Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse"

Transkript

1 Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser. Undersøgelsen er gennemført over internettet. Der indkom i alt 679 besvarelser fordelt på 273 mænd og 46 kvinder 488 privat ansatte, 151 offentligt ansatte, 16 selvstændige og 24 andre 383 fra Region Hovedstaden og 272 fra den øvrige del af Danmark og 24 andre Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har flere end 4 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen. Hovedkonklusionerne Der kan drages mange konklusioner ud af undersøgelsen. Her skal fremhæves nogle af de væsentligste konklusioner: Der er stor sammenhæng mellem ledelsens kvalitet og medarbejdernes tilfredshed med jobbet. Og ifølge undersøgelsen er der desværre flere dårlige ledere end gode ledere. Hver 3. ansatte mener, at de har en rigtig dårlig leder, hvor kun hver 4. ansatte mener, at de har en rigtig god leder. Dårlige ledere får medarbejderne til at flygte. Undersøgelsen viser, at der er stor sammenhæng mellem trivslen på arbejdet og på ledelsens kvalitet. Således angiver 9 ud af medarbejdere med en god leder, at de er glade for deres arbejde det meste af tiden. Derimod angiver 3 ud af 4 medarbejdere med en dårlig leder, at de ikke trives og som konsekvens heraf overvejer mere end halvdelen at se sig om efter et nyt job. Medarbejdere i Region Hovedstaden har på mange områder en mere positiv opfattelse af deres arbejdsplads i forhold til resten af Danmark. Det gælder både i forhold til lønnen, lederens kvalitet, forventninger til udviklingen på arbejdspladsen og mulighederne for at udvikle sig i virksomheden. Mænd er langt mere tilfredse med deres løn end kvinder. 2 ud af 3 mænd er generelt tilfredse med deres løn mod kun knapt hver halvdelen af kvinderne. Måske er det et udtryk for, at mænd generelt er bedre til at forhandle en tilfredsstillende løn hjem end kvinder. Gode ledere giver gode forandringer. Undersøgelsen giver en klar indikation af, at ledelsen har stor betydning for forandringsprocessen og hvorledes den bliver opfattet af medarbejderne. Således er 8 ud af medarbejder med en god leder positive over for forandringerne mod kun hver 3. af medarbejderne med en dårlig leder. De mange fusioner i det offentlige har tilsyneladende sat deres spor. Således forventer 4 ud af hver. offentligt ansatte, at arbejdspladsen vil udvikle sig en negativ retning og at der vil ske nedskæringer i antallet af ansatte. Med en god leder er muligheden for udvikling større. Således mener 2 ud af 3 medarbejdere med en god leder, at der er gode muligheder for at få andre opgaver og for at lære nyt. Halvdelen af medarbejderne med en dårlig leder, mener at der kun er

2 få muligheder for at udvikle sig i virksomheden og hver 3. medarbejder oplever, at der ikke er nogen udviklingsmuligheder overhovedet. Hovedkonklusionerne er uddybet og underbygget nedenfor. Lederen har meget stor betydning for tilfredsheden med jobbet Undersøgelsen viser meget tydeligt, at den nærmeste leder har meget stor betydning for, hvordan vi trives med jobbet og har det til dagligt. De medarbejdere, der synes, at de har en god leder er langt mere positive og tilfredse både med arbejdsmængde, løn og kollegaer. De har også en langt mere positiv indstilling til forandringer og tiltro til at fremtiden udvikler sig positivt. Tilsvarende viser undersøgelsen også, at medarbejdere der oplever at have en dårlig leder generelt føler et større arbejdspres, er mere utilfredse med lønnen, har et kollegialt miljø der ikke rigtigt fungerer, mener at forandringerne sjældent fører noget positivt med sig, har negative forventninger til fremtiden og i det hele taget synes, at der er få muligheder for udvikling og karriere i virksomheden. I skemaet nedenfor er sammenholdt medarbejdernes holdninger til arbejdspladsen alt efter om man synes, at man har en god leder eller en dårlig leder: Udsagn: Medarbejdere med en god leder: Medarbejdere med en dårlig leder: Min arbejdsmængde er passende 5,8% 25,1% Jeg har for meget at lave 43,5% 59,7% Jeg har en OK løn, selvom jeg 48%,8% selvfølgelig gerne ville have mere Lønnen er for lav i forhold til 24,3% 44,5% arbejdsmængden Lønnen er for lav i forhold til 21,5% 44,5% ansvaret Lønnen er for lav i forhold til, 9,6% 19,4% hvad mine kollegaer får Vi har ikke noget kollegialt 6,8% 21,8% samvær Generelt er her mange dårlige 1,1% 2,9% kollegaer Jeg har kun gode kollegaer 33,9% 7,6% Når der sker forandringer, er det 17,5% 4,3% altid til det bedre Vi forandrer meget og oftest er 61,6% 28% det til det bedre Der sker hele tiden forandringer 13,6% 45% og det er sjældent til det bedre Min arbejdsplads udvikler sig 75,7% 16,6% positivt næste år Vi bliver flere ansatte 58,8%,8% Min arbejdsplads udvikler sig 9% 39,3% negativt Der er god mulighed for at få andre opgaver 61,6% 17,1% Der er god mulighed for at komme på kurser 51,4% 19% 2

3 Der er god mulighed for at lære nyt Der er god mulighed for at gøre karriere i virksomheden Der er kun få muligheder for at udvikle sig i virksomheden Der er ingen muligheder for at udvikle sig i virksomheden 65,5% 18,5% 35,6% 8,1% 2,9% 52,1% 5,1%,3% Jeg er meget glad for mit arbejde 41,2%,9% Jeg er glad for mit arbejde det meste af tiden 49,7% 22,7% Jeg trives ikke rigtig på mit 4% 2,9% arbejde Jeg overvejer at søge væk 5,1% 55,5% Medarbejdere med dårlige ledere er mere utilfredse med arbejdsmængden Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen føler, at de har for meget at lave. En klassiske lederopgave er at lede og fordele arbejdet. At nogle ledere er bedre til det end andre bliver meget tydeligt i denne undersøgelse. Medarbejdere der oplever at have en dårlig leder er mere utilfredse med arbejdsfordelingen. Således mener 15,2% at de har for lidt at lave mod kun 5,6% af medarbejdere med gode ledere og % af medarbejderne med dårlige ledere mener, at der har for meget at lave mod kun 43,5% af medarbejdere med gode ledere. 8 59,7% 5 4 5,8% 44,7% 4,2% 49,2% 45% 43,5% Hvordan er arbejdsmængden? 1: Jeg har for lidt at lave 2 15, 2 %, 3 % 9,6% 5,6% 25,1% 17, 1% 13 % 13 % % 2: Min arbejdsmængde er passende 3: Jeg har for meget at lave 4: Kommentar: Mænd er mere tilfredse med lønnen end kvinder Godt halvdelen af de adspurgte er tilfredse med deres løn. Tilfredsheden dækker dog over forskelle. Således føler en større andel af kvinderne sig dårligere lønnet end mændene i forhold til arbejdsmængden, ansvaret og i forhold til hvad kollegaerne får af løn. 2 ud af 3 mænd er generelt tilfredse med deres løn mod kun knapt hver anden af kvinderne. Forskellen skal 3

4 måske ses som et udtryk for, at der stadig på mange områder er ulighed i aflønningen af mænd og kvinder. Samtidig har kvinderne fået større fokus på denne ulighed og bliver derved også mere utilfredse. Medarbejdere med dårligere ledere er mere utilfredse med lønnen En leder skal ikke nødvendigvis behandle medarbejderne ens, men når de gør forskelle, skal det være forskelle, der kan forklares og er acceptable ellers opstår der let følelsen af ikke at blive værdsat efter fortjeneste. Tilsyneladende er gode ledere bedre til at skabe forståelse og accept omkring lønniveauet end dårlige ledere. Undersøgelsen viser, at medarbejdere med dårlige ledere i langt højere grad er utilfredse med lønnen. Således mener 44,5% af medarbejderne med dårlige ledere, at lønnen er for lav i forhold til arbejdsmængden mod kun 24,3% af medarbejderne med gode ledere. Og 44,5% mener at lønnen er for lav i forhold til ansvaret mod kun 21,5% af medarbejderne med gode ledere. Medarbejdere i det offentlige synes, de får for lidt i løn Generelt er offentligt ansatte ikke så tilfredse med lønnen som deres kollegaer i det private. Således mener lige knapt hver 2. offentligt ansat medarbejder, at de får for lidt i løn i forhold til arbejdsmængde og ansvar, hvor kun knapt hver 3. privat ansatte medarbejder er af sammen mening. Mand Kvinde ,1% 39,5% 4 37,2% 35,7% 35,2% 35,1% 33,3% 31,9%,4% 2 16,8% 17,5% 14,9% 12,7% 9,9% 11% 4,9% 5,9% 3,3% Hvordan er lønnen? 1: Det er en OK-løn, selvom jeg selvfølgelig gerne vil have mere 2: Lønnen er meget god 3: Lønnen er for lav i forhold til arbejdsmængden 4: Lønnen er for lav i forhold til ansvaret 5: Lønnen er for lav i forhold til, hvad mine kollegaer får 6: Kommentar: Medarbejdere i Hovedstadsregionen er mere tilfredse med lønnen Der er regionale forskelle i tilfredsheden med lønnen. Eksempelvis er 56% af medarbejderne fra Region Hovedstaden generelt tilfredse med deres løn mod kun 46% af medarbejderne fra det øvrige Danmark. Vi er rigtig glade for vores kollegaer 3 ud af 4 deltagere i undersøgelsen udtrykker, at de har mange eller udelukkende gode kollegaer på arbejdspladsen. Det er jo særdeles positivt både for virksomheden og selvfølgelig for den enkelte medarbejder. Gode kollegaer er et vigtigt element i fastholdelse af medarbejderne og i videndeling i virksomheden. Mange problemer løses hurtigere og bedre, hvis man har gode kollegaer, som man har lyst til at samarbejde med. 4

5 Nogle af de individuelle svar giver flere nuancer på, hvad kollegaerne eller mangel på samme betyder for os i dagligdagen: Jeg har gode kollegaer fordi vi kan godt grine sammen. Vi lytter til hinanden og har respekt for hinanden. Vi bakker hinanden op har tid til hinanden. Vi er alle lige værd i min gruppe og alle meninger er lige så vigtige. Der er mange ældre kollegaer så det kan være svært at komme som ny ind i firmaet, da de ældre bestemt ved alt og kan alt. Mine kolleger inspirerer mig til hvordan jeg kan blive bedre til mit job. De fleste har nok i deres eget. Ingen sparring. Meget ensomt i længden. Ledelsesstilen kan influere på samarbejdet mellem kollegaer Ledere kan ved deres ledelsesstil og holdninger være med til at fremme et godt kollegialt miljø eller det modsatte. Således giver hele 82% af medarbejderne med en god leder udtryk for, at de har gode kollegaer mod kun 57% af medarbejderne med en dårlig leder. Tilsvarende giver 42% af medarbejderne med en dårlig ledere udtryk for, at der ikke er noget kollegialt samvær eller at der er mange dårlige kollegaer, hvor kun 8% af medarbejderne med en god leder har samme holdning til kollegaerne. 8 65,6% 58,8% 58,2% 49,8% ,9% 21,8% 2,9% 18,1% 2 14,4% 13,7% 16,2% 6,8% 8,7% 4,5% 7,6% 1,1% Hvordan er dine kollegaer? 1: Vi har ikke noget kollegialt samvær 2: Generelt er her mange dårlige kollegaer 3: Generelt er her mange gode kollegaer 4: Jeg har kun gode kollegaer Der er flere dårlige ledere end der er gode ledere Hver 3. af de adspurgte giver udtryk for, at de har en rigtig dårlig leder, hvor kun hver 4. er rigtig tilfreds med deres leder. Og så er der er stor grå masse af ledere, der vurderes som jævnt gode. Mænd er mere tilfredse med deres ledere end kvinder Mænd er generelt mere tilfredse med deres ledere end kvinder, Således synes % af mændene, at de har en rigtig god leder mod kun 23% af kvinderne. 5

6 At lederen betyder meget for os på godt og ondt kan ses ud af følgende kommentarer: Hun er en god leder, fordi hun er der, når jeg har brug for hende. Hun anerkender mit gode arbejde. Hun har respekt for mine beslutninger og bakker op om dem. Hun vejleder mig og giver mig inspiration til hvordan jeg kan løse mine arbejdsopgaver. Jeg har en leder der gør en stor indsats for at kende og udnytte sine medarbejderes ressourcer og udvikle dem. Samtidig har han stor fokus på worklife balance (formentlig som en konsekvens af at han selv har prøvet at være sygemeldt af stress i 3 mdr.) Og lige så væsentlig er han kompetent og handlekraftig. Skubber nedad, når noget går galt og tager aldrig sine medarbejdere i forsvar. Glemmer ofte hvor meget arbejde, han pålægger andre. Vi andre skal "helst" være på kontoret mellem kl. 8 og 9. Han møder sjældent før kl. 9. "på grund af trafikken". Han glemmer så sidst på eftermiddagen (efter kl. 16), at vi andre egentlig har fri, når han selv skal sidde der til Han er lyttende, deltagende, empatisk, afslappet og intelligent. Men han er også konfliktsky, hvilket til tider er meget uhensigtsmæssigt. Har en rar chef, som desværre ikke helt forstår hvad det vil sige at være leder. Han inddrager medarbejderne i sager, som burde være klaret i ledelsen. Bl.a. problemer med en kollega, taler åbenlyst om de problemer der er. Desuden er han lidt "svag" - gør ikke rigtig noget ved tingene, melder ikke klart ud. Er også for ustruktureret og for langsom til at tage aktion på sagerne. Generelt er vi positive over for forandringer Hele 56% af de adspurgte er positive over for forandringer. De mener, at forandringerne altid eller oftest er til det bedre. Og så er der en stor gruppe ca. hver 4. af de adspurgte som er godt trætte af forandringer. De mener, at der sker forandringer hele tiden og at de sjældent er til det bedre ,5% 61,6% 51,5% 46,8% 45% 28% 26,4% 2,6% 17,2% 18,5% 13,6% 14,6% Hvordan har du det med forandringer? 1: Når der sker forandringer, er det altid til det bedre 2: Vi forandrer meget og oftest er det til det bedre 3: Der sker hele tiden forandringer og det er sjældent til det bedre 9,4% 8,2% 4,3% 5,6% 4,3% 2,8% 1,7% 2,4% : Der sker alt for få forandringer her 5: Der sker aldrig nogen forandringer 6

7 Gode ledere giver gode forandringer Undersøgelsen giver en klar indikation af, at ledelsen har stor betydning for forandringsprocessen og hvorledes den bliver opfattet af medarbejderne. Således er 79% af medarbejderne med en god leder positive over for forandringerne mod kun 32% af de medarbejdere, der har en dårlig leder. Deltagerne i undersøgelsen har også en del holdninger til forandringer: Vi er netop midt en den største omstrukturering af den kommunale sektor. Forandringen var nødvendig men selve processen har ikke været håndteret på optimal vis. Ikke nok medarbejderindflydelse. Der forandres for meget uden at det bliver fulgt op ad efteruddannelse til medarbejderne og lederne lærer ikke at forandringer betyder stress og skal følges op. Man lider af forandringssyge og venter ikke på resultaterne af en forandring før man indfører nye. Det virker som om topledelsen famler lidt i blinde. Vi har positive forventninger til udviklingen på vores arbejdsplads Det er generelt optimisme, der præger vores forventninger til udviklingen på arbejdspladsen. Således mener lige knapt halvdelen af de adspurgte, at virksomheden udvikler sig positivt og at der bliver flere ansatte. Hver 5. af deltagerne i undersøgelsen er imidlertid knapt så optimistiske. De mener at virksomheden i det kommende år vil reducere i antallet af ansatte og virksomheden i øvrigt vil udvikle sig negativt. Dårlige ledere giver negative forventninger til fremtiden Gode ledere kan skabe optimisme og en positiv tiltro til fremtiden og dårligere ledere kan gøre det modsatte. Således viser undersøgelsen, at 3 ud af 4 medarbejdere med en god leder, mener at virksomheden vil udvikle sig positivt i det kommende år. Hvorimod kun hver 6. medarbejder med en dårlig leder har et positivt syn på fremtiden for virksomheden. Tilsvarende tror hele 39% af medarbejderne med en dårlig leder, at virksomheden vil udvikle sig negativt mod kun 9% af medarbejderne med en god leder. 8 75,7% 58,8% 5 47,1% 47,8% 45,1% 45,4% ,6% 39,3% 33,6%,8% 23,6% 22,3% 2,9% 19,9% 2,4% 18% 13,6% 14,8% 11,9% 9% 39,9% 4,3% 38,7% 35% 17,5% 14% 14,7% 13,1% 12,3%,4% % 9,6% 8% 8,9% 6,8% 7,6% 7,1% 5,6% 6,9% 5,5% Hvordan tror du din arbejdsplads udvikler sig? 1: Den udvikler sig positivt 2: Vi bliver flere ansatte 3: Vi bliver færre ansatte 4: Den udvikler sig negativt 5: Vi får ny øverste ledelse 6: Vi har den samme øverste ledelse 7: Vi bliver opkøbt 8: Vi bliver fusioneret 9: Vi opkøber en anden virksomhed : Andet:

8 Private har mere positivt syn på fremtiden end offentligt ansatte Næsten halvdelen af de privat ansatte medarbejdere i undersøgelsen tror på, at arbejdspladsen vil udvikle sig positivt i løbet af det næste år. Tilsvarende positive forventninger har kun lige godt hver 3 offentligt ansatte. De mange fusioner i det offentlige har tilsyneladende sat deres spor. Således forventer 4 ud af hver. offentligt ansatte, at arbejdspladsen vil udvikle sig i negativ retning. 4% af de offentligt ansatte har en forventning om, at der vil ske nedskæringer og at det betyder færre ansatte. Tilsvarende pessimistiske syn på fremtiden har kun 2% af de privat ansatte medarbejdere i undersøgelsen. Privat Offentlig 8 5,6% 5 46,5% 45,1% 45,4% 41,6% 4,4% 38,7% 4 35,8% 32,5% 28,5% 28,5% 23,6% 19,7% 2,9% 21,9% 19,3% 2 18% 17,2% 18% 14% 12,6% 9,6% % 8% 9% 7,1% 7,9% 6,6% 1,3% 1,3% Hvordan tror du din arbejdsplads udvikler sig? 1: Den udvikler sig positivt 2: Vi bliver flere ansatte 3: Vi bliver færre ansatte 4: Den udvikler sig negativt 5: Vi får ny øverste ledelse 6: Vi har den samme øverste ledelse 7: Vi bliver opkøbt 8: Vi bliver fusioneret 9: Vi opkøber en anden virksomhed : Andet: Regionale forskelle Undersøgelsen viser, at deltagerne har forskellige forventninger til fremtiden, alt efter hvor i landet, man kommer fra. Således forventer 48% af medarbejderne fra Region Hovedstaden at arbejdspladsen udvikler sig positivt i løbet af det næste år. Tilsvarende fornemmelse har kun % af medarbejderne fra Region Sjælland. Med en god leder er udviklingsmulighederne større Ca. 4 ud af mener, at der er gode muligheder for at få andre opgaver, komme på kurser og lære nyt. Og hver 5. mener, at der er god mulighed for at gøre karriere i virksomheden. Undersøgelsen viser også at 4 ud af tilsvarende mener, at der kun er få muligheder for at udvikle sig i virksomheden og hver 7. mener ikke, at der er nogen udviklingsmuligheder overhovedet. Gode ledere er opmærksomme på udvikling af medarbejderne Deltagerne i undersøgelsen har en markant forskellig opfattelse af udviklingsmulighederne alt efter om de har en god eller en dårlig leder. Således mener 2 ud af 3 medarbejdere med en god leder, at der er gode muligheder for at få andre opgaver og for at lære nyt. Tilsvarende positive oplevelse af udviklingsmulighederne har kun hver 5. medarbejder med en dårlig leder. 52% af medarbejderne med en dårlig leder, mener at der kun er få muligheder for at udvikle 8

9 sig i virksomheden og hele % oplever, at der ikke er nogen udviklingsmuligheder overhovedet. 8 65,5% 61,6% 51,4% 52,1% 5 46,7% 42,9% 42,3% 4,5% 39,8% 4 37,3% 37,1% 36,7% 35,6%,3% 19,6% 2,9% 19% 18,5% 18,2% 2 17,1% 13,7% 12,8% 8,1% 6,9% 8% 6,8% 5,1% 5,2% Hvordan er mulighederne for udvikling? 1: Der er god mulighed for at få andre arbejdsopgaver 2: Der er god mulighed for at komme på kurser 3: Der er god mulighed for at lære nyt 4: Der er god mulighed for at gøre karriere i virksomheden 5: Der er kun få muligheder for at udvikle sig i virksomheden 6: Der er ingen muligheder for at udvikle sig i virksomheden 7: Kommentar: Medarbejdere i Hovedstadsregionen har større mulighed for at udvikle sig Undersøgelsen viser, at deltagerne fra Region Hovedstaden generelt mener, at de har bedre muligheder for udvikling end medarbejdere i den øvrige del af landet. 8 5% 48,4% 5 47% 41,8% 42,9% 41,3% 41,3% 41,3% 39,8% 437,3% 37,3% 36,7% 37,1% 37,6% 37,1% 35,9% 36,1% 33% 32,8%,6%,9% 32% 27,8% 25% 21,7% 19,6% 19,4% 16,7% 17,5% 18,7% 2 15,6% 16,5% 13,7% 12,5% 12% 12% 8% 8,9% 9,4% 6,2% 2,8% 4% Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hvordan er mulighederne for udvikling? 1: Der er god mulighed for at få andre arbejdsopgaver 2: Der er god mulighed for at komme på kurser 3: Der er god mulighed for at lære nyt 4: Der er god mulighed for at gøre karriere i virksomheden 5: Der er kun få muligheder for at udvikle sig i virksomheden 6: Der er ingen muligheder for at udvikle sig i virksomheden 7: Kommentar:

10 Dårlige ledere får medarbejdere til at flygte De fleste er heldigvis glade for deres arbejde. 6 ud af af deltager i undersøgelsen svarer, at de er glade for deres arbejde i hvert tilfælde det meste af tiden. Men desværre er der et relativt stort antal medarbejdere, der ikke rigtig trives. Således har 4% af deltagerne i undersøgelsen svaret, at de ikke trives rigtigt og hver overvejer at søge væk ,5% 54% 49,7% 43,2% 41,2% 26,5% 22,7% 2,9% 18,6% 16,1% 15,8% 14,3% 11,7% 4% 5,1%,9% Er du glad for dit arbejde? 1: Ja, jeg er meget glad for mit arbejde 2: Ja, jeg er glad for mit arbejde det meste af tiden 3: Nej, jeg trives ikke rigtig 4: Nej, jeg overvejer at søge væk Undersøgelsen viser også, at der er stor sammenhæng mellem trivslen på arbejdet og på ledelsens kvalitet. Således angiver 9 ud af medarbejdere med en god leder, at de er glade for deres arbejde det meste af tiden. Derimod angiver 3 ud af 4 medarbejdere med en dårlig leder, at de ikke trives og som konsekvens heraf overvejer mere end halvdelen at se sig om efter et nyt job. Personlige kommentarer til undersøgelsen: Jeg var sådan set ikke i tvivl om, at god ledelse har en utrolig stor betydning for medarbejdernes trivsel og dermed også deres forhold til jobbet. Men at resultatet af undersøgelsen underbygger min fornemmelse så markant, overrasker mig alligevel lidt. For mig at se, viser det med alt tydelighed, at der ikke er nogen vej uden om. Vi må have fokus på god ledelse både når vi ansætter ledere. Og vi må prioritere at udvikle god ledelse blandt de ledere, der allerede sidder i stillingerne. Uden gode ledere kan det være svært for selv gode medarbejdere at levere gode resultater. Og gode medarbejder finder sig ikke i dårlige ledere, gode medarbejdere søger væk. Så alt i alt koster dårlige ledere rigtig mange penge for virksomhederne. En af vores tidligere undersøgelser har vist at medarbejdere prioriterer muligheder for udvikling i jobbet meget højt. Når denne undersøgelse så viser, at 4 ud af mener, at der kun er få muligheder for at udvikle sig i virksomheden, så er det ikke tilstrækkeligt. I disse år, hvor det er svært at få kvalificeret arbejdskraft bliver udviklingsmuligheder for medarbejderne et meget vigtigt element i tiltrækning og fastholdelse af medarbejderne. Om analysen: Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen blev gennemført i januar 27 og februar 27 Undersøgelsen er gennemført

11 ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos og StepStones hjemmesider og en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent og karriererådgiver. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med ledelse, projektledelse, karriererådgivning, web-analyser, udvikling af organisation og medarbejdere. Se mere på 11

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2007 4. årgang Kære læser! Det er ofte meget langvarig proces at få fusionen til reelt at blive til virkelighed. Denne artikel giver et bud på en form for introduktionsplan

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Undersøgelse omkring afskedigelse

Undersøgelse omkring afskedigelse Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse

Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Alle taler om krisen. Resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse omkring den krise, alle taler om. Er krisen

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2007 4. årgang Kære læser! Ledelse er ikke bare ledelse. At lave skiftet fra at have direkte ledelse af medarbejdere til at lede gennem ledere er faktisk en stor udfordring,

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2011 Elevtrivselsundersøgelse 2011 Afdelingsledelsen Skive Handelsskole Skolepraktik Elevtrivselsundersøgelse 2011 Tabel A01: Afdelingslederen er troværdig Afdelingslederen er troværdig U u 14 7 6 0 0 0 1 100,00%

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere