Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010"

Transkript

1 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

2 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik og globalisering Teknologi Forretning og innovation Organisering og uddannelse Medlemmer af SESAM

3 Rammen for workshops Rammen for workshop I forbindelse med det 87. SESAM møde, blev der afholdt 3 x 3 workshops, med forskellige temaer relateret til emnet Mennesker og teknik om 5-10 år. Hver workshop blev styret af en fra bestyrelsen - Claus Sass Hvass, Gert Vestergaard, Susanne Synnestvedt og Carsten Nøkleby. Emner til workshops var: Teknologi Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? Hvad bliver fremtidens automations teknologi? Hvem kommer med den nye teknologi? Kultur, politik og globalisering Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? Hvilke dele af produktionen er f.eks. Flyttet itl Kina, Østeuropa, Sydamerika,.? Hvad giver det at nye opgaver at virksomheden flytter udenlandsk? Forretning og innovation Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Flytter nyudviklingen også med til udlandet? Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande Organisering og uddannelse Er automationsbranchen en brændende platform? Er automationsbranchen præget af personer i 40++ kategorien, og er det en brancher, hvor der er ringe karriere muligheder for unge personer? Hvad er uddannelses mulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til de behov branchen har fremadrettet? Har automationsbranchen problemer med at tiltrække ungdommen? - Hvad vil ungdommen vælge af uddannelse og karriere?

4 Rammen for workshops Deltagere i workshops På mødet deltog virksomhederne nedenfor: Workshop Automation Projektledelse Networking 3P Technology Aalborg Universitet ABB A/S Active Communication Arla Foods a.m.b.a. Balluff ApS Beckhoff Automation ApS Birgitte Svinth Coloplast A/S COWI Crisplant A/S Daniit A/S Danisco A/S Danish Crown AMBA Dansk El-Forbund Dansk Fødevare Forum Elopak Denmark A/S Epista IT Fremforsk Grundfos A/S Hamlet Protein A/S Hans Følsgaard A/S HeadFitted ApS i2r ApS Ide Pro Engineering & Software A/S Ingeniøren A/S Intego A/S Invensys Operations Management Jern- og Maskinindustrien Krüger A/S ManMachine Engineering NIRAS A/S SESAM World Siemens A/S Teknologisk Institut Teknovation Vestforsyning A/S Workshop udbytte 1. Identificere problemstillingerne / udfordringerne Udfordringer 2. Hvorledes kan problemet løses? 3. Hvad kan vi bruge det til? Muligheder Workshop Automation Projektledelse Networking 1. Teknologi 2. Kultur, politik og globalisering 3. Forretning og innovation 4. Organisering og uddannelse

5 Mennesker og teknik om år Abstrakt Abstrakt for mødet Målet er, at vi i SESAM kan følge udviklingen i Engineering og automationsbranchen for, at give os et fælles billede fremadrettet, således at vi kan positionere os i forhold til de kommende krav til branchen. I forbindelse med mødet vil der være 5 indlæg, der vil skabe rammen for dialog blandt deltagerne. Der vil blive etableret små workshops, med fokus på temaerne angivet nedenfor: 1.Teknologi: Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok. Hvad bliver fremtidens automations teknologi? 2. Kultur, politik og globalisering: Brændende platform Automationsbranchen er præget af personer i 40++ kategorien, og det er en brancher hvor der er ringe karriere muligheder for unge personer. Det er præget af meget pressede projekter, og arbejdsforholdene er ofte forbundet med at stå med indkøring på fabriksanlæg, hvor der kan være koldt og fugtigt. Hvad er uddannelses mulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til de behov branchen har fremadrettet? Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? Hvilke dele af produktionen er f.eks. flyttet til Kina? 3. Forretning: Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger, men i fremtiden bliver der behov for et mere holistisk syn hvor forretning og teknologi kommer i bedre balance (60/40). Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande (Coloplast, Grundfos, BAT, Hempel, Novo Nordisk, m.fl.) Paradigmeskifte 4. Organisering: Har automationsbranchen problemer med at tiltrække ungdommen? - Hvad vil ungdommen vælge af uddannelse og karriere? Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Flytter nyudviklingen også med til udlandet? 5. Hvad er problemstillingen?: Er du en del af i morgen (40+ = IT er tilføjet; 18- = IT er integreret) Kan vi lære af andre brancher? Hvilken indflydelse har produkters levetid af indflydelse på automationsniveauet? Hvad bliver fremtidens produktionsform? Hvad er virksomhederne udfordringer? ABSTRAKT: Målet med mødet er at få skabt en dialog om hvorledes vi forventer at Engineering og automationsbranchen udvikler sig de næste 5 til 10 år. Årsagen er at flere producerende virksomheder flytter produktion til lavtløns lande, og hvad betyder det for automations og Engineering markedet. Hvilke teknologier og organisationsformer skal vi forvente at have i fremtiden og hvad vil det stille af krav til branchen. Hvad betyder denne udvikling for de producerende virksomheder. Hvilke kompetencer skal automationsbranchen beherske for at have en god og attraktiv position i forhold til kundernes efterspørgsel. Målet med mødet er også at få skabt en rapport, vi kan arbejde videre med, for i fællesskab, at tegne et billede af fremtiden og hvorledes vi evt. skal forandre forretningsområderne. Kom og være med og få en dialog med ligestillede kolleger om fremtiden i forhold teknologi, organisering, globalisering, forretning, mm.

6 Workshop Kultur, politik og globalisering Kultur, politik og globalisering: Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? Vi komme ikke frem til hvilke type produktion der findes i Danmark, men konkluderede at vigtige faktorer der gjorde, at vi havde produktion i Danmark var: Holdbarhed af produkterne Transporttid og omkostninger Speciel viden, som f.eks. Farmaceutiske virksomheder Hvilke dele af produktionen er f.eks. flyttet til Kina, Østeuropa, Sydamerika,.? Masse produktions flyttes til Kina, Sydamerika mv., hvor prototype og afprøvning af ny teknologi vil foregå i Danmark. Produktion hvor logistik og transport er en vigtig faktor for eksport til disse lande, et eksempel vindmølle vinge produktionen fra LM Glasfiber. Hvad giver det af nye opgaver at virksomheden flytter udenlandsk? Håndtering af de kulturelle forskelle Organisation Transport og logistik Observationer: Observationer Der var på workshoppen flere anbefalinger om at vi som branche skulle have en større fokusering på andre kompetencer end de allerede kendte ingeniør kompetencer.

7 Workshop Teknologi Teknologi: Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? Stemningen i gruppen, var nok et NEJ - med den påstand, at vi er nok for konservative når det kommer til forandringer. Sikkerhed er også en faktor der gør, at vi er konservative Hvad plejer vi at gøre? Hvad bliver fremtidens automations teknologi? Gruppen var enige om, at fremtidens automations teknologi vil være standard løsninger med bred anvendelighed, som: Plug and play automation Intelligente enheder Wireless, trådløse enheder Gruppen mente også, at de systemer der findes i dag, er for omkostnings tunge og at fremtiden ville tilbyde billigere og nemmere løsninger. Hvem kommer med den nye teknologi? Her talte vi om, hvad vil bilindustrien komme med i fremtiden. Da gruppen mente de havde været trendsættere i fortiden. Gruppen mente, at de virksomheder der hurtigt kan omstille sig til ovenstående ville have en fordel frem for de andre. Innovations hastighed Den nye generation, som via deres uddannelse har mere viden om ny teknologi og innovation. Workshop 2: Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? Nogle gange er selvbilledet for optimistisk Udviklingsværktøjerne er/kan være en hæmsko. Vi er præget af kendte teknologier. Automationsniveauet i dag kan være en hæmsko for at vælge nyt system. Derudover kan kravene til hastighed til projektgennemførelse være en ulempe for at indføre ny teknologi. Hvad skal vi fremover: Styre processen Optimere indkøringsprocessen af ny teknolgi Forene IT og automation Hvad bliver fremtidens automations teknologi? Automationsteknologien kommer til at ligge i skyen virtuel automation. Service arkitektur med heterogene systemer. Der er en forventning om at software overlever, men hardwaren skifter. Hvem kommer med den nye teknologi? Hvem har råd til nyudvikling det bliver bestemt af økonomien. Observationer: Observationer Der var en erkendelse af at vi skal være gode til at anvende teknologierne, for at styrke forretningen. Der var flere bemærkninger om at automationsbranchen skal have en større forståelse for kundernes forretning.

8 Workshop Forretning og innovation Forretning og innovation: Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Vi havde en del diskussion om dette punkt, og konklusionen var nok at vi i automationsbranchen tænker mere traditionelt end i IT branchen. Flytter nyudvikling også til udlandet? Her kom vi ikke til en konklusion, men der var en del der mente JA. Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn på både forretning og teknologi??? Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? Viden Opbygge videncentre, hvor den Farmaceutiskesektor, fødevareteknologier og vindmølle teknologier kan tiltrække nye virksomheder. Sikre via de danske universiteter at den knowhow og kompetence danskerne har været kendt for styrkes. Logistik og transport Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande? Der var stor enighed om følgende årsager til at outsource eller at flytte til andre lande: Logistik, i forbindelse med ekspension til andre lande Pris Konkurrence evne Workshop 2 Forretning og innovation Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? PLC programmeres ikke i danske virksomheder om 10 år (+40 problemstilling) Vi har som teknikker for lidt indsigt i forretningen. Derfor for bør der være en større sammenblanding af projektteams, således at det ikke kun er ingeniører. Ingeniøren hos kunden skal være en del af salgsstyrken. De skal være mere visionære. Ingeniører bør være mere udadvendte og finde virkelige værdier for kunden Hele værdikæden skal tænke nyt. Opdrage ingeniørerne til at gøre en forskel hos kunden, ved at forstå kundens værdikæde. Altså: Hvor gjorde du en forskel Vi er i nogen grad ikke kreative nok. Vi fokuser på de sikre teknologier, og dermed får vi ikke nyeste viden med i projekterne. Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? Fremtidens automationsleverandør vil dække flere kompetenceområder end kun teknologi. Der skal skabes innovation på tværs af faggrænser bygning, proces, mekanik, automation, logistik, salg og marketing. Husk at hovedparten i branchen er ingeniører og tænker ens.

9 Workshop Forretning og innovation Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande Omkostningerne til lønninger ved løntungt arbejde Toldbarriere Nyt marked Nemmere logistik Råvarer Workshop 3 Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? Svært at være kreative agerer inovativt, fordi: Regulatoriske krav er for stramme Leverandørerne vil ikke deltage i udvikling Der er ikke penge nok i projekter og planerne er for stramme Man kan ikke komme med kreative forslag, når man først har fået projektet Teknikken er for fastlåst Vi tænker kreativt i dag, indenfor de rammer projekterne foregår under Vi tænker konservativt kreativt Flytter nyudvikling med til udlandet? Udviklingen vil i stigende grad følge produktionen Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremtiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? Behov for mere cirkulært samarbejde i fremtiden mellem leverandører, kunder og rådgivere Udfordringer for de enkelte roller i branchen, fx viden hos senior personale Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i DK Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder deres produktion til andre lande Tilgang til arbejdskraft Omkostninger Observationer: Diskussionen i denne gruppe gik meget trægt og det var svært at komme ud over, at se begrænsninger. På et tidspunkt var gruppen omkring, at vi næsten manglede en krig for at sætte gang i tingene????? Det var svært at se på muligheder indefra..

10 Workshop Organisering og uddannelse Organisering og uddannelse: Er automationsbranchen en brændende platform: Mangler at erkende, at vi har en brændende platform, der er en forholdsvis konservativ kultur i branchen, bla. Grundet kravene om stabilitet i løsningerne og de krav der er til løsningerne. Behov for tryghed er også stort Fokus er på teknik, kan vi i stedet fokusere mere på en form for prototyping Vi agerer ikke som en samlet branche, men som leverandører, integratorer og rådgivere Vi er ikke tæt nok knyttet til forretningsprocesserne, som fx IT, ville hjælpe hvis man lærte af deres organisationsformer Leverandørerne skal fokuserer mere på kundernes behov og udfordre kunderne i deres beslutninger. Kunderne skal være villige i at indgå i forpligtende udviklingsarbejde Man skal fokusere på evolution fremfor revolution, det passer bedre til branchen Er automationsbranchen præget af personer 40 + kategorien, og er det en branche, hvor der er ringe karrieremuligheder for unge personer: For at være mere innovative, bør man byde alle kreative kræfter indenfor, og etablere forpligtende innovation for alle deltagere der skal være noget på spil Herunder finde nye samarbejdsmodeller på tværs af branchen Hvem har suces i dag er det de små eller store virksomheder Branchen præget af stor tryghed Anerkendelse ligger i at løsningerne virker som de skal, kundernes anerkendelse Er der problemer med at tiltrække unge? Svært at komme til orde i at etablere organisationen, det tager meget lang tid, før man får lov at agere på egne vegne De unge mennesker bliver kvalt i rigide arbejdsprocesser og vi plejer De unge skal også have plads til at være innovative Mere fokus på samarbejde tværs af grænser, både leverandør/rådgiver/integrator samt på tværs af landegrænser Fokusere på en anden form for incitament form Fokusere mere på arbejdsprocesser, leverandørerne tager sig i stigende grad af programudviklingen Hvad er uddannelsesmulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til behov? Måden hjemmet anvender IT påvirker de unges lyst til at arbejde videre i den retning Fokus bør rettes mod områdets strategiske betydning / afklaring har vi en strategisk vigtighed? Fokus på samarbejde omkring MES, i dag løses 65 % af IT-afdeligen. Hvordan med automation som støtte proces, kan vi komme tættere på forretningen Skal fokuserer mere på moderne løsninger så som robotter Indrage kunder i uddannelsesforløbet, se bredere på kompetencer Observationer: Observationer Den første del af diskussionen / åbningen kom til at fokusere på teknik, som en forklaring på status, der var mange små bemærkninger der gik på, at automationsbranchen skulle tættere på forretningen.

11 Medlemmer 3P TECHNOLOGY DAT-SCHAUB HOLDING NNE PHARMAPLAN ABB DLG NNIT ACTIVE COMMUNICATION DONG ENERGY NORDIC SUGAR ALECTIA DONG ENERGY GENERATION NORVIDAN OVERSEAS ANDREASEN & ELMGAARD ELCON AUTOMATION NOVO NORDISK AN GROUP ELOPAK DANMARK NOVOTEK APV ELTRONIC OPERATOR SYSTEMS ARLA FOODS EMERSON DAMCOS PHOENIX CONTACT ATKINS DANMARK EMERSON PROCESS MANAGEMENT PICCA AUTOMATION AU2MATE ENDRESS+HAUSER PJD B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FLSCHMIDT AUTOMATION POST DANMARK BALLUFF GARTNER DANMARK PR ELECTRONICS BALSLEV AUTOMATION GEA PROCESS ENGENEERING PROCES-DATA BANG & OLUFSEN GREEN MATIC RAMBØLL BAT DANMARK GRUNDFOS ROBO[CLUSTER] BEAUVAIS HALDOR TOPSØE ROCKWELL AUTOMATION BICCA HANS FØLSGAARD ROCKWOOL BEIJER ELECTRONICS I2R ROSE POULTRY BECKHOFF IC AUTOMATION SAINT-GOBAIN ISOVER BOMAN CE IDÉ-PRO ENGINEERING SOFTWARE SCANVAEGT INTERNATIONAL BRUUN AUTOMATION & IT INNOVATIC SCHNEIDER ELECTRIC CARLSBERG INTEGO SEELEN CENTRUM PÆLE INTELLIGENT SYSTEMS SESAM-WORLD CFS SLAGELSE INVENSYS OPERATIONS MANAGEMENT SFK SYSTEMS CHR. HANSEN JUNKERS INDUSTRIER SIEMENS COLOPLAST KIMS STRØM HANSEN COWI KJÆRGAARD TECH COLLEGE AALBORG CP KELCO KRÜGER TEKNIQ CRISPLANT LANTMÄNNEN CEREALIA TEKNOLOGISK INSTITUT DALOON LEMVIGH-MÜLLER TETRA PAK HOYER DANFOSS LOGICA DANMARK TOMS GRUPPEN DANFOSS DRIVES LOGISTICS TRICON TECHSOFT DANIIT LUND & SØRENSEN UNITSTAAL DANISCO LYNETTEFÆLLESSKABET VELUX DANISH CROWN MANMACHINE ENGINEERING VESTFORSYNING ERHVERV DANSK EL-FORBUND MARK INFORMATION VIATECH DANSK MILJØ OG ENERGISTYRING MICROSOFT ZENIT AUTOMATION DANSK STYRINGSTEKNIK NIELSEN-AUTOMATION ÅF DANSK VIDENLEDELSE NIRAS AARHUS KARLSHAMM

12 Workshop resultater Carsten Nøkleby, Direktør, SESAM-World Formand, SESAM SESAM-World Mommarkvej Silkeborg Denmark Tel.: Mobil:

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation Trådløs kommunikation Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation for at opnå mere fleksibel produktion og større mobilitet? Fjernaflæsning - Standardisering - Sikkerhed SESAM nr. 94 seminar 23. juni

Læs mere

Energi management & Energibesparelse i industrien

Energi management & Energibesparelse i industrien Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC........ MES PLC.......... SCADA ERP

Læs mere

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation Opgradering og udskiftning af produktions it og automation SESAM seminar nr. 101 6. december 2012 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1 6000 Kolding Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Få succes med automatisering i producerende virksomheder

Få succes med automatisering i producerende virksomheder Få succes med automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 12. september 2012 Seminaret afholdes hos: Automatik 2012 Idrættens Hus - Gunnar Nu salen Brøndby Station 20 2605 Brøndby

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos:

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos: Automationstrend Udviklingsværktøjer til automation SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012 Seminaret afholdes hos: Syddansk Universitet Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Auditorium Niels Bohrs Allé 1

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Fremtidens automations platform

Fremtidens automations platform Whitepaper Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-WORLD ApS Årgang 2014 nr. 01 Fremtidens automations platform Automationsbranchen er forholdsvis konservativ og der er ikke kommet meget nyt. Indtil videre tyder

Læs mere

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk Referat fra opstartsmøde Energi & Forsyning Dato: 24-01-2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Deltagere: Dagsorden: COWI, Havenparken 1, 7100 Vejle Se deltagerlisten

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

CP Kelco ApS. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne. Jesper Knage

CP Kelco ApS. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne. Jesper Knage CP Kelco ApS CP Kelco er førende producent af Ingredienser baseret på pektin og carrageenan, som anvendes til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer og farmaceutiske produkter samt

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Center for Software Innovation. forskning / matchmaking / vidensdeling

Center for Software Innovation. forskning / matchmaking / vidensdeling Center for Software Innovation forskning / matchmaking / vidensdeling Om CSI Stiftet 2003 som en erhvervsdrivende fond Et nationalt Informations- og Kommunikations-Teknologisk kompetencecenter Støttet

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

14. marts 2013 GENERALFORSAMLING

14. marts 2013 GENERALFORSAMLING 14. marts 2013 GENERALFORSAMLING Agenda 1. Valg af dirigent (Forslag: Cornelius Olesen, PJD) 2. Beretningen (formanden) 3. Regnskab (sekretariatet) 4. Valg af bestyrelse 5. Gennemgang af kommende aktiviteter

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Hvor mennesker mødes opstår forretning

Hvor mennesker mødes opstår forretning Hvor mennesker mødes opstår forretning FAKTA OM hi[11] hi[11] I TAL 623 udstillere 19.914 besøgende 7.387 unikke virksomheder besøgte hi[11] 140 konferencer, seminarer og produktdemoer UDSTILLERFAKTA 87%

Læs mere

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet!

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Peter Eriksen Jensen, Netværk Danmark Peter Eriksen Jensen - CV Adm. Direktør, Orkla Food Ingredients DK - Adm. Direktør, Odense Marcipan Global direktør,

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækst og arbejdspladser

Vækst og arbejdspladser Vækst og arbejdspladser Differentieringspuljen (produkter, sporbarhed og emballage) Erhvervsrettede ph.d. er Internationalisering Konferencer og workshops Networking - fødevarenetværkene Formidling af

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Danmark, Region Syd, og ingeniører frem mod 2020 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER FLEX CITIES, TEMADAG, 20. AUGUST 2014 ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER MORTEN HOFMEISTER SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER Status for samarbejde

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod

Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod 2015. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere