Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus"

Transkript

1 Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 57 % af de indlagte patienter. 57 % 60 % % Enheden for Brugerundersøgelser LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. i specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Øre-Næse-Hals på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 4_1. Kontaktperson informerer løbende under indlæggelsen (16) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (17) 16_3. Informationen på sygehusets hjemmeside er god (5) 8_6. Behov for hjælp til personlig hygiejne bliver dækket (70) 8_10. Samarbejdet mellem plejepersonalet og lægerne er godt (108) 15. Den skriftlige information er god (87) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (99) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (115) 22. Det samlede indtryk er godt (128) 16. Den mundtlige information er god (125) 8_7. Behov for hjælp til at spise og drikke bliver dækket (69) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (112) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (88) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (127) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (103) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (118) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (128) 8_11(2). Planer for behandlingsforløbet bliver overholdt (112) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (127) 8_11(1). Der bliver lagt planer for behandlingsforløbet (121) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (52) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (103) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (77) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (125) 22_2. Det samlede indtryk af maden er godt (122) 9. Patienten oplever ikke fejl (128) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (114) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (81) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (91) 22_1. Rengøringsstandarden på afdelingen er god (127) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (90) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (18) 16_4. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (123) 14. Patienten modtager skriftlig information (105) 8_8. Behov fro søvn og hvile bliver dækket (122) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (78) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (9) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (105) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (28) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (50) 100 * G G G G G G G G 95 5 G U * * G G O G G G G * * * U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering i specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (88) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (90) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (127) G U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,9 56,9 3,9 2,3 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 88 34,1 61,4 2,3 2,3 G 0-59 år 54 25,9 66,7 3,7 3, år 34 47,1 52,9 0,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 88 34,1 61,4 2,3 2,3 - - Mand 45 31,1 62,2 4,4 2,2 - - Kvinde 43 37,2 60,5 0,0 2, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 88 34,1 61,4 2,3 2, _1. Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, mens du ventede? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) Ja Nej i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 90 88,9 11, år 56 87,5 12, år 34 91,2 8,8 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 90 88,9 11,1 - - Mand 46 89,1 10,9 - - Kvinde 44 88,6 11, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 90 88,9 11,1 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 5

6 2. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,0 45,0 3,6 1,5 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,6 54,3 4,7 2,4 U 0-59 år 78 32,1 64,1 1,3 2, år 49 49,0 38,8 10,2 2,0 - - Akut indlagt 33 30,3 57,6 9,1 3,0 - - Planlagt indlagt 94 41,5 53,2 3,2 2,1 - - Mand 71 40,8 47,9 7,0 4,2 - - Kvinde 56 35,7 62,5 1,8 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,6 54,3 4,7 2,4 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 6

7 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (28) 4_1. Kontaktperson informerer løbende under indlæggelsen (16) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (17) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (103) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (128) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (81) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (91) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (99) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (112) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (103) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (115) 8_6. Behov for hjælp til personlig hygiejne bliver dækket (70) 8_7. Behov for hjælp til at spise og drikke bliver dækket (69) 8_8. Behov fro søvn og hvile bliver dækket (122) 8_10. Samarbejdet mellem plejepersonalet og lægerne er godt (108) * U 100 * G G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at angive årsagen til, at han/hun ikke fik dækket sit søvnbehov i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 8_9). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 7

8 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,9 21,1 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 28 64,3 35,7 * U 0-59 år 13 53,8 46, år 15 73,3 26,7 - - Akut indlagt 13 61,5 38,5 - - Planlagt indlagt 15 66,7 33,3 - - Mand 16 62,5 37,5 - - Kvinde 12 66,7 33, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 28 64,3 35, _1. Blev du under indlæggelsen informeret løbende af din/dine kontaktperson(er)? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) Ja Nej i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,0 0,0 * år 7 100,0 0, år 9 100,0 0,0 - - Akut indlagt 6 100,0 0,0 - - Planlagt indlagt ,0 0,0 - - Mand 8 100,0 0,0 - - Kvinde 8 100,0 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,0 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 8

9 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,2 57,0 2,5 0,4 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 17 35,3 64,7 0,0 0,0 G 0-59 år 7 42,9 57,1 0,0 0, år 10 30,0 70,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 7 14,3 85,7 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 10 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Mand 9 22,2 77,8 0,0 0,0 - - Kvinde 8 50,0 50,0 0,0 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 17 35,3 64,7 0,0 0, Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,3 60,2 4,9 1,6 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,1 65,0 4,9 0,0 G 0-59 år 67 26,9 68,7 4,5 0, år 36 36,1 58,3 5,6 0,0 - - Akut indlagt 26 23,1 69,2 7,7 0,0 - - Planlagt indlagt 77 32,5 63,6 3,9 0,0 - - Mand 61 29,5 65,6 4,9 0,0 - - Kvinde 42 31,0 64,3 4,8 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,1 65,0 4,9 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 9

10 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,6 92,5 5,9 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 128 0,0 94,5 5,5 G 0-59 år 79 0,0 96,2 3, år 49 0,0 91,8 8,2 - - Akut indlagt 34 0,0 91,2 8,8 - - Planlagt indlagt 94 0,0 95,7 4,3 - - Mand 70 0,0 97,1 2,9 - - Kvinde 58 0,0 91,4 8, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 128 0,0 94,5 5, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals 926 2,2 90,0 7,8 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 81 1,2 90,1 8,6 G 0-59 år 54 1,9 88,9 9, år 27 0,0 92,6 7,4 - - Akut indlagt 17 5,9 94,1 0,0 - - Planlagt indlagt 64 0,0 89,1 10,9 - - Mand 50 2,0 92,0 6,0 - - Kvinde 31 0,0 87,1 12, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 81 1,2 90,1 8,6 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 10

11 8_1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 91 20,9 69,2 7,7 2, år 58 17,2 70,7 10,3 1, år 33 27,3 66,7 3,0 3,0 - - Akut indlagt 23 30,4 52,2 13,0 4,3 - - Planlagt indlagt 68 17,6 75,0 5,9 1,5 - - Mand 53 24,5 67,9 5,7 1,9 - - Kvinde 38 15,8 71,1 10,5 2, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 91 20,9 69,2 7,7 2, _2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en fra plejepersonalet om din behandling og pleje, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 99 29,3 67,7 2,0 1, år 65 27,7 72,3 0,0 0, år 34 32,4 58,8 5,9 2,9 - - Akut indlagt 27 29,6 63,0 3,7 3,7 - - Planlagt indlagt 72 29,2 69,4 1,4 0,0 - - Mand 55 27,3 67,3 3,6 1,8 - - Kvinde 44 31,8 68,2 0,0 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 99 29,3 67,7 2,0 1,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 11

12 8_3. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,1 38,4 2,7 1, år 73 53,4 41,1 4,1 1, år 39 64,1 33,3 0,0 2,6 - - Akut indlagt 31 48,4 41,9 6,5 3,2 - - Planlagt indlagt 81 60,5 37,0 1,2 1,2 - - Mand 63 60,3 34,9 1,6 3,2 - - Kvinde 49 53,1 42,9 4,1 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,1 38,4 2,7 1, _4. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,3 35,9 5,8 1, år 65 50,8 38,5 9,2 1, år 38 65,8 31,6 0,0 2,6 - - Akut indlagt 28 35,7 39,3 17,9 7,1 - - Planlagt indlagt 75 64,0 34,7 1,3 0,0 - - Mand 56 62,5 32,1 3,6 1,8 - - Kvinde 47 48,9 40,4 8,5 2, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,3 35,9 5,8 1,9 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 12

13 8_5. Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,5 33,0 3,5 0, år 73 57,5 38,4 4,1 0, år 42 73,8 23,8 2,4 0,0 - - Akut indlagt 32 43,8 53,1 3,1 0,0 - - Planlagt indlagt 83 71,1 25,3 3,6 0,0 - - Mand 66 66,7 30,3 3,0 0,0 - - Kvinde 49 59,2 36,7 4,1 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,5 33,0 3,5 0, _6. Fik du dækket dit behov for at få hjælp til personlig hygiejne under indlæggelsen? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 70 65,7 32,9 1,4 0, år 42 59,5 38,1 2,4 0, år 28 75,0 25,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 22 63,6 31,8 4,5 0,0 - - Planlagt indlagt 48 66,7 33,3 0,0 0,0 - - Mand 39 69,2 28,2 2,6 0,0 - - Kvinde 31 61,3 38,7 0,0 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 70 65,7 32,9 1,4 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 13

14 8_7. Fik du dækket dit behov for at få hjælp til at spise og drikke under indlæggelsen? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 69 62,3 33,3 4,3 0, år 47 59,6 36,2 4,3 0, år 22 68,2 27,3 4,5 0,0 - - Akut indlagt 19 63,2 31,6 5,3 0,0 - - Planlagt indlagt 50 62,0 34,0 4,0 0,0 - - Mand 39 66,7 25,6 7,7 0,0 - - Kvinde 30 56,7 43,3 0,0 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 69 62,3 33,3 4,3 0, _8. Fik du dækket dit behov for søvn og hvile under indlæggelsen? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,2 30,3 17,2 3, år 76 44,7 31,6 19,7 3, år 46 56,5 28,3 13,0 2,2 - - Akut indlagt 34 44,1 29,4 23,5 2,9 - - Planlagt indlagt 88 51,1 30,7 14,8 3,4 - - Mand 68 60,3 22,1 16,2 1,5 - - Kvinde 54 35,2 40,7 18,5 5, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,2 30,3 17,2 3,3 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 14

15 8_10. Hvordan vurderer du, at plejepersonalet og lægerne samarbejdede om din pleje og behandling? godt Godt Dårligt dårligt i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,3 64,8 0,9 0, år 67 23,9 73,1 1,5 1, år 41 48,8 51,2 0,0 0,0 - - Akut indlagt 27 29,6 70,4 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 81 34,6 63,0 1,2 1,2 - - Mand 61 36,1 63,9 0,0 0,0 - - Kvinde 47 29,8 66,0 2,1 2, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,3 64,8 0,9 0,9 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 15

16 BEHANDLINGSFORLØB 8_11(1). Der bliver lagt planer for behandlingsforløbet (121) 8_11(2). Planer for behandlingsforløbet bliver overholdt (112) 9. Patienten oplever ikke fejl (128) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (9) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (114) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (77) G * * O G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 16

17 8_11(1). Oplevede du, at der blev lagt planer for dit behandlingsforløb? Ja Nej i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,6 7, år 76 92,1 7, år 45 93,3 6,7 - - Akut indlagt 31 96,8 3,2 - - Planlagt indlagt 90 91,1 8,9 - - Mand 67 94,0 6,0 - - Kvinde 54 90,7 9, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,6 7, _11(2). Oplevede du, at de planer, der blev lagt for dit behandlingsforløb, blev overholdt under din indlæggelse? (Omfatter kun patienter, som har oplevet, at der blev lagt en plan) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,6 32,1 6,3 0, år 70 52,9 38,6 8,6 0, år 42 76,2 21,4 2,4 0,0 - - Akut indlagt 30 53,3 30,0 16,7 0,0 - - Planlagt indlagt 82 64,6 32,9 2,4 0,0 - - Mand 63 65,1 30,2 4,8 0,0 - - Kvinde 49 57,1 34,7 8,2 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,6 32,1 6,3 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 17

18 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,1 88,9 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 128 9,4 90,6 G 0-59 år 79 11,4 88, år 49 6,1 93,9 - - Akut indlagt 34 20,6 79,4 - - Planlagt indlagt 94 5,3 94,7 - - Mand 71 12,7 87,3 - - Kvinde 57 5,3 94, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 128 9,4 90, Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,9 43,3 21,0 18,7 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 9 33,3 44,4 22,2 0,0 * * 0-59 år 7 14,3 57,1 28,6 0, år 2 100,0 0,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 4 50,0 25,0 25,0 0,0 - - Planlagt indlagt 5 20,0 60,0 20,0 0,0 - - Mand 6 50,0 33,3 16,7 0,0 - - Kvinde 3 0,0 66,7 33,3 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 9 33,3 44,4 22,2 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 18

19 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,1 11,1 15,8 68,0 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 114 4,4 5,3 11,4 78,9 O 0-59 år 72 5,6 6,9 12,5 75, år 42 2,4 2,4 9,5 85,7 - - Akut indlagt 28 7,1 10,7 3,6 78,6 - - Planlagt indlagt 86 3,5 3,5 14,0 79,1 - - Mand 62 6,5 8,1 11,3 74,2 - - Kvinde 52 1,9 1,9 11,5 84, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 114 4,4 5,3 11,4 78, Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,8 62,9 3,6 1,7 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 77 35,1 57,1 5,2 2,6 G 0-59 år 52 28,8 61,5 7,7 1, år 25 48,0 48,0 0,0 4,0 - - Akut indlagt 18 27,8 50,0 11,1 11,1 - - Planlagt indlagt 59 37,3 59,3 3,4 0,0 - - Mand 43 30,2 62,8 4,7 2,3 - - Kvinde 34 41,2 50,0 5,9 2, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 77 35,1 57,1 5,2 2,6 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 19

20 INFORMATION 14. Patienten modtager skriftlig information (105) 15. Den skriftlige information er god (87) 16. Den mundtlige information er god (125) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (125) 16_3. Informationen på sygehusets hjemmeside er god (5) G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 16_2 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 20

21 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Ja, før og under indlæggelsen Nej, jeg fik ikke tilbudt det i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,0 11,2 9,9 18,8 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,0 10,5 14,3 15,2 G 0-59 år 69 59,4 11,6 15,9 13, år 36 61,1 8,3 11,1 19,4 - - Akut indlagt 20 45,0 30,0 0,0 25,0 - - Planlagt indlagt 85 63,5 5,9 17,6 12,9 - - Mand 54 57,4 13,0 11,1 18,5 - - Kvinde 51 62,7 7,8 17,6 11, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,0 10,5 14,3 15, Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,7 64,5 2,2 0,6 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 87 31,0 66,7 2,3 0,0 G 0-59 år 59 27,1 69,5 3,4 0, år 28 39,3 60,7 0,0 0,0 - - Akut indlagt 14 14,3 78,6 7,1 0,0 - - Planlagt indlagt 73 34,2 64,4 1,4 0,0 - - Mand 42 26,2 73,8 0,0 0,0 - - Kvinde 45 35,6 60,0 4,4 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 87 31,0 66,7 2,3 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 21

22 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,3 54,7 4,1 0,9 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,6 58,4 4,0 0,0 G 0-59 år 78 29,5 66,7 3,8 0, år 47 51,1 44,7 4,3 0,0 - - Akut indlagt 32 25,0 68,8 6,3 0,0 - - Planlagt indlagt 93 41,9 54,8 3,2 0,0 - - Mand 69 44,9 53,6 1,4 0,0 - - Kvinde 56 28,6 64,3 7,1 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,6 58,4 4,0 0, _1. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,0 31,2 4,0 4, år 78 53,8 34,6 5,1 6, år 47 70,2 25,5 2,1 2,1 - - Akut indlagt 32 37,5 43,8 12,5 6,3 - - Planlagt indlagt 93 67,7 26,9 1,1 4,3 - - Mand 67 64,2 28,4 4,5 3,0 - - Kvinde 58 55,2 34,5 3,4 6, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,0 31,2 4,0 4,8 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 22

23 16_2. Har du i forbindelse med din indlæggelse søgt information om din sygdom og/eller undersøgelse/behandling på internettet? Ja, sygehusets side Ja, andre sider Ja, andre og sygehusets Nej i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 109 1,8 40,4 2,8 55, år 75 2,7 42,7 4,0 50, år 34 0,0 35,3 0,0 64,7 - - Akut indlagt 30 3,3 33,3 0,0 63,3 - - Planlagt indlagt 79 1,3 43,0 3,8 51,9 - - Mand 57 1,8 35,1 1,8 61,4 - - Kvinde 52 1,9 46,2 3,8 48, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 109 1,8 40,4 2,8 55, _3. Hvordan vurderer du den information om din sygdom og/eller undersøgelse/behandling, du fandt på sygehusets hjemmeside? (Omfatter kun patienter, som har søgt information på sygehusets hjemmeside) god God Dårlig dårlig i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 5 20,0 80,0 0,0 0, år 5 20,0 80,0 0,0 0, år 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 4 25,0 75,0 0,0 0,0 - - Mand 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Kvinde 3 0,0 100,0 0,0 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 5 20,0 80,0 0,0 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 23

24 UDSKRIVELSE 16_4. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (123) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (127) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (18) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (52) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (78) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (50) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (105) G G * * G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 20_2 er en opsamling af spørgsmål 20_2a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20_2a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 24

25 16_4. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit behandlingsforløb i forbindelse med din udskrivelse? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for en afsluttende samtale) Ja Nej i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,8 12, år 75 89,3 10, år 48 85,4 14,6 - - Akut indlagt 34 76,5 23,5 - - Planlagt indlagt 89 92,1 7,9 - - Mand 67 86,6 13,4 - - Kvinde 56 89,3 10, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,8 12, Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,6 45,9 5,4 1,1 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,9 54,3 3,9 0,8 G 0-59 år 77 42,9 51,9 3,9 1, år 50 38,0 58,0 4,0 0,0 - - Akut indlagt 32 18,8 68,8 9,4 3,1 - - Planlagt indlagt 95 48,4 49,5 2,1 0,0 - - Mand 69 43,5 52,2 4,3 0,0 - - Kvinde 58 37,9 56,9 3,4 1, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,9 54,3 3,9 0,8 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 25

26 18. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,7 55,8 4,0 2,5 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 18 44,4 44,4 11,1 0,0 G 0-59 år 13 46,2 38,5 15,4 0, år 5 40,0 60,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 3 33,3 33,3 33,3 0,0 - - Planlagt indlagt 15 46,7 46,7 6,7 0,0 - - Mand 9 55,6 22,2 22,2 0,0 - - Kvinde 9 33,3 66,7 0,0 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 18 44,4 44,4 11,1 0, Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,6 64,4 7,5 4,5 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 52 3,8 88,5 5,8 1,9 * * 0-59 år 36 0,0 91,7 5,6 2, år 16 12,5 81,3 6,3 0,0 - - Akut indlagt 17 5,9 82,4 5,9 5,9 - - Planlagt indlagt 35 2,9 91,4 5,7 0,0 - - Mand 29 6,9 86,2 6,9 0,0 - - Kvinde 23 0,0 91,3 4,3 4, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 52 3,8 88,5 5,8 1,9 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 26

27 20. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals 826 9,1 15,8 12,7 62,5 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 78 5,1 15,4 15,4 64,1 G 0-59 år 47 6,4 12,8 17,0 63, år 31 3,2 19,4 12,9 64,5 - - Akut indlagt 24 12,5 20,8 12,5 54,2 - - Planlagt indlagt 54 1,9 13,0 16,7 68,5 - - Mand 46 4,3 23,9 15,2 56,5 - - Kvinde 32 6,3 3,1 15,6 75, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 78 5,1 15,4 15,4 64, _1. Vurderer du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, at du har kendskab til dine muligheder for at få hjælp til livsstilsændringer (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 50 24,0 28,0 8,0 40, år 32 31,3 25,0 12,5 31, år 18 11,1 33,3 0,0 55,6 - - Akut indlagt 14 28,6 21,4 7,1 42,9 - - Planlagt indlagt 36 22,2 30,6 8,3 38,9 - - Mand 29 24,1 31,0 3,4 41,4 - - Kvinde 21 23,8 23,8 14,3 38, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 50 24,0 28,0 8,0 40,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 27

28 20_2. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om noget? Ja Nej i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,7 73, år 71 28,2 71, år 34 23,5 76,5 - - Akut indlagt 28 21,4 78,6 - - Planlagt indlagt 77 28,6 71,4 - - Mand 59 25,4 74,6 - - Kvinde 46 28,3 71, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,7 73, _2a. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om følgende: Efterbehandling/genoptræning? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 68 7,4 13,2 10,3 69, år 46 6,5 15,2 13,0 65, år 22 9,1 9,1 4,5 77,3 - - Akut indlagt 20 5,0 20,0 15,0 60,0 - - Planlagt indlagt 48 8,3 10,4 8,3 72,9 - - Mand 41 7,3 14,6 9,8 68,3 - - Kvinde 27 7,4 11,1 11,1 70, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 68 7,4 13,2 10,3 69,1 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 28

29 20_2b. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om følgende: Den medicin du skulle tage? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 77 3,9 9,1 6,5 80, år 56 5,4 10,7 7,1 76, år 21 0,0 4,8 4,8 90,5 - - Akut indlagt 22 4,5 4,5 9,1 81,8 - - Planlagt indlagt 55 3,6 10,9 5,5 80,0 - - Mand 40 5,0 10,0 2,5 82,5 - - Kvinde 37 2,7 8,1 10,8 78, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 77 3,9 9,1 6,5 80, _2c. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om følgende: Ved hvilke ændringer i din tilstand du skulle kontakte din læge eller sygehus? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling 101 5,9 11,9 8,9 73, år 70 7,1 11,4 10,0 71, år 31 3,2 12,9 6,5 77,4 - - Akut indlagt 28 3,6 3,6 10,7 82,1 - - Planlagt indlagt 73 6,8 15,1 8,2 69,9 - - Mand 56 5,4 10,7 5,4 78,6 - - Kvinde 45 6,7 13,3 13,3 66, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir 101 5,9 11,9 8,9 73,3 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 29

30 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (118) 22. Det samlede indtryk er godt (128) 22_1. Rengøringsstandarden på afdelingen er god (127) 22_2. Det samlede indtryk af maden er godt (122) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 30

31 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,4 50,9 4,5 1,2 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,5 53,4 4,2 0,8 G 0-59 år 73 34,2 58,9 5,5 1, år 45 53,3 44,4 2,2 0,0 - - Akut indlagt 28 28,6 57,1 14,3 0,0 - - Planlagt indlagt 90 45,6 52,2 1,1 1,1 - - Mand 66 37,9 57,6 3,0 1,5 - - Kvinde 52 46,2 48,1 5,8 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,5 53,4 4,2 0, Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Øre-Næse-Hals ,5 47,4 3,5 1,5 - Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,1 50,0 3,9 0,0 G 0-59 år 79 39,2 57,0 3,8 0, år 49 57,1 38,8 4,1 0,0 - - Akut indlagt 34 26,5 61,8 11,8 0,0 - - Planlagt indlagt 94 53,2 45,7 1,1 0,0 - - Mand 71 47,9 49,3 2,8 0,0 - - Kvinde 57 43,9 50,9 5,3 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,1 50,0 3,9 0,0 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 31

32 22_1. Hvordan vurderer du alt i alt, at rengøringsstandarden var på afdelingen? god God Dårlig dårlig i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,9 70,1 11,0 0, år 78 19,2 70,5 10,3 0, år 49 18,4 69,4 12,2 0,0 - - Akut indlagt 34 14,7 61,8 23,5 0,0 - - Planlagt indlagt 93 20,4 73,1 6,5 0,0 - - Mand 71 23,9 67,6 8,5 0,0 - - Kvinde 56 12,5 73,2 14,3 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,9 70,1 11,0 0, _2. Hvad var dit samlede indtryk af maden på sygehuset? godt Godt Dårligt dårligt i Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling ,2 64,8 8,2 0, år 73 16,4 72,6 11,0 0, år 49 40,8 53,1 4,1 2,0 - - Akut indlagt 33 18,2 66,7 15,2 0,0 - - Planlagt indlagt 89 29,2 64,0 5,6 1,1 - - Mand 68 32,4 57,4 8,8 1,5 - - Kvinde 54 18,5 74,1 7,4 0, _2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir ,2 64,8 8,2 0,8 - - LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 32

33 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling , ,0 - Speciale Øre-Næse-Hals , ,3 - Alder 0-59 år 79 61, ,0 0, år 50 38, ,3 0,0000 Indlæggelsesform Akut indlagt 34 26, ,0 0,6075 Planlagt indlagt 95 73, ,0 0,6075 Køn Mand 71 55, ,5 0,1638 Kvinde 58 45, ,2 0,1638 Afsnit 8001_2211 Alb Neuro, Hoved og Hals Kir , ,0 - Indlæggelsestid 1-2 dage , ,7 * 3-7 dage 27 20, ,8 * 8-14 dage 1 0,8 3 33,3 * 15+ dage ,0 * Udfyldt skema Patient , Pårørende 13 10, Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet i specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 33

34 OVERSIGTSFIGUR FOR 8001_2211 ALB NEURO, HOVED OG HALS KIR 4_1. Kontaktperson informerer løbende under indlæggelsen (16) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (17) 16_3. Informationen på sygehusets hjemmeside er god (5) 8_6. Behov for hjælp til personlig hygiejne bliver dækket (70) 8_10. Samarbejdet mellem plejepersonalet og lægerne er godt (108) 15. Den skriftlige information er god (87) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (99) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (115) 22. Det samlede indtryk er godt (128) 16. Den mundtlige information er god (125) 8_7. Behov for hjælp til at spise og drikke bliver dækket (69) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (112) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (88) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (127) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (103) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (118) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (128) 8_11(2). Planer for behandlingsforløbet bliver overholdt (112) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (127) 8_11(1). Der bliver lagt planer for behandlingsforløbet (121) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (52) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (103) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (77) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (125) 22_2. Det samlede indtryk af maden er godt (122) 9. Patienten oplever ikke fejl (128) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (114) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (81) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (91) 22_1. Rengøringsstandarden på afdelingen er god (127) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (90) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (18) 16_4. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (123) 14. Patienten modtager skriftlig information (105) 8_8. Behov fro søvn og hvile bliver dækket (122) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (78) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (9) 20_2. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (105) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (28) 20_1. Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer (50) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus SIDE 34

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Hospitalsrapport for ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt 17-03-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Knæ Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere