Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen"

Transkript

1 Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen mere motiverende.

2 Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uaf hængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål er at skabe Det gode skoleliv gennem en organisation Af og for elever. DSE varetager elevernes interesser overfor politikere, presse og interessenter på skoleområdet. For mere info: Ved spørgsmål kontakt: Jakob Bonde Nielsen Tlf

3 INDHOLD Next Step... 4 UU-vejledning... 5 Brobygning... 6 Erhvervspraktik... 7 Praktisk projektopgave... 8 Praktiske valgfag klasse Håndværk og design i 9. klasse Samarbejde med lokalsamfund Next Step

4 NEXT STEP Vi har brug for en grundskole, hvor praksisorienteret undervisning er en stor del af elevernes skolegang; en grundskole hvor man stifter bekendtskab med den praksisnære del af livet og en grundskole, der sikrer en god overgang til ungdomsuddannelsen. Det mener vi i Danske Skoleelever, er utrolig vigtigt, fordi: Mange elever lærer bedst ved at bruge hænderne. Fremtidens Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Skolen bliver mere motiverende, og lettere at forstå, hvis det kan kobles til det virkelige liv. Derfor har vi sammensat dette katalog, som vi kalder for Next Step. Next Step er elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden, og gør undervisningen mere motiverende. 4

5 UU-VEJLEDNING Næsten halvdelen af landets 8.-klasseselever føler et stort pres over at skulle vælge, hvad de skal efter grundskolen. Det viser en nylig udgivet rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det er i sig selv et problem, at så mange unge i så tidlig en alder oplever et så stort pres over uddannelsesvalget. Det er især de elever, der ikke ved, hvad de vil efter grundskolen, der føler sig presset over valget. Derfor er alt for mange elever afhængige af, hvad deres forældre og/ eller venner siger og mener, hvorfor mange elever ender med at vælge, hvad der anses som det sikre valg nemlig gymnasiet. Samtidig oplever hver fjerde elev, at de ikke får den hjælp og vejledning, de har brug for. Og det er problematisk. For det er netop vejledningen der skal sikre, at eleverne får et indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder der findes, men også bliver mere bevidste om egne interesser og styrker. Derfor er en god UU-vejledning afgørende, da den hjælper eleverne med at vælge den uddannelse, der passer netop dem. Fortsættes på næste side 5

6 Fortsat... Derfor har alle elever brug for en objektiv fagperson, som kan vejlede og udfordre dem, hvorfor det bør gælde for alle elever, at de skal have mulighed for at tale med deres UU-vejleder. I dag er det sådan, at det kun er de elever, der erklæres ikke-uddannelsesparat, der har ret til en samtale med deres UU-vejleder. Det svarer til cirka 20% af alle elever. De resterende 80 % må nøjes med den kollektive vejledning, som desværre alt for ofte viser sig ikke at være tilstrækkelig. Fremadrettet bør det være muligt for alle at tale med deres UU-vejleder. Det skal dog bemærkes, at det fortsat bør være obligatorisk for de elever, der bliver erklæret ikke-uddannelsesparate at modtage individuel vejledning, mens de for de resterende elever blot skal være et tilbud. 6

7 BROBYGNING Det er vigtigt, at alle elever bliver præsenteret for flere forskellige uddannelsesmuligheder, inden de skal træffe deres uddannelsesvalg. Kun på den måde kan de træffe et oplyst og velovervejet valg, som kan være med til at sikre, at flere elever vælger rigtig - første gang. Desværre oplever alt for mange elever, at de ikke har nok brobygning, ligesom alt for mange oplever brobygningsforløb af svingende kvalitet. Derfor skal alle elever i to ugers brobygning i 8. og 9. klasse, hvor man både skal i brobygning på gymnasier og erhvervsuddannelser. Det vil give eleverne tid til at fordybe sig i en uddannelse, men samtidig også give mulighed for at afprøve flere forskellige uddannelsesmuligheder. Derudover skal vi sikre gode brobygningsforløb på alle ungdomsuddannelser, så eleverne rent faktisk får et brugbart udbytte af deres uddannelsesbesøg. Derfor bør der stilles minimumskrav til brobygningsforløbene, således at eleverne skal deltage i mindst tre lektioner på lige fod med eleverne på uddannelsen samt deltage i frokost og frikvarterer. Ligeledes skal eleverne efter brobygningsforløbene bedømme forløbet. Derfor skal der indføres et pointsystem, hvor eleverne evaluerer deres besøg. På den måde kan vi se, hvad der fungerer, og hvor der er rum for forbedring. 7

8 ERHVERVSPRAKTIK Det er vigtigt, at eleverne inden valget af ungdomsuddannelse stifter bekendtskab med erhvervslivet. På den måde kan de afprøve mulige interesseområder og blive klogere på, hvilke jobmuligheder, der findes efter endt uddannelse. Her er det særligt vigtigt, at flere unge stifter bekendtskab med de mange jobmuligheder, der findes efter endt erhvervsuddannelse. Derfor skal erhvervspraktikken udvides til to uger i 8. klasse og to uger 9. klasse. I den ene af de to uger skal eleverne i erhvervspraktik i en jobfunktion, som man kan få på baggrund af en erhvervsuddannelse. Dermed sikrer man, at alle elever stifter bekendtskab med mulighederne på en erhvervsuddannelse. Derudover er det vigtigt, at praktikforløbene efterfølgende evalueres i klasserne, så vi sikrer gode praktikforløb med et stort udbytte, og samtidig øger kendskabet til mulige jobfunktioner blandt alle elever i klassen. 8

9 PRAKTISK PROJEKTOPGAVE I 9. klasse skal landets elever udarbejde en projektopgave. Denne projektopgave minder i høj grad om de større opgaver, som man kommer til at møde i gymnasiet og senere på universitetet. Opgaven betyder meget for mange elever, og arbejdet bliver taget meget seriøst. Det skyldes tildeles, at man selv vælger opgavens tema, men det skyldes også, at karakteren for projektopgaven kan overføres til eksamensbeviset. Vi mener, at eleverne skal have mulighed for at vælge at lave en praktisk projektopgave, fremfor den meget boglige og klassiske projektopgave. Den praktiske projektopgave skal udarbejdes i samarbejde med en erhvervsskole, og eleverne fremstille et fysisk produkt, som skal tælle med i den samlede vurdering af den praktiske projektopgave. Dermed får de elever, der ønsker det, mulighed for at sætte deres praktiske færdigheder og kompetencer i spil. Bedømmelsen og karakteren skal have samme vægt som den traditionelle opgave, og skal derfor kunne fremgå af eksamensbeviset. 9

10 PRAKTISKE VALGFAG Alle elever i den danske folkeskole skal stifte bekendtskab med de praktisk fag, der er i folkeskolen. Det gør eleverne også i dag, dog hovedsageligt i kortere perioder i løbet af klasse. Det mener vi ikke er nok, da eleverne også bør beskæftige sig med et af skolens praktiske fag i de sidste år af skoletiden. Derfor skal det være obligatorisk for alle 7. klasseelever at vælge et valgfag, der er praktiskorienteret. Altså skal man som elev vælge en af skolens praktisk-musiske fag udover det ene obligatoriske valgfag, som allerede er tilgængeligt i dag. Dette valgfag følger man i resten af udskolingen, medmindre man ønsker at skifte over til et andet praktisk valgfag. På den måde sikrer man, at eleverne også stifter bekendtskab med det praktiskorienterede i de sidste år af elevernes skoletid og dermed i den periode, hvor man skal træffe valg om ungdomsuddannelse. 10

11 10. KLASSE Formålet med 10. klasse er at gøre eleverne klar til en ungdomsuddannelse, men som det er i dag har 10. klasse ingen positiv effekt på, om eleverne efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse - sammenlignet med elever, der ikke tager 10. klasse. For at komme denne udfordring til livs, skal alle 10. Klasser - med undtagelse af efterskoler - som udgangspunkt ligge i forbindelse af en eller flere ungdomsuddannelser. Det betyder, at 10. klasse skal ligge i campusmiljøer, ligesom ungdomsuddannelserne og 10. klasserne skal forpligtes til at have et tæt samarbejde, der b.la. gør, at eleverne kan opholde sig på en ungdomsuddannelse, modtage undervisning eller være i brobygning på ungdomsuddannelsen. Dermed bliver 10. klasse i højere grad starten på en ungdomsuddannelse, hvor eleverne får en fornemmelse for mulighederne med både en gymnasial og en erhvervsuddannelse. HÅNDVÆRK OG DESIGN TIL 9. KLASSE Alle praksisnære fag stopper i 6. klasse. Vi ønsker dog at fastholde det praktisknære fokus i grundskolen, således at der sikres en bedre balance mellem de boglige- og praktiske fag. Derfor skal man forlænge faget Håndværk og Design, så eleverne også skal modtage undervisning i faget i de sidste år af deres skoletid. I den forbindelse bør man sikre, at elever som minimum har 120 timers undervisning i faget i henholdsvis og 9. klasse. 11

12 SAMARBEJDE MED LOKALSAMFUND Alt for mange skoler formår ikke at udnytte det fulde potentiale i Åben Skole, hvorfor eleverne ikke får det nødvendige indblik i det omkringliggende samfund. For at komme udfordringen til livs, skal det derfor pålægges alle kommuner at ansætte en Åben Skole konsulent, som skal stå for at oprette samarbejde imellem lokale idrætsklubber, kulturinstitutioner, kommunale institutioner, virksomheder og folkeskoler. Dette vil frigøre ressourcer til skolen, som ikke længere skal afsætte tid til at koordinere den åbne skole. Samtidig vil eleverne stifte større bekendtskab til lokalsamfundet og de omkringliggende virksomheder, ligesom eleverne vil få større indblik i, hvordan det de lærer i skolen kan kobles til arbejdet i lokalsamfundet. 12

13 NEXT STEP Ud fra ønsket om en bedre vejledningsindsats har Danske Skoleelever i samarbejde med Tuborg Fonden igangsat et projekt, der har til formål at styrke netop vejledningsindsatsen. Next Step har gennem mentorordninger mellem skoler og lokale virksomheder primært fokus på at øge elevers kendskab til og motivation for uddannelse og arbejdsliv. Gennem mentorordninger skal eleverne i samarbejde med repræsentanter fra virksomhederne tydeliggøre og forstå værdien af deres egne styrker og kompetencer samt udrustes til selv at fastlægge mål for deres videre uddannelsesforløb i retning mod arbejdsmarkedet. Ligeledes skal projektet bidrage til, at den enkelte føler sig og opfattes som værdifuld, bidragende og har betydning for sine omgivelse. Danske Skoleelever har et mål om at gøre projektet landsomspændende, således at flere elever og virksomheder kan inkluderes i mentorordningen. Danske Skoleelever forslår derfor, at der afsættes 5 mio. kr. årligt i en periode på fire år til den fortsatte finansiering af projektet Next Step. 13

14 OVERSIGT UU-vejledning Brobygning Erhvervspraktik Praktisk projektopgave Næsten halvdelen af landets 8.-klasseselever føler et stort pres over at skulle vælge, hvad de skal efter grundskolen. Derfor vælger mange elever det sikre valg nemlig STX i stedet for at blive vejledt / udfordret på deres valg. Det er vigtigt, at eleverne bliver præsenteret for flere forskellige uddannelsesmuligheder, inden de skal træffe deres uddannelsesvalg. Kun på den måde kan de træffe et oplyst og velovervejet valg. Mange elever kender ikke til de jobmuligheder, der er efter endt uddannelse. Derfor bør eleverne, inden valg af ungdomsuddannelse, stifte bekendtskab med erhvervslivet, og på den måde få afprøvet mulige interesseområder. Det er vigtigt, at der er en balance mellem elever, der vælger en erhvervsuddannelse, og elever der vælger en gymnasial uddannelse. Denne balance bør også afspejles i grundskolens undervisning. UU-vejledningen skal opgraderes og forbedres. Alle elever skal derfor have mulighed for at tale med sin UU-vejleder, så de kan blive vejledt og udfordret på deres uddannelsesvalg. Brobygningen skal forbedres og forlænges. Alle elever skal i brobygning i 8. og 9. klasse, hvor man skal lige meget i brobygning på erhvervsuddannelser og gymnasier. Erhvervspraktikken skal forlænges til to uger i både 8. og 9. klasse. I den ene af de to uger, i begge år, skal man i praktik i en jobfunktion, man kan få ud fra en erhvervsuddannelse. Altså alle landets elever skal prøve kræfter af med et job med kan få ud fra en erhvervsuddannelse. Det skal være muligt for elever at vælge mellem at lave en praktisk eller en teoretisk projektopgave. Den praktiske projektopgave skal udarbejdes i et samarbejde med en erhvervsskole. 14

15 Praktiske valgfag Det er vigtigt, at der er en balance mellem elever, der vælger en erhvervsuddannelse, og elever der vælger en gymnasial uddannelse. Denne balance bør også afspejles i grundskolen, hvorfor der bør etableres et praksisfagligt fokus grundskolen. 10. klasse Formålet med 10. klasse er at gøre eleverne klar til en ungdomsuddannelse. Men som det er i dag har 10.klasse ingen positiv effekt på, om eleverne efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse - sammenlignet med elever, der ikke tager 10. klasse. Håndværk og design til 9. klasse Samarbejde med lokalsamfund Next Step Alle praksisnære fag stopper i 6. klasse. Det er et stort problem, fordi de sidste tre år betragtes som de vigtigste for mange elever. Alt for mange skoler formår ikke at udnytte det fulde potentiale i Åben Skole, og eleverne får således ikke det nødvendige indblik i det omkringliggende samfund. Det er vigtigt at forberede eleverne til et liv med uddannelse og karriere. Det skal være obligatorisk at vælge et praktisknært valgfag udover det ene obligatoriske valgfag, alle elever skal have. Alle kommunale 10. klasser skal som udgangspunkt placeres i forbindelse med en eller flere ungdomsuddannelser. På den måde kan der etableres et tættere samarbejde, hvormed 10. klasse i højere grad kan blive en introduktion til ungdomsuddannelserne. Faget håndværk og design skal forlænges, så man også har faget i udskolingen. Ligeledes skal alle elever have minimum 120 timer i faget i og 9. klasse. Alle kommunerne skal have ansat en Åben Skole konsulent, der udelukkende skal stå for at oprette samarbejder imellem skoler og lokalsamfundet. Der skal afsættes 5 millioner kr. årligt i en 4-årig periode til projektet Next Step. 15

16 Danske Skoleelever Sinddalsvej 9, 8240 Risskov Tlf Web:

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden'

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' Punkt 5. Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' 2018-093756 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, redegørelse for aftalen

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Arnt Louw & Niels-Henrik M. Hansen

Arnt Louw & Niels-Henrik M. Hansen Notat Evaluering af projekt Faglært til Fremtiden flere unge i eud i Region H. LO-Hovedstaden og Region Hovedstaden Arbejdspakke 1: Tidlig undervisningsbaseret vejledning om eud og professionsmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

MERE PRAKSISFAGLIGHED I FOLKESKOLEN DANSK FOLKEPARTIS TI FORSLAG TIL AT GØRE FOLKESKOLEN MERE PRAKSISNÆR 2018

MERE PRAKSISFAGLIGHED I FOLKESKOLEN DANSK FOLKEPARTIS TI FORSLAG TIL AT GØRE FOLKESKOLEN MERE PRAKSISNÆR 2018 MERE PRAKSISFAGLIGHED I FOLKESKOLEN DANSK FOLKEPARTIS TI FORSLAG TIL AT GØRE FOLKESKOLEN MERE PRAKSISNÆR 2018 INDHOLD Obligatorisk erhvervspraktik 3 Erhvervspraktik som snuselære (Schnupperlehre) 3 Håndværk

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Politisk målsætning Flere skal have en uddannelse Flere skal vælge den erhvervsrettede

Læs mere

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Ved Ole Ervolder, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Formål med workshop Kort oplæg med fokus på (5-10

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Hermed fremsendes høringssvar fra UU DANMARK. Hoslagte er fremsendt på til

Hermed fremsendes høringssvar fra UU DANMARK. Hoslagte er fremsendt på  til København d. 28. januar 2019 Høringssvar - Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre

Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre Punkt 5. Drøftelse af forslag til udmøntning af 1 mio. kr. pulje til skolernes valgfag og eventuelle samarbejder mellem skolerne og lokale håndværksmestre 2018-031920 Skoleforvaltningen fremsender til

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA

FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA Byrådets Erhvervsuddannelsesstrategi 2019-2022: FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA Baggrund Fredericia har en god og stærk tradition for erhvervsuddannelser og er tæt på at opfylde flere af de nationale

Læs mere

Folkeskoleudspil - en styrket overgang fra folkeskolen til de erhvervsrettede uddannelser

Folkeskoleudspil - en styrket overgang fra folkeskolen til de erhvervsrettede uddannelser Folkeskoleudspil - en styrket overgang fra folkeskolen til de erhvervsrettede uddannelser - med 8 konkrete anbefalinger Sæt den unge i centrum, skab en mere varieret og rummelig folkeskole ved at gøre

Læs mere

UDDANNELSE DER FØRER TIL BESKÆFTIGELSE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

UDDANNELSE DER FØRER TIL BESKÆFTIGELSE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET UDDANNELSE DER FØRER TIL BESKÆFTIGELSE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER FAKTA OM UDDANNELSE I ODENSE 1. Unge skal bevidst vælge ungdomsuddannelse, der fører til beskæftigelse 2.

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

4 VEJE. Materiale til undervisningsbaseret. vejledning i 6. og 7. klasse MATERIALET. fået et lokalt perspektiv på erhvervsfaglige jobmuligheder

4 VEJE. Materiale til undervisningsbaseret. vejledning i 6. og 7. klasse MATERIALET. fået et lokalt perspektiv på erhvervsfaglige jobmuligheder TIL LEDERE 4 VEJE Materiale til undervisningsbaseret vejledning i 6. og 7. klasse DE UNGES UDBYTTE AF 4 VEJE? MATERIALET EN UNG, DER HAR PRØVET 4 VEJE HAR: fået grundlæggende information om erhvervsuddannelser

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale. mellem. Dansk Byggeri EUC Nordvestsjælland UU Nordvestsjælland Holbæk Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale. mellem. Dansk Byggeri EUC Nordvestsjælland UU Nordvestsjælland Holbæk Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri EUC Nordvestsjælland UU Nordvestsjælland Holbæk Kommune Gældende 1. oktober 2014 til 31. december 2016 Aftalens parter Denne forpligtende partnerskabsaftale

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 1. juni 2018 Tlf. dir.: 2929 9244 E-mail: sas5@balk.dk Kontakt: Sanne Kjaer Askholm Sagsid: 17.27.00-A00-1-18 Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Læs mere

Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen.

Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen. Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen. Unges kendskab til muligheder i erhvervsuddannelser er begrænsede. Der er derfor behov for at styrke indsatsen mod at øge kendskabet

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag)

Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag) Punkt 7. Godkendelse af forslag til implementering af ny lovgivning om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (valgfag) 2018-046214 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at ny lovgivning vedr. styrket

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Uddannelsesvalget set fra de unges perspektiv

Uddannelsesvalget set fra de unges perspektiv Uddannelsesvalget set fra de unges perspektiv Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelse, 21. marts 2018 Valg af ungdomsuddannelse hvad er på spil? Uddannelsesvalget som et afgørende og svært valg,

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 10. klasse 2018-19 Dragør Kommune [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

10. KLASSE. begyndelsen på noget nyt. 10. KLASSE Engagement, læring og afklaring

10. KLASSE. begyndelsen på noget nyt. 10. KLASSE Engagement, læring og afklaring 10. KLASSE begyndelsen på noget nyt 10. KLASSE Engagement, læring og afklaring KÆRE FORÆLDER Rigtig mange har svært ved at træffe et valg om, hvad de vil i så ung en alder. Med 10. klasse får de unge et

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Er du dygtig nok til en fremtid med uddannelse og job indenfor industrien? Test dig selv

Er du dygtig nok til en fremtid med uddannelse og job indenfor industrien? Test dig selv 17.1.2017 Projekt TEST DIG SELV Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er ikke længere

Læs mere

LO s 15 forslag til Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse

LO s 15 forslag til Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse Sagsnr. 18-0532 Vores ref. AVI/nvd Den 16. april 2018 LO s 15 forslag til Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse Baggrund Regeringen har lovet et udspil vedrørende udskolingen og styrkelsen

Læs mere

Evaluering af; Obligatorisk Erhvervspraktik i 8. klasse

Evaluering af; Obligatorisk Erhvervspraktik i 8. klasse Evaluering af; Obligatorisk Erhvervspraktik i 8. klasse Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Elevernes oplevelse af obligatorisk erhvervspraktik... 3 Uddannelse og job som timeløst fag... 6 Sammenfatning...

Læs mere

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 1 Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 2018-2021 2 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? Andelen af unge, der vælger og gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, inden de fylder 22

Læs mere

Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: Samtaleark

Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: Samtaleark Fortæl om dig selv Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: (skriv dit navn) Samtaleark Udfyldes før vejledningssamtalen Fortæl om dig selv (fortæl lidt om dig selv - skole, yndlingsfag, fritidsjob,

Læs mere

LYST TIL LÆRING POLITISK OPLÆG - DANSKE SKOLEELEVER - AUGUST 2018

LYST TIL LÆRING POLITISK OPLÆG - DANSKE SKOLEELEVER - AUGUST 2018 LYST TIL LÆRING POLITISK OPLÆG - DANSKE SKOLEELEVER - AUGUST 2018 HVEM ER VI? Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Industrien som karrierevej. Samarbejde med det kommunale 10. klassecenter Herunder samarbejde omkring OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

Industrien som karrierevej. Samarbejde med det kommunale 10. klassecenter Herunder samarbejde omkring OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Industrien som karrierevej Samarbejde med det kommunale 10. klassecenter Herunder samarbejde omkring OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Samarbejde med 10 klasse Baggrund Industriens samarbejde med 10

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Arbejdsgivernes mål i vejledningsindsatsen / UU-centrene

Arbejdsgivernes mål i vejledningsindsatsen / UU-centrene Arbejdsgivernes mål i vejledningsindsatsen / UU-centrene November 2007 Hvis Danmark skal få det maksimale ud af den økonomiske vækst, skal uddannelsessystemet tilføre danskerne de rigtige kompetencer.

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 7. 9. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i udskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Faktaark: Ungdomsuddannelser

Faktaark: Ungdomsuddannelser Faktaark: Ungdomsuddannelser Disruptionrådets sekretariat Ungdomsuddannelserne i Danmark hviler på en stærk tradition med faglig stolthed. Langt størstedelen af alle unge fortsætter efter 9. eller 10.

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forslag til at nytænke grundskolens 10. skoleår

Forslag til at nytænke grundskolens 10. skoleår Forslag til at nytænke grundskolens 10. skoleår Med den politiske aftale om reformen af erhvervsuddannelserne er der stadfæstet en politisk målsætning om, at 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 219 GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR BØRN & LÆRING UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING EGGERTSVEJ 2 48 NYKØBING F. TLF 5482243 WWW.UUGULDBORGSUND.DK 2-3-218 TSC 3.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Selvevaluering af ZBC10 i Næstved

Selvevaluering af ZBC10 i Næstved Selvevaluering af ZBC10 i Næstved Indholdsfortegnelse 10. KLASSE PÅ ZBC I NÆSTVED...1 MÅLGRUPPE FOR 10. KLASSE...2 ANSVAR TIL DEN ENKELTE ELEV...2 LØFTEEVNE...3 OVERGANG TIL EUD...4 TÆTTE SAMARBEJDER...5

Læs mere

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole for skoleårene 2008/ /13. EVA 2016

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole for skoleårene 2008/ /13. EVA 2016 Notat vedr. 10. klasse 10. klasse er et ekstra skoleår, hvis en elev har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på sit valg af ungdomsuddannelse. Der findes flere varianter af 10. klasse

Læs mere

Derfor mener Radikal Ungdom, at

Derfor mener Radikal Ungdom, at Erhvervsskolerne I fremtiden kommer Danmark til at mangle erhvervsuddannede. Alligevel er optaget på de gymnasiale uddannelser vokset støt i de sidste mange år, og optagelsen på erhvervsskolerne er faldet

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Aftalepartierne er enige om, at det gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8.

Aftalepartierne er enige om, at det gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket praksisfaglighed i folkeskolen

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS

BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS Foreløbige erfaringer fra vejledningsindsatser rettet mod ikkeuddannelsesparate unge (i udskolingen) Mette Pless, mep@learning.aau.dk 1 Brug for alle unge (BFAU)

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆRERNE OM FORLØBET 8. KLASSE PÅ EUD I SKOLEÅRET

VEJLEDNING TIL LÆRERNE OM FORLØBET 8. KLASSE PÅ EUD I SKOLEÅRET VEJLEDNING TIL LÆRERNE OM FORLØBET 8. KLASSE PÅ EUD I SKOLEÅRET 2018-2019 8. kl. på EUD er et praktisk, teoretisk og obligatorisk undervisningsforløb, der giver både elever og lærere mulighed for at stifte

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål

En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål En systematisk kortlægning af viden vedr. klare mål Rambøll, sept. 2016 Rapportpræsentation v. læringskonsulent Eva Grützmeier Rambøll-rapportens formål og opdrag En kortlægning af viden om redskaber til

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere