Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer"

Transkript

1 Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse Værdivurdering Kravspecifikation Fuld produktion TOC GAPP Academy kursusprogram Forår 2009 Foranalyse Designbeskrivelse Fremstilling Kurserne afholdes hos Hotel LEGOLAND Aastvej 10 DK-7190 Billund Kursusprogrammer er udarbejdet i samarbejde med FAT Gennemgående aktiviteter Montage & installation Indkøring Kravstyring og ændringshåndtering Konfigurationsstyring - Måling og analyse - Kvalitetssikring I/O Test Basismoduler: 4. marts 2009 Tillægsmoduler: 11. marts 2009 SAT

2 Kursus formål og udbytte Formål med kursusprogrammet Udbrede og fastholde kendskabet til Gode Automations Projekt Processer (GAPP), for at få et fælles projektgrundlag for gennemførelse af automationsprojekter mellem kunder og leverandører. Fremme forståelsen for de menneskelige relationer, samspilsregler og egenskaber i et projekt. Baggrund GAPP v1.1 projektmodellen er udarbejdet af erfa gruppen SESAM-FOOD, der består af 70 virksomheder inden for fødevareindustrien og relaterede virksomheder, der leverer udstyr til fødevareindustrien. Målet med arbejder er at beskrive Bedste Praksis i branchen. GAPP Projektmodellen er skabt af mere end 100 personer, der på skift har deltaget i 50 arbejdsgruppemøder. Der er investeret mere end 3000 timers arbejde i gruppens arbejde. GAPP projektmodellen er løbende blevet evalueret i takt med, at GAPP projektmodellen er blevet anvendt i udvalgte projekter hos fødevareproducerende virksomheder. Målgruppe Kurserne er målrettet mod medarbejdere i virksomheder der har eller vil få projekter inden for automatisering. Der er tale om både kunder til automationsudstyr, rådgivere og leverandører af automationsudstyr. Det vil være en fordel hvis både kunde og leverandør i et projekt deltager, idet kurset giver et fælles grundlag for at gennemfører et automationsprojekt. Metode Basismodulerne og tillægsmodulerne vil bestå af en veksling mellem teori, eksempler og praktiske øvelser. Pilot og master modulerne skal foregår i egen virksomhed. Materiale På kurset vil udvalgt materiale blive tilsendt og andet materiale udleveres på kursusdagen. Der er tale om materiale, så som GAPP projektmodel V1.1. Vejledninger, checklister, skabeloner, mm. Værktøjer Uddelingskopier og materiale til øvelser. Før kurserne I forbindelse med enkelte kurser vil en del af materialet til kurset blive fremsendt, og det anbefales at være bekendt med materialet. Derudover kræver enkelte af kurserne, at der medtages eksempler der er arbejdet med i egen virksomhed. Priser GAPP Academy er opdelt i moduler og der betales for de enkelte moduler iht. tabellen nedenfor: Deltagerbetaling Medlemmer Pris/deltager Andre Pris/deltager Modulpris (modul 1-9) Kr ,00 Kr ,00 Dobbelt modulpris Kr ,00 Kr ,00 Pilot modul Master modul Virksomhedskurser Bygger på heldagsarrangementer med 2 moduler, 2 undervisere og max. 12 deltagere. Afregnes efter medgået tid En ramme kunne f.eks være 20 timer/mdr. Afregnes efter medgået tid En ramme kunne f.eks. være 80 timer/mdr DKK Materialer inkluderet og det praktiske skal aftales. Pris eksempel: Ved deltagelse i basismodulet (modul 1+2) og 3 tillægsmoduler vil den samlede omkostning blive 9.750,- DKK excl. moms. Generelt Viden om GAPP modellen er vigtig for både projektleder og projektdeltager hos leverandører og kunder da modellen skal sikre en fælles forståelse ved gennemførsel af automations projekter og skabe fælles forståelse af begreber i projektforløbet. Undervisningen i GAPP er ikke en del af et certificeret forløb der fører til en projektleder uddannelse men et hjælpeværktøj for projektledere og projektmedarbejdere indenfor automation og produktions IT. Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på Alle priser er excl. Moms.

3 Kursus opbygning og struktur GAPP kursusforløbet er sammensat af to moduler der udgør en basis, og hertil kan tilvælges 7 tillægsmoduler. Når de to basis moduler er gennemført sammen med 3 tillægsmoduler er man certificeret GAPP praktikker. Dette kan udvides med en overbygning i form af at anvende GAPP værktøjer på et kørende projekt i egen virksomhed, hvor der er tilknyttet en proceskonsulent. Herefter er man GAPP pilot. Endelig kan virksomhedens medarbejder blive GAPP master ved at implementere dele eller hele GAPP projektmodellen som projektstyringsmodel i virksomheden. GAPP master Implementering af projektmodellen GAPP pilot Anvendelse af projektmodel og værktøjer på et projekt GAPP tillæg Specielle kompetencemoduler Kvalitetssikring & implementering Risikostyring Test & testplaner Aflevering & evaluering Udbud & tilbud Kravspecifikation Projektopstart GAPP basis Fundamentet for det virderekursusforløb Modul Beskrivelse Varighed Kursus dag 1+2 Gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb. 3 Kravspecifikation (Uge 46) hvordan udarbejdes en kravspecifikation trin for trin Hel dag 4. marts 2009 ½ dag 11. marts Udbud & tilbud hvorledes gennemføres en udbudsrunde trin for trin ½ dag Planlægges 5 Aflevering og evalueringer hvorledes afleveres et projekt og hvordan gennemføres en evaluering 6 Projektopstart hvorledes opnås en god start på et projektsamarbejde bootcamp ½ dag ½ dag Planlægges Planlægges 7 Test og testplaner hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin ½ dag Planlægges 8 Risikostyring hvorledes styres risici gennem et projekt hvorledes skabes overblik og hvilke checklister er tilrådighed. ½ dag Planlægges 9 Kvalitetssikring & implementering af projektmodel i den virksomhed ½ dag Planlægges Pilot Få en GAPP proceskonsulent til at give råd og vejledning i brugen af GAPP modellen, skabeloner, checkliste med mere i et udvalgt projekt. Projekt Skal aftales Master Implementering af GAPP som virksomhedens projektmodel for gennemførelse af automationsprojekter. Skal aftales

4 Basismodul Modul 1+2: GAPP Basis Formål At deltagerne efter forløbet har: Fået indsigt i GAPP projektmodellens anvendelighed i forbindelse med små og store projekter. Fået overblik over GAPP værktøjer, skabeloner, checklister og procesbeskrivelser. Gennemført øvelser der giver indsigt i udvalgte værktøjer, skabeloner og checklister. Fået indsigt i hvordan andre virksomheder har anvendt GAPP i forbindelse med automationsprojekter. Mål At give deltagerne: En præsentation af en fælles projektmodel med tilhørende værktøjer. En introduktion til hvordan GAPP projektmodellen kan anvendes som fælles ramme for automationsprojekter. Generelt: Modul 1+2 er en gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb. Modul 1+2 er tidligere udbudt den 28. Feb og deltagere herfra inviteres til at udbygge deres viden på modul 3 9. Deltageren vil blive præsenteret for Gode Automations Projekt Processer (GAPP) og opnår en viden der sikre at deltageren, efter modulet, kan benytte GAPP modellen på egne projekter. De to undervisningsmoduler der tilsammen danner basismodulet omfatter: En kort gennemgang af tankesættet bag GAPP byggende på Best Practice. Et overblik over GAPP modellens 7 faser Trin for trin gennemgang af GAPP modellens 14 delaktiviteter med kommentarer og forklaringer Gennemgang af en CASE der gennemføres i henhold til GAPP modellen Et overblik over projektmodellens 4 gennemgående aktiviteter med fokus på krav og ændringer, med det sigte at deltageren kan indarbejde aktiviteterne i egne projekter Program basis modul 1+2 8:30 Registrering og kaffe 9:00 Velkomst og introduktion til undervisere og deltagere Præsentation af GAPP projektmodel Formål med GAPP projektmodel. Gennemgang af projektmodel, faser, aktiviteter og milepæle. Erfaring fra cases hvor kunde og leverandør har anvendt GAPP modellen Hvordan har virksomhederne anvendt GAPP modellen. Gennemgang af processen ved at anvende GAPP modllen. Hvorledes er modellen tilrettet og anvendt I konkret projekt. Gennegang af de 7 faser Hvilke aktivietere er indeholdt i de enkelte faser Angivelse af aktiviteter og krav til passage af milepæl. Hvad skal udarbejdes i de enkelte faser. De gennemgående aktiviteter Gennemgang af de 4 gennemgående aktiviteter, med fokus på krav & ændringsstyring og konfigurationsstyring. Pauser og øvelser Pauser og praktiske øvelser vil blive indpasset i programmet således at de understøtter de gennemgåede emner. Øvelser: 1. Oversæt GAPP model til virkelighed. 2. Anvendelse af dokumentmatrice. 3. Ændringshåndtering Forplejning Frokost er inkluderet i kursusafgiften. Kaffe, te og isvand vil bliver serveret gennem dagen. 17:00 Afslutning og evaluering Tilmelding til basis modul 1+2 Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på

5 Tillægsmoduler Modul 3: Kravspecifikation At deltagerne har gennemgået hvordan en kravspecifikation udarbejdes trin for trin. Formål med opsamling og specifikation Hvad er en kravspecifikation Hvorfor udarbejde en kravspecifikation Forudsætninger for en god kravspecifikation Struktur for kravelementer Forslag til arbejdsopgaver Afgrænsning af kravspecifikation Forslag til arbejdsfaser Godkendelse af kravspecifikation Forslag til arbejdsfaser Hvordan skal en kravspecifikation opdateres Med udgangspunkt i et oplæg vil deltagerne igennem øvelser udarbejde en kravspecifikation Undervisningen vil gennemgå og øve brugen af de hjælpe dokumenter som er udarbejdet under GAPP Al undervisningen vil blive gennemført som vekslende mellem foredrag, øvelser og erfaringsudveksling. Modul 4: Tilbud & udbud Deltagerne har efter forløbet en forståelse for at udbudsforløbet: Formål med udbud og tilbud Rækkefølge for udbudsprocessen Udbudsmaterialets indhold Opfølgningsliste og checkliste Med udgangspunkt i et oplæg vil deltagerne igennem øvelser udarbejde et udbudsmateriale Undervisningen vil gennemgå og øve brugen af de hjælpe dokumenter som er udarbejdet under GAPP All undervisningen vil blive gennemført som vekslende mellem foredrag, øvelser og erfaringsudveksling. Modul 5: Aflevering og evaluering At deltagerne har gennemgået hvorledes afleveres et projekt og hvordan gennemføres en evaluering Hvorledes gennemføren en afleveringsforretning Hvorledes evalueres den interne indsats - hvorledes identificeres forbedringer. Hvorledes afholdes evalueringsmøder - gennemgang af checklister. Udarbejdelse af evalueringsrapport Modul 6: Projektopstart At deltagerne har gennemgået hvorledes opnås en god start på et projektsamarbejde bootcamp. Formål med opstartsmøde Hvorledes planlægges et opstatsmøde Afholdelse af opstartmøde Opfølgning Modul 7: Test og testplaner At deltagerne har gennemgået hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin. Hvilke test skal gennemføres Hvad kræves af testspecifikationer Hvilken testfilosofi skal anvendes Fastlæggelse af teststrategi Processen at teste, og sikre at fejl rettes. Godkendelse af testresultater. Modul 8: Risikostyring At deltagerne har gennemgået hvorledes styres risici gennem et projekt hvorledes skabes overblik og hvilke checklister er tilrådighed. Hvad er risikostyring i forbindelse med projekter? Hvornår foretages risikostyring? Forslag til at identificere risici Prioritering og kategorisering af risici Etablering af handlingsplaner Opfølgning på risici.

6 Tillægsmoduler - pilot - master Modul 9: Kvalitetssikring & implementering af projektmodel i virksomhed At deltagerne har gennemgået hvorledes en virksomhed kan implementere kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelse af projekter. Modulet vil give et overblik over de væsentlige aspekter ved implementering af projektmodel, så som: Gennemgang af processen at indføre en projektmodel - trin for trin. Indsigt i de organisatoriske aspekter ved at implementere en projektmodel Hvorledes involveres organisationen Hvorledes kan ledelsen motivere i processen. Hvorledes skal fokuseres være på metoder, systemer og kultur/organisation. Dette kursus giver et godt fundament for at gennemføre et GAPP pilot eller en GAPP master. Kursus og uddannelse i egen virksomhed GAPP pilot Få en GAPP proceskonsulent til at give råd og vejledning i brugen af GAPP modellen, skabeloner, checkliste med mere i et udvalgt projekt. Målet er at proceskonsulenten kan hjælpe med anvendelsen af modellen og de tilhørende værktøjer. Dermed kan det sikres at der bliver en større sikkerhed for at projektet følger budgetter, tidsplaner, og kvalitet. Værktøjerne der kan sikre, at der er en løbende opfølgning på økonomi, tidsplan og kvalitet på tværs af faser og aktiviteter. Proceskonsulenten kan stille metoder, skabeloner, checklister til rådighed og sikre at de anvendes efter hensigten for at sikre et optimalt projektforløb. Proceskonsulenten bliver en støtte til projektlederen, og proceskonsulenten vil spørge ind til projektlederens måde at styre projektet og sikre at beslutninger og information er til rådighed for projektdeltagerne (internt og eksternt). GAPP proceskonsulenten bliver coach for projektlederen og kan støtte vedkommende i sine styring af projektet. GAP pilot modulet kan være en forløber for GAPP master, idet virksomheden dermed får en føling om GAPP modellen og hvilken indflydelse den vil have på organisationen/kultur, systemer og metoder. GAPP master Implementering af GAPP som virksomhedens projektmodel for gennemførelse af automationsprojekter. En proces konsulent vil hjælpe med at implementere projektmodellen i virksomheden, med fokus på tre hovedelementer: Metoder, Systemer og Kultur/organisation. GAPP Master modulet dækker mange aspekter vedrørende gennemførelse af et projekt Fastlæggelse af ansvar og beføjelser, rapportering til ledelse og kunder, projektledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, projektplanlægning, gennemførelse af møder, review, tidsestimering, opfølgning på ressourcer tid kvalitet - risici, mm. Modulet er opdelt Forudsætninger for en god proces, projektetablering, projektorganisation, projektgennemførelse og projektplanlægning. Fokusområde Metoder Systemer Kultur/organisation Beskrivelse Modulet stiller en værktøjskasse tilrådighed, der til stadighed kan forbedres og tilpasses den enkelte organisation. Det er vigtigt at erkende, at alle organisationer er forskellige og derfor kræves tilpasninger af de i bogen fremstillede forretnings- og udviklingsprocesser. I forbindelse med implementeringen af en projektmodel, skal metoder, skabeloner, checklister arkiveres og vedligeholdes i et IT system, der sikre at materialet et tilgængelig for projektdeltager, projektleder og ledelse. I forbindelse med GAPP master modulet kan krav og anbefalinger fremhæves i valg at systemplatform. At gennemføre et projekt succesfuldt, kræver motiverede medarbejdere, samt støttende værktøjer, organisation, struktur og systemer. Derfor handler modulet om, hvordan medarbejdere kan styrkes af ledelsen, og hvordan ledelsen kan støtte og udvikle medarbejdernes samspil og derigennem skabe succes. Modulet giver eksempler på hvorledes, en organisation kan opbygge et indre netværk til at forankre erfaringer, således at der kan opnås en fælles læring. Støb fundamentet til procesforbedringer ved hjælp af dette modul, og byg selv videre i egen organisation, med dens mål og strategier.

7 Kursusudbyder Kurserne udbydes af SESAM i samarbejde med udvalgte kursusudbydere. Firma Underviser Erik I. Jensen Atkins Danmark Beskrivelse Er akademiingeniør indenfor stærkstrøm med flere års erfaring som underviser indenfor tekniske emner og som rådgivende ingeniør. Han arbejder med planlægning, projektering og udførelse af projekter indenfor blandt andet automatisering. Lars Vilandt Arla Foods Er ingeniør og diplomuddannet projektleder med mange års erfaring med projektledelse af store komplekse projekter. Gennem projektledelsen har han stor dialog med mange faggrupper og ved også hvad den menneskelige faktor betyder i projekterne. Automation Projektledelse Networking Carsten Nøkleby SESAM-World Er civilingeniør & ph.d. fra DTU og direktør for SESAM- World. Han arbejder med automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr med fokus på teknologier, processer og metoder. Kursus sted Kurserne afholdes hos Hotel LEGOLAND Adresse: Hotel LEGOLAND Aastvej 10 DK-7190 Billund Web: Tilmelding se Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på

8 Medlemmer af SESAM 3P TECHNOLOGY DONG ENERGY GENERATION PENTRA ABB DONG ENERGY KYNDBYVÆRKET PHOENIX CONTACT ACTIVE COMMUNICATION ELAU SCANDINAVIA PICCA AUTOMATION ALECTIA ELOPAK DANMARK PJD AN GROUP ELTROLUX HOME PRODUCTS POST DANMARK APV ELTRONIC PR ELECTRONICS ARLA FOODS EMERSON PROCESS MANAGEMENT PROCES-DATA ATKINS DANMARK FKILOGISTEX RAMBØLL AU2MATE FLSCHMIDT AUTOMATION ROBO[CLUSTER] B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FORSKNINGSCENTER RISØ ROCKWELL AUTOMATION BALLUFF GARTNER DANMARK ROCKWOOL BALSLEV GEA LIQUID PROCESS ENGINEERING SAINT-GOBAIN ISOVER BANG & OLUFSEN GREEN MATIC ROSE POULTRY BEAUVAIS GRUNDFOS SCAN-TRONIC BEIJER ELECTRONICS HANS FØLSGAARD SCANVAEGT INTERNATIONAL BOMAN CE HALDOR TOPSØE SCHNEIDER ELECTRIC BRODERSEN AUTOMATION HOUSE OF PRINCE SCHUR PACKAGING SYSTEMS BRUUN AUTOMATION & IT I2R SEELEN CARLSBERG IC AUTOMATION SESAM-WORLD CENTRUM PÆLE INNOVATIC SFK SYSTEMS CFS SLAGELSE INTEGO SIEMENS CHR. HANSEN INTEGRATE SIEMENS A&D UGS PLM SOFTWARE COLOPLAST INTELLIGENT SYSTEMS SIEMENS BUSINESS SERVICES COLUMBUS IT PARTNER INVENSYS PROCESS SYSTEMS SIMCON COWI IAAPS SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT CP KELCO JOKAN SOCO SYSTEM DALOON JUNKERS INDUSTRIER STRØM HANSEN DALUM PAPIR KIMS SUN CHEMICAL DAMCOS KJÆRGAARD SAAP ENGINEERING DANFOSS KRÜGER TECH COLLEGE AALBORG DANFOSS DRIVES LANTMÄNNEN TEKNIQ DANIIT LEMVIGH-MÜLLER TETRA PAK HOYER DANISCO LOGICA DANMARK TOMS GRUPPEN DANISCO SUGAR LUND & SØRENSEN TRICON TECHSOFT DANISH CROWN LYNGSOE SYSTEMS TULIP FOOD COMPANY DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET MARK INFORMATION UNITSTAAL DANSK AUTOMATION & ANALYSE MASKINSIKKERHED VELUX DANSK EL-FORBUND MICROSOFT VESTAS WIND SYSTEMS DANSK INDUSTRI OPTIMERING NIELSEN-AUTOMATION VESTFORSYNING DANSK MILJØ- OG ENERGISTYRING NIRAS VIATECH DANSK STYRINGSTEKNIK NNE PHARMAPLAN WONDERWARE SCANDINAVIA DANSK VIDENLEDELSE NNIT ZENIT AUTOMATION DAT-SCHAUB HOLDING NORVIDAN OVERSEAS ÅF DE DANSKE GÆRFABRIKKER NOVO NORDISK ÅLBORG INDUSTRIES DLG NOVOTEK AARHUS KARLSHAMM DONG ENERGY OPERATOR SYSTEMS Version v01 SESAM sekretariatet Vestre Allé Silkeborg Danmark Tlf Mobil world.dk world.dk

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER

FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER FIND VEJ GENNEM DINE PROJEKTER KURSER I PROJEKTLEDELSE 2006 OM PROJEKTARBEJDSEN Teknologisk Institut har i mange år arbejdet med projektarbejdsformen. Det være sig som projektledere og undervisere. Projektarbejdsformen

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere