Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni"

Transkript

1 Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

2 Foto: Thomas Hommelgaard 2

3 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau det er regionens vision. Den vision kan og vil vi være med til at gøre til virkelighed. Målbilledet for Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) beskriver, hvordan vi kan understøtte skabelsen af en grøn og innovativ metropol med et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau ved at fokusere på at understøtte brugerne i en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Teknologi er ikke et mål i sig selv. Teknologien er et middel til at skabe effektive arbejdsgange og sikre en høj kvalitet. Den effekt opnår vi først, når teknologien bliver taget i brug og udnyttet fuldt ud. Derfor vil vi fokusere på at sikre effektiv anvendelse af såvel eksisterende som ny teknologi. Direktionen Pia Kopke Torben Dalgaard Mikael Skov Mikkelsen 3

4 VI ER NÅET LANGT Med dannelsen af CIMT blev vi stillet over for en stor udfordring. Nemlig at samle, konsolidere og standardisere regionens opgaver inden for it, medico og telefoni. For at skabe en ramme om vores nye virksomhed formulerede vi i 2013 et virksomhedsgrundlag, som beskrev vores fem fokusområder: Optimere understøttelsen af brugeranvendelsen Modernisere sundhedsteknologi og infrastruktur Konsolidere og stabilisere driftsorganisationen Målrette udviklingen af medarbejdere og ledere Effektivisere anvendelsen af ressourcer Vi er nået langt i forhold til at samle it, medico og telefoni i regionen og har opnået rigtig gode resultater inden for vores fem fokusområder. Vi har skabt fælles processer, standardiseret teknologier på en lang række områder, sat teknologibeslutninger i regionen i struktur og måske vigtigst af alt: Der er langt færre nedbrud på den basale drift. Det har vi opnået bl.a. ved en gennemgribende modernisering af den grundlæggende it-infrastruktur i regionen. Og med Sundhedsplatformen får systemunderstøttelsen af de centrale arbejdsgange på hospitalerne også et massivt løft. Kompetenceudviklingen af medarbejderne inden for it, medico og telefoni sker i højere grad ud fra en samlet vurdering af behovene i regionen, og vi har investeret betydelige ressourcer i lederudvikling gennem de tre år, CIMT har eksisteret. 4 Med dannelsen af CIMT er der også kommet et samlet fokus på anvendelsen af ressourcer. Vi har gennemført flere benchmarkanalyser, vi analyserer løbende vores ressourceforbrug og analyserer den tid, vi bruger på at løse vores opgaver. Det er første skridt på vejen mod at kunne anvende ressourcerne mere effektivt.

5 Foto: Bo H 5

6 NYE UDFORDRINGER VENTER FORUDE Men vi er ikke i mål endnu Dermed kan vi på mange måder sige, at vi er lykkedes med dannelsen af CIMT og er nået langt med konsolideringen af opgaveløsningen. Men det er kun første mål på vejen til indfrielsen af vores virksomhedsgrundlag. En måske endnu større udfordring venter, nemlig optimeringen af vores opgaveløsning. Data og analyser viser, at vi desværre endnu ikke er så effektive, som man kan forvente af en virksomhed med vores kapacitet. Så udfordringen er nu at hæve barren og nå en større effektivitet og ikke mindst hastighed i vores kerneprocesser. Vi har byggeklodserne, men hvordan får vi dem sat endnu bedre sammen til en strømlinet produktion? Vi må også erkende, at vi endnu ikke er kommet tæt nok på især hospitalerne til fuldt ud at kunne tilbyde de ydelser og den rådgivning, de efterspørger. De efterspørger ofte, at vi har en dybere forståelse for deres opgaver, udfordringer og prioriteringer, så vores bud på teknologiunderstøttelse og tilhørende optimering af deres opgaveløsning bliver endnu mere kvalificeret. Hvordan opnår vi det dybere og mere indsigtsfulde samspil og bliver en central partner i hospitalernes udvikling? 6

7 Nye udfordringer giver nye muligheder De økonomiske rammer for regionen bliver strammere år for år. Og mens det generelt skaber store udfordringer for os selv og resten af regionen, ligger her også en stor mulighed for CIMT. For netop sundhedsteknologi er efterhånden bredt anerkendt som et af de helt centrale instrumenter til at kunne effektivisere opgaveløsningen i sundhedssektoren. Så udfordringerne er: Hvordan sikrer vi endnu mere værdi gennem teknologi, selvom vi ved, at de økonomiske rammer bliver mindre de kommende år? Hvordan kan vi bistå hospitalerne i den effektivisering, der er sat på dagsordenen, og samtidig sikre et sammenhængende sundhedsvæsen i international topklasse? Det er de centrale udfordringer, vi har sat os for at besvare med målbilledet. Man kan derfor sige, at målbilledet, med udgangspunkt i virksomhedsgrundlaget, anviser vejen til næste skridt i vores udvikling. Vejen til hvordan vi bliver et endnu bedre CIMT, som skaber endnu mere værdi og service for regionens medarbejdere og ikke mindst borgere. 7

8 MÅLBILLEDE 2017 Regionens strategi Fokus og forenkling sætter en klar fælles retning for arbejdet med at realisere regionens vision. Med udarbejdelsen af et lokalt målbillede 2017 beskriver CIMT, hvordan vi kan bidrage til at skabe fokus og forenkling. Den centrale ambition i CIMT s målbillede for de kommende år er at understøtte regionens vision om et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau ved at fokusere på at skabe effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Det er nemlig gennem en effektiv anvendelse, at teknologien kan understøtte både administrative og kliniske medarbejdere i at skabe effektive arbejdsgange og levere høj kvalitet. Herigennem skaber CIMT også de bedste teknologiske forudsætninger for høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb, hvor det bliver patientens situation, som styrer forløbet. Tiden er derfor inde til at rette blikket mere direkte mod hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Vi skal blive mere hospitalsnære og dygtige til, både hospitalsvis og regionalt, at skabe de teknologiske forudsætninger for at øge kvaliteten af patientbehandlingen og realisere effektiviseringspotentialer ved at arbejde for en mere effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Samtidig skal vi arbejde målrettet med at levere vores basisydelser billigere og hurtigere med et højt serviceniveau. Til at understøtte dette har vi allerede i 2014 implementeret det fællesregionale koncept for driftsmålstyring. Vores samlede ambition er, at Region Hovedstaden har effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på internationalt topniveau. 8

9 Foto: Bo H 9 9

10 Effektiv anvendelse af sundhedsteknologi Ambitionen om at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi handler om, hvordan CIMT lokalt og regionalt kan bidrage til at øge kvaliteten af patientbehandlingen og realisere effektiviseringspotentialer gennem sundhedsteknologi. Vi skal spille en central rolle i forhold til at understøtte hospitaler, virksomheder og koncerncentre i Region Hovedstaden med at realisere gevinster gennem øget teknologiunderstøttelse og nyttiggøre erfaringerne opnået på de enkelte hospitaler på tværs af regionen. Hvis CIMT skal være en vigtig del af det arbejde, skal vi være en partner i hospitalsledelsernes arbejde med at udvikle og optimere opgaveløsningen og patientbehandlingen med sundhedsteknologi som vores speciale. Det kræver, at vores services er relevante og tager udgangspunkt i hospitalernes behov. Og at vi leverer dem med udgangspunkt i et dybt kendskab til deres opgaveløsning og prioriteringer; at vi bliver mere hospitalsnære. Vores ambition om at drive effektiv anvendelse af sundhedsteknologi forudsætter også helt jordnært, at vi sikrer størst mulig anvendelse af det eksisterende, inden vi udvikler noget nyt, og vi understøtter brugernes dagligdag gennem kvalificeret og effektiv support. For at kunne være en troværdig partner i dialogen med hospitalerne og medvirke til at håndtere det økonomiske pres på regionen skal vi samtidig arbejde målrettet med at levere vores basisydelser billigere og hurtigere Men i rejsen mod at blive mere hospitalsnære må vi ikke glemme, at vi er et fælles center og ikke en lokal afdeling. Derfor skal vi hele tiden kunne balancere mellem hensynet til det lokale behov, de samlede gevinster for regionen og den løbende standardisering og opfølgning. 10

11 Hvis CIMT skal spille en central rolle i at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi, kræver det: At vi kan levere vores basisydelser kompetent, effektivt og serviceminded og derigennem være en troværdig partner for hospitalsledelserne. At vi har indgående kendskab til arbejdsgangene i klinikken, til behandlingsområder og til den funktionalitet og de anvendelsesmuligheder, der er til rådighed. At vi i samarbejde med relevante hospitalsledelser kender og kan følge anvendelsesgraden på udvalgt sundhedsteknologi og services. At vi kan gennemføre analyser af teknologianvendelsen og kender hospitalernes prioriteringer og udfordringer og kan omsætte disse til effektive løsninger. Med udgangspunkt i disse krav har vi i målbilledet formuleret to indsatsområder, der skal gøre os markant bedre til at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi, nemlig Hospitalsnære ydelser og Bedre basis

12 Hospitalsnære ydelser Hvis vi skal realisere ønsket om i højere grad at være en partner for hospitalsledelserne, skal vi orientere os mere fokuseret mod hospitalernes behov. Dette er essensen af hospitalsnære ydelser. Det vil betyde et øget fokus på at udvikle services, som direkte motiverer en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi og understøtter de lokale ledelser i at tænke de teknologiske muligheder og potentialer ind i deres lederskab, så gevinsterne kan realiseres. Fremadrettet skal vi have større forståelse for den strategiske udvikling af de centrale behandlingsområder i Region Hovedstaden, så vi bliver inviteret med fra starten, når sundhedsteknologi indgår i nye innovations- og forskningsprojekter. Som strategisk partner vil vi sætte fokus på sammenhængene til regionens samlede teknologiportefølje og til den fælles infrastruktur. Det betyder, at vi skal kunne levere målrettet ledelsesinformation til hospitalsledelserne, som viser udvikling og potentialer i teknologianvendelsen, skaber overblik og illustrerer effektiviseringspotentialer. Og så skal vi sætte øget fokus på optimering af arbejdsgangene på regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre ved at styrke og udvide vores services i forhold til undervisning, implementering og rådgivning om anvendelsesmulighederne i den eksisterende funktionalitet. Derigennem kan vi sikre en bred, langsigtet og effektiv anvendelse af ny sundhedsteknologi, og denne ambition kræver ikke kun dybere indsigt i hospitalernes virke men også styrket dialog og et tæt samarbejde på alle niveauer. 12

13 Bedre basis Under overskriften bedre basis sætter vi øget fokus på optimering af de interne processer og den løbende drift, support og vedligehold af sundhedsteknologi og infrastruktur. Gennemløbstiderne på standardydelser skal sænkes betydeligt, så vi lever op de aftaler, der er indgået, og så sundhedspersonalet i Region Hovedstaden får mest mulig tid til at levere høj behandlingskvalitet. Det betyder også, at vi skal arbejde målrettet med kvalitetssikring og dokumentation, så vi ved, at tingene er i orden, når vi afleverer dem, og så vi tager udgangspunkt i fælles viden om, hvordan vi løser opgaverne og hvordan vores teknologilandskab ser ud og hænger sammen. Mere effektive basisydelser kræver også en markant standardisering og optimering af vores centrale driftsprocesser og styrkelse af vores procesorganisation på tværs af sektioner og enheder i CIMT. Vi skal i langt højere grad følge fælles processer og løse vores opgaver på en ens måde. Det skaber leverancesikkerhed, gennemsigtighed, højere produktivitet og mere sammenhængende forløb for vores brugere. Det gør vi for at understøtte effektiv anvendelse, bl.a. gennem hurtig og effektiv håndtering af fejl, bestillinger og ændringer. Når vi forbedrer basis, skaber vi både kvalitet for brugerne og gør det muligt at målrette CIMT s ressourcer til at indfri ambitionerne om hospitalsnære ydelser for at sikre den effektive anvendelse af sundhedsteknologi. 13

14 UNDERSTØTTENDE INITIATIVER CIMT skal være mere hospitalsfokuseret og drive effektiv anvendelse af sundhedsteknologi gennem stor indsigt i hospitalernes behov. Det kræver, at vi har de rette kompetencer og understøttes af relevant kommunikation og effektiv styring. Foto: Bo H 14

15 Kompetencer Rejsen mod at blive mere kunderettet og være en nær partner til hospitalerne kræver en ændring af vores kompetencesammensætning på sigt. Det vil påvirke den måde, vi styrer og planlægger vores rekruttering og kompetenceudvikling. Derfor skal vi i højere grad ud fra en samlet vurdering blive i stand til at forudsige fremtidige behov for specifikke kompetenceprofiler, så organisationen er gearet til at bevæge sig mod en optimeret drift, et stærkt kundefokus og dybt engagement i understøttelsen af hospitalernes udvikling gennem anvendelsen af sundhedsteknologi. Det skal vi bl.a. håndtere gennem fokuseret udvikling af medarbejdere og ledere og tydelige karriereveje i CIMT samt styrket ressource- og kompetenceplanlægning. 15

16 Kommunikation En afgørende forudsætning for at lykkes med målbilledet er en klar og modtagerrelevant kommunikation. Kommunikation skal gøre afstanden mellem CIMT og brugeren mindre. Brugerne skal vide, hvad der kommer, og hvad det betyder for deres arbejde, og kommunikationen til hospitalsledelserne skal sikre, at sundhedsteknologi er en central del af deres ledelsesfokus og beslutninger. Samtidig skal vi i vores videre arbejde med servicekultur sikre, at kommunikationen i vores daglige møde med brugerne opfattes som imødekommende og serviceorienteret. Endelig er et positivt og troværdigt ry afgørende for indfrielsen af målbilledet. Uden det kan vi ikke sætte effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på dagsordenen internt i regionen og nationalt - og vi får svært ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Derfor skal vi målrette marketing for både at opnå et stærkt brand hos omverdenen og at sikre, at der er tillid til os som servicepartnere. 16

17 Styring De kommende års fokus på effektiv anvendelse skal levere optimeret drift og udvikling. Det skal vores styring understøtte. Den skal bringe os i stand til at følge vores realisering af målbilledet, fx fremdriften på vores driftsoptimering og indfrielsen af vores servicemål. Samtidig skal den understøtte vores interne effektivisering, så vi kan prioritere rum til hospitalsvendte ydelser. Endelig skal vi blive bedre til at udvælge de udviklingsaktiviteter, der skaber mest værdi for regionen samlet set. Eksempelvis gennem et styrket fokus på realisering af interne effektiviseringer, videreførelse af arbejdet med driftsmålstyring og styrket projektporteføljestyring. 17

18 MÅLBILLEDET SAMLET SET Ambition: Effektiv anvendelse af sundhedsteknologi i international topklasse Kerneformål: Vi driver, supporterer og udvikler it-, medico- og telefonservices på tværs af Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Initiativer vedr. hospitalsnære ydelser: Rette service til rette funktion Anvendelsesoptimering Øget hospitalsindsigt Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Initiativer vedr. bedre basis: Standardisering af CIMT s produkter og værdikæder Standardisering af sagshåndtering Styrkelse af procesorganisation Konsolidering og kvalitetssikring af dokumentation Understøttende initiativer Styring, kommunikation og kompetencer. 18

19 MÅLKORT FOR EFFEKTIV ANVENDELSE Effektiv anvendelse Parameter Hospitalsnære ydelser Bedre basis Effektivitet Anvendelse Kvalitet Øget forretningsforståelse Styrket implementering Højere tilfredshed hos kunder Reducerede omkostninger pr. sag Øget leveringsevne på Serviceaftale Højere dokumentationskvalitet Organisation Styring (aktivitets- og økonomistyring/effektivisering), kommunikation (kunderettet kommunikation) og kompetencer 19

20 INITIATIVERNE KORT FORTALT Hospitalsnære ydelser Rette service til rette funktion Der gennemføres kundeanalyser og redesign af relevante servicepakker, så vores ydelser i højere grad svarer til modtagernes behov. Anvendelsesoptimering Et mobilt sundhedsteknologiteam skal give hospitalerne vejledning og rådgivning til optimal anvendelse af den eksisterende sundhedsteknologi. Øget hospitalsindsigt CIMT s medarbejdere skal bl.a. via certificering i hospitalskendskab have større indsigt i hverdagen og prioriteringerne på hospitalerne samt i betydningen af vores services. Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Der er behov for øget fokus på samarbejdet med det strategiske og taktiske niveau på hospitalerne eksempelvis gennem datadrevet dialog og strategiske kundemøder. 20

21 Bedre basis Standardisering af CIMT s produkter og værdikæder Øget produktstandardisering og anvendelse af centrale styringsværktøjer til planlægning og dimensionering af produktionen. Standardisering af sagshåndtering Processen for sagshåndtering af brugerønsker defineres, så den håndterer ønsker på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Styrkelse af procesorganisation Optimering gennem processer er den hurtigste vej til at løfte effektiviteten i basisforretningen. Processernes modenhedsniveau skal løftes og skabe ens udførsel hos medarbejderne og derved sikre, at sager placeres korrekt første gang. Konsolidering og kvalitetssikring af dokumentation Dokumentation skal forenkles, og niveauer for minimumsdokumentation indføres. Dokumentationen skal konsolideres i et centralt system. 21

22 TRANSFORMATIONSKORT Effektiv anvendelse Standardisering af sagshåndtering Styrkelse af procesorganisation Bedre basis Hospitalsnære ydelser Standardisering af produkter og værdikæder Dokumentation Rette service til rette funktion Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Anvendelsesoptimering Øget hospitalsindsigt Kompetencer, styring og kommunikation Forventet igangsættelsestidspunkter 22

23 Center for It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3 sal 2100 København Ø RegionH Design

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 Vi skaber bedre og billigere administration i samarbejde med forvaltningerne Det betyder, at: Vi udvikler og leverer fællesadministrative løsninger

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Student med styr på Excel Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) søger

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE København november 2017 Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE Indledning Ejendomsdrift & Service (E&S) søger en ny fagchef, der vil være med til

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Jurist med primært fokus på persondata, informationssikkerhed og rådgivning

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Budgetchef Region Hovedstaden

Stillings- og personprofil. Budgetchef Region Hovedstaden Stillings- og personprofil Budgetchef Region Hovedstaden November 2016 Opdragsgiver Region Hovedstaden, Center for Økonomi Adresse Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 38 66 50 00

Læs mere

Brugerinddragelse er helt fundamentalt

Brugerinddragelse er helt fundamentalt Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere