Vejledning. Boformer for hjemløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Boformer for hjemløse"

Transkript

1 Vejledning Boformer for hjemløse

2 Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan... 6 Kom godt i gang med BINDEKS... 8 Tilmeld boformen... 8 Opret undersøgelse Uddel spørgeskemaer Vis og præsenter resultater... 13

3 Hvad er BINDEKS? Brugerindflydelsesindekset BINDEKS er et redskab til at måle brugerindflydelse. Det giver viden om brugerindflydelsen på boformer for hjemløse. Viden, som kan bruges til at skabe dialog om brugerindflydelse og sætte en målrettet udvikling af brugerindflydelsen på stedet i gang. 3 BINDEKS skaber ikke i sig selv udvikling, men er et dokumentationsredskab. BINDEKS måler oplevelsen af og ønskerne til brugerindflydelse hos beboere, personale og ledelse. Og forskellen mellem de tre grupper. Målingen viser forskellen mellem, hvor meget brugerindflydelse beboerne faktisk har nu, og hvor meget indflydelse de bør have i fremtiden. Indekset handler ikke om, hvordan beboerne får indflydelse. Hvordan ser BINDEKS ud? BINDEKS er et spørgeskema, der kan udfyldes elektronisk på hjemmesiden Skemaet kan også udfyldes på papir og tastes ind på hjemmesiden efterfølgende. Så snart skemaerne er tastet ind, kan man se resultatet på skærmen. Hvad er brugerindflydelse? BINDEKS måler brugerindflydelse. Men hvad er det? Brugerindflydelse handler om, i hvor høj grad beboere på boformer for hjemløse har indflydelse på det tilbud, de får. Det vil sige, hvor meget beboerne er med til at bestemme, hvordan boformen skal se ud og fungere. Der er forskel på brugerindflydelse og brugerinddragelse. Brugerindflydelse handler om, hvor meget man er med til at bestemme. Brugerinddragelse handler om, hvordan og hvornår, man bliver spurgt eller hørt. Hvis der fx er brugere med i ansættelsesudvalget, er det brugerinddragelse, men hvis brugernes synspunkter ikke tages med i beslutningen om, hvem der bliver ansat, er der ingen brugerindflydelse. Hvad kan BINDEKS? En måling med BINDEKS kan give et øjebliksbillede af, hvordan brugerindflydelsen er på boformen inden for en række temaer: Regler Besøg, Sengetider, Hjemmetider, Fælles lokaler, Fjernsyn, Computer, Påklædning og hygiejne, Alkohol, Stoffer, Bortvisning. Personale Ansættelse af personale, Afskedigelser, Valg af kontaktperson, Arbejdstidsplan. Opholdsplaner

4 Indhold, Hvem, Hvornår, Opfølgning. Mad Hva' ska' vi ha'?, Spisetider, Madlavning i fælleskøkken, Madlavning i eget køkken, Hvem spiser du med?, Betaling. Fælleslokaler Køb af inventar, Indretning. Fælles aktiviteter Ture og udflugter, Aktiviteter på boformen. Eget værelse Valg af værelse, Vedligeholdelse, Rengøring. Boformens budget Det samlede budget, Fælleslokaler, Fælles aktiviteter. Støtte Støttens omfang, Støttens indhold, Tidspunkt for støtten. Hvordan vi taler med hinanden Hvad taler vi om?, Hvordan taler personalet til beboerne?, Hvor taler vi om følsomme emner?, Hvornår taler vi sammen? Medicin Opbevaring, Indtagelse, Hvornår tages medicin? 4 Resultatet af målingen peger på, hvilke områder det kan være interessant at udvikle brugerindflydelsen i forhold til. Når målingen er gennemført, kan udviklingsarbejdet gå i gang. Den enkelte boform beslutter, hvilket område der skal udvikles, og hvordan det skal ske. Det handler om at finde ud af, hvordan beboere kan få større indflydelse gennem forskellige former for inddragelse. Efter at have arbejdet med at udvikle brugerindflydelsen kan man lave endnu en måling med BINDEKS. På den måde kan man se, om udviklingsarbejdet har ført til ændringer i beboernes indflydelse. Før I måler Før I går i gang med at måle brugerindflydelsen, skal I forberede jer. Organisering For det første skal I nedsætte en arbejdsgruppe på boformen. Både personalet, ledelsen og beboerne bør være repræsenteret i gruppen. Sammen kan arbejdsgruppen læse denne vejledning. Arbejdsgruppen står for at planlægge og måle brugerindflydelsen med BINDEKS og for at planlægge og gennemføre arbejdet med at udvikle brugerindflydelsen yderligere. Præsentation og inddragelse Når arbejdsgruppen er nedsat og har drøftet vejledningen, kan BINDEKS og det kommende arbejde præsenteres for alle på boformen. I skal tage stilling til, hvordan det skal ske, og hvordan resten af beboerne og personalet kan inddrages i måling og udvikling. Valg af temaer Der indgår 11 forskellige temaer i BINDEKS. Hvert tema består af en række emner, med flere spørgsmål til hvert emne. Det er derfor en god idé at vælge et mindre antal temaer, I vil måle inden for. Arbejdsgruppen kan vælge temaerne, eller I kan inddrage hele boformen i arbejdet.

5 Måling Spørgeskemaundersøgelsen Når I har valgt, hvilke temaer I vil måle på, skal spørgeskemaundersøgelsen sættes i gang. Det gør I ved at tilmelde jer på (se Kom godt i gang med BINDEKS side 8). 5 Via hjemmesiden får I spørgeskemaer til beboere, personale og ledelse. Spørgeskemaerne kan besvares anonymt enten online eller i en papirversion, som så efterfølgende skal tastes ind eventuelt af arbejdsgruppen. Resultater Så snart alle spørgeskemaer er tastet ind, kan I se resultaterne af målingen. De viser, hvor beboere, ledelse og personale har ønsker om, at brugerindflydelsen skal udvikles og hvor de er enige og uenige. Resultaterne skal drøftes og bør præsenteres for hele boformen. Hvad er interessant? Hvad er overraskende, og hvad vidste I i forvejen? Udvikling Udviklingsområder På baggrund af målingens resultater skal I vælge nogle områder, I vil arbejde videre med. Det kan for eksempel være temaet Personale, med særligt fokus på at udvikle brugerindflydelsen, når boformen ansætter nyt personale og tilrettelægger vagtplaner. Arbejdsgruppen har ansvaret for at udvælge temaer. I kan eventuelt vælge temaer på et fælles personale- og beboermøde, når I har præsenteret resultaterne af målingen. Målsætninger Når I har besluttet, hvilke områder I vil arbejde med, er det en god idé at opstille nogle mål for udviklingsarbejdet. Hvad vil I gerne opnå? Det kan være en støtte i udviklingsarbejdet at arbejde med meget specifikke og målbare mål. Det er vigtigt at få drøftet målene, så der er bred accept af dem blandt både personale, beboere og ledelse. Endelig kan det være vigtigt at få aftalt, inden for hvilken tidshorisont det er realistisk, at målene skal nås. Dette hedder også at arbejde med SMARTE mål (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsafgrænsede, Energiskabende). Metoder til brugerinddragelse Når I ved, hvilke mål I vil opnå, kan I begynde arbejdet med at inddrage beboerne på nye måder for eksempel i forhold til ansættelser. Måske skal der beboerrepræsentanter med i ansættelsesudvalget, eller en beboer skal deltage i ansættelsessamtaler? Her er det vigtigt at være opmærksom på, at de nye måder at inddrage på skal forbedre beboernes muligheder for faktisk at få indflydelse.

6 Måling igen Spørgeskemaer en gang til Efter at have arbejdet med nye metoder til inddragelse et stykke tid er det en god idé at gennemføre endnu en måling af brugerindflydelsen. Her vil det være godt som minimum at måle inden for de temaer, som udviklingsarbejdet har berørt. Resultaterne af målingen kan fortælle noget om, hvordan udviklingsarbejdet er gået. Hvad siger personale, ledelse og beboere om indflydelsen nu? Har arbejdet gjort en forskel? På baggrund af målingen kan I drøfte, hvorfor eller hvorfor ikke der er sket ændringer. Og I kan tage stilling til, om det er det rigtige, I har gjort, eller om I måske skal gøre noget andet. 6 Fastholdelse Forankring Sidst men ikke mindst skal I overveje, hvordan I fastholder arbejdet med brugerindflydelse. Det vil være en god idé at aftale, hvornår næste måling skal gennemføres, og hvilke temaer den skal indeholde. Måske der kan laves en langsigtet plan, der gør, at jeres boform kommer omkring alle temaer? Handleplan For at skabe overblik over arbejdet med brugerindflydelses-indekset kan I bruge den skabelon til en handleplan, der er vist på næste side.

7 Handleplan for: 7 Arbejdsgruppen består af: Navn Telefon Hvad skal der gøres? Hvornår skal det gøres? (tidsplan, møder, milepæle) Af hvem? Bemærkninger 1. Lokal organisering 2. Introduktion af temaet på boformen 3. Udvælgelse af temaer for måling 4. Gennemførelse af måling 5. Behandling og præsentation af resultater 6. Udvælgelse af temaer for udvikling 7. SMARTE mål 8. Metoder 9. Gennemførelse af anden måling 10. Forankring

8 Kom godt i gang med BINDEKS Vejledningen her fortæller trin for trin, hvordan boformen kommer i gang med at bruge BINDEKS. Vi anbefaler, at I vælger en kontaktperson, som står for tilmelding, og som sætter sig særligt ind i at bruge BINDEKS. Vejledningen her er primært til kontaktpersonen. 8 Tilmeld botilbuddet Gå ind på og vælg BINDEKS til boformer for hjemløse. Klik på Tilmeld. Du ser nu dette skærmbillede, hvor du skal udfylde en række felter.

9 9 Udfyld basisoplysninger om boformen Navn på boformen Navn på kontaktperson for undersøgelsen Det er en fordel, hvis det er kontaktpersonen, der tilmelder boformen. en skal bruges, så systemet kan sende login-oplysninger og til at logge ind med fremover. Det er en fordel, hvis det er kontaktpersonens . Sørg for at skrive en adresse, som I kan komme til at tjekke med det samme. Vær omhyggelig med at taste den rigtigt ind. Udfyld modtagergruppe I feltet Modtagergruppe kan du skrive, hvor mange beboere der er på boformen (normeringen), hvor mange der er i ledelsen (forstander, souschef/stedfortræder, afdelingsledere og lignende), og hvor meget øvrigt personale der er ansat. Det vil sige, at det er antallet af mulige besvarelser af spørgeskemaet, der indtastes her. Hvis du ikke lige har de nøjagtige tal, kan du skrive et foreløbigt tal og rette det senere. Oplysningerne skal bruges, så indekset kan udregne en svarprocent. Tilmeld Tryk på Tilmeld. Du vil nu modtage en med brugernavn og adgangskode på den e- mail-adresse, du har angivet. Der kan gå op til et par minutter, før den når frem. Login Tjek med login-oplysninger en hedder Registrering af bruger på SUS survey. Den indeholder et brugernavn, en adgangskode og et link. GEM MAILEN. Klik på linket i mailen og skriv brugernavn og adgangskode for at logge ind Bemærk: I nogle -programmer kan man ikke følge links. Hvis der ikke sker noget, når du trykker på linket, skal du kopiere det ind i adresselinjen i din internet-browser. Du er nu inde på jeres egen BINDEKS-side og kan oprette en spørgeskemaundersøgelse om brugerindflydelse på boformen.

10 Brug knappen Rediger stamdata, hvis du vil rette i eller føje mere til boformens basisoplysninger. Du kan for eksempel rette antallet af beboere, ledere og medarbejdere under Modtagergruppe. Og du kan skifte kontaktperson og mailadresse. 10

11 11 Opret undersøgelse Når I er klar til at gennemføre en måling (se side 5), skal du klikke på Opret undersøgelse for at komme til denne side: Giv undersøgelsen en titel Den kan for eksempel hedde Første undersøgelse Startdato og slutdato for undersøgelsen er som standard sat til to måneder Efter slutdatoen kan der ikke indtastes flere svar. Du kan ændre slutdatoen senere. Vælg temaer, der skal indgå i undersøgelsen (se side 3). Ved at føre pilen henover de blå spørgsmålstegn kan du se de tre første spørgsmål under hvert tema. Alle temaerne er som udgangspunkt valgt på forhånd. Vi anbefaler, at I ikke gennemfører målingen for alle temaer. Hvis I vil udelade nogle temaer, skal du slå dem fra ved at klikke på fluebenet ud for temaet. Tryk Gem nederst på siden. Når undersøgelsen er oprettet, fremgår den af listen på jeres egen BINDEKS-side:

12 12 Rediger Her kan du ændre på tidsintervallet for, hvornår spørgeskemaet kan besvares. Vis PDF version Her kan du se spørgeskemaet i et format, der kan skrives ud på papir. Det skal bruges, hvis nogen ikke ønsker eller ikke kan udfylde skemaet elektronisk. Det kan også være godt at se hele spørgeskemaet igennem på papir, før I sender det ud. Bemærk: Hvis din browser blokerer for at åbne pdf-filen, skal du på fejlmeddelelsen øverst på skærmen trykke på Hent fil og derefter trykke på Vis PDF version igen. Gå til undersøgelsen Herfra kan du gå direkte til spørgeskemaerne og taste data ind for hhv. beboere, medarbejdere og ledere. Generer Brug denne funktion til at få sendt s med links til spørgeskemaer til hhv. beboere, ledere og medarbejdere (se nedenfor). Uddel spørgeskemaer Den letteste måde at fordele spørgeskemaerne på er at maile dem direkte til dem, der skal udfylde skemaerne. Tryk på Generér på jeres BINDEKS-side. Vælg Alle respondenter. Du får nu sendt tre s med link til spørgeskemaer til hhv. beboere, ledere og medarbejdere og kan sende mailen videre til de enkelte svarpersoner. Du kan også sætte linkene til spørgeskemaerne ind på en elektronisk opslagstavle eller på en intranetside, hvis I har en sådan.

13 Skemaer i papirformat Du kan uddele spørgeskemaet i papirform, hvis nogen ikke kan eller vil udfylde det elektronisk. Tryk på Vis PDF version på jeres BINDEKS-side og print de relevante skemaer ud. Bemærk: Hvis din browser blokerer for at åbne pdf-filen, skal du på fejlmeddelelsen øverst på skærmen trykke på Hent fil og derefter trykke på Vis PDF version igen. Skemaerne skal efterfølgende tastes ind på hjemmesiden. Det gør du ved at vælge Gå til undersøgelsen på jeres BINDEKS-side. 13 Ofte vil det være beboere, der udfylder spørgeskemaet på papir. Nogle har behov for støtte fra medarbejderne til at udfylde skemaet. Her kan det være en god idé at lade medarbejdere, der ikke har tæt kontakt til beboerne i det daglige, hjælpe med at udfylde skemaet. Vis og præsenter resultater Når spørgeskemaet er besvaret, kan I med det samme se resultaterne på skærmen. Alle besvarelser er anonyme. Sæt flueben ud for de undersøgelser, du vil se resultaterne for, på jeres BINDEKS-side Hvis I har gennemført flere undersøgelser, kan du sætte flueben ved flere, hvis du vil sammenligne nye resultater med tidligere resultater. Tryk Vis resultater for at komme til en ny side med en oversigt over de forskellige muligheder for at se resultaterne: Her kan du klikke på hver af de seks resultattitler. Når du klikker på en resultattitel, kommer du til en side med grafer, der viser et gennemsnit for besvarelserne er inden for de forskellige temaer.

14 14 Du kan klikke videre og se flere detaljer ved at trykke på de forskellige temaoverskrifter. Ved hver søjle i figurerne kan du se et tal, der angiver gennemsnittet af alle besvarelser blandt ledere, medarbejdere eller beboere. Tallet i parentes fortæller, hvor mange der har besvaret netop dette spørgsmål. Præsenter data Hvis du vil præsentere undersøgelsen, for eksempel lave en præsentation i PowerPoint eller en rapport, kan du hive data ud og bruge dem til det. Ved at højreklikke med museknappen på en figur kan du gemme den som et billede, som du kan sætte ind i præsentationen eller rapporten. Data og rettigheder Alle spørgeskemabesvarelser er anonyme. Kontaktpersonen og boformen kan kun se statistiske opgørelser over svarene. Ingen kan se, hvem der har svaret hvad. Alle indsamlede data tilhører boformen og Socialt Udviklingscenter SUS. Socialt Udviklingscenter SUS har adgang til data og kan bruge dem i anonymiseret form. Det vil sige uden at angive, hvilken boform de stammer fra.

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere