Den dag vi bare er som alle de andre, drejer vi nøglen om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den dag vi bare er som alle de andre, drejer vi nøglen om"

Transkript

1 Den dag vi bare er som alle de andre, drejer vi nøglen om

2 Jubilæumsskriftet er udgivet af GF-FORSIKRING A/S i anledning af 40 årsdagen den 11. juni Redaktion og idé: Svend Anker Petersen, Bjarne Toftlund, Mogens Dreyer (ansv. redaktør) og journalist Rasmus Gade. Teksten er baseret på tidligere GF-udgivelser samt interviews med Ejler A. Jansen, Kaj O. Mogensen, Dorthe Andersen, Claus Thorup, Erik Juulstrup og Jakob Hovesen den 5. februar Desuden en stor tak til: Rikke Bisgaard, Karen Marie Hansen, Lisbeth Jørgensen, Lilian Munch Pedersen og Susan Dyrby. Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Jakob Holme, Børge Hansen og Marianne Martinussen fra Nørgård Mikkelsen a/s. Foto: GF Markedsføring, Anders Hollenbo, Scanpix Danmark, Odense Bys Museer m.fl. Tryk: Elbo Grafisk a/s, Fredericia. GF-FORSIKRING A/S, Jernbanevej 65, 5210 Odense NV, tlf ,

3 Et anderledes forsikringsselskab i 40 år Forord: Frem til 1967: En levedygtig idé Den spæde start: Bilisterne gør oprør : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk : Nærmest voksen: Alle spiller på samme hold Fremtiden: Fakta: GF om 10 år 10 personlige bud Hvem er hvem? Bestyrelse og ledelse gennem 40 år Hvem er hvem? Klubber og formænd i jubilæumsåret Indhold

4

5 En levedygtig idé Både samfundet og vores egen verden har forandret sig meget i de seneste 40 år. Men idéen og drivkraften i selskabet er præcis den samme i dag som dengang, da en håndfuld fremsynede pionerer grundlagde det, vi kender som GF. De gode bilisters selskab I protest mod de etablerede forsikringsselskabers stadigt stigende præmier på bilforsikringer blev Dansk Auto Gruppe-Forsikring A/S stiftet den 11. juni På det tidspunkt var der ikke mange i omverdenen, som troede på idéen om gør-det-selv - forsikring med overskudsdeling. I dag taler virkeligheden sit eget tydelige sprog: Alene gennem de seneste 15 år har vi betalt over 1 milliard kroner tilbage til forsikringstagerne i overskudsdeling. GF-FORSIKRING er blevet de gode bilisters forsikringsselskab. 68 medlemsejede klubber GF-FORSIKRING tæller i dag 68 medlemsejede forsikringsklubber, der tilsammen udgør et af Danmarks hurtigst voksende forsikringsselskaber med over forsikringer. De fleste kunder har ikke alene deres bilforsikringer, men også familiens øvrige private forsikringer samlet i GF. Først er man lille, og så bliver man stor Dette jubilæumsskrift fortæller hovedtrækkene i GF s spændende historie, der på mange måder kan sammenlignes med et menneskes udvikling. Skriftet beskriver selskabets udvikling fra den spæde start sidst i 60 erne, videre op gennem udviklingsårene og frem til i dag, hvor GF uomtvisteligt er blevet et voksent og fuldgyldigt alternativ til de traditionelle forsikringsselskaber. En levedygtig idé Målet er ikke at blive størst Trods sin efterhånden modne alder har GF bevaret den idealistiske drivkraft fra 60 erne. Idéen om et folkeligt forsikringsselskab, der er til for medlemmernes skyld og ikke skal generere overskud til en aktionærkreds, er mere aktuel end nogensinde. Vi insisterer på at forblive helt vores egne. Vores mål er da heller ikke at blive Danmarks største forsikringsselskab. Til gengæld vil vi være det selskab, som både kunder og medarbejdere allerhelst vil være i. Et mål, som vi er godt på vej til at nå. Tak til frivillige og medarbejdere igennem 40 år for en enestående indsats! GF-FORSIKRING A/S Juni 2007 Svend Anker Petersen Bjarne Toftlund Mogens Dreyer Bestyrelsesformand Adm. direktør Direktør

6 Den spæde start: Bilisterne gør oprør 6 Frem til 1967: Den spæde start: Bilisterne gør oprør Stadig flere danskere får råd til egen bil, men udgifterne til det nye køretøj presser privatøkonomien. Samtidig spinder forsikringsselskaberne guld på de mange nytegnede bilforsikringer. Privatbilismen vinder frem Historien om GF-FORSIKRING tager sin begyndelse først i 60 erne, godt fire år før selskabet bliver stiftet. Danmark og resten af Vesteuropa er i løbet af få årtier dramatisk forvandlet fra et traditionelt bondesamfund til et moderne industrisamfund, der præges af en hastigt voksende økonomisk velstand. Et synligt tegn på de gode tider er privatbilismen, der vender op og ned på danskernes transportvaner. Det er pludselig ikke længere kun for de rige at være herre bag eget rat. Fra at være et gode for de få bliver ønsket om egen bil i løbet af 60 erne på det nærmeste et folkekrav. FOLK FÅR EGEN VOGN Populære mellemklassebiler som bl.a. Folkevognen bliver synlige symboler på den voksende velstand, der præger det danske samfund op gennem 60 erne. I de større danske byer er den øgede trafikmængde mærkbar, og lange bilkøer bliver mange steder en del af hverdagen. Billedet er fra Nørregade ved Fisketorvet i Odense. Husene på billedet rives få år senere ned for at gøre plads til en ny stor motorgade, der hjælper de mange nye bilister hurtigere igennem bymidten. > En dyr fornøjelse Men med den nye privatbilisme følger ikke kun glæder. Det vidner den populære vise Før vi fik bil fra Cirkusrevyen i 1965 om. I revyvisen sætter en husmor fra Brønshøj et par muntre alvorsord på den oplevelse, mange almindelige danskere gennemlever. Ikke nok med at bilen er dyr at anskaffe; den er også dyr i drift og vedligeholdelse. Så nu er der, ifølge revyvisen, hverken råd til røde bøffer, fødselsdagsgaver eller nyt tøj til konen. En kendsgerning er det i hvert fald, at ejerskabet af det nye velstandssymbol bilen presser mange almindelige familiers privatøkonomi til det yderste.

7 7 Forord

8 Frem til 1967: Den spæde start: Bilisterne gør oprør En ny folkebevægelse Bilforsikringen er en af de meget tunge poster på familiens budget. Flere og flere fornemmer, at de alt for høje bilpræmier står i et stadigt mere grelt forhold til de faktiske skadeudgifter. Samtidig fortsætter de traditionelle forsikringsselskabers præmier på bilforsikring med at stige, og det skaber grobund for en ny folkebevægelse. Rundt om i landet spirer idéen om gør-det-selv - forsikring frem blandt idealistiske lægfolk: Fra funktionærer og tjenestemænd til arbejdere. En folkelig protest over forsikringspræmiernes himmelflugt, der kommer som en opfordring til bilejere om at slutte sig sammen i grupper og forsikre hinanden gensidigt og gerne inden for firmaer, etater og institutioner, hvor man i forvejen kender hinanden godt. Politiet bliver de første Hos politiet i Odense er man allerede langt fremme med at realisere gør-det-selv -princippet i selvstændige forsikringsklubber. Det sker, da selskabet Popermo stiftes trods mange advarsler fra forsikringskyndige, der ryster på hovedet over, at ikke-forsikringsfolk pludselig vil ind på markedet. Det afholder dog ikke Popermo og mange andre initiativer fra at komme til. Hjælp fra A. Jessen & Co. Selvom græsrødderne ikke lader sig stoppe af noget, mærker de hurtigt udfordringen i at stå helt uden erfaringer om forsikringsmæssige forhold. Derfor kommer hjælpen som sendt fra forsikringshimlen, da klubberne tilbydes igangsætningshjælp af assurancefirmaet A. Jessen & Co., der i 1963 stifter Assurance Instituttet af Instituttet skal med en fælles bestyrelse fungere som en overordnet sammenslutning for de nye forsikringsklubber, som dog fortsat skal bevare deres fulde selvstændighed. Flere og flere med på idéen Idéen om bilforsikringsklubber breder sig med lynets hast. F.eks. får firmaklubben for Fyns kommunale Telefonselskab 100 medlemmer med fra starten, og et år senere kommer de første regionalklubber til. Allerede i pionerdagene bliver der delt små brochurer ud rundt omkring, bl.a. i vinduesviskerne på biler. Men ellers sker medlemshvervningen ved, at det gode rygte går fra mund til mund. Flere klubformænd begynder at tage rundt på de store arbejdspladser og holde foredrag. Efter hvert møde bliver der udpeget en kontaktmand, som bagefter har til opgave at skaffe flere medlemmer til klubben. Bruddet med Assurance Instituttet af 1963 Assurance Instituttet har fra starten været en kærkommen gave til de frivillige klubfolk, der skal passe et almindeligt arbejde ved siden af klubben. Men snart begynder samarbejdet mellem A. Jessen & Co. og klubberne at knage. Klubbernes fortsatte selvstændighed er det springende punkt. En del klubformænd føler efterhånden, at Assurance Instituttet er ved at udvikle sig til et forsikringsselskab som alle andre, og et < FØR VI FIK BIL Jeg var fiks og nobel, nu jeg snart klædt af, for husk den lille Opel, ska først ha hva den ska ha Det godt gjort: FØR vi fik bil, fik jeg af og til et stykke tekstil, nu det helt sket med stoffet til klæ erne, der er kun til sæ erne i den rådne bil. Emil! Marguerite Viby i Cirkusrevyen 1965.

9 oprindeligt løfte om at give klubberne adgang til 70 pct. af aktiekapitalen bliver ikke holdt. Samtidig stiger præmierne, og idéen om at starte sit helt eget selskab modnes blandt fire bestyrelsesmedlemmer, der hver især har været med til at starte forsikringsklubber rundt om i landet: Telefonmand Mogens Ellerup Poulsen (Autoforsikringsgruppen J.T.A.S.), overmekaniker Ejler A. Jansen (Autoklubben FKT og Odense Amt Autoforsikringsklub), premierløjtnant C. C. Nielsen (Vejle Amt Autoforsikringsklub) og kommuneassistent Kaj V. Hansen (Autoforsikringsklubben for kommunale tjenestemænd i Jylland og på Fyn). 46 klubber bakker op Disse fire mænd bliver hovedarkitekterne bag det selskab, vi i dag kender som GF- FORSIKRING. Da bruddet med A. Jessen & Co. til sidst bliver uundgåeligt, bakker hele 46 klubber op om at skabe et nyt selskab. Forinden har A. Jessen & Co. stillet klubberne over for nogle ultimative krav, som er blevet blankt afvist. Vejen er banet. Men inden et nyt selskab kan blive en realitet, skal der først skaffes en aktiekapital på 1 million kroner. Ikke nogen let opgave, og flere banker giver da også blankt afslag. Kapital fra Handelsbanken Pionererne lader sig dog ikke skræmme. Takket være en ihærdig indsats lykkes det at få Handelsbanken med, og samtidig viser det sig muligt at sælge medlemmernes aktier i Assurance Instituttet. På den måde bliver det samlede lånebeløb overkommeligt kr. som bliver samlet sammen på kort tid. Et lånebeløb, alle klubberne hæfter solidarisk for. Næste opgave er at få reassurancen (genforsikringen) på plads. Det sker gennem en aftale med et københavnsk reassuranceselskab, og tilbage er der kun at udarbejde stiftelsesdokumentet. FIRE PIONERER (Fra venstre) Mogens Ellerup Poulsen, Ejler A. Jansen, C. C. Nielsen og Kaj V. Hansen. < 9 Frem til 1967: Den spæde start: Bilisterne gør oprør

10 SORT PÅ HVIDT Stiftelsesoverenskomsten, der gør Dansk Auto Gruppe Forsikring A/S til en realitet. < 10 Frem til 1967: Den spæde start: Bilisterne gør oprør

11 Et nyt forsikringsselskab bliver født Det nye selskab møder stor velvilje hos Forsikringsrådet (det daværende Finanstilsyn), der ikke har været begejstrede for A. Jessen & Co s måde at drive forretning på. Søndag den 11. juni 1967 er alle godkendelser af det nye selskab på plads, og Dansk Auto Gruppe- Forsikring A/S holder stiftende generalforsamling i Industripalæet i Odense. Og blækket på stiftelsesdokumentet er knapt tørt, da man allerede den 28. juni kan tegne de første nye forsikringer. Klubstrukturen er kernen Selskabet er et særegent miks mellem et aktieselskab og gensidig gruppeforsikring. Ejerkredsen udgør fra starten 1200 klubmedlemmer, der hver betaler et aktieindskud på 100 kr. Hvert medlem er alene medlem af sin egen forsikringsklub, som så er aktionær i selskabet. Der er tre forskellige klubtyper: Fagklubber, firmaklubber og regionale klubber. Fagklubberne dækker et særligt fagområde ofte over hele landet. Firmaklubberne har medlemmer blandt medarbejdere i enkelte virksomheder. Endelig er der regionalklubberne, der rekrutterer lokale medlemmer på tværs af fag og samfundslag. Hvem får størst overskud? Selve forsikringspræmien deles mellem administration, reassurance og klubbens eventuelle skader. Samtidig fastholdes princippet om gensidighed: Hvis klubben får overskud, skal medlemmerne have penge tilbage og hvis skaderegnskabet modsat skulle give underskud, vil der blive opkrævet en ekstra præmie. Klubberne er meget opmærksomme på kun at tage fornuftige bilister i fornuftige biler ind, og der opstår meget tidligt en indbyrdes konkurrence om at have det bedste skaderegnskab. De traditionelle selskaber er ligeglade Trods stor bevågenhed fra pressen gør de traditionelle forsikringsselskaber ingen modtræk mod den billigere bilforsikring, men fortsætter med de høje bilpræmier. Den generelle opfattelse er stadig, at billigere bilforsikring med overskudsdeling er en døgnflue. Hverken Hafnia-Haand i Haand, Baltica, Codan eller MLU (Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring, senere Topdanmark), som er de store selskaber på denne tid, tager særlig notits af det nye selskab. En holdning, der i grunden ikke gør frontkæmperne for den billigere bilforsikring spor. Den manglende modstand er nemlig for alvor med til at sætte skub i udviklingen. 11 Frem til 1967: Den spæde start: Bilisterne gør oprør EN VÅGEN PRESSE Oprøret mod de høje bilforsikringspræmier og idéen om gør-det-selv-forsikring til kostpris giver masser af omtale i pressen og spreder kendskabet til den gode idé over hele landet. Til trods for den store bevågenhed opfatter de store selskaber ikke idéen som andet end en døgnflue. >

12 Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk HER SKRIVES DANSK FORSIKRINGSHISTORIE Det er her i borgerskabets traditionsrige Industripalæ på Albani Torv i Odense, det nye medlemsejede forsikringsselskab bliver stiftet den 11. juni Denne bygning er siden revet ned og erstattet af Realkredit Danmarks regionale erhvervscenter. > : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk Selskabets udvikling tager for alvor fart, og arbejdet kan ikke længere løftes af frivillige kræfter alene. Kun direktøren får løn Bestyrelsesmedlemmerne er frivillige. Alle i de 48 forsikringsklubber arbejder frivilligt. Faktisk er der kun én eneste lønnet medarbejder i den første tid: Direktøren. GF s første direktør er Knud Jensen, som i de første måneder passer direktørjobbet hjemme fra privaten på Søgårdsvej i Odense-forstaden Næsby. Arkiv i soveværelset Men udviklingen går hurtigere, end selv de mest optimistiske klubformænd har drømt om. I løbet af få måneder bliver hele Knud Jensens villa på det nærmeste omdannet til forsikringsselskab. Soveværelset bliver arkiv, opholdsstuen bogholderi, og entréen bliver lagerplads. Planerne om at flytte i egne kontorlokaler ude i byen bliver stadig mere påtrængende. Herre i eget hus Heldigvis har bestyrelsen nogen tid inden haft kig på en passende ejendom. Den ligger ikke langt fra Knud Jensens hus, nemlig på hjørnet af Højløkke Allé og Karlavej i Næsby. I slutningen af december 1967 flytter selskabets fælles administrations- og servicekontor ind på stedet, der skal vise sig at blive hjemsted for GF-FORSIKRING i næsten 40 år. DANMARK OG VERDEN : Den sovjetiske kosmonaut Vladimir Komarov omkommer, da han styrter til jorden med Sojuz 1. Seksdageskrigen raser mellem Israel og Ægypten, Jordan, Syrien og Irak. Den 11. juni bliver Dronning Margrethe II og Prins Henrik gift i Holmens Kirke. The Beatles udgiver Sct. Peppers Lonely Hearts Club Band, og Hippiebevægelsen opnår i 1967 sit højdepunkt med The Summer of Love i San Fransisco. Det er også året, hvor Sverige indfører højrekørsel, og hvor den danske statsminister på femte år er Jens Otto Krag (A). Tre af de mest populære biler i Danmark er Folkevogn (VW-boble), Morris Mascot og Volvo Amazon.

13 13 Forord

14 14 Forord Bygningerne en historie i sig selv I 1969 findes der kun en lav bygning den, som senere bliver kaldt nordfløjen. Østfløjen kommer til i Sydfløjen indvies i september 1979, og i en periode bliver lokalerne lejet ud til Næsby postkontor. Udbygningen betyder samtidig, at hovedindgangen flyttes, så adressen må ændres fra Højløkke Allé til Karlavej. Selvom flere synes, det er en degradering at skulle bo på en vej frem for en allé, bliver Karlavej navnet. En vej, der er opkaldt efter en af de gamle gårdmandskoner i området. Der findes i øvrigt kun én eneste Højløkke Allé og én eneste Karlavej i Danmark. Den tredje og sidste om- og tilbygning kommer, da man river den lave bygning ned og bl.a. laver atriumgården. Oprindelig skulle en del af det nye byggeri have været lejet ud, men inden man bliver færdig med i byggeriet i 1992, har man fået brug for alle kvadratmeter. Samtidig kigger man på nye lokaliteter, bl.a. Jernbanevej 65, som i 1986 kan erhverves for 29 mio kr. Men man beslutter at blive, hvor man er, så længe det er praktisk muligt.

15 < HJEMSTED FOR GF Hjørnegrunden mellem Højløkke Allé og Karlavej i Næsby bliver hjemsted for GF- FORSIKRING i næsten 40 år, fra december 1967 til april Igennem årene er der i takt med selskabets udvikling bygget om og til tre gange. Her er det kunstneren Kell Kristensens maleri af stedet fra 1979, kort efter udbygningen med sydfløjen ud mod Bogensevej. Hede debatter og kølige pilsnere Direktionen har fra starten ikke den store politiske magt i organisationen, så den har behov for en stærk bestyrelse. Det er stifterne, de stærke klubformænd, som bestemmer. Dette giver ofte anledning til særdeles hede debatter på de timelange bestyrelsesmøder. Idealismen er stor og uanfægtelig. Hvis en i bestyrelsen får en idé, holder han gerne så meget fast i den, at han er parat til at gøre oprør og gå rettens vej, hvis den ikke kommer igennem. Men så langt når det heldigvis ikke at udvikle sig. Alle går meget langt for at overtale hinanden til at få flertal, og møderne afsluttes altid med en fælles konklusion - på bedste demokratiske facon. Uanset hvor store de forudgående uenigheder er, ender det hele som regel med, at bestyrelsesmedlemmerne nyder et par kølige fredspilsnere. RYGENDE UENIGHED Ordet er frit, og det samme er røgen. Det bliver ofte til hede debatter i de tætte røgtåger. Uanset hvilke uenigheder, der er gået forud, kommer man dog som regel frem til en fælles konklusion, så man bagefter kan nyde en kølig pilsner og skilles som gode venner. DET FØRSTE LOGO. I 1969 får GF sit eget bomærke, der bliver brugt på alt fra policer og breve til skilte og annoncer. Mottoer lyder: Er du GF-sikret, er du godt forsikret. Navnet er ændret fra Dansk Auto Gruppe Forsikring til det mere enkle GF-FORSIKRING. > < Behov for nye roller Ude i klubberne vokser medlemstallet dag for dag, og udviklingen betyder i sagens natur, at arbejdsbyrden bliver større. Snart kommer der flere medarbejdere til i Næsby, hvor nye stabsfunktioner bliver etableret for at støtte klubbernes arbejde. Klubbernes medbestemmelse fastholdes som et ufravigeligt grundprincip i GF. Men samtidig er der enighed om, at der skal klarlægges en bedre rollefordeling, så ledelse, bestyrelse, medarbejdere og klubber trækker på samme hammel. Omverdenen lægger mærke til GF De andre forsikringsselskaber har accepteret GF s eksistens, men på topplan er selskabet stadig en uinteressant konkurrent. Til gengæld begynder forsikringsklubberne at blive et stadig større irritationsmoment for de andre selskabers assurandører rundt om i landet. De oplever, at det er svært at konkurrere med GF s priser. Derfor slår de andre assurandører ofte på utrygheden ved det solidariske princip i GF, hvor man kan risikere at få en ekstra opkrævning, fordi andre i ens forsikringsgruppe har haft skader. På dette tidspunkt er andelstanken ikke særlig moderne, ikke mindst fordi mange andelsforetagender skranter både demokratisk og økonomisk. Virkeligheden i GF viser imidlertid, at demokratiet i klubberne trives, samtidig med at det er de rigtige medlemmer, som kommer ind. Det betyder, at stort set alle klubber kører med overskud fra starten : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk

16 : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk Typiske GF-biler En Folkevogn, en lille Opel eller en lille Ford. Det er tidens mest almindelige biler, og der er dem, GF satser på. GF er fra starten et selskab, der ikke er for alle og enhver. F.eks. vil bestyrelsen ikke tage amerikanerbiler ind. En holdning, der bygger på flere års skadeerfaring tilbage fra tiden under Assurance Instituttet. Værksteds- og transportordning GF s bilforsikring skal være mere end billig. Selskabet vil også tilbyde medlemmerne en god service. Derfor går man i samarbejde med specielle værkstæder og tilbyder en transportordning, som medlemmerne kan gøre brug af, når den kære bil pludselig går død ude på landevejen. Ny direktør i svære tider Begyndelsen af 70 erne er meget dårlige år for bilforsikring generelt. Antallet af biler stiger og stiger, og det samme gør antallet af skader. En af årsagerne til de mange skader er, at vejene slet ikke er gearede til al den nye trafik, I 1971 kommer en ny direktør til GF: Kaj O. Mogensen. Den nye direktør kommer direkte fra et job i en af branchens store virksomheder, Baltica, og hans opgave er klar: Selskabet skal styres så godt økonomisk som muligt gennem de svære år for branchen. Muligheden for at kunne efteropkræve er på dette tidspunkt med til at klare GF igennem kriseårene. Stadig et ungt selskab Selvom meget er sket siden starten, er GF stadig et meget ungt selskab. I 1971 er der otte ansatte, og det betyder i sagens natur at tingene ikke kan ske fra den ene dag til den anden. Selskabet må udvikles hen ad vejen i et tempo, organisationen kan følge med til. En af de første ting, der sker i Mogensens tid, er at der kommer serviceaftaler inden for edb og reassurance. I starten har GF ikke kunnet få en tilfredsstillende reassuranceaftale, fordi selskabets størrelse er beskedent, og præmieindtægterne er små. GF har heller ikke egne taksatorer på bilskader, og ydelserne bliver i stedet købt ude i byen. Sidst i 70 erne er selskabet kommet ind i en god gænge, og branchens kriseår har man effektivt lagt bag sig. FSO og CPU Skridt for skridt bliver GF et rigtigt forsikringselskab. Sammen med en række andre selskaber er GF med til at oprette Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO), og i 1981 er GF med til at starte CPU (Center for Programudvikling). På edb-området har GF hidtil lejet sig ind hos Forsikringsselskabernes Data Central. DANMARK OG VERDEN : Ved folketingsvalget den 15. februar går Socialdemokratiet frem med 12 mandater, og Anker Jørgensen fortsætter som statsminister i en socialdemokratisk mindretalsregering. I USA bliver Jimmy Carter præsident efter Gerald Ford. I august sørger fans over hele verden, da Elvis Presley, king of rock n roll, dør på et hospital i Memphis, Tennessee er også året, hvor svenske ABBA overgår The Beatles som gruppen med flest solgte plader. Og så bliver OB danske mestre i fodbold for første gang i klubbens 90-årige historie. Tre af de mest populære biler i Danmark er Fiat 127, Ford Fiesta og Opel Kadett. EN GOD BILIST. GF er selskabet for fornuftige bilister i fornuftige biler. Denne Opel-reklame er et godt billede på, hvordan en typisk GF-husstand tager sig ud midt i 70erne: Far, mor og børn med egen villa - og en god, gedigen Opel Kadett i garagen. Oliekrisen kradser, så benzinen er dyr. Og forsikringen? Den skal bare være billig. >

17 Udvikling i antal forsikringer Udvikling i antal forsikringer Biler Private Udvikling 1970 i forskudspræmier og 1979 egenkapital 1982 ( kr.) Biler Private Biler Private Udvikling i forskudspræmier og egenkapital (1.000 kr.) Udvikling i forskudspræmier og egenkapital (1.000 kr.) Forskudspræmier Egenkapital Forskudspræmier Egenkapital Præmieregulering (1.000 kr.) Forskudspræmier Egenkapital Præmieregulering (1.000 kr.) Præmieregulering (1.000 kr.) : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk Præmieregulering (1.000 kr.) Præmieregulering (1.000 kr.)

18 TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN I 1973 begynder GF også at tegne forsikringer af lystfartøj og svævefly med den samme gruppepræmieregulering som på bilforsikringerne. Hvis man kan dele sit overskud til lands, kan man vel også gøre det til vands og i luften!

19 TA SELV-FORSIKRING GF melder frit valg på alle forsikringshylder og rykker ind i supermarkederne. < Mere end billigere bilforsikring Selvom Dansk Auto Gruppe-Forsikring fra starten er tænkt som et rent bilforsikringsselskab, vokser interessen hurtigt for andre typer forsikringer. Det er nemlig ikke alene bilforsikringer, de store selskaber spinder præmieguld på. I starten af 70 erne begynder GF at tilbyde andre produkter end bilforsikringer. GF bliver et selskab, der kan løse størstedelen af den private husholdnings forsikringsbehov: Familieforsikring og husforsikring er de første og der kommer løbende flere produkter til. Et særligt nicheområde, som GF kaster sig over fra 1973, er forsikringer af lystfartøj og svævefly. Her gælder det samme præmiereguleringssystem som for bilforsikringer: Jo færre skader i hver enkelt gruppe, jo lavere præmier. Ejerne af svævefly og lystfartøj bliver dog ikke medejere af selskabet, men princippet om en årlig bonuscheck hvis man ellers har haft et godt skaderegnskab er det samme. Det er dog stadig bilforsikringen, der er kerneproduktet, mens de øvrige privatforsikringer indføres som en form for service til medlemmerne. Det sker efter devisen: Når folk nu alligevel har bilen forsikret i GF, kan de lige så godt flytte de andre forsikringer derover også. Men det bliver fastholdt, at princippet om ejerskab og overskudsdeling alene skal knytte sig til bilforsikringen. GF på alle reklamehylder Den hastige udvikling betyder, at der bliver behov for en mere professionel markedsføring. GF begynder at lave markedsundersøgelser og synliggør sig gennem annoncer og brochurer. Budskabet er forsikring til kostpris. Et nyskabende initiativ er ta selv-forsikring et enkelt system, som kan sælges i supermarkeder. Som kunde kan man tage en færdig police, der blot skal udfyldes og gives til kassedamen. Idéen vækker stor opsigt helt ud over landets grænser og ta selv-tanken bliver senere kopieret af et svensk selskab. Det tager dog lang tid at få systemet til at fungere, og efter nogle år rykker GF ud af supermarkederne igen. Initiativet er tænkt som et redskab til at gøre GF kendt, ikke som en konkurrent med medlemshvervningen ude i klubberne. Samtidig opfatter flere det som et discountsignal, at GF s policer står midt mellem ugens tilbud på vaskepulver og Coca Cola. Det ideelle pantebrev Det kreative engagement i denne periode fører også en anden nyskabelse med sig: Det ideelle pantebrev er et pristalsreguleret og forsikringsgaranteret pantebrev, der udstedes med lav rente efter forbrugerindeks. Initiativet er så nyskabende, at selv dommere nægter at tinglyse de nye pantebreve. Den indstilling kommer de dog ikke så langt med. De bliver dømt af højesteret til at tinglyse. Trods dommen er GF ikke i tvivl om, at fremtiden ikke er til nye eventyr på det finansielle marked. Udviklingen skal ske efter devisen: Forsikringsmager, bliv ved din læst : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk

20 : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk

21 < FRA BØRNEVÆRELSET TIL BYEN Medarbejderne kommer i bestyrelsen Sund økonomisk fornuft har været et fasttømret princip op igennem hele GF s historie. Det betyder også, at mange forsikringsklubber i mange år bliver ved at have til huse i de frivilliges private hjem. Men op igennem 80 erne følger stadig flere trop og gør som klub 107, GF TrekantOmrådet, der flytter fra den private lejlighed til et butikslokale. Stedet er siden blevet udvidet mange gange og huser i dag medarbejdere. Derudover åbner en række klubber afdelingskontorer ude i lokalområderne helt tæt på kunderne. Fra slutningen af 70 erne sker der en stor vækst, og mange nye medarbejdere kommer til. GF får i denne periode både personaleforening og samarbejdsudvalg. Der kommer samtidig en lov om, at der skal medarbejdervalgte repræsentanter i selskabets bestyrelse. Alt sammen selvfølgeligheder i 2007, men på dette tidspunkt er mange i bestyrelsen skeptiske over, hvad der vil ske, når medarbejdere fra gulvet lukkes ind i bestyrelsen. Samarbejde mellem klubberne og Karlavej I disse år føler en række medarbejdere på Karlavej, at ånden og tonen i organisationen er for barsk. Den står ofte på kontant afregning, hvis en medarbejder har begået en fejl, som en af de stærke klubformænd har opdaget. Der hersker på én og samme tid stor respekt og stor frygt for de frivillige. Respekt, fordi de frivillige har gjort et flot og uforligneligt stykke arbejde. Frygt, fordi nogle af de frivillige opfatter sig selv om de rigtige GF ere, der har ret til at sætte medarbejderne på Karlavej godt og grundigt på plads. I klubberne, som er stifternes børn, føler nogle sig omvendt truet af medarbejderne på Karlavej. Lønmodtagere og frivillige bliver en form for konkurrenter. F.eks. har klubkonerne (formændenes ægtefæller) været vant til at have en uformel ledelsesret, som nu bliver udfordret af de ansatte på Karlavej. To verdener den frivillige og den professionelle tørner sammen. GF er kommet i trodsalderen med oprør fra begge sider. Fundamentet til en ny GF Ånd Uenighederne vendes dog til noget positivt, og der skabes en større gensidig respekt og forståelse for hinandens forskellige roller. Begge sider står mindre stejlt over for hinanden, og fundamentet skabes for den fælles GF Ånd, der senere kommer til at gennemsyre hele organisationen fra chefer og lønmodtagere til frivillige i både klubberne og på Karlavej. Både blandt ledere og medarbejdere, der er med på dette tidspunkt, er der i dag bred enighed om, at uenighederne fra dengang har ført noget positivt med sig. Klubberne opruster Udviklingen af GF sker ikke kun på Karlavej, men i høj grad også ude i klubberne. Mange udviser stort økonomisk mådehold, hvilket jo i sig selv er et sundhedstegn i et medlemsejet selskab. Men fra bestyrelse og selskabet meddeles det, at man skal se at komme i gang med at få klubkontorer ude i byen. De største klubber kan ganske enkelt ikke følge med efterspørgslen, men det er ikke den eneste grund til, at der skal ske noget nyt. < KVINDERNES GF 70 erne er en tid, hvor kvinderne i stor stil kommer ud på arbejdsmarkedet. Det gælder også i GF, hvor kvinderne hidtil har stået i baggrunden som klubkoner. Men de nye kvinder i GF bryder sig ikke om udtrykket, selvom det er ment som en anerkendelse af den enorme indsats, formændenes koner har ydet for klubberne. Uanset hvad er kendsgerningen: uden kvinder intet GF. Inge Nielsen og Birthe Jansen er typiske klubkoner de har begge været med til at starte GF hjemme i børneværelset : Udviklingsår: Græsrødder med vokseværk

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Spar penge på bilforsikringen Bilforsikringer INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar penge på bilforsikringen...4 Oversigt

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Medlemsnyt. Er dine forsikringer opdateret? Tid til tjek. Forår 2012 GF-FYN

Medlemsnyt. Er dine forsikringer opdateret? Tid til tjek. Forår 2012 GF-FYN Er dine forsikringer opdateret? Forandringer i livet betyder, at behovet for forsikringer også ændrer sig. Hvis du kan sætte kryds ud for bare et af punkterne herunder, er det tid til et forsikringstjek!

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

tradition og fornyelse

tradition og fornyelse tradition og fornyelse TIDSLINJE nicolaisen & larsen a/s stiftes som et familieejet aktieselskab med base i Ulfborg. firmaet bliver eneforhandler af jcb-maskiner i danmark. en position fi rmaet har holdt

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere