Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer"

Transkript

1 Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse Værdivurdering Kravspecifikation Fuld produktion TOC GAPP Academy kursusprogram Forår 2009 Foranalyse Designbeskrivelse Fremstilling Kurserne afholdes hos Hotel LEGOLAND Aastvej 10 DK-7190 Billund Kursusprogrammer er udarbejdet i samarbejde med FAT Gennemgående aktiviteter Montage & installation Indkøring Kravstyring og ændringshåndtering Konfigurationsstyring - Måling og analyse - Kvalitetssikring I/O Test Basismoduler: 4. marts 2009 Tillægsmoduler: 11. marts 2009 SAT

2 Kursus formål og udbytte Formål med kursusprogrammet Udbrede og fastholde kendskabet til Gode Automations Projekt Processer (GAPP), for at få et fælles projektgrundlag for gennemførelse af automationsprojekter mellem kunder og leverandører. Fremme forståelsen for de menneskelige relationer, samspilsregler og egenskaber i et projekt. Baggrund GAPP v1.1 projektmodellen er udarbejdet af erfa gruppen SESAM-FOOD, der består af 70 virksomheder inden for fødevareindustrien og relaterede virksomheder, der leverer udstyr til fødevareindustrien. Målet med arbejder er at beskrive Bedste Praksis i branchen. GAPP Projektmodellen er skabt af mere end 100 personer, der på skift har deltaget i 50 arbejdsgruppemøder. Der er investeret mere end 3000 timers arbejde i gruppens arbejde. GAPP projektmodellen er løbende blevet evalueret i takt med, at GAPP projektmodellen er blevet anvendt i udvalgte projekter hos fødevareproducerende virksomheder. Målgruppe Kurserne er målrettet mod medarbejdere i virksomheder der har eller vil få projekter inden for automatisering. Der er tale om både kunder til automationsudstyr, rådgivere og leverandører af automationsudstyr. Det vil være en fordel hvis både kunde og leverandør i et projekt deltager, idet kurset giver et fælles grundlag for at gennemfører et automationsprojekt. Metode Basismodulerne og tillægsmodulerne vil bestå af en veksling mellem teori, eksempler og praktiske øvelser. Pilot og master modulerne skal foregår i egen virksomhed. Materiale På kurset vil udvalgt materiale blive tilsendt og andet materiale udleveres på kursusdagen. Der er tale om materiale, så som GAPP projektmodel V1.1. Vejledninger, checklister, skabeloner, mm. Værktøjer Uddelingskopier og materiale til øvelser. Før kurserne I forbindelse med enkelte kurser vil en del af materialet til kurset blive fremsendt, og det anbefales at være bekendt med materialet. Derudover kræver enkelte af kurserne, at der medtages eksempler der er arbejdet med i egen virksomhed. Priser GAPP Academy er opdelt i moduler og der betales for de enkelte moduler iht. tabellen nedenfor: Deltagerbetaling Medlemmer Pris/deltager Andre Pris/deltager Modulpris (modul 1-9) Kr ,00 Kr ,00 Dobbelt modulpris Kr ,00 Kr ,00 Pilot modul Master modul Virksomhedskurser Bygger på heldagsarrangementer med 2 moduler, 2 undervisere og max. 12 deltagere. Afregnes efter medgået tid En ramme kunne f.eks være 20 timer/mdr. Afregnes efter medgået tid En ramme kunne f.eks. være 80 timer/mdr DKK Materialer inkluderet og det praktiske skal aftales. Pris eksempel: Ved deltagelse i basismodulet (modul 1+2) og 3 tillægsmoduler vil den samlede omkostning blive 9.750,- DKK excl. moms. Generelt Viden om GAPP modellen er vigtig for både projektleder og projektdeltager hos leverandører og kunder da modellen skal sikre en fælles forståelse ved gennemførsel af automations projekter og skabe fælles forståelse af begreber i projektforløbet. Undervisningen i GAPP er ikke en del af et certificeret forløb der fører til en projektleder uddannelse men et hjælpeværktøj for projektledere og projektmedarbejdere indenfor automation og produktions IT. Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på Alle priser er excl. Moms.

3 Kursus opbygning og struktur GAPP kursusforløbet er sammensat af to moduler der udgør en basis, og hertil kan tilvælges 7 tillægsmoduler. Når de to basis moduler er gennemført sammen med 3 tillægsmoduler er man certificeret GAPP praktikker. Dette kan udvides med en overbygning i form af at anvende GAPP værktøjer på et kørende projekt i egen virksomhed, hvor der er tilknyttet en proceskonsulent. Herefter er man GAPP pilot. Endelig kan virksomhedens medarbejder blive GAPP master ved at implementere dele eller hele GAPP projektmodellen som projektstyringsmodel i virksomheden. GAPP master Implementering af projektmodellen GAPP pilot Anvendelse af projektmodel og værktøjer på et projekt GAPP tillæg Specielle kompetencemoduler Kvalitetssikring & implementering Risikostyring Test & testplaner Aflevering & evaluering Udbud & tilbud Kravspecifikation Projektopstart GAPP basis Fundamentet for det virderekursusforløb Modul Beskrivelse Varighed Kursus dag 1+2 Gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb. 3 Kravspecifikation (Uge 46) hvordan udarbejdes en kravspecifikation trin for trin Hel dag 4. marts 2009 ½ dag 11. marts Udbud & tilbud hvorledes gennemføres en udbudsrunde trin for trin ½ dag Planlægges 5 Aflevering og evalueringer hvorledes afleveres et projekt og hvordan gennemføres en evaluering 6 Projektopstart hvorledes opnås en god start på et projektsamarbejde bootcamp ½ dag ½ dag Planlægges Planlægges 7 Test og testplaner hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin ½ dag Planlægges 8 Risikostyring hvorledes styres risici gennem et projekt hvorledes skabes overblik og hvilke checklister er tilrådighed. ½ dag Planlægges 9 Kvalitetssikring & implementering af projektmodel i den virksomhed ½ dag Planlægges Pilot Få en GAPP proceskonsulent til at give råd og vejledning i brugen af GAPP modellen, skabeloner, checkliste med mere i et udvalgt projekt. Projekt Skal aftales Master Implementering af GAPP som virksomhedens projektmodel for gennemførelse af automationsprojekter. Skal aftales

4 Basismodul Modul 1+2: GAPP Basis Formål At deltagerne efter forløbet har: Fået indsigt i GAPP projektmodellens anvendelighed i forbindelse med små og store projekter. Fået overblik over GAPP værktøjer, skabeloner, checklister og procesbeskrivelser. Gennemført øvelser der giver indsigt i udvalgte værktøjer, skabeloner og checklister. Fået indsigt i hvordan andre virksomheder har anvendt GAPP i forbindelse med automationsprojekter. Mål At give deltagerne: En præsentation af en fælles projektmodel med tilhørende værktøjer. En introduktion til hvordan GAPP projektmodellen kan anvendes som fælles ramme for automationsprojekter. Generelt: Modul 1+2 er en gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb. Modul 1+2 er tidligere udbudt den 28. Feb og deltagere herfra inviteres til at udbygge deres viden på modul 3 9. Deltageren vil blive præsenteret for Gode Automations Projekt Processer (GAPP) og opnår en viden der sikre at deltageren, efter modulet, kan benytte GAPP modellen på egne projekter. De to undervisningsmoduler der tilsammen danner basismodulet omfatter: En kort gennemgang af tankesættet bag GAPP byggende på Best Practice. Et overblik over GAPP modellens 7 faser Trin for trin gennemgang af GAPP modellens 14 delaktiviteter med kommentarer og forklaringer Gennemgang af en CASE der gennemføres i henhold til GAPP modellen Et overblik over projektmodellens 4 gennemgående aktiviteter med fokus på krav og ændringer, med det sigte at deltageren kan indarbejde aktiviteterne i egne projekter Program basis modul 1+2 8:30 Registrering og kaffe 9:00 Velkomst og introduktion til undervisere og deltagere Præsentation af GAPP projektmodel Formål med GAPP projektmodel. Gennemgang af projektmodel, faser, aktiviteter og milepæle. Erfaring fra cases hvor kunde og leverandør har anvendt GAPP modellen Hvordan har virksomhederne anvendt GAPP modellen. Gennemgang af processen ved at anvende GAPP modllen. Hvorledes er modellen tilrettet og anvendt I konkret projekt. Gennegang af de 7 faser Hvilke aktivietere er indeholdt i de enkelte faser Angivelse af aktiviteter og krav til passage af milepæl. Hvad skal udarbejdes i de enkelte faser. De gennemgående aktiviteter Gennemgang af de 4 gennemgående aktiviteter, med fokus på krav & ændringsstyring og konfigurationsstyring. Pauser og øvelser Pauser og praktiske øvelser vil blive indpasset i programmet således at de understøtter de gennemgåede emner. Øvelser: 1. Oversæt GAPP model til virkelighed. 2. Anvendelse af dokumentmatrice. 3. Ændringshåndtering Forplejning Frokost er inkluderet i kursusafgiften. Kaffe, te og isvand vil bliver serveret gennem dagen. 17:00 Afslutning og evaluering Tilmelding til basis modul 1+2 Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på

5 Tillægsmoduler Modul 3: Kravspecifikation At deltagerne har gennemgået hvordan en kravspecifikation udarbejdes trin for trin. Formål med opsamling og specifikation Hvad er en kravspecifikation Hvorfor udarbejde en kravspecifikation Forudsætninger for en god kravspecifikation Struktur for kravelementer Forslag til arbejdsopgaver Afgrænsning af kravspecifikation Forslag til arbejdsfaser Godkendelse af kravspecifikation Forslag til arbejdsfaser Hvordan skal en kravspecifikation opdateres Med udgangspunkt i et oplæg vil deltagerne igennem øvelser udarbejde en kravspecifikation Undervisningen vil gennemgå og øve brugen af de hjælpe dokumenter som er udarbejdet under GAPP Al undervisningen vil blive gennemført som vekslende mellem foredrag, øvelser og erfaringsudveksling. Modul 4: Tilbud & udbud Deltagerne har efter forløbet en forståelse for at udbudsforløbet: Formål med udbud og tilbud Rækkefølge for udbudsprocessen Udbudsmaterialets indhold Opfølgningsliste og checkliste Med udgangspunkt i et oplæg vil deltagerne igennem øvelser udarbejde et udbudsmateriale Undervisningen vil gennemgå og øve brugen af de hjælpe dokumenter som er udarbejdet under GAPP All undervisningen vil blive gennemført som vekslende mellem foredrag, øvelser og erfaringsudveksling. Modul 5: Aflevering og evaluering At deltagerne har gennemgået hvorledes afleveres et projekt og hvordan gennemføres en evaluering Hvorledes gennemføren en afleveringsforretning Hvorledes evalueres den interne indsats - hvorledes identificeres forbedringer. Hvorledes afholdes evalueringsmøder - gennemgang af checklister. Udarbejdelse af evalueringsrapport Modul 6: Projektopstart At deltagerne har gennemgået hvorledes opnås en god start på et projektsamarbejde bootcamp. Formål med opstartsmøde Hvorledes planlægges et opstatsmøde Afholdelse af opstartmøde Opfølgning Modul 7: Test og testplaner At deltagerne har gennemgået hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin. Hvilke test skal gennemføres Hvad kræves af testspecifikationer Hvilken testfilosofi skal anvendes Fastlæggelse af teststrategi Processen at teste, og sikre at fejl rettes. Godkendelse af testresultater. Modul 8: Risikostyring At deltagerne har gennemgået hvorledes styres risici gennem et projekt hvorledes skabes overblik og hvilke checklister er tilrådighed. Hvad er risikostyring i forbindelse med projekter? Hvornår foretages risikostyring? Forslag til at identificere risici Prioritering og kategorisering af risici Etablering af handlingsplaner Opfølgning på risici.

6 Tillægsmoduler - pilot - master Modul 9: Kvalitetssikring & implementering af projektmodel i virksomhed At deltagerne har gennemgået hvorledes en virksomhed kan implementere kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelse af projekter. Modulet vil give et overblik over de væsentlige aspekter ved implementering af projektmodel, så som: Gennemgang af processen at indføre en projektmodel - trin for trin. Indsigt i de organisatoriske aspekter ved at implementere en projektmodel Hvorledes involveres organisationen Hvorledes kan ledelsen motivere i processen. Hvorledes skal fokuseres være på metoder, systemer og kultur/organisation. Dette kursus giver et godt fundament for at gennemføre et GAPP pilot eller en GAPP master. Kursus og uddannelse i egen virksomhed GAPP pilot Få en GAPP proceskonsulent til at give råd og vejledning i brugen af GAPP modellen, skabeloner, checkliste med mere i et udvalgt projekt. Målet er at proceskonsulenten kan hjælpe med anvendelsen af modellen og de tilhørende værktøjer. Dermed kan det sikres at der bliver en større sikkerhed for at projektet følger budgetter, tidsplaner, og kvalitet. Værktøjerne der kan sikre, at der er en løbende opfølgning på økonomi, tidsplan og kvalitet på tværs af faser og aktiviteter. Proceskonsulenten kan stille metoder, skabeloner, checklister til rådighed og sikre at de anvendes efter hensigten for at sikre et optimalt projektforløb. Proceskonsulenten bliver en støtte til projektlederen, og proceskonsulenten vil spørge ind til projektlederens måde at styre projektet og sikre at beslutninger og information er til rådighed for projektdeltagerne (internt og eksternt). GAPP proceskonsulenten bliver coach for projektlederen og kan støtte vedkommende i sine styring af projektet. GAP pilot modulet kan være en forløber for GAPP master, idet virksomheden dermed får en føling om GAPP modellen og hvilken indflydelse den vil have på organisationen/kultur, systemer og metoder. GAPP master Implementering af GAPP som virksomhedens projektmodel for gennemførelse af automationsprojekter. En proces konsulent vil hjælpe med at implementere projektmodellen i virksomheden, med fokus på tre hovedelementer: Metoder, Systemer og Kultur/organisation. GAPP Master modulet dækker mange aspekter vedrørende gennemførelse af et projekt Fastlæggelse af ansvar og beføjelser, rapportering til ledelse og kunder, projektledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, projektplanlægning, gennemførelse af møder, review, tidsestimering, opfølgning på ressourcer tid kvalitet - risici, mm. Modulet er opdelt Forudsætninger for en god proces, projektetablering, projektorganisation, projektgennemførelse og projektplanlægning. Fokusområde Metoder Systemer Kultur/organisation Beskrivelse Modulet stiller en værktøjskasse tilrådighed, der til stadighed kan forbedres og tilpasses den enkelte organisation. Det er vigtigt at erkende, at alle organisationer er forskellige og derfor kræves tilpasninger af de i bogen fremstillede forretnings- og udviklingsprocesser. I forbindelse med implementeringen af en projektmodel, skal metoder, skabeloner, checklister arkiveres og vedligeholdes i et IT system, der sikre at materialet et tilgængelig for projektdeltager, projektleder og ledelse. I forbindelse med GAPP master modulet kan krav og anbefalinger fremhæves i valg at systemplatform. At gennemføre et projekt succesfuldt, kræver motiverede medarbejdere, samt støttende værktøjer, organisation, struktur og systemer. Derfor handler modulet om, hvordan medarbejdere kan styrkes af ledelsen, og hvordan ledelsen kan støtte og udvikle medarbejdernes samspil og derigennem skabe succes. Modulet giver eksempler på hvorledes, en organisation kan opbygge et indre netværk til at forankre erfaringer, således at der kan opnås en fælles læring. Støb fundamentet til procesforbedringer ved hjælp af dette modul, og byg selv videre i egen organisation, med dens mål og strategier.

7 Kursusudbyder Kurserne udbydes af SESAM i samarbejde med udvalgte kursusudbydere. Firma Underviser Erik I. Jensen Atkins Danmark Beskrivelse Er akademiingeniør indenfor stærkstrøm med flere års erfaring som underviser indenfor tekniske emner og som rådgivende ingeniør. Han arbejder med planlægning, projektering og udførelse af projekter indenfor blandt andet automatisering. Lars Vilandt Arla Foods Er ingeniør og diplomuddannet projektleder med mange års erfaring med projektledelse af store komplekse projekter. Gennem projektledelsen har han stor dialog med mange faggrupper og ved også hvad den menneskelige faktor betyder i projekterne. Automation Projektledelse Networking Carsten Nøkleby SESAM-World Er civilingeniør & ph.d. fra DTU og direktør for SESAM- World. Han arbejder med automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr med fokus på teknologier, processer og metoder. Kursus sted Kurserne afholdes hos Hotel LEGOLAND Adresse: Hotel LEGOLAND Aastvej 10 DK-7190 Billund Web: Tilmelding se Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på

8 Medlemmer af SESAM 3P TECHNOLOGY DONG ENERGY GENERATION PENTRA ABB DONG ENERGY KYNDBYVÆRKET PHOENIX CONTACT ACTIVE COMMUNICATION ELAU SCANDINAVIA PICCA AUTOMATION ALECTIA ELOPAK DANMARK PJD AN GROUP ELTROLUX HOME PRODUCTS POST DANMARK APV ELTRONIC PR ELECTRONICS ARLA FOODS EMERSON PROCESS MANAGEMENT PROCES-DATA ATKINS DANMARK FKILOGISTEX RAMBØLL AU2MATE FLSCHMIDT AUTOMATION ROBO[CLUSTER] B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FORSKNINGSCENTER RISØ ROCKWELL AUTOMATION BALLUFF GARTNER DANMARK ROCKWOOL BALSLEV GEA LIQUID PROCESS ENGINEERING SAINT-GOBAIN ISOVER BANG & OLUFSEN GREEN MATIC ROSE POULTRY BEAUVAIS GRUNDFOS SCAN-TRONIC BEIJER ELECTRONICS HANS FØLSGAARD SCANVAEGT INTERNATIONAL BOMAN CE HALDOR TOPSØE SCHNEIDER ELECTRIC BRODERSEN AUTOMATION HOUSE OF PRINCE SCHUR PACKAGING SYSTEMS BRUUN AUTOMATION & IT I2R SEELEN CARLSBERG IC AUTOMATION SESAM-WORLD CENTRUM PÆLE INNOVATIC SFK SYSTEMS CFS SLAGELSE INTEGO SIEMENS CHR. HANSEN INTEGRATE SIEMENS A&D UGS PLM SOFTWARE COLOPLAST INTELLIGENT SYSTEMS SIEMENS BUSINESS SERVICES COLUMBUS IT PARTNER INVENSYS PROCESS SYSTEMS SIMCON COWI IAAPS SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT CP KELCO JOKAN SOCO SYSTEM DALOON JUNKERS INDUSTRIER STRØM HANSEN DALUM PAPIR KIMS SUN CHEMICAL DAMCOS KJÆRGAARD SAAP ENGINEERING DANFOSS KRÜGER TECH COLLEGE AALBORG DANFOSS DRIVES LANTMÄNNEN TEKNIQ DANIIT LEMVIGH-MÜLLER TETRA PAK HOYER DANISCO LOGICA DANMARK TOMS GRUPPEN DANISCO SUGAR LUND & SØRENSEN TRICON TECHSOFT DANISH CROWN LYNGSOE SYSTEMS TULIP FOOD COMPANY DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET MARK INFORMATION UNITSTAAL DANSK AUTOMATION & ANALYSE MASKINSIKKERHED VELUX DANSK EL-FORBUND MICROSOFT VESTAS WIND SYSTEMS DANSK INDUSTRI OPTIMERING NIELSEN-AUTOMATION VESTFORSYNING DANSK MILJØ- OG ENERGISTYRING NIRAS VIATECH DANSK STYRINGSTEKNIK NNE PHARMAPLAN WONDERWARE SCANDINAVIA DANSK VIDENLEDELSE NNIT ZENIT AUTOMATION DAT-SCHAUB HOLDING NORVIDAN OVERSEAS ÅF DE DANSKE GÆRFABRIKKER NOVO NORDISK ÅLBORG INDUSTRIES DLG NOVOTEK AARHUS KARLSHAMM DONG ENERGY OPERATOR SYSTEMS Version v01 SESAM sekretariatet Vestre Allé Silkeborg Danmark Tlf Mobil world.dk world.dk

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation Trådløs kommunikation Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation for at opnå mere fleksibel produktion og større mobilitet? Fjernaflæsning - Standardisering - Sikkerhed SESAM nr. 94 seminar 23. juni

Læs mere

Energi management & Energibesparelse i industrien

Energi management & Energibesparelse i industrien Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC........ MES PLC.......... SCADA ERP

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation Opgradering og udskiftning af produktions it og automation SESAM seminar nr. 101 6. december 2012 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1 6000 Kolding Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Få succes med automatisering i producerende virksomheder

Få succes med automatisering i producerende virksomheder Få succes med automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 12. september 2012 Seminaret afholdes hos: Automatik 2012 Idrættens Hus - Gunnar Nu salen Brøndby Station 20 2605 Brøndby

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos:

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos: Automationstrend Udviklingsværktøjer til automation SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012 Seminaret afholdes hos: Syddansk Universitet Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Auditorium Niels Bohrs Allé 1

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009 Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 009 Indhold: Side Generelt Side Kursets mål Side 3 Temaer og mål Side 4 Eksamen Side 4 Temaemner

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk Referat fra opstartsmøde Energi & Forsyning Dato: 24-01-2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Deltagere: Dagsorden: COWI, Havenparken 1, 7100 Vejle Se deltagerlisten

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere