El, plastic og atomkraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El, plastic og atomkraft"

Transkript

1 El, plastic og atomkraft - Tre avishistorier fra det 20. århundredes Roskilde af Lars Due Arnov I løbet af det tyvende århundrede gjorde tre forskellige fænomener deres indtog i roskildensernes bevidsthed. I 1929 var det elektricitet, der var på alles læber, mens en bil af plastic var sensationen i I 1979 var det atomkraft, der vakte opstandelse og frygt. Denne artikel tager udgangspunkt i de tre fænomener, og vil fortælle de særegne historier og debatter, der knytter sig til hvert af fænomenerne. Historierne er værd at fortælle, fordi de siger noget om, hvad der optog folk i Roskilde i de pågældende år, men i videre perspektiv også fordi de i sammenligning illustrerer, hvordan roskildensernes tankegang og synsvinkel på nye produkter ændrede sig igennem århundredet. 1 El Det begyndte med gas. Den 2. oktober 1929 præsenterede typograf og byrådsmedlem Villumsen Roskilde byråd for en plan for nyt gasværk i byen. Nu skulle Roskilde have et topmoderne gasværk, som kunne levere billigere og bedre gas til forbrugerne. Det gamle værk var alt for dyrt i drift, og derfor var gassen i Roskilde væsentlig dyrere end i flere andre byer. 2 Gasplanen foreslog en udskiftning af de gamle ovnanlæg, en ny gasbeholder samt en række forskellige nymodens instrumenter og måleapparater. Det var nødvendigt at udbygge værket, men langt de fleste af de eksisterende bygninger kunne stadig bruges, hvilket gjorde forslaget forholdsvis rentabelt. Alt i alt ville det nye gasværk komme til at koste den anselige sum af kr. Men når værket engang stod færdigt, kunne gassen sælges for 21 øre pr. kubikmeter mod tidligere 27 øre. Beregningen var imidlertid baseret på, at Sankt Jørgensbjergs og Himmelevs husstande, som endnu ikke havde fået indlagt gas, ville tilslutte sig værket og aftage en del af gasproduktionen. 3 63

2 I byrådet var der klar stemning for forslaget, og alt tydede på, at etableringen af det nye gasværk ville gå glat igennem og vække glæde alle steder. Borgerne i Roskilde ville få billigere gas, mens Sankt Jørgensbjerg og Himmelev langt om længe ville få tilført gas. 4 Men så let skulle det bestemt ikke gå. Efter et besøg på Nordsjællands Elektricitetsværk i Lillerød den 6. november 1929 blev Sankt Jørgensbjergs sognerådsmedlemmer således fuldstændig betaget af elektricitetens egenskaber og muligheder ikke bare til belysning, som man havde haft i mange år, men også til kogebrug - dvs. til elkomfur og andre køkkenredskaber. Pludselig var gassen fra Roskilde ikke længere så attraktiv, og der blev indkaldt til et stort borgermøde, hvor det skulle drøftes, hvorvidt Sankt Jørgensbjerg skulle have gas eller elektricitet. 5 På mødet var Sankt Jørgensbjergs sognerådsformand K. Jensen den store fortaler for indførelse af elektricitet. Han fremhævede bl.a., at elektricitet kostede stort set det samme som gas, men i modsætning til gas ikke tilsvinede komfurerne og ikke forurenede luften. Desuden plæderede han for, at elektricitet var fremtiden i en tid med rivende teknologisk udvikling. 6 Over for dette indlæg leverede Roskildes byrådsmedlem - den senere borgmester - Villumsen et forsvar for gas. Frem for alt lagde han stor vægt på, at gas var markant billigere i brug end elektricitet. Og selv om Sankt Jørgensbjerg havde fået et godt tilbud fra Nordsjællands Elektricitetsværk, ville elektriciteten på ingen måde blive billigere i brug, end den gas som Roskilde Gasværk kunne levere. Ifølge Villumsen skulle man heller ikke være blind for, at der også var yderligere udviklingsmuligheder for udnyttelse af gas - både med hensyn til pris og kvalitet. 7 Der var imidlertid ingen tvivl om udfaldet af mødet. De fremmødte borgere fra Sankt Jørgensbjerg var helt og aldeles begejstrede for elektriciteten, og hermed var startskuddet givet til en særdeles omfattende debat, der rasede i de følgende uger. En debat der ikke blev mindre intens, da Himmelev sogneråd også fattede interesse for elektriciteten. 8 Debattens hovedkombattanter var Sankt Jørgensbjergs sogneråds- 64

3 Roskilde Gasværk under moderniseringen i Bemærk at den store gastank endnu ikke er færdigbygget. Det nye gasværks større ledningsnet betød, at værket kunne levere gas til Himmelev og Sankt. Jørgensbjerg. Det gav flere kroner i Roskildes kommunekasse. Roskilde lokalhistoriske Arkiv. formand K. Jensen og Roskildes byrådsmedlem Villumsen. I en række avisindlæg diskuterede de to intenst spørgsmålet om prisen på elektricitet over for prisen på gas. Det lykkedes dog ikke for nogen af dem at overbevise modparten. Det var imidlertid ikke kun den politiske elite, der tog del i debatten. Også mange almindelige borgere tog bladet fra munden. Eksempelvis mente en kvinde fra Sankt Jørgensbjerg, at begejstringen for elektricitet bl.a. skyldtes, at de unge husmødre var faldet i svime over de smukke, men bekostelige elektriske komfurer. Når betalingens 65

4 time kom, ville piben imidlertid få en anden lyd, og "..det kunde saa være, der blev en Del Skilsmisser paa det samme Grundlag". Kvinden, der betegnede sig selv som en "ikke ganske ung Husmoder", var ikke i tvivl: "Lad os faa Gas! Det ved vi, hvad er." 9 Et noget anderledes indlæg gav Sankt Jørgensbjerg-borgeren H.V. Bang i et læserbrev i Roskilde Tidende. Han mente, at Roskildes kraftige agitation for gassen kun havde til formål at udvide Roskildes kundekreds for gas. I stedet for at tilbyde gas på de foreliggende vilkår, skulle Roskilde kommune i sin tid have taget imod Sankt Jørgensbjergs tilbud om en kommunesammenlægning. Var det sket, ville Sankt Jørgensbjerg have været en lige partner i forholdet og fået medbestemmelse på gasproduktion og priser. Det aktuelle tilbud på gas fra Roskilde ville derimod med sikkerhed resultere i, at Sankt Jørgensbjerg ikke fik noget at skulle have sagt og desuden "ville forøge sin i Forvejen pinlige Afhængighed af Roskildes almindelige Forretningsliv". 10 Til trods for den noget kringlede argumentation kan det gennem dette læserbrev anes, at debattens intensitet ikke alene skyldtes spørgsmål om priser, fremtid og kvalitet, men nok så meget forholdet mellem metropolen Roskilde og de omkringliggende mindre kommuner. Det skulle vise sig, at det var gassen, der havde fat i den lange ende. Først i december 1929 sendte sognerådene i Sankt Jørgensbjerg og Himmelev såkaldte spørgekort ud til deres borgere for at få afgjort det store spørgsmål: Gas eller el. De indløbne resultater blev fulgt med stor opmærksomhed, men hele spektaklet fusede hurtigt ud. Det viste sig snart, at der begge steder var overvældende flertal for gas. I det endelig resultat for Sankt Jørgensbjerg pegede 51% af de indleverede spørgekort på gas, mens kun 13% pegede på elektricitet. Resten var enten blanke eller afventende. I Himmelev var tallene: 54% for gas og 11% for elektricitet. 11 Det var et overraskende resultat, især fordi der på borgermøderne i de to kommuner havde været et overvejende flertal for elektricitet. Roskilde kommunes propaganda for gassens fortrinligheder og ikke mindst lave priser havde til gengæld virket efter hensigten. 66

5 På foranledning af spørgekortenes utvetydige resultat besluttede sognerådene i Sankt Jørgensbjerg og Himmelev herefter, at Roskilde Gasværk fik koncession på levering af gas til kommunernes husstande. En lang debat var forbi, og gassen vandt i denne omgang. Først langt senere skulle elektriciteten gøre sin entré i områdets køkkener, men på dette tidspunkt var Sankt Jørgensbjerg og Himmelev for længst indlemmet i Roskilde kommune. Plastic Den 22. april 1954 blev en grøn bil præsenteret på hotel Roar i Roskilde. Den så ikke ud af meget, og lignede mest af alt alle andre biler med sine bløde kurver og sit funktionelle design. Alligevel var bilen intet mindre end en verdenssensation. Den var en af verdens første biler med et karrosseri af plastic, og den var den første og eneste af sin slags i Danmark. Tilmed var den lavet i Roskilde, så det var ikke underligt, at roskildenserne strømmede til udstillingslokalet for at se plasticbilen, som den almindeligvis blev kaldt. 12 Plasticbilen var dog ikke helt af plastic, idet bilens bærende chassis var lavet i letmetal. Til gengæld fremstod bilen som en meget rummelig vogn med fire døre og plads til seks personer. Den var 475 cm lang, 178 cm bred og vejede ca kg. Motoren var en 4-cylinderet Heinkel rækkemotor på 45 hestekræfter, der kunne sende bilen op på en topfart af 125 km/t. Bilen var konstrueret af de københavnske civilingeniører Svend Aage Mathiesen og Otto Ahlmann-Olsen. Støbeformene til bilen var lavet af modelsnedker Nielsen i Den gamle Bryggergård i Roskilde, mens den endelige færdiggørelse og samling havde fundet sted i smedemester Laurits Olsens maskinsmedje i Øm. Prisen på bilen var endnu ikke fastlagt, idet der var tale om en prototype. Producenten, det nystiftede Roskildeselskab A/S Autofabrikken DKR, regnede dog med ca kr. 13 Selv om det var mange penge dengang, kunne det ikke køle interessen. Bilen var på alles læber det forår, og både lokalaviser og store landsdækkende aviser var i dagene efter præsentationen på hotel Roar fyldt med artikler om den danske bilsensation. I Roskilde havde der imidlertid været talt om bilen i lang tid. 67

6 Plasticbilen under præsentationen på Hotel Roar 22. april Efter Auto, 1954, nr. 5. Allerede i 1952 og 1953 kom de første udmeldinger om en mulig produktion, og i starten af januar 1954 bekendtgjorde selskabets direktør Frode Gabrielsen i Roskilde Avis planerne for en fremtidig bilfabrik i Roskilde. Ifølge direktør Gabrielsen havde selskabet allerede modtaget tusindvis af bestillinger på plasticbilen fra Spanien og Portugal, og han regnede med, at man sagtens ville kunne afsætte de første vogne. Direktøren turde love en stor virksomhed med mange arbejdspladser, når først produktionen kom i gang. Til avisen sagde han blandt andet: "Vi regner med at beskæftige mellem 500 og 600 arbejdere, når først vi kommer i sving. Ja, de arbejdere er maaske et for lavt tal. Det kan være, at vi kommer op paa at skulle beskæftige omkring 800." 14 Alt sammen sagt på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen fabriksbygninger, og hvor prototypen end ikke var blevet præsenteret! Da bilen langt om længe blev præsenteret sidst i april 1954, var de store planer og visioner atter oppe at vende. Denne gang var det dag- 68

7 bladet BT, som kunne afsløre, at den endnu ikke eksisterende autofabrik lå inde med ordrer på mellem 60 og 80 millioner kroner - igen bestillinger fra Spanien og Portugal. Derfor ville der ifølge avisen gå flere år, før plasticbilen blev almindelig i Danmark, om end fabrikken for gennemprøvningens skyld ville sørge for vogne til hjemmemarkedet. 15 Desuden blev det fra selskabet bag bilen bekendtgjort, at man ville lave en endnu bedre plasticbil. Ifølge konstruktørerne var den første bil nemlig ikke god nok, fordi den vejede for meget, og fordi plasticarbejdet ikke var fint nok til, at man kunne undlade lakering. Men inden produktionen af denne vogn - plasticbil nr. 2 som den blev kaldt - kunne iværksættes, var det imidlertid nødvendigt at skaffe kroner. Fik man ikke tilført disse penge (gennem privatpersoners aktietegning i selskabet), ville bilen og den kommende bilfabrik i Roskilde, ifølge direktør Gabrielsen, hurtigt blive flyttet til udlandet. 16 Samtidig stødte plasticbilen på modstand fra andre sider. Oprindeligt havde det været tanken, at plasticbilen skulle have været udstillet på en håndværksudstilling i Forum i starten af maj 1954, men sammenslutningen af danske automobilforhandlere og importører, der sad på aktiemajoriteten i Forum, forbød denne fremvisning af bilen. Argumentet var, at der fra gammel tid forelå en vedtægt, der forbød udstilling af biler på stedet. Kort efter viste det sig imidlertid, at to andre biler var udstillet i Forum, så hunden måtte være begravet et andet sted. Og da plasticbilen kunne blive en fremtidig konkurrent, var det ikke svært at forestille sig hvor. 17 Over sommeren 1954 gjorde de finansielle problemer og den etablerede branches modstand, at der efterhånden blev meget stille omkring bilen. Både spanierne og portugiserne havde åbenbart mistet interessen, og borgerne i Roskilde var ikke længere villige til at spytte i kassen. Måske havde bilen alligevel været for urealistisk, eller måske havde direktør Gabrielsens store ord og visioner været for meget for de fleste. Hvorom alting er, så lykkedes det ikke selskabet at skaffe tilstrækkelige midler, hverken til fabrik eller til plasticbil nr. 2. Og da den danske stat ikke var villig til at redde projektet, var det slut, allerede inden det for alvor var kommet i gang. 69

8 Atomkraft Den 28. marts 1979 nedsmeltede reaktor 2 på atomkraftværket på Tre-Mile-Øen i USA. Situationen var meget faretruende, men i sidste øjeblik lykkedes det for amerikanerne at afværge en større katastrofe. Alligevel flygtede henved mennesker dagen efter i panik. 18 Den amerikanske ulykke gav også i Roskilde anledning til voldsomme bekymringer og frygt for atomkraft - især fordi forsøgsstation Risø lå så tæt ved byen. Atomkraftmodstanderne fik derfor kraftig vind i sejlene, og pressen var heller ikke sen til at puste til ilden. Allerede ca. en uge efter uheldet i USA kunne man i Information og Ekstra Bladet læse, at en tidligere tekniker på Risø i 1978 døde af kræft som følge af en overdosis radioaktiv stråling. Denne ulykke havde Risø endda bevidst søgt hemmeligholdt bl.a. ved at overtale familien til at fortie omstændighederne bag dødsfaldet, påstod pressen. 19 Det viste sig dog snart, at der var tale om en and. Risø kunne således gennem fremvisning af teknikerens strålings-badge (en filmstrimmel, som skulle bæres af alle medarbejdere, og som afslørede strålingsniveauet) bevise, at medarbejderen ikke havde været udsat for mere end 70 millirem stråling, hvilket stort set svarede til en flyvetur til Mallorca. I øvrigt kunne forsøgsstationen oplyse, at en medarbejder på Risø årligt måtte modtage en strålingsmængde, der svarede til hele 5000 millirem. 20 Men modstanden over for atomkraft og Risø var hermed ikke forbi. Den 11. april 1979 blev det således proklameret i Roskilde Tidende, at OOA Roskilde (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) den 18. april 1979 ville demonstrere foran Risø og senere på Stændertorvet i Roskilde. Datoen for demonstrationen var ingen tilfældighed, idet handelsministeren samme dag fremlagde regeringens energipolitiske redegørelse i Folketinget. Ifølge Anne Mørch fra OOA i Roskilde var dette den perfekte anledning til at markere organisationens hensigter: At få stoppet a-kraften i Danmark og få lukket Barsebäck. Samtidig kunne tidspunktet ikke være bedre velvalgt end nu, hvor folk havde uheldet i USA i stærk erindring. Og når demonstrationen skulle startes foran Risø, var det fordi forsøgsstationen blev betragtet som atomkraftens højborg i Danmark

9 OOA var særdeles aktiv i Roskilde i slutningen af 1970'erne og starten af 1980'erne. Hér en demonstration på Stændertorvet 25. februar Foto Jytte Jørgensen. Roskilde lokalhistoriske Arkiv. Demonstrationen den 18. april 1979 forløb uden uroligheder, og stemningen var høj, hvilket nok også hang sammen med det gode vejr og den fest, som efterfølgende blev holdt på Club Paramount, hvor bandet "Handling gi'r forvandling" spillede til langt ud på natten. 22 Resten af foråret var debatten i aviserne fortsat præget af frygt og modvilje over for Risø, men efterhånden lykkedes det for Risø at få mere positiv omtale i aviserne - og dermed ændre sit image. Allerede den 20. august 1979 bragte Roskilde Dagblad således en artikel, der i 71

10 positive vendinger roste stedets mange forskelligartede projekter og ikke mindst den åbenhed, der nu var kommet på Risø. Ifølge avisen havde den tidligere lukkethed nemlig i høj grad bidraget til at skabe den udbredte uvidenhed og mystik, der i 1979 stadig omgærdede stedet. 23 Og sidst i december 1979 bragte Roskilde Tidende en forsideartikel, der fremhævede, at Roskilde var den eneste by i landet, hvor man havde jodtabletter - som mentes at være det eneste middel imod radioaktiv stråling. Tabletterne, som var en del af Risøs beredskab, ville i samarbejde med byens to apoteker Domapoteket og Svaneapoteket blive udleveret i tilfælde af et uheld på Risø eller endnu værre Barsebäck. Som avisen fremhævede, var dette en særdeles god og betryggende nyhed for roskildenserne. 24 Selv om Risø efterhånden fik et bedre renommé, rasede atomkraftmodstanden videre i Danmark i starten af 1980erne. Først da et flertal i Folketinget i 1985 besluttede at opgive planerne om atomkraft i Danmark, blev demonstranterne trætte i benene, og debatten stilnede af. 25 Nye tider - nye tanker De tre avishistorier handler om fænomener, der optog roskildenserne meget de pågældende år, og som blev voldsomt debatteret. Tilsyneladende hænger historierne ikke sammen og fortæller ikke meget om udviklingen i Roskilde. Men så alligevel. Alle historierne handler - som overskrifterne indikerer - nemlig om produkter eller fænomener, som i de respektive år var forholdsvis nye, og som folk endnu ikke havde vænnet sig helt til. Og derfor var det også svært at vide, om man skulle satse på dem. Ret beset valgte roskildenserne ikke at satse på nogen af dem - i hvert fald ikke i første omgang. Elektricitet til køkkenet blev nedstemt, plasticbilen fik ikke opbakning, og atomkraft blev heller ikke til noget. Men til trods for dette sammenfald er der alligevel en vigtig forskel. I 1929 og 1954 var folk fascinerede af de nye fænomener. Elektriciteten blev rost for sin anvendelighed og renlighed, og plastik blev betragtet som fremtidens vidundermateriale. Og når de to fænomener ikke blev realiseret skyldes det formodentlig økonomi. De var nok for dyre. 72

11 Anderledes var det med atomkraften i Til trods for de kolossale energiproblemer, man stod over for i hele den vestlige verden, var langt de fleste negativt indstillet. Vel at mærke en negativitet, der ikke alene lader sig forklare med, at atomkraft var farligt. 26 Måske er det netop denne forskel i synsvinkel på teknologi og produkter, som er det mest bemærkelsesværdige ved de tre historier. I videre perspektiv synes forskellen mellem historierne fra 1929 og 1954 på den ene side og historien fra 1979 på den anden side at afspejle 1960ernes omvæltninger, hvor det gamle samfund og dets tankeformer blev revet op med rode. Hvor man i 1920erne og 1950erne ikke kendte til, eller ikke havde forståelse for, miljøproblemer og eventuelle skadelige langtidsvirkninger, så stillede folk sig i høj grad tvivlende over for nye materialer og produkter i 1970erne. 27 Velfærdssamfund, masseproduktion og "ånden fra 68" havde for altid ændret synet på teknologi og produktion. NOTER: 1. Artiklen er hovedsageligt baseret på avismateriale inden for årene 1929, 1954 og Roskilde Tidende, 3. oktober 1929, s. 1: "Det nye Gasværk Roskilde skal have". 3. Ibid. 4. Ibid. 5. Roskilde Tidende, 7. november 1929, s. 2: "Vil Sct. Jørgensbjerg ikke have Gas fra Roskilde". 6. Roskilde Tidende, 21. november 1929, s. 1: "Sct. Jørgensbjergs Beboere sluttede enstemmigt op om Kravet om Elektricitet i stedet for Gas". 7. Ibid. 8. Ibid. 9. Roskilde Tidende, 23. november 1929, s. 1: "Gas eller Elektricitet". 10. Roskilde Tidende, 27. november 1929, s. 2: "Mere om Gas eller Elektricitet". 11. Roskilde Tidende, 10. december 1929, s.1: "Roskilde faar Koncession paa Gas til Sct. Jørgensbjerg" og s. 3: "Gassejren i Himmelev". 73

12 12. Roskilde Dagblad, 23. april 1954, s. 1: "Plastic-Bilen udstillet i Roskilde". 13. Skandinavisk Motor Journal, 1954, nr. 5: "Den danske Plasticbil" og Roskilde Dagblad, 23. april 1954, s. 3: "Plasticbil-fabrikken i Roskilde vil koste 6 Millioner Kroner". 14. Roskilde Avis, 14. januar 1954, s. 4: "Tusinder af Bestillinger paa Roskilde- Bilen". 15. BT-artikel citeret i Roskilde Dagblad, 22. april 1954, s. 1: "For 60 Mill. Kroner Roskilde-biler solgt?" 16. Roskilde Tidende, 24. april 1954, s. 1: "Plasticbilen til Udlandet, hvis der ikke skaffes Penge snart" og Roskilde Avis, 5. maj 1929, s. 3: "Plasticbil Nr. 2 paabegyndes om en Maaned". 17. Roskilde Tidende, 30. april 1954, s. 1: "Plasticbilen ikke i Forum". 18. Global Økologi, februar 2003: "Atomkraft", s Information og Ekstra Bladet citeret i Roskilde Tidende, 6. april 1979, s. 1: "Aiser beskylder Risø for at hemmeligholde atom-dødsfald". 20. Roskilde Tidende, 10. april 1979, s. 1: "Her er beviset: Radioaktivitet var ikke skyld i dødsfaldet". 21. Roskilde Tidende, 11. april 1979, s. 7: "Demonstration foran Risø". 22. Roskilde Tidende, 17. april 1979, s. 4: "Fagforeningsfolk taler imod atomkraft" og Roskilde Tidende, 19. april 1979, s. 8: "Nej til a-kraft ved Risø". 23. Roskilde Dagblad, 20. august1979, s. 4: "Elfenbenstårnet der gik op i limningen". 24. Roskilde Tidende, 27. december 1979, s. 1: "Hvis ulykken skulle ske: Kun i Roskilde har vi jodtabletter". 25. Global Økologi, februar 2003: "Atomkraft", s Atombomber havde ganske vist demonstreret teknologiens dødbringende muligheder, men endnu havde atomkraft til civilt brug ikke kostet menneskeliv i nævneværdigt omfang - end ikke ved ulykken på Tre-Mile-Øen i Eksempelvis var også plastic blevet et ildeset produkt. I et erhvervstillæg til Roskilde Dagblad,1979 beklagede direktør Knud Erik Jacobsen fra Rias i Roskilde, således, at fordommene mod plastik var så udtalte. Tillæg til Roskilde Dagblad, 23. maj 1979, s. 16: "Fordommene mod plastik stikker dybt". 74

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne!

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det hele startede i begyndelsen af halvfemserne, hvor mit oliefyr var ved at være

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vigtige politiske styringsredskaber

Vigtige politiske styringsredskaber Vigtige politiske styringsredskaber Der er mig en stor ære at få lov at stå her i dag og komme med nogle betragtninger om, hvad jeg synes er fornuftig politik. Jeg ved det ikke, men det er næsten som om,

Læs mere

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten.

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

senest 31. januar 2013

senest 31. januar 2013 Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6 Eksamensdato: 3. janaur 2013

Læs mere