Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07"

Transkript

1 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d Dorit Mahler Jensen Sagsnr: Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21 Planstrategien, Plan21 var omdelt på bordene. Deltagere 43 engagerede borgere og Kastrup/Neder Vindinge lokalråd deltog i mødet med dialogudvalg 4. Fra dialogudvalget deltog: Knud Larsen Poul A. Larsen Asger Diness Andersen Søren Nybo Ib Johansen Indledning og præsentation af planstrategi og sammenhængen med ny kommuneplan Knud Larsen bød velkommen og præsenterede dialogudvalget. Per Frederiksen, formand for lokalrådet, præsenterede lokalrådets medlemmer. Herefter gennemgik Knud Larsen aftenens program, herunder status på etablering af lokalråd. Knud Larsen gennemgik dele af planstrategien med vægt på målsætninger for byer & landsbyer, landdistrikter og bosætning. Strategien skal nu omsættes til en kommuneplan, der skaber helhed og sammenhæng i kommunen. Vi håber at rigtig mange vil deltage i debatten om, hvordan vi skal virkeliggøre målene i den efterfølgende kommuneplan. Kommunalbestyrelsen er meget optaget af, at borgere og foreninger har mulighed for at få indflydelse på deres lokalområdes udvikling og dermed også deres hverdag. Vi vil arbejde ihærdigt på at sikre folkelig interesse for og ejerskab til den ny kommuneplan. Derfor har vi også tilrettelagt debatperioden for planstrategien, der nu er i høring, og det indledende arbejde med kommuneplanen ved 17 dialogmøder i 17 lokalområder. Planstrategien er samtidig forarbejdet til den kommende kommuneplan. Arbejdet med kommuneplanen indledes på de 17 dialogmøder ved debat med borgerne om deres lokalområdes særkender og udviklingsmuligheder.

2 Planstrategien er nu i offentlig høring i perioden 24. oktober 19. december Inden for denne periode kan I komme med bemærkninger, idéer og forslag til strategien. Opfordring til Kastrup/Neder Vindinge lokalråd om at arbejde videre med input til strategien her i høringsfasen. Indlæg fra Borgergruppen mod grusgrav i Stuby Den hidtidige proces og baggrunden for gruppens arbejde blev gennemgået. Gruppen har arbejdet i 4 år. Der blev peget på følgende problematikker: Eksisterende vvm-undersøgelse vurderes at være mangelfuld, hvorfor gruppen har fået Cowi til at udarbejde materiale med yderligere undersøgelser/beskrivelser. Grusgravning i 25 strider mod turistinteresser, området anses for at være velkomstport til Knudshoved Odde. Støvgener for naboer. Området er tæt bebygget mange får gener. Kapaciteten af grus vurderes at være mindre betydningsfuld i forhold til f.eks. behov ved anlæg af Femern Bælt forbindelse Der uddeltes notat fra Cowi for en mere detaljeret beskrivelse. Herefter debat i salen om grusgravning i Stuby. Det aftaltes af borgergruppen mod grusgravning taler sammen med lokalrådet. Kortlægning og workshop Dorit Mahler Jensen fra planafdelingen gennemgik kort ideen bag dages tema, hvor vi ønsker hjælp til kortlægning af de enkelte lokalområder. Det er vigtigt med dette input for at vi kan udarbejde en relevant registrering af lokalområdet, der medtager de elementer som beboerne synes er vigtige.. Kortlægningen vil danne baggrund for en ny workshop med lokalområdet til foråret, hvor der skal arbejdes med egentlige forslag til planer for området. Denne proces tages der også hul på senere på mødet i dag, hvor vi stiller spørgsmålet om hvor der kan arbejdes med forbedringer. Workshop Anja Valhøj fra Udviklingsafdelingen gennemgik herefter spillereglerne for den efterfølgende workshop om: a. Hvad er unikt i vores område. b. Hvad vil vi gerne være med til at forbedre. Målet er at få skabt konsensus om 10 ting, der er særlig betydningsfulde i det pågældende lokalområde, samt de 10 vigtigste forbedringsområder. Metode Efter en kort summen ved bordene skriver alle en farvet seddel med det emne man sættet mest pris på ved at bo i området. Sedlerne grupperes efter emner og der vælges fælles overskrift, herefter får man mulighed for at prioritere ved hjælp af 3 streger, der kan fordeles på de emner man finder vigtigst. Øvelsen gentages med forslag til forbedringsområder, man gerne vil være med til at arbejde for. Resultatet af workshoppen fremgår af nedenstående foto.

3 Billeder fra workshop

4

5 Resultat af workshop Unikt højst prioriterede 1. Kastrup skole (25 stemmer) 2. Mange naturruter er tilgængelige langs skov og vand (15 stemmer) 3. Idræt/hal i lokalområdet (11stemmer) 4. Børnepasningen (10 stemmer) 5. Smuk og uspoleret natur (6 stemmer) 5. Kastrup Gynmastik- og Idrætsforening (6 stemmer) Forslag til forbedringer højst prioriterede 1. Klubhus/mødested for de unge (den gl. skole?) (11 stemmer) 1. Cykel/gangtunnel over/under Næstvedvej (11 stemmer) 2. Nej til grusgrav ( ja til miljøområde med off. adgang)(9 stemmer) 3. Ikke genbrugsplads her (6 stemmer) 4. Belysning på Gammelsøvej og Vindrosen (6 stemmer) 5. Fredning af åsen (5 stemmer) 6. Børnehave/daginstitution ved skolen (4 stemmer) 6. Føtex (4 stemmer) 7. Reparation af allerede eksisterende cykelsti (asfalt) (3 stemmer) 7. Ny vej ml. Sct. Clemensvej og Næstvedvej samt cykelsti (3 stemmer) 7. Kastrup skole til 9. kl. (3 stemmer) I løbet af workshoppen blev der tid til lokalrådets præsentation af deres udspil til forbedringer. Denne liste vedhæftes dette mødenotat. Fra salen udtryktes ønske om at der sættes fokus på lokalområdets tilbud til de unge/fastholdelse af de unge. Per Frederiksen (lokalrådet) redegjorde for den videre proces i lokalrådet. Anja Valhøj (Udviklingsafdelingen) redegjorde for den videre proces med kommuneplanen. Knud Larsen afsluttede mødet med en afrunding af workshoppen. I efterfølgende debat kom bl.a. følgende emner frem: Affaldssortering, hvor meget er den værd i praksis? Mulighed for bæredygtige løsninger med rodzoneanlæg Forslag om links til lokalrådene fra kommunens hjemmeside. Vand i haven på konkret ejendom (udvalgsbehandles jf. Poul A. Larsen) Gadebelysning på skoleveje. Gadebelysning på Vindrosen. Status på flytning af nærgenbrugsstation (ny placering ikke besluttet, men skal vækæ i løbet af ganske få år).

6 Yderligere forhold som kom frem i workshops, men ikke blev blandt de højest prioriterede: Unikt: Bebyggelse - boliger: Forskellighed i typen af bebyggelse Ingen højhuse Huse til rimelige priser nær Vordingborg Roligt boligområde stille miljø Industriområde Lokalliv foreningsliv - aktiviteter: Dialog Spejderhytten Lokal samhørighed Sammenhold i krisesituation Mosegården aktivitetsområde Beboerforeninger Mangfoldighed i befolkningen Højt til loftet Mennesket i centrum Sportspladsen/klubhus Kulturhus Svend Heinildcentret Service: Langedvejens planteskole Vi har en skole i vores område Natur & miljø: Barmosen Små åndehuller Natur Kulturlandskab Naturstinet Åbent landskab/kystlinie Nygårds Have, skov Meget forskellig natur Moser Rekreative områder (Barmosen) De grønne områder Naturskønt sommerhusområde i Næs Åbent land Avnø Fjord Bo tæt på naturen Historie: Historie Infrastruktur og afstande: Forbedringer: Bebyggelse/bymiljø/bosætning: Renovering af kollegiet Nye bosætningsområder både eje og leje Færdiggørelse af udstykning ved Troldeparken Stop for byggeri ned mod Barmosen fra Sct. Clemensvej Lokalliv foreningsliv aktiviteter: Værested for de unge Legeplads/aktivitetsplads Legeplads i Neder Vindinge Område til de unge i området Liv i vandrehjem og Heinildcentret Infrastruktur: Udbedre vejbanen på Gammelsøvej (huller) Hastighedsdæmpere på Sct. Clemensvej (smukke skildpadder) Lys i Stuby Afstibning og kantpæle på Vindrosen og Gammelsøvej Opgradering af veje, stier, fortov og belysning Lys på cykelstierne Reflekser på træerne Sikker vej fra Ornebjerg Forlængelse af Ndr. Vindingevej til Sct. Clemensvej Genbrugsstation i Kastrup Sikker skolevej Cykelsti til Iselingeskolen Forbedret skolesti til Vordingborg Lukning af Sct. Clemensvej fra Næstvedvej Vejnettet Vedligeholdelse af skolesti Fortov Service: Vedligeholdelse af skolen Større dagligvarebutik Supermarked Butikker til området

7 Skolesti Veje Kort distance til togstation Kort afstand til byen / landet Rundkørslen(Hovedakslen) Mange veje og stier Andet: Befolkningstilvækst Kirken Planlægning af detailhandel kommunerne har ansvaret Nye institutioner Legeplads dagplejere Sanering af skolen Klubordning fra Butikstorv Grønne områder/landskab: Rekreativt område for børnene (legepladser m.v.) Kobling mellem naturen vest for Næstvedvej og byen øst for Næstvedvej Naturlegeplads i Kastrup Evt. fredning af areal til grusgravning Motions- og rekreationsstinet Bevarelse af grønne område i byområder Åbent land omkring byen skal sikres Erhverv: Ikke mere erhverv Ikke mere industri på Vindrosen og mod Ndr. Vindinge Nye erhvervsområder ikke svær industri

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Vissing Udviklingsplan 2012

Vissing Udviklingsplan 2012 Vissing Udviklingsplan 2012 Indhold Vi ssin ing Forord Lidt om Vissing Borgernes Vissing Vissings beliggenhed Vissings historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vissing

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ Hovedgård Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Hovedgård Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere