Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen"

Transkript

1 Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation og udstyr Mødet afholdes 17. september 2009 hos: Danfoss Drives A/S Ulsnæs Gråsten Mødet er udarbejdet i samarbejde med

2 Brugerflader til IT og systemer i produktionen På SESAM mødet vil der blive fokuseret på krav og opbygningen af grænseflader til IT systemer og systemer i produktionen. Der vil være gennemgang af metoder og værktøjer til opbygning af brugergrænseflader, der kan sikre en optimal styring, og kontrol af industrielle processer. Der vil være indlæg der beskriver forskellige teknologier til opbygning af brugergrænseflader. Enkelte af disse teknologier vil kunne øge medarbejders produktivitet og mobilitet i forhold til et givet anlæg. Der vil være fokus på vigtige elementer og lovgivningsmæssige aspekter i forbindelse med opbygningen af brugergrænseflader. Der vil være fokus på både operatørpaneler for PLC og skærmbilleder til SCADA og MES. Endelig vil der være input til opbygning af komponent og tavle der sikre en god brugergrænseflade for operatøren. Værktøjer til at verificere kvaliteten af brugergrænseflader i form af spørgeundersøgelser, fokusgrupper, marketingundersøgelser og loggede data fra operatørpaneler og programmer vil bliver vist. Anvendelse af de enkelte metoder vil blive vurderet i forhold til forskellige applikationer og brancher. Få indblik i hvad der kræves af betjeningsfladerne, når systemerne bevæger sig fra centraliserede styringer til at lægge en del af processorkraften ud i de enkelte styringskomponenter. Hvorledes får en operatør overblik over en proces i et distribueret system. Der redegøres for hvornår forskellige typer af brugergrænseflader til apparater kan anvendes med fordel. Få et bud på hvorledes der foretages design af fornuftige brugergrænseflader i industrielle applikationer og systemer. Der vil være fokus på følgende: Hvad er formålet med betjeningsfladen Hvor placeres brugergrænsefladen (Kontrolrum eller i processen) Hvad er brugergrænseflader (trykknapper i tavler, operatørpaneler, SCADA, flere skærme, mm. Hvornår anbefales de forskellige brugergrænseflader. Emner der behandles på mødet: Standarder, CE godkendelse, symbolvalg, farve, blink frekvens, normer Hvorledes involveres brugeren Web baserede løsninger Hvor placeres brugergrænsefladen i forhold til processen (Proces kontrolrum) Valg af teknologi Retningslinjer for brugergrænseflader (SESAM -FOOD) Hvad stilles der af krav til uddannelse af operatører Standarder, systemer, procedure og organisering af brugergrænseflader. Processen at skabe en fælles betjeningsstandard der matcher kontrolfunktionerne i PLC er. Opbygning og optimering af brugergrænseflader der sikre øget produktivitet. Hvad er brugerflade kvalitet og hvordan kan den måles? Hvorledes skabes brugergrænseflader der giver brugeren et godt indsigt i processen. Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og kolleger. Vel mødt den 17. september 2009

3 Program Velkomst Carsten Nøkleby, SESAM Hvorledes skabes gode brugergrænseflader til produkter i produktio- nen? Nina Wetcke og Ingrid van Rijn, Danfoss Networking - Pause Rundvisning Ove Wiuff, Danfoss Drives Monitorere organisation og maskiner, således at de er i overensstem- melse med virksomhedens strategiske mål Carsten Fosvang, Niras Frokost - Networking Krav og retningslinier for opbygning af brugergrænseflader iht. Direk- tiver og standarder Christian Hansen, Boman CE Brugergrænseflader, brugere, produktivitet Peder Brandt, ManMachine Engineering Networking - Pause Processen at skabe én fælles brugergrænseflade, der matcher kontrol- funktionerne i et multi forsyningsselskab. Henrik Hansen, Vestforsyning Virtuelle kontrolrum, lokalt og globalt Afslutning Steffen Kahlmann, Rockwell Automation SESAM Generalforsamling Se detaljeret program på de næste sider!

4 Indlæg Hvorledes skabes gode brugergrænseflader til produkter i produktionen? Nina Wetcke og Ingrid van Rijn, Danfoss A/S Der vil være en gennemgang af de metoder og værktøjer som Danfoss User Centered Design gruppen bruger til at udvikle og verificere brugergrænsefladens kvalitet. Der vil være en gennemgang af metoder og værktøjet i forhold til udviklingen af brugergrænsefladen til en frekvensomformer. Derudover vil der være en gennemgang af en case fra et konceptuelt projekt om fremtidige brugergrænseflader til styring af supermarkeder. Hvad er brugerorienteret design og innovation? Hvorledes involveres brugeren og hvorledes strukturers alle input så de matcher proceskravene? Hvorledes udvikles et produkt, der skal matche en proces der skal køre optimalt? En produktion og et produkt der er styret af en gruppe specialister Et produkt der indgår sammen med mange andre instrumenter Et produkt der for det meste er gemt væk og som skal være brugervenligt, pålideligt og intelligent samt operere på et globalt marked. Et produkt der inkludere teknologi, så som internet enabling, wireless kommunikation, RFID, mm Rundvising Ove Wiuff, Danfoss Drives Få en gennemgang af produktionen hos Danfoss Drives, og se hvorledes det store VLT produktprogram håndteres gennem fabrikken, og hvorledes den tilhørende produkt dokumentation og elektronik produktion håndteres til de mange produktvarianter. Der vil også være mulighed for en mindre gruppe, at besøge print fabrik, men det vil kræve at deltagerne kommer i rumdragter.

5 Indlæg Monitorere organisation og maskiner, således at de er i overensstem- melse med virksomhedens strategiske mål Carsten Fosvang, Niras A/S En præsentation af hvorledes anvendelse af organisatoriske udviklingsprincipper og maskindata kan samkøres for at skabe et "business Operational System" der giver lederen mulighed for at overskue sin virksomheds mål for de enkelte områder og monitorere organisation og maskiner således at alt er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål. Systemet er et Holistisk ledelsessystem kaldet HOMIS, der henter data fra produktionsanlæggene og sætter disse data op imod økonomiske, organisatoriske og lovmæssige krav i et geografisk overskueligt skærmbillede der repræsenterer den enkeltes ansvarsområde. Der vil blive beskrevet hvorledes infrastrukturen ser ud i et sådant system og hvorledes sammenhængen er til organisatorisk udvikling herunder databaseopbygning og grafisk opbygning Krav og retningslinier for opbygning af brugergrænseflader iht. Direk- tiver og standarder Christian Hansen, Boman CE Dette indlæg vil se på vigtige elementer og lovgivningsmæssige aspekter i forbindelse med opbygningen af brugergrænseflader. Der vil være fokus på både operatørpaneler for PLC og skærmbilleder til SCADA og MES. Endelig vil der være input til opbygning af komponent og tavle der sikre en god brugergrænseflade for operatøren og således at den overholde de lovgivningsmæssige krav til betjening / brug. Indlægget vil også komme ind på forhold, som følge at det nye maskindirektiv. Der vil være en gennemgang af de direktiver og de tilhørende standarder der er relateret til opbygning af brugergrænseflader til enkelt maskiner og samlede produktionssystemer Direktiver, standarder, normer, CE godkendelse, symbolvalg, farve, blink frekvens, Hvad stilles der af krav til uddannelse af operatører Hvilke forhold er der i forbindelse med nødstop i relation til operatørerne Brugergrænseflader, brugere, produktivitet Peder Brandt, ManMachine Engineering Effektiv produktion er en vigtig konkurrenceparametre for danske virksomheder. For mange af disse produktioner vil det i langt de fleste tilfælde være mennesker som styre og overvåger produktionen der vil være er en brugergrænseflade. I dette indlæg vil vi se på sammenhænget imellem brugere og brugergrænseflader, designproces ved projektering samt det indbyrdes forhold imellem brugergrænsefladens kvalitet, produktionsomkostninger og produktionens output. Hvad er en brugergrænseflade set fra en bruger-vinkel Designproces for brugergrænseflader ved projektering af automatiseret produktionsudstyr nyt udstyr eller optimering af eksisterende Sammenhængen imellem produktionens output / produktionsomkostninger og brugergrænsefladens kvalitet

6 Indlæg Processen at skabe én fælles brugergrænseflade, der matcher kon- trolfunktionerne i et multi forsyningsselskab. Henrik Hansen, Vestforsyning I denne præsentation vil der være en gennemgang af den proces som Vestforsyning har været i gennem, i forbindelse med standardisering af brugergrænsefladen på tavle, paneler og SCADA system. Målet har været at få skabt en mere ensartet og homogen brugergrænseflade inden for de fire forsyningsområder: Vand, Varme, Spildevand og El. Få et indblik i udfordringerne på den tekniske og organisatoriske side. Hør om hvorledes skabeloner og input fra GAPP (Gode Automations Projekt Processer) er anvendt med gode resultater. Hvad er målet og hvad har vi opnået i denne standardiseringsproces på de forskellige niveauer i automationspyramiden Virtuelle kontrolrum, lokalt og globalt Steffen Kahlmann, Rockwell Automation Hvad forstås ved Virtuelle kontrolrum, lokalt og globalt? Hvordan sikres KPI'er? Hvordan sikre vidensdeling og vidensopsamling? Hvilke krav stilles til brugergrænsefladen, samt hvilke parametre måles på? Hvad er de konkrete erfaringer hos store virksomheder? Case story

7 Foreningen SESAM SESAM er en erfaringsgruppe, der har til formål at give medlemmerne information om nye aktuelle faglige emner om sammenkobling af produktionssystemer. Der tages udgangspunkt i dagsarrangementer, hvor flere foredragsholdere prøver at belyse et emne fra flere sider. F.eks. emnet set fra forskellige brancher, fra leverandører, slutbrugere, rådgivere eller teknologier. I forbindelse med møderne prøves der at blive arrangeret en præsentation med tilhørende rundvisning, der behandler det aktuelle emne på mødet. Dette giver et indblik i hvordan en virksomhed har løst en given problemstilling i praksis. Derudover giver det medlemmerne mulighed for at se produktionen og komme med input til virksomheden om alternative løsninger På møderne prøves emner at blive belyst, således at ulemper, fordele, faldgrupper eller blindgyder kommer frem i lyset. Målet er at slutbrugere, rådgivere og leverandører kan høre hinandens synspunkter. Foreningen bygge på medlemmernes interesse i at udveksle og dele erfaringer. Derfor vil vi gerne, at medlemmerne en gang i mellem er foredragsholder, således at vi alle i foreningen bidrager til dens eksistens. Her findes medlemmer fra en lang række store, mellem store og mindre erhvervsvirksomheder inden for mange forskellige brancher med et til fælles at arbejde med sammenkobling af produktionssystemer. Foreningen bygger på medlemmernes interesse i at udveksle og dele erfaringer. Derfor vil vi gerne, at medlemmerne en gang i mellem er foredragsholder, således at vi alle i foreningen bidrager til dens eksistens. Her findes medlemmer fra en lang række store, mellemstore og mindre erhvervsvirksomheder inden for mange forskellige brancher med et til fælles at arbejde med sammenkobling af produktions-systemer. Målet er ikke at være en konference eller kursus virksomhed, men en erfaringsudvekslingsgruppe, der drives professionelt og med høj aktuelle emner indenfor produktionsteknologi, automation, standarder, netværk, protokoller, værktøjer og EDB systemer. Business Intelligence Integration mellem ERP-systemer og produktionen Batchkontrol og processtyring Sporbarhed i fødevareindustrien Hvor og hvordan anvendes tags - muligheder Sikkerhed i automations IT IT og automation - hvordan mødes fagene Lean Manufacturing PLC, SCADA og MES systemer M.v. Medlemsskab Et års medlemsskab koster, for en virksomhed kr. excl. moms og kr. excl. moms for Læreanstalter og enkeltmands virksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til møderne og prisen er kr. excl. moms pr. deltager. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31 august med 1/12 af kontingentet. F.eks. indmeldelse i maj: 4 x 7.000/12 ~ kr. + moms.

8 Tilmelding - sidste frist Tilmelding kan ske på følgende måder: Enten online fra SESAM hjemmeside Eller ved at sende en mail til Eller ved at ringe på eller Pris: Medlemsvirksomhed: 1.000,- kr. ekskl. moms/deltager. Medlemmer af IDA automation: 2.400,- kr. ekskl. moms/deltager. Ikke medlemsvirksomhed ,- kr. ekskl. moms/deltager. Medlemmer af SESAM 3P TECHNOLOGY DONG ENERGY NOVOTEK ABB DONG ENERGY GENERATION OPERATOR SYSTEMS ACTIVE COMMUNICATION DONG ENERGY KYNDBYVÆRKET PHOENIX CONTACT ALECTIA ELAU SCANDINAVIA PICCA AUTOMATION AN GROUP ELOPAK DANMARK PJD APV ELTRONIC POST DANMARK ARLA FOODS EMERSON DAMCOS PR ELECTRONICS ATKINS DANMARK EMERSON PROCESS MANAGEMENT PROCES-DATA AU2MATE ENDRESS+HAUSER RAMBØLL B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FLSCHMIDT AUTOMATION ROBO[CLUSTER] BALLUFF GARTNER DANMARK ROCKWELL AUTOMATION BALSLEV AUTOMATION GEA LIQUID PROCESSING SCANDINAVIA ROCKWOOL BANG & OLUFSEN GREEN MATIC ROSE POULTRY BAT DANMARK GRUNDFOS SAINT-GOBAIN ISOVER BEAUVAIS HALDOR TOPSØE SCANVAEGT INTERNATIONAL BEIJER ELECTRONICS HANS FØLSGAARD SCHNEIDER ELECTRIC BOMAN CE I2R SCHUR PACKAGING SYSTEMS BRUUN AUTOMATION & IT IC AUTOMATION SEELEN CARLSBERG INNOVATIC SESAM-WORLD CENTRUM PÆLE INTEGO SFK SYSTEMS CFS SLAGELSE INTEGRATE SIEMENS CHR. HANSEN INTELLIGENT SYSTEMS SIEMENS A&D UGS PLM SOFTWARE COLOPLAST JUNKERS INDUSTRIER SIMCON COLUMBUS IT PARTNER KIMS SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT COWI KJÆRGAARD SOCO SYSTEM CP KELCO KRÜGER STRØM HANSEN CRISPLANT LANTMÄNNEN SUN CHEMICAL DALOON LEMVIGH-MÜLLER SAAP ENGINEERING DANFOSS LOGICA DANMARK TECH COLLEGE AALBORG DANFOSS DRIVES LOGISTICS TEKNIQ DANIIT LUND & SØRENSEN TETRA PAK HOYER DANISCO MANMACHINE ENGINEERING TOMS GRUPPEN DANISH CROWN MARK INFORMATION TRICON TECHSOFT DANSK AUTOMATION & ANALYSE MICROSOFT UNITSTAAL DANSK EL-FORBUND NIELSEN-AUTOMATION VELUX DANSK INDUSTRI OPTIMERING NIRAS VESTAS WIND SYSTEMS DANSK MILJØ- OG ENERGISTYRING NNE PHARMAPLAN VESTFORSYNING DANSK STYRINGSTEKNIK NNIT VIATECH DANSK VIDENLEDELSE NORDIC SUGAR WONDERWARE SCANDINAVIA DAT-SCHAUB HOLDING NORVIDAN OVERSEAS ZENIT AUTOMATION DLG NOVO NORDISK ÅF AARHUS KARLSHAMM SESAM sekretariatet Mommarkvej Silkeborg Danmark Tlf Mobil world.dk world.dk

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode: Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo Jensen grafiskviden@ @gmail.comm IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode:

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere