Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013"

Transkript

1 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013

2 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer Nielsen; pædagog Claus Holdgård; pædagog Lone Larsen; pædagog Gurli Søe Simonsen; pædagog Lone Høj Larsson; pædagog Anita Sørensen; pædagog Kjell Overbeck; medhjælper Dus 1 Anders Jensen; skolepædagog Claus Langgaard Hansen; skolepædagog Bettina Petersen; skolepædagog Trine Bagger Larsen; pædagogmedhj. Henriette Knudsen; pædagogmedhj., også tilknyttet børnehaven Tina Emborg; pædagog Hanne Beck; jobtræning Mathias Hansen, pædagogmedhjælper Dus 2 Peter Nielsen; uudannet klubassistent, også tilknyttet børnehaven Rikke Holdgaard; uuddannet klubassistent Ledelsesteam Grindsted skole Steen Ovesen; skoleleder Lone Gramkow; viceskoleleder Vibeke Henriksen; Dus-Fællesleder Helle Thrysøe, afd. leder

3 DUS 2; DUS MED NATUREN; GRINDSTED SKOLE Dus med Naturen er Grindsted skoles skolefritidsordning. Dus med Naturen består af fritidsordningerne: Dus 1 og Dus 2 samt børnehaven Mellegård. Dus 2 er for børnene i 4. og 5. Klasse. DUS dækker over begrebet Det udvidede samarbejde mellem skole og fritid/lærer og pædagoger. Følgende er generelle informationer om Dus 2. Hvad er Dus 2? Dus 2 er et klublignende tilbud, Adresse Espelunden Vodskov Tlf el Åbningstider Lukkedage Hjemmeside Tilsyn Dus 2 har åben på skoledage. Åbningstiden er tilpasset klassernes undervisningstider og tilrettelægges i forlængelse af disse. Ud over den daglige åbningstid er der lejlighedsvis aftenåbning i Dus 2. Dus 2 holder lukket på alle skolefridage. På vores hjemmeside kan du blandt andet læse Dus 2`s (skolens) værdigrundlag og overordnede målsætning, trivselsplan, mv. Nyhedsbreve og andre informationer fra Dus 2 kan sendes, men bliver det ikke altid, via skolens forældreintra. Børnene kan også få sedler med hjem. Børnene kan komme og gå som de har lyst. Forældre vil ikke blive kontaktet, når børnene ikke dukker op i Dus 2 ligesom børnene selv skal administrere deres øvrige fritidsaktiviteter.

4 Hverdagen Aktiviteter Brugerbetaling Overskriften på hverdagen i Dus 2 er at være sammen : At snakke, hygge, grine, spille, høre musik og lave aktiviteter sammen. Børnene kan få stor indflydelse på og ansvar for dagligdagen. De kan selvstændigt stå for en række gøremål så som: Bage, lave toast, etc. De bliver inddraget i indretning af og nyindkøb til Dus 2, ligesom de kan komme med forslag til aktiviteter og ture. Hygge, spille, danse, snakke og lave forskellige kreative aktiviteter. Vi har en skurvogn og et ildsted ude foran børnehaven Mellegård, hvor vi laver bål og andre bålaktiviteter. Det lille stykke fliser foran Mellegård bliver brugt til boldspil og et-hjulet cykel. Når fliseområdet bliver for trangt trækker børnene op på fodboldbanerne, ligesom vi kan benytte hallen, når den er ledig. Ca. en gang om måneden er der fællesspisning. Er der mange børn i Dus 2, kan aftenåbningen være et tilbud for en mindre gruppe børn. Sammen med de andre Dus 2`er i Nord arrangerer vi turneringer i eksempelvis: Hockey, diablo, bordtennis. Endvidere laver vi også sammen med de andre Dus 2`er rollespil inde på Skansen. Endelig kan der være tilbud om tur i svømmehallen eller andre ture ud af huset. Børnene skal betale et mindre beløb for deltagelse i aktiviteter og ture, da den generelle forældrebetaling i Dus 2 er relativ lav. Derfor har hvert barn en bankbog hvor barnet/ forældrene løbende indbetaler et beløb. Hver måned hæves der 20kr. på bankbogen, så barnet har betalt til forplejning som fx boller, bålmad, the, kage, o.l. Betaling til kreative aktiviteter foregår også ved, at barnet selv hæver på bankbogen. Der ydes ingen kredit og forældre kan til enhver tid tilse bankbogen.

5 Ved ture ud af huset som fx svømmehal og aftenåbent betales der kontant ved tilmeldingen. PC; video, mm. Mobiltelefon I Dus 2 har vi forskellige spillemaskiner samt PC med adgang til internet. I forhold til brugen i Dus 2 gælder følgende regler: - Vi viser ikke film udover tilladte aldersgrænse. - Der må ikke spilles spil hvor indholdet i spillet er for ældre børn/voksne. Vi kan godt have spil hvor sværhedsgraden i spillet er for ældre børn eksempelvis SIMS, som er angivet til børn over 13 år på grund af sproget i spillet er engelsk. Men det kan vores børn godt spille alligevel. - Brug af internettet i forhold til et pornografisk indhold medfører øjeblikkelig forbud mod brug af internettet fremover. - Børnene må ikke kommunikere på diverse kommunikationssider som fx Arto og facebook, medmindre det er aftalt med en voksen. - Der må ikke surfes på hjemmesider med et politisk ekstremt indhold eller ekstremt voldeligt indhold. Dog kan de voksne med et særligt mål for øje åbne sider sammen med børnene. Mobiltelefon er populær blandt vores børn i Dus 2. Den er en vigtig i forhold til udvikling af identitet og ungdomskultur. I den udvikling skal børnene tillære sig en ansvarlig mobiltelefonkultur. Når børnene er i Dus 2, er de en del af et forpligtigende fællesskab i en gruppe, hvor brugen af en mobiltelefon kan skabe utryghed og have en negativ konsekvens for samværet i gruppen. En del af en ansvarlig mobilkultur er derfor at, mobiltelefonen derfor kun skal bruges begrænset i fælleslokalerne. Og aldrig til samtale.

6 Lektielæsning Samarbejde Forældrekontakt Optagelse Skolebestyrelse Børnene kan læse lektier i Dus 2, og ønsker de ro og fred er de velkomne til at bruge Det Nye i børnehaven. På Grindsted skole har vi et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne. På klassebasis samarbejder lærer og pædagoger om børnenes trivsel. Personalet fra Dus 2 deltager således på det første forældremøde i 4. klasse, ligesom personalet kan deltage i konkrete møder vedr. enkelte børn. Børnene fra Dus 2 er endvidere meget velkomne i børnehaven, hvor de kan lege med børnene, læse højt eller spille og tegne. Børnene lærer dermed hinanden at kende, inden børnehavebørnene skal starte i skole, ligesom børnene i Dus 2 kan øve sig i at vise omsorg og hensyn for de yngste børn. Forældrekontakten er begrænset i Dus 2, men vi vil dog gerne, at I kigger forbi en gang i mellem. Vi har ingen formaliserede forældresamtaler, men vi kontakter Jer, hvis vi har anledning til bekymring for Jeres barn. Optagelse for børnene i 3. klasse sker hvert år i april/maj måned. I Grindsted har skolebestyrelsen for Dus med Naturen valgt at de yngre børn prioriteres frem for de ældre. Hvert år i maj måned skønnes det om proceduren pga. af antallet af tilmeldinger skal træde i kraft for det kommende år. Skolebestyrelsen føre tilsyn med hele skolens virksomhed herunder Dus 2. Den særlige indsats Børn og sorg En del af livet er oplevelsen af tab og sorg. Børn oplever også tab og sorg. I Dus 2 vil vi gerne have mulighed for at give

7 børnene den rette omsorg, i det der for barnet opleves som en svær periode. Derfor er det vigtigt, at I som forældre, også selvom barnet går i Dus 2, informerer os om sygdom, dødsfald, skilsmisser og i det hele taget forandringer, der kan have stor betydning for Jeres barn. Mobning Trivselsforum I Dus 2 accepterer vi ikke mobning. I samarbejde med skolen har vi handleplaner, der træder i kraft ved mistanket om at et barn udsættes for mobning. Handleplanerne er en del af skolens trivselsplan. På skolen har vi et trivselsforum, hvor der er repræsentanter fra Dus og skole, skolens sundhedsplejerske, PPR og Familiegruppen. Her kan der drøftes både konkrete og generelle børnesager. Har I som forældre ønske om, at drøfte en problematik med trivselsforum, kan det lade sig gøre ved at rette henvendelse i Dussen eller på skolen. Indholdsplaner for Dus 2 Indledning Fællesskabet Vores mål er, at Dus 2 skal være et sted, hvor børnene oplever sig som en del af et fællesskab på tværs af alder og køn. I Grindsted er antallet af børn qua byens størrelse begrænset. Det betyder, at nogle børn kan blive meget alene, hvis de kun søger venskaber inden for klassens rammer. Derfor lægger vi i Dus 2 vægt på at børnene lære at se mulighederne frem for begrænsningerne i forhold til hinanden, ligesom samvær og aktiviteter skal støtte op om det brede fællesskab. Målet er, at barnet skal lære at indgå i forpligtende fællesskaber. Tage ansvar for egne handlinger og medansvar for gruppens trivsel. Vi arbejder med den enkelte og måden børnene er sammen på, da et barns trivsel ikke kun retter sig

8 mod det enkelte barn, men i høj grad er afhængig af samværet i gruppen, og den kultur en gruppe gør til deres fælles kultur: Normer, værdier, adfærdsmønstre og sprog. Individet Sprog Sundhed I forhold til det enkelte barn er nøgleordene: Selvværd og selvtillid. Tro på sig selv. Selvrefleksion: Når jeg gør sådan og sådan virker det sådan og sådan og hvis det ikke er godt, hvordan kan jeg så gøre det på en anden måde, så det bliver anderledes? Gennem sproget og den øvrige kommunikation forbinder den enkelte sig med omverden. Derfor er målet i Dus 2, at børnene lære at forholde sig til det sprog de bruger; hvilken betydning sproget har for stemningen; sprogets betydning for relationen; kommunikation er også at lytte til andre end sin egen stemme; sprog og ungdomskultur; hvordan er kropssproget og hvilke signaler sender man? Børns brug af mobiler og internet i kommunikationen. - Motion og gode kostvaner. - Medie og modeskabte idealbilleder for både drenge og piger hvilken betydning har de for børnene? Tøj og påklædning. - Præ - pubertet og pubertet. Børnehaven Mellegård, Espelunden 1, Grindsted, 9310 Vodskov. Tlf Dus 1, Dus med Naturen, Hammervej 88, Grindsted, 9310 Vodskov. Tlf Dus 2, Dus med Naturen, Espelunden 1, Grindsted, 9310 Vodskov. Tlf Grindsted skole, Uggerhalnevej 4, Grindsted, 9310 Vodskov. Tlf

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen. Vi vil hermed byde dig velkommen i Dus på Stolpedalsskolen. (DUS er en forkortelse for det udvidede Samarbejde mellem skole

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Navn på SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR EGESKOV SFO GÆLDENDE FRA 01.01. 2012 Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Antal børn i SFO en:

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Email:annje@vejle.dk

Email:annje@vejle.dk Solsikkens børnehave Grønlandsvej 188 76-818 722 Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk Email:annje@vejle.dk Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark,

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere