Resultat af Svære sundhedsord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af Svære sundhedsord"

Transkript

1 BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : W: E : Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012

2 1. Akut Rigtig Forkert Intet svar Akut 29,3 % 0,2 % 70,5 % Eksempelsætningen På flere hospitaler kan du få akut behandling. Forståelsesramme Akut = ikke planlagt. Forståelser som hastende, straks og øjeblikkelig behandling (i betydningerne, at der blevet taget af en og ikke planlagt ) og ved pludselig sygdom, skadestuemodtagelse og behandling med det samme er accepteret. Skadestue er godkendt. Forståelser som uden ventetid, uden om ventelister, komme til først og behandling igangsætte med det samme (i betydningen i livstruende situationer ) er ikke accepteret. Livstruende sygdomme er ikke accepteret. Det er den mest almindelige misforståelse: at akut behandling har med livstruende situationer at gøre. 1

3 Eksempler på forkerte besvarelser 1. Livreddende behandling 2. Akut behandling henviser til hvilke skader, hospitalet kan behandle. Akut behandling er således, at hospitalet har mulighed for at behandle de mest presserende skader, som fx skudsår 3. Skader og behandling af en Sygpl. 4. Behandling omgående, når jeg får konstateret en sygdom. 5. Kan komme til med det samme, Uden om venteliste. 6. Behandling her og nu ved udrykning. 7. Behandlingen kommer straks 8. Akut behandling, må være behandling med det samme du ankommer til sygehuset eller indenfor max 1/2 time. 9. At der er en skadestue, man skal bare ringe først. 10. At man blive behandlet for f.eks. kræft omgående og ved blodpropper mm. 11. At man behandles med det samme for den lidelse man kommer med, og kan indskrives på hospitalet via vagtlægen. 12. Her og nu. Der modtages pt fra ex ulykker der skal behandles nu og ikke kan vente til der kommer kompetent personale. 13. MEGET HURTIGT, NÆRMERE ØJEBLIKKELIG MED BLÅ BLINK. 2

4 Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Akut 0,2 % 5,4 % 94,4 % 3

5 2. Ambulant Rigtig Forkert Intet svar Ambulant 16,8 % 12,6 % 70,7 % Eksempelsætningen Du kan få ambulant behandling på alle hospitaler og sundhedshuse. Forståelsesramme Ambulant = behandling, som foregår uden indlæggelse. Svar af typen uden overnatning og behandling, hvor man kan gå hjem bagefter er accepteret. Behandling i dagtimerne er ikke accepteret. Ikke akut behandling er ikke accepteret. Eksempler på forkerte besvarelser 1. At man bliver lokalbedøvet under et indgreb og sendt hjem med det samme bagefter. 2. få ordnet et mindre problem på helbredet 3. Behandling på f.eks. skadestue af mindre skader 4

6 4....forudgående undersøgelse 5. behandling hvor tidsbestilling er inde i billedet. 6. Behandling for tilstande der ikke er livstruende 7. behandling uden forudgående aftale 8. Øjeblikkelig nødbehandling indtil endelig behandling gives 9....behandlet unden narkose 10. Behandling på vej til hospital i fx ambulance 11. Du må vente på at få løst dit problem med helbredet 12. At man kan blive lappet sammen midlertidigt 13. Jeg troede det var det samme som akut 14. At behandlingen bliver foretaget af ens praksiserende læge 15. at man får den nødvendige behandling i ambulancen. 16. at man kan få behandling i begrænset omfang. Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Ambulant 12,6 % 9,4 % 78,0 % 5

7 3. Onkologi Rigtig Forkert Intet svar Onkologi 45,3 % 46,9 % 7,8 % Eksempelsætningen Mette er overlæge i onkologi. Forståelsesramme Onkologi = kræft. Gren inden for lægevidenskaben, der beskæftiger sig med kræftsygdomme og deres behandling Eksempler på forkerte besvarelser 1. Når man skal behandles for en lidelse hvor det er nødvendig med intravinøst tilførsel af kontrastvæske. 2. Svulstbehandling 3. Speciale i knogler 4. tarmesystemet 5. urinvejslidelser 6. strålebehandling 7. knogler 6

8 8. Noget der på en eller anden måde har forbindelse til blæren 9. overlæge i gigtsygdomme 10. et ikke kirurgisk indgreb 11. Kroppen 12. onkologi er noget om lunger 13. urinvejene 14. kvindesygdomme 15. Ældre sygdomme 16. tand behandling. Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Onkologi 14,2 % 40,5 % 45,3 % 7

9 4. Journal Rigtig Forkert Intet svar Journal 0,8 % 4,4 % 94,8 % Eksempelsætningen Du kan se din journal fra hospitalet på Forståelsesramme Journal = (elektronisk) journal med optegnelser, som sygehusvæsenet el. en praktiserende læge fører over en patients helbred og sygdomsforløb; synonym sygejournal. Stort ser alle kan svare, at der er en rapport, en bog, et sted på nettet, hvor man kan se ens sygdomshistorie. Det er godkendt. Andre kalder det en slags dagbog eller logbog, hvilket også er godkendt. Meget få forkerte besvarelse, som dog næppe vil føre til misforståelser, mest handler det om lidt for generelle definitioner, fx dokumentmappe. 8

10 Eksempler på forkerte besvarelser 1. Papir med mine personlige oplysninger 2. Journalen er alt hvad der er skrevet om mig i det offentlige system 3. det skriftlige materiale. Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Journal 0,8 % 3,6 % 95,6 % 9

11 5. Diagnose Rigtig Forkert Intet svar Diagnose 10,6 % 0,4 % 89,0 % Eksempelsætningen Vi har nu stillet en diagnose. Forståelsesramme Diagnose = bestemmelse af, hvilken sygdom en patient lyder af. Langt de fleste er tæt på i betydningen i deres forklaringer, og godkendt er fx navn på sygdom, et navn på en given lidelse. Godkendt er også forklaringer, der forstår begrebet blødere end som en bestemmelse: sandsynligt bud på, hvad man fejler. Ikke accepterede er forklaringer, som flytter fokus til årsagen til en sygdom eller behandlingsforløbet, fx En forklaring til årsagen til din sygdom og Fastsættelse af det man fejler med efterfølgende behandling. 10

12 Eksempler på forkerte besvarelser 1. Betyder den behandling der skal ske 2. Årsag til sygdom 3. Sygdommes kendetegn. Udlevering af medicin. 4. Et forsøg på at fastslå sygdommen opståen og omfang 5. Forudsigelse af hvad vedkommende fejler 6. En årsag til problemet 7. årsag 8. Diagnose er udtryk for at man fejler noget 9. En diagnose er noget, der gives til mennesker med særlige kendetegn 10. Lægens faglige vurdering af din sygdom. Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Diagnose 0,4 % 2,6 % 97,0 % 11

13 6. Ambulatoriet Rigtig Forkert Intet svar Ambulatoriet 15,6 % 20,2 % 64,3 % Eksempelsætningen Du skal møde til behandling i ambulatoriet. Forståelsesramme Ambulatorium = undersøgelses- og behandlingssted for patienter, som ikke er indlagt, ofte tilknyttet et hospital. Evt. sundhedshus. Klinik er godkendt, da man heller ikke her indlægges. Mange svarer i stil med der hvor den ambulante behandling foregår, hvilket er godkendt. Et sted på hospitalet er ikke godkendt, selvom det jo ikke nødvendigvis er forkert. Mange mener, at det er et modtagelsessted eller der, hvor boldprøver tages. Det er jo heller ikke forkert, at man modtages mv., men heller ikke dækkende nok til at blive accepteret. 12

14 Eksempler på forkerte besvarelser 1. en slags modtagelse 2. laboritorie fx blodprøver 3. der hvor man tager blodprøver 4. Afdeling på f.eks. sygehus hvor man foretager behandling af den specifikke lidelse 5. modtagelse hvorefter man viderestilles til diverse afd. 6. stedet for hastende behandling efter aftale 7. det sted man melder sin ankomst og så kommer man ind når lægen har tid 8. En form for labotorium Skadestue 10. En operationsstue 11. sted til akut behandling 12. et sted hvor de lige kam klare de overfladiske skrammer 13. andet ord for venteværelse 14. Stedet hvor studerende får undervisning? 13

15 Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Ambulatoriet 15,6 % 13,4 % 71,1 % 14

16 7. Screening Rigtig Forkert Intet svar Screening 2,2 % 44,1 % 53,7 % Eksempelsætningen Region Midtjylland tilbyder screening for fx brystkræft. Forståelsesramme Screening = undersøgelse af om en person har en bestemt (genetisk betinget) sygdom; kontrollerende undersøgelse el. test]. Besvarelser af typen røgtenundersøgelse eller undersøgelse ved hjælp af scanner er ikke godkendt. Forklaringer, der kun fokuserer på en sygdom, fx brystkræft er heller ikke godkendt, selvom man jo screener for brystkræft. I visse forklaringer indgår brystkræft, og det er godtaget, da ordet optræder i eksempelsætningen. Brede forståelser som undersøgelse, befolkningsundersøgelse og søge efter er godkendt. Besvarelser som en art stikprøve, bred undersøgelse af fx en bestemt aldersgruppe til at opdage en ofte forekommende sygdomme på et tidligt stadie er 15

17 godkendt. Mange forklaringer indeholder forebyggende undersøgelse, hvilket er godkendt i visse tilfælde. Eksempler på forkerte besvarelser 1. brystkræftundersøgelse med special udstyr 2. elektronisk undersøgelse 3. undersøgelse, en slags røntgen 4. test for brystkræft 5. ambulant undersøgelse af brystet 6. en undersøgelse med et apparat, som kan se ind i dig uden at åbne dig 7. Hurtig undersøgelse der giver en indikation 8. hurtig undersøgelse, ikke specielt dybtgående 9. forebyggende undersøgelse 10. en form for scanning 11. mammografi 12. undersøgelse med tekniske hjælpemidler 13. scanning 14. et skærmbillede af Screening betyder gennemfotografering 16. skarp/direkte røntgen 17. fancy ord for scanning 18. analyse med laser 19. en maskine, der kan se, om man har brystkræft 20. teknisk, teknologisk måling 16

18 Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Screening 15,8 % 2,2 % 82,0 % 17

19 8. Paramedicinere Rigtig Forkert Intet svar Paramedicinere 22,4 % 27,1 % 50,5 % Eksempelsætningen Paramedicinere har mindst fire et halvt års uddannelse og erfaring. Forståelsesramme Paramediciner = person, som ud over at køre ambulance, også yder førstehjælp ved ulykker. Ikke godkendt er en slags læge i light version, ambulancereddere, læger i ambulancer og sygeplejekse med ret til at medicinere. Godkendt er besvarelser af typen reddere med ekstrauddannelse, reddere med en uddannelse, som sætter dem i stand til at udføre en livreddende førstehjælp, en gylden mellemvej mellem en læge og en almindelig ambulancefører og Ambulancereddere der kan lidt mere end at køre stærkt. De kan starte behandlingen på skadestedet og behandle på vej til sygehuset. 18

20 Eksempler på forkerte besvarelser 1. Her spiller en samlet - holistisk - vurdering af en patient og dennes eventuelle lidelser/ behandling ind. 2. Arbejdere der arbejder i fag der er tilknyttet til lægefag, men ikke en del af den som fysioterapeuter. 3. Dem der undersøger de døde? 4. læger ud ad huset 5. specialister i noget med medicin 6. Ambulancefolk 7. ambulancelæge 8. halvstuderede læger 9. læger som kommer til ulykketilfældet 10. læger der har forstand på medicins virkning/bivirkninger 11. læge 12. det er et tåbeligt amerikansk ord vi har taget ind fordi vi ikke ønsker at sige sygeplejer/ redder. 13. psykiatrilæger 14. det er når man er død uden sygdom så kikker de på en om de kan finde noget der skylles ens død, så de kan blive kloger 15. en der undersøger død mennesker 16. udfarende læger 19

21 Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Paramedicinere 23,8 % 22,4 % 53,9 % 20

22 9. Responstiden Rigtig Forkert Intet svar Responstiden 10,4 % 36,7 % 52,9 % Eksempelsætningen Det skal gå stærkt, hvis responstiden skal overholdes. Forståelsesramme Responstid = den tid, det tager en ambulance (el. akutlægebil, brandbil,..) at komme frem. Mange svarer svartiden, hvilket ikke er godkendt, medmindre det er uddybet, hvad man mener. Ventetiden, besvarelsestid og lignende er ikke godkendt. En udbredt forståelse er, at responstiden er den tid, som det tager fra en prøve er taget, til man får sit svar. Det er ikke godkendt. Udrykningstid, reaktionstid og Tiden fra alarmen til patienten er i behandling er godkendt. Forklaringstypen den tidsramme, der sættes før ambulancen er fremme er godkendt. 21

23 Eksempler på forkerte besvarelser 1. ventetiden på diagnose 2. Ventetiden for behandling 3. Tilbagemeldingstiden 4. tid fra undersøgelse/prøve til svaret kommer 5. tidsrum inden en patient skal behandles 6. tiden fra smitte til der kan ses en sygdom 7. tiden fra man behandler til en reaktion opnås 8. Tiden efter indsættelse af medicin og til dens virkning konstateres 9. tid man har til at undersøge fx en blodprøve 10. Svartiden, bedre at bruge gode, danske ord for ikke at distancere sig til patienterne. 11. Svartiden på at prøver er tilbage til den syge 12. fra undersøgelse til behandling 13. fra man får medicin til den virker 14. et opsat tidsrum der maksimalt må gå før man får svar fra sin undersøgelse 15. Du skal have svar inden responstiden er gået 16. det er sygdom eller smitte der viser sig efter et stykke tid 17. det betyder hvor lang tid man har før man får tilbageslag 18. Den tid, hvor det er muligt at få patienten bragt til bevidsthed eller på anden måde behandle foreløbigt, således at den pågældende ved efterfølgende nærmere behandling kan reddes. 19. Den tid som politikkerne har sat for at man kan få behandling 22

24 Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Responstid 10,4 % 15,6 % 74,1 % 23

25 10. Anæstesilæge Rigtig Forkert Intet svar Anæstesilæge 20,8 % 5,8 % 73,5 % Eksempelsætningen Der er en anæstesilæge med om bord på helikopteren. Forståelsesramme Anæstesilæge = læge, som er ansvarlig for, at en patient ikke lider unødig overlast under bedøvelse (fx ved at beregne mængden af bedøvelsesmiddel, lede kontrollen af patientens blodtryk, åndedræt m.m.); synonym narkoselæge. Godkendt er den, der bedøver og smertebehandling. Ikke godkendt er overbygning på læge. Eksempler på forkerte besvarelser 1. noget med blod 24

26 2. læger på skadestuen 3. ældres sygdomme 4. børnelæge 5. hjertelæge 6. Speciallæge, mener det er noget med enten hjerte eller blodprop 7. en læge der kan mange ting ved sygdom og ulykker 8. mediciner i hukommelse Respondenternes forventning Inden respondenterne skulle forklare ordet, spurgte vi dem, om de vidste, hvad det betød. Hvis man svarede nej, skulle man ikke forklare det. Ja Nej Måske Anæstesilæge 20,8 % 10,8 % 68,5 % 25

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere