Forløbsbeskrivelse for diagnostik og behandling af gastroesofageal reflux sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsbeskrivelse for diagnostik og behandling af gastroesofageal reflux sygdom"

Transkript

1 Dansk Pædiatrisk Selskabs Udvalg for Ernæring og Gastroenterologi Forløbsbeskrivelse for diagnostik og behandling af gastroesofageal reflux sygdom Retningslinierne er generelle og ikke specifikt dækkende for børn med særlige behov, f.eks. børn der er født præmaturt, børn med neurologiske handicap eller børn med gastroesophageale misdannelser. Definition: Gastroesophageal refluks (GER) er karakteriseret ved passage af ventrikel indhold til esophagus. GER er en fysiologisk tilstand, der varierer med alder, fødeindtagelse, aktivitet, lejring og bevidsthedsniveau og GER forekommer hos et betydeligt antal børn. Gastroesophageal refluks sygdom (GERD) defineres som symptomer eller komplikationer til GER (1). Klinik: Symptomerne på GERD er aldersspecifikke. Gylpen hos spædbørn er i sig selv et normalt fænomen, men hvis der er tale om eksessiv gylpen eller gylpen med ledsagesymptomer bør der ske en nærmere udredning. GERD er karakteriseret ved mere udtalt refluks der kan føre til dårlig trivsel, anæmi og luftvejsymptomer. Ledsagesymptomer stammer oftest fra esophagitis i form af smerter, spiseproblemer, pyrosis/sure opstød eller blodige opkastninger. Desuden ses respiratoriske symptomer som apnø, stridor eller recidiverende pneumonier. Sjældnere ses komplikationer med hæmatemese og dysfagi som følge af esophagus striktur. Derudover er der i forbindelse med GERD beskrevet apnø og rumination. GERD kan illudere anfaldsfænomener - Sandifer s syndrom, hvor barnet holder hovedet tvangsdrejet. Hos skolebarnet ligner symptomatologien mere voksne GERD patienter med sure opstød og dyspepsi. Hos børnehavebarnet er smertelokalisationen ofte mere uspecifik. Specifikke grupper der hyppigere har GERD: præmature, psykomotoriske retarderede børn og børn med gastrointestinale misdannelser inkl. børn opereret for esophagus atresi. 8. maj 2005

2 Årsager: GERD forårsages hovedsageligt af relaksationer af den nedre esophagus sphincter. GERD kan være sekundær til en række sygdomme i eller udenfor mavetarmkanalen. GERD kan være en følge af cerebral sygdom og er ofte udtalt ved børn med cerebral parese, GERD kan også være sekundær til fødevareallergi. Det er uafklaret, i hvor høj grad GERD kan fremkalde astma eller om astmasygdommen fremkalder GERD (2). Ved behandlingsresistent astma bør GERD overvejes. Diagnose: I de fleste tilfælde er anamnese og objektiv undersøgelse tilstrækkeligt til at sikre en pålidelig diagnose og påbegynde behandling (se skema). Undersøgelser: Anamnese/objektiv undersøgelse Esophageal ph monitorering Endoskopi og biopsi Røntgenundersøgelse (Røntgen af esophagus, ventrikel og proksimale tyndtarm) er ikke sensitiv eller specifik nok til at stille diagnosen refluks hos børn < 2 år. Hovedformålet er at udelukke distal obstruktion. Esophageal ph måling: Esofageal 24-timers ph måling anvendes som Golden Standard i undersøgelsen af hvor meget sur refluks der er til esofagus. Et væsentligt resultat er den procentvise tid af undersøgelsen, hvor ph < 4, kaldet refluks index (RI). Det er en specialist opgave at tolke ph målingerne. Som vejledende retningslinjer anses RI op til 12% som normalt hos børn < 1 år. For større børn og voksne er normalområdet op til 6% (9). Endoskopi: Endoskopi med bioptering kan diagnosticere tilstedeværelse og graden af esophagitis. Undersøgelsen kan blandt andet påvise strikturer og Barret s esophagus såvel som udelukke andre sygdomstilstande. Biopsi bør altid foretages ved endoskopi for at vise histologisk esophagitis, inkl. eosinofil esophagitis. 8. maj 2005 Side 2 af 7

3 Andet: Hos større børn (skolebørn) med klassiske reflux symptomer kan tidsbegrænset medicinsk behandling (proton pumpe inhibitor i 4-8 uger) benyttes i diagnostisk øjemed (praktisk, men ikke evidensbaseret tilgang). Mindre børn mistænkt for GERD bør altid henvises til udredning. Behandling: Det glade trivelige barn med udtalt gylpetendens/overfodring kræver ingen behandling, forældrene informeres om tilstandens natur og begrænsede varighed. Behandlingsmodaliteter: 1. Ernæring, fortykkelsesmidler, lejring 2. Farmakologisk behandling: antacida, syresuppression/ppi, prokinetika 3. Kirurgisk behandling Ernæring Traditionelt har man anbefalet mindre og hyppigere måltider. Baggrunden skulle være, at en overfyldt ventrikel var prædisponerende til refluks og mindre måltider gav mindre mængde at regurgitere. Fordelen ved hyppigere og mindre måltider modsvares imidlertid ved ulempen af, at der kommer hyppigere postprandiale perioder, hvor refluks er påvist hyppigst at forekomme. En undtagelse kan være børn, der får forholdsmæssige store måltider. Gylpen kan være forårsaget af komælksallergi/intolerans. Et diætforsøg hos spædbørn med hypoallergen modermælkserstatning kan være relevant forudsat at barnet ikke ammes. Varigheden af forsøgsperioden bør være minimum 3-4 uger (3). Fortykkelsesmiddel Man har gennem mange år anvendt tilsætning af fortykkelsesmiddel (johannesbrødskernemel) til kosten, hvor baggrunden er en formodning om, at den tykkere føde ville være sværere at gylpe op. Selvom man har fundet en god klinisk effekt på GER-symptomerne, kan det ikke overbevisende vises ved 24-t-pH måling og scintigrafi. Der markedsføres for øjeblikket en specielt anti-refluks modermælkserstatning, der øges i konsistens ved udsættelse for syre. Den kliniske erfaring med dette produkt er indtil videre sparsom (4). Et Cochrane review fandt sammenfattende ikke tilstrækkelig evidens for at anbefale fortykkelsesmidler til behandling af GERD hos nyfødte (5) 8. maj 2005 Side 3 af 7

4 Lejring Elevation af hovedgærdet er en traditionel behandling for GER. Elevation af lejet til graders anti Trendelenburg er en enkel behandling, der kan forsøges, selvom der er manglende evidens for effekt på GERD. Livsstilsændring De større børn kan følge samme kostråd som gives til voksne. Vægttab bør anbefales til større børn og unge med overvægt. Medicinsk behandling: 1. Protonpumpe inhiberende behandling (PPI) f.eks. omeprazol anvendes som førstevalgs præparat hos spædbørn/børn med dokumenteret esophagitis: dosis 0,7-1,4 mg/kg, behandlingsvarighed: initialt 2-3 måneder. Klinisk effekt kan forventes opnået efter 3-4 døgns behandling. Fuld døgndosis kan gives om morgenen, men har man mistanke om insufficient natlig syresuppression deles dosis i to, evt. dosisøgning. (6). PPI behandling bør ikke anvendes ukritisk til spædbørn med gylpetendens + kolik symptomer. Et studie har nyligt vist at der trods dokumenteret suppression af ph, ikke fandtes effekt på koliksymptomerne udover niveauet ved placebobehandling (7). 2. Antacida været benyttet i mange år med erkendt klinisk virkning. Effekten er en neutralisering af ventrikelindholdet. Effekten er imidlertid kortvarig. 3. Gaviscon, et kombinationspræparat indeholdende antacida + alginet, har en dokumenteret effekt i mindre studier. 4. Mukosabeskyttende behandling (sukralfat, bismuthsubcitrat) er vist effektiv mod esophagit hos voksne, og enkelte undersøgelser på børn viser effekt på linie med cimetidin ved esophagit. Prokinetisk behandling: Tidligere behandlingsmetoder (domperidon, metoclopramid ) benyttes i dag meget lidt på grund af bivirkninger. I sjældne tilfælde kan de supplere syresuppressiv behandling med en motilitetfremmende effekt specielt hos psykomotoriske retarderede børn. Cisaprid (Prepulsid) har tidligere været anbefalet som førstevalgspræparat. Det anvendes aktuelt kun på specialindikation og udgår af markedet. 8. maj 2005 Side 4 af 7

5 Kirurgisk behandling Fundoplikation kan overvejes ved børn, hvor der er manglende effekt af medicinsk behandling (kombinationsterapi/maksimal dosis), eller hvor det er umuligt at aftrappe den medicinske behandling. Pga. bivirkninger bør selektionen til fundoplikation være omhyggelig (8) og man kan ikke nødvendigvis forvente ophør med den medicinske behandling efter kirurgi. Fundoplikation kan især overvejes ved børn med cerebral parese med massive ubehandlelige GERD/esofagitissymptomer. Inden fundoplikation bør der foretages ph monitorering på maksimal medicinsk behandling for at vurdere om der er sufficient syresuppression, samt esophagus manometri m.h.p. på at karakterisere en evt. motilitetsforstyrrelse i esophagus, der kan have betydning for synkefunktionen efter fundoplikation Rasmus Gaardskær Nielsen, Steffen Husby, Aksel Lange. 8. maj 2005 Side 5 af 7

6 Nedenstående skema kan anvendes som vejledende forslag til diagnostik/behandling hvis GER/GERD mistænkes GER/GERD Udredning Behandling Opfølgning Spædbarnet der gylper (the happy spitter) i trivsel GER barnet Ingen Evt. Observation Lejring Fortykkelsesmiddel Evt. Hypoallergen diæt Ingen Ofte spontan bedring i 1. leveår Spædbarnet, der gylper og er i dårlig trivsel/er irritabelt (The unhappy spitter) Observation Almene diagnostik suppleres med Rtg. esophagus/ventrikel/tarm Lejring Fortykkelsesmiddel PPI ( 3 6 mdr.) Gentage ph og skopi ved manglende effekt eller recidiv efter PPI pause samt ph og endoskopi. Spædbarnet med apnø eller ALTE Observation/Apnømadras Almene diagnostik suppleres med Rtg PPI evt. dosis kontrol via gentagne ph målinger. Gentagen ph og skopi ved manglende effekt eller recidiv efter PPI pause esophagus/ventrikel/tarm samt ph og endoskopi Det større barn mistænkt for GERD: Gentage skopi ved svær 1. Lette klassiske symptomer 1. Ingen 1. Empirisk PPI forsøg esophagitis 2. Udtalte symptomer (smerter, dysphagi, hæmatemese) 2. Øvrige diagnostik suppleres med skopi og ph 2. Altid PPI ved esophagitis Det større barn med svær behandlelig astma (specielt intraktabel og/eller natlig hoste). Recidiverende pneumonier og mistanke om aspiration. ph (2 kanals med øverste kanal proksimalt i esophagus) eller impedans undersøgelse. PPI som supplement til astma behandling Gentage skopi ved svær esophagitis Der henvises til NASPHGAN 2001 guidelines for mere detaljeret beskrivelse af udredning og behandling af de enkelte GERD undergrupper (9) 8. maj 2005 Side 6 af 7

7 Reference List 1. Orenstein SR, Izadnia F, Khan S. Gastroesophageal reflux disease in children. Gastroenterol.Clin.North Am. 1999;28(4): Gibson PG, Henry RL, Coughlan JL. Gastro-oesophageal reflux treatment for asthma in adults and children. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2000(2):CD Iacono G, Carroccio A, Cavataio F, Montalto G, Kazmierska I, Lorello D et al. Gastroesophageal reflux and cow's milk allergy in infants: a prospective study. J.Allergy Clin.Immunol. 1996;97(3): Aggett PJ, Agostoni C, Goulet O, Hernell O, Koletzko B, Lafeber HL et al. Antireflux or antiregurgitation milk products for infants and young children: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2002;34(5): Huang RC, Forbes DA, Davies MW. Feed thickener for newborn infants with gastrooesophageal reflux. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2002(3):CD Israel DM, Hassall E. Omeprazole and other proton pump inhibitors: pharmacology, efficacy, and safety, with special reference to use in children. J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 1998;27(5): Moore DJ, Tao BS, Lines DR, Hirte ML, Davidson GP. Double-blind placebo-controlled trial of omeprazole in irritable infants with gastroesophageal reflux. J Pediatr 2003 Aug;143(2): Di Lorenzo C, Orenstein S. Fundoplication: friend or foe? J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2002;34(2): Rudolph CD, Mazur LJ, Liptak GS, Baker RD, Boyle JT, Colletti RB et al. Guidelines for evaluation and treatment of gastroesophageal reflux in infants and children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition. J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2001;32 Suppl 2:S maj 2005 Side 7 af 7

har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse.

har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse. Reflukssygdommen Mikael Støckel Overlæge dr. med. Gastroenheden, Kirurgisk sektion Herlev Hospital Baggrund Reflukssygdommen betegner de symptomer og komplikationer som er relateret til refluks af ventrikelindhold

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Behandling af smerter hos børn i almen praksis

Behandling af smerter hos børn i almen praksis Behandling af smerter hos børn i almen praksis Forskningstræningsopgave, Hoveduddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet Udarbejdet af Mette Brassøe, Jens Worm Krogsgaard og Mette Bolvig Poulsen Hold

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Retningslinier for allergiudredning af børn. Hvem, hvornår og hvordan?

Retningslinier for allergiudredning af børn. Hvem, hvornår og hvordan? Retningslinier for allergiudredning af børn Hvem, hvornår og hvordan? Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Pædiatrisk Selskabs Udvalg for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Formand for udvalget:

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl. Allergiske

Læs mere

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS VEJLEDER HANS CHRISTIAN KJELDSEN UDARBEJDET AF MARICICA LARSEN OG VIBEKE EMTKJÆR BYSKOV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrund side 3 Patofysiologi

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14.

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. Er det nødvendigt? Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul, maj 2014 Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Turist diarré Af dr. med. Furio Baldissera, speciallæge i medicinske mave-tarmsygdomme

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Turist diarré Af dr. med. Furio Baldissera, speciallæge i medicinske mave-tarmsygdomme w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 4 juni 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Titel Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Forfattere Navn: Mubeena Aziz Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Hillerød Navn: Pia erthelsen Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Kolding Navn: Heidi Christiansen

Læs mere

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Korrespondence: Troels Herlin Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Århus Universitetshospital Skejby 8200 Århus N 1 Juvenil

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

Akut smertebehandling af småbørn Er ibuprofen sikkert?

Akut smertebehandling af småbørn Er ibuprofen sikkert? Akut smertebehandling af småbørn Er ibuprofen sikkert? Post-ibuprofen behandling Forskningstræningsopgave. Hoveduddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet. Udarbejdet af: Liv Christensen, Charlotte

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide FORORD Denne familieguide er en opsummering af det internationale konsensusprogram for Kongenit muskeldytrofi, som er blevet til med hjælp fra

Læs mere

Udarbejdet af FDZ-Zoneterapeuterne. Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. Carlsen, Helle Vinding. FDZ's Forskningsråd v/ Leila Eriksen

Udarbejdet af FDZ-Zoneterapeuterne. Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. Carlsen, Helle Vinding. FDZ's Forskningsråd v/ Leila Eriksen Udarbejdet af FDZ-Zoneterapeuterne Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. arlsen, Helle Vinding FDZ's Forskningsråd v/ Leila Eriksen Speciallæge i børnesygdomme Olav ennedbæk Statistiker Søren Lundbye-hristensen

Læs mere

INDHOLD 1/2014. Bariatrisk kirurgi Af dr. med. Jette Ingerslev, speciallæge i intern medicin og geriatri, Høreapparater

INDHOLD 1/2014. Bariatrisk kirurgi Af dr. med. Jette Ingerslev, speciallæge i intern medicin og geriatri, Høreapparater MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 1 februar 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Bariatrisk kirurgi

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Forslag til NBV for Hyperprolaktinæmi

Forslag til NBV for Hyperprolaktinæmi 1 Forslag til NBV for Hyperprolaktinæmi Definition og diagnostiske kriterier Hyperprolaktinæmi Defineres som en serum prolaktinkoncentration, der vedvarende er højere end øvre referencegrænse. Forhøjet

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er revideret for FaKD s kvalitetsikringsudvalg af Louise Skovbjerg Jensen, Maria Jørgensen og Maria Bechmann Christensen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere