INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE"

Transkript

1 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015

2 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre 0. 3 Fritidsliv Oplæg om fritidsliv Elever og forældre 1. 4 Børn og sociale medier Et kort temaforløb Elever 4. 5 Social pejling Temaforløb og oplæg Elever og forældre 5/6. 6 Konflikthåndtering grundk. Temaforløb Elever 5/6. 7 Elevmægleruddannelse Uddannelsesforløb Elever 6/7. 8 Alkohol og fester To sammenhængende forløb Elever og forældre 7. 9 Forebyggelsesdag 8. kl. En hel temadag Elever Forebyggelsesdag 9. kl. En hel temadag Elever klasses undersøgelse Elektronisk spørgeskema Elever Alle de nævnte trivselsindsatser i dette katolog, er også beskrevet i SSP læseplanen. 2

3 SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN 0. årgang - forældre. Vi ønsker at have tidligt fokus på forældrenes rolle i forhold til børnenes risikoadfærd. Trivsel: Forældres betydning for klassens trivsel - selvom mange forældre er klar over deres betydningsfulde rolle i forhold til trivslen i deres barns klasse, står det måske ikke altid helt klart, hvor man som forælder kan tage fat for at styrke den. : Der afvikles et kort indlæg på første forældremøde i 0. klasse om SSP forebyggelses- og læseplanen, hvor forældrene introduceres kort for hvad formålet med planerne er, og hvorfor der er de forskellige emner på i de enkelte klassetrin. Ungdomskonsulenten eller anden medarbejder i UngNorddjurs. Første forældremøde i 0. klasse (Efterår). Ca min. På skolen i det valgte lokale. 3

4 1. årgang både børn og forældre. FORRIGE SIDE FRITIDSLIV Fritidsvejleder. Et godt fritidsliv har en forebyggende effekt i forhold til risikoadfærd. Derfor vil vi gerne fra et tidlig tidspunkt snakke fritidsvaner, venskaber, sundhed m.m. med børnene, så de får en forståelse for det vigtige i at interessere sig for noget og møde andre. Idræt - Idrætskultur og relationer: Eleverne skal gennem en variation af idrætslege og samarbejdsøvelser opnå viden om og erfaring med værdierne i at kunne samarbejde, trods forskellige behov, forudsætninger og interesser. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab sundhedsfremme. Der skal arbejdes med forskellige elementer af et bredt og positivt sundhedsbegreb, som eleverne kan relatere til egne liv, herunder venskaber, familie, kost og motion. : Oplæg både for børn og forældre om fritidsliv. Børnene vil blive præsenteret for fritidsvejlederen, og høre lidt om fritidsmuligheder, og forældrene vil på et forældremøde få et kort indlæg om vigtigheden af et godt fritidsliv, og hvilke muligheder der er i Norddjurs. Starten af 1. klasse - forældremøde i 1. klasse. Ca min. om dagen med børnene og min. om aftenen med forældrene. På skolen i det valgte lokale. 4

5 BØRN OG SOCIALE MEDIER 4. årgang. Sociale medier er blevet en naturlig del af hverdagen blandt rigtig mange børn og unge. Disse medier er kommet for at blive, og vil i fremtiden kun stille endnu større krav til at vi som mennesker er i stand til at håndterer disse medier korrekt. Indlægget er en kort introduktion til emnet, og forventes fulgt op af skolen og forældrene løbende fremover. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - sundhed og trivsel: Der fokuseres på, hvordan mobning undgås, og trivsel øges i forskellige sammenhænge, herunder på skolen, i fritiden og gennem elektroniske medier. IT og medier - Webetik: Eleverne deltager i stigende grad i digitale fora og det nødvendiggør, at de tilegner sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i vekslende online sociale kontekster. : Børn og sociale medier er et kort temaforløb, hvor børnene tilegner sig viden om de sociale medier, deres mekanismer, faldgruber, lovgivning m.m. Ungdomskonsulenten eller anden medarbejder i UngNorddjurs. 2 x 45 min. Klasseværelset. Hjemmesider: aspx Folder om forløbet. Hvis det ønskes kan forløbet følges op på et efterfølgende forældremøde. Sidste halvdel af 4. skoleår. 5

6 SOCIAL PEJLING 5. el. 6. årgang både børn og forældre. Social pejling er et dokumenteret virksomt forebyggelsestiltag i forhold til risikoadfærd. Udgangspunktet for tiltaget er, at menneskers forestillinger om andres forventninger har en tendens til at være præget af sociale overdrivelser, som kan blive til såkaldte flertalsmisforståelser, når tilstrækkeligt mange tror på de sociale overdrivelser. Mange tror, at andre er mere risikovillige, end både dem selv og andre rent faktisk er og de søger at leve op til det, de tror, er den normale adfærd. Resultatet bliver, at vi får en mere risikobetonet dagligdag, end hvis vores pejling af andres forventninger og holdninger (social pejling) var baseret på facts i stedet for forestillinger. Det er disse forestillinger der arbejdes med i social pejling. Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel venskaber Livsstil: Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af betydningen af mental sundhed, og hvordan positive og anerkendende relationer kan bidrage til fremme af dette Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, hvordan individuel livsstil i forhold til sundhed kan påvirkes af normer og idealer i medier, blandt venner, i skolen og familie. : Temaforløb med børnene om dagen og indlæg på forældremøde om aftenen om social pejling. Børnene vil med udgangspunkt i egne overdrivelser om rygning arbejde med årsager til overdrivelser og misforståelser, for at opnå en forståelse for hvorfor vi som mennesker handler som vi gør. Forældrene vil blive præsenteret for forløbet på et forældremøde, og vil selv opleve udfordringerne med overdrivelser. Ungdomskonsulent eller anden medarbejder i UngNorddjurs Slutningen af 5. klasse eller i starten af 6. klasse. 4 x 45 min. med børnene om dagen og ca. 75 min. med forældrene om aftenen. Forældremødet ønskes afholdt som en del af et ordinært forældremøde. På skolen i det valgte lokale. Hjemmeside: Der kræves lidt forberedelse af lærerene, da de skal aftale tid, få børnene til at udfylde et spørgeskema og inviterer forældrene. 6

7 KONFLIKTHÅNDTERING - GRUNDKURSUS 5. el. 6. årgang. Der tilbydes et grundkursus i konflikthåndtering til alle elever i en årgang i Norddjurs kommune. I kan som skole vælge at forløbet afvikles tidligst i slutningen af 5. årgang og senest i slutningen af 6. årgang. Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel personlige grænser venskaber: Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af deres egen rolle i forhold til at fremme egen og andres trivsel. Undervisningen skal desuden øge elevernes forståelse af, at respekt for forskelligheder i skolens fællesskaber er en positiv værdi, der kan bidrage til at fremme trivsel. Eleverne skal kunne vurdere betydningen af gode venskaber i forhold til sundhed og trivsel med inddragelse af egne erfaringer og overvejelser over handlemuligheder i dilemmaer relateret til venskaber. : Det er et temaforløb, hvor børnene vil blive introduceret for konstruktiv konflikthåndtering, hvor de lærer om isbjerg modellen, og får kompetencer til bedre at kunne løse egne og andres konflikter. UngNorddjurs medarbejder el. lærer fra Kattegatskolen. Slutningen af 5. klasse eller i starten af 6. klasse. 12 x 45 min. med børnene fordelt på to dage. På skolen i det valgte lokale. Forløbet vil efterfølgende kunne suppleres med et elevmæglingskursus. Men en tidsplan for dette kunne være: Maj måned - Alle 5. klasserne får et grundkursus i konflikthåndtering. Juni måned - Skolens mægler kontaktperson er på kursus. August måned - De udvalgte elever bliver uddannet elevmæglere i 6. klasse, hvorefter elevmæglerne kan gå i gang med at mægle. Der vil også kunne vælges andre muligheder, men rækkefølgen af kurserne skal køre sådan. 7

8 ELEVMÆGLERUDDANNELSE 6. årgang. (evt. 7 årgang efter behov). I forlængelse af grundkurset i konflikthåndtering, kan I som skole vælge at uddanne x antal elever til elevmæglere efterfølgende. Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel personlige grænser venskaber: Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af deres egen rolle i forhold til at fremme egen og andres trivsel. Undervisningen skal desuden øge elevernes forståelse af, at respekt for forskelligheder i skolens fællesskaber er en positiv værdi, der kan bidrage til at fremme trivsel. Eleverne skal kunne vurdere betydningen af gode venskaber i forhold til sundhed og trivsel med inddragelse af egne erfaringer og overvejelser over handlemuligheder i dilemmaer relateret til venskaber. : På denne uddannelse vil eleverne lærer at mægle i både kendte og ukendte konflikter. Eleverne kan mægle blandt elever der er mindst 2 år yngre. UngNorddjurs medarbejder el. lærer fra Kattegatskolen. Starten eller slutningen af 6. klasse. (Afhængig af hvornår eleverne har haft grundkursus). 10 x 45 min. med børnene fordelt på flere dage. På skolen i det valgte lokale, men måske samles børn fra flere skoler et sted. Gratis (Dog afse ressourcer se nederst). Det er vigtigt at skolerne afsætter ressourcer til mindst to voksne, der støtter og vejleder elevmæglerne, samt deltager i et kort uddannelsesforløb for de voksne og elevmæglingsforløbet for børnene. Disse voksne kaldes skolens mæglerkontaktperson. Dette for at have en forståelse for mægling, og for at være tilstede ved børnenes mæglinger. Tidsplan for forløbet kunne være: Maj måned - Alle 5. klasserne får et grundkursus i konflikthåndtering. Juni måned - Skolens mægler kontaktperson er på kursus. August måned - De udvalgte elever bliver uddannet elevmæglere i 6. klasse, hvorefter elevmæglerne kan gå i gang med at mægle. Der vil også kunne vælges andre muligheder, men rækkefølgen af kurserne skal køre sådan. 8

9 ALKOHOL OG FESTER 7. årgang. Alkohol debut og mængde er de to væsentligste faktorer i forbindelse med unges forhold til alkohol fremadrettet. Formålet med indsatsen er derfor at få sat fokus på dette og samtidig have fokus på børnenes forventninger til det kommende ungdomsliv. I forhold til forældrene er temaet: Vil du være med til at skabe tryghed for dit barn og støtte dit barn i sunde valg. Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab - sundhed og trivsel livsstil og levevilkår: Eleverne skal igennem forløbet udvikle deres viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge. Der fokuseres på alkohol, narkotika, rygning, sol, seksuel adfærd og mental sundhed. : Igennem to sammenhængende forløb, først et med børnene alene og dernæst med både børn og forældre, sætter vi fokus på alkohol, selvværd, gruppepres, fester m.m. Fokus er at få børn og forældre til at diskutere fakta viden om alkohol, dilemmaer i forhold til alkohol og forventninger til hinanden. Helst i efteråret. 2 x 45 min. med børnene i dagtiden og 2 timer med både forældre og børn om aftenen. (Eftermiddag). På skolen i det valgte lokale. Keld Kristensen, tlf Vigtigt at skolen står for tilmeldinger og hjælper med at sælge dagen til forældrene. Ungdomskonsulenten og sundhedsplejen. 9

10 FOREBYGGELSESDAG 8. KLASSE 8. årgang. Temadag med fokus på forebyggelse. Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab - sundhed og trivsel livsstil og levevilkår: Eleverne skal igennem forløbet udvikle deres viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge. Der fokuseres på alkohol, narkotika, rygning, sol, seksuel adfærd og mental sundhed. IT og medier - webetik: Eleverne deltager i stigende grad i digitale fora og det nødvendiggør, at de tilegner sig kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i vekslende online sociale kontekster. Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab - køn, krop og seksualitet normer og idealer: I forløbet skal eleverne udvikle deres viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet. Eleverne skal vide, at køn, krop og seksualitet har både biologiske, fysiske, psykologiske, kulturelle og sociale dimensioner. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, at normer og idealer for køn, krop og seksualitet påvirkes af det samfund, man lever i. Undervisningen skal styrke elevernes handlemuligheder i forhold til eget liv. : Eleverne mødes til en hel temadag, hvor der er fokus på forskellige emner, såsom alkohol, sociale medier og sex. Ungdomskonsulenter, sundhedsplejen, andre medarbejdere i UngNorddjurs, Sexperterne m.fl. Uge 34, 35 eller 36. En hel skoledag. I UngNorddjurs lokaler (Alternativt på skolen). 10

11 FOREBYGGELSESDAG 9. KLASSE 9. årgang. Temadag med fokus på forebyggelse. Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab - sundhed og trivsel livsstil og levevilkår: Eleverne skal igennem forløbet udvikle deres viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge. Der fokuseres på alkohol, narkotika, rygning, sol, seksuel adfærd og mental sundhed. Uddannelse og job - personlige valg mine muligheder: Der arbejdes med elevens egne ønsker og forudsætninger i relation til forskellige karriereveje, herunder valg af uddannelse og forestillinger om fremtidig job/beskæftigelse. Der er her fokus på sammenhænge mellem elevernes selvopfattelse/ omverdensforståelse og deres valgperspektiv. : Eleverne mødes til en hel temadag, hvor der er fokus på forskellige emner, såsom alkohol, stoffer, økonomi, uddannelse, kriminalitet, sundhed, fritidsliv, m.m. En hel skoledag. I UngNorddjurs lokaler (Alternativt på skolen). Ungdomskonsulenter, sundhedsplejen, andre medarbejdere i UngNorddjurs, politiet, UU-vejledere, læger m.fl. Uge 34, 35 eller

12 9. KLASSE TRIVSELSUNDERSØGELSE 9. årgang. Elektronisk spørgeskema. FORMÅL: Formålet er at få lokale tal til det fremtidige forebyggende arbejde, så vi i SSP samarbejdet ved hvor vi skal sætte ind m.m. : Eleverne udfylder et elektronisk spørgeskema anonymt med spørgsmål om trivsel, skole, sundhed, rusmidler, kriminalitet m.m. FORMÅL: Formålet er at få lokale tal til det fremtidige forebyggende arbejde, så vi i SSP samarbejdet ved hvor vi skal sætte ind m.m min. I klasseværelset. Elektronisk link og kode fremsendes i god tid. Ingen, men læreren skal være tilstede under udfyldelse og vejlede eleverne. Fra 1. marts 1. maj hvert år. 12

13

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere