Region Hovedstadens ledelsespolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstadens ledelsespolitik"

Transkript

1 Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne

2 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret 1. januar 2007, som en fusion af opgaven fra Frederiksborg og Københavns amter, af HUR, H:S, Bornholms Regionskommune, Frederiksberg og Københavns kommuner. Regionens opgaver er at varetage sundhedsopgaver, herunder psykiatri, specialfunktioner på det sociale område, opgaver i forbindelse med den regionale udvikling og visse miljøopgaver. Region Hovedstaden er en politisk ledet organisation. Regionsrådet fastlægger budgettet og de overordnede strategier og politikker. Region Hovedstaden ønsker at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med kommuner, praksissektor og øvrige interessenter. Vores sundhedsvæsen skal være blandt de bedste i verden, hvor patienter tilbydes hurtig adgang til den til enhver tid bedste og mest effektive behandling indenfor de givne ressourcer. Vi skal derfor implementere en ny hospitals- og psykiatriplan i perioden og udforme og gennemføre andre planer, som løbende vil blive vedtaget. I forhold til den regionale udvikling ønsker vi at være et vækstlokomotiv for resten af Danmark. Resultaterne skabes i det nære samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og hospitaler i regionen. De tilbud, vi yder inden for handicapvirksomhed, skal være blandt de bedste. Vi skal møde patienter og brugerne i respekt for deres behov, ressourcer og situation, og ad den vej levere god kvalitet, som også opleves af brugerne som god kvalitet. Regionen skal sikre rent jord og vand bedst muligt, så vi sikrer et sundere liv for borgerne. Regionen skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, hvor det er muligt for alle medarbejdere at yde deres bedste. Vi er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, indflydelse på eget arbejde og en forbedringskultur. Derfor skal regionen have de bedste ledere. 2

3 Det kræver god ledelse Ledelsespolitikken angiver, på hvilke måder ledelse skal udøves for at understøtte Region Hovedstaden i at nå sine mål herunder hvori ledelsesopgaven består, og hvordan den bør udøves. Ledelsespolitikken giver medarbejdere kendskab til, hvad vi mener karakteriserer god ledelse i Region Hovedstaden. Ledelsespolitikken virker i forening med regionens øvrige politikker og de lokale politikker. God ledelse er afgørende for udvikling af Region Hovedstaden og dens virksomheder. God ledelse fremmer kvalitet, produktivitet, motivation, fastholdelse og rekruttering. God ledelse skaber resultater gennem konstruktivt brug af medarbejdernes viden, kompetencer og motivation. Ledelse foregår i et samspil mellem ledere og medarbejdere, hvor lederen delegerer opgaver og ansvar i passende grad. Den enkelte leder engagerer sig i ledelsesopgaven viser empati, holdning og handling. Det understøttes af klare rammer for den enkelte leder, løbende dialog om ledelsesvilkår og løbende tilbud om lederuddannelse og lederværktøj. Den samlede ledelsesopgave i Region Hovedstaden defineres inden for fire områder, idet kvalitetsledelse indgår i alle fire områder: Strategisk ledelse: Udvikling af langsigtede visioner, mål og strategier. Varetage balancen mellem egen enhed og helheden. Faglig ledelse: Ledelse af den faglige indsats, herunder at understøtte læring fra de bedste, at fremme forskning og udvikling af faglig kvalitet, samt sikre koordination og sammenhæng. Personaleledelse: Ledelse af medarbejdere, herunder at motivere, delegere, støtte, kompetenceudvikle, understøtte innovation og give/modtage feedback. Driftsledelse: Varetagelse af drift og administrative ledelsesopgaver. Fokus er på resultater, servicemål og effektiv drift. God ledelse er således at være opmærksom på de konkrete ledelsesopgaver og særlige ledelsesudfordringer i den enkelte stilling og have fokus på at skabe balance mellem de 4 ledelsesområder. Koncernledelsen skaber rammer for ledelsesnetværk internt i regionen. 3

4 2. God ledelse i Region Hovedstaden Indenfor de fire ledelsesområder er god ledelse i Region Hovedstaden karakteriseret ved: 1. Brugerfokus og helhedssyn Lederen forstår hvad det vil sige at arbejde i et politisk ledet system. Lederen er præcis og konkret i sin rådgivning, og loyal overfor vedtagne planer og beslutninger. Lederen ser sin enhed i et samlet hele og forstår sammenhængen til andre enheder og til de politiske beslutninger. Lederen tager sit udgangspunkt i patientens og brugerens oplevelser af enhedens ydelser og sikrer den faglige kvalitet. Lederen sikrer koordination mellem faggrupper, afdelinger og sektorer til gavn for patientens/brugerens samlede forløb. 2. Dialog og åbenhed Lederen er synlig, nærværende og til rådighed. Dialogen med medarbejderne, brugerne, patienter og øvrig omverden er en forudsætning for god opgaveløsning. Lederen er en god formidler og indtænker kommunikation i alle beslutninger. Lederen er åben også når det gælder konflikter. 3. Produktivitet og forbedringskultur Lederen er aktiv, nytænkende og resultatorienteret både fagligt og økonomisk. Lederen sikrer effektiv arbejdstilrettelæggelse, så ressourcerne udnyttes optimalt og anvendes de rigtige steder. Lederen fremmer innovation bl.a. ved at udfordre rammer, muligheder og begrænsninger og ved at have fokus på løbende refleksion og læring. 4. Synlige og fælles fastsatte mål og strategier Lederen har ansvaret for at opstille mål og strategier for enhedens arbejde og for, at disse implementeres, fastholdes og evalueres. Målfastsættelse sker i samarbejde med medarbejderne og på en måde, så de er synlige for medarbejdere, brugere og øvrige interessenter. 5. Anerkendelse og ligeværdighed Lederen udtrykker anerkendelse af den enkeltes og fællesskabets indsats og resultater. Lederen giver konstruktiv feedback på medarbejderens arbejde. Lederen opsøger selv feedback og lærer heraf. 4

5 3. Fra politik til praksis Styringen af virksomhederne i Region Hovedstaden sker via årlige kontrakter, dialog og opfølgning på kontrakter, politikker og planer. Princippet for vores virke er, at vi har stærke og kompetente virksomheder med ledere der samtidig tænker i helhed. De 5 bud på god ledelse skal eksemplificeres på de enkelte virksomheder herunder skal det også konkretiseres, hvad der er god ledelsesadfærd på forskellige ledelseslag og i forskellige lederstillinger. Region Hovedstaden vil løbende være optaget af at arbejde med og forbedre ledelseskvaliteten og befordre talentudviklingen af nye ledere. Ledelsespolitikken danner grundlag for kompetenceudvikling af ledere og ledelser og for ledelsesevaluering inklusive feedback fra medarbejderne, som oplæg til lederens fortsatte udvikling. Ledelsespolitikken følges op i kontrakter og dialogbaserede aftaler mellem koncern og virksomheder. Region Hovedstaden tilbyder en sammenhængende plan for ledelses- og karriereudvikling. Virksomhederne omsætter denne ledelsespolitik til praksis, så den harmonerer med lokale forudsætninger og behov. 5

6 Region Hovedstadens ledelsespolitik Tiltrådt af regionsrådet den 26. juni 2007 Ansvarlig enhed: Region Hovedstaden Koncern HR Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: Grafisk tilrettelæggelse: Identitet & Design A/S

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen Regionshuset Aarhus Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Til Direktionen Olof Palmes Allé 36 DK-8200 Aarhus N. Tlf. 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk www.olp.rm.dk Fremtidig ledelsesudvikling

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere