Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010"

Transkript

1 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

2 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik og globalisering Teknologi Forretning og innovation Organisering og uddannelse Medlemmer af SESAM

3 Rammen for workshops Rammen for workshop I forbindelse med det 87. SESAM møde, blev der afholdt 3 x 3 workshops, med forskellige temaer relateret til emnet Mennesker og teknik om 5-10 år. Hver workshop blev styret af en fra bestyrelsen - Claus Sass Hvass, Gert Vestergaard, Susanne Synnestvedt og Carsten Nøkleby. Emner til workshops var: Teknologi Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? Hvad bliver fremtidens automations teknologi? Hvem kommer med den nye teknologi? Kultur, politik og globalisering Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? Hvilke dele af produktionen er f.eks. Flyttet itl Kina, Østeuropa, Sydamerika,.? Hvad giver det at nye opgaver at virksomheden flytter udenlandsk? Forretning og innovation Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Flytter nyudviklingen også med til udlandet? Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande Organisering og uddannelse Er automationsbranchen en brændende platform? Er automationsbranchen præget af personer i 40++ kategorien, og er det en brancher, hvor der er ringe karriere muligheder for unge personer? Hvad er uddannelses mulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til de behov branchen har fremadrettet? Har automationsbranchen problemer med at tiltrække ungdommen? - Hvad vil ungdommen vælge af uddannelse og karriere?

4 Rammen for workshops Deltagere i workshops På mødet deltog virksomhederne nedenfor: Workshop Automation Projektledelse Networking 3P Technology Aalborg Universitet ABB A/S Active Communication Arla Foods a.m.b.a. Balluff ApS Beckhoff Automation ApS Birgitte Svinth Coloplast A/S COWI Crisplant A/S Daniit A/S Danisco A/S Danish Crown AMBA Dansk El-Forbund Dansk Fødevare Forum Elopak Denmark A/S Epista IT Fremforsk Grundfos A/S Hamlet Protein A/S Hans Følsgaard A/S HeadFitted ApS i2r ApS Ide Pro Engineering & Software A/S Ingeniøren A/S Intego A/S Invensys Operations Management Jern- og Maskinindustrien Krüger A/S ManMachine Engineering NIRAS A/S SESAM World Siemens A/S Teknologisk Institut Teknovation Vestforsyning A/S Workshop udbytte 1. Identificere problemstillingerne / udfordringerne Udfordringer 2. Hvorledes kan problemet løses? 3. Hvad kan vi bruge det til? Muligheder Workshop Automation Projektledelse Networking 1. Teknologi 2. Kultur, politik og globalisering 3. Forretning og innovation 4. Organisering og uddannelse

5 Mennesker og teknik om år Abstrakt Abstrakt for mødet Målet er, at vi i SESAM kan følge udviklingen i Engineering og automationsbranchen for, at give os et fælles billede fremadrettet, således at vi kan positionere os i forhold til de kommende krav til branchen. I forbindelse med mødet vil der være 5 indlæg, der vil skabe rammen for dialog blandt deltagerne. Der vil blive etableret små workshops, med fokus på temaerne angivet nedenfor: 1.Teknologi: Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok. Hvad bliver fremtidens automations teknologi? 2. Kultur, politik og globalisering: Brændende platform Automationsbranchen er præget af personer i 40++ kategorien, og det er en brancher hvor der er ringe karriere muligheder for unge personer. Det er præget af meget pressede projekter, og arbejdsforholdene er ofte forbundet med at stå med indkøring på fabriksanlæg, hvor der kan være koldt og fugtigt. Hvad er uddannelses mulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til de behov branchen har fremadrettet? Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? Hvilke dele af produktionen er f.eks. flyttet til Kina? 3. Forretning: Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger, men i fremtiden bliver der behov for et mere holistisk syn hvor forretning og teknologi kommer i bedre balance (60/40). Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande (Coloplast, Grundfos, BAT, Hempel, Novo Nordisk, m.fl.) Paradigmeskifte 4. Organisering: Har automationsbranchen problemer med at tiltrække ungdommen? - Hvad vil ungdommen vælge af uddannelse og karriere? Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Flytter nyudviklingen også med til udlandet? 5. Hvad er problemstillingen?: Er du en del af i morgen (40+ = IT er tilføjet; 18- = IT er integreret) Kan vi lære af andre brancher? Hvilken indflydelse har produkters levetid af indflydelse på automationsniveauet? Hvad bliver fremtidens produktionsform? Hvad er virksomhederne udfordringer? ABSTRAKT: Målet med mødet er at få skabt en dialog om hvorledes vi forventer at Engineering og automationsbranchen udvikler sig de næste 5 til 10 år. Årsagen er at flere producerende virksomheder flytter produktion til lavtløns lande, og hvad betyder det for automations og Engineering markedet. Hvilke teknologier og organisationsformer skal vi forvente at have i fremtiden og hvad vil det stille af krav til branchen. Hvad betyder denne udvikling for de producerende virksomheder. Hvilke kompetencer skal automationsbranchen beherske for at have en god og attraktiv position i forhold til kundernes efterspørgsel. Målet med mødet er også at få skabt en rapport, vi kan arbejde videre med, for i fællesskab, at tegne et billede af fremtiden og hvorledes vi evt. skal forandre forretningsområderne. Kom og være med og få en dialog med ligestillede kolleger om fremtiden i forhold teknologi, organisering, globalisering, forretning, mm.

6 Workshop Kultur, politik og globalisering Kultur, politik og globalisering: Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? Vi komme ikke frem til hvilke type produktion der findes i Danmark, men konkluderede at vigtige faktorer der gjorde, at vi havde produktion i Danmark var: Holdbarhed af produkterne Transporttid og omkostninger Speciel viden, som f.eks. Farmaceutiske virksomheder Hvilke dele af produktionen er f.eks. flyttet til Kina, Østeuropa, Sydamerika,.? Masse produktions flyttes til Kina, Sydamerika mv., hvor prototype og afprøvning af ny teknologi vil foregå i Danmark. Produktion hvor logistik og transport er en vigtig faktor for eksport til disse lande, et eksempel vindmølle vinge produktionen fra LM Glasfiber. Hvad giver det af nye opgaver at virksomheden flytter udenlandsk? Håndtering af de kulturelle forskelle Organisation Transport og logistik Observationer: Observationer Der var på workshoppen flere anbefalinger om at vi som branche skulle have en større fokusering på andre kompetencer end de allerede kendte ingeniør kompetencer.

7 Workshop Teknologi Teknologi: Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? Stemningen i gruppen, var nok et NEJ - med den påstand, at vi er nok for konservative når det kommer til forandringer. Sikkerhed er også en faktor der gør, at vi er konservative Hvad plejer vi at gøre? Hvad bliver fremtidens automations teknologi? Gruppen var enige om, at fremtidens automations teknologi vil være standard løsninger med bred anvendelighed, som: Plug and play automation Intelligente enheder Wireless, trådløse enheder Gruppen mente også, at de systemer der findes i dag, er for omkostnings tunge og at fremtiden ville tilbyde billigere og nemmere løsninger. Hvem kommer med den nye teknologi? Her talte vi om, hvad vil bilindustrien komme med i fremtiden. Da gruppen mente de havde været trendsættere i fortiden. Gruppen mente, at de virksomheder der hurtigt kan omstille sig til ovenstående ville have en fordel frem for de andre. Innovations hastighed Den nye generation, som via deres uddannelse har mere viden om ny teknologi og innovation. Workshop 2: Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? Nogle gange er selvbilledet for optimistisk Udviklingsværktøjerne er/kan være en hæmsko. Vi er præget af kendte teknologier. Automationsniveauet i dag kan være en hæmsko for at vælge nyt system. Derudover kan kravene til hastighed til projektgennemførelse være en ulempe for at indføre ny teknologi. Hvad skal vi fremover: Styre processen Optimere indkøringsprocessen af ny teknolgi Forene IT og automation Hvad bliver fremtidens automations teknologi? Automationsteknologien kommer til at ligge i skyen virtuel automation. Service arkitektur med heterogene systemer. Der er en forventning om at software overlever, men hardwaren skifter. Hvem kommer med den nye teknologi? Hvem har råd til nyudvikling det bliver bestemt af økonomien. Observationer: Observationer Der var en erkendelse af at vi skal være gode til at anvende teknologierne, for at styrke forretningen. Der var flere bemærkninger om at automationsbranchen skal have en større forståelse for kundernes forretning.

8 Workshop Forretning og innovation Forretning og innovation: Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Vi havde en del diskussion om dette punkt, og konklusionen var nok at vi i automationsbranchen tænker mere traditionelt end i IT branchen. Flytter nyudvikling også til udlandet? Her kom vi ikke til en konklusion, men der var en del der mente JA. Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn på både forretning og teknologi??? Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? Viden Opbygge videncentre, hvor den Farmaceutiskesektor, fødevareteknologier og vindmølle teknologier kan tiltrække nye virksomheder. Sikre via de danske universiteter at den knowhow og kompetence danskerne har været kendt for styrkes. Logistik og transport Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande? Der var stor enighed om følgende årsager til at outsource eller at flytte til andre lande: Logistik, i forbindelse med ekspension til andre lande Pris Konkurrence evne Workshop 2 Forretning og innovation Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? PLC programmeres ikke i danske virksomheder om 10 år (+40 problemstilling) Vi har som teknikker for lidt indsigt i forretningen. Derfor for bør der være en større sammenblanding af projektteams, således at det ikke kun er ingeniører. Ingeniøren hos kunden skal være en del af salgsstyrken. De skal være mere visionære. Ingeniører bør være mere udadvendte og finde virkelige værdier for kunden Hele værdikæden skal tænke nyt. Opdrage ingeniørerne til at gøre en forskel hos kunden, ved at forstå kundens værdikæde. Altså: Hvor gjorde du en forskel Vi er i nogen grad ikke kreative nok. Vi fokuser på de sikre teknologier, og dermed får vi ikke nyeste viden med i projekterne. Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? Fremtidens automationsleverandør vil dække flere kompetenceområder end kun teknologi. Der skal skabes innovation på tværs af faggrænser bygning, proces, mekanik, automation, logistik, salg og marketing. Husk at hovedparten i branchen er ingeniører og tænker ens.

9 Workshop Forretning og innovation Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande Omkostningerne til lønninger ved løntungt arbejde Toldbarriere Nyt marked Nemmere logistik Råvarer Workshop 3 Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Svært at være kreative agerer inovativt, fordi: Regulatoriske krav er for stramme Leverandørerne vil ikke deltage i udvikling Der er ikke penge nok i projekter og planerne er for stramme Man kan ikke komme med kreative forslag, når man først har fået projektet Teknikken er for fastlåst Vi tænker kreativt i dag, indenfor de rammer projekterne foregår under Vi tænker konservativt kreativt Flytter nyudvikling med til udlandet? Udviklingen vil i stigende grad følge produktionen Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? Behov for mere cirkulært samarbejde i fremtiden mellem leverandører, kunder og rådgivere Udfordringer for de enkelte roller i branchen, fx viden hos senior personale Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i DK Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder deres produktion til andre lande Tilgang til arbejdskraft Omkostninger Observationer: Diskussionen i denne gruppe gik meget trægt og det var svært at komme ud over, at se begrænsninger. På et tidspunkt var gruppen omkring, at vi næsten manglede en krig for at sætte gang i tingene????? Det var svært at se på muligheder indefra..

10 Workshop Organisering og uddannelse Organisering og uddannelse: Er automationsbranchen en brændende platform: Mangler at erkende, at vi har en brændende platform, der er en forholdsvis konservativ kultur i branchen, bla. Grundet kravene om stabilitet i løsningerne og de krav der er til løsningerne. Behov for tryghed er også stort Fokus er på teknik, kan vi i stedet fokusere mere på en form for prototyping Vi agerer ikke som en samlet branche, men som leverandører, integratorer og rådgivere Vi er ikke tæt nok knyttet til forretningsprocesserne, som fx IT, ville hjælpe hvis man lærte af deres organisationsformer Leverandørerne skal fokuserer mere på kundernes behov og udfordre kunderne i deres beslutninger. Kunderne skal være villige i at indgå i forpligtende udviklingsarbejde Man skal fokusere på evolution fremfor revolution, det passer bedre til branchen Er automationsbranchen præget af personer 40 + kategorien, og er det en branche, hvor der er ringe karrieremuligheder for unge personer: For at være mere innovative, bør man byde alle kreative kræfter indenfor, og etablere forpligtende innovation for alle deltagere der skal være noget på spil Herunder finde nye samarbejdsmodeller på tværs af branchen Hvem har suces i dag er det de små eller store virksomheder Branchen præget af stor tryghed Anerkendelse ligger i at løsningerne virker som de skal, kundernes anerkendelse Er der problemer med at tiltrække unge? Svært at komme til orde i at etablere organisationen, det tager meget lang tid, før man får lov at agere på egne vegne De unge mennesker bliver kvalt i rigide arbejdsprocesser og vi plejer De unge skal også have plads til at være innovative Mere fokus på samarbejde tværs af grænser, både leverandør/rådgiver/integrator samt på tværs af landegrænser Fokusere på en anden form for incitament form Fokusere mere på arbejdsprocesser, leverandørerne tager sig i stigende grad af programudviklingen Hvad er uddannelsesmulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til behov? Måden hjemmet anvender IT påvirker de unges lyst til at arbejde videre i den retning Fokus bør rettes mod områdets strategiske betydning / afklaring har vi en strategisk vigtighed? Fokus på samarbejde omkring MES, i dag løses 65 % af IT-afdeligen. Hvordan med automation som støtte proces, kan vi komme tættere på forretningen Skal fokuserer mere på moderne løsninger så som robotter Indrage kunder i uddannelsesforløbet, se bredere på kompetencer Observationer: Observationer Den første del af diskussionen / åbningen kom til at fokusere på teknik, som en forklaring på status, der var mange små bemærkninger der gik på, at automationsbranchen skulle tættere på forretningen.

11 Medlemmer 3P TECHNOLOGY DAT-SCHAUB HOLDING NNE PHARMAPLAN ABB DLG NNIT ACTIVE COMMUNICATION DONG ENERGY NORDIC SUGAR ALECTIA DONG ENERGY GENERATION NORVIDAN OVERSEAS ANDREASEN & ELMGAARD ELCON AUTOMATION NOVO NORDISK AN GROUP ELOPAK DANMARK NOVOTEK APV ELTRONIC OPERATOR SYSTEMS ARLA FOODS EMERSON DAMCOS PHOENIX CONTACT ATKINS DANMARK EMERSON PROCESS MANAGEMENT PICCA AUTOMATION AU2MATE ENDRESS+HAUSER PJD B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FLSCHMIDT AUTOMATION POST DANMARK BALLUFF GARTNER DANMARK PR ELECTRONICS BALSLEV AUTOMATION GEA PROCESS ENGENEERING PROCES-DATA BANG & OLUFSEN GREEN MATIC RAMBØLL BAT DANMARK GRUNDFOS ROBO[CLUSTER] BEAUVAIS HALDOR TOPSØE ROCKWELL AUTOMATION BICCA HANS FØLSGAARD ROCKWOOL BEIJER ELECTRONICS I2R ROSE POULTRY BECKHOFF IC AUTOMATION SAINT-GOBAIN ISOVER BOMAN CE IDÉ-PRO ENGINEERING SOFTWARE SCANVAEGT INTERNATIONAL BRUUN AUTOMATION & IT INNOVATIC SCHNEIDER ELECTRIC CARLSBERG INTEGO SEELEN CENTRUM PÆLE INTELLIGENT SYSTEMS SESAM-WORLD CFS SLAGELSE INVENSYS OPERATIONS MANAGEMENT SFK SYSTEMS CHR. HANSEN JUNKERS INDUSTRIER SIEMENS COLOPLAST KIMS STRØM HANSEN COWI KJÆRGAARD TECH COLLEGE AALBORG CP KELCO KRÜGER TEKNIQ CRISPLANT LANTMÄNNEN CEREALIA TEKNOLOGISK INSTITUT DALOON LEMVIGH-MÜLLER TETRA PAK HOYER DANFOSS LOGICA DANMARK TOMS GRUPPEN DANFOSS DRIVES LOGISTICS TRICON TECHSOFT DANIIT LUND & SØRENSEN UNITSTAAL DANISCO LYNETTEFÆLLESSKABET VELUX DANISH CROWN MANMACHINE ENGINEERING VESTFORSYNING ERHVERV DANSK EL-FORBUND MARK INFORMATION VIATECH DANSK MILJØ OG ENERGISTYRING MICROSOFT ZENIT AUTOMATION DANSK STYRINGSTEKNIK NIELSEN-AUTOMATION ÅF DANSK VIDENLEDELSE NIRAS AARHUS KARLSHAMM

12 Workshop resultater Carsten Nøkleby, Direktør, SESAM-World Formand, SESAM SESAM-World Mommarkvej Silkeborg Denmark Tel.: Mobil:

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 WINCOM M A G A S I N E T N R. 1. - N O V E M B E R 2 0 0 2. UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 HVAD TÆNDER EN PERSONALECHEF? SIDE 8 PRO-AXP ER OGSÅ TIL MINDRE BUREAUER

Læs mere

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder Fra idé til bundlinje Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder forord Danske virksomheder investerer hvert år ca. 35 mia. kr. i forskning og udvikling, der på lang sigt kan fremtidssikre

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab 02/2010/MAJ ISSN 1601-6750 Omkostninger Spild Kvalitet PERFORMANCE Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. Bedre konkurrencevene med investeringer

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere