MARKETING I EN GLOBAL VERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKETING I EN GLOBAL VERDEN"

Transkript

1 1 MARKETING I EN GLOBAL VERDEN Novo Nordisk er dansk og global I løbet af de seneste år er Novo Nordisk blevet den mest værdifulde danske virksomhed med en markedsværdi på mere end 300 mia. kr. Antallet af ansatte er over med ca. 45 % i Danmark og 55 % i den øvrige del af verden. Novo Nordisk har over 50 % markedsandel på verdensmarkedet for insulin. Omsætningen fordeler sig globalt med Europa og Nordamerika som de største markeder, men med Asien som det største vækstmarked. Hele 99,2 % af salget finder sted uden for Danmark. Ligeledes har Novo Nordisk produktion i en række lande i hele verden og datterselskaber i over 80 lande. Så man kan med rette betegne Novo Nordisk som en global virksomhed. Gennem hele virksomhedens historie har der været tale om et udbredt samarbejde med brugerne, dvs. både behandlere og patienter. I Novo Nordisks vision står udtrykkeligt:»vi vil arbejde aktivt for at fremme samarbejdet mellem alle parter i behandlingssystemet, for derigennem at nå vores fælles mål.«foto: Scanpix Fortsættes side 33 Novo Nordisk har klaret sig markant bedre end andre virksomheder gennem de senere år ved bl.a. at være dygtige til: Strategisk planlægning og styring Koordineret markedsføring Kundeorientering CSR Innovation I dette kapitel vil vi se på vigtige begreber og tendenser inden for international markedsføring som grundlag for resten af bogen, se fig. 1.1 nedenfor. Markedsføringsbegreber Struktur for en virksomheds markedsføring (1) Virksomhedens planlægningsniveauer (2) Grundlæggende markedsføringsbegreber (3) Virksomhedens orientering mod markedet (4) Fra lokal til global markedsføring (5) Fig. 1.1 Strukturen i kapitel 1.

2 18 KAPITEL 1 1. Struktur for en virksomheds markedsføring Det er vigtigt for en virksomhed at have overblik over de forskellige opgaver, der er i forbindelse med planlægning og gennemførelse af markedsføring. Dette er en omfattende proces, som kan inddeles i forskellige hovedområder, se fig. 1.2 nedenfor. Figuren udgør samtidig en oversigt over bogens struktur. Overblik over virksomhedens markedsføring Marketing i en global verden (Kapitel 1) Intern analyse Værdikæde/SCM, mission, vision, værdier, PLC og porteføljeanalyse (Kapitel 2 og 3) SWOT-analyse TOWS-analyse (Kapitel 4) Mål og strategier Mål Strategier (Kapitel 5) Ekstern analyse Omverden, B2C, B2B, branche- og konkurrentanalyse (Kapitel 6, 7, 8 og 9) Markedsinformation Markedsundersøgelse, prognose og forecast (Kapitel 10 og 11) Segmentering, målgruppevalg og positionering, internationalisering, markedsudvælgelse, indtrængningsstrategi (Kapitel 12, 13, 14, 15 og 16) Parametermix Produkt og branding, service, pris, national distribution, kommunikationsprocessen, kommunikationsparametrene, international parameter strategi (Kapitel 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23) Markedsføringsstrategi Markedsføringsplan International markedsføringsplanlægning (Kapitel 24) Fig. 1.2 Oversigt over bogens kapitler.

3 MARKETING I EN GLOBAL VERDEN 19 Fig. 1.2 på foregående side giver et overblik over den proces, der foregår i forbindelse med planlægning af virksomhedens markedsføringsaktiviteter. Samtidig illustreres de mange elementer, der indgår i gennemførelse af markedsføringen. 2. Virksomhedens planlægningsniveauer Det er nødvendigt at gennemføre en effektiv styring af virksomhedens ressourcer og kompetencer i forbindelse med planlægning af markedsføringen. Denne styring finder grundlæggende sted på 3 styringsniveauer: Strategisk, taktisk og operativt niveau. I nedenstående fig. 1.3 er sammenhængen mellem de 3 styringsniveauer og virksomhedens organisation illustreret. Sammenhæng mellem styringsniveauer og organisation Styringsniveau Organisation Bestyrelse Strategisk niveau Direktion Taktisk niveau SCM og produktion Markedsføring og salg Økonomi Operativt niveau Fig. 1.3 Sammenhængen mellem de 3 styringsniveauer og virksomhedens organisation. Strategisk styring På det strategiske styringsniveau beskæftiger man sig med beslutninger omkring f.eks. udvikling af nye produkter, internationalisering, valg af distributionskanaler og fastlæggelse af prispolitik. Overvejelser om strategiske alliancer og opkøb af andre virksomheder, er ligeledes eksempler på beslutninger på det strategiske niveau. På det strategiske styringsniveau foregår den overordnede styring og ledelse. Styringen retter sig mod fastlæggelse og realisering af langsigtede mål. Planlægningshorisonten er som regel 2-5 år.

4 20 KAPITEL 1 Taktisk styring Den taktiske styring udgør linket mellem den strategiske styring og den operative styring. På det taktiske styringsniveau arbejdes der mere konkret og målrettet end på det strategiske niveau. På det taktiske niveau udarbejdes de konkrete planer for, hvordan virksomheden på kortere sigt kan sikre, at de opstillede mål realiseres. Planlægningshorisonten ligger typisk i intervallet 1-2 år. På det taktiske styringsniveau beskæftiger man sig med den specifikke planlægning af de enkelte handlingsparametre, f.eks. reklamekampagner, salgsplaner, sortimentssammensætning og prisfastsættelse. Overvejelser om basale forbedringer af virksomhedens website finder også sted på det taktiske styringsniveau. Operativ styring På det operative styringsniveau beskæftiger man sig f.eks. med opdatering af virksomhedens website, personligt salg, servicering af kunder og udsendelse af brochurer. På det operative styringsniveau arbejdes der med planlægning, der knytter sig til de nærmeste måneder, uger og dage. Planlægningshorisonten strækker sig typisk fra få dage op til et år. 3. Grundlæggende markedsføringsbegreber I det følgende vil der blive redegjort for grundlæggende markedsføringsbegreber. 3.1 Markedsføringsprocessen Markedsføring betyder bogstavelig talt at»føre noget ind på et marked«. I gamle dage kørte man sin hestevogn fyldt med varer ind på markedet i byen og mødte potentielle købere og udvekslede varer mod betaling i penge. Ved et marked forstås en samling af sælgere, der udbyder et bestemt produkt og et antal købere, der efterspørger de pågældende produkter. I dag kan man starte en ny virksomhed på internettet uden fysisk at have varerne til stede på et marked eller i en butik, men der er stadig tale om markedsføring. Markedsføring (marketing) omfatter de processer i en virksomhed, der har til formål at udvikle, kommunikere, sælge og levere produkter til private personer og virksomheder.

5 MARKETING I EN GLOBAL VERDEN 21 Der findes forskellige definitioner af begrebet markedsføring. Men sammenfaldende kan man sige, at markedsføringsprocessen omfatter en udveksling af et produkt mellem minimum to aktører, en sælger og en køber. Disse aktører deltager i en indbyrdes transaktion med henblik på at få tilgodeset specifikke behov og ønsker hos køberen. Et behov er udtryk for en situation, hvor man føler sig i en tilstand af mangel på et givent område, mens et ønske er udtryk for en specifik behovsdækning. Man diskuterer ofte, om man kan skabe et behov? Svaret er nej. Behovene er som udgangspunkt til stede, men man kan dække et latent behov på en ny måde en evig udfordring inden for markedsføring. 3.2 Produktbegrebet Hvad er et produkt? Produktbegrebet kræver en uddybning. Et produkt er en løsning, der tilbydes et marked, og som opfylder et behov hos en målgruppe. Da et produkt defineres som en»løsning«, er det vigtigt at pointere, at et produkt kan antage mange forskellige former, se fig nedenfor. Produktvarianter Fysisk produkt Serviceydelse Person Event Oplevelse Sted Organisation Idé Fig. 1.4 Et produkt kan optræde i mange forskellige former. I det følgende opfatter vi produkt i en bred forstand, dvs. både fysiske produkter, serviceydelser og andre former. At en person også kan være et produkt og et brand fremgår med al ønskelig tydelighed af minicase 1.1 på næste side.

6 22 KAPITEL 1 MINICASE 1.1 Oprah er et megabrand Den amerikanske talkshowværtinde Oprah Winfrey er verdens mest succesrige, kvindelige kultur- og erhvervspersonlighed. Siden 1984 har hun haft sit eget tv-show, som siden 1986 har heddet»oprah Winfrey Show«. Oprah stiftede sit eget produktionsselskab og vurderes at have tjent over 15 milliarder kroner. Udover showet har Oprah også skabt sit eget blad, slet og ret kaldet»o«, ligesom hun har lanceret produktlinjer inden for fødevarer, fitnesstøj og en særlig babytøjslinje, også kaldet»o«. Det hele kan købes i onlinebutikken Oprahstore.com. Desuden har Oprah sit eget website Oprah.com, hvor man kan få gode råd til at få et lykkeligt liv, foruden informationer om personen Oprah, bøger, underholdning og Oprahs egen TV-kanal, kaldet»own«, the Oprah Winfrey Network og Oprah Radio«. Oprah Winfrey har også optrådt som skuespiller i Steven Spielbergs»Farven Lilla«, hvor hun blev nomineret til en Oscar for bedste birolle som Sofia. I dag regnes Oprah for verdens mest indflydelsesrige kvinde ifølge Time Magazine. Samtidig er hun den bedst betalte TV-stjerne og den rigeste, sorte kvinde i USA s historie. Alle amerikanere kender og elsker hende for den måde, hun har kæmpet sig op fra den yderste fattigdom i Mississippi og senere Wisconsin. Foto: Scanpix Oprah og»o«er således verdenskendte brands. Ligeledes har Oprah adopteret sin egen farve, som ikke så underligt er lilla. Kilder: Baseret på Politiken, 5. januar 2011 og Mærkevarer og branding I forbindelse med produktbegrebet er det ligeledes vigtigt at komme ind på mærkevarer, også kaldet branding. Ordet»brand«kommer af, at man giver varen et særpræg. Bogstaveligt talt brændte cowboys på prærien i USA et brændemærke på skindet af kvæget, så man kunne se, hvilken ranch den pågældende okse kom fra. Mærkevarer og branding er opstået, fordi der er behov for, at forbrugerne kan genkende et produkt, således at man kan opbygge et sæt af værdier og image omkring det. Branding er senere blevet udbygget til at være et overordnet koncept for en virksomhed, både virksomhedskulturen, medarbejderne og produkterne. Corporate Branding-tankegangen vil blive nærmere belyst i kapitel 17. Mærkevarebegrebet er kendt fra bl.a. Coca-Cola, som har været solgt siden Andre pionerer inden for mærkevarer er Procter & Gamble og Gillette. I Danmark findes der ligeledes en række stærke mærkevarer som Toms med bl.a. Guld Barre og Yankee Bar eller DSB med Wildcard og Orange.

7 3.3 Virksomhedens parametermix MARKETING I EN GLOBAL VERDEN 23 I det følgende ses på faktorer af betydning for virksomhedens markedsføring. Nogle forhold er givet udefra, f.eks. lovgivning og udviklingen i verdensøkonomien (makroforhold) ligesom forbrugernes købekraft eller konkurrenternes indsats på markedet (mikroforhold). Forhold i virksomhedens omverden beskrives nærmere i kapitel 6. Andre faktorer kan virksomheden selv fastlægge, f.eks.: Hvilken type produkter skal man udbyde? Hvordan skal man fastsætte prisen? Hvilke distributionskanaler skal man benytte? Hvordan kan man tiltrække kunder? Disse faktorer kaldes for virksomhedens handlingsparametre eller marketingmix. En handlingsparameter er en faktor, som virksomheden selv kan fastsætte, og som er af betydning for virksomhedens afsætning. For at få overblik over virksomhedens handlingsparametre inddeler man dem i 4 overordnede parametre, også kaldet de 4 P er (Product, Price, Place (distribution) og Promotion (kommunikation)). Fig. 1.5 nedenfor viser eksempler på delparametre, der kan indgå i hver af de 4 P er. Hver parameter behandles i dybden i kapitlerne Virksomhedens parametermix Produktet Selve produktet: funktion, kvalitet, design, mærkenavn, emballage, størrelse Sortiment Service Garanti Pris Listepris Rabat Kredit Betalingsbetingelser Målgruppe Promotion Reklame Sales promotion PR Personligt salg Direct marketing On-line marketing Distribution Kanaltype Antal kanaler Kanalintensitet Beliggenhed Lager Transport Fig. 1.5 Marketingmix et (4 P er) rettes mod en bestemt målgruppe.

8 24 KAPITEL 1 Som det fremgår af fig. 1.5 henvender virksomhedens parameter-mix sig til en bestemt målgruppe. Det skal bemærkes, at en virksomhed sagtens kan have flere forskellige målgrupper. Målgruppebegrebet vil blive behandlet nærmere i kapitel 12. En målgruppe er de kunder, som virksomheden har valgt at rette sit parameter mix mod. En opdeling i virksomhedens indsats i 4 hovedområder er en god, overskuelig måde at få overblik over markedsføringen, men naturligvis også en grov forenkling. Der har været rejst kritik mod de 4 P er i kraft af, at der tages udgangspunkt i virksomheden i stedet for at tage udgangspunkt i kunderne og deres behov. I den forbindelse kan man vælge at vende de 4 P er om ved at se på markedsføringen fra kundernes synspunkt i stedet for virksomhedens, se nedenfor i fig De 4 P er set fra to synspunkter 4 P er (virksomheden) 4 C er (kunden) Product Price Place Promotion Customer Solution Customer Cost Convenience Communication Fig. 1.6 Handlingsparametrene set fra virksomhedens og kundes synspunkt. Ideen med at se på handlingsparametrene i fig. 1.6 ud fra kundens synspunkt er, at man skal se markedsføringen ud fra kundens behov, købekraft, købsadfærd og kommunikationsvaner. I øvrigt taler man også nogle gange om de 7 P er, som er omtalt under kapitel 18 om service. 3.4 S-O-R model Når vi taler om markedsføring, taler vi også om kommunikation. En generel model for, hvad der påvirker en forbruger, er den såkaldte S-O-R model. (S = Stimuli, O = Organisme, R = Respons). HIGHLIGHT En S-O-R model skal forstås på den måde, at forbrugeren modtager nogle stimuli (påvirkninger) (S) fra virksomheden, f.eks. i form af et produkt, en pris eller en annonce, samt påvirkninger fra den øvrige omverden. Hvis forbrugeren (organisme) (O) vurderer disse stimuli som interessante, vil forbrugeren bearbejde disse. Denne bearbejdning af de modtagne stimuli vil udløse en eller anden form for respons (adfærd) (R). Forbrugerens respons kan variere, f.eks. kan der blive tale om at overveje et køb, eller måske forkaster forbrugeren virksomhedens tilbud. Modellen i fig. 1.7 på næste side er et eksempel på en S-O-R model.

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

INDLEDNING...1 PROBLEMSTILLING...2 PROBLEMFORMULERING...2 AFGRÆNSNING...3

INDLEDNING...1 PROBLEMSTILLING...2 PROBLEMFORMULERING...2 AFGRÆNSNING...3 1 INDLEDNING...1 PROBLEMSTILLING...2 PROBLEMFORMULERING...2 AFGRÆNSNING...3 METODEVALG...4 MARKEDSFØRINGSSTRATEGI...5 KILDEKRITIK...5 1.0 INTERN ANALYSE...5 1.1 PRODUKT / PROJEKT ANALYSE...5 1.2 MISSION...8

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

Håndbog i strategianalyse. 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus

Håndbog i strategianalyse. 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus Håndbog i strategianalyse 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus Strategi Strategiens rolle er at binde organisationens omgivelser sammen med organisationens ageren, på et overordnet

Læs mere

RESEARCH PAPER. Nr. 6, 2003. Optimering af reklame: Måling, modeller og styring. Flemming Hansen CENTER FOR MARKETING COMMUNICATION

RESEARCH PAPER. Nr. 6, 2003. Optimering af reklame: Måling, modeller og styring. Flemming Hansen CENTER FOR MARKETING COMMUNICATION RESEARCH PAPER Nr. 6, 2003 Optimering af reklame: Måling, modeller og styring af Flemming Hansen CENTER FOR MARKETING COMMUNICATION INSTITUT FOR AFSÆTNING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL SOLBJERG PLADS 3, DK-2000

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

FAKTABLAD / Report detail form

FAKTABLAD / Report detail form FAKTABLAD / Report detail form MIK / MIC Eksamensprojekt / Exam project Semester: (x)2 ( )3 ( )4 (x)dansk linje ( )International line Dato for aflevering / Handed in: 20-12-2011 Projektets title / Project

Læs mere

1 Indledning. 2 Ideformulering. 3 Problemstilling. 4 Markedsundersøgelse

1 Indledning. 2 Ideformulering. 3 Problemstilling. 4 Markedsundersøgelse !!""! #$%#%% 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1 Indledning... 2 2 Ideformulering... 2 3 Problemstilling... 2 4 Markedsundersøgelse... 2 4.1 Forslag til markedsundersøgelse... 2 5 Konsumentmarkedet...

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Eksamensprojekt www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner, 2. semester, tr08mul01

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Salg, salg og atter salg

Salg, salg og atter salg Salg, salg og atter salg Ved Henning Rouchmann Om Henning Rouchmann Altid haft fokus på salg, markedsføring, kommunikation og ledelse. Min store passion har altid været at udvikle og videreudvikle stærke

Læs mere

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning Afsætning niveau B Undervisningsvejledning 1. del: Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59. EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.117 Anslag INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Problemformulering s. 4

Læs mere

Hovedopgave 4. semester 2004 Odense Tekniske Skole Multimediedesigner. Strategi The Corporate Story Ketty Boysen Britta Bjerg

Hovedopgave 4. semester 2004 Odense Tekniske Skole Multimediedesigner. Strategi The Corporate Story Ketty Boysen Britta Bjerg Hovedopgave 4. semester 2004 Odense Tekniske Skole Multimediedesigner Strategi The Corporate Story Ketty Boysen Britta Bjerg http://briket.subsite.dk Kunde: NIMA Reklame ApS Hovedvejleder: Lise Agerbæk

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere