Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer"

Transkript

1 Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse Værdivurdering Kravspecifikation Fuld produktion TOC GAPP Academy kursusprogram Forår 2009 Foranalyse Designbeskrivelse Fremstilling Kurserne afholdes hos Hotel LEGOLAND Aastvej 10 DK-7190 Billund Kursusprogrammer er udarbejdet i samarbejde med FAT Gennemgående aktiviteter Montage & installation Indkøring Kravstyring og ændringshåndtering Konfigurationsstyring - Måling og analyse - Kvalitetssikring I/O Test Basismoduler: 4. marts 2009 Tillægsmoduler: 11. marts 2009 SAT

2 Kursus formål og udbytte Formål med kursusprogrammet Udbrede og fastholde kendskabet til Gode Automations Projekt Processer (GAPP), for at få et fælles projektgrundlag for gennemførelse af automationsprojekter mellem kunder og leverandører. Fremme forståelsen for de menneskelige relationer, samspilsregler og egenskaber i et projekt. Baggrund GAPP v1.1 projektmodellen er udarbejdet af erfa gruppen SESAM-FOOD, der består af 70 virksomheder inden for fødevareindustrien og relaterede virksomheder, der leverer udstyr til fødevareindustrien. Målet med arbejder er at beskrive Bedste Praksis i branchen. GAPP Projektmodellen er skabt af mere end 100 personer, der på skift har deltaget i 50 arbejdsgruppemøder. Der er investeret mere end 3000 timers arbejde i gruppens arbejde. GAPP projektmodellen er løbende blevet evalueret i takt med, at GAPP projektmodellen er blevet anvendt i udvalgte projekter hos fødevareproducerende virksomheder. Målgruppe Kurserne er målrettet mod medarbejdere i virksomheder der har eller vil få projekter inden for automatisering. Der er tale om både kunder til automationsudstyr, rådgivere og leverandører af automationsudstyr. Det vil være en fordel hvis både kunde og leverandør i et projekt deltager, idet kurset giver et fælles grundlag for at gennemfører et automationsprojekt. Metode Basismodulerne og tillægsmodulerne vil bestå af en veksling mellem teori, eksempler og praktiske øvelser. Pilot og master modulerne skal foregår i egen virksomhed. Materiale På kurset vil udvalgt materiale blive tilsendt og andet materiale udleveres på kursusdagen. Der er tale om materiale, så som GAPP projektmodel V1.1. Vejledninger, checklister, skabeloner, mm. Værktøjer Uddelingskopier og materiale til øvelser. Før kurserne I forbindelse med enkelte kurser vil en del af materialet til kurset blive fremsendt, og det anbefales at være bekendt med materialet. Derudover kræver enkelte af kurserne, at der medtages eksempler der er arbejdet med i egen virksomhed. Priser GAPP Academy er opdelt i moduler og der betales for de enkelte moduler iht. tabellen nedenfor: Deltagerbetaling Medlemmer Pris/deltager Andre Pris/deltager Modulpris (modul 1-9) Kr ,00 Kr ,00 Dobbelt modulpris Kr ,00 Kr ,00 Pilot modul Master modul Virksomhedskurser Bygger på heldagsarrangementer med 2 moduler, 2 undervisere og max. 12 deltagere. Afregnes efter medgået tid En ramme kunne f.eks være 20 timer/mdr. Afregnes efter medgået tid En ramme kunne f.eks. være 80 timer/mdr DKK Materialer inkluderet og det praktiske skal aftales. Pris eksempel: Ved deltagelse i basismodulet (modul 1+2) og 3 tillægsmoduler vil den samlede omkostning blive 9.750,- DKK excl. moms. Generelt Viden om GAPP modellen er vigtig for både projektleder og projektdeltager hos leverandører og kunder da modellen skal sikre en fælles forståelse ved gennemførsel af automations projekter og skabe fælles forståelse af begreber i projektforløbet. Undervisningen i GAPP er ikke en del af et certificeret forløb der fører til en projektleder uddannelse men et hjælpeværktøj for projektledere og projektmedarbejdere indenfor automation og produktions IT. Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på Alle priser er excl. Moms.

3 Kursus opbygning og struktur GAPP kursusforløbet er sammensat af to moduler der udgør en basis, og hertil kan tilvælges 7 tillægsmoduler. Når de to basis moduler er gennemført sammen med 3 tillægsmoduler er man certificeret GAPP praktikker. Dette kan udvides med en overbygning i form af at anvende GAPP værktøjer på et kørende projekt i egen virksomhed, hvor der er tilknyttet en proceskonsulent. Herefter er man GAPP pilot. Endelig kan virksomhedens medarbejder blive GAPP master ved at implementere dele eller hele GAPP projektmodellen som projektstyringsmodel i virksomheden. GAPP master Implementering af projektmodellen GAPP pilot Anvendelse af projektmodel og værktøjer på et projekt GAPP tillæg Specielle kompetencemoduler Kvalitetssikring & implementering Risikostyring Test & testplaner Aflevering & evaluering Udbud & tilbud Kravspecifikation Projektopstart GAPP basis Fundamentet for det virderekursusforløb Modul Beskrivelse Varighed Kursus dag 1+2 Gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb. 3 Kravspecifikation (Uge 46) hvordan udarbejdes en kravspecifikation trin for trin Hel dag 4. marts 2009 ½ dag 11. marts Udbud & tilbud hvorledes gennemføres en udbudsrunde trin for trin ½ dag Planlægges 5 Aflevering og evalueringer hvorledes afleveres et projekt og hvordan gennemføres en evaluering 6 Projektopstart hvorledes opnås en god start på et projektsamarbejde bootcamp ½ dag ½ dag Planlægges Planlægges 7 Test og testplaner hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin ½ dag Planlægges 8 Risikostyring hvorledes styres risici gennem et projekt hvorledes skabes overblik og hvilke checklister er tilrådighed. ½ dag Planlægges 9 Kvalitetssikring & implementering af projektmodel i den virksomhed ½ dag Planlægges Pilot Få en GAPP proceskonsulent til at give råd og vejledning i brugen af GAPP modellen, skabeloner, checkliste med mere i et udvalgt projekt. Projekt Skal aftales Master Implementering af GAPP som virksomhedens projektmodel for gennemførelse af automationsprojekter. Skal aftales

4 Basismodul Modul 1+2: GAPP Basis Formål At deltagerne efter forløbet har: Fået indsigt i GAPP projektmodellens anvendelighed i forbindelse med små og store projekter. Fået overblik over GAPP værktøjer, skabeloner, checklister og procesbeskrivelser. Gennemført øvelser der giver indsigt i udvalgte værktøjer, skabeloner og checklister. Fået indsigt i hvordan andre virksomheder har anvendt GAPP i forbindelse med automationsprojekter. Mål At give deltagerne: En præsentation af en fælles projektmodel med tilhørende værktøjer. En introduktion til hvordan GAPP projektmodellen kan anvendes som fælles ramme for automationsprojekter. Generelt: Modul 1+2 er en gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb. Modul 1+2 er tidligere udbudt den 28. Feb og deltagere herfra inviteres til at udbygge deres viden på modul 3 9. Deltageren vil blive præsenteret for Gode Automations Projekt Processer (GAPP) og opnår en viden der sikre at deltageren, efter modulet, kan benytte GAPP modellen på egne projekter. De to undervisningsmoduler der tilsammen danner basismodulet omfatter: En kort gennemgang af tankesættet bag GAPP byggende på Best Practice. Et overblik over GAPP modellens 7 faser Trin for trin gennemgang af GAPP modellens 14 delaktiviteter med kommentarer og forklaringer Gennemgang af en CASE der gennemføres i henhold til GAPP modellen Et overblik over projektmodellens 4 gennemgående aktiviteter med fokus på krav og ændringer, med det sigte at deltageren kan indarbejde aktiviteterne i egne projekter Program basis modul 1+2 8:30 Registrering og kaffe 9:00 Velkomst og introduktion til undervisere og deltagere Præsentation af GAPP projektmodel Formål med GAPP projektmodel. Gennemgang af projektmodel, faser, aktiviteter og milepæle. Erfaring fra cases hvor kunde og leverandør har anvendt GAPP modellen Hvordan har virksomhederne anvendt GAPP modellen. Gennemgang af processen ved at anvende GAPP modllen. Hvorledes er modellen tilrettet og anvendt I konkret projekt. Gennegang af de 7 faser Hvilke aktivietere er indeholdt i de enkelte faser Angivelse af aktiviteter og krav til passage af milepæl. Hvad skal udarbejdes i de enkelte faser. De gennemgående aktiviteter Gennemgang af de 4 gennemgående aktiviteter, med fokus på krav & ændringsstyring og konfigurationsstyring. Pauser og øvelser Pauser og praktiske øvelser vil blive indpasset i programmet således at de understøtter de gennemgåede emner. Øvelser: 1. Oversæt GAPP model til virkelighed. 2. Anvendelse af dokumentmatrice. 3. Ændringshåndtering Forplejning Frokost er inkluderet i kursusafgiften. Kaffe, te og isvand vil bliver serveret gennem dagen. 17:00 Afslutning og evaluering Tilmelding til basis modul 1+2 Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på

5 Tillægsmoduler Modul 3: Kravspecifikation At deltagerne har gennemgået hvordan en kravspecifikation udarbejdes trin for trin. Formål med opsamling og specifikation Hvad er en kravspecifikation Hvorfor udarbejde en kravspecifikation Forudsætninger for en god kravspecifikation Struktur for kravelementer Forslag til arbejdsopgaver Afgrænsning af kravspecifikation Forslag til arbejdsfaser Godkendelse af kravspecifikation Forslag til arbejdsfaser Hvordan skal en kravspecifikation opdateres Med udgangspunkt i et oplæg vil deltagerne igennem øvelser udarbejde en kravspecifikation Undervisningen vil gennemgå og øve brugen af de hjælpe dokumenter som er udarbejdet under GAPP Al undervisningen vil blive gennemført som vekslende mellem foredrag, øvelser og erfaringsudveksling. Modul 4: Tilbud & udbud Deltagerne har efter forløbet en forståelse for at udbudsforløbet: Formål med udbud og tilbud Rækkefølge for udbudsprocessen Udbudsmaterialets indhold Opfølgningsliste og checkliste Med udgangspunkt i et oplæg vil deltagerne igennem øvelser udarbejde et udbudsmateriale Undervisningen vil gennemgå og øve brugen af de hjælpe dokumenter som er udarbejdet under GAPP All undervisningen vil blive gennemført som vekslende mellem foredrag, øvelser og erfaringsudveksling. Modul 5: Aflevering og evaluering At deltagerne har gennemgået hvorledes afleveres et projekt og hvordan gennemføres en evaluering Hvorledes gennemføren en afleveringsforretning Hvorledes evalueres den interne indsats - hvorledes identificeres forbedringer. Hvorledes afholdes evalueringsmøder - gennemgang af checklister. Udarbejdelse af evalueringsrapport Modul 6: Projektopstart At deltagerne har gennemgået hvorledes opnås en god start på et projektsamarbejde bootcamp. Formål med opstartsmøde Hvorledes planlægges et opstatsmøde Afholdelse af opstartmøde Opfølgning Modul 7: Test og testplaner At deltagerne har gennemgået hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin. Hvilke test skal gennemføres Hvad kræves af testspecifikationer Hvilken testfilosofi skal anvendes Fastlæggelse af teststrategi Processen at teste, og sikre at fejl rettes. Godkendelse af testresultater. Modul 8: Risikostyring At deltagerne har gennemgået hvorledes styres risici gennem et projekt hvorledes skabes overblik og hvilke checklister er tilrådighed. Hvad er risikostyring i forbindelse med projekter? Hvornår foretages risikostyring? Forslag til at identificere risici Prioritering og kategorisering af risici Etablering af handlingsplaner Opfølgning på risici.

6 Tillægsmoduler - pilot - master Modul 9: Kvalitetssikring & implementering af projektmodel i virksomhed At deltagerne har gennemgået hvorledes en virksomhed kan implementere kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelse af projekter. Modulet vil give et overblik over de væsentlige aspekter ved implementering af projektmodel, så som: Gennemgang af processen at indføre en projektmodel - trin for trin. Indsigt i de organisatoriske aspekter ved at implementere en projektmodel Hvorledes involveres organisationen Hvorledes kan ledelsen motivere i processen. Hvorledes skal fokuseres være på metoder, systemer og kultur/organisation. Dette kursus giver et godt fundament for at gennemføre et GAPP pilot eller en GAPP master. Kursus og uddannelse i egen virksomhed GAPP pilot Få en GAPP proceskonsulent til at give råd og vejledning i brugen af GAPP modellen, skabeloner, checkliste med mere i et udvalgt projekt. Målet er at proceskonsulenten kan hjælpe med anvendelsen af modellen og de tilhørende værktøjer. Dermed kan det sikres at der bliver en større sikkerhed for at projektet følger budgetter, tidsplaner, og kvalitet. Værktøjerne der kan sikre, at der er en løbende opfølgning på økonomi, tidsplan og kvalitet på tværs af faser og aktiviteter. Proceskonsulenten kan stille metoder, skabeloner, checklister til rådighed og sikre at de anvendes efter hensigten for at sikre et optimalt projektforløb. Proceskonsulenten bliver en støtte til projektlederen, og proceskonsulenten vil spørge ind til projektlederens måde at styre projektet og sikre at beslutninger og information er til rådighed for projektdeltagerne (internt og eksternt). GAPP proceskonsulenten bliver coach for projektlederen og kan støtte vedkommende i sine styring af projektet. GAP pilot modulet kan være en forløber for GAPP master, idet virksomheden dermed får en føling om GAPP modellen og hvilken indflydelse den vil have på organisationen/kultur, systemer og metoder. GAPP master Implementering af GAPP som virksomhedens projektmodel for gennemførelse af automationsprojekter. En proces konsulent vil hjælpe med at implementere projektmodellen i virksomheden, med fokus på tre hovedelementer: Metoder, Systemer og Kultur/organisation. GAPP Master modulet dækker mange aspekter vedrørende gennemførelse af et projekt Fastlæggelse af ansvar og beføjelser, rapportering til ledelse og kunder, projektledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, projektplanlægning, gennemførelse af møder, review, tidsestimering, opfølgning på ressourcer tid kvalitet - risici, mm. Modulet er opdelt Forudsætninger for en god proces, projektetablering, projektorganisation, projektgennemførelse og projektplanlægning. Fokusområde Metoder Systemer Kultur/organisation Beskrivelse Modulet stiller en værktøjskasse tilrådighed, der til stadighed kan forbedres og tilpasses den enkelte organisation. Det er vigtigt at erkende, at alle organisationer er forskellige og derfor kræves tilpasninger af de i bogen fremstillede forretnings- og udviklingsprocesser. I forbindelse med implementeringen af en projektmodel, skal metoder, skabeloner, checklister arkiveres og vedligeholdes i et IT system, der sikre at materialet et tilgængelig for projektdeltager, projektleder og ledelse. I forbindelse med GAPP master modulet kan krav og anbefalinger fremhæves i valg at systemplatform. At gennemføre et projekt succesfuldt, kræver motiverede medarbejdere, samt støttende værktøjer, organisation, struktur og systemer. Derfor handler modulet om, hvordan medarbejdere kan styrkes af ledelsen, og hvordan ledelsen kan støtte og udvikle medarbejdernes samspil og derigennem skabe succes. Modulet giver eksempler på hvorledes, en organisation kan opbygge et indre netværk til at forankre erfaringer, således at der kan opnås en fælles læring. Støb fundamentet til procesforbedringer ved hjælp af dette modul, og byg selv videre i egen organisation, med dens mål og strategier.

7 Kursusudbyder Kurserne udbydes af SESAM i samarbejde med udvalgte kursusudbydere. Firma Underviser Erik I. Jensen Atkins Danmark Beskrivelse Er akademiingeniør indenfor stærkstrøm med flere års erfaring som underviser indenfor tekniske emner og som rådgivende ingeniør. Han arbejder med planlægning, projektering og udførelse af projekter indenfor blandt andet automatisering. Lars Vilandt Arla Foods Er ingeniør og diplomuddannet projektleder med mange års erfaring med projektledelse af store komplekse projekter. Gennem projektledelsen har han stor dialog med mange faggrupper og ved også hvad den menneskelige faktor betyder i projekterne. Automation Projektledelse Networking Carsten Nøkleby SESAM-World Er civilingeniør & ph.d. fra DTU og direktør for SESAM- World. Han arbejder med automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr med fokus på teknologier, processer og metoder. Kursus sted Kurserne afholdes hos Hotel LEGOLAND Adresse: Hotel LEGOLAND Aastvej 10 DK-7190 Billund Web: Tilmelding se Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på

8 Medlemmer af SESAM 3P TECHNOLOGY DONG ENERGY GENERATION PENTRA ABB DONG ENERGY KYNDBYVÆRKET PHOENIX CONTACT ACTIVE COMMUNICATION ELAU SCANDINAVIA PICCA AUTOMATION ALECTIA ELOPAK DANMARK PJD AN GROUP ELTROLUX HOME PRODUCTS POST DANMARK APV ELTRONIC PR ELECTRONICS ARLA FOODS EMERSON PROCESS MANAGEMENT PROCES-DATA ATKINS DANMARK FKILOGISTEX RAMBØLL AU2MATE FLSCHMIDT AUTOMATION ROBO[CLUSTER] B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FORSKNINGSCENTER RISØ ROCKWELL AUTOMATION BALLUFF GARTNER DANMARK ROCKWOOL BALSLEV GEA LIQUID PROCESS ENGINEERING SAINT-GOBAIN ISOVER BANG & OLUFSEN GREEN MATIC ROSE POULTRY BEAUVAIS GRUNDFOS SCAN-TRONIC BEIJER ELECTRONICS HANS FØLSGAARD SCANVAEGT INTERNATIONAL BOMAN CE HALDOR TOPSØE SCHNEIDER ELECTRIC BRODERSEN AUTOMATION HOUSE OF PRINCE SCHUR PACKAGING SYSTEMS BRUUN AUTOMATION & IT I2R SEELEN CARLSBERG IC AUTOMATION SESAM-WORLD CENTRUM PÆLE INNOVATIC SFK SYSTEMS CFS SLAGELSE INTEGO SIEMENS CHR. HANSEN INTEGRATE SIEMENS A&D UGS PLM SOFTWARE COLOPLAST INTELLIGENT SYSTEMS SIEMENS BUSINESS SERVICES COLUMBUS IT PARTNER INVENSYS PROCESS SYSTEMS SIMCON COWI IAAPS SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT CP KELCO JOKAN SOCO SYSTEM DALOON JUNKERS INDUSTRIER STRØM HANSEN DALUM PAPIR KIMS SUN CHEMICAL DAMCOS KJÆRGAARD SAAP ENGINEERING DANFOSS KRÜGER TECH COLLEGE AALBORG DANFOSS DRIVES LANTMÄNNEN TEKNIQ DANIIT LEMVIGH-MÜLLER TETRA PAK HOYER DANISCO LOGICA DANMARK TOMS GRUPPEN DANISCO SUGAR LUND & SØRENSEN TRICON TECHSOFT DANISH CROWN LYNGSOE SYSTEMS TULIP FOOD COMPANY DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET MARK INFORMATION UNITSTAAL DANSK AUTOMATION & ANALYSE MASKINSIKKERHED VELUX DANSK EL-FORBUND MICROSOFT VESTAS WIND SYSTEMS DANSK INDUSTRI OPTIMERING NIELSEN-AUTOMATION VESTFORSYNING DANSK MILJØ- OG ENERGISTYRING NIRAS VIATECH DANSK STYRINGSTEKNIK NNE PHARMAPLAN WONDERWARE SCANDINAVIA DANSK VIDENLEDELSE NNIT ZENIT AUTOMATION DAT-SCHAUB HOLDING NORVIDAN OVERSEAS ÅF DE DANSKE GÆRFABRIKKER NOVO NORDISK ÅLBORG INDUSTRIES DLG NOVOTEK AARHUS KARLSHAMM DONG ENERGY OPERATOR SYSTEMS Version v01 SESAM sekretariatet Vestre Allé Silkeborg Danmark Tlf Mobil world.dk world.dk

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID?

Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID? Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID? Introduktion ERP SESAM møde nr. 66 8. december 2004 Automation IT Tele PLC.......... MES PLC............ SCADA Koncern netværk Fabriks netværk.......... Fortrådning

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet GAPP Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet Carsten Nøkleby, SESAM-World ApS 29. August 2013 Tetra Pak Proocessing Systems CV for Carsten Nøkleby Link til film Carsten Nøkleby SESAM-World Uddannelse

Læs mere

Trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation Trådløs kommunikation Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation for at opnå mere fleksibel produktion og større mobilitet? Fjernaflæsning - Standardisering - Sikkerhed SESAM nr. 94 seminar 23. juni

Læs mere

Energi management & Energibesparelse i industrien

Energi management & Energibesparelse i industrien Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC........ MES PLC.......... SCADA ERP

Læs mere

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Energi & forsyning Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg 1 Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer

Læs mere

Produktivitet. Automation og produktivitet. SESAM seminar nr. 102 13. marts 2013. Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S

Produktivitet. Automation og produktivitet. SESAM seminar nr. 102 13. marts 2013. Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S Produktivitet Automation og produktivitet SESAM seminar nr. 102 13. marts 2013 Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S Fynsværket Indgang 1 Havnegade 120 5000 Odense C Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation Opgradering og udskiftning af produktions it og automation SESAM seminar nr. 101 6. december 2012 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1 6000 Kolding Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr?

Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr? Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr? Hvad gør virksomheder når produktionsudstyret ikke er standardiseret? Hvad kan og er opnået ved standardisering af produktionsudstyr?

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Referat fra Make2Pack møde

Referat fra Make2Pack møde Referat fra Make2Pack møde 29-11-2010 Møde data Dato: 29.11.2010 Kl.: 9:30 13:00 Sted: Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Deltagere Deltager Firma Mail Ole Christian Olsen Carlsberg

Læs mere

Referat fra sporbarhedsmøde

Referat fra sporbarhedsmøde Referat fra sporbarhedsmøde 01-12-2010 Møde data Dato: 01-12-2010 Kl.: 9:00 13:00 Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle Deltagere Deltager Firma Mail Mads Vistisen Arla Foods a.m.b.a mavit@arlafoods.com

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Opbygning af procesanlæg HMI, proces kontrol, standardisering

Opbygning af procesanlæg HMI, proces kontrol, standardisering Opbygning af procesanlæg HMI, proces kontrol, standardisering Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og ulemper ved DCS platform og SCADA/PLC

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Få succes med automatisering i producerende virksomheder

Få succes med automatisering i producerende virksomheder Få succes med automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 12. september 2012 Seminaret afholdes hos: Automatik 2012 Idrættens Hus - Gunnar Nu salen Brøndby Station 20 2605 Brøndby

Læs mere

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28.

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. august 2012 Velkommen Johnny Krogh Søren, Implementation manager Chr. Hansen

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter SESAM nr. 110 seminar 3. juni 2014 Seminaret afholdes hos: Solar Danmark A/S Industrivej Vest 43 6600 Vejen Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Energi management og produktionsproccesser Fra mere til bedre brug af energi ved automation

Energi management og produktionsproccesser Fra mere til bedre brug af energi ved automation Energi management og produktionsproccesser Fra mere til bedre brug af energi ved automation Hvordan kan din virksomhed spare 10% af sit energiforbrug? - Hvad gør vi når de lavt hængende frugter er plukket?

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen og få succes med dine projekter med

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Notat 4. oktober 2017

Notat 4. oktober 2017 Til: IDAs medlemmer Fra: Jura & Arbejdsvilkår Notat 4. oktober 2017 Når din virksomhed bruger Mercer Vi har i IDA i de senere år modtaget flere henvendelser fra medlemmer der fortæller, at deres arbejdsplads

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Coaching Forandringsledelse

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN KURSUS CENTER VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN Det største udbud af kurser med konkrete værktøjer til din hverdag For alle s. 4 Ledelse & bestyrelse s. 4 Distribution s. 4 Fyringsteknik & energiproduktion

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos:

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos: Automationstrend Udviklingsværktøjer til automation SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012 Seminaret afholdes hos: Syddansk Universitet Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Auditorium Niels Bohrs Allé 1

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009 Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 009 Indhold: Side Generelt Side Kursets mål Side 3 Temaer og mål Side 4 Eksamen Side 4 Temaemner

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. 1 Baggrund

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Records Manager. Miniuddannelse over 5 kursusdage. Holdstart den 17. januar København

Records Manager. Miniuddannelse over 5 kursusdage. Holdstart den 17. januar København Ja nu 20 ar/ 17 fe i K bru bh ar. Records Manager Miniuddannelse over 5 kursusdage Holdstart den 17. januar 2017 - København Records Manager Records Manager er en miniuddannelse bestående af to kursusmoduler

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

Scrum Master certificeringskursus

Scrum Master certificeringskursus Scrum Master certificeringskursus Vil du være Scrum Master? Scrum er en anderledes måde at styre projekter på, hvilket bliver stadig mere udbredt. Men at arbejde agilt er ikke enkelt og intuitivt. Det

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere