SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT"

Transkript

1 NUVÆRENDE ÆNDRING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE SIDE PUNKT EMNE SIDE 1. Generelt 2 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 3. Anmeldelse x 4. Startlisten/programmet 3 4. Startlisten/programmet x 5. Resultatlisten 3 5. Resultatlisten x 6. Tidtagning 4 6. Præmier x 7. Præmier 4 7. Reklamer på badetøj x 8. Reklamer på badetøj 4 8. Deltagerne x 9. Reklamer i hallen 5 9. Officials x 10. Deltagerne Usportslig optræden x 11. Heatinddeling m.v Protester x 12. Officials Registrering af resultater opnået i udlandet x 13. Advarsler/bortvisning Protester Ryge/-alkoholforbud Kvalifikation til OL, VM, EM og EJM Registrering af resultater opnået i udlandet 10 1

2 1. Generelt. Ved alle stævner (konkurrencer), der afholdes af regioner eller foreninger under Dansk Svømmeunion, gælder FINA's, DIF's og Dansk Svømmeunions vedtægter og regler samt nedenstående bestemmelser, der er et supplement til FINA's svømmeregler, som i øvrigt er gældende. For alle stævner (konkurrencer) gælder at oplysninger om dato, tid, sted, propositioner samt kontaktperson skal være Dansk Svømmeunion i hænde senest 8 dage før stævnestart. 2. Indbydelse og propositioner. Alle indbydelser og propositioner til åbne konkurrencer, bør udsendes senest 3 uger før konkurrencedagen og indeholde: 2.1 Propositioner og evt. begrænsninger for de enkelte øvelser i den rækkefølge de påtænkes afholdt. Med mindre andet er angivet kan alle øvelser afvikles som ved nationale mesterskaber på samme bassinlængde. 2.2 Angivelse af eventuelle præmier. 2.3 Størrelse af anmeldelsesgebyr. 2.4 Fristen for anmeldelse af deltagere. 2.5 Forandringer af propositionerne og begrænsninger i deltagerantallet, ud over det i de oprindelige propositioner meddelte, skal af den arrangerende klub udsendes så betids, at de er de deltagende foreninger i hænde senest 3 dage før konkurrencen. 1. Generelt. Ved alle stævner (konkurrencer), der afholdes af Dansk Svømmeunion eller foreninger herunder, gælder følgende regler og regelsæt: FINA's regler i dansk oversættelse DIF's vedtægter Dansk Svømmeunions vedtægter med tillæg Dansk Svømmeunions Adfærdskodeks/Code of conduct Dansk Svømmeunions rekordbestemmelser Regelfortolkninger fra Regelteknisk udvalg Ved mesterskaber gælder desuden Dansk Svømmeunions mesterskabsbestemmelser for svømning Nedenstående bestemmelser, der er et supplement til FINA's svømmeregler, som i øvrigt er gældende. 2. Indbydelse og propositioner. For alle stævner (konkurrencer) gælder, at oplysninger om dato, tid, sted, propositioner samt kontaktperson skal være tilgængelige via Dansk Svømmeunions hjemmeside senest 8 dage før stævnestart. Alle indbydelser til og propositioner for åbne konkurrencer, bør være tilgængelige via Dansk Svømmeunions hjemmeside senest 3 uger før konkurrencedagen og indeholde: 2.1 Propositioner og evt. begrænsninger for de enkelte øvelser i den rækkefølge de påtænkes afholdt. Med mindre andet er angivet kan alle øvelser afvikles som ved nationale mesterskaber på samme bassinlængde. 2.2 Angivelse af eventuelle præmier. 2.3 Størrelse af anmeldelsesgebyr. 2.4 Fristen for anmeldelse af deltagere. 2.5 Forandringer af propositionerne og begrænsninger i deltagerantallet, ud over det i de oprindelige propositioner meddelte, skal af den arrangerende klub offentliggøres så betids, at det er de deltagende foreninger bekendt senest 3 dage før konkurrencen. 2

3 3. Anmeldelse/anmeldelsesfrist. 3.1 Proceduren for denne skal fremgå af indbydelsen. 3.2 Såfremt ikke andet anføres anvendes anmeldelsesproceduren fastsat af svømmesektion/svømmeudvalg/svømme- og aktivitetsudvalg. Denne fremgår af de relevante foldere udgivet af union/arrangør. 3. Anmeldelse/anmeldelsesfrist. 3.1 Proceduren for denne skal fremgå af indbydelsen. 3.2 Såfremt ikke andet anføres anvendes anmeldelsesproceduren fastsat af Sportsafdelingen. Denne fremgår af de relevante foldere udgivet af union/arrangør. 4. Startlisten/programmet. Startlisten/programmet skal indeholde fortegnelse over: 4.1 De enkelte øvelser med deltagernes navne, årgange og foreningernes betegnelse. 4.2 Andre oplysninger af interesse. 5. Resultatlisten. Resultatlisten skal indeholde: 5.1 De opnåede resultater: placering navn, årgang forening opnået tid diskvalificerede svømmere svømmere/hold, der udebliver fra start. 5.2 Overdommerens godkendelse. Resultaterne skal i det officielle elektroniske format sendes til senest 24 timer efter stævnets afholdelse. 5. Resultatlisten. Resultatlisten skal indeholde: 5.1 De opnåede resultater: placering navn, årgang forening opnået tid diskvalificerede svømmere samt angivelse af årsag til diskvalifikation svømmere/hold, der udebliver fra start. 5.2 Overdommerens godkendelse. Resultaterne skal i det officielle elektroniske format sendes til senest 24 timer efter stævnets afholdelse. 3

4 6. Tidtagning. Hvor det er muligt bør eltid benyttes (se SW 11, SW 13 og FR 4). Tidtagning. Hele afsnittet udgår Ved DM-H følges reglerne i den specielle folder vedr. DM-H. Ved manuel tidtagning skal alle ved stævnet benyttede ure være digitale håndstopure. Følgende regler er gældende: 6.1 Uanset antallet af ure på banerne registreres tiden med 1/100 sek. 6.2 Ved benyttelse af 3 ure på hver bane er tiderne afgørende for placeringen, og der kræves ingen måldommere til afgørelse af placeringerne. 6.3 Ved benyttelse af 1 ur på hver bane, kræves måldommere til afgørelse af placeringerne. 6.4 Ved svigt af eltid er evt. backup tid officiel tid og går forud for manuelle tider. Benyttes eltid med/uden backup tid, kræves der ikke måldommere. 6.5 I forbindelse med opnåelse af nåle, henvises til Dansk Svømmeunions nålebestemmelser. 7. Præmier. Eventuelle pengepræmier skal administreres af modtageren i henhold til gældende skatteregler. 8. Reklamer på badetøj. Ved danske stævner, f.eks. klubarrangementer, regionsstævner eller Dansk Svømmeunions mesterskaber gælder Dansk Svømmeunions reklameregulativ. Vedr. VM og OL gælder FINAs Generelle Regler GR Præmier. Eventuelle pengepræmier skal administreres af modtageren i henhold til gældende skatteregler. 7. Reklamer på badetøj. Ved danske stævner, f.eks. klubarrangementer, områdestævner eller Dansk Svømmeunions mesterskaber gælder Dansk Svømmeunions reklameregulativ. 8. Hele afsnittet udgår 9. Reklamer i hallen. Deltagende hold må kun opsætte separate reklamer med accept fra lokalarrangør og Dansk Svømmeunion. 4

5 For reklamer på klubflag og bannere må reklamen ikke fylde mere end klubbens logo/navn. Bannere med reklame/sponsorlogo må kun opsættes efter forudgående aftale. 10. Deltagerne. Deltagerne i svømmekonkurrencer: 10.1 Skal være registreret i det nationale svømmeforbund for at være berettiget til at starte (GR 1.1) Kan inden for samme stævne kun være startberettiget for én forening Skal være iklædt svømmedragt i overensstemmelse med FINA s bestemmelser Skal være klar til start i god tid inden øvelsen afholdes Skal straks efter udført øvelse forlade området omkring start og mål Må ikke på forsætlig måde i forbindelse med konkurrencen være til gene for en anden person i hallen; sker dette, kan der idømmes en bod/udelukkelse. Dette gælder tillige trænere, holdledere samt tilskuere Skal overholde Danmarks Idræts-Forbunds dopingregulativ, der er baseret på WADA s World Anti-Doping Code. 8. Deltagerne. Deltagerne i svømmekonkurrencer: 8.1 Skal være registreret i det nationale svømmeforbund for at være berettiget til at starte (GR 1.1). 8.2 Kan inden for samme stævne kun være startberettiget for én forening. 8.3 Skal være iklædt svømmedragt i overensstemmelse med FINA s bestemmelser. 8.4 Skal være klar til start i god tid inden øvelsen afholdes. 8.5 Skal straks efter udført øvelse forlade området omkring start og mål. 8.6 Skal overholde Danmarks Idræts-Forbunds dopingregulativ, der er baseret på WADA s World Anti-Doping Code. 8.7 Skal i øvrigt rette sig efter de anvisninger, der gives dem af officials. Dette gælder tillige trænere, holdledere samt tilskuere Skal følge de anvisninger "dopingkontroludvalget" måtte give, hvis det forlanges af udvalget, enten før eller efter træning/konkurrencer Skal i øvrigt rette sig efter de anvisninger, der gives dem af stævnefunktionærerne.. Dette gælder tillige trænere, holdledere samt tilskuere Kan i miksede holdkapløb (kvinder og mænd sammen) bortset fra masterskonkurrencer, ikke sætte danske rekorder. I øvrige løb svømmer kvinder og mænd adskilt. 5

6 11. Heatinddeling m.v. Deltagernes heatinddeling, banefordeling og startrækkefølge i de enkelte øvelser, afgøres af stævnets arrangementsudvalg i henhold til FINA's regler (SW 3). 12. Officials. Ethvert stævne skal, hvis dets beskaffenhed gør det fornødent, forberedes og arrangeres af et stævnearrangementsudvalg. Ved alle åbne stævner skal official være anerkendt af arrangementsudvalget Ingen deltager må være official samme dag som man er aktiv deltager ved stævnet (ved masterskonkurrencer stævneafsnittet) Ved stævner skal samtlige officials have en certificeret uddannelse til den officialspost, vedkommende beklæder Normalt udpeger Svømmesektionen ved Unionens dommerudvalg overdommere, startere samt eventuel speaker til Dansk Svømmeunions mesterskaber. For øvrige stævner henvises til udsendt information Certifikat udstedt af Dansk Svømmeunion kan omfatte følgende funktioner: Modul 1. Tidtager/stævnefunktion. Krav: Mindst 14 år Modul 2. Mål-, bane-, vendedommer. Krav: Bestået Modul 1. Mindst 17 år Modul 3. Starter Modul 4. Ledende tidtager, ledende måldommer Modul 5. Speaker Modul 6. Stævnesekretær Modul 7. Overdommer. Krav: Bestået Modul Mindst 21 år Modul 8. Officials Efteruddannelse. Krav: Gennemført officialuddannelse. Heatinddeling m.v. Afsnittet udgår. 9. Officials. Ved alle åbne stævner skal official være anerkendt af stævneledelsen. 9.1 Ingen deltager må være official samme dag som man er aktiv deltager ved stævnet (ved masterskonkurrencer stævneafsnittet). 9.2 Ved stævner skal samtlige officials have en certificeret uddannelse til den officialspost, vedkommende beklæder. 9.3 Normalt udpeger Sportsafdelingen ved Unionens dommerudvalg overdommere og startere til Dansk Svømmeunions mesterskaber. For øvrige stævner henvises til udsendt information. 9.4 Certifikat udstedt af Dansk Svømmeunion kan omfatte følgende funktioner: Modul 1. Tidtager/stævnefunktion. Krav: Mindst 14 år Modul 2. Mål-, bane-, vendedommer. Krav: Bestået Modul 1. Mindst 17 år Modul 3. Starter Modul 4. Ledende tidtager, ledende måldommer Modul 5. Speaker Modul 6. Stævnesekretær Modul 7. Overdommer. Krav: Bestået Modul Mindst 21 år Modul 8. Officials Efteruddannelse. Krav: Gennemført officialuddannelse. 6

7 12.5 Overdommercertificeringen er som hovedregel aktivitetsbestemt. For at opretholde certificering skal overdommere, ved den årlige indrapportering af aktiviteter, dokumentere at have virket mindst 4 gange årligt, heraf 2 gange som overdommer/starter. Unionsoverdommere og -startere skal have haft mindst 6 primære aktiviteter og 2 sekundære aktiviteter (alle funktioner bortset fra overdommer, starter og bedømmer) For at opretholde certificering skal alle overdommere årligt have deltaget i et af Dansk Svømmeunions overdommerseminarer. Oversigt over godkendte overdommere fremgår af hjemmesiden Svømmesektionen og dets dommerudvalg fastsætter i samarbejde udfyldende regler for dommeres virke Certificeringen kan inddrages, hvis regionerne dommerudvalget eller Dansk Svømmeunion skønner det nødvendigt. Graduering af overdommerfunktion i opeller nedadgående retning kan ske efter beslutning i Svømmesektionens dommerudvalg Modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 kan arrangeres lokalt. Modul 7 arrangeres af Den Danske Svømmeofficialsuddannelse Stævnets official bør så vidt muligt bære officialbluser. Navne på official tilføjet deres hverv, skal være opført i officiallisten, som bør opbevares sammen med resultatlisten. Ved større internationale stævnearrangementer findes minimumskrav for antallet af officials i FINA s svømmereglement (SW 1.2). 9.5 Modul 1,2 3, 4, 5, 6 og 8 kan arrangeres lokalt. Modul 7 arrangeres af Den Danske Svømmeofficialsuddannelse. 9.6 Stævnets official bør så vidt muligt bære officialbluser. Navne på official tilføjet deres hverv, skal være opført i officiallisten, som skal opbevares af arrangøren sammen med resultatlisten og dokumentation for denne i mindst ét år. 9.7 Overdommercertificeringen er som hovedregel aktivitetsbestemt. For at opretholde certificering skal overdommere, ved den årlige indrapportering af aktiviteter, dokumentere at have virket mindst 4 gange årligt, heraf 2 gange som overdommer/starter. Unionsoverdommere og -startere skal have haft mindst 6 primære aktiviteter og 2 sekundære aktiviteter (alle funktioner bortset fra overdommer, starter og bedømmer) En aktivitet = et stævneafsnit. For at opretholde certificering skal alle overdommere årligt have deltaget i et af Dansk Svømmeunions overdommerseminarer. Oversigt over godkendte overdommere fremgår af hjemmesiden Sportsafdelingen og dets dommerudvalg fastsætter i samarbejde udfyldende regler for dommeres virke. 9.9 Certificeringen kan inddrages, hvis dommerudvalget eller Dansk Svømmeunion skønner det nødvendigt. Graduering af overdommerfunktion i opeller nedadgående retning kan ske efter beslutning i Sportsafdelingens dommerudvalg. Arrangøren udfører alle de forberedende arbejder, såsom udsendelse af propositioner, fastlæggelse af deltagernes startorden, avertering, program, billetter, banens indretning og udsmykning, tilvejebringelse af rekvisitter, kontrol, musik, præmier m.m., samt sørger for pressens vejledning før stævnet. Det påhviler arrangøren at drage omsorg for, at rekordanmeldelser er Unionen hænde senest 14 dage efter stævnets afholdelse.. 7

8 13. Advarsler/bortvisning. Under afviklingen af stævner, kan der ved tyvstart blive brug for at give en svømmer en advarsel eller at bortvise en svømmer fra et svømmeløb Advarsel/bortvisning markeres ved, at svømmeren a) mundtligt bliver gjort bekendt med forseelsens art, b) orienteres om, hvorvidt advarslen gælder for resten af stævnedagen eller for resten af det pågældende stævneafsnit). c) at bortvisning kun gælder det pågældende løb. Ovennævnte foretages af overdommeren på en sådan måde, at ingen er i tvivl om, hvem advarslen eller bortvisningen gælder. En af overdommeren givet advarsel/bortvisning skal straks bekendtgøres af speakeren 10. Usportslig optræden Under afviklingen af stævner kan overdommeren give en svømmer, træner, leder eller tilskuer en advarsel for usportslig optræden og i særlige tilfælde beslutte at bortvise fra hallen og stævnet. Bortvisningen kan ske med virkning for et eller flere stævneafsnit elle for hele stævnet. Der skelnes imellem 2 typer af usportslig optræden: Usportslig adfærd: Handlinger listet op nedenfor er alene eksempler på usportslig adfærd: a) Højlydte protester med voldsommer fagter eller provokerende adfærd b) Forsætlig generende adfærd over for en eller flere andre personer i hallen c) Undladelse af at rette sig efter anvisninger fra stævnets officials Særlig usportslig adfærd: Visse former for usportslig adfærd anses for så alvorlige, at de skal betegnes, som Særlig usportslig adfærd, der efter overdommerens beslutning kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra hallen og stævnet (eller dele heraf). Hvis overdommeren klassificerer en adfærd som særlig usportslig, der berettiger en bortvisning, skal vedkommende fremsende en skriftlig indberetning til Sportsafdelings Dommerudvalg efter stævnet, så de ansvarlige instanser kan beslutte, om der skal foretages yderligere foranstaltninger og i givet fald hvilke. Handlinger listet op nedenfor er eksempler på særlig usportslig adfærd fra en svømmer, træner, leder eller tilskuer: a) Fornærmende eller truende adfærd over for en anden person, f.eks. overdommer, anden stævne officials, svømmer, træner, leder eller tilskuer. Opførslen kan være verbal eller nonverbal (f.eks. ansigtsudtryk, fagter, kropssprog eller kropskontakt) b) Overtrædelse af matchfixing- lovregulativet Ovennævnte sanktioner pålægges af overdommeren og annonceres på en sådan måde, at ingen er i tvivl om, hvem advarslen eller bortvisningen gælder. En af overdommeren givet advarsel/bortvisning skal straks bekendtgøres af speakeren 8

9 14. Protester. Med henvisning til FINA's Generelle Regler GR 10.2 GR 9.2, er protester mulige, hvis regler og bestemmelser for konkurrencen ikke overholdes eller hvis andre omstændigheder bringer arrangementet og/eller deltagerne i fare. Protester imod overdommerens afgørelse er mulige. Imidlertid kan der ikke protesteres mod afgørelse, som er baseret på kendsgerninger. Protester skal afgives skriftligt af den ansvarlige holdleder til overdommeren senest 30 minutter efter afslutningen af den respektive øvelse offentliggørelsen af resultatet for den pågældende disciplin. Såfremt årsagen til protesten er kendt inden konkurrencen starter, skal protesten afgives inden stævnet starter. Protester skal ledsages af et depositum på 500 kroner. Alle protester afgøres af overdommeren. Hvis protesten afvises, skal grunden hertil angives. Holdlederen kan appellere afvisningen til stævnejuryen, hvis afgørelse er endelig. Juryen består af overdommeren, stævnelederen, en dommerrepræsentant udpeget af stævnets dommere, samt indtil 3 repræsentanter fra den arrangerende organisation. Denne jury indkalder en repræsentant fra den klagende part og fra modparten til redegørelse over for juryen. Juryens afgørelse er endelig. Jævnfør dog Dansk Svømmeunions vedtægter 13 om Appeludvalgets opgaver. Hvis protesten afvises tilfalder det indbetalte depositum arrangøren (for mesterskaber Svømmesektionen). Tages protesten til følge, vil det indbetalte depositum blive tilbagebetalt. 11. Protester. Med henvisning til FINA's Generelle Regler GR 9.2, er protester mulige, hvis regler og bestemmelser for konkurrencen ikke overholdes eller hvis andre omstændigheder bringer arrangementet og/eller deltagerne i fare. Protester imod overdommerens afgørelse er mulige. Imidlertid kan der ikke protesteres mod afgørelse, som er baseret på kendsgerninger. Protester skal afgives skriftligt af den ansvarlige holdleder til overdommeren senest 30 minutter efter offentliggørelsen af resultat for den pågældende disciplin. Såfremt årsagen til protesten er kendt inden konkurrencen starter, skal protesten afgives inden stævnet starter. Skema SW Protest form side 1 skal anvendes. Protester skal ledsages af et depositum på 700 kroner. Alle protester afgøres af overdommeren. Skema SW Protest form side 2 skal anvendes. Hvis protesten afvises, skal grunden hertil angives. Holdlederen kan appellere afvisningen til stævnejuryen. Stævnejuryen består af overdommeren, stævnelederen, en dommerrepræsentant udpeget blandt stævnets dommere, samt indtil 3 repræsentanter fra den arrangerende organisation. Denne jury indkalder en repræsentant fra den klagende part og fra modparten til redegørelse over for juryen. Juryens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre instanser. Hvis protesten afvises tilfalder det indbetalte depositum arrangøren (for mesterskaber Sportsafdelingen). Tages protesten til følge, vil det indbetalte depositum blive tilbagebetalt. 9

10 15. Ryge-/alkoholforbud. Rygning/indtagelse af alkohol i forbindelse med stævner er ikke tilladt på det område, der er forbeholdt de aktive. 16. Kvalifikation til OL, VM, EM og EJM. Kvalifikation godkendes af elitechefen. Ryge-/alkoholforbud. Afsnittet udgår. Kvalifikation til OL, VM, EM og EJM. Afsnittet udgår. 17. Registrering af opnåede resultater ved stævner (konkurrencer) uden for Danmark. Senest 8 dage efter stævnets afslutning indsendes oplysninger i det officielle elektroniske format om svømmerens navn, licensnummer, forening, distance, disciplin samt opnået tid til Dansk Svømmeunion. Oplysningerne skal ledsages af den officielle stævneindbydelse. 12. Registrering af opnåede resultater ved stævner (konkurrencer) uden for Danmark Senest 8 dage efter stævnets afslutning indsendes oplysninger i det officielle elektroniske format om svømmerens navn, licensnummer, forening, distance, disciplin samt opnået tid til Dansk Svømmeunion på Oplysningerne skal ledsages af den officielle stævneindbydelse 10

11 Protest Formular Brug venligst BLOK BOGSTAVER. Udfyldes I henhold til FINA GR og Supplerende Stævnereglement Stk 12 Stævne: Løb Nr: Heat nr: Disciplin: Køn: Damer Herrer Bane nr: Årsag(er): Klub: Holdleder navn: Holdleder underskrift: Dato: Udfyldes af overdommeren: Navn OD: Depositum modtaget -beløb: Tidspunkt for aflevering:

12 Protest Formular Svar på protest Stævne: OD beslutning: Årsag(er): Protest taget til følge Protest afvist OD Navn: OD underskrift: Dato: Tidspunkt: Beslutning accepteret: Ja Til stævnejuryen: Ja Nej Nej Holdleder navn: Holdleder underskrift: Stævnejury beslutning: Stævnejury underskrift: Dato : Tidspunkt:

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danske

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2017 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning:

REGELTOLKNINGER SW 2.8 LEDENDE TIDTAGER. Brug af ledende tidtager ved stævner med manuel tidtagning: Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne, imens anbefalinger kan anvendes. SW 2.1 OVERDOMMEREN Kravet

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

FINA GENERELLE REGLER

FINA GENERELLE REGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE. April Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2002 April 2002 1 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE, DELTAGELSE I ARRANGEMENTER I UDLANDET OG FORPLIGTIGELSER I HENHOLD

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

FINA GENERELLE REGLER 2013-2017

FINA GENERELLE REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Regel Emne Side Indholdsfortegnelse 01 Indledning 02 GR 1 Generelle regler for deltagelse 02 GR 2 Internationale relationer 02 GR 3 Udlandsrejser 03 GR 4 Ikke godkendte forbindelser

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret september 2014 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016.

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016. For at imødekomme ønsker fra svømmeklubberne i regionen, er Syd Meet blevet udviklet til den ældste årgang børn og alle årgangssvømmere i regionen. Ved at blande børn og årgangssvømmere, vil det give et

Læs mere

DGI Fyn Svømning 2016/2017. Stævnereglement. Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017.

DGI Fyn Svømning 2016/2017. Stævnereglement. Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017. DGI Fyn Svømning 2016/2017 Stævnereglement Her finder du praktiske oplysninger, dato, sted og tid for sæson 2016/2017 www.dgi.dk/svoemning Indhold Velkommen til sæson 2016/2017... 1 Gruppeinddeling...

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Årgangsklasse samt Åben Klasse

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 11 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

inviterer til Forum Horsens Cup 2016

inviterer til Forum Horsens Cup 2016 inviterer til Forum Horsens Cup 2016 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Stop for tilmelding ved 2.200 individuelle starter Side 1 Horsens Svømmeklub har hermed

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2016-2017 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2014/2015 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP MILITÆR FEMKAMP 1. DISCIPLINER Militær Femkamp omfatter følgende discipliner: - Geværskydning (200 m, præcisions-/hurtigskydning) - Forhindringsbaneløb - Forhindringssvømning (50 m) - Håndgranatkast (præcision

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 28. 30. OKTOBER 2016 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 16. 18. MARTS 2018 East Kilbride Badet Ballerup Idrætsby 32, 2750 Ballerup Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND

INDHOLDSFORTEGNELSE. REGLER FOR DANSK SVØMMEUNIONs DANMARKS MESTERSKABER I ÅBENT VAND INDHOLDSFORTEGNELSE REGLER... 2 STARTEN... 3 KONKURRENCEOMRÅDET... 4 LØBET... 5 LØBETS AFSLUTNING... 6 OFFICIALS... 7 OFFICIALS PLIGTER... 8 1 REGLER Danmarksmesterskaber i åbent vand kan afvikles på distancerne

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 3. - 5. MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 KRONBORG 2017 OPEN 25. - 28. JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 6 1 m a #da K O M M U N I K A T I O N S D E S I G N Velkommen Helsingør Svømmeklub har hermed fornøjelsen at invitere til det traditionsrige

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2015/2016 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad inviterer til Rema 1000 Cup 2017 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Side 1 For 14. år i træk gentager vi den kæmpe succes Rema 1000 Cup 2017. Endnu engang

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Bestemmelser for Danske stævner og Internationale stævner på dansk grund

Bestemmelser for Danske stævner og Internationale stævner på dansk grund Bestemmelser for Danske stævner og Internationale stævner på dansk grund 05/2016 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelser for stævner... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for stævner... 2

Læs mere

Landsmesterskab & Landssvømmestævne

Landsmesterskab & Landssvømmestævne STÆVNEREGLEMENT Landsmesterskab & Landssvømmestævne DGIsvømning 2 Reglement for Landsmesterskab/Landssvømmestævne 1 Formål 1.0 Formålet er at samle amtsforeningernes svømmere til idrætslig samvær til gavn

Læs mere

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 Velkommen til: Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4-9. I forbindelse

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2013-2017

FINA MASTERS REGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Masters (MGR) 2 Masters Svømmeregler (MSW) 3 Masters Åbent Vand Svømning (MOWS) 6 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Version INDHOLDSFORTEGNELSE

Version INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2017/2018 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

DM Ude for veteraner VDM arrangementer

DM Ude for veteraner VDM arrangementer DM Ude for veteraner VDM arrangementer DAF's Terminsudvalg fastlægger dato for afvikling af samtlige mesterskaber. Mesterskabsstævner arrangeres af DAF's VU i samarbejde med den arrangerende klub. Veteranudvalget

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 SW 1 - STÆVNELEDELSEN SW 1.2 Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber udpeger FINA-Bureauet følgende minimum antal officials til kontrol af konkurrencerne: Overdommer (1) (2), Leder af kontrolrum (1)

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske årgangs mesterskab Gr. 2 2010 Birkerød svømmehal Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS og dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Region Øst Årgangsmesterskaber 2010, som

Læs mere

Mesterskabsfolder 2016/

Mesterskabsfolder 2016/ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2016/2017 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 1. december 2016 i Sag nr. 14/2016: Holte Roklub og Maribo Kajakklub mod Dansk Kano og Kajak Forbund Sagen er behandlet af Morten Larsen, Claus Juel

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske Kortbanemesterskaber Grand Prix 1 2010 Rundforbi Svømmehal Egebækvej 111 2850 Nærum Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS, Søllerød Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere