IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. Hotline onsdag mellem kl Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf."

Transkript

1 IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1

3 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden for dette idékatalog er arbejde, viden og erfaringer fra foreningen Voksenmobning Nej Tak! Således som det er kommet til udtryk siden foreningsstiftelsen d. 3 april (bilag 1) Formålet er at få stoppet mobning, og chikane på de danske arbejdspladser. Idékataloget`s indhold er tænkt gennemført som et treårigt projekt, med foreningen som omdrejningspunkt. I tæt samarbejde med relevante samarbejds- og sparringspartnere. Her tænkes blandt andet på Beskæftigelsesministeriet, Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, repræsentanter fra Dansk Erhverv, og fagforeninger. Projektet skal indeholde mulighed for løbende videns- og erfaringsdeling, og for udvikling af konkrete tiltag, der kan stoppe mobning og chikane på arbejdspladsen. Projektet skal omhandle det psykiske arbejdsmiljø samlet set, og tager sit afsæt i mobning på arbejdspladsen. (bilag 2) Bestyrelsen i foreningen Voksenmobning Nej Tak! Januar

4 KONKRETE TILTAG Hotline Videreførelse af foreningens Hotline, der er gratis og anonym. Hotline skal være åben for alle, der ønsker råd, vejledning og støtte. Dette i forhold til problemstillinger, der tager sit afsæt i mobning på arbejdspladsen. Al kontakt her til er omfattet af tavshedspligt. En udvidelse af Hotline kan med fordel være, at der åbnes op for henvendelser, der tager afsæt i problemstillinger, der vedrører det psykiske arbejdsmiljø hele vejen rundt. Hotline skal henvende sig bredt; Den mobberamte, og pårørende Vidner til mobning Mobberne Chefer og ledere Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter For øvrige der ønsker viden, og hjælp til forebyggelse og håndtering, henvises til projektets daglige kontakt telefon og mail: Fagforeninger og A-Kasser Sagsbehandlerer Jobcentrer Kommuner og regioner Politikere Læger, og psykologer Hospitaler, og arbejdsmidicinsk klinikker Psykiatere Organisationer, og foreninger Andre, der er optaget af problemstillingen 3

5 Mobbepolitik på arbejdspladsen Ved at sætte ord på mobningen, bliver den håndgribelig. Herfra kan der tages hånd om det der ligger i luften og i lugten i bageriet! På den enkelte arbejdsplads, og overordnet politisk set, er der flere forhold, der gør sig gældende, før en politik på området vil have sin effekt. På arbejdspladsen Debat og dialogmøder Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Afdækning af det psykiske arbejdsmiljø Hvad er mobning? Kommandovej hvor går man hen, hvis man oplever mobning, eller er vidne til det? Opfølgning på konkrete sager herunder de implicerede parter, og eventuel orientering til øvrige i hele personalegruppen Mobbepolitik udarbejdes af ledelse og medarbejdere i fællesskab Oplysning om Hotline som den er etableret, og for øvrige kontaktmuligheder På det politiske plan En klar politisk udmelding i ord og handling Foreningens anti-mobbepakke (bilag 3) Vidensbank I denne vidensbank, vil vi samle viden, forskning og personlige historier, der vedrører psykisk arbejdsmiljø. Som en start er omdrejningspunktet, mobning på arbejdspladsen. Personlige historier som de er kommet til udtryk med mobning på arbejdspladsen, og efterfølgende konsekvenser Viden og forskning, nationalt og internationalt. Her fremhæves Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets Vejledning.D Mobning og seksuel chikane 4

6 Bøger, magasiner, artikler og kampagner med videre Vidensbanken skal kunne strikke konkrete løsningsforslag sammen, i forhold til henvendelser konkrete værktøjskasser Arbejdspladser der har en mobbepolitik. Disse er her beskrevet med virksomhedsprofil, samt oplevelser af og erfaringer med mobning på deres arbejdsplads. Hvordan har de grebet det an, og hvordan har de fået etableret en mobbepolitik? Høring Debat Dialog Mobning på arbejdspladsen - Et tabu belagt emne! Vidensdeling, konferencer og workshops Reklamespot i pressen, med direkte henvisning til projektet Kampagnebus kører rundt i landet. Og har både viden og kontant dialog med Erfarings- og vidensdeling med Norge I Norge har de en klar politik holdning vedrørende mobning på arbejdspladsen, og der er etableret forskellige konkrete tiltag. Politiske holdninger, og tiltag Arbejdstilsynets opgaver Erfaringer fra arbejdspladser 5

7 Bilag Bilag 1 Foreningens nyhedsbrev fra december 2009 Bilag 2 Bilag 3 Begrebsafklaring Foreningens anti mobbepakke Der henvises endvidere til foreningens hjemmeside 6

8 Nyhedsbrev December 2009 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Dette er foreningens første elektroniske nyhedsbrev. Vi vil heri orientere om bestyrelsens arbejde, som det er kommet til udtryk, siden generalforsamlingen i april Nyhedsbrevet vil herefter udkomme ca. hver anden måned, eller ved behov. På generalforsamlingen blev følgende valgt ind i bestyrelsen: Gitte Strandgaard Formand og presseansvarlig Niels Kristian Ulsø Kristensen Næstformand Marianne Kasten Kasserer Bente Schou Sørensen Eventmanager Henning Wagner Bestyrelsen har prioriteret forskellige indsatsområder, i forhold til foreningens formål og visioner. Videns- og erfaringsdeling Bestyrelsen har deltaget ved konferencer, dialog- og debatmøder. Blandt andet: Arbejdstilsynet, Dansk Industri, fagforeninger, uddeling af Senior Praksisprisen anerkendende kommunikation, og den svære samtale. Her igennem er der etableret netværk og samarbejde. Hotline. Støtte, råd og vejledning Foreningens hotline bliver mere og mere brugt. Ligeledes er der mange henvendelser til Gitte, via hendes mobil. Ved den første kontakt bruges der meget tid på at lytte, og få afdækket problemstillinger, hele vejen rundt Fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. Der aftales konkret, hvordan der tages fat om problemerne. Herefter opfølgende samtaler. Der har fra flere side været ønske om, og behov for personlige samtaler i en direkte dialog, og deltagelse som bisidder. Dette er efterkommet, så vidt det har været muligt. 1

9 HOTLINE HVER ONSDAG FRA 19 til 21. Hotline er åben for alle. Mobberamte, vidner til mobning, mobberer, ledere, chefer, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter og andre, der har ønske og behov for en gratis og anonym samtale. I forlængelse heraf gøres opmærksom på, at uden for telefontiden kan der rettes henvendelse til bestyrelsen. Fonde og sponsorater Foreningen er en frivillig socialarbejdende forening. Derfor er vi afhængige af fondsmidler og sponsorater. Vi har ansøgt en del, og har fået nogle gode tilbagemeldinger. Disse kan ses på foreningens hjemmeside. Skulle du komme i tanke om fonde eller sponsorer, der kunne være interesserede i at støtte op om foreninges arbejde, hører vi gerne fra dig. Vi arbejder lige nu på at få udarbejdet et budget, der skal rumme muligheden for at foreningen kan etablere sig med kontorhold, og lønning af enkelte ansatte. Samarbejde med studerende fra forskellige studieretninger Bestyrelsen får mange henvendelser fra studerende. Der er tale om journalist, psykolog, pædagog og socialrådgiver. Ligeledes skoleklasser, der beskæftiger sig med emnet mobning. Vi har været deltagende, ved at fortælle vores historier med oplevelser af mobning på arbejdspladsen, og de konsekvenser det har haft for os. Ligeledes deltagende med oplysninger om foreningens arbejde, formål og visioner, og vores bud på forebyggelse og håndtering. Pressen om voksenmobning I årets løb har der fra pressens side været bevågenhed på området. Det gælder det psykiske arbejdsmiljø i al almindelighed, og voksenmobning i særdeleshed. Bestyrelsen har også her været deltagende med personlige historier, og oplysninger om foreninges arbejde, formål og visioner. Samt konkret bud på forebyggelse og håndtering. Seneste deltagelse er i Magasinet Arbejdsmiljø, fra Videncenter for Arbejdsmiljø, Magasinet Penge på DR1 og TV 2 Østjylland: Tema om chikane og mobning, Middagsmagasinet og programmet Ud Med Sproget. Du kan ved interesse se artikler og tv indslag at klik her Ugebladet Hendes Verden skriver på en artikel om voksenmobning. Foreningen er deltagende med en personlig historie fra et medlem, og ligeledes oplysninger om bestyrelsens arbejde. Det forventes at udkomme i foråret Århus Festuge Foreningen har etableret en tradition, ved deltagelse i Århus Festuge med en Event. Vi cruiser gennem Århus by, hvor vi kommer i direkte dialog med forskellige mennesker. 2

10 Vi har materiale med og får udbredt kendskab til voksenmobning. Ligeledes formidling af handlemuligheder i forhold til forebyggelse og håndtering. Møde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den 22 januar 2010 har bestyrelsen et møde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Vi har til mødet lavet en dagsorden, indeholdende en Anti Mobbepakke. Konkret bud på politisk handling, og bestyrelsens tilbud med hensyn til at løfte opgaven. Igangværende projekter Bestyrelsen har haft mange indsatsområder i årets løb, og der er mange konkrete tiltag i gang. Der arbejdes nu på at få lagt sidste hånd på en pjece, stilet til mobberamte. Med oplysninger om voksenmobning, og mulighed for at få hjælp og støtte gennem foreningen. Pjecen er tiltænkt at skulle være synlig i det offentlige rum, for eksempel hos privat praktiserende læger, hospitaler, psykologer, apoteker, biblioteker med videre. Derud over har bestyrelsen følgende tiltag i gang: Etablering af en ringeven ordning. To og to støtter hinanden med vidensdeling, opbakning og eventuelt direkte samvær. Udarbejdelse af 10 råd til alle vores målgrupper. Etablering af et bibliotek på foreningens hjemmeside. Indeholdende personlige historier fra foreningens medlemmer, med deres oplevelser af mobning på arbejdspladsen, og de konsekvenser det har haft for dem. Netværks skabende initiativer, for videns- og erfaringsdeling. Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul, og et godt nytår. Bedste hilsner Gitte Strandgaard Formand. Skulle du have kommentarer eller spørgsmål til dette nyhedsbrev, er du velkommen til at rette henvendelse til Gitte Strandgaard 3

11 Bilag 2 Begrebsafklaring Psykisk arbejdsmiljø: Psykisk arbejdsmiljø betegner mange faktorer på arbejdspladsen. Det er for eksempel forholdet til kollegaerne, og hvordan arbejdet er organiseret på. Faktorerne påvirker måden, arbejdspladsen fungerer på. Psykisk arbejdsmiljø inddeles i krav og ressourcer. Kravene er det medarbejderne bliver udsat for. Ressourcerne er forudsætninger, den enkelte har for at overkomme kravene. Det er vigtigt for livskvaliteten hos den enkelte medarbejder, at der er en passende balance mellem de krav, der stilles til medarbejderen, og de ressourcer, den enkelte har. Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø. Mobning: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over tid, eller gentagende gange på grov vis, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D.4.2. Mobning og seksuel chikane

12 Bilag 3 Foreningens anti-mobbepakke PTSD anerkendes som en direkte følgevirkning efter mobning på arbejdspladsen, idet mange mobberamte udvikler denne lidelse. Arbejdsskadestyrelsen anerkender kun enkeltstående, og katastrofelignende situationer som faktorer, der kan udløse PTSD. Følgevirkningerne efter mobning på arbejdspladsen anerkendes som en erhvervssygdom, der kan udløse erstatning på lige fod med andre fysiske og psykiske arbejdsskader. På den lange bane vil dette have en forebyggende effekt, fordi virksomhederne i højere grad vil efterleve arbejdsmiljølovens bestemmelser I modsat fald vil der skulle udbetales erstatning fra virksomhedernes forsikringsselvskab, og præmien vil stige. Virksomhederne pålægges at etablere en mobbepolitik. Dels for etablering af en kommandovej, dels for at sikre, at tabuet bliver brudt. Politikkens eksistens og efterlevelse skal dokumenteres, og Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med dette. Der indføres delt bevisbyrde i sager der vedrører voksenmobning, således som det er indført i sager der vedrører sex-chikane. Dette indføres for at få virksomhederne til at tage ansvar for arbejdsmiljøet, som det fremgår af arbejdsmiljøloven. Virksomhederne idømmes bøder, dersom medarbejderne pådrager sig psykiske arbejdsskader. Således som det idømmes, når medarbejderne pådrager sig fysiske arbejdsskader. Jævnfør arbejdsmiljølovens bestemmelser, der pålægger arbejdsgiveren at sikre, at arbejdsforholdende er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Dette vil have en forebyggende effekt.

13 TIL NOTATER

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2015

Nyhedsbrev Juli 2015 Nyhedsbrev Juli 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye bestyrelse, og i statusrapporten for 2. kvartal i satspuljeprojektet kan du blandt

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere