Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31."

Transkript

1 Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og kontingent samt statusrapport på satspuljeprojektet for 4. kvartal. Generalforsamling søndag d. 26. april kl 13. til 17. på Folkestedet, Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C. 1 Vi håber at se mange af jer til en god og inspirerende dag og efter selve generalforsamlingen, der er berammet til ca. 1½ time, er der mulighed for socialt samvær. Vi sørger for en god frokost og eftermiddagskaffe. For deltagelse og for at kunne stemme fordrer det medlemskab af foreningen. Invitation og oplysninger om samkørsel sender vi ud, når vi nærmer os. Medlemskab og kontingent Vi takker for de mange, der har tegnet medlemskab løbende gennem årene og fornyet deres kontingent, og til alle jer nye. Har du lyst til et medlemskab, så koster det 200 kr. om året. Som kan indbetales på Reg; 0757 Konto Har du brug for at komme i kontakt med os, finder du vores oplysninger på hjemmesiden. OBS: Bemærk venligst, at denne mail ikke kan besvares, så hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til dette nyhedsbrev, så bedes du venligst sende disse til vores adresse: Treårigt udviklingsprojekt forankret i Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. december 2014 Denne statusrapport for fjerde kvartal er også afslutning på vores andet projekt år. Og det er med stor glæde, at vi kan konstaterer en rigtig god fremdrift. Vi er lykkes med at få flere i 2013

2 tale, mange mobberamte har vi hjulpet og mange gode henvendelser med ønske om viden deling, dialog, foredrag og temadage er landet fra både offentlige og private virksomheder. Samt henvendelser fra Kommuner, Regioner og fagforeninger. Samt at alle vore aktiviteter har været godt kørende. Der er sendt en hilsen med tak til Hendes Majestæt Dronningen for den fine og flotte nytårstale. Brevet ligger til download på vores hjemmeside. 2 Samt vi har sendt en hilsen på vores hjemmeside og på facebook: Stor tak til vores kloge Dronningen for den fine og direkte nytårstale. Mennesket i centrum; Jordforbindelse - Be Nice - Go Karma. I sandhed et kærligt "puf" til os alle og hver især. CITAT: Det gælder for de unge, som det gælder for os alle. Vi skal gøre os umage. Vi skal gøre vort bedste i alle livets forhold, også når andre behøver hjælp. Måske er der en kollega, som har brug for opmærksomhed og omsorg, bare en venlig bemærkning, et smil på en grå dag eller en håndsrækning, som viser, at vi kerer os om hinanden. Vi kan også blive vidne til, at nogen bliver chikaneret eller mobbet. Så kan man hurtigt blive fristet til at tænke: Hold mig udenfor. Hvad kan jeg stille op? Det må andre tage sig af. Men hvis ingen gør noget og alle bare lurepasser, så bliver ingenting bedre. Vi kan jo også selv få brug for, at et menneske standser op og rækker os sin hånd. Citat slut. Jeg håber at andre kloge meningsdannere, politikere, fagforeninger, ledere, chefer og alle på de danske arbejdspladser hørte godt efter i timen! Kloge ord som jeg håber mange vil følge. At påvirke holdninger og ændre adfærd er en stor opgave - Men ved fælles hjælp, kan meget lykkes. Godt nytår til jer alle. På genhør og gensyn: I Den Gode Sags Tjeneste. Bedste hilsner Gitte Strandgaard Formand og projektleder 2013

3 1. Afdækning af mobberamter forløb Vi har igen haft mange henvendelser i dette fjerde kvartal. Hver uge er der mobberamte og pårørende, der henvender sig. Og nu også venner til de mobberamte. Dels via hotline, men i større omfang via mail, mobil og facebook. Vi har mødtes med mobberamte for drøftelse af deres situation, og her bistået med hjælp, støtte og vejledning. To nye forløb er startet op. 3 Vi følger nu flere mobberamte, og har bistået i forbindelse med klager til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen som medunderskrivere, samt vi har rettet henvendelse direkte til Arbejdstilsynet i en konkret sag. Ligeledes bistår vi i hele processen, hvor det handler om at få lukket dørene og få afleveret skriftlig materiale af sagsforløb til rette ansvarlige. Her under topledelse, Kommuner, bestyrelser, borgmestre og fagforeninger. Når mobberamte henvender sig til ansvarlige, efter de er blevet syge på grund af ulovlig mobning og efterfølgende fyret, så er det et forsøg, fra deres side, om at give de ansvarlige på området en håndsrækning. Således at de får indblik i, hvad der er foregået og herved får mulighed for at gøre noget. Der er stadig mobberamte, der løbende retter henvendelser fra tidligere sagsforløb. Som tidligere gør vi løbende opmærksom på vores henvendelse til landets fagforeninger: Vi har forfattet et brev til landets fagforeninger, som ligger til download på vores hjemmeside. Dette udlever vi altid, når vi er i dialog med fagforeninger, tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi kalder fortsat ind til dialog og viden deling - På trods af at vi møder massiv modstand, blandt andet fra netop fagbevægelsens side! Skal vi for alvor " knække koden" så betyder det, efter vores opfattelse, at alle aktører skal i spil. Og se på hvilke muligheder der er, for at sikre mobberamte retfærdighed og retssikkerhed. Vi mener, at der er masser af konkrete muligheder og tiltag, der kan bringes i spil, for at dette kan ske. Hvilket vi løbende orienterer om, blandt andet her i statusrapporterne, via nyhedsbreve og facebook. Samt dokumenter der ligger til download på vores hjemmeside. 2013

4 Det er stadig slående, at rigtig mange er hårdt ramt både fysisk og psykisk. Længe efter at de har forladt arbejdspladsen, hvor den ulovlige mobning foregik. Vi er de mobberamter stemme, og vi vil fortsætte med at kalde ind til viden deling og dialog med relevante aktører og ansvarlige på området. Voksenmobning? Det er noget vi taler om - Og gør noget ved! 2. Bidrag til intern arbejdsrapport og håndbog 4 Vores interne arbejdsrapport er igen blevet brugt i forbindelse med udarbejdelsen af de 10 råd til forskellige aktører og til vores håndbog. Vi har indskrevet begrebet NUDGING. Nudge er det engelske ord for af puffe. I USA er det blevet ideologisk ramme om en bevægelse, hvis grundtanke det er, at man får folk til at træffe bedre og klogere beslutninger. Vi anvender aktivt Nudging i vores arbejde og indsats. For eksempel vores A- skilte med gode anvisninger og spørgsmål. Ligeledes at vi opfordrer arbejdspladserne til aktivt at sætte fokus på deres egne værdisæt og ord. Det er oplagt at udvikle en større brug af Nudging i forbindelse med vores projekt, hvilket vi vil have fokus på. Vi har rettet henvendelse til DR, der har sendt nogle programmer: Vanens Magt. Om brug af Nudging. Vi har opfordret til at lave en udsendelse fra en arbejdsplads. Vi har igen afholdt nogle gode møder med journalist Jakob Kehlet. Der skrives og laves interview. Vi er rigtig godt med. Det er en stor opgave, men også særdeles spændende. For det er vores slutprodukt i projektet. Omkring afslutningskonferencen er vi i løbende dialog med Conference Care, og der er aftalt endnu et møde først i det nye år. Afslutningskonferencen er torsdag eftermiddag d. 22. oktober 2015 på Axelborg. Det er to store opgave, vi nu for alvor har taget fat på. Vi vil fortsætte vores gode struktur og planlægning. Og på den måde få opgaverne fordelt, så vi samtidig kan tage imod, de mange henvendelser vi får og handle på dem. Samt afholde de øvrige aktiviteter, der er tilskrevet vores projekt. 2013

5 3. Besøg i forskellige byer Vi har nu fået tilladelser til at afholde vores 3 bus events i Roskilde, fredag d. 29. maj kl til Svendborg, fredag d. 19. juni kl til Aarhus, fredag d. 21. august kl til Vi ser frem til nogle spændende ture rundt i Danmark. Og som vanligt udsender vi en pressemeddelelse forud for arrangementerne og ligeledes direkte henvendelse til forskellige aktører. Herunder fagforeninger i områderne. 4. Gennemførelse af foredrag og deltagelse i temadage Gitte Strandgaard har afholdt en udstillerstand og en workshop hos en Kommune i forbindelse med deres Årskonference. Både udstillerstand og workshop var vel besøgt. Og det er nu aftalt med Kommunen, at Gitte Strandgaard afholder en temaeftermiddag for deres ledere i maj Vi har fået en god tilbagemelding. Efter konferencen er Gitte Strandgaard blevet kontaktet af en leder, der deltog på konferencen til workshoppen. Og der er afholdt et temamøde på hendes arbejdsplads for alle ansatte. Her var en rigtig god stemning og mange gode drøftelser omkring emnet blev landet. Vi har fået en god tilbagemelding. Gitte Strandgaard har i samarbejde med servicechef i en Kommune planlagt og afholdt et konfliktmæglingsmøde for nogle af Kommunens serviceassistenter. Mødet forløb godt og der blev lavet aftalerne for det videre samarbejde. Hvor alle skal have det godt. Vi har fået en god tilbagemelding. Gitte Strandgaard har afholdt et formøde på en privat virksomhed i Nordborg. Hvor de havde konstateret dårligt psykisk arbejdsmiljø i en enkelt afdeling. I samarbejde med leder, HR. arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant blev der planlagt en temaeftermiddag, med afsæt i det gode trivsels arbejder, der allerede var foregået på virksomheden. Oplæg og dialog omkring årsager, forebyggelse og håndtering af mobning. 2013

6 Herefter gruppedrøftelser ud fra afdelingens egne værdiord, som de var kommet til udtryk fra medarbejderne i det forudgående trivselsarbejde. En meget aktiv og deltagende personalegruppe hvor mange bød ind under oplægget og deltog i dialog. Ligeledes en meget aktiv gruppedrøftelse ved bordene og efterfølgende dialog i plenum. Trivselsgruppen skal nu arbejde aktivt videre med processen, og der er aftalt et op følgende møde med Gitte Strandgaard i januar Vi har fået en god tilbagemelding. 6 Oplæg og debatmøde arrangeret af Samarbejdet Arbejdere og Akademikere Mobning på arbejdspladserne. Hvordan hjælper fagforeningerne? Gitte Strandgaard deltog i panelet sammen med Kirsten Normann Andersen, FOA Aarhus, John Graversgaard, Samarbejdet Arbejdere og Akademikere og Peter Baunsgaard, 3F. Sommervej Aarhus. Bente Bornemann Kristensen samt to af vore andre aktive medlemmer deltog i debatten. Det var et godt og inspirerende møde, hvor mange faktorer og elementer kom i spil. Der var stor interesse for vores medbragte materiale, som blev udleveret til flere. Konference arrangeret af LO. Flere år på arbejdsmarkedet kræver forebyggelse. Gitte Strandgaard deltog i debatten, og der var flere fagforeninger og organisationer der kom hen i pausen for en yderligere drøftelse omkring voksenmobning. Ligeledes fik hun en snak med beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristrensen og udleverede lidt materiale samt vores seneste nyhedsbrev. Med opfordring til et dialogmøde, hvor vi gerne vil fremlægge vores praksiserfaringer og gode resultater for ministeren. Efterfølgende har Bente Bornemann Kristensen fået en snak med beskæftigelsesministeren, i forbindelse med hans besøg i Horsens. Ministeren har meldt tilbage at han, på grund af travlhed, ikke kan mødes med os. Vi har derfor meldt ud, at vi vil rette henvendelse igen, når vi er kommet godt ind i Deltagelse ved Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg d og 11. november. Igen i år var vi, Bente Bornemann Kristensen og Gitte Strandgaard, deltagende med udstillerstand og to workshops. 2013

7 Vi fik rigtig mange besøg i standen, og mange gode dialoger samt aftaler for yderligere med flere. Vi kunne spore en større interesse i og vilje til at sætte mobning på dagsorden end sidste år. Hvilket vi siger mange tak for. Vinderen af vores præmie gik til en arbejdsmiljøchef i en Kommune, som med begejstring modtog præmien, der blandt andet indeholdt en temadag. Efterfølgende er vi blevet opfordret af arbejdsmiljøchefen til at tilmelde os ArbejdsmiljøNETS Årskonference i Kolding Dette er nu på plads. Ligeledes opfordret til at deltage med udstillerstand til Arbejdsmiljødage som afholdes samlet for tre Kommuner i foråret Det har vi nu lagt billet ind på. 7 Igen i år var der mange interesserede og engagerede arbejdsmiljøfolk, der fandt vejen til vores to workshops. Hvilket vi også takker for. Vi har allerede nu aftaler med flere fra konferencen blandt andet HK. Hovedstaden. Dansk Magisterforening i Aarhus og AM Gruppen. Vi har reserveret udstillerstand til næste års Arbejdsmiljøkonference, og vi glæder os til gode gensyn og nye bekendtskaber. Der har været mange henvendelser i dette kvartal for spørgsmål om mobning og arbejdsmiljø og for booking af foredrag og temadage. Således har vi nu allerede følgende aftaler: Offentligt oplæg og debatmøde Nykøbing Falster og Jammerbugt To temadage på et sygehus Temadag for lederne i en Kommune Temadag for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og konsulenter i en fagforening på Midtsjælland. Temaaften dagtilbud i en Kommune Deltagelse med oplæg og viden deling i en ny oprette netværks- og dialoggruppe på Sjælland. Her lidt fra siden: Tusind tak for alle jeres bidrag til min udfordring!:-d Det er da helt fantastisk så meget opbakning man kan få til noget man ikke har tænkt helt igennem - men det er jo også lidt 2013

8 meningen med TagDel. Til info har jeg har været i kontakt med bl.a 'Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!' om sidste år fik 4,2 mio. kr. fra regeringens såkaldte satspuljemidler. I kan læse mere om foreningen her: Foreningen fik mig til at indse, at der hvor jeg helst ville fokusere mit arbejde, fandtes der alligevel allerede nogen, der gjorde en stor indsats. Så i stedet for at slå et for stort brød op ved at lave en ny NGO, har jeg valgt at støtte det eksisterende gode projekt vedrørende voksenmobning, som jeg bestemt mener er et vigtigt område, og noget vi bør få nedbragt - men først og fremmest få talt om. Se mere om TagDel her; Etablering af netværksgrupper og formidling via netværk Vi har afholdt netværksmøder i både Jyllands- og sjællandsgruppen. Igen har der været meget aktivitet i grupperne, og der landes fortsat gode ideer til det gode arbejde. Ligeledes har flere fra Jyllandsgruppen deltaget aktivt i gruppedrøftelser omkring konkrete aktiviteter i projektet og generelt om tiltag, der kunne være gavnlige på den lange bane. Pressen: Bagklog på P1, hvor Peter Mygind var gæstevært og satte voksenmobning på dagsorden. Hør med lidt inde i anden time hvor Peter læser op fra mail, som vore medlemmer har sendt til ham, og Gitte Strandgaard bliver ringet op for en dialog: Sygeplejersken, Fynske Medier og Radio 24syv. Ældresagens Magasin NU, hvor et af vore aktive medlemmer Bente Bornemann Kristensen fortæller sin historie i et tema om tilgivelse. Læs artiklen her: I januar eller februar nummeret kommer et tema omkring voksenmobning hvor Gitte Strandgaard bidrager. Vi har været deltagende med ekspertviden og case i forbindelse med henvendelser fra journalistog sociologistuderende. Dialog med politikere fra Christiansborg Vi er nu i dialog med to politikere og håber på møder med dem. Samt med andre på Christiansborg. 6. Udvikling af hjemmeside og dialog via facebook Vi opdaterer løbende begge steder. Vi bruger aktivt facebook, når journalister og studerende ønsker at komme i kontakt med 2013

9 mobberamte, hvilket fungerer rigtig fint. Her foregår stadig mange dialoger, samt det er en god platform for formidling og viden deling. Vi får løbende tilbagemeldinger på både hjemmeside og facebook grupper. Folk er glade for den information de får, og kan finde der. 7. Betjening af hotline Der er henvendelser på hotline stort set alle onsdage. 9 I forlængelse her af skal nævnes, at der har været rettet henvendelse på mobil, direkte til Gitte Strandgaard i juleferien. Folk der havde akut behov for hjælp. Ligeledes foregår mange henvendelser uden for hotline åbningstid, hvilket vi selvfølgelig altid giver mulighed for. 8. Etablering af og betjening af åben rådgivning Vi har haft en åben rådgivning i dette kvartal, hvor der var en enkelt henvendelse. De to andre onsdage har vi haft arrangementer andre steder i landet, og har ikke kunnet holde åben. Folkestedet, hvor vi høre til, er stadig en fantastisk ramme. Hvor vi altid kommer i dialog med mange spændende mennesker, og får udbredt kendskabet til Voksenmobning. Afslutningsvis Det har været et travlt kvartal, men på den gode måde. Vi er glade for det store netværk, som vi efterhånden har fået bygget op. Netop fordi vi er så aktive og synlige mange steder gør, at vi får etableret gode samarbejdsrelationer, og mange finder vejen til os. Således er vi lykkes med at vores projekt hele tiden er i god fremdrift og lander mange gode resultater. Vi ser frem til et godt 2015, hvor vi vil fortsætte som vanligt. På baggrund af vores mange aktiviteter og de mange henvendelser vi får, har vi besluttet at søge satspuljen igen. Så vi kan fortsætte dette gode og resultatskabende projekt. Venlig hilsen og på bestyrelsens vegne Gitte Strandgaard Projektleder og kvalitetsansvarlig 2013

10 En lille afrunding på dette første nyhedsbrev i 2015 Vi er nu godt i gang med det tredje projekt år, og vi ser frem til mange gode arrangementer, og inspirerende møder rundt i det Danske land. Med stor tak til alle I der har krydset vores vej, bidraget aktivt på forskellig vis og bakket os op. På glædeligt gensyn: I Den Gode Sags Tjeneste. Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne 10 Gitte Strandgaard. 2013

Nyhedsbrev Juli 2015

Nyhedsbrev Juli 2015 Nyhedsbrev Juli 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye bestyrelse, og i statusrapporten for 2. kvartal i satspuljeprojektet kan du blandt

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere