Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland"

Transkript

1 Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

2 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf Maj 2013

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 Indledning Tilfredshed med ambulancetjenesten... 5 Figur 1 Hvad er dit samlede indtryk af din seneste kontakt med ambulancetjenesten?... 5 Figur 2 "Hvad er dit samlede indtryk af din seneste kontakt med ambulancetjenesten?" fordelt på hastegrad... 5 Figur 3 Hvad havde størst betydning for det samlede indtryk?... 6 Figur 4 Hvad havde størst betydning for det samlede indtryk? Fordelt på hastegrad... 6 Tabel 1 Hvad er dit samlede indtryk af din seneste kontakt med ambulancetjenesten? Fordelt på kommuner Tilfredshed med oplevelsen af den præhospitale indsats KONTAKTEN MED AMK-VAGTCENTRALEN... 8 Figur 5 "Var du tilfreds med den hjælp du fik, da du ringede 1-1-2?"... 8 Figur 6 "Var medarbejderen imøde-kommende, da du ringede 1-1-2?" AMBULANCEPERSONALETS INDSATS... 9 Figur 7 "Forklarede ambulancepersonalet dig, hvad de foretog sig?"... 9 Figur 8 "Mødte ambulancepersonalet dig med respekt?"... 9 Figur 9 "Var du tryg ved ambulancepersonalets håndtering af situationen?"... 9 Figur 10 "Var ambulancepersonalet opmærksomme på dine ønsker/behov?"... 9 Figur 11 "Viste ambulancepersonalet omsorg over for dig?"... 9 Figur 12 "Blev dine pårørende inddraget i det omfang, som du ønskede det?" AMBULANCEN Figur 13 "Synes du, at ambulancen var hurtigt nok fremme i dit tilfælde?" Figur 14 "Var du tilfreds med ambulanceførerens kørsel?" Figur 15 "Var du tilfreds ambulancens komfort og indretning?" OVERLEVERING TIL SYGEHUS Figur 16 "Forløb overgangen mellem ambulance og hospital problemfrit?" Figur 17 "Virkede hospitalspersonalet forberedt på din situation, da du ankom?" Datagrundlag Svarprocent Baggrundsdata for respondenterne Figur 18 Aldersfordeling for personer, der besvarede spørgeskemaet Figur 19 Aldersfordeling for alle deltagere i undersøgelsen Figur 20 Hvem besvarede spørgeskemaet? BILAG 1 SVARFORDELINGER PÅ BAGGRUNDSDATA BILAG 2 SPØRGESKEMA Side 3

4 Indledning Der er i december og januar 2012/13 gennemført en patienttilfredshedsundersøgelse blandt alle nordjyske borgere, der over en periode på 4 uger har benyttet ambulancetjenesten. Formålet med undersøgelsen har været at sætte fokus på patienternes oplevelse af serviceniveauet i hele det præhospitale forløb, lige fra samtalen med sundhedsfaglig visitator i AMK-vagtcentralen til ankomsten på akutmodtagelsen nordjyske borgere fik tilsendt et spørgeskema, og heraf svarede 1294, hvilket giver en svarprocent på 57,2%. Svarpersonerne var alle personer, der er blevet transporteret med ambulance i en periode på 4 uger inden for en af de tre kørselskategorier A, B eller C, som dækker over følgende: Kørsel A: Akut, hastende og livstruende Kørsel B: Akut, hastende, men ikke livstruende Kørsel C: Ikke hastende ambulancebefordring Spørgsmålene dækker følgende hovedtemaer: Bestilling af ambulancen Ambulancepersonalets indsats Ambulancen Overlevering/modtagelse på hospitalet Samlet indtryk Svarpersonerne fik 21 spørgsmål i ovenstående kategorier og mulighed for at skrive supplerende kommentarer under hvert tema. Spørgeskemaet findes i bilag 2. I det følgende gennemgås svarene på de enkelte spørgsmål. Patienternes kontakt med ambulancepersonale m.m. er omtalt som præhospitalt personale, der omfatter ambulancepersonale, paramedicinere og akutlæger. Side 4

5 1 Tilfredshed med ambulancetjenesten Brugernes overordnede tilfredshed med ambulancetjenesten ses i figuren herunder. Der er et tydeligt billede af, at langt de fleste borgere har været meget tilfredse 98,8% svarer, at de har et meget godt eller godt samlet indtryk af ambulancetjenesten. Kun 14 personer (1,1%) ud af de 1231, der har svaret, har haft en dårlig eller meget dårlig oplevelse. Figur 1 Hvad er dit samlede indtryk af din seneste kontakt med ambulancetjenesten? Opdeles svarene på hastegrad (figur 2) ses der ikke nogen markant forskel på vurderingen. Figur 2 "Hvad er dit samlede indtryk af din seneste kontakt med ambulancetjenesten?" fordelt på hastegrad Side 5

6 Figur 3 Hvad havde størst betydning for det samlede indtryk? Som det ses i figur 3 er det ambulancepersonalet, der har den største betydning for oplevelsen af ambulancetjenesten. Også når svarene deles op på de tre kørselsformer (figur 3) er svarfordelingen nogenlunde den samme, hvor man måske kunne formode, at udrykningstiden spillede en større rolle for personer, der har kørt med en kørsel A. Men det er mødet med ambulancepersonalet, der har størst betydning, og i kommentarerne til spørgsmålene er der også et klart billede af, at respondenterne har et meget positivt indtryk af det præhospitale personale. Figur 4 Hvad havde størst betydning for det samlede indtryk? Fordelt på hastegrad Der er kun meget små forskelle i vurderingen af ambulancetjenesten på regionsplan. I tabellen herunder er den samlede vurdering fordelt på kommuner, og det ses, at det er meget få personer, der ikke har en samlet vurdering, der er meget god eller god. Hjørring Kommune er det område med flest personer, der har svaret dårligt eller meget dårligt, men det er kun 6 personer, der har denne vurdering. Laves denne opgørelse på postnummer-niveau er billedet det Side 6

7 samme, og der er kun marginale afvigelser. Alt i alt er der altså en udbredt stor tilfredshed med ambulancetjenesten i regionen. Tabel 1 Hvad er dit samlede indtryk af din seneste kontakt med ambulancetjenesten? Fordelt på kommuner Meget Meget godt Godt Dårligt dårligt Total % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Aalborg Kommune 87% % 53 1% 3 0% 100% 422 Hjørring Kommune 89% 200 8% 18 3% 6 0% 100% 224 Jammerbugt Kommune 84% % 19 0% 0% 100% 121 Rebild Kommune 86% 89 14% 14 0% 0% 100% 103 Thisted Kommune 82% 74 17% 15 0% 1% 1 100% 90 Frederikshavn Kommune 81% 66 16% 13 1% 1 1% 1 100% 81 Mariagerfjord Kommune 80% 57 18% 13 0% 1% 1 100% 71 Morsø Kommune 87% 46 11% 6 2% 1 0% 100% 53 Vesthimmerlands Kommune 88% 28 13% 4 0% 0% 100% 32 Læsø Kommune 83% 5 17% 1 0% 0% 100% 6 Brønderslev Kommune 100% 1 0% 0% 0% 100% 1 Total Side 7

8 2 Tilfredshed med oplevelsen af den præhospitale indsats Herunder præsenteres svarfordelinger for spørgsmålene, der vedrører svarpersonernes oplevelse af kontakten med de præhospitale enheder/instanser for de tre temaer: Kontakten med AMK- Vagtcentralen, ambulancepersonalets indsats og overlevering til sygehus. Under alle tre emner ses markante positive vurderinger på stort set alle spørgsmål. Dog er der enkelte spørgsmål, hvor der er markant flere negative besvarelser end blandt de øvrige, fx på spørgsmålet: "Blev dine pårørende inddraget i det omfang, som du ønskede det?", hvor ca. 10% (113 personer) svarede Slet ikke. Vedrørende kørslen med ambulancen er der i figur 14 7,3% (90 personer), der svarede Slet ikke til "Var du tilfreds med ambulanceførerens kørsel?", og 8,1% (98 personer) svarede det samme til spørgsmålet: "Var du tilfreds ambulancens komfort og indretning?". Spørgsmålet med lavest samlet score er dog: "Virkede hospitalspersonalet forberedt på din situation, da du ankom?" figur 17, hvor kun 65,2% svarer i høj grad og 10, 6% svarer Slet ikke. Konklusionen på tilfredsheden er dog, at alle led i det præhospitale forløb klarer det meget flot. Det der skiller sig ud er spørgsmålet omkring inddragelse af pårørende, hvor en relativ stor andel mener, at pårørende ikke blev inddraget i tilstrækkelig grad. I forhold til overleveringen til hospitalet, er der desuden en relativ stor andel, som mener, at sygehuspersonalet ikke virker forberedt på patientens situation ved ankomsten. 2.1 KONTAKTEN MED AMK-VAGTCENTRALEN Figur 5 "Var du tilfreds med den hjælp du fik, da du ringede 1-1-2?" Figur 6 "Var medarbejderen imødekommende, da du ringede 1-1-2?" Side 8

9 2.2 AMBULANCEPERSONALETS INDSATS Figur 7 "Forklarede ambulancepersonalet dig, hvad de foretog sig?" Figur 8 "Mødte ambulancepersonalet dig med respekt?" Figur 9 "Var du tryg ved ambulancepersonalets håndtering af situationen?" Figur 10 "Var ambulancepersonalet opmærksomme på dine ønsker/behov?" Figur 11 "Viste ambulancepersonalet omsorg over for dig?" Figur 12 "Blev dine pårørende inddraget i det omfang, som du ønskede det?" Side 9

10 2.3 AMBULANCEN Figur 13 "Synes du, at ambulancen var hurtigt nok fremme i dit tilfælde?" Figur 14 "Var du tilfreds med ambulanceførerens kørsel?" Figur 15 "Var du tilfreds ambulancens komfort og indretning?" Side 10

11 2.4 OVERLEVERING TIL SYGEHUS Figur 16 "Forløb overgangen mellem ambulance og hospital problemfrit?" Figur 17 "Virkede hospitalspersonalet forberedt på din situation, da du ankom?" "Virkede hospitalspersonalet forberedt på din situation, da du ankom?" I høj grad 65,2% I nogen grad 20,0% I mindre grad Slet ikke 4,3% 10,6% N=1240 Side 11

12 3 Datagrundlag Undersøgelsen er gennemført af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Kvalitetsdokumentation, Region Midtjylland for Præhospitalt Beredskab i Region Nordjylland. Den omfatter personer, der har benyttet ambulancetjenesten i perioden 9. november 2012 til 5. december 2012 inden for kørselskategorierne A, B og C. Gennemsnitsalderen for hele populationen var 60,5 år, og gennemsnitsalderen for de personer, der besvarede spørgeskemaet var 61,5 år. 3.1 Svarprocent Der blev udsendt spørgeskema til 2352 personer. Heraf var der et bortfald på 88, som enten er døde i perioden mellem udtrækket og udsendelsen, eller som ikke har en gyldig adresse. Den reelle population bestod herefter af 2263 personer. Heraf svarede 1294, hvilket giver en svarprocent på 57,2%. Svarpersonerne modtog et spørgeskema med posten og kunne vælge enten at besvare det på papir eller via en hjemmeside. Svarpersonerne kunne også vælge at lade en anden svare for sig, hvis ikke det har været muligt selv at svare, eller hvis man fx var bevidstløs under transporten. Ca. en femtedel af alle de returnerede spørgeskemaer er udfyldt af en pårørende. En tilsvarende undersøgelse er gennemført i Region Midtjylland i Tendenserne i resultaterne i undersøgelsen fra Region Midtjylland ligger meget tæt op ad resultaterne i denne undersøgelse. 3.2 Baggrundsdata for respondenterne Figur 18 Aldersfordeling for personer, der besvarede spørgeskemaet Aldersfordeling for personer, der besvarede spørgskemaet Kvinder Mænd 44% 46% 11% 7% 5% 3% 4% 3% 6% 6% 13% 13% 16% 22% 0-19 år år år år år år 70+ år Side 12

13 Figur 19 Aldersfordeling for alle deltagere i undersøgelsen Aldersfordeling for alle deltagere i undersøgelsen Kvinder Mænd 46% 43% 9% 7% 8% 7% 5% 5% 7% 8% 12% 12% 17% 14% 0-19 år år år år år år 70+ år Figur 20 Hvem besvarede spørgeskemaet? Hvem besvarede spørgeskemaet? Patient Pårørende år år år år år år 70+ år Side 13

14 BILAG 1 SVARFORDELINGER PÅ BAGGRUNDSDATA 18. Hvad er dit samlede indtryk af din seneste kontakt med ambulancetjenesten? Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt Kvinder 0-19 år 83% 14% 3% 0% 100% år 70% 27% 3% 0% 100% år 88% 12% 0% 0% 100% år 89% 11% 0% 0% 100% år 95% 4% 1% 0% 100% år 90% 9% 0% 1% 100% 70+ år 85% 14% 1% 0% 100% Kvinder Total 87% 12% 1% 0% 100% Mænd 0-19 år 72% 26% 2% 0% 100% år 89% 11% 0% 0% 100% år 91% 9% 0% 0% 100% år 83% 12% 2% 2% 100% år 81% 18% 1% 0% 100% år 89% 11% 0% 0% 100% 70+ år 85% 15% 1% 0% 100% Mænd Total 85% 15% 1% 0% 100% 86% 13% 1% 0% 100% Hastegrad Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt Kvinder A 87% 12% 1% 0% 100% B 87% 10% 2% 0% 100% C 85% 14% 0% 1% 100% Kvinder Total 87% 12% 1% 0% 100% Mænd A 88% 12% 0% 0% 100% B 79% 20% 1% 0% 100% C 85% 14% 1% 0% 100% Mænd total 84% 15% 1% 0% 100% 86% 13% 1% 0% 100% Side 14

15 19. Hvad havde størst betydning for dit samlede indtryk? Ambulancens komfort/ Ambulance- Bestilling af Overlevering Udryknings- Hoved- indretning personalet ambulancen til sygehuset tiden total Kvinder 0-19 år 2% 75% 6% 3% 14% 100% år 0% 66% 3% 3% 28% 100% år 0% 77% 0% 14% 9% 100% år 3% 74% 0% 6% 16% 100% år 1% 76% 8% 5% 9% 100% år 2% 65% 13% 9% 10% 100% 70+ år 3% 64% 15% 7% 11% 100% Kvinderr Total 2% 68% 11% 7% 12% 100% Mænd 0-19 år 0% 65% 8% 5% 22% 100% år 6% 81% 0% 13% 0% 100% år 0% 85% 0% 5% 10% 100% år 0% 66% 14% 9% 11% 100% år 1% 63% 12% 11% 13% 100% år 2% 70% 9% 9% 11% 100% 70+ år 2% 64% 16% 8% 9% 100% Mænd Total 2% 67% 12% 8% 11% 100% 2% 67% 12% 8% 12% 100% Ambulancens komfort/ Ambulancepersonalet Bestilling af Overlevering Udryknings- Hoved- Hastegrad indretning ambulancen til sygehuset tiden total Kvinde A 2% 66% 9% 5% 18% 100% B 3% 73% 13% 4% 8% 100% C 2% 66% 10% 13% 8% 100% Kvinde Total 2% 68% 11% 6% 12% 100% Mand A 2% 65% 13% 5% 15% 100% B 2% 69% 13% 9% 8% 100% C 2% 66% 11% 14% 7% 100% Mand Total 2% 66% 12% 8% 11% 100% 2% 67% 12% 7% 11% 100% Side 15

16 4. Var du tilfreds med den hjælp du fik, da du ringede 1-1-2? Tænk på den sundhedsfaglige medarbejder du blev viderestillet til I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 78% 17% 3% 3% 100% år 80% 7% 13% 0% 100% år 80% 20% 0% 0% 100% år 73% 13% 7% 7% 100% år 93% 2% 5% 0% 100% år 80% 9% 5% 5% 100% 70+ år 82% 10% 7% 1% 100% Kvinder Total 82% 10% 6% 2% 100% Mænd 0-19 år 69% 23% 8% 0% 100% år 89% 11% 0% 0% 100% år 90% 10% 0% 0% 100% år 73% 12% 8% 8% 100% år 86% 8% 2% 4% 100% år 95% 4% 1% 0% 100% 70+ år 93% 4% 2% 1% 100% Mænd Total 89% 7% 3% 2% 100% 86% 8% 4% 2% 100% KFType 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I mindre grad 4. Slet ikke Kvinde A 85% 11% 3% 1% 100% B 81% 9% 6% 3% 100% C 76% 6% 16% 2% 100% Kvinde Total 82% 10% 6% 2% 100% Mand A 91% 6% 1% 1% 100% B 86% 8% 3% 4% 100% C 87% 6% 7% 0% 100% Mand Total 89% 7% 3% 2% 100% 86% 8% 4% 2% 100% Side 16

17 5. Var medarbejderen imødekommende, da du ringede 1-1-2? Tænk på den sundhedsfaglige medarbejder du blev viderestillet til I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 89% 9% 0% 3% 100% år 85% 8% 0% 8% 100% år 89% 11% 0% 0% 100% år 85% 0% 15% 0% 100% år 95% 3% 3% 0% 100% år 86% 6% 0% 8% 100% 70+ år 89% 6% 3% 2% 100% Kvinder Total 89% 6% 2% 3% 100% Mænd 0-19 år 79% 17% 4% 0% 100% år 88% 13% 0% 0% 100% år 100% 0% 0% 0% 100% år 88% 4% 4% 4% 100% år 87% 11% 0% 2% 100% år 91% 9% 0% 0% 100% 70+ år 95% 4% 1% 0% 100% Mænd Total 92% 7% 1% 1% 100% 90% 6% 2% 2% 100% Kørselsform 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I mindre grad 4. Slet ikke Kvinder A 85% 11% 3% 1% 100% B 81% 9% 6% 3% 100% C 76% 6% 16% 2% 100% Kvinder Total 82% 10% 6% 2% 100% Mænd A 91% 6% 1% 1% 100% B 86% 8% 3% 4% 100% C 87% 6% 7% 0% 100% Mand Total 89% 7% 3% 2% 100% 86% 8% 4% 2% 100% Side 17

18 6. Fik du at vide, hvornår du kunne forvente, at ambulancen kom? Ja, inden for 0-10 minutter Ja, inden for minutter Ja, inden for minutter Ja, inden for minutter Ja, efter 60 minutter eller mere Nej Kvinder 0-19 år 32% 25% 13% 3% 3% 23% 100% år 28% 20% 8% 8% 0% 36% 100% år 13% 20% 7% 7% 0% 53% 100% år 21% 24% 3% 7% 0% 45% 100% år 29% 18% 11% 6% 8% 29% 100% år 25% 23% 11% 4% 5% 33% 100% 70+ år 18% 22% 15% 13% 11% 22% 100% Kvinder Total 23% 22% 12% 8% 7% 28% 100% Mænd 0-19 år 34% 23% 7% 5% 2% 30% 100% år 40% 7% 13% 0% 0% 40% 100% år 23% 14% 18% 5% 0% 41% 100% år 32% 5% 14% 5% 5% 38% 100% år 37% 30% 4% 4% 1% 24% 100% år 28% 24% 8% 12% 2% 26% 100% 70+ år 30% 26% 10% 6% 6% 22% 100% Mænd Total 31% 24% 9% 7% 4% 26% 100% 27% 23% 10% 7% 5% 27% 100% Ja, inden for 0-10 minutter Ja, inden for minutter Ja, inden for minutter Ja, inden for minutter Ja, efter 60 minutter eller mere Hovedtot al Kørselsform Nej Kvinder A 36% 22% 6% 1% 1% 34% 100% B 15% 31% 15% 7% 5% 27% 100% C 11% 9% 18% 23% 20% 19% 100% Kvinder Total 23% 22% 12% 8% 7% 28% 100% Mænd A 40% 24% 5% 0% 1% 30% 100% B 26% 28% 11% 6% 4% 24% 100% C 19% 17% 14% 21% 10% 19% 100% Mand Total 31% 23% 9% 7% 4% 26% 100% 27% 23% 11% 7% 5% 27% 100% Side 18

19 7. Forklarede ambulancepersonalet dig, hvad de foretog sig? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 75% 16% 4% 4% 100% år 77% 13% 6% 3% 100% år 88% 13% 0% 0% 100% år 83% 14% 0% 3% 100% år 91% 6% 0% 3% 100% år 84% 9% 0% 6% 100% 70+ år 81% 9% 2% 8% 100% Kvinder Total 82% 10% 2% 6% 100% Mænd 0-19 år 76% 17% 2% 4% 100% år 79% 16% 0% 5% 100% år 82% 18% 0% 0% 100% år 82% 16% 3% 0% 100% år 74% 20% 0% 6% 100% år 87% 12% 0% 1% 100% 70+ år 77% 12% 2% 9% 100% Mænd Total 79% 14% 1% 6% 100% 81% 12% 1% 6% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 85% 11% 1% 3% 100% B 83% 8% 3% 5% 100% C 77% 12% 1% 10% 100% Kvinder Total 82% 10% 2% 6% 100% Mænd A 82% 12% 1% 5% 100% B 79% 14% 1% 6% 100% C 74% 19% 1% 7% 100% Mand Total 79% 14% 1% 6% 100% 81% 12% 1% 6% 100% Side 19

20 8. Mødte ambulancepersonalet dig med respekt? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 88% 3% 6% 3% 100% år 77% 13% 0% 10% 100% år 96% 4% 0% 0% 100% år 95% 3% 3% 0% 100% år 94% 3% 1% 3% 100% år 92% 6% 0% 2% 100% 70+ år 91% 3% 1% 4% 100% Kvinder Total 91% 4% 2% 3% 100% Mænd 0-19 år 88% 8% 2% 2% 100% år 89% 5% 0% 5% 100% år 95% 5% 0% 0% 100% år 88% 8% 0% 5% 100% år 87% 7% 4% 2% 100% år 95% 4% 0% 1% 100% 70+ år 89% 5% 2% 5% 100% Mænd Total 90% 5% 1% 3% 100% 91% 5% 2% 3% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 93% 4% 1% 2% 100% B 90% 4% 2% 3% 100% C 90% 4% 1% 5% 100% Kvinder Total 91% 4% 2% 3% 100% Mænd A 92% 3% 1% 3% 100% B 86% 8% 2% 4% 100% C 92% 6% 0% 2% 100% Mand Total 90% 5% 1% 3% 100% 90% 5% 2% 3% 100% Side 20

21 9. Var du tryg ved ambulancepersonalets håndtering af situationen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 89% 3% 6% 2% 100% år 81% 6% 13% 0% 100% år 92% 4% 4% 0% 100% år 95% 3% 0% 3% 100% år 95% 3% 0% 3% 100% år 93% 3% 1% 3% 100% 70+ år 91% 3% 3% 3% 100% Kvinder Total 91% 3% 3% 2% 100% Mænd 0-19 år 88% 8% 2% 2% 100% år 95% 0% 0% 5% 100% år 95% 5% 0% 0% 100% år 93% 5% 3% 0% 100% år 84% 10% 1% 5% 100% år 94% 5% 0% 1% 100% 70+ år 91% 2% 1% 6% 100% Mænd Total 91% 5% 1% 4% 100% 91% 4% 2% 3% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 92% 3% 2% 2% 100% B 92% 3% 3% 2% 100% C 90% 4% 3% 3% 100% Kvinder Total 91% 3% 3% 2% 100% Mænd A 91% 4% 1% 4% 100% B 89% 5% 1% 4% 100% C 93% 4% 1% 3% 100% Mand Total 91% 5% 1% 4% 100% 91% 4% 2% 3% 100% Side 21

22 10. Var ambulancepersonalet opmærksomme på dine ønsker og behov? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 81% 13% 3% 3% 100% år 79% 10% 10% 0% 100% år 88% 12% 0% 0% 100% år 86% 8% 6% 0% 100% år 95% 3% 1% 1% 100% år 91% 5% 1% 2% 100% 70+ år 85% 7% 3% 5% 100% Kvinder Total 87% 7% 3% 3% 100% Mænd 0-19 år 82% 9% 0% 9% 100% år 89% 6% 0% 6% 100% år 86% 14% 0% 0% 100% år 82% 13% 3% 3% 100% år 85% 10% 1% 5% 100% år 91% 9% 0% 1% 100% 70+ år 83% 7% 3% 7% 100% Mænd Total 85% 8% 2% 5% 100% 86% 8% 2% 4% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 92% 3% 2% 2% 100% B 92% 3% 3% 2% 100% C 90% 4% 3% 3% 100% Kvinder Total 91% 3% 3% 2% 100% Mænd A 91% 4% 1% 4% 100% B 89% 5% 1% 4% 100% C 93% 4% 1% 3% 100% Mand Total 91% 5% 1% 4% 100% 91% 4% 2% 3% 100% Side 22

23 11. Viste ambulancepersonalet omsorg over for dig? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 82% 12% 3% 3% 100% år 77% 13% 3% 6% 100% år 92% 8% 0% 0% 100% år 89% 8% 3% 0% 100% år 94% 1% 3% 3% 100% år 94% 3% 0% 3% 100% 70+ år 91% 3% 1% 4% 100% Kvinder Total 90% 5% 1% 3% 100% Mænd 0-19 år 83% 13% 2% 2% 100% år 89% 6% 0% 6% 100% år 100% 0% 0% 0% 100% år 82% 13% 3% 3% 100% år 84% 12% 0% 5% 100% år 94% 5% 0% 1% 100% 70+ år 90% 4% 1% 5% 100% Mænd Total 89% 6% 1% 4% 100% 90% 6% 1% 4% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 92% 3% 2% 2% 100% B 92% 3% 3% 2% 100% C 90% 4% 3% 3% 100% Kvinder Total 91% 3% 3% 2% 100% Mænd A 91% 4% 1% 4% 100% B 89% 5% 1% 4% 100% C 93% 4% 1% 3% 100% Mand Total 91% 5% 1% 4% 100% 91% 4% 2% 3% 100% Side 23

24 12. Blev dine pårørende inddraget i det omfang, som du ønskede det? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 81% 8% 5% 6% 100% år 69% 19% 4% 8% 100% år 100% 0% 0% 0% 100% år 79% 14% 4% 4% 100% år 75% 14% 0% 11% 100% år 75% 11% 2% 11% 100% 70+ år 76% 7% 5% 12% 100% Kvinder Total 77% 10% 4% 10% 100% Mænd 0-19 år 74% 13% 7% 7% 100% år 93% 0% 0% 7% 100% år 79% 16% 5% 0% 100% år 64% 18% 6% 12% 100% år 75% 15% 0% 10% 100% år 81% 10% 2% 7% 100% 70+ år 72% 12% 2% 15% 100% Mænd Total 75% 12% 2% 11% 100% 76% 11% 3% 10% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 78% 12% 2% 9% 100% B 77% 10% 3% 10% 100% C 75% 5% 7% 13% 100% Kvinder Total 77% 9% 4% 10% 100% Mænd A 78% 13% 2% 8% 100% B 70% 11% 4% 14% 100% C 74% 12% 1% 13% 100% Mand Total 74% 12% 2% 11% 100% 76% 11% 3% 11% 100% Side 24

25 13. Synes du, at ambulancen var hurtigt nok fremme i dit tilfælde? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 81% 8% 5% 6% 100% år 69% 19% 4% 8% 100% år 100% 0% 0% 0% 100% år 79% 14% 4% 4% 100% år 75% 14% 0% 11% 100% år 75% 11% 2% 11% 100% 70+ år 76% 7% 5% 12% 100% Kvinder Total 77% 10% 4% 10% 100% Mænd 0-19 år 74% 13% 7% 7% 100% år 93% 0% 0% 7% 100% år 79% 16% 5% 0% 100% år 64% 18% 6% 12% 100% år 75% 15% 0% 10% 100% år 81% 10% 2% 7% 100% 70+ år 72% 12% 2% 15% 100% Mænd Total 75% 12% 2% 11% 100% 76% 11% 3% 10% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 76% 15% 1% 7% 100% B 68% 22% 4% 6% 100% C 68% 20% 3% 9% 100% Kvinder Total 71% 19% 3% 7% 100% Mænd A 76% 17% 2% 5% 100% B 75% 15% 4% 5% 100% C 67% 24% 1% 7% 100% Mand Total 74% 18% 3% 6% 100% 73% 18% 3% 6% 100% Side 25

26 14. Var du tilfreds med ambulanceførerens kørsel? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 83% 6% 3% 8% 100% år 83% 10% 0% 7% 100% år 87% 9% 0% 4% 100% år 82% 15% 0% 3% 100% år 87% 5% 3% 5% 100% år 87% 6% 0% 7% 100% 70+ år 86% 6% 0% 8% 100% Kvinder Total 85% 7% 1% 7% 100% Mænd 0-19 år 89% 4% 2% 4% 100% år 90% 5% 0% 5% 100% år 91% 5% 0% 5% 100% år 89% 8% 3% 0% 100% år 86% 6% 0% 7% 100% år 89% 5% 0% 6% 100% 70+ år 84% 5% 0% 10% 100% Mænd Total 87% 5% 0% 8% 100% 86% 6% 1% 7% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 88% 4% 0% 8% 100% B 86% 10% 2% 4% 100% C 83% 7% 1% 10% 100% Kvinder Total 86% 7% 1% 7% 100% Mænd A 88% 3% 0% 9% 100% B 85% 6% 1% 9% 100% C 88% 9% 0% 3% 100% Mand Total 87% 5% 0% 8% 100% 86% 6% 1% 7% 100% Side 26

27 15. Var du tilfreds ambulancens komfort og indretning? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 77% 14% 0% 9% 100% år 69% 10% 14% 7% 100% år 61% 22% 13% 4% 100% år 73% 18% 6% 3% 100% år 73% 21% 1% 5% 100% år 82% 7% 1% 9% 100% 70+ år 81% 11% 1% 8% 100% Kvinder Total 78% 13% 2% 8% 100% Mænd 0-19 år 69% 25% 2% 4% 100% år 84% 11% 5% 0% 100% år 86% 10% 0% 5% 100% år 75% 22% 0% 3% 100% år 79% 13% 1% 8% 100% år 82% 9% 2% 7% 100% 70+ år 76% 10% 2% 12% 100% Mænd Total 78% 12% 2% 9% 100% 78% 12% 2% 8% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 77% 12% 3% 8% 100% B 80% 13% 2% 5% 100% C 75% 12% 2% 10% 100% Kvinder Total 78% 12% 2% 7% 100% Mænd A 80% 9% 1% 10% 100% B 78% 11% 3% 8% 100% C 72% 19% 1% 7% 100% Mand Total 78% 12% 2% 8% 100% 78% 12% 2% 8% 100% Side 27

28 16. Forløb overgangen mellem ambulance og hospital problemfrit? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 77% 11% 8% 5% 100% år 87% 3% 6% 3% 100% år 80% 12% 0% 8% 100% år 84% 14% 0% 3% 100% år 82% 9% 3% 6% 100% år 87% 6% 0% 7% 100% 70+ år 88% 5% 1% 6% 100% Kvinder Total 85% 7% 2% 6% 100% Mænd 0-19 år 84% 8% 6% 2% 100% år 90% 0% 10% 0% 100% år 82% 14% 0% 5% 100% år 79% 21% 0% 0% 100% år 81% 11% 0% 8% 100% år 86% 8% 1% 5% 100% 70+ år 80% 8% 1% 12% 100% Mænd Total 82% 9% 1% 8% 100% 83% 8% 2% 7% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 88% 6% 0% 6% 100% B 85% 8% 4% 2% 100% C 81% 7% 3% 9% 100% Kvinder Total 85% 7% 2% 6% 100% Mænd A 82% 8% 1% 9% 100% B 79% 10% 2% 9% 100% C 86% 10% 0% 4% 100% Mand Total 82% 9% 1% 8% 100% 83% 8% 2% 7% 100% Side 28

29 17. Virkede hospitalspersonalet forberedt på din situation, da du ankom? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder 0-19 år 52% 24% 12% 12% 100% år 65% 23% 6% 6% 100% år 50% 33% 4% 13% 100% år 51% 30% 8% 11% 100% år 58% 28% 4% 10% 100% år 70% 21% 1% 8% 100% 70+ år 68% 18% 4% 10% 100% Kvinder Total 63% 22% 5% 10% 100% Mænd 0-19 år 65% 20% 4% 10% 100% år 55% 25% 10% 10% 100% år 67% 24% 5% 5% 100% år 63% 20% 10% 7% 100% år 60% 23% 7% 11% 100% år 75% 18% 1% 6% 100% 70+ år 66% 16% 3% 15% 100% Mænd Total 67% 18% 4% 11% 100% 65% 20% 4% 11% 100% Kørselsform I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kvinder A 65% 23% 3% 9% 100% B 62% 24% 6% 9% 100% C 64% 19% 5% 13% 100% Kvinder Total 64% 22% 5% 10% 100% Mænd A 67% 18% 3% 12% 100% B 62% 20% 5% 13% 100% C 72% 17% 5% 7% 100% Mand Total 67% 18% 4% 11% 100% 65% 20% 4% 10% 100% Side 29

30 BILAG 2 SPØRGESKEMA Side 30

31 Side 31

Patienttilfredshedsundersøgelse

Patienttilfredshedsundersøgelse af Flemming Bøgh Jensen og Esbern Mørck Patienttilfredshedsundersøgelse Præhospitalt Beredskab 2015 MANGE TILFREDSE PATIENTER I FORBINDELSE MED AMK-VAGTCENTRALEN, AMBULANCETJENE- STEN OG AKUTLÆGEBILERNE

Læs mere

Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2012

Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2012 Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Brugernes oplevelse

Læs mere

Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2015

Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2015 Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Brugernes oplevelse

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BILLAG EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER

BILLAG EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER BILLAG EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER NOVEMBER 2012 DELRAPPORT PROJEKT EVALUERING AF PRÆHOSPITAL PLAN (PEPP) Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

STATUS VEDRØRENDE DEN MIDLERTIDIGE DRIFTSMO- DEL VED REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED

STATUS VEDRØRENDE DEN MIDLERTIDIGE DRIFTSMO- DEL VED REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED Patientforløb AC-Fuldmægtig Rikke Sandorff Nielsen-Man Direkte +4529629768 rsnm@rn.dk 2. september 2016 STATUS VEDRØRENDE DEN MIDLERTIDIGE DRIFTSMO- DEL VED REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED Den 13.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyre-Ambulatoriet Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik Holter Afdeling For Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Børn og Unge Akutmodtagelse - RHV Børn og Unge Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rapport. Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren. Social, sundhed & arbejdsmarked DEFACTUM

Rapport. Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren. Social, sundhed & arbejdsmarked DEFACTUM Rapport Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren DEFACTUM Social, sundhed & arbejdsmarked Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren DEFACTUM, Region Midtjylland, 2016 Emneord: Patientoplevelser,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den præhospitale indsats i Region Sjælland

Den præhospitale indsats i Region Sjælland Den præhospitale indsats i Region Sjælland En undersøgelse af borgernes oplevelser og tilfredshed Notat Pernille Skovbo Rasmussen Helle Max Martin Kåre Jansbøl KORA Det Nationale Institut for Kommuners

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Svangreambulatoriet Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere