LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på at bruge dem via et rollespil. Desuden indeholder det mulighed for at gennemføre gentagne trivselsmålinger i klassen, så I kan måle på effekten af samværsreglerne. Materialet kan med fordel bruges inden for det obligatoriske emneområde Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab under kompetenceområdet Sundhed og trivsel. Samværsregler giver øget trivsel Det er en rigtig god idé at lave klassens egne samværsregler, for der er mindre mobning i de klasser, som har samværsregler. Samværsreglerne kan fungere som supplement til skolens antimobbestrategi og kan indeholde helt konkrete aftaler om, hvordan man omgås i klassen, og hvad lærere og elever helt konkret kan gøre, hvis aftalerne ikke bliver overholdt. Forskning viser nemlig, at elevernes trivsel øges, hvis der er klare regler for, hvordan man skal opføre sig, og hvis eleverne får konkrete eksempler på, hvad klassens samværsregler betyder, så de helt konkret ved, hvordan man er en god ven, hvordan man håndterer konflikter osv. Forskningen viser også, at det er vigtigt at arbejde systematisk med samværsregler, og at det er godt at inddrage eleverne aktivt og få en debat i klassen. Endvidere viser forskningen, at det er vigtigt, at forældrene også bliver inddraget. Læringsmål for materialet Eleverne: får viden om, hvor udbredt mobning er på deres egen skole (via en anonym trivselsundersøgelse) får konkret erfaring med at udvikle fælles regler for trivsel og benytte dem i praksis lærer, at alle har ansvar for at blande sig og sige fra lærer at tage moralsk stilling til, hvad der er acceptabel og uacceptabel adfærd lærer, hvordan de selv kan bidrage til en positiv kultur i klassen udvikler deres handlekompetence, når deres egne eller andres grænser bliver overskredet. Ovenstående mål kan også bruges til elevernes udviklingsplaner. Materialet indeholder Et webbaseret spørgeskema, som alle elever kan udfylde, og som måler på klimaet i klassen og omfanget af eventuel mobning. Spørgeskemaet udfyldes igen efter to måneder, så I kan se, om samværsreglerne fungerer. Og herefter igen fire måneder senere. En detaljeret forløbsbeskrivelse med forslag til tilrettelæggelse af de enkelte lektioner undervejs i processen, herunder tips til at åbne dialogen mv. (angivelsen af lektioner/tidsforbrug er vejledende og vil variere meget fra klasse til klasse). MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom er en del af kampagnen af samme navn. Kampagnen er udviklet af foreningen YouGlobe med mobbefaglig bistand fra Red Barnet og støtte fra TrygFonden. Kampagnen bygger på den nyeste mobbeforskning. En kort baggrundstekst, der forklarer, hvordan mobning kan forebygges, hvorfor mobning opstår, og hvordan man bedst bekæmper mobning. Her får du desuden Red Barnets råd til, hvordan du håndterer en samtale med et barn, der føler sig mobbet. Hvis der er problemer med mobning i klassen, kan baggrundsteksten udleveres til forældrene i forbindelse med indsatsen for at stoppe mobning. 1/7

2 Opgaveark til eleverne til deres arbejde med at komme med input til samværsreglerne. Skabelon/plakat til udarbejdelsen og præsentationen af samværsreglerne. Et rollespil, hvor eleverne kan øve sig på at bruge samværsreglerne. Forløbsprocessen kan naturligvis tilpasses den enkelte klasse i forhold til det arbejde, klassen allerede har sat i værk for at forbedre trivslen. På nogle skoler og i nogle klasser vil det eksempelvis give mening at etablere et samarbejde med skolens AKT-personale eller skolepsykologen. Alt efter den enkelte klasses udfordringer og det tidligere arbejde med området kan forløbets længde variere en del, hvorfor tidsintervallerne i den detaljerede forløbsbeskrivelse er vejledende. Materialet lægger op til følgende proces: DEL 1 Opfølgning på dialogmøde. (45-90 min) DEL 2 Præsentation af trivselsmålingens resultater Udarbejdelse af samværsregler. (120 min) DEL 3 Præsentation af de renskrevne samværsregler Rollespil, hvor samværsreglerne øves. (45 min) DEL 4 Information til forældre om samværsregler (forældremøde eller forældreintra). Efter fire måneder og frem: DEL 7 Evaluering af trivslen Løbende opfølgning. Efter to måneder: DEL 5 gentages (45 min) DEL 6 Præsentation af resultater fra trivselsmålingen Dialog om klassens trivsel og samværsreglers effekt. (45 min) 2/7

3 Processen trin for trin: Du opretter klassen på Herefter får du tilsendt en mail med info om, hvordan eleverne kan udfylde spørgeskemaet om mobning og trivsel. Eleverne udfylder det webbaserede spørgeskema. Du får som lærer resultaterne tilsendt på mail, så du kan se, hvordan det står til med trivslen i klassen. Eleverne præsenteres for resultatet af trivselsundersøgelsen og introduceres til arbejdet med at lave klassens egne samværsregler. Eleverne arbejder i grupper med at formulere indhold til samværsreglerne og regler for, hvad man gør, hvis reglerne ikke bliver overholdt. Eleverne præsenterer deres arbejde gruppevis. Det hele samles på tavlen, og eleverne debatterer og vælger, hvor meget der skal indgå i klassens samværsregler. Samværsreglerne bliver herefter renskrevet, rammet ind og hængt op i klassen. Der gennemføres en række rollespil, hvor eleverne øver sig på at bruge de nye samværsregler i praksis. Klassens samværsregler præsenteres sammen med skolens antimobbestrategi for forældrene enten på et forældremøde eller på forældreintra. Løbende opfølgning på samværsreglerne. Efter to måneder og igen efter fire måneder kan eleverne udfylde det webbaserede spørgeskema. Du får som lærer tilsendt resultaterne på mail. Løbende opfølgning på samværsreglerne. Klassens samværsregler supplerer skolens antimobbestrategi. Det er lovpligtigt for alle skoler at have en antimobbestrategi, men den er ikke altid tilstrækkelig fyldestgørende. Hvis det er tilfældet på din skole, kan I på mobbestop.dk finde Skabelon til antimobbestrategi - grundskoler : Forløbsbeskrivelse DEL 1 Opfølgning på dialogmøde. Anslået tidsforbrug: min. Log on-info, så eleverne kan udfylde det webbaserede spørgeskema (log-info sendes til din mail, når du opretter klassen på I den første lektion følges op på antimobbemødet, hvis I har haft besøg af det. Det kan fx ske med spørgsmål a la: Hvad synes I om mødet? Hvad har I gjort jer af tanker efter mødet? Er der nogle af jer, der har tænkt over, hvordan I synes, I har det sammen her i klassen? Herefter skal eleverne udfylde det webbaserede spørgeskema om trivsel og mobning. Du får som lærer resultaterne tilsendt på mail. 3/7

4 DEL 2 Præsentation af trivselsmålingens resultater Udarbejdelse af samværsregler. Anslået tidsforbrug: 120 min. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen (er blevet tilsendt per mail) Skolens antimobbestrategi (hvis en sådan findes) Bulletpoints til introduktionen til arbejdet med samværsreglerne (findes herunder) Opgavearket (hentes på mobbestop.dk) Skabelon/plakat (hentes på mobbestop.dk) Klassen præsenteres for trivselsundersøgelsens resultater og herefter for skolens antimobbestrategi (hvis en sådan eksisterer). Herefter introduceres de til det kommende arbejde med at lave klassens egne samværsregler. Hovedpointerne er følgende: Vidste I, at I har ret til at gå i skole uden at blive mobbet? I noget, der hedder Børnekonventionen, som Danmark har sagt ja til at rette sig efter, står der, at børn har ret til et godt børneliv. Og et godt børneliv er blandt andet et liv uden mobning. Derfor SKAL de voksne hjælpe jer, hvis I bliver mobbet. Skolen SKAL sørge for, at alle børn har det godt her i skolen. Derfor har skolen en antimobbestrategi. Det er en plan for, hvad de voksne skal gøre for, at alle børn har det godt (skolens strategi præsenteres). Det er rigtig godt, hvis man i klassen har det, der hedder samværsregler. I de klasser, hvor man har samværsregler, er der mindre mobning. Samværsregler er nogle regler for, hvordan vi gerne vil have det med hinanden her i klassen, hvordan vi synes vi skal opføre os over for hinanden, og regler for, hvad vi skal gøre, hvis vi selv eller andre her i klassen bliver behandlet dårligt. I har nemlig også selv et ansvar for trivslen her i klassen. Vi skal lave vores egne samværsregler i klassen, og når vi er enige om, hvordan den skal være, så skriver vi reglerne på et stort stykke papir og hænger op i klassen. Vi skal også præsentere det for jeres forældre, så de kan hjælpe til med, at reglerne bliver overholdt. Om lidt bliver I delt op i grupper. Og så skal hver gruppe arbejde med at komme med forslag til samværsreglerne. I skal arbejde ud fra et opgaveark, jeg deler rundt om lidt, og når I er færdige, skal hver gruppe op og præsentere gruppens forslag for de andre. Eleverne skal nu gruppevis arbejde med at formulere regler/principper for, hvordan de synes, man skal opføre sig over for hinanden i klassen, og hvad man helt konkret skal gøre, hvis man oplever, at der er nogen, der ikke lever op til reglerne. Opgavearket udleveres, og opgaven gennemgås, hvorefter eleverne deles i grupper og påbegynder arbejdet. Eleverne præsenterer gruppevis deres arbejde. Alle gruppernes input samles på tavlen, og det besluttes, hvad der skal med i klassens egne samværsregler. Brug gerne skabelonen/plakaten som en oversigt over, hvad I skal have med i jeres samværsregler. 4/7

5 DEL 3 Præsentation af de renskrevne samværsregler Rollespil, hvor samværsreglerne øves. Anslået tidsforbrug: 45 min. De renskrevne samværsregler (brug evt. plakatskabelonen på mobbestop.dk) Bulletpoints til introduktion af rollespillet (findes herunder) Rollespillet Evt. en repræsentant fra ledelsen, der kommer ned i klassen og anerkender elevernes arbejde Evt. visning af antimobbefilmen Vis mod (se link nedenfor). De renskrevne samværsregler udleveres til eleverne, gennemgås og hænges op i klassen. Få evt. skolens ledelse til at anerkende elevernes arbejde ved fx at give kage, komme ned og give ros eller lignende. Dette er med til at tydeliggøre vigtigheden af samværsreglerne. I kan også se antimobbefilmen Vis mod fra DR Ultras antimobbekampagne. Filmen handler om at være en god kammerat og sige fra, når man ser andre blive mobbet. Filmen varer to minutter og kan ses her: Derefter tales med klassen om at huske at bruge samværsreglerne, og eleverne introduceres til rollespillet, hvor de skal øve sig i at bruge de nye samværsregler. Det kan fx ske i vendinger a la: De nye samværsregler betyder, at I måske vil komme i nogle situationer, hvor I skal gøre noget andet, end I plejer og det kan godt være svært. Men det her er jeres samværsregler, som I selv har været med til at lave. Så det er vigtigt, at alle følger de nye regler, og at alle bakker hinanden op i, at reglerne skal følges. Nu skal vi lave et rollespil, hvor vi skal øve os på at bruge de her regler. Så finder vi også ud af, om vi allesammen har forstået reglerne på nogenlunde samme måde. DEL 4 Informere forældre om samværsregler (forældremøde eller forældreintra). Det er vigtigt at præsentere forældrene for samværsreglerne, så de kender dem og kan bakke op om dem. Dette kan fx gøres til et forældrearrangement, hvor samværsreglerne gennemgås, eller hvor eleverne gruppevis fremlægger dem. Alternativt kan samværsreglerne lægges på forældreintra med besked om, hvorfor de er vigtige for forældrene at kende til og bakke op om. 5/7

6 Efter to måneder: DEL 5 gentages. Anslået tidsforbrug: 45 min. Log on til eleverne (fås ved at du logger ind på mobbestopsurvey.dk) Vi anbefaler, at I måler på trivslen i klassen igen efter to måneder og igen efter fire måneder, ved at eleverne udfylder det samme spørgeskema igen. Du vil modtage en mail, der husker dig på dette. DEL 6 Præsentation af resultater fra trivselsmålingen Dialog om klassens trivsel og samværsreglernes effekt. Anslået tidsforbrug: 45 min. Resultaterne fra de to trivselsmålinger (for at se om der er sket fremskridt med trivslen) Evt. spørgeguide (findes herunder). Resultaterne fra trivselsmålingen præsenteres for eleverne, herunder om trivslen er blevet forbedret siden første trivselsmåling. Herefter tages en dialog i plenum om samværsreglernes effekt. Snakken kan tage udgangspunkt i denne spørgeguide: Kan I huske, hvad der står i samværsreglerne? Hvordan går det med at overholde samværsreglerne? Synes I, at samværsreglerne har hjulpet? Er det blevet nemmere at blande sig og sige fra, hvis nogle bliver mobbet? Er det blevet nemmere at tage fat i en voksen? Synes I, at I selv og jeres kammerater lever op til samværsreglerne? Synes I, at de voksne lever op til samværsreglerne? Hvis der fortsat er mobning eller problemer med trivslen, er det vigtigt at gøre en ny indsats. Måske skal der kobles en AKT-lærer eller skolepsykolog på. En del kommuner har også et eller flere tilbud, man kan bruge. Børns Vilkårs Skoletjeneste har også antimobbekonsulenter, og Red Barnet anbefaler flere forskellige på blandt andet sikkerchat.dk. 6/7

7 Efter fire måneder og fremefter: DEL 7 Evaluering af trivslen Løbende opfølgning For at samværsreglerne får en effekt, er det vigtigt løbende at tale om dem og henvise til dem, når der opstår situationer, der gør det relevant. Men det er også vigtigt helt systematisk at afsætte tid til at tale med klassen om dem. Det anbefales at tage denne snak, efter den første måned er gået og derefter rutinemæssigt hver tredje måned. 7/7

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere