Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding"

Transkript

1 KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING

2 Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg. Hvis vi fortsat skal have udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Men råstofindvinding fylder også meget i landskabet og kan medføre gener og bekymringer - især for de nærmeste naboer. Samtidig er råstoffer en begrænset ressource, som vi er nødt til at hente der, hvor naturen har lagt den. Hvad er kodeks? Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding definerer nogle spilleregler for sameksistens fra ansøgning om gravetilladelse til efterbehandlingen er afsluttet. Målet er, at løsningen af de problemer, der opstår, i højere grad kan ske gennem dialog mellem naboer og virksomheder. Med kodeks ved naboer hvad de kan forvente af virksomheden udover det, der står i gravetilladelsen. GODT N AB NG KODE RÅ D Du kan se hvilke virksomheder, der har tilsluttet sig kodeks på hjemmesiden: R FO K AB OS VE Alle råstofindvindere kan tilslutte sig kodeks. De indvindere, der gør, forpligter sig til at følge de kodeksbestemmelser der er beskrevet i denne folder. Du kan kende kodeksvirksomheder på dette mærke: KS Hvem er med? S T O F DV I N D IN I Kodeks er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri, Danske Råstoffer, erfarne råstofsagsbehandlere fra kommuner, Danske Regioner og Henrik Jacobsen, Christiansfeld som repræsenterer nabointeresserne.

3 Råstofindvinder, naboer og myndigheder Ved råstofgravning er der en række aktører med forskellige roller: Råstofindvinderen har ansvaret for produktionen og den daglige drift, både hvis virksomheden selv ejer jorden og hvis jorden er lejet. Det er indvinders ansvar at vilkårene i gravetilladelsen overholdes. Naboer bliver hørt som parter, inden der gives en gravetilladelse. Parter er i forvaltningsloven defineret som dem, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens afgørelse. Myndighederne vurderer fra sag til sag hvem, der er part. Parterne skal oftest findes blandt dem, der bor inden for et par hundrede meter fra råstofgraven. Naboer kan klage over tilladelser til råstofindvinding. Det gælder også, selvom virksomheden har tilsluttet sig Kodeks for godt naboskab. Region og kommune er myndigheder. Som udgangspunkt gives der kun gravetilladelse inden for graveområder. Det er regionernes opgave at udpege graveområder i den regionale råstofplan. Når gravetilladelsen gives, er det myndighedernes opgave at fastsætte de vilkår, der er for råstofgravningen. Det er også myndighederne, der skal føre tilsyn med at vilkårene bliver overholdt. Ansøgningsforløb Overordnet forløb ved ansøgning om råstofgravning Ansøgning Indvinder Udkast til gravetilladelse Gravetilladelse: region Øvrige tilladelser: kommune Partshøring Naboer og øvrige parter kan kommentere udkastet Endelig gravetilladelse Gravetilladelse: region Øvrige tilladelser: kommune

4 Fra mark til råstofgrav Erhvervsmæssig råstofindvinding kræver tilladelse. Fra 1. juli 2014 er det regionerne der giver tilladelse til råstofgravning og bestemmer vilkårene. Det vil stadig være kommunerne og staten, der er myndighed på flere områder, bl.a. vejadgang, natur og grundvand. Vilkårene regulerer forhold som driftstider, støj, skrænthældninger og udkørselsforhold. Sammen med gravetilladelsen laves en efterbehandlingsplan, der beskriver hvad der skal ske med området, når gravningen er færdig. Inden der gives endelig tilladelse, sendes et udkast i partshøring. Når tilladelsen er givet, kan parterne klage over afgørelsen. En gravetilladelse skal som udgangspunkt fornys efter 10 år. Evt. klagebehandling Klagemulighed Naboer og øvrige parter kan klage over afgørelsen Natur- og Miljøklagenævnet Fornyet sagsbehandling Gravetilladelse: region Øvrige tilladelser: kommune Gravefase Ansvar: indvinder Tilsyn: region Efterbehandling Ansvar: indvinder Godkendelse: region

5 Kodeksbestemmelser Virksomheder, der tilslutter sig kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding, forpligter sig til at overholde bestemmelserne på denne side. Bestemmelserne skal gøre naboskabet bedre i hverdagen. Udover kodeksbestemmelserne skal alle virksomheder overholde de regler og vilkår, der står i deres indvindingstilladelse. Før gravning Indvinder inviterer i forbindelse med ansøgning om indvindingstilladelse naboer til et informationsmøde/dialog. Lodsejer og myndigheder deltager efter behov. Indvinder giver naboer information om, hvordan arealet forventes retableret efter gravning, hvad indvinder forventer vedr. tilførsel af jord, arealets anvendelse og hvorvidt der vil blive adgang til arealet. Indvinder tager bedst muligt hensyn til naboers ønsker i graveplaner, og vedr. løbende efterbehandling. Indvinder giver realistiske informationer om tidshorisonter for gravning og efterbehandling. Indvinder inviterer til en tidlig dialog om, hvordan nabohensyn angående støv, støj, vibrationer, skredfare, lokal vandindvinding og visuel fremtoning kan imødekommes gennem planlægning og tilrettelæggelse af driften i gravefasen. Indvinder forpligter sig til dialog med naboer om varetagelse af naturhensyn i gravefasen. Indvinder forpligter sig til dialog i nødvendigt omfang med vejmyndighed og naboer om løsninger i forhold til vejsikkerhed. Under gravning Indvinder tager kontakt til naboer, hvis der viser sig behov for ændringer i tids- og graveplaner. Henvendelser fra naboer om gener tages alvorligt og parterne prøver i fællesskab at finde en løsning. Der skal følges op på aftaler fra evalueringsmøder. Naboer skal vide, hvem der er driftsansvarlig. Henvendelse om gener skal altid først rettes til den driftsansvarlige for at finde egnede løsninger hurtigt. Resumé af gravetilladelse (2-4 sider) distribueres til naboer.

6 2624 Mediegruppen Godt naboskab kræver gensidig indsats Det er råstofindvinderen, der har ansvaret for og skal tage initiativ til dialogen med naboer. For at sikre gode resultater, er det vigtigt, at dialogen starter tidligt. Derfor inviterer indvinder allerede i forbindelse med ansøgning til dialog med naboerne, så synspunkter kan diskuteres og misforståelser afværges. Godt naboskab kræver en gensidig indsats. Det indebærer vilje til dialog og til at finde løsninger fra både indvinder, naboer og myndigheder. De formelle klageregler gælder uændret, men problemer løses bedst gennem lokal dialog. Et årligt evalueringsmøde mellem indvinder, naboer og evt. lokale, grønne organisationer kan være et middel til at vedligeholde det gode naboskab. Hér kan problemer, løsninger og erfaringer udveksles, ligesom justeringer i graveplan eller retableringsønsker kan diskuteres.

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere