Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni"

Transkript

1 Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

2 Foto: Thomas Hommelgaard 2

3 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau det er regionens vision. Den vision kan og vil vi være med til at gøre til virkelighed. Målbilledet for Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) beskriver, hvordan vi kan understøtte skabelsen af en grøn og innovativ metropol med et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau ved at fokusere på at understøtte brugerne i en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Teknologi er ikke et mål i sig selv. Teknologien er et middel til at skabe effektive arbejdsgange og sikre en høj kvalitet. Den effekt opnår vi først, når teknologien bliver taget i brug og udnyttet fuldt ud. Derfor vil vi fokusere på at sikre effektiv anvendelse af såvel eksisterende som ny teknologi. Direktionen Pia Kopke Torben Dalgaard Mikael Skov Mikkelsen 3

4 VI ER NÅET LANGT Med dannelsen af CIMT blev vi stillet over for en stor udfordring. Nemlig at samle, konsolidere og standardisere regionens opgaver inden for it, medico og telefoni. For at skabe en ramme om vores nye virksomhed formulerede vi i 2013 et virksomhedsgrundlag, som beskrev vores fem fokusområder: Optimere understøttelsen af brugeranvendelsen Modernisere sundhedsteknologi og infrastruktur Konsolidere og stabilisere driftsorganisationen Målrette udviklingen af medarbejdere og ledere Effektivisere anvendelsen af ressourcer Vi er nået langt i forhold til at samle it, medico og telefoni i regionen og har opnået rigtig gode resultater inden for vores fem fokusområder. Vi har skabt fælles processer, standardiseret teknologier på en lang række områder, sat teknologibeslutninger i regionen i struktur og måske vigtigst af alt: Der er langt færre nedbrud på den basale drift. Det har vi opnået bl.a. ved en gennemgribende modernisering af den grundlæggende it-infrastruktur i regionen. Og med Sundhedsplatformen får systemunderstøttelsen af de centrale arbejdsgange på hospitalerne også et massivt løft. Kompetenceudviklingen af medarbejderne inden for it, medico og telefoni sker i højere grad ud fra en samlet vurdering af behovene i regionen, og vi har investeret betydelige ressourcer i lederudvikling gennem de tre år, CIMT har eksisteret. 4 Med dannelsen af CIMT er der også kommet et samlet fokus på anvendelsen af ressourcer. Vi har gennemført flere benchmarkanalyser, vi analyserer løbende vores ressourceforbrug og analyserer den tid, vi bruger på at løse vores opgaver. Det er første skridt på vejen mod at kunne anvende ressourcerne mere effektivt.

5 Foto: Bo H 5

6 NYE UDFORDRINGER VENTER FORUDE Men vi er ikke i mål endnu Dermed kan vi på mange måder sige, at vi er lykkedes med dannelsen af CIMT og er nået langt med konsolideringen af opgaveløsningen. Men det er kun første mål på vejen til indfrielsen af vores virksomhedsgrundlag. En måske endnu større udfordring venter, nemlig optimeringen af vores opgaveløsning. Data og analyser viser, at vi desværre endnu ikke er så effektive, som man kan forvente af en virksomhed med vores kapacitet. Så udfordringen er nu at hæve barren og nå en større effektivitet og ikke mindst hastighed i vores kerneprocesser. Vi har byggeklodserne, men hvordan får vi dem sat endnu bedre sammen til en strømlinet produktion? Vi må også erkende, at vi endnu ikke er kommet tæt nok på især hospitalerne til fuldt ud at kunne tilbyde de ydelser og den rådgivning, de efterspørger. De efterspørger ofte, at vi har en dybere forståelse for deres opgaver, udfordringer og prioriteringer, så vores bud på teknologiunderstøttelse og tilhørende optimering af deres opgaveløsning bliver endnu mere kvalificeret. Hvordan opnår vi det dybere og mere indsigtsfulde samspil og bliver en central partner i hospitalernes udvikling? 6

7 Nye udfordringer giver nye muligheder De økonomiske rammer for regionen bliver strammere år for år. Og mens det generelt skaber store udfordringer for os selv og resten af regionen, ligger her også en stor mulighed for CIMT. For netop sundhedsteknologi er efterhånden bredt anerkendt som et af de helt centrale instrumenter til at kunne effektivisere opgaveløsningen i sundhedssektoren. Så udfordringerne er: Hvordan sikrer vi endnu mere værdi gennem teknologi, selvom vi ved, at de økonomiske rammer bliver mindre de kommende år? Hvordan kan vi bistå hospitalerne i den effektivisering, der er sat på dagsordenen, og samtidig sikre et sammenhængende sundhedsvæsen i international topklasse? Det er de centrale udfordringer, vi har sat os for at besvare med målbilledet. Man kan derfor sige, at målbilledet, med udgangspunkt i virksomhedsgrundlaget, anviser vejen til næste skridt i vores udvikling. Vejen til hvordan vi bliver et endnu bedre CIMT, som skaber endnu mere værdi og service for regionens medarbejdere og ikke mindst borgere. 7

8 MÅLBILLEDE 2017 Regionens strategi Fokus og forenkling sætter en klar fælles retning for arbejdet med at realisere regionens vision. Med udarbejdelsen af et lokalt målbillede 2017 beskriver CIMT, hvordan vi kan bidrage til at skabe fokus og forenkling. Den centrale ambition i CIMT s målbillede for de kommende år er at understøtte regionens vision om et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau ved at fokusere på at skabe effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Det er nemlig gennem en effektiv anvendelse, at teknologien kan understøtte både administrative og kliniske medarbejdere i at skabe effektive arbejdsgange og levere høj kvalitet. Herigennem skaber CIMT også de bedste teknologiske forudsætninger for høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb, hvor det bliver patientens situation, som styrer forløbet. Tiden er derfor inde til at rette blikket mere direkte mod hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Vi skal blive mere hospitalsnære og dygtige til, både hospitalsvis og regionalt, at skabe de teknologiske forudsætninger for at øge kvaliteten af patientbehandlingen og realisere effektiviseringspotentialer ved at arbejde for en mere effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Samtidig skal vi arbejde målrettet med at levere vores basisydelser billigere og hurtigere med et højt serviceniveau. Til at understøtte dette har vi allerede i 2014 implementeret det fællesregionale koncept for driftsmålstyring. Vores samlede ambition er, at Region Hovedstaden har effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på internationalt topniveau. 8

9 Foto: Bo H 9 9

10 Effektiv anvendelse af sundhedsteknologi Ambitionen om at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi handler om, hvordan CIMT lokalt og regionalt kan bidrage til at øge kvaliteten af patientbehandlingen og realisere effektiviseringspotentialer gennem sundhedsteknologi. Vi skal spille en central rolle i forhold til at understøtte hospitaler, virksomheder og koncerncentre i Region Hovedstaden med at realisere gevinster gennem øget teknologiunderstøttelse og nyttiggøre erfaringerne opnået på de enkelte hospitaler på tværs af regionen. Hvis CIMT skal være en vigtig del af det arbejde, skal vi være en partner i hospitalsledelsernes arbejde med at udvikle og optimere opgaveløsningen og patientbehandlingen med sundhedsteknologi som vores speciale. Det kræver, at vores services er relevante og tager udgangspunkt i hospitalernes behov. Og at vi leverer dem med udgangspunkt i et dybt kendskab til deres opgaveløsning og prioriteringer; at vi bliver mere hospitalsnære. Vores ambition om at drive effektiv anvendelse af sundhedsteknologi forudsætter også helt jordnært, at vi sikrer størst mulig anvendelse af det eksisterende, inden vi udvikler noget nyt, og vi understøtter brugernes dagligdag gennem kvalificeret og effektiv support. For at kunne være en troværdig partner i dialogen med hospitalerne og medvirke til at håndtere det økonomiske pres på regionen skal vi samtidig arbejde målrettet med at levere vores basisydelser billigere og hurtigere Men i rejsen mod at blive mere hospitalsnære må vi ikke glemme, at vi er et fælles center og ikke en lokal afdeling. Derfor skal vi hele tiden kunne balancere mellem hensynet til det lokale behov, de samlede gevinster for regionen og den løbende standardisering og opfølgning. 10

11 Hvis CIMT skal spille en central rolle i at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi, kræver det: At vi kan levere vores basisydelser kompetent, effektivt og serviceminded og derigennem være en troværdig partner for hospitalsledelserne. At vi har indgående kendskab til arbejdsgangene i klinikken, til behandlingsområder og til den funktionalitet og de anvendelsesmuligheder, der er til rådighed. At vi i samarbejde med relevante hospitalsledelser kender og kan følge anvendelsesgraden på udvalgt sundhedsteknologi og services. At vi kan gennemføre analyser af teknologianvendelsen og kender hospitalernes prioriteringer og udfordringer og kan omsætte disse til effektive løsninger. Med udgangspunkt i disse krav har vi i målbilledet formuleret to indsatsområder, der skal gøre os markant bedre til at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi, nemlig Hospitalsnære ydelser og Bedre basis

12 Hospitalsnære ydelser Hvis vi skal realisere ønsket om i højere grad at være en partner for hospitalsledelserne, skal vi orientere os mere fokuseret mod hospitalernes behov. Dette er essensen af hospitalsnære ydelser. Det vil betyde et øget fokus på at udvikle services, som direkte motiverer en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi og understøtter de lokale ledelser i at tænke de teknologiske muligheder og potentialer ind i deres lederskab, så gevinsterne kan realiseres. Fremadrettet skal vi have større forståelse for den strategiske udvikling af de centrale behandlingsområder i Region Hovedstaden, så vi bliver inviteret med fra starten, når sundhedsteknologi indgår i nye innovations- og forskningsprojekter. Som strategisk partner vil vi sætte fokus på sammenhængene til regionens samlede teknologiportefølje og til den fælles infrastruktur. Det betyder, at vi skal kunne levere målrettet ledelsesinformation til hospitalsledelserne, som viser udvikling og potentialer i teknologianvendelsen, skaber overblik og illustrerer effektiviseringspotentialer. Og så skal vi sætte øget fokus på optimering af arbejdsgangene på regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre ved at styrke og udvide vores services i forhold til undervisning, implementering og rådgivning om anvendelsesmulighederne i den eksisterende funktionalitet. Derigennem kan vi sikre en bred, langsigtet og effektiv anvendelse af ny sundhedsteknologi, og denne ambition kræver ikke kun dybere indsigt i hospitalernes virke men også styrket dialog og et tæt samarbejde på alle niveauer. 12

13 Bedre basis Under overskriften bedre basis sætter vi øget fokus på optimering af de interne processer og den løbende drift, support og vedligehold af sundhedsteknologi og infrastruktur. Gennemløbstiderne på standardydelser skal sænkes betydeligt, så vi lever op de aftaler, der er indgået, og så sundhedspersonalet i Region Hovedstaden får mest mulig tid til at levere høj behandlingskvalitet. Det betyder også, at vi skal arbejde målrettet med kvalitetssikring og dokumentation, så vi ved, at tingene er i orden, når vi afleverer dem, og så vi tager udgangspunkt i fælles viden om, hvordan vi løser opgaverne og hvordan vores teknologilandskab ser ud og hænger sammen. Mere effektive basisydelser kræver også en markant standardisering og optimering af vores centrale driftsprocesser og styrkelse af vores procesorganisation på tværs af sektioner og enheder i CIMT. Vi skal i langt højere grad følge fælles processer og løse vores opgaver på en ens måde. Det skaber leverancesikkerhed, gennemsigtighed, højere produktivitet og mere sammenhængende forløb for vores brugere. Det gør vi for at understøtte effektiv anvendelse, bl.a. gennem hurtig og effektiv håndtering af fejl, bestillinger og ændringer. Når vi forbedrer basis, skaber vi både kvalitet for brugerne og gør det muligt at målrette CIMT s ressourcer til at indfri ambitionerne om hospitalsnære ydelser for at sikre den effektive anvendelse af sundhedsteknologi. 13

14 UNDERSTØTTENDE INITIATIVER CIMT skal være mere hospitalsfokuseret og drive effektiv anvendelse af sundhedsteknologi gennem stor indsigt i hospitalernes behov. Det kræver, at vi har de rette kompetencer og understøttes af relevant kommunikation og effektiv styring. Foto: Bo H 14

15 Kompetencer Rejsen mod at blive mere kunderettet og være en nær partner til hospitalerne kræver en ændring af vores kompetencesammensætning på sigt. Det vil påvirke den måde, vi styrer og planlægger vores rekruttering og kompetenceudvikling. Derfor skal vi i højere grad ud fra en samlet vurdering blive i stand til at forudsige fremtidige behov for specifikke kompetenceprofiler, så organisationen er gearet til at bevæge sig mod en optimeret drift, et stærkt kundefokus og dybt engagement i understøttelsen af hospitalernes udvikling gennem anvendelsen af sundhedsteknologi. Det skal vi bl.a. håndtere gennem fokuseret udvikling af medarbejdere og ledere og tydelige karriereveje i CIMT samt styrket ressource- og kompetenceplanlægning. 15

16 Kommunikation En afgørende forudsætning for at lykkes med målbilledet er en klar og modtagerrelevant kommunikation. Kommunikation skal gøre afstanden mellem CIMT og brugeren mindre. Brugerne skal vide, hvad der kommer, og hvad det betyder for deres arbejde, og kommunikationen til hospitalsledelserne skal sikre, at sundhedsteknologi er en central del af deres ledelsesfokus og beslutninger. Samtidig skal vi i vores videre arbejde med servicekultur sikre, at kommunikationen i vores daglige møde med brugerne opfattes som imødekommende og serviceorienteret. Endelig er et positivt og troværdigt ry afgørende for indfrielsen af målbilledet. Uden det kan vi ikke sætte effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på dagsordenen internt i regionen og nationalt - og vi får svært ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Derfor skal vi målrette marketing for både at opnå et stærkt brand hos omverdenen og at sikre, at der er tillid til os som servicepartnere. 16

17 Styring De kommende års fokus på effektiv anvendelse skal levere optimeret drift og udvikling. Det skal vores styring understøtte. Den skal bringe os i stand til at følge vores realisering af målbilledet, fx fremdriften på vores driftsoptimering og indfrielsen af vores servicemål. Samtidig skal den understøtte vores interne effektivisering, så vi kan prioritere rum til hospitalsvendte ydelser. Endelig skal vi blive bedre til at udvælge de udviklingsaktiviteter, der skaber mest værdi for regionen samlet set. Eksempelvis gennem et styrket fokus på realisering af interne effektiviseringer, videreførelse af arbejdet med driftsmålstyring og styrket projektporteføljestyring. 17

18 MÅLBILLEDET SAMLET SET Ambition: Effektiv anvendelse af sundhedsteknologi i international topklasse Kerneformål: Vi driver, supporterer og udvikler it-, medico- og telefonservices på tværs af Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Initiativer vedr. hospitalsnære ydelser: Rette service til rette funktion Anvendelsesoptimering Øget hospitalsindsigt Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Initiativer vedr. bedre basis: Standardisering af CIMT s produkter og værdikæder Standardisering af sagshåndtering Styrkelse af procesorganisation Konsolidering og kvalitetssikring af dokumentation Understøttende initiativer Styring, kommunikation og kompetencer. 18

19 MÅLKORT FOR EFFEKTIV ANVENDELSE Effektiv anvendelse Parameter Hospitalsnære ydelser Bedre basis Effektivitet Anvendelse Kvalitet Øget forretningsforståelse Styrket implementering Højere tilfredshed hos kunder Reducerede omkostninger pr. sag Øget leveringsevne på Serviceaftale Højere dokumentationskvalitet Organisation Styring (aktivitets- og økonomistyring/effektivisering), kommunikation (kunderettet kommunikation) og kompetencer 19

20 INITIATIVERNE KORT FORTALT Hospitalsnære ydelser Rette service til rette funktion Der gennemføres kundeanalyser og redesign af relevante servicepakker, så vores ydelser i højere grad svarer til modtagernes behov. Anvendelsesoptimering Et mobilt sundhedsteknologiteam skal give hospitalerne vejledning og rådgivning til optimal anvendelse af den eksisterende sundhedsteknologi. Øget hospitalsindsigt CIMT s medarbejdere skal bl.a. via certificering i hospitalskendskab have større indsigt i hverdagen og prioriteringerne på hospitalerne samt i betydningen af vores services. Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Der er behov for øget fokus på samarbejdet med det strategiske og taktiske niveau på hospitalerne eksempelvis gennem datadrevet dialog og strategiske kundemøder. 20

21 Bedre basis Standardisering af CIMT s produkter og værdikæder Øget produktstandardisering og anvendelse af centrale styringsværktøjer til planlægning og dimensionering af produktionen. Standardisering af sagshåndtering Processen for sagshåndtering af brugerønsker defineres, så den håndterer ønsker på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Styrkelse af procesorganisation Optimering gennem processer er den hurtigste vej til at løfte effektiviteten i basisforretningen. Processernes modenhedsniveau skal løftes og skabe ens udførsel hos medarbejderne og derved sikre, at sager placeres korrekt første gang. Konsolidering og kvalitetssikring af dokumentation Dokumentation skal forenkles, og niveauer for minimumsdokumentation indføres. Dokumentationen skal konsolideres i et centralt system. 21

22 TRANSFORMATIONSKORT Effektiv anvendelse Standardisering af sagshåndtering Styrkelse af procesorganisation Bedre basis Hospitalsnære ydelser Standardisering af produkter og værdikæder Dokumentation Rette service til rette funktion Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Anvendelsesoptimering Øget hospitalsindsigt Kompetencer, styring og kommunikation Forventet igangsættelsestidspunkter 22

23 Center for It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3 sal 2100 København Ø RegionH Design

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere