Nyhedsbrev Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Juli 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt meget, således også her i dette nyhedsbrev. Vi siger rigtig mange tak til alle jer, der løbende støtter op på mange forskellige måder og til nye medlemmer. 1 Har du lyst til et medlemskab, så koster det 200 kr. om året. Indbetalingen skal så ske til: Reg Konto Vi takker for god deltagelse til vores generalforsamling d. 27. april i Aarhus. Bestyrelsen er konstitueret: Gitte Strandgaard, formand og presseansvarlig. Lilia Masters, næstformand, Hanne Moesgaard, kasserer, intern konsulent & arbejdsmarkedsforhold. Annelise Lauridsen, webmaster, intern konsulent & kommunikation. Carsten Hansen, intern konsulent & forefaldende opgaver. Emma Masters, ekstern konsulent & koordinator. Vi har indskrevet yderligere oplysninger for de forskellige bestyrelsesmedlemmer inde på hjemmesiden under kontakt. I foreningsregi har bestyrelsen og aktive medlemmer mødtes mange gange. Og vi fortsætter med at invitere ind til videndeling og dialog med arbejdspladserne, faglige organisationer og bredt på den politiske scene. Vi har sendt flere åbne breve i dette kvartal til blandt andet landets fagforeninger og folketingets beskæftigelsesudvalg, hvor vi har samlet nogle konkrete bud på forskellige tiltag, der kan bidrage positivt i forhold til forebyggelse og håndtering. Disse ligger til download på vores hjemmeside. Danmark er faktisk førende i forhold til viden og forskning omkring: Årsager, forebyggelse og håndtering. Ligeledes omkring de mange fysiske og psykiske konsekvenser som mobning har. At påvirke holdninger og ændre adfærd er en stor opgave, men ved fælles hjælp og en koordinerede indsats skal det meget gerne kunne lykkes. 2013

2 Voksenmobning - det er noget vi taler om, og gør noget ved! Treårigt udviklingsprojekt forankret i Kort statusrapport for 2. kvartal 1. april til 3o. juni 2014 I dette kvartal har vi haft mange nye henvendelser. Dels fra mobberamte og pårørende, der har haft brug for hjælp og støtte. Dels fra virksomheder og faglige ansvarspersoner, der har bedt om råd og vejledning samt ønsker for foredrag, dialog og temadage. 2 Ligeledes har vi afholdt mange gode arrangementer, og vores 10 bud til forebyggelse er meget populærere. Disse er vedhæftet. I betragtningen af at vi i Danmark faktisk er førende i forhold til viden og forskning på området dvs. om årsager, forebyggelse, håndtering samt konsekvenserne, er det skræmmende, at så mange mennesker bliver isoleret som problemet, svigtet og fyret. Vi får flere og flere henvendelser fra traumatiserede mobberamte; nogle som stadig er i et dårligt psykisk arbejdsmiljø, nogle som er blevet fyret. Slående er, at flere fortæller, at de stadig har fysiske og psykiske lidelser, selvom det er lang tid siden, de forlod arbejdspladsen. Med dette års 2. kvartal status er vi nået halvvejs i vores projektperiode, og vi er både glade for og stolte over alle de gode resultater, vi har landet. Vi vil fortsætte med at opfordre til videndeling og dialog bredt - for på den måde at voksenmobning kan blive mere italesat og årsager, forebyggelse og håndtering kan komme mere i spil - dels på arbejdspladserne, dels hos de faglige organisationer og bredt på den politiske scene. 1. Afdækning af mobberamtes forløb Vi har haft mange henvendelser i andet kvartal. Hver uge er der mobberamte og pårørende, der henvender sig. Dels via hotline, men i større omfang via mail, mobil og facebook. To nye sagsforløb er startet, og øvrige henvendelser har været råd og vejledning over et par samtaler samt mail. Ligeledes står vi altid til rådighed for yderligere. 2013

3 Vi har nu flere og flere henvendelser fra folk, der har afsluttet arbejdsforhold, hvor de blev udsat for mobning. Men som stadig er ramt af det og har brug for hjælp og nogen at dele det med. 2. Bidrag til intern arbejdsrapport og håndbog Vi har indskrevet KONFLIKTTRAPPEN i vores arbejdsrapport. Den er et rigtigt godt værktøj til at forstå, hvordan en konflikt kan eskalere og udvikle sig til mobning. 3 Vi har mødtes med en tegner og fået udkast og gode drøftelser med forslag til illustrationer, forside og bagside til vores håndbog. Når vi har noget mere konkret omkring håndbogen, vender vi tilbage. Vi har aftalt møde med journalist Jakob Kehlet, og mødes med ham d. 17. august for opfølgning på det vi har til håndbogen, og for indspark til mere konkret tekst. Ligeledes er vi i gang med at nedskrive De 10 råd til forskellige aktører. 3. Besøg i forskellige byer Vi har i år været deltagende ved 1. maj arrangement via LO, Aarhus, der inviterede os ind på Freds- og Solidaritetsområdet på Tangkrogen i Aarhus. Her havde vi et telt med materialer og fik besøg af mange forskellige og spændende mennesker. Ligeledes var vi rundt på pladsen og dele pjecer ud og komme i dialog med folk. Vi har afholdt to bus events Vejle d. 23. maj og København d. 27. juni. Stor succes begge dage, hvor vi talte med rigtig mange mennesker; mobberamte, ledere, tillidsfolk, pårørende og andre nysgerrige og interesserede. Der er billeder fra begge dage inde på vores hjemmeside. Flere mobberamte havde tårer i øjnene, da de mødte os. De fortæller, at de står alene i et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og at mobning bliver der ikke handlet på. Ligeledes fortæller flere, at de stadig er traumatiseret, selvom de for længst er ude og fyret. Vi har selvfølgelig lavet aftaler for yderligere kontakt med de berørte. 2013

4 Vi fik blandt andet besøg af en tillidsvalgt fra FOA Vejle, som havde modtaget vores pressemeddelelse via FOA Vejle - som vi sendte den til. Der er nu sendt materialer og forskellige programmer til FOA Vejle efter dialog med deres arbejdsmiljøansvarlige. Dette med henblik på arrangementer der. TV2 Syd kiggede forbi. Se indslag her: 4 Forud for vores bus event i København blev Gitte Strandgaard inviteret ind for et interview i programmet KONTAKT hos TV2 LORRY onsdag d. 25. juni se indslaget her: 4. Gennemførelse af foredrag og deltagelse i temadage Gitte Strandgaard blev booket til to ens workshops af 45 minutter hos Ingeniørforeningen IDA. De to grupper af hver 50 medlemmer var både interesserede og meget aktive, selvom arrangementet blev afholdt en sen fredag eftermiddag. Vi har fået en god tilbagemelding. Gitte Strandgaard har deltaget i det Østjyske Netværk for ledere, og der er nu planlagt et tre timers arrangement d. 10. september. Gitte Strandgaard har besøgt et plejecenter for en opfølgning på tidligere arrangementer. Der er virkelig arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og det var en fornøjelse at mødes med både forstander, ledere og medarbejdere igen. Mange gode tiltag er landet, og de er i en rigtig god proces. De har nu lavet en mobbepolitik, hvor de blandt andet har bragt IGLO metoden i spil. Denne metode blev præsenteret til temadagene. Gitte Strandgaard har afholdt et oplæg og debatmøde for ledelse og medarbejdere Serviceenheden i en Kommune. Der blev budt ind fra salen og specielt i pausen var der megen dialog og debat. Vi håber at høre mere, for et videre samarbejde. Vi har fået en god tilbagemelding. Lilia Masters og Gitte Strandgaard har afholdt et oplæg og debatmøde for en gruppe, der er tilknyttet Folkestedet i Aarhus. Her var problemstillingerne oplevelser af mobning både i 2013

5 arbejdslivet og i privatlivet. Vi har nu modtaget en tilbagemelding fra University College Lillebælt, hvor Gitte Strandgaard har afholdt en temadag; University College Lillebælt / Temadag 19. marts 2014 De Studerenes Råd havde lagt mange timer og engagement forud for temadagen. Derfor lykkedes det for dem at stimle 170 studerende sammen. Målgruppen var lærere og pædagogstuderende men også HF studerende kiggede forbi. Forud for dagen havde de studerende fået tilsendt dagsorden og materiale til brug på dagen. 5 Temaet var voksenmobning, men da målgruppen var nøglepersoner, der arbejder med børn og unge, så blev der selvfølgelig lagt en vinke på mht. børnemobning også. For hvordan kan du som lærer eller pædagog skabe ro og god trivsel blandt børn hvis der er uro på personalestuen eller på lærerværelset? En fantastisk interesseret og engageret gruppe af studerende dagen igennem. Vi har modtaget en god tilbagemelding. Gitte Strandgaard har været til planlægningsmøde med stor myndighed. Her blev der drøftet et temamøde omkring konflikter og mobning. Efterfølgende udviklet en drejebog hvor arrangementet blev konkret og detaljeret planlagt. Arrangementet blev afholdt sammen med HR Arbejdsgruppen d. 19. juni med deltagelse af Hovedsamarbejdsudvalget i Myndigheden; Direktør og direktører for de forskellige afdelinger i myndigheden, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, AMU formand, og repræsentanter for personaleorganisationen, i alt 28 personer. - En meget interesseret og engageret gruppe, hvor mange gode ideer og forslag blev landet til et inspirationskatalog med forskellige konkrete indsatser. Gitte Strandgaard skal mødes med arbejdsgruppen for evaluering af mødet og drøfte forskellige muligheder omkring samarbejde med myndigheden. Vi har modtaget en foreløbig god tilbagemelding. Der har været mange interesserede henvendelser fra virksomheder og organisationer. Dels spørgsmål om mobning, men også forespørgsler på foredrag, dialog og temadage. Hvilket vi er rigtig glade for, og det er dejligt at se, hvordan det psykiske arbejdsmiljø bliver taget alvorligt nogen steder. 2013

6 Vi har afsendt forskelligt materiale og forskellige programmer. Og vi håber på at høre mere. Der er aftalt et offentligt foredrag og debatmøde hos LOF Jammerbugt d. 2. februar Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand Igen i år er vi tilmeldt Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg d. 10. og 11. november. Vi deltager med udstillerstand og har fået godkendt vores to workshops; 6 Mobning på arbejdspladsen - Årsager, forebyggelse og håndtering Fagligt indhold: Mobning på de danske arbejdspladser er et stort problem! Men hvad er mobning egentlig? Og hvad skal vi gøre ved det? Denne workshop vil komme omkring årsager, forebyggelse og håndtering, og mange af de elementer og faktorer, der er i spil, når mobning opstår og foregår. Det hele bliver krydret med viden og forskning på området. Ligeledes har vi konkrete hændelsesforløb og gode forslag til handling. Der bliver rig mulighed for spørgsmål og debat, hvor deltagerne selv er aktive. Kast lys på trolden - Så mister den sin magt! Fagligt indhold: er bevilget satspuljemidler til et tre årigt projekt med temaer som formidling, støtte til mobberamte, foredrag, temadage, forskellige events og udgivelse af en håndbog med best practice m.v. Kom og hør hvad vi kan tilbyde i projektet og eventuelt bistå og hjælpe dig med på din arbejdsplads eller organisation. Indspark og ideer til projektet hilser vi meget velkommen. Vi glæder os til at se dig. Til en god debat og dialog

7 Etablering af netværksgrupper og formidling via netværk Vi har afholdt netværksmøder i både Jyllands- og Sjællandsgruppen. For begge grupper er der kommet nye til og andre holder en pause. Således som vi tidligere har beskrevet, er netværksgrupperne løbende i bevægelse" I Jyllandsgruppen er der stor opbakning til, at netværksmøderne skal fortsætte med at være uformelle møder. Hvor der ikke er nogen dagsorden. Men det at mødes, udveksle og have et socialt samvær er rammen og formen. Vi har drøftet De 10 bud til håndbogen i Jyllandsgruppen, og det var en spændende og interessant drøftelse. 7 Vi har haft møder med forskellige netværk for udveksling og videndeling. Blandt andet LO, Aarhus og Aarhus Kommune. Vi er medlemmer af Det Sociale Forbrugerråd i Aarhus og deltager løbende i alle møder og workshops, som er planlagt i Rådet. Lilia Masters har deltaget i en workshop i Aarhus Kommune, hvor bruger- og borgerinddragelse var omdrejningspunktet. Gitte Strandgaard har mødtes med et medlem, for drøftelse af konkrete initiativer. PRESSEN Vi har bidraget i pressen; Avisen.dk, Ekstra Bladet og Politiken, Magasinet Q og TV2 LORRY. Forud for vores bus event i København blev Gitte Strandgaard inviteret ind for et interview i programmet; KONTAKT hos TV2 LORRY onsdag d. 25. juni Se indslaget her: Flere journaliststuderende har rettet henvendelse til os i forbindelse med deres opgaver. Ligeledes har vi haft henvendelse fra Niels Brochs Handelsskole og fra børn og unge, der arbejder med mobning og voksenmobning. Gitte Strandgaard er blevet kontaktet af to journalister fra TV. De har lavet optagelser og fulgt hende på et oplæg og debatmøde og til bus eventen i Vejle. De vil præsentere det for deres chefer og håber at kunne lave nogle egentlig optagelser til et endeligt program. DR2 Temalørdag skal lave en udsendelse om chefer. De har besøgt Gitte Strandgaard, der skal 2013

8 bidrage med nogle af hendes oplevelser af mobning, som de kom til udtryk på hendes tidligere arbejdsplads. 6. Udvikling af hjemmeside og dialog via facebook Vi opdaterer løbende og har sat flere billeder ind - dels i billedgalleriet, dels fra vores bus events, temadag fra University College Lillebælt og 1. maj på Tangkrogen i Aarhus. 8 Vi har som sagt to facebook grupper; https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Systemmobning og retssikkerhed: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Her foregår mange dialoger, samt det er en god platform for formidling og videndeling. Vi får løbende tilbagemeldinger på både hjemmeside og facebook grupper. Folk er glade for den information de får, og kan finde der. 7. Betjening af hotline Der er henvendelser på hotline stort set alle onsdage. 8. Etablering af og betjening af åben rådgivning Vi har haft besøg til vores åbne rådgivning og vi fortsætter med det. Ligeledes er Folkestedet, hvor vi hører til, stadigvæk en fantastisk ramme, hvor vi altid kommer i dialog med mange spændende mennesker og får udbredt kendskabet til voksenmobning. Afslutning Vi ser frem til at tage hul på næste kvartals opgaver og arrangementer, og der skal lyde en stor tak her fra til alle, der har bidraget og støttet op om vores arbejde og indsats i satspuljeprojektet. At påvirke holdninger og ændre adfærd er en stor opgave, men i fællesskab kan meget lykkes. 2013

9 Voksenmobning - det er noget vi taler om, og gør noget ved! Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. Bedste hilsner og på bestyrelsens vegne Gitte Strandgaard Formand og projektleder & 2013

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere