholder opdateringen og bekræft, at den skal læse og opdatere ved hjælp af denne fil. AirWare kan opdatere DX18 automatisk (Auto-Update) ved at SD kortet indeholder opdateringsfilen fra Spektrum. SD sættes i kortlæseren på din DX18. Når DX18 tændes vil den igangsætte opdateringen med det samme. Displayet vil vise status på opdate-ringen. Hvor længe det tager afhænger af hvor mange nye data der indlæses. Informationen gives på hjemmesiden for Spektrum DX18. Opdateringerne skal installeres i rækkefølge for at de ikke konflikter med hinanden. Vigtigt: Tag altid en kopi af ALLE dine modellers opsætning inden DX18 s program (firmware) opdateres! En ny BIND proces kan være nødvendig efterfølgende! 20 SPEKTRUM DX18 SENDER MANUAL

Kom godt i gang & Programmering

Kom godt i gang & Programmering Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Kom godt i gang & Programmering Indhold side Kom godt i gang... 3-4 Programmings eksempel Modelfly med to servoer på krængror... 5 Valg af model # hukommelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere