Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni"

Transkript

1 Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

2 Foto: Thomas Hommelgaard 2

3 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau det er regionens vision. Den vision kan og vil vi være med til at gøre til virkelighed. Målbilledet for Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) beskriver, hvordan vi kan understøtte skabelsen af en grøn og innovativ metropol med et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau ved at fokusere på at understøtte brugerne i en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Teknologi er ikke et mål i sig selv. Teknologien er et middel til at skabe effektive arbejdsgange og sikre en høj kvalitet. Den effekt opnår vi først, når teknologien bliver taget i brug og udnyttet fuldt ud. Derfor vil vi fokusere på at sikre effektiv anvendelse af såvel eksisterende som ny teknologi. Direktionen Pia Kopke Torben Dalgaard Mikael Skov Mikkelsen 3

4 VI ER NÅET LANGT Med dannelsen af CIMT blev vi stillet over for en stor udfordring. Nemlig at samle, konsolidere og standardisere regionens opgaver inden for it, medico og telefoni. For at skabe en ramme om vores nye virksomhed formulerede vi i 2013 et virksomhedsgrundlag, som beskrev vores fem fokusområder: Optimere understøttelsen af brugeranvendelsen Modernisere sundhedsteknologi og infrastruktur Konsolidere og stabilisere driftsorganisationen Målrette udviklingen af medarbejdere og ledere Effektivisere anvendelsen af ressourcer Vi er nået langt i forhold til at samle it, medico og telefoni i regionen og har opnået rigtig gode resultater inden for vores fem fokusområder. Vi har skabt fælles processer, standardiseret teknologier på en lang række områder, sat teknologibeslutninger i regionen i struktur og måske vigtigst af alt: Der er langt færre nedbrud på den basale drift. Det har vi opnået bl.a. ved en gennemgribende modernisering af den grundlæggende it-infrastruktur i regionen. Og med Sundhedsplatformen får systemunderstøttelsen af de centrale arbejdsgange på hospitalerne også et massivt løft. Kompetenceudviklingen af medarbejderne inden for it, medico og telefoni sker i højere grad ud fra en samlet vurdering af behovene i regionen, og vi har investeret betydelige ressourcer i lederudvikling gennem de tre år, CIMT har eksisteret. 4 Med dannelsen af CIMT er der også kommet et samlet fokus på anvendelsen af ressourcer. Vi har gennemført flere benchmarkanalyser, vi analyserer løbende vores ressourceforbrug og analyserer den tid, vi bruger på at løse vores opgaver. Det er første skridt på vejen mod at kunne anvende ressourcerne mere effektivt.

5 Foto: Bo H 5

6 NYE UDFORDRINGER VENTER FORUDE Men vi er ikke i mål endnu Dermed kan vi på mange måder sige, at vi er lykkedes med dannelsen af CIMT og er nået langt med konsolideringen af opgaveløsningen. Men det er kun første mål på vejen til indfrielsen af vores virksomhedsgrundlag. En måske endnu større udfordring venter, nemlig optimeringen af vores opgaveløsning. Data og analyser viser, at vi desværre endnu ikke er så effektive, som man kan forvente af en virksomhed med vores kapacitet. Så udfordringen er nu at hæve barren og nå en større effektivitet og ikke mindst hastighed i vores kerneprocesser. Vi har byggeklodserne, men hvordan får vi dem sat endnu bedre sammen til en strømlinet produktion? Vi må også erkende, at vi endnu ikke er kommet tæt nok på især hospitalerne til fuldt ud at kunne tilbyde de ydelser og den rådgivning, de efterspørger. De efterspørger ofte, at vi har en dybere forståelse for deres opgaver, udfordringer og prioriteringer, så vores bud på teknologiunderstøttelse og tilhørende optimering af deres opgaveløsning bliver endnu mere kvalificeret. Hvordan opnår vi det dybere og mere indsigtsfulde samspil og bliver en central partner i hospitalernes udvikling? 6

7 Nye udfordringer giver nye muligheder De økonomiske rammer for regionen bliver strammere år for år. Og mens det generelt skaber store udfordringer for os selv og resten af regionen, ligger her også en stor mulighed for CIMT. For netop sundhedsteknologi er efterhånden bredt anerkendt som et af de helt centrale instrumenter til at kunne effektivisere opgaveløsningen i sundhedssektoren. Så udfordringerne er: Hvordan sikrer vi endnu mere værdi gennem teknologi, selvom vi ved, at de økonomiske rammer bliver mindre de kommende år? Hvordan kan vi bistå hospitalerne i den effektivisering, der er sat på dagsordenen, og samtidig sikre et sammenhængende sundhedsvæsen i international topklasse? Det er de centrale udfordringer, vi har sat os for at besvare med målbilledet. Man kan derfor sige, at målbilledet, med udgangspunkt i virksomhedsgrundlaget, anviser vejen til næste skridt i vores udvikling. Vejen til hvordan vi bliver et endnu bedre CIMT, som skaber endnu mere værdi og service for regionens medarbejdere og ikke mindst borgere. 7

8 MÅLBILLEDE 2017 Regionens strategi Fokus og forenkling sætter en klar fælles retning for arbejdet med at realisere regionens vision. Med udarbejdelsen af et lokalt målbillede 2017 beskriver CIMT, hvordan vi kan bidrage til at skabe fokus og forenkling. Den centrale ambition i CIMT s målbillede for de kommende år er at understøtte regionens vision om et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau ved at fokusere på at skabe effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Det er nemlig gennem en effektiv anvendelse, at teknologien kan understøtte både administrative og kliniske medarbejdere i at skabe effektive arbejdsgange og levere høj kvalitet. Herigennem skaber CIMT også de bedste teknologiske forudsætninger for høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb, hvor det bliver patientens situation, som styrer forløbet. Tiden er derfor inde til at rette blikket mere direkte mod hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Vi skal blive mere hospitalsnære og dygtige til, både hospitalsvis og regionalt, at skabe de teknologiske forudsætninger for at øge kvaliteten af patientbehandlingen og realisere effektiviseringspotentialer ved at arbejde for en mere effektiv anvendelse af sundhedsteknologi. Samtidig skal vi arbejde målrettet med at levere vores basisydelser billigere og hurtigere med et højt serviceniveau. Til at understøtte dette har vi allerede i 2014 implementeret det fællesregionale koncept for driftsmålstyring. Vores samlede ambition er, at Region Hovedstaden har effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på internationalt topniveau. 8

9 Foto: Bo H 9 9

10 Effektiv anvendelse af sundhedsteknologi Ambitionen om at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi handler om, hvordan CIMT lokalt og regionalt kan bidrage til at øge kvaliteten af patientbehandlingen og realisere effektiviseringspotentialer gennem sundhedsteknologi. Vi skal spille en central rolle i forhold til at understøtte hospitaler, virksomheder og koncerncentre i Region Hovedstaden med at realisere gevinster gennem øget teknologiunderstøttelse og nyttiggøre erfaringerne opnået på de enkelte hospitaler på tværs af regionen. Hvis CIMT skal være en vigtig del af det arbejde, skal vi være en partner i hospitalsledelsernes arbejde med at udvikle og optimere opgaveløsningen og patientbehandlingen med sundhedsteknologi som vores speciale. Det kræver, at vores services er relevante og tager udgangspunkt i hospitalernes behov. Og at vi leverer dem med udgangspunkt i et dybt kendskab til deres opgaveløsning og prioriteringer; at vi bliver mere hospitalsnære. Vores ambition om at drive effektiv anvendelse af sundhedsteknologi forudsætter også helt jordnært, at vi sikrer størst mulig anvendelse af det eksisterende, inden vi udvikler noget nyt, og vi understøtter brugernes dagligdag gennem kvalificeret og effektiv support. For at kunne være en troværdig partner i dialogen med hospitalerne og medvirke til at håndtere det økonomiske pres på regionen skal vi samtidig arbejde målrettet med at levere vores basisydelser billigere og hurtigere Men i rejsen mod at blive mere hospitalsnære må vi ikke glemme, at vi er et fælles center og ikke en lokal afdeling. Derfor skal vi hele tiden kunne balancere mellem hensynet til det lokale behov, de samlede gevinster for regionen og den løbende standardisering og opfølgning. 10

11 Hvis CIMT skal spille en central rolle i at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi, kræver det: At vi kan levere vores basisydelser kompetent, effektivt og serviceminded og derigennem være en troværdig partner for hospitalsledelserne. At vi har indgående kendskab til arbejdsgangene i klinikken, til behandlingsområder og til den funktionalitet og de anvendelsesmuligheder, der er til rådighed. At vi i samarbejde med relevante hospitalsledelser kender og kan følge anvendelsesgraden på udvalgt sundhedsteknologi og services. At vi kan gennemføre analyser af teknologianvendelsen og kender hospitalernes prioriteringer og udfordringer og kan omsætte disse til effektive løsninger. Med udgangspunkt i disse krav har vi i målbilledet formuleret to indsatsområder, der skal gøre os markant bedre til at sikre effektiv anvendelse af sundhedsteknologi, nemlig Hospitalsnære ydelser og Bedre basis

12 Hospitalsnære ydelser Hvis vi skal realisere ønsket om i højere grad at være en partner for hospitalsledelserne, skal vi orientere os mere fokuseret mod hospitalernes behov. Dette er essensen af hospitalsnære ydelser. Det vil betyde et øget fokus på at udvikle services, som direkte motiverer en effektiv anvendelse af sundhedsteknologi og understøtter de lokale ledelser i at tænke de teknologiske muligheder og potentialer ind i deres lederskab, så gevinsterne kan realiseres. Fremadrettet skal vi have større forståelse for den strategiske udvikling af de centrale behandlingsområder i Region Hovedstaden, så vi bliver inviteret med fra starten, når sundhedsteknologi indgår i nye innovations- og forskningsprojekter. Som strategisk partner vil vi sætte fokus på sammenhængene til regionens samlede teknologiportefølje og til den fælles infrastruktur. Det betyder, at vi skal kunne levere målrettet ledelsesinformation til hospitalsledelserne, som viser udvikling og potentialer i teknologianvendelsen, skaber overblik og illustrerer effektiviseringspotentialer. Og så skal vi sætte øget fokus på optimering af arbejdsgangene på regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre ved at styrke og udvide vores services i forhold til undervisning, implementering og rådgivning om anvendelsesmulighederne i den eksisterende funktionalitet. Derigennem kan vi sikre en bred, langsigtet og effektiv anvendelse af ny sundhedsteknologi, og denne ambition kræver ikke kun dybere indsigt i hospitalernes virke men også styrket dialog og et tæt samarbejde på alle niveauer. 12

13 Bedre basis Under overskriften bedre basis sætter vi øget fokus på optimering af de interne processer og den løbende drift, support og vedligehold af sundhedsteknologi og infrastruktur. Gennemløbstiderne på standardydelser skal sænkes betydeligt, så vi lever op de aftaler, der er indgået, og så sundhedspersonalet i Region Hovedstaden får mest mulig tid til at levere høj behandlingskvalitet. Det betyder også, at vi skal arbejde målrettet med kvalitetssikring og dokumentation, så vi ved, at tingene er i orden, når vi afleverer dem, og så vi tager udgangspunkt i fælles viden om, hvordan vi løser opgaverne og hvordan vores teknologilandskab ser ud og hænger sammen. Mere effektive basisydelser kræver også en markant standardisering og optimering af vores centrale driftsprocesser og styrkelse af vores procesorganisation på tværs af sektioner og enheder i CIMT. Vi skal i langt højere grad følge fælles processer og løse vores opgaver på en ens måde. Det skaber leverancesikkerhed, gennemsigtighed, højere produktivitet og mere sammenhængende forløb for vores brugere. Det gør vi for at understøtte effektiv anvendelse, bl.a. gennem hurtig og effektiv håndtering af fejl, bestillinger og ændringer. Når vi forbedrer basis, skaber vi både kvalitet for brugerne og gør det muligt at målrette CIMT s ressourcer til at indfri ambitionerne om hospitalsnære ydelser for at sikre den effektive anvendelse af sundhedsteknologi. 13

14 UNDERSTØTTENDE INITIATIVER CIMT skal være mere hospitalsfokuseret og drive effektiv anvendelse af sundhedsteknologi gennem stor indsigt i hospitalernes behov. Det kræver, at vi har de rette kompetencer og understøttes af relevant kommunikation og effektiv styring. Foto: Bo H 14

15 Kompetencer Rejsen mod at blive mere kunderettet og være en nær partner til hospitalerne kræver en ændring af vores kompetencesammensætning på sigt. Det vil påvirke den måde, vi styrer og planlægger vores rekruttering og kompetenceudvikling. Derfor skal vi i højere grad ud fra en samlet vurdering blive i stand til at forudsige fremtidige behov for specifikke kompetenceprofiler, så organisationen er gearet til at bevæge sig mod en optimeret drift, et stærkt kundefokus og dybt engagement i understøttelsen af hospitalernes udvikling gennem anvendelsen af sundhedsteknologi. Det skal vi bl.a. håndtere gennem fokuseret udvikling af medarbejdere og ledere og tydelige karriereveje i CIMT samt styrket ressource- og kompetenceplanlægning. 15

16 Kommunikation En afgørende forudsætning for at lykkes med målbilledet er en klar og modtagerrelevant kommunikation. Kommunikation skal gøre afstanden mellem CIMT og brugeren mindre. Brugerne skal vide, hvad der kommer, og hvad det betyder for deres arbejde, og kommunikationen til hospitalsledelserne skal sikre, at sundhedsteknologi er en central del af deres ledelsesfokus og beslutninger. Samtidig skal vi i vores videre arbejde med servicekultur sikre, at kommunikationen i vores daglige møde med brugerne opfattes som imødekommende og serviceorienteret. Endelig er et positivt og troværdigt ry afgørende for indfrielsen af målbilledet. Uden det kan vi ikke sætte effektiv anvendelse af sundhedsteknologi på dagsordenen internt i regionen og nationalt - og vi får svært ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Derfor skal vi målrette marketing for både at opnå et stærkt brand hos omverdenen og at sikre, at der er tillid til os som servicepartnere. 16

17 Styring De kommende års fokus på effektiv anvendelse skal levere optimeret drift og udvikling. Det skal vores styring understøtte. Den skal bringe os i stand til at følge vores realisering af målbilledet, fx fremdriften på vores driftsoptimering og indfrielsen af vores servicemål. Samtidig skal den understøtte vores interne effektivisering, så vi kan prioritere rum til hospitalsvendte ydelser. Endelig skal vi blive bedre til at udvælge de udviklingsaktiviteter, der skaber mest værdi for regionen samlet set. Eksempelvis gennem et styrket fokus på realisering af interne effektiviseringer, videreførelse af arbejdet med driftsmålstyring og styrket projektporteføljestyring. 17

18 MÅLBILLEDET SAMLET SET Ambition: Effektiv anvendelse af sundhedsteknologi i international topklasse Kerneformål: Vi driver, supporterer og udvikler it-, medico- og telefonservices på tværs af Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre. Initiativer vedr. hospitalsnære ydelser: Rette service til rette funktion Anvendelsesoptimering Øget hospitalsindsigt Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Initiativer vedr. bedre basis: Standardisering af CIMT s produkter og værdikæder Standardisering af sagshåndtering Styrkelse af procesorganisation Konsolidering og kvalitetssikring af dokumentation Understøttende initiativer Styring, kommunikation og kompetencer. 18

19 MÅLKORT FOR EFFEKTIV ANVENDELSE Effektiv anvendelse Parameter Hospitalsnære ydelser Bedre basis Effektivitet Anvendelse Kvalitet Øget forretningsforståelse Styrket implementering Højere tilfredshed hos kunder Reducerede omkostninger pr. sag Øget leveringsevne på Serviceaftale Højere dokumentationskvalitet Organisation Styring (aktivitets- og økonomistyring/effektivisering), kommunikation (kunderettet kommunikation) og kompetencer 19

20 INITIATIVERNE KORT FORTALT Hospitalsnære ydelser Rette service til rette funktion Der gennemføres kundeanalyser og redesign af relevante servicepakker, så vores ydelser i højere grad svarer til modtagernes behov. Anvendelsesoptimering Et mobilt sundhedsteknologiteam skal give hospitalerne vejledning og rådgivning til optimal anvendelse af den eksisterende sundhedsteknologi. Øget hospitalsindsigt CIMT s medarbejdere skal bl.a. via certificering i hospitalskendskab have større indsigt i hverdagen og prioriteringerne på hospitalerne samt i betydningen af vores services. Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Der er behov for øget fokus på samarbejdet med det strategiske og taktiske niveau på hospitalerne eksempelvis gennem datadrevet dialog og strategiske kundemøder. 20

21 Bedre basis Standardisering af CIMT s produkter og værdikæder Øget produktstandardisering og anvendelse af centrale styringsværktøjer til planlægning og dimensionering af produktionen. Standardisering af sagshåndtering Processen for sagshåndtering af brugerønsker defineres, så den håndterer ønsker på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Styrkelse af procesorganisation Optimering gennem processer er den hurtigste vej til at løfte effektiviteten i basisforretningen. Processernes modenhedsniveau skal løftes og skabe ens udførsel hos medarbejderne og derved sikre, at sager placeres korrekt første gang. Konsolidering og kvalitetssikring af dokumentation Dokumentation skal forenkles, og niveauer for minimumsdokumentation indføres. Dokumentationen skal konsolideres i et centralt system. 21

22 TRANSFORMATIONSKORT Effektiv anvendelse Standardisering af sagshåndtering Styrkelse af procesorganisation Bedre basis Hospitalsnære ydelser Standardisering af produkter og værdikæder Dokumentation Rette service til rette funktion Styrkede strategiske og taktiske kunderelationer Anvendelsesoptimering Øget hospitalsindsigt Kompetencer, styring og kommunikation Forventet igangsættelsestidspunkter 22

23 Center for It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, 3 sal 2100 København Ø RegionH Design

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen

Grobund. Virksomhedsstrategi 2013 2016. Virksomhedsstrategi 2013 2016 NaturErhvervstyrelsen Grobund Virksomhedsstrategi 2013 2016 1 2 NaturErhvervstyrelsen Virksomhedsstrategi 2013 2016 En af de største udfordringer, verden står overfor i dag, er at udnytte naturressourcerne på den mest fornuftige

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere